Bilişim Suçları ve Soruşturma Yöntemleri Murat Semiz

İçtihatlar ve Uygulamadan ÖrnekleriyleBilişim Suçları ve Soruşturma Yöntemleri


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
278
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009429
Boyut
16x24
Baskı
1Konu Başlıkları
- Tanımlar
- Bilişim Suretiyle İşlenen Suçlar ve Delil Elde Etme Yöntemleri
Müsadere ve İstinabe

 

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR
I- IP ADRESİ (Internet Protokol): 15
A- PORT 16
B- NAT IP 17
C- ÖZEL (Private) / YEREL / İÇ IP 19
II- YURT DIŞI TAŞIMA (MANİPÜLASYON) 21
III- AÇIK KAYNAK ARAŞTIRMASI 22
IV- LOG KAYITLARI 23
V- ERİŞİM SAĞLAYICI 24
VI- YER SAĞLAYICI 26
VII- İÇERİK SAĞLAYICI 28
VIII- BTK (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU) 28
IX- ÜYE İŞ YERİ 30
A- 3D SECURE GÜVENLİK ŞİFRESİ 30
B- MAİL ORDER 31
X- QR KOD ile PARA GÖNDERME VE ÇEKME 33
XI- PHİSHİNG/OLTALAMA/YEMLEME YÖNTEMİ 33
XII- DİJİTAL MATERYAL 34
XIII- ID BİLGİSİ 36
İKİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM SURETİYLE İŞLENEN SUÇLAR VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ
I- HAKARET, TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLARI: 37
A- SUÇUN YASAL UNSULARI VE MUHAKEME KOŞULU 37
 SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞINA DAİR KYOK
ÖRNEKLERİ 40
 TÜZELKİŞİYE HAKARET KYOK ÖRNEKLERİ 44

 ŞİKAYET KOŞULU VE SÜRESİ KYOK ÖRNEKLERİ 46
B- SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ 47
 YER SAĞLAYICIDAN IP SORMA MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 52
 GSM KULLANICISI TALİMAT/MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 53
 HESAP SAHİBİ OKUL BİLGİLERİ TALİMAT ÖRNEĞİ 53
 AÇIK KAYNAK ARAŞTIRMASI SİBER MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 54
 CMK 134 ÖZEL TALİMAT ÖRNEK 57
 SULH CEZA CMK 134 ÖRNEK TALEP 57
 FACEBOOK/İNSTAGRAM/TWİTTTER AÇIK KAYNAK OLUMSUZ KYOK ÖRNEK 58
 HAKARET VE KOVUŞTURMA ŞARTI ÖRNEK KYOK 60
 GÖRÜNTÜLER MAHREM/ÖZEL DEĞİL ÖRNEK KYOK 63
II- BİLİŞİM SİSTEMLERİNE HUKUKA AYKIRI ERİŞİM, ENGELLEME VE YARAR
SAĞLAMA SUÇLARI (TCK 243, 244) 64
1- SUÇ TANIMLARI VE YASAL UNSURLARI 64
A- MAİL-SOSYAL PAYLAŞIM-OYUN HESABINA HUKUKA AYKIRI ERİŞİM 64
 ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA MİCROSOFT
ÖRNEK 66
 MÜŞTEKİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA ÖRNEK 67
 MYNET ŞÜPHELİ MAİL ADRESİ ÜZERİNDEN IP SORMA 67
 KNİGHT OYUN MATBU MÜZEKKERE 68
 HOTMAİL UZANTILI FACEBOOK/. HESABININ HACKLENMESİ
KYOK ÖRNEK 69
 DOĞRUDAN FACEBOOK/TWİTTER/İNSTAGRAM HESABININ HACKLENMESİ Örnek KYOK 70
B- E-DEVLET HESABINA HUKUKA AYKIRI ERİŞİM 71
C- BİLGİSAYAR SERVERLERİNE/SUNUCULARINA VE BİLİŞİM
ARAÇLARINA HUKUKA AYKIRI ERİŞİM 72
2- HUKUKİ NİTELENDİRME VE İÇTİMA 74
 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM ARACI HACKLEME KOLLUK ÖRNEK
MÜZEKKERE 75
 MÜŞTEKİ İNCELEME İZNİ VERMEZ İSE ÖRNEK KYOK 75
 E-DEVLET ŞİFRESİ ÖRNEK MÜZEKKERE 76
 PTT E-DEVLET ŞİFRESİ ALMA ÖRNEK MÜZEKKERE 77
III- ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL, HABERLEŞMENİN GİZLİĞİNİ İHLAL, KİŞİSEL
VERİLERİ HUKUKA AYKIRI VERME, ELE GEÇİRME SUÇLARI (TCK 132-134-136) 77
1- SUÇLARIN YASAL UNSURLARI 77
2- SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ 78

