Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Murat Topuz

İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar HukukundaMaddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
648
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259197
Boyut
16x24
Baskı
2165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 165 puan kazanacaksınız)
   165
KARGO BEDAVA

Doç. Dr. Murat TOPUZ

 

Konu Başlıkları
- Maddi Zarar – Menfaat Kavramları ve Türleri
- Maddi Zararın Belirlenmesi ve Zararın Belirlenmesinde Dikkate Alınan Başlıca Hususlar
Sözleşmeler ve Haksız Fiilde Maddi Zararın Belirlenmesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 7
Önsöz 9
Yazarın Önsözü 11
Kısaltmalar 19
GİRİŞ
I. KONUNUN ÖNEMİ VE SORUNUN ORTAYA KOYULMASI 21
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 22
III. TERMİNOLOJİ 27
IV. ARAŞTIRMA PLANI 29
Birinci Bölüm
MADDÎ ZARAR – MENFAAT KAVRAMLARI VE TÜRLERİ
I. MADDÎ ZARAR 31
A. Kavram 31
B. Unsurları 47
1. Malvarlığı 47
2. Malvarlığının Azalması 52
3. Malvarlığında Meydana Gelen Azalmanın İrade Dışı Gerçekleşmesi 60
C. Başlıca Maddî Zarar Türleri 63
1. Genel Olarak 63
2. Fiilî Zarar – Kâr Mahrumiyeti 64
a. Genel Olarak 64
b. Fiilî Zarar 67
c. Kâr Mahrumiyeti 73
3. Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar – Yansıma Zarar 102
a. Genel Olarak 102
b. Doğrudan Zarar–Dolaylı Zarar 109
c. Yansıma Zarar 118
4. Olumlu Zarar–Olumsuz Zarar 123
a. Genel Olarak 123
b. Olumlu Zarar – Olumsuz Zarar 128
5. Mevcut Zarar–Müstakbel Zarar–Muhtemel Zarar 144
6. Şahsa Verilen Zarar – Eşyaya Verilen Zarar 151
7. Soyut Zarar–Somut Zarar 157
D. Maddî Zararın Manevî Zarardan Ayırt Edilmesi 159
II. MENFAAT 173
A. Kavram 173
B. Tarihi Gelişimi ve Uygulama Alanı 189
1. Klasik Hukuk Dönemi 189
2. Klasik Sonrası Dönem 197
3. Orta Çağ 199
4. Orta Çağ Sonrası 205
C. Menfaat Kavramının Kullanım Biçimleri 209
1. Genel Olarak 209
2. Kullanım Biçimleri 210
a. Fark Anlamına Gelecek Şekilde Kullanılması 210
b. Paylaştırma Anlamına Gelecek Şekilde Kullanılması 213
c. İkincil Nitelikte Edimi İfade Edecek Şekilde Kullanılması 214
d. Davacının Davalıdan Talep Edebileceği Edimin İçeriğini İfade Edecek Şekilde Kullanılması 215
D. Sınırlandırılması 216
E. Başlıca Menfaat Türleri 227
1. Genel Olarak 227
2. Türleri 231
a. Olumlu ve Olumsuz Menfaat 231
b. Koruma Menfaati 237
c. Malvarlığına Yönelik Menfaat 238
d. Yere ve Zamana Yönelik Menfaat 239
e. Hissi Değere Yönelik Menfaat 239
f. Objektif Menfaat – Kararlaştırılmış Menfaat – Kişisel Menfaat 244
g. Doğrudan Menfaat – Dolaylı Menfaat 246
F. Roma Hukuku ve Modern Hukuk Menfaat Anlayışının Karşılaştırılması 255
İkinci Bölüm
MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ VE ZARARIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN BAŞLICA HUSUSLAR
I. MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ 261
A. Genel Olarak 261
B. Maddî Zarar Kavramına İlişkin Olarak Ortaya Koyulan Başlıca Teorilerin Kısaca Değerlendirilmesi 270
1. Genel Olarak 270
2. Fark Teorisi ve Somut Zarar Teorisi 273
C. Zararın Belirlenmesinin Tazminatın Belirlenmesi ile Karşılaştırılması 278
1. Maddî Tazminat Kavramı ve Tazminatın Belirlenmesi 278
a. Genel Olarak 278
b. Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınan Başlıca Hususlar 295
aa. Genel Olarak 295
bb. Zarar Veren Kişinin Kusurunun Ağırlığı 296
cc. Birlikte Kusurun Varlığı 301
dd. Zarar Veren Kişinin Zor Durumda Kalacak Olması ve Hâkimin Takdirine Bağlı Diğer Sebepler 312
2. Zararı Tazmin Türleri 317
a. Genel Olarak 317
b. Türleri 319
aa. Aynen Tazmin 319
bb. Nakden Tazmin 325
II. ZARARIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN BAŞLICA HUSUSLAR 328
A. Zararın Belirlenmesinde Esas Alınacak An 328
B. Zararın Denkleştirilmesi 341
C. Eşyaya Yönelik Zararların Belirlenmesine İlişkin Esaslar 354
1. Zararın Belirlenmesinde Kullanılan Başlıca Yöntemler 354
a. Genel Olarak 354
b. Objektif Hesaplama Yöntemi 357
c. Subjektif Hesaplama Yöntemi 363
2. Hasar Gören Şeyin Zarar Gören İçin İfade Ettiği Hissi Değer 366
3. Şeyin Tamamen Telef Olması Durumu 369
4. Şeyin Hasara Uğraması Durumu 371
a. Tamir Masrafları 372
b. Hasar Gören Şeyin Yerine Yenisinin Alınması İçin Gereken Değerin Ödenmesi 372
5. Zararın Belirlenmesinde Esas Alınacak Yer 373
D. Şahsa Yönelik Zararın Belirlenmesine İlişkin Esaslar 377
1. Vücut Bütünlüğünün İhlâline Yönelik Zararın Kapsamı ve Belirlenmesi 378
a. Genel Olarak 378
b. Tedavi Masrafları 382
c. Çalışma Gücünün Yok Olması veya Azalması ve Ekonomik Geleceğin Sarsılması Nedeniyle Oluşacak Zarar 392
2. Ölüm Durumunda Zararın Belirlenmesi 396
E. Zararının Belirlenmesine Getirilen Sınırlamalar 401
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞMELER VE HAKSIZ FİİLDE MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ
I. GENEL OLARAK SÖZLEŞMEYE DAYALI VE SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK 405
II. GENEL OLARAK ZARARI TAZMİN BORÇLARININ SEBEPLERİ 414
III. SÖZLEŞMELERDE MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ 419
A. Genel Olarak 419
B. Sözleşmelerde Maddî Zararın Belirlenmesinin Esasları 423
1. Genel Olarak 423
2. Borca Aykırılık Hallerinde Zararın Belirlenmesi 425
a. Genel Olarak 425
b. Borcun İfa Edilmemesi 432
c. Borcun İfa Edilmemesi Kapsamına Giren Durumlarda Maddî Zararın Belirlenmesi 451
aa. Borçlu Temerrüdü Durumunda 451
aaa. Genel Olarak 451
bbb. Para Borçlarında 463
ccc. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde 471
bb. Kusurlu İfa İmkânsızlığı Durumunda 489
cc. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi Durumunda 494
aaa. Genel Olarak 494
bbb. Zapt Durumunda 495
ccc. Ayıplı İfa Durumunda 514
IV. HAKSIZ FİİLDE MADDÎ ZARARIN BELİRLENMESİ 544
A. Genel Olarak 544
B. Haksız Fiil ve Suç Ayırımı 550
C. 12 Levha Kanunu’nda Mala Verilen Zararlar 557
D. Mala Verilen Zararda Zararın Belirlenmesi 560
1. Genel Olarak 560
2. Mala Verilen Zarar’da Zararın Belirlenmesinin Esasları 570
a. Geçmişe Yönelen Zararı Belirleme Yöntemi 570
b. En Yüksek Değer Üzerinden Zararı Belirleme Yöntemi 571
c. Geçmişe Yönelik Hesaplamada En Yüksek Değerin Esas Alınmasının İşlevi 572
3. Lex Aquilia’nın Birinci Kısmına Göre Zararın Belirlenmesi 576
4. Lex Aquilia’nın Üçüncü Kısmına Göre Zararın Belirlenmesi 583
5. Mala Verilen Zarar’da Zararın Belirlenmesinde Menfaatin Yeri 589
Sonuç 597
ZUSAMMENFASSUNG 611
Kaynakça 627
Kavramlar Dizini 645

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
3
55,00   
165,00   
4
41,25   
165,00   
5
34,65   
173,25   
6
29,15   
174,90   
7
25,22   
176,55   
8
22,28   
178,20   
9
19,98   
179,85   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
3
55,00   
165,00   
4
41,25   
165,00   
5
34,65   
173,25   
6
29,15   
174,90   
7
25,22   
176,55   
8
22,28   
178,20   
9
19,98   
179,85   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
3
55,00   
165,00   
4
41,25   
165,00   
5
34,65   
173,25   
6
29,15   
174,90   
7
25,22   
176,55   
8
22,28   
178,20   
9
19,98   
179,85   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
3
55,00   
165,00   
4
41,25   
165,00   
5
34,65   
173,25   
6
29,15   
174,90   
7
25,22   
176,55   
8
22,28   
178,20   
9
19,98   
179,85   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
82,50   
165,00   
3
55,00   
165,00   
4
41,25   
165,00   
5
34,65   
173,25   
6
29,15   
174,90   
7
25,22   
176,55   
8
22,28   
178,20   
9
19,98   
179,85   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
165,00   
165,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat