Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Muzaffer Özer

Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2013-10
Sayfa Sayısı
855
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786051462370
Baskı
155,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

KAT MÜLKİYETİ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

 

Av. Muzaffer ÖZER

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Kat İrtifakı ve Yönetimi
 • BİRİNCİ KISIM
 • Kat İrtifakı
 • 1--KAT İRTİFAKI HAKKI-3
 • 1. 1--KAT İRTİFAKININ TANIMI-4
 • 1. 2--KAT İRTİFAKININ NİTELİĞİ-5
 • 1. 3--KAT İRTİFAKI SAHİBİ-6
 • 2--KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ-7
 • 2. 1--KAT İRTİFAKININ KURULMASI-9
 • 2. 2--KAT İRTİFAKI KURULMASI YASAĞI-14
 • YARGITAY KARARLARI-14
 • HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-14
 • 1--Kat irtifakının kurulması-Taşınmaz satış sözü verme sözleşmesi-14
 • 2--6217 sayılı Yasa’yla ayrılan şahsi irtifak hakkının kat mülkiyetine çevrilmesini isteme-15
 • DAİRE KARARLARI-16
 • 3--Arsa payının değerinin tespiti-16
 • 4--Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda irtifak hakkı-16
 • 5--Yerleşim alanı dışında kalan kat irtifakının silinmesini istenme-17
 • 6--Davalının talebi halinde de kat mülkiyetine çevirme istemi nazara alınmalıdır. -18
 • 7--Müşterek mülkün kat mülkiyetine çevrilmesinde ortakların ittifakı-18
 • KAT İRTİFAKININ KURULMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ-19
 • 1--KAT İRTİFAKININ PROJEYE AYKIRI OLARAK KURULMASI-19
 • 2--KAT İRTİFAKININ KURULMASINDA BİR KