Cinsel Suçlar Mustafa Arslantürk

Türk Ceza Kanunu UygulamasındaCinsel Suçlar


Basım Tarihi
2022-01
Sayfa Sayısı
782
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750274138
Boyut
16x24
Baskı
6Konu Başlıkları
- 6763 Sayılı Kanun ile Yeniden Düzenlenmiş Cinsel İstismar, Saldırı, İlişki, Taciz Suçu ve İrtibatlı Suçlar ile Benzeri Cinsel Suçların Kapsamları, Sınırları, Unsurları ve Müeyyideleri
- 6545 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Cinsel Saldırı, İstismar İlişki ve Taciz Suçunun ve Ani Hareket ve Devam Eden Hareket Kapsamındaki Yeni Suç Düzenlemesinin Kapsamı ve Cezaların Arttırılmış Son Hali
- 6545 Sayılı Kanun'da Ensest İlişkilerin Düzenlenişi
- Cinsel Suç – İrtibatlı ve Benzeri Suçların Vasıflarında Değişim Dönüşüm, Teşebbüs, Zincirleme İşleyiş, Yakınlığın Cezaya Etkisi
- Cinsel Suçların Adli Rapor ve Sair Bilgi, Belge, Delilleri, İspatlama İlkeleri ve Kıstasları
- Cinsel ve Benzeri Suçlarda Sıkça Sorulan 45 Soru ve Cevapları
Gerekçeli – Açıklamalı – İçtihatlı – Örnekli – Notlu

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
6. Baskının Önsözü 7
5. Baskının Önsözü 8
4. Baskının Önsözü 9
3. Baskının Önsözü 10
2. Baskının Önsözü 12
Önsöz 14
Kısaltmalar 33
Birinci Bölüm
“GENEL GİRİŞ
TEMEL HUKUK KAVRAMLARI VE ÖZNELER”
Birinci Kısım
GENEL GİRİŞ
A. CİNSEL SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR 54
B. CİNSEL KAVRAM VE EYLEMLERE KISACA BAKIŞ 56
1. Vücuda (Organ – Sair Cisim) Sokma Ne Demektir? 56
2. TCK 102/2–2. Cümledeki Suç Tanımlaması: Cinsel Saldırı Eşe Karşı Olur mu? 57
3. Sanığın Eşine Normal (Vajinal) Yoldan Organ ve Sair Cisim Sokulması Durumunda Cinsel Saldırı Suçu Oluşacak mıdır? 57
4. TCK 102/4 Maddesinden Ne Anlamalıyız? 57
5. TCK 102/5 Maddesinden Ne Anlıyoruz? Şimdi Neden Bu Fıkra Madde Metninden Çıkarılmıştır? 58
6. Yeni TCK’de Cinsel Saldırı Anlayışı 59
7. Yargıtay Uygulamasında Cinsel Saldırı ve/veya Cinsel Taciz Ölçütü 59
8. Yeni TCK’de Cinsel Taciz Anlayışı 61
9. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu 62
10. Bir Akıl Hastasına Yönelik Bu Cinsel Eylem Gerçekleştirilmiş ise Ne Olacak? 62
11. Yeni TCK’de Reşit Olamayanla Cinsel İlişki 63
12. Evlenme Vadiyle Kızlık Bozma Suç Olarak Tanımlanmış mıdır? 64
13. TCK 102/5 Maddesindeki On Yıl TCK 103/6 Maddesindeki On beş Yılık Bu Alt Sınır Neden Konulmuştur? Şimdi Neden kaldırılmıştır? 65
14. Cinsel Davranış Nedir? 67
a. Eski Düzenlemelerde ve Anlayışta Cinsel Davranış 67
b. Yeni Düzenlemede ve Anlayışta Cinsel Davranış 68
c. Cinsel Davranışların Gerçekleşme Şekli ve Sebepleri 69
15. Cinsel Suçlarda TCK 23. Madde Uygulaması 70
16. Bu suçların İnfazı ya da İlaçla Tedavi Yöntemi 71
İkinci Kısım
TEMEL CEZA ÖZNELERİ HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇOCUK
A. HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇOCUK 81
1. Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk Tanımı 81
2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Çocuk 81
a. Erginlik (M– 11) 81
b. Ergin Kılınma (M–12) 81
c. Yaş (M–124) 81
d. Eş Kavramı 82
