%3
Ticaret Hukukunda Hatır Senetleri Muhammet Can Karıksız

Ticaret Hukukunda Hatır Senetleri


Basım Tarihi
2024-02
Sayfa Sayısı
177
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750290541
Boyut
16x24
Baskı
1290,00 TL 281,30 TL
(Bu ürünü aldığınızda 281 puan kazanacaksınız)
   281

Av. Muhammet Can KARIKSIZ

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
11
Giriş 
 
13
Birinci Bölüm
 
 
HATIR SENEDİ KAVRAMI VE UNSURLARI
 
 
I. HATIR SENETLERİNİN TANIMI VE BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
 
15
A. Tanım 
 
15
B. Benzer Kavramların Karşılaştırılması 
 
21
1. Bedelsiz Senetler 
 
21
a. Tarafların Bedelsizlik Bakımından Anlaşma Yapmamış Olması 
 
23
b. Tarafların Bir Bedel İlişkisi Olmaksızın Düzenledikleri Kambiyo Senetleri 
 
26
aa. Borçlu Yararına Düzenlenen ve Tarafların Bedelsizlik Konusunda Anlaşmış Olduğu Kambiyo Senetleri 
 
27
bb. Alacaklı Yararına Düzenlenen ve Tarafların Bedelsizlik Konusunda Anlaşmış Olduğu Kambiyo Senetleri (Hatır Senetleri) 
 
