%3
Kesintisiz Mütemadi Suç Musa Kaya

Kesintisiz Mütemadi Suç


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
256
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052647141
Boyut
16x24
Baskı
1330,00 TL 320,10 TL
(Bu ürünü aldığınızda 320 puan kazanacaksınız)
   320

Dr. Musa KAYA

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. 5

TEŞEKKÜR 7

İÇİNDEKİLER  9

KISALTMALAR . 13

GİRİŞ . 15

BİRİNCİ BÖLÜM

KESİNTİSİZ SUÇUN DOGMATİK YAPISI, KESİTNİSİZ SUÇ KAVRAMI

VE KESİNTİSİZ SUÇUN NİTELİKLERİ

KESİNTİSİZ SUÇ KAVRAMI . 19

KESİNTİSİZ SUÇTA DEVAM EDEN UNSURUN NE OLDUĞU SORUNU 24

2.1. Suç Teorisinde Fiil ve Netice Kavramlarına Yüklenen Anlam 24

2.1.1. Genel Olarak  24

2.1.2. Neticeyi Fiilin Bir Alt Unsuru Olarak Kabul Eden Görüş . 26

2.1.3. Neticeyi Fiilden Ayrı Bir Unsur Olarak Kabul Eden Görüş  29

2.1.4. Değerlendirme ve Kanaatimiz 32

2.2. Kesintisiz Suçta Devam Eden Unsur 34

2.2.1. Neticenin Devam Ettiğini Savunan Görüş  34

2.2.2. Fiilin Devam Ettiğini Savunan Görüş  36

2.2.3. Kesintisiz Suçlarda Tipikliğin ve Hukuka Aykırı Durumun

Sürdürülmesi 37

2.2.4. Değerlendirme ve Kanaatimiz 40

KESİNTİSİZ SUÇUN ANİ SUÇTAN AYRIMI 43

3.1. Kesintisiz Suç-Ani Suç Ayrımının Neticeye Dayandırılması . 43

3.2. Kesintisiz Suç-Ani Suç Ayrımının Fiile Dayandırılması . 45

3.3. Kesintisiz Suç-Ani Suç Ayrımına İlişkin Kıstaslar 46

3.4. Ani Suçların Kesintisiz Suç Olarak İşlenip İşlenemeyeceği Sorunu 49

3.5. Kesintisiz Suçun İz Bırakan Suçlardan Ayrımı 51

KESİNTİSİZ SUÇUN YAPISI VE NİTELİKLERİ 53

4.1. Kesintisiz Suçun Gerçekleştiriliş Biçimi Olarak İcrai ve İhmali Davranış 53

4.1.1. İcra-İhmal Ayrımı ve Bu İki Kavram Arasındaki İlişki  53

 

10 İçindekiler

4.1.2. İcrai Kesintisiz Suç (Begehungsdauerdelikt) . 61

4.1.3. İhmali Kesintisiz Suç (Unterlassungsdauerdelikt). 64

4.1.4. Kesintisiz Suçta İcra ve İhmalin Birlikte Bulunduğu Haller 69

4.2. Kesintisiz Suçta Temadinin Failin İradesine Bağlı Olup Olmadığı Sorunu 71

4.3. Kesintisiz Suçlarda Suçun Tamamlanması ve Bitmesi (Sona Ermesi)

Ayrımı 73

4.3.1. Genel Olarak. 73

4.3.2. Tamamlanma ve Bitme Anının Ayrıldığı Suçlara İlişkin

Sınıflandırma  76

4.3.3. Kesintisiz Suçun Tamamlanması. 78

4.3.4. Kesintisiz Suçun Bitmesi (Sona Ermesi)  79

4.4. Kesintisiz Suçlarda Manevi Unsur . 82

4.5. Kesintisiz Suçta Hukuka Aykırılık ve Haksızlık İlişkisi . 88

4.5.1. Hukuka Aykırılık ve Haksızlık Kavramları  88

4.5.2. Hukuka Aykırılık Unsuru Bakımından Kesintisiz Suç . 90

4.5.3. Kesintisiz Suçta Haksızlığın Zaman İçerisinde Yoğunlaşması  93

4.6. Kesintisiz Suçta Kusur Değerlendirmesi  97

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KESİNTİSİZ SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ

 

KESİNTİSİZ SUÇLARDA TEŞEBBÜS 101

1.1. Genel Olarak 101

1.2. İcrai Kesintisiz Suçlara Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanabilirliği 103

1.3. İhmali Kesintisiz Suçlara Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanabilirliği  106

1.4. Kesintisiz Suçun Nitelikli Haline Teşebbüs Sorunu  109

KESİNTİSİZ SUÇLARDA İŞTİRAK110

2.1. Genel Olarak 110

2.2. Kesintisiz Suçun İşlenişine Fail Olarak Katılma ve Ardışık Faillik 117

2.3. Kesintisiz Suçun İşlenişine Şerik Olarak Katılma ve Ardışık Şeriklik.126

2.4. İhmali Kesintisiz Suça İştirak ve Kesintisiz Suça İhmali Davranışla İştirak . 135

KESİNTİSİZ SUÇLARDA İÇTİMA.140

3.1. Suçların İçtimaı Hakkında Genel Bilgiler 140

3.2. Fiil Tekliği-Fiil Çokluğu Ayrımı ve İçtima Öğretisi Anlamında Kesintisiz

Suçun Niteliği  142

3.2.1. Genel Olarak. 142

 

İçindekiler 11

3.2.2. Doğal Anlamda Fiil Tekliği (die Handlung im natürlichen Sinn) . 144

3.2.3. Hukuki Anlamda Fiil Tekliği (die Handlung im juristischen Sinn) . 145

3.2.3.1. Tipik Fiil Tekliği (tatbestandliche Handlungseinheit) . 146

3.2.3.2. Doğal Fiil Tekliği (natürliche Handlungseinheit)  148

3.2.4. İçtima Öğretisi Anlamında Kesintisiz Suçu Oluşturan Fiilin

Niteliği 152

3.3. Kesintisiz Suçu Oluşturan Fiilin Temadisi Esnasında Kesinti ve

Duraksamaların Meydana Gelmesi. 156

3.4. Kesintisiz Suçu Oluşturan İcrai ve İhmali Davranışlar Arasında Fiil

Tekliği Sorunu . 160

3.5. Kesintisiz Suçlarda Gerçek İçtima . 161

3.6. Kesintisiz Suçlarda Fikri İçtima 161

3.6.1. Fikri İçtima Hakkında Genel Bilgiler . 161

3.6.2. Kesintisiz Suç ile Ani Suç Arasında Fikri İçtima. 167

3.6.3. Birden Fazla Kesintisiz Suç Arasında Fikri İçtima 179

3.6.4. İcrai Kesintisiz Suçlar ve İhmali Kesintisiz Suçlarla Diğer Suçlar

Arasında Fikri İçtima. 181

3.7. Kesintisiz Suç ve Zincirleme Suç İlişkisi . 183

3.7.1. Zincirleme Suç Kavramı 183

3.7.2. Zincirleme Suçun Hukuki Niteliği . 186

3.7.3. Kesintisiz Suçun Zincirleme Suçtan Ayrımı. 190

3.7.4. Zincirleme Suç Şeklinde İşlenen Kesintisiz Suç. 194

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

KESİNTİSİZ SUÇLARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR VE

KESİNTİSİZ SUÇUN CEZA MUHAKEMESİ BAKIMINDAN SONUÇLARI

KESİNTİSİZ SUÇLARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 197

1.1. Kesintisiz Suçun İşlendiği Yer - Ceza Kanunun Yer Bakımından

Uygulanması . 197

1.2. Kesintisiz Suçun İşlendiği Zaman - Ceza Kanununun Zaman Bakımından

Uygulanması . 201

1.3. Kesintisiz Suçlarda Dava Zamanaşımı . 204

CEZA MUHAKEMESİ ANLAMINDA KESİNTİSİZ SUÇU OLUŞTURAN

FİİLİN NİTELİĞİ 207

CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN KESİNTİSİZ SUÇA VE TEMADİYE ETKİSİ. 210

3.1. Takibi Şikâyete Bağlı Kesintisiz Suçlarda Şikâyet Hakkının Kullanılmasının

Kesintisiz Suça ve Temadiye Etkisi  210

 

12 İçindekiler

3.2. Kesintisiz Suç ve Suçüstü İlişkisi  213

3.2.1. Suçüstü Kavramı ve Suçüstünün Unsurları . 213

3.2.2. Kesintisiz Suçlarda Suçüstü. 215

3.3. Şüpheli Hakkında Uygulanan Koruma Tedbirlerinin Kesintisiz Suça ve

Temadiye Etkisi . 221

3.4. İddianamenin Düzenlenmesinin Kesintisiz Suça ve Temadiye Etkisi. 222

KESİNTİSİZ SUÇTA YER BAKIMINDAN YETKİLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ 224

MAHKEME KARARLARININ KESİNTİSİZ SUÇA VE TEMADİYE ETKİSİ .227

SONUÇ.229

KAYNAKLAR.241

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,10   
320,10   
2
160,05   
320,10   
3
106,70   
320,10   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,10   
320,10   
2
160,05   
320,10   
3
106,70   
320,10   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,10   
320,10   
2
160,05   
320,10   
3
106,70   
320,10   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,10   
320,10   
2
160,05   
320,10   
3
106,70   
320,10   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
320,10   
320,10   
2
160,05   
320,10   
3
106,70   
320,10   
Kapat