3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda Çocuk 82
4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk 83
B. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN ÖZNELERİ 84
1. Şüpheli 84
2. Sanık 85
3. Soruşturma 85
4. Kovuşturma 85
5. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâl 86
Üçüncü Kısım
TEMEL HUKUK KAVRAMLARI
A. TEŞEBBÜS 87
1. Madde Metni: Suça Teşebbüs Madde 35 87
2. Gerekçe 87
3. Açıklama 88
B. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 89
1. Madde Metni: TCK’nin Madde 41 89
2. Gerekçe 89
3. Açıklama 90
C. İŞTİRAK 90
1. Madde Metni: Faillik TCK’nin Madde 37 90
2. Gerekçe 91
3. Açıklama 92
4. Dolayısıyla Faillik 93
D. BAĞLILIK KURALI 93
1. Madde Metni TCK’nin Madde 40 93
2. Gerekçe 93
3. Açıklama 94
E. YARDIM 94
1. Madde Metni: Yardım Etme TCK’nin Madde 39 94
2. Gerekçe 95
3. Açıklama 95
F. AZMETTİRME 95
1. Madde Metni: Azmettirme TCK’nin Madde 38 95
2. Gerekçe 96
3. Açıklama 96
G. İÇTİMA 96
1. Madde Metni: Bileşik Suç TCK’nin Madde 42 96
2. Gerekçe 96
3. Açıklama 97
H. ZİNCİRLEME (MÜTESELSİL SUÇ) SUÇ 97
1. Madde Metni: TCK’nin Madde 43 97
2. Gerekçe 98
3. Açıklama 98
İ. FİKRÎ İÇTİMA 99
1. Madde Metni: TCK’nin Madde 44 99
2. Gerekçe 99
3. Açıklama 100
İkinci Bölüm
“CİNSEL SUÇLAR”
Birinci Kısım
CİNSEL SALDIRI SUÇU
A. CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN KANUNİ TANIMI VE AYRIMI 105
1. Madde Metni: Cinsel Saldırı 105
2. Maddenin Gerekçesi 106
3. Açıklama 107
a. Yeni Düzenlemede İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi Hali 112
b. Yeni Düzenlemede Cinsel Saldırıda Sarkıntılık Düzeyi ve Tasaddi Düzeyi Ayrımının Ölçütü 117
4. Cinsel Saldırı Suçunun Kanuni Tanımı 119
B. BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU 121
1. Basit Cinsel Saldırı Suçu ve Unsurları 121
a. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Faili 127
b. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Mağduru 127
c. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Maddi Unsuru 127
d. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Manevi Unsuru 128
2. Basit Cinsel Saldırı Suçun Özel Görünüş Biçimleri 131
a. Teşebbüs 131
b. İştirak 132
c. İçtima 133
d. Zincirleme İşleyiş 134
e. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikle Halleri 134
f. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Kovuşturma Usulü 134
g. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Zamanaşımı Süresi 135
aa. Tasaddi Düzeyindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu ve/veya Tasaddi Niteliğindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu Olarak Dava Zamanaşımı Süresi 135
bb. Sarkıntılık Düzeyindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu ve/veya Sarkıntılık Niteliğindeki Basit Cinsel Saldırı Suçu Olarak Dava Zamanaşımı Süresi 135
h. Basit Cinsel Saldırı Suçununda Görevli Mahkeme 136
i. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Müeyyidesi 136
3. Sarkıntılık Düzeyindeki Basit Cinsel Saldırı Suçuna Vücut Veren Hareketler 137
C. NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU VE UNSURLARI 137
1. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Faili ve Mağduru 138
a. Faili 138
b. Mağduru 139
2. Cinsel Saldırı Suçunun Özel Görünüş Biçimleri 140
a. Teşebbüs 140
b. İştirak 142
c. İçtima 144
d. Teselsül–Zincirleme İşleniş 146
e. İki Ayrı Suç mu? –Zincirleme İşleyiş mi? 149
3. Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Halleri 150
a. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, İşlenmesi Nitelikli Hali 150
b. Zeka Geriliği Tespit Edilen Mağdurlarda İzlenecek Yol 152
c. Hekim Olmayanlarca Anlaşılır/Anlaşılamaz Durumu 153
4. Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel Saldırı Halleri 153
5. Cinsel Saldırı Suçunun Çok Özel Halleri 159
a. Eşe Karşı Yapılan Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme 159
b. Diğerlerine Karşı Yapılan Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme 161
aa. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, İşlenirse Şikayetin Etkisi 165
bb. Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle, İşlenirse Şikayetin Etkisi 165
cc. Üçüncü Derece Dahil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı, İşlenirse Şikayetin Etkisi 167
dd. Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte, İşlenirse Şikayetin Etkisi 167
6. Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları 169
a. Maddi Unsur 169
b. Manevi Unsur 170
c. Hukuka Aykırılık Unsuru 170
d. Kovuşturma 171
e. Zamanaşımı Süresi 171
f. Mahkemesi 171
g. Müeyyidesi 172
7. Cinsel Saldırı Suçunun Kısaca Oluşum Şartları 172
D. UYGULAMADAN BAZI OLAYLAR 180
1. Kamuoyuna Güncel Olarak Yansıyan Cinsel Saldırı Olayları 180
a. Ağaçtan Yapılma Keser Sapıyla Cinsel Saldırı Olayı 180
b. Kendi Kayınvalidesine Karşı Cinsel Saldırı 183
2. Örnek –1 184
3. Örnek –2 187
4. Bazı Ayrıntılar 192
E. UYGULAMADAN ÖRNEKLİ YARGITAY KARARLARI 192
1. Örnek –1 192
2. Örnek –2 194
3. Örnek –3 196
4. Örnek –4 197
5. Örnek –5 198
F. TCK’NİN 102 MADDESİ İLE İLGİLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNA DAİR YARGITAY KARARLARI 200
İkinci Kısım
CİNSEL İSTİSMAR SUÇU
A. CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (MADDE–103) 217
1. Madde Metni: Çocukların Cinsel İstismarı 217
2. Maddenin Gerekçesi 218
3. Açıklama 220
a. Maddenin Bütünü Bakımından Gelen Yenilikler ve Değişiklikler 220
b. 6763 Sayılı Kanunun Yeni Düzenlemeyle Gelen Yenilikler 222
c. 6545 Sayılı Kanunun Yeni Düzenlemeyle gelen Yenilikler 224
d. Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Bu suçlara Bakışı 227
e. Özel Düzenleme Olarak İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 229
d. Yeni Düzenlemede Cinsel İstismar Suçunun Sarkıntılık Düzeyli ve Tasaddi Düzeyli Oluşunun Ölçütleri 234
B. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN KANUNİ TANIMI VE AYRIMI 236
1. Tanımı 236
2. Genel Açıklama 240
C. ÇOCUKLARIN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇU 244
1. Kanuni Tanımlama 244
a. Genel Olarak Basit Cinsel İstismar Suçu 244
b. Cinsel İstismar – Cinsel Taciz – Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Teşebbüs Suçu ve Bu Suçlar Arası Geçişgenlikler 248
2. Örnekler ile Açıklama 250
3. İki Ayrı Suç– Zincirleme Suç Ayırımı 252
D. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU 253
1. Genel Olarak 253
2. Anayasa Mahkemesi’nin Kararı 254
a. TCK 103. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının İptali Kararı 254
b. 5237 sayılı TCK’nin 6545 SK ile değiştirilmeden önceki 103. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının İptali İtirazın Reddi Kararı 256
c. Anayasa Mahkemesinin İptal ve Red Kararlarından Çıkacak Sonuç 259
3. Cinsel İstismar Suçunun Faili Mağduru ve Unsurları 261
a. Cinsel İstismar Suçunun Faili 261
b. Cinsel İstismar Suçunun Mağduru 262
c. Cinsel İstismar Suçunun Maddi Unsuru 264
d. Cinsel İstismar Suçunun Manevi Unsuru 266
e. Cinsel İstismar Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru 267
4. Örnek Yargıtay Kararı 268
a. Örnek –1 268
b. Örnek –2 269
5. Çocukların Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunda Önemli Bir Husus 270
a. Mağdur 15 Yaşından Büyük ama 18 Yaşını İkmal Etmemiş ise 271
b. Mağdur 15 Yaşından Küçük, yani 15 Yaşını İkmal Etmemiş ise 271
6. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Özel Görünüş Biçimleri 274
7. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Nitelikli Halleri 274
a. Üstsoy 275
b. İkinci ve Üçüncü Derece Kan Hısımları 275
c. Üvey Baba, Üvey Ana ve Üvey Kardeş 276
d. Evlat Edinen 276
e. Vasi Kişiler 276
f. Eğitici Öğretici Bakıcı Kişiler 277
g. Sağlık Hizmeti Veren veya Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler 277
h. Mağdura Yakınlığın Sorumlulukları 278
8. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel İstismar Halleri 279
a. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulmasına Yol Açması 6545 Sayılı Kanun Değişikliğiyle Bu Ağırlaştaraca Durumun Madde Metninden Çıkarılması 280
aa. Cinsel İstismar Suçunun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığını Bozması Durumunda Raporlar Arası Çelişkinin Giderilmesi ve 6545 sayılı Kanun ile Değişik 103 Madde Yönünden Lehelik Uygulaması 282
bb. Uygulamadan Örnek 284
cc. Beden ve Ruh Sağlığının Bozulması Durumunun Somut Olaya Uyarlanması 286
aaa. Ruh Sağlığının Bozulması Düzenlemesine Dair Uygulamadaki Adaletsizliklere Kısaca Bakış 293
b. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun (Mağdur Çocuğun) Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 296
c. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun (Mağdur Çocuğun) Ölümüne Neden Olması 297
9. Suçunun Oluşumu Yönünden Suçun Maddi Unsurları 297
a. Mefruz Cebir 302
b. Maddi Cebir 303
10. İradeyi Etkileyen Nedenler 303
a. Hile 303
aa. Sarhoş Olmak Mağdurun Rızasını Ortadan Kaldırır mı; Sarhoş Olmak Bir Hile midir? 305
bb. TCK’nin 103/4. Maddesi “Hileyi” de Kapsar mı? 305
b. Hata 312
c. Şiddet 313
d. Tehdit 313
e. Şantaj 314
11. İradeyi Etkileyen Başka Nedenler 315
a. Uyku Hali 316
b. Uyarıcı veya Uyuşturucu Verme 316
c. İlaç Verme 317
12. Ceza Hukukunda Rıza 317
a. Genel Olarak Rıza 317
b. Rızanın Şartları 318
c. Rızada Hak Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Bulunup Bulunmaması Hususu 320
13. Cinsel İstismar Suçlarında Rıza 324
a. 15 Yaşından Küçük Mağdurlara Karşı İşlenen Suçlarda Rıza 325
b. 15 Yaşından Büyük Mağdurlara Karşı İşlenen Suçlarda Rıza 328
c. 15 Yaşını Tamamlamayan Mağdurlar Yönünden Hukuki Rıza–Fiili Rıza–Geçerli Rıza 330
d. 15 Yaşını Tamamlayan Mağdurlar Yönünden Hukuki Rıza–Fiili Rıza–Geçerli Rıza 332
e. 15 Yaşını Bitiren Mağdurenin Rızasıyla Cinsel İlişkiye Girdiğini Gösteren Davranışlar 336
14. Cinsel İstismar Suçlarında Manevi Unsur 337
15. Cinsel İstismar Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru 337
E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 338
1. Teşebbüs 338
a. Genel Olarak Cinsel İstismar Suçunda Teşebbüs Ölçütleri 338
b. Cinsel İstismar Suçunda Özel Teşebbüs Uygulaması 340
2. İştirak 342
a. Burada Şu Kavramlara da Yer Vermek Gerekecektir 343
b. Cinsel Suçların Fail/Sanık Yakınlarına Etkisi 345
c. Ana Babanın Suça İştiraki 345
3. Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik 351
a. İlkesel Olarak Cinsel Suçlarda Haksız Tahrikin Yeri 351
b. Neticeten Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik Var Mıdır? 352
a. Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik Uygulaması Nasıldır? 353
4. İçtima 354
5. Teselsül–Zincirleme İşleyiş 356
a. Genel Olarak 356
b. Tek Suç, Her Biri Ayrı Suç ve Zincirleme Suç Uygulaması 357
c. Tek Suç, Her Biri Ayrı Suç ve Zincirleme Suç da Öncelik Uygulaması 360
d. Nitelikli Cinsel İstismar Suçunda Tek Suç İki Ayrı Suç veya Zincirleme Suç Ayrımı Nasıl Olacaktır? 363
6. Kovuşturma Usulü 365
a. Mahkeme 366
b. Müeyyide 367
7. Zamanaşımı 369
8. Bazı Ayrıntılar 371
F. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 372
1. Hata 372
a. Genel Olarak Hata Kurumu 372
b. Cinsel İstismar Suçunda Hata Uygulamaları 380
2. Hata ile ilgili Uygulamadan Örnekler ve Yargıtay Kararları 388
a. Örnek Karar –1 388
b. Örnek Karar –2 389
c. Örnek Karar –3 390
d. Örnek Karar –4 390
e. Örnek Karar –5 391
f. Örnek Karar –6 391
g. Örnek Karar –7 392
h. Örnek Karar –8 392
i. Örnek Karar –9 393
j. Örnek Karar –10 393
k. Örnek Karar –11 394
l. Örnek Karar –12 396
m. Örnek Karar –13 397
n. Örnek Karar –14 398
o. Örnek Karar –15 399
p. Örnek Karar –16 400
3. Mefruz Cebir ve Maddi Cebir Kavramlarının Uygulaması 404
a. Genel Olarak 404
aa. Cinsel İstismar Suçunda Birden Fazla Fail Kişi 407
bb. Cinsel İstismar Suçunda Birden Fazla Mağdur 408
b. Mefruz Cebir 409
c. Maddi Cebir 413
4. Uygulamadaki Diğer Güçlükler 415
a. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Saiki 416
b. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Amaçları 416
c. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Neticesi 416
d. Fail/Sanık İçin Bazı Durumlar 418
G. KAMUOYUNA GÜNCEL OLARAK YANSIYAN CİNSEL İSTİSMAR OLAYLARI 418
1. “Oklava Davası” 418
2. “Torununa Karşı Uzun Dönemde Zincirleme Cinsel İstismarı” 430
3. “Öz Kızına Karşı Erkek Dostuyla Birlikte Zincirleme Cinsel İstismarı” 431
4. “Üç Mağdura Birden Zincirleme Cinsel İstismarı” 433
5. “12 Yaşındaki Üvey Kızına Cinsel İstismarı” 436
H. CİNSEL İSTİSMAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR 438
1. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–1) 438
2. Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında 439
3. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–2) 441
4. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–3) 442
5. İddia 443
6. Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında 448
7. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–4) 450
8. İddia 453
9. İddia 456
10. Mütalaa 460
11. Yargıtay 5. Ceza Dairesi (–5) 461
12. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–6) 462
13. İddianame 464
14. Mütalaa 467
15. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–7) 469
16. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–8) 470
17. Mütalaa 471
18. Mütalaa 474
19. Mütalaa 476
20. Mütalaa 478
21. Mütalaa 484
I. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNA DAİR YARGITAY KARARLARI 489
Üçüncü Kısım
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU
A. GENEL OLARAK CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 527
1. Madde Metni: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 528
2. Açıklama 530
a. Yabancıya Karşı Yani Yalın Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu 537
b. Ensest İlişki 538
c. Evlat Edinme, Koruyucu Aile 538
3. Cinsel İstismar – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Farkı 539
B. CİNSEL İLİŞKİ NEDİR 542
1. Madde de Tanımlanmayan Cinsel İlişki Nedir? 544
2. Fail Sanık Şüpheli Nasıl Belirlenecektir 544
a. Kriterleri 544
C. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN UNSURLARI 550
1. Maddi Unsur 550
2. Manevi unsur 552
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 552
D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 554
1. Teşebbüs 554
2. İştirak 554
3. Kovuşturma Usulü 555
a. Genel Olarak Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Yönünden 555
b. Ensest İlişki Yönünden 556
c. Yasal Koruma Görevi Olanlar Yönünden 556
d. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Bir Kısım Ayrıksı Durumlar 556
aa. Bu Suçta Yaş 556
bb. Hata 557
cc. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suç Tarihi 557
dd. Evlenme Vaadi 558
ee. Zenginlik Vaadi 558
ff. Makam Mevki 558
gg. Zorla ve/veya Rıza İle 559
hh. Parmak Sokma 559
ıı. Oral İlişki 559
jj. Maddi Vakıanın İntikal Şekli 559
4. Mahkemesi 560
5. Müeyyidesi 561
E. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 562
Dördüncü Kısım
CİNSEL TACİZ SUÇU
A. GENEL OLARAK CİNSEL TACİZ SUÇU (M. 105) 571
1. Açıklama 571
2. Madde Metni: Cinsel Taciz 573
3. Maddenin Gerekçesi ve Açıklama 574
4. Cinsel Taciz Suçunda Şikayetin Etkisi 578
5. Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket ve Davranışlar Nelerdir? 582
B. CİNSEL TACİZ SUÇUNUN UNSURLARI 584
1. Maddi Unsur 584
2. Manevi Unsur 585
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 586
C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 587
1. Teşebbüs 587
2. İştirak 587
3. İçtima 587
4. Nitelikle Haller 588
5. Bazı Ayrıntılar 591
6. Kovuşturma Usulü 593
a. Mahkemesi 594
b. Müeyyidesi 594
7. Cinsel Taciz Suçu ile Diğer Benzer Suçların Karşılaştırılması 595
a. Cinsel Taciz Suçu–Huzur ve Sükunu Bozma Suçu 595
b. Cinsel Taciz Suçu– Alenen Hayasızca Hareket Suçu 596
c. Cinsel Taciz Suçu– Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu 598
d. Cinsel Taciz Suçu– Müstehcenlik Suçu 599
e. Cinsel İstismar – Fuhuş Suçu 601
D. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 603
E. CİNSEL SUÇLARDA DÖNÜŞÜM 610
Üçüncü Bölüm
“CİNSEL SUÇLARLA İŞLENEBİLEN İRTİBATLI SUÇLAR”
Birinci Kısım
CİNSEL SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENEN
ZORUNLU İLAVE VE BENZERİ SUÇLAR
A. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU 617
1. Evlenmek Amacıyla Kız Kaçırmak Eylemi 618
2. TCK’nin 109 Maddesi ile TCK’nin 234 Maddesi Farkı 621
B. CİNSEL SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENEBİLEN DİĞER İLAVE SUÇLAR 622
1. Tehdit 624
2. Şantaj 626
3. Cebir Suçu 626
4. Yaralama Suçu (Nitelikli Yaralamalar) 627
5. İşkence Suçu Esnasında İşlenen Cinsel Suç 628
İkinci Kısım
GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR
(DİĞER BENZERİ CİNSEL SUÇLAR)
A. HAYASIZCA HAREKETLER 635
1. Madde Metni 635
2. Gerekçe 635
3. Açıklama 635
B. MÜSTEHCENLİK 637
1. Madde Metni 637
2. Gerekçe 638
3. Açıklama 639
C. FUHUŞ 655
1. Madde Metni 655
2. Gerekçe 656
3. Açıklama 658
a. Fuhşun Mağduru Kimdir? 662
b. Fuhuşta Mağdurun Yaşının Önemi Nedir? 663
c. Fuhuşta Tedarik Etme Nedir? 663
d. Fuhuşta Zincirleme Suç (TCK’nin 43. mad) Uygulanması Nedir? 664
e. Fuhuşta Menfaat Durumu 665
f. Fuhuşta Tedarikte Suça Teşebbüs Durumu 665
g. Cinsel Suçlarda Doğal Yol, Doğal Olmayan Yol Nedir? 666
4. Örnek Yargıtay Kararı 666
D. ÖRNEK MAHKEME VE YARGITAY KARARLARI 667
Dördüncü Bölüm
“SUÇUN SÜBUT DELİLLERİ VE SIKÇA SORULAN SORULAR”
Birinci Kısım
GENEL OLARAK SUÇLARIN SORUŞTURULMASI
A. SUÇLARIN İHBARI 685
1. İhbar Edilecek Makamlar 685
2. İhbar ve Şikayetin Şekli 685
3. İhbar Yükümlülüğü (md. 159) 687
4. Cinsel Suçların Soruşturulması, Kovuşturulması ve Usul Hükümleri 689
B. SUÇUN SÜBUT DELİLLERİ 692
1. Genel Olarak 692
2. Cinsel Saldırı ve/veya Cinsel İstismarın Ortaya Çıkış Öyküsü 697
3. “Sİ” Raporu, Algılama Raporu Aldırma ve Takdir Hakkını Kullanma 699
4. Bilgi Belge Deliller 700
5. Raporlar 701
a. Mağdurun Bedensel Adli Raporları ile ilgili Örnekler 704
aa. Mağdurun “Vajinal” Raporları ile ilgili Örnek 706
bb. Mağdurun “Anal” Raporları ile ilgili Örnek 707
cc. Adli Muayenede Uyulacak İlkeler 708
dd. Mağdurun “Yaş” Raporları ile ilgili Örnek 714
ee. Mağdurenin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi 714
6. Suçun İspatında Mağdur/Müştekinin Beyanı ve Sanık Savunması 720
7. Suçun İspatı ve/veya İspat Edilememesi Neticesi 723
a. Suçun İspatı 723
b. Suçun ispat Edilememesi 725
aa. Gerekçesiz Karar 725
bb. Hükümde Gerekçe 725
cc. Kurulan Beraat Kararında İzlenecek Usül; 728
İkinci Kısım
“SIKÇA SORULAN SORULAR”