27
2. Kefalet Sözleşmesi 
 
28
3. Aval 
 
31
4. Rehin Cirosu 
 
33
5. Teminat Amacıyla Düzenlenen Kambiyo Senetleri 
 
37
6. Açık Kambiyo Senetleri 
 
40
7. Hatır Cirosu 
 
43
II. HATIR SENETLERİNİN UNSURLARI 
 
44
A. Bedelsizlik 
 
44
1. Asıl Borç ve Asıl Borç İlişkisi 
 
44
2. Bedel ve Bedel İlişkisi 
 
47
3. Hakların Yarışması 
 
50
4. Hatır Senetlerinin Bedelsizliği 
 
52
B. Anlaşma 
 
53
III. AMAÇLARI BAKIMINDAN HATIR SENETLERİ 
 
58
A. Tedavül Gayesi Bulunmayan Hatır Senetleri 
 
58
B. Tedavül Gayeli Hatır Senetleri 
 
59
IV. KAMBİYO SENETLERİ VE HATIR SENETLERİ 
 
61
A. Düzenlenme Safhaları Bakımından Kambiyo Senetleri ve Hatır Senetleri Arasındaki Farklılıklar 
 
61
1. Kambiyo Senetlerinin Düzenlenmelerine Dair Safhalar 
 
61
2. Hatır Senetlerinin Düzenlenmelerine Dair Safhalar 
 
63
B. Kambiyo Senetlerinin Hatır Senedi Olarak Düzenlenmesi 
 
64
1. Hatır Poliçeleri 
 
64
2. Hatır Bonoları 
 
67
3. Hatır Çekleri 
 
69
İkinci Bölüm
 
 
HATIR ANLAŞMASI VE HATIR SENETLERİNİN
 
 
GEÇERLİLİĞİ
 
 
I. HATIR ANLAŞMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE HÜKÜMLERİ 
 
73
A. Hukuki Sebep Kavramı Kapsamında Hatır Anlaşması 
 
73
B. Hatır Anlaşmasının Nitelikleri 
 
75
1. Borçlar Hukuku Sözleşmesi Olması 
 
75
2. İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 
 
77
C. Muvazaa Kapsamında Hatır Anlaşması ve Tedavül Anlaşmasının Geçerliliği 
 
78
1. Tedavül Gayesi Bulunmayan Hatır Senetleri 
 
78
2. Tedavül Gayeli Hatır Senetleri 
 
79
D. Hatır Anlaşmasında Tarafların Borçları 
 
83
1. Hatır Borçlusunun Borçları 
 
83
a. Kambiyo Senedi Düzenlenmesi ve Hatır Alacaklısına Teslimi 
 
83
b. Senet Bedelinin Ödenmesi 
 
85
2. Hatır Alacaklısının Borçları 
 
86
a. Ücret Ödeme Borcu 
 
86
b. Senet Tutarını Hatır Borçlusuna Temin Etme Borcu 
 
87
c. Senedin Tedavüle Çıkartılmaması Borcu 
 
88
II. HATIR SENETLERİNİN GEÇERLİLİĞİ 
 
89
A. Soyutluk İlkesi Kapsamında Hatır Senetlerinin Geçerliliği 
 
89
1. Soyutluk İlkesinin Anlamı 
 
90
a. İspat Soyutluğu 
 
90
b. Maddi Soyutluk 
 
91
2. Türk Kambiyo Senetleri Hukukunda Soyutluk İlkesi 
 
92
3. Hatır Anlaşması ve Soyutluk İlkesi İlişkisi 
 
94
a. Yazılı Protokol Kapsamında Değerlendirme 
 
94
b. Hatır Kaydı Kapsamında Değerlendirme 
 
96
III. HATIR SENETLERİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
 
103
A. Tarafları Arasında 
 
103
1. Hatır Defi 
 
103
a. Hukuki Niteliği 
 
103
b. İstisna: Bile Bile Borçlunun Zararına Hareket 
 
105
2. Hatır Borçlusunun Rücu Hakkı 
 
109
B. Hatır Borçlusu ile Üçüncü Şahıs Hamil Arasında 
 
110
Üçüncü Bölüm
 
 
HATIR SENETLERİNİN DAVA VE
 
 
İCRA TAKİBİNE KONU OLMASI
 
 
I. BEDELSİZLİK SEBEBİYLE SENEDİN İPTALİ DAVALARI 
 
113
A. Hükümsüzlüğün Tespiti Davası 
 
116
B. Sebepsiz Zenginleşme Davası 
 
118
C. İİK m. 72 Gereği Açılacak Menfi Tespit Davası 
 
121
1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 
 
126
2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 
 
129
II. SENEDİN HATIR SENEDİ OLDUĞUNUN İSPATI 
 
131
A. İspat Yükünün Kimde Olduğuna Dair İnceleme 
 
131
B. İspat Yükünün Yer Değiştirmesine Sebep Olan Durumlar 
 
133
C. Hatır İddiasının Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürülmesi 
 
135
D. İspat Araçları 
 
137
1. İkrar 
 
137
2. Senede Karşı Senetle İspat Kuralı 
 
139
a. Kuralın Anlamı 
 
139
b. Kuralın İstisnaları 
 
139
3. Yemin 
 
143
4. Ticari Defterler 
 
143
E. Açık Kambiyo Senetlerinde Anlaşmaya Aykırı Hareket Edildiğinin İspatı 
 
148
III. HATIR SENETLERİNİN KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİBE KONU OLMASI 
 
149
A. Tedavül Gayeli Hatır Senetleri Bakımından İnceleme 
 
151
B. Tedavül Gayesi Bulunmayan Hatır Senetleri Bakımından İnceleme 
 
153
C. İspat Rejimi ve Deliller 
 
154
1. Tedavül Gayeli Hatır Senetlerinde Durum 
 
154
2. Tedavül Gayesi Bulunmayan Hatır Senetlerinde Durum 
 
155
3. Bile Bile Borçlu Zararına Hareket Edildiğinin İspatı Bakımından Durum 
 
156
IV. HATIR SENETLERİ ÖZELİNDE BEDELSİZ SENEDİN KULLANILMASININ CEZAİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 
 
159
A. Cezai Sonuçlar 
 
159
B. Hukuki Sonuçlar 
 
160
Sonuç 
 
161
Kaynakça 
 
167
Kavram Dizini 
 
175
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
281,30   
281,30   
2
140,65   
281,30   
3
93,77   
281,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
281,30   
281,30   
2
140,65   
281,30   
3
93,77   
281,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
281,30   
281,30   
2
140,65   
281,30   
3
93,77   
281,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
281,30   
281,30   
2
140,65   
281,30   
3
93,77   
281,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
281,30   
281,30   
2
140,65   
281,30   
3
93,77   
281,30   
Kapat