Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Mustafa Uğur Demiral

Bir Koruma Tedbiri OlarakŞirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini(Cmk m. 133)


Basım Tarihi
2021-05
Sayfa Sayısı
188
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268908
Boyut
16x24
Baskı
159,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 59 puan kazanacaksınız)
   59

Konu Başlıkları
- Kayyımlık Kavramı, Hukuki Niteliği ve Kayyım Tayininin Temel Hak ve Hürriyetlerle İlişkisi
- Koruma Tedbirlerinin Genel Özellikleri, Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayinine Hakim Olan Ceza Muhakemesi İlkeleri ve Tedbirin Ceza Muhakemesi Hukukundaki Tarihsel Gelişimi
- Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayinin Şartları ve Tedbirin Uygulanmasına Dair Esaslar
Kayyımın Hakları ve Sorumluluğu, Tedbirin Denetimi ve Şirketin Ceza Muhakemesinde Temsili

 

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Önsöz 9
Kısaltmalar 17
BİRİNCİ BÖLÜM
KAYYIMLIK KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAYYIM TAYİNİNİN
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERLE İLİŞKİSİ
I. KAYYIM KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMSİL YETKİSİ 21
A. Kayyım Kavramı 21
B. Hukuki Niteliği ve Temsil Yetkisi 23
II. TÜRK ÖZEL HUKUKUNDAKİ KAYYIMLIK TÜRLERİ 25
A. Genel Olarak 25
B. Temsil Kayyımlığı 25
B. Yönetim Kayyımlığı 27
1. Tüzel Kişilere Yönetim Kayyımı Atanması 28
D. İsteğe Bağlı Kayyımlık 35
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI 35
A. Hukuki Nitelik 35
B. Amacı 36
C. Benzer Kavramlardan Farkı 38
1. Genişletilmiş Elkoyma ve Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 38
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 40
IV. KAYYIM TAYİNİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ VE ANAYASAL BOYUTU 40
A. Hukuk Devleti 40
B. Mülkiyet Hakkı 42
1. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına Dair İlkeler 45
C. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti 51
İKİNCİ BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ, ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİNE HAKİM OLAN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ VE TEDBİRİN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞİMİ
I. KORUMA TEDBİRLERİ KAVRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 53
A. Tanım ve Kavram 53
B. Ortak Özellikleri 54
1. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 54
2. Geçici Olma 54
3. Araç Olma 55
4. Zorlayıcı Nitelikte Olma 56
C. Ortak Uygulama Koşulları 56
1. Yasayla Düzenlenmiş Olma 56
2. Gecikmede Sakınca Bulunması 57
3. Ölçülülük (Oranlılık) İlkesine Uygun Olma 58
4. Suç Şüphesinin Bulunması 60
a. Genel Olarak 60
b. Şüphe Çeşitleri 61
ba. Basit Şüphe 61
bb. Makul Şüphe 63
bc. Yeterli Şüphe 64
bd. Kuvvetli Şüphe 64
II. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİNE HAKİM OLAN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ 65
A. Adil Yargılanma Hakkı 65
1. Silahların Eşitliği 67
2. Çelişmeli Yargılama 67
B. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği 68
III. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ KORUMA TEDBİRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 74
A. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yapılış Aşamasından OHAL Dönemine Kadar Geçen Sürede Yapılan Düzenleyici İşlemler 74
B. Olağanüstü Hal Döneminde Yapılan ve Şirket Yönetimine Kayyım Tayinini İlgilendiren Düzenleyici İşlemler 75
1. 6756 Sayılı Kanun 76
2. 6758 Sayılı Kanun 76
3. 7082 Sayılı Kanun 79
4. 7070 Sayılı Kanun 80
5. 7083 Sayılı Kanun 80
6. 7071 Sayılı Kanun 81
7. 7072 Sayılı Kanun 82
8. 7085 Sayılı Kanun 82
9. 7074 Sayılı Kanun 82
10. 7086 Sayılı Kanun 83
11. 7076 Sayılı Kanun 83
12. 7077 Sayılı Kanun 84
13. 7069 Sayılı Kanun 84
14. 7078 Sayılı Kanun 85
15. 7079 Sayılı Kanun 85
16. 7145 Sayılı Kanun 86
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİN ŞARTLARI VE
TEDBİRİN UYGULANMASINA DAİR ESASLAR
I. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİNİN ŞARTLARI 89
A. Genel Olarak 89
B. Suçun Şirket Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmekte Olması 89
1. Şirket Kavramı 89
2. Şirket Faaliyeti Kavramı 92
C. Suçun İşlenmekte Olması 93
1. Genel Olarak 93
2. Zincirleme (Müteselsil) Suç 94
a. Kavram 94
b. Hukuki Esası 96
c. Zincirleme Suçun Unsurları 98
ca. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi 98
cb. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi 101
cc. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı 102
cd. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması 104
d. Zincirleme Suçun Varlığının Sonuçları 105
3. Kesintisiz (Mütemadi) Suç 106
a. Genel Olarak 106
b. Kesintisiz Suçun Şekilleri 109
c. Sürekliliğin Sona Ermesi (Kesinti) 110
D. Suçun İşlenmekte Olduğu Konusunda Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı 111
E. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılabilmesi için Bu Tedbire Başvurmanın Gerekli Olması 113
F. İşlenmekte Olan Suçun Katalog Suçlardan Olması 116
II. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ KARARINI VERMEYE YETKİLİ MERCİ 119
A. Soruşturma Aşamasında 119
B. Kovuşturma Aşamasında 120
III. KAYYIM TAYİNİNE İLİŞKİN ESASLAR 120
A. Kayyımın Şahsına İlişkin Şartlar 121
1. Kayyım Olarak TMSF’nin Atanması 124
B. Kayyımın Atanması Usulü 126
C. Kayyımın Görev Süresi 128
IV. KAYYIM TAYİNİ KARARININ İÇERİĞİ VE ATANAN KAYYIMIN YETKİLERİ 129
A. Şirket Yönetimi Kavramı 129
B. Denetim Kayyımının Görev ve Yetkileri 131
C. Yönetim Makamı Olarak Atanan Kayyımın Görev ve Yetkileri 132
1. Genel Olarak 132
a. Kayyımın Vesayet Makamından İzin Almasını Gerektiren Olağanüstü İşler 133
2. Yönetim Organının Yetkileriyle Birlikte Ortaklık Payları veya Menkul Kıymetleri İdare Yetkileri 136
V. KORUMA TEDBİRİNİN SONA ERMESİ 137
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAYYIMIN HAKLARI VE SORUMLULUĞU, TEDBİRİN DENETİMİ VE ŞİRKETİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ
I. KAYYIMIN HAKLARI VE SORUMLULUĞU 141
A. Ücret Alma Hakkı 141
B. Kayyımın İşlemlerinden Doğan Sorumluluğu 143
1. Cezai Sorumluluğu 143
2. Hukuki Sorumluluğu 144
II. KAYYIMIN İŞLEMLERİNİN DENETİMİ, İŞLEMLERE İTİRAZ VE KAYYIM ATAMASI KARARINA KARŞI KANUN YOLU 146
A. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Kararına Karşı Kanun Yolu 146
B. Kayyımın Şahsına Karşı İtiraz 149
C. Kayyımın İşlemlerine İtiraz 150
III. KORUMA TEDBİRİ NEDENİYLE TAZMİNAT 157
A. Genel Olarak 157
B. Hakim veya Mahkemenin Kararından Doğan Tazminat 157
C. Kayyımın İş ve İşlemlerinden Doğan Tazminat 162
IV. ŞİRKETİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 165
SONUÇ 167
Kaynakça 177
Kavram Dizini 187

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
29,50   
59,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
59,00   
59,00   
2
   
   
Kapat