 BOŞANMA AŞAMASINDA EŞLERİN HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ
İHLALİ ÖRNEK İÇTİHAT 80
 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL KYOK ÖRNEKLERİ 81
IV- MÜSTEHCENLİK SUÇU 85
1- SUÇUN YASAL UNSURLARI 85
2- SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ (ABD ULUSAL ÇOCUK MERKEZİ İHBARLARI) 86
3- YETKİ SORUNU 92
4- GÜVENLİK TEDBİRLERİ 93
 ÖRNEK İDDİANAME. 94
 İHBARDA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ YOK ÖRNEK KYOK-1 95
 DİJİTAL MATERYAL İNCELEMESİ OLUMSUZ-ÖRNEK KYOK 96
 NAT IP KYOK ÖRNEK 97
 CMK 134 ÖNCESİ KOLLUK ARAŞTIRMA VE YAZI ÖRNEK 97
 CMK 134 ARAMA TALEBİ ÖRNEK 98
 CMK 134 ARAMA KARARININ KOLLUK İNFAZ YAZI ÖRNEĞİ 98
 STATİK IP ADRESİ YARGI YETKİSİ DIŞINDA ÖRNEK YETKİSİZLİK 99
 IP ADRESİ GSM TANIMLI KARŞI YETKİSİZLİK ÖRNEK 100
 IP ADRESİ NAT, ÜYELİK GSM HATTINA KARŞI YETKİSİZLİK ÖRNEK 101
 İNSTAGRAM IP SORMA BTS BECENİ ÖRNEK 102
V- BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇLARI 103
1- GERÇEK (USULÜNE UYGUN OLUŞTURULMUŞ) BANKA VEYA KREDİ
KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI (TCK 245/1) 103
A- BANKA VEYA KREDİ KARTI TANIMI VE SUÇUN YASAL UNSURLARI 103
B- HUKUKİ NİTELENDİRME-İÇTİMA-ZİNCİRLEME SUÇ 104
 HIRSIZLIK VE 245/1 ÖRNEK İÇTİHAT 107
 245/1-2-3 YÖNÜNDEN ZİNCİRLEME SUÇ 43/1 İÇTİHATLAR 109
 24/11/2016 ÖNCESİ BANKA KARTLI EYLEMLER YÖNÜNDEN
YARGITAY GÖRÜŞ AYRILIĞI ÖRNEK İÇTİHATLAR 119
 ÖRNEK İDDİANAMELER 124
C- ŞAHSİ CEZASIZLIK VE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ 127
 TCK 245/4 ŞAHSİ CEZASIZLIK ÖRNEK KYOK 128
D- SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEM VE USÜLLERİ 129
 BANKA BİLGİ İSTEME ANA MÜZEKKERE (245/1-2 için) 133
 BAŞKA/YABANCI BANKA ATM'Sİ KAMERA KAYDI İSTEME ÖRNEK MÜZEKKERE 135
 SİBER/KOLLUK ATM GÖRÜNTÜSÜ ÇÖZÜMLEME VE MUKAYESE
İSTEME MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 138
 BANKA ANA MÜZEKKERESİNE CEVAP ÖRNEĞİ 139