1. Eşe Cinsel Saldırı da Tehdit ve Yaralamanın Niteliği Derecesi ve Etkisi Nedir? 733
2. Karı–Kocanın Birbirine Karşı, Sanığın Karısına Saldırısı Durumunda Ne Olacaktır? 733
3. TCK’nin 102/1 Madde Suçunda Mağdur Eş Fail Koca Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçer ise Bu Durumda Ne Olacaktır? 734
4. Mağdur Eş Fail Eşe Karşı Cinsel Saldırıda Fiile Mukavemet Edemiyor ise Ne Olacak? 735
5. Mağdurun Yaşı Konusu 735
6. Yaş ile ilgili Başka Bir Çetrefilli Konuda Şudur 736
7. Dokunma Nedir– Her Dokunma Cinsel Dokunma mıdır? 737
8. Suçun Sübutunu Nasıl Sağlayacağız? 737
9. Adli Tıp Kurumu Raporlarındaki Geçen Tıbbi Deyimlerden Ne Anlaşılmalıdır? 739
10. Vücuda Organ Sokma Ne Demektir? 739
11. Organ Nedir? 739
12. Organ Sokma– Organ Sokturma Suçun Niteliğini Değiştirir mi? 740
13. İradeyi Etkileyen Neden ile Fiziki Bakımdan Kendini Savunamayacak Şeklindeki İki Ağırlaştırıcı Durum Birleşirse Ne Olacaktır? 740
14. Nüfuzu Kötüye Kullanmak Sayılır mı? 741
15. Boşanma Halinde Kayın Hısımlığı Devam Edecek midir? 741
16. Çocuklar 2. Kez Dinlenir mi? 742
17. Çocuklar Nasıl Dinlenir? 744
18. Katılan Sıfatı Kazanılır mı? 744
19. Cinsel Davranış Nedir? 749
20. TCK 43 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 750
21. Cinsel İstismar ve Saldırıda Ağırlatıcı Sebepler Nasıl Uygulanacaktır? TCK’nin 103/2 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 750
22. TCK’nin 103/3 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 751
23. Bakım ve Gözetimde Süre Ne Olmalıdır? 751
24. Doktorun Muayene Esnasındaki Durumu Nedir? 752
25. Mağdur ve Sanığın Her İkisinin 15 Yaşından Küçük Olma Durumunda Ne Olacaktır? 752
26. Cinsel Suçların Düzenlenmesindeki Eksiklikler Nelerdir? 753
27. Beden ve Ruh Sağlığı Raporları 753
28. Beden ve Ruh Sağlığının Bozulmasındaki Faktörler Nelerdir? 754
29. Beden ve Ruh Sağlığı Raporları Kimler Tarafından ve Nasıl Düzenlenecektir? 755
30. Ruh Sağlığı Bozulmasının Dereceleri Nelerdir? 756
31. Ruh Sağlığını Düzenleyen Ağırlaştırıcı Hüküm Temel Unsur mudur? 757
32. Amaç Suç İçin Araç Suçun İşlenmesi Durumunda Ne Olacaktır? 760
33. Zincirleme (Müteselsil) Suç mudur?–Tek Suç mudur? 760
34. Sanığın eylemini Zor, Cebir, Şiddet, Tehdit Uygulamaksızın İcra Etmesi Durumu 763
35. Yine Sanığın Eylemini Aynı Senaryo Üzerinden Bu Kez Zor, Cebir, Şiddet, Tehdit Uygulayarak İcra Etmesi Durumu 763
36. Cinsel Suçlarda Özel Durumlardan Olan Tehdit Bir Unsur mudur? Yoksa Ayrı Müstakil Suç mudur? 764
37. Kamu Davasında Tanımlanmamış Suç için Ek İddianame 764
38. İştirak Yönünden “Cinsel Suçlarda” Mağdurun Anne Babasının Konumu ve Sanığın Anne ve Babasının Konumu Nedir? 765
39. TCK’nin 104. Maddesi Kapsamında Cinsel İlişki Nedir? 767
40. Kişi Evlenmekle Reşit Olmuş ise Ne Olacak? 767
41. Uygulamada Teşebbüs 772
42. Uygulamada Faal Nedamet 772
43. İnzal Olma (Boşalma) Durumunda Ne Olacaktır? 773
44. Ereksiyon Sorunu Varsa Ne Olacaktır? 774
45. Uygulamada Suçun Sübutu Nasıl Sağlanacaktır? 774
Yararlanılan Kaynaklar 779
Kavramlar Dizini 781

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat