%3
Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muha

Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme Usulü


Basım Tarihi
2024-07
Sayfa Sayısı
236
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052649039
Boyut
16x24
Baskı
1Dr. Metin KAPLAN ( Hakim )

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .5

İÇİNDEKİLER .7

KISALTMALAR .11

GİRİŞ .13

BİRİNCİ BÖLÜM

SERİ MUHAKEME USULÜ

GENEL OLARAK.17

SERİ MUHAKEME KURUMUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ19

III. SERİ MUHAKEME KURUMUNUN UYGULANMA KOŞULLARI26

Genel Olarak .26

Soruşturması Yürütülen Suçun Kanun Koyucu Tarafından Seri

Muhakeme Usulüne Tabi Kılınması .27

Soruşturması Yürütülen Suça İlişkin Olarak Soruşturma Savcısının

Topladığı Delillerle Yeterli Şüpheye Ulaşmış Olması.34

Soruşturması Yürütülen Suça İlişkin Olarak Soruşturma Savcısının

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine Karar Vermemiş

Olması36

Şüpheliye Ulaşılmış Olması37

Seri Muhakeme Tabi Suçların İştirak Halinde İşlenmesi Durumunda

Suç Ortaklarından Tümünün Seri Muhakeme Usulünün

Uygulanmasına Rıza Göstermesi.39

Seri Muhakemeye Tabi Olan Suç Bakımından Muhakeme Şartının

Gerçekleşmiş Olması.41

Akıl Hastalığı, Yaş Küçüklüğü, Sağır ve Dilsizlik Hallerinden Birinin

Bulunmaması Şartı 42

Akıl Hastalığı .43

Yaş Küçüklüğü 43

Sağır ve Dilsizlik.44

Değerlendirme45

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANMASI.47

 

8 İçindekiler

Genel Olarak47

Seri Muhakeme Usulünün Bilgilendirme Aşaması 49

Seri Muhakeme Usulünde Yaptırımın Belirlenmesi Aşaması .52

Genel Olarak.52

Yaptırımın Belirlenirken Cumhuriyet Savcısının TCK’nın 61/1.

maddesi ile Bağlı Oluşu.53

Yaptırımın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi veya Diğer

Alternatif Kurumların Uygulanması57

Seri Muhakeme Usulünde Teklif Aşaması .64

Genel Olarak.64

Seri Muhakeme Usulünde Teklif İçin Davet ve Teklif Aşaması .64

Seri Muhakeme Usulünde Teklifin Segbis veya İstinabe Yoluyla

Yapılması.68

Seri Muhakeme Usulünde Teklif Aşamasında Müdafi

Görevlendirilmesi69

Seri Muhakeme Usulüne İlişkin Teklifin Reddi ve Kabulü

Hallerinde Yapılacaklar.72

Seri Muhakeme Usulünde Talep Aşaması73

Seri Muhakeme Usulünde İnceleme Aşaması 75

Genel Olarak.75

Talepnamenin İadesi81

Talepnamenin Reddedilmesi84

Talepnamenin Kabul Edilmesi ve Hüküm Kurulması88

Seri Muhakeme Usulünde Kanun Yolu Safhası91

SERİ MUHAKEME USULÜYLE İLGİLİ BELGE VE BEYANLARA ÖZGÜ

DELİL DEĞERLENDİRME YASAĞI97

SERİ MUHAKEME USULÜ VE SUÇLARIN İÇTİMAI99

Seri Muhakeme Usulü ve Bileşik Suç .99

Seri Muhakeme Usulü ve Zincirleme Suç.99

Seri Muhakeme Usulü ve Fikri İçtima.100

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SERİ MUHAKEME USULÜNE

BENZER KURUMLAR VE BU KURUMLARLA İLGİLİ

 

YARGISAL KARARLAR

 

GENEL OLARAK 103

TÜRK CEZA HUKUKU SİSTEMİNDE YER ALAN SERİ MUHAKEME USULÜ

BENZERİ KURUMLAR.104

 

İçindekiler 9

1412 Sayılı Ceza Muhakemesi Usul Kanununda Düzenlenen Sulh

Ceza Hakiminin Ceza Kararnamesi . 104

7188 Sayılı Yasa İle Birlikte Hukukumuza Giren Basit Yargılama

Usulü . 108

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi. 112

Önödeme. 116

Uzlaşma . 120

III. DÜNYADA SERİ MUHAKEME USULÜNE BENZER KURUMLAR. 127

Alman Ceza Hukukunda Düzenlenen Benzer Kurumlar 127

İsviçre Ceza Hukukunda Düzenlenen Benzer Kurumlar . 133

Fransız Ceza Hukukunda Düzenlenen Benzer Kurumlar 136

İsveç Ceza Hukukunda Düzenlenen Benzer Kurumlar. 141

Amerikan Ceza Hukukunda Yer Alan Savcı-Sanık Pazarlığı (Plea

Bargaining)  143

İtalya Ceza Hukukunda Tarafların Talebi Üzerine Cezanın

Belirlenmesi Kurumu(Patteggiamento) 148

ULUSAL VE ULUSLARARASI MAHKEME KARARLARINDA SERİ

MUHAKEME USULÜ 154

Genel Olarak 154

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) Kararları Işığında Seri

Muhakeme Usulü. 155

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Bu Mahkemenin Seri Muhakeme

Usulüne Bakışı  161

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Seri Muhakeme Usulü 164

Yargıtay Kararları Işığında Seri Muhakeme Usulü. 170

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ADİL YARGILANMA HAKKI VE

 

SERİ MUHAKEME KURUMUNUN ADİL YARGILANMA HAKKI

 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

GENEL OLARAK 175

ADİL YARGILANMA HAKKI . 177

Genel Olarak 177

Adil Yargılanma Hakkının Özellikleri. 180

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Güvence Altına Alınan

Haklar. 185

Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Huzurunda Yargılanma

Hakkı 187

 

10 İçindekiler

Kanunla Kurulmuş Bir Mahkeme Huzurunda Yargılanma

Hakkı 194

Makul Sürede Yargılanma Hakkı .198

Aleni Duruşmada Yargılanma Hakkı204

Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı .209

Masumiyet Karinesinden Yararlanma Hakkı .214

Sözleşme Kapsamında Güvence Altına Alınan Diğer Alt

Haklar 218

SONUÇ221

KAYNAKÇA.227

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
329,80   
329,80   
2
164,90   
329,80   
3
109,93   
329,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
329,80   
329,80   
2
164,90   
329,80   
3
109,93   
329,80   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
329,80   
329,80   
2
164,90   
329,80   
3
109,93   
329,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
329,80   
329,80   
2
164,90   
329,80   
3
109,93   
329,80   
Kapat