a) IP Adresi Kullanıcısının Tespiti 140
 EK YAPARAK IP SORMA MATBU ÖRNEK MÜZEKKERE 140
b) Üye İş yerinden Bilgi ve Belge Talebi 142
c) Hesabına ya da Menfaatine İşlem Yapılan Şüpheli 144
d) İkiz Simkart Yoluyla Hesaba Erişim ve Harcama Durumunda Delil
Elde Etme 149
 ÜYE İŞ YERİ DOĞRUDAN BİLGİ İSTEME ÖRNEK MÜZEKKERE-1- 150
 GSM KONTÖR/OYUN YÜKLEME VE FATURA ÖDEMESİ BİLGİ
SORMA MATBU MÜZEKKERE-2- 152
 ELEKTRİK VEYA SU FATURASI ÖDEMESİ BİLGİ SORMA
MATBU ÖRNEK-3- 153
 ÜYE İŞ YERİ KOLLUK VASITASIYLA İFADELİ BİLGİ SORMA
ÖRNEK MÜZEKKERE 153
 BANKA ÜYE İŞ YERİNE AİT BİLGİ İSTEME MATBU ÖRNEK 154
 PARA GÖNDERİLEN ŞÜPHELİ HESAP BİLGİSİ İÇİN EFT BİLGİSİ
SORMA MATBU ÖRNEK 155
 KOPYALANMAMIŞ FİZİKİ KART VE ŞİFRESİ İLE İŞLEM
YAPILMIŞ ÖRNEK KYOK 156
 HARCAMALAR YURT DIŞINDAN YAPILMIŞ TCK 13 ÖRNEK
KYOK 157
 ŞÜPHELİ HESAP SAHİBİ MATBU MÜZEKKERE TALİMAT 157
e) Mağazadan Fiziki Kart ile İşlem Yapılması Durumunda
Delil Elde Etme 158
f) İnternetten Sipariş Verilmesi Durumunda Delil Elde Etme 159
g) Fatura Ödemesi ve Oyun Yüklemesi Durumunda Delil Elde Etme 160
E- ÜYE İŞ YERİ ŞİKAYETİ/İHBARI ÜZERİNE SORUŞTURMA 165
F- ATM ÖNÜNDE YARDIM BAHANESİ İLE HIRSIZLIK EYLEMLERİ 167
G- BİRDEN ÇOK YABANCI KART İLE ATM'DEN PARA ÇEKEN YABANCI
UYRUKLU VATANDAŞLAR 167
H- ARAÇ KİRALAMA BLOKE İŞLEMİ 169
 ÜYE İŞ YERİ YAZI CEVABI ÖRNEKLERİ 170
 İGDAŞ YAZI CEVABI 171
 TURKCELL ÖRNEK YAZI CEVABI 173
 GSM HAT SAHİBİ BİLGİ İSTEME MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 174
 BAŞKA SAVCILIKTAN ABONELİK BİLGİSİ İSTEME MATBU TALİMAT ÖRNEĞİ 174
 GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ VE KİMLİK İSTEME MATBU ÖRNEK 175
 GÖÇ İDARESİ MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 175
 IP ŞÜPHELİSİ TALİMAT ÖRNEK 175

 TESLİMAT ADRESİ MATBU TALİMAT/MÜZEKKERE ÖRNEK 176
 İLETİŞİM BİLGİSİ MATBU TALİMAT/MÜZEKKERE ÖRNEK 177
 FATURASI ÖDENEN ŞÜPHELİ MATBU TALİMAT ÖRNEK 177
 FATURASI ÖDENEN ŞÜPHELİLER MATBU KYOK ÖRNEKLER 178
 ATM ÖNÜ EYLEMLER ÖRNEK İÇTİHATLAR 182
 BANKALARARASI KART MERKEZİ ÖRNEK MÜZEKKERE 183
 YABANCI KARTLAR ÖRNEK KYOK 184
 ÜYE İŞ YERİ ŞİKAYETİ ÖRNEK KYOK 185
 ARAÇ KİRALAMA KART ÇEKİM HUKUKİ İTİLAF KYOK ÖRNEK 187
 ARAÇ KİRALAMA KART ÇEKİM HUKUKİ İTİLAF İÇTİHAT 188
2- SAHTE KART ÜRETME/KOPYALAMA VE KULLANMA (TCK 245/2-3) 189
A- SUÇUN YASAL UNSURLARI 189
B- HUKUKİ NİTELENDİRME-İÇTİMA-ZİNCİRLEME SUÇ 191
C- SORUŞTURMA VE DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ 193
3- BİLİŞİM SUÇU İŞLEMEK AMACIYLA CİHAZ VE PROGRAM YAPMA VE OLUŞTURMA (TCK 245/A) ve TCK 245 ile BAĞLANTILI MALA ZARAR
VERME, KİŞİSEL VERİLERİ ELDE ETME SUÇLARI (TCK 151 ve 136) 196
 SAHTE KART BANKA BİLGİ İSTEME MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 197
 ÖRNEK İÇTİHATLAR 199
VI- BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE
DOLANDIRICILIK SUÇLARI 202
1- GENEL OLARAK 202
A- SUÇUN YASAL UNSURLARI 202
B- YETKİ SORUNU 205
2- İLAN YA DA REKLAM YOLUYLA DOLANDIRICILIK 206
 DOLANDIRICILIK SUÇUNUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞINA
DAİR KYOK KARAR ÖRNEKLERİ 211
 DOLANDIRICILIK YETKİSİZLİK ÖRNEK KARARLAR 216
 ÖRNEK YETKİ TESPİTİ KARARI 218
 MÜŞTEKİ HESAP ŞUBESİ YOK İSE ÖRNEK YETKİSİZLİK 219
 MÜŞTEKİNİN İLETİŞİME GEÇTİĞİ HAT SAHİBİ MATBU TALİMAT 220
 SABİT HAT BİLGİSİ SORMA ÖRNEK MÜZEKKERE 220
 İNTERNET İLANI BİLGİSİ SORMA ÖRNEK MÜZEKKERE 221
 IP ŞÜPHELİSİ İÇİN MATBU TALİMAT 221
 BANKA HAVALE BİLGİSİ SORMA MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 222
 BANKA EFT BİLGİSİ SORMA MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 223
 HESAP SAHİBİ ŞÜPHELİ MATBU TALİMAT ÖRNEK 224
3- ARADAKİ ADAM / MAN İN THE MİDDLE YOLUYLA DOLANDIRICILIK 225

 ARADAKİ ADAM TCK 13 YURTDIŞI ÖRNEK KYOK 229
4- PHİSHİNG/OLTALAMA/YEMLEME SURETİYLE DOLANDIRICILIK 230
 TCK 243/1 UYGULANMAYACAĞINA DAİR İÇTİHAT 236
 245/A ÖRNEK İDDİANAME PHİSHİNG 237
 PHİSHİNG/OLTALAMA/YEMLEME İDDİANME ÖRNEKLERİ 238
5- ONAY KODU GÖNDERİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK 241
 GSM OPERATÖRÜ/ SERVİS SAĞLAYICI/TÜRK TELEKOM ONAY KODU/FATURAYA ÜCRET YANSIMA BİLGİ İSTEME MATBU
MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 243
 ONAY KODU FATURAYA YANSIMA İDDİANAME ÖRNEĞİ 244
6- SAHTE YA DA HACKLENMİŞ HESAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN MAİL YA
DA MESAJLAR YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 245
7- KENDİNİ BANKACI, SİGORTACI VEYA KAMU GÖREVLİSİ OLARAK
TANITMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇLARI (TCK, 158/1-L) 246
 SABİT HAT BİLGİ İSTEME MATBU MÜZEKKERE ÖRNEĞİ 251
 MÜŞTEKİYİ ARAYAN HAT SAHİBİ MATBU TALİMAT ÖRNEĞİ 252
 BTK YAZI CEVABI MANİPÜLASYON ÖRNEĞİ 253
 158/1-L İDDİANAME ÖRNEKLERİ 253
 158/1-L İDDİANAME ÖRNEKLERİ 254
VII- BİLİŞİM SURETİYLE HIRSIZLIK SUÇLARI 256
 BİLİŞİM SURETİYLE HIRSIZLIK ÖRNEK İÇTİHATLAR 258
 BİLİŞİM SURETİYLE HIRSIZLIK ÖRNEK İDDİANAMELER 264
VIII- FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS SUÇLARI 267
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜSADERE VE İSTİNABE
1- MÜSADERE 271
2- İSTİNABE 272
SONUÇ 279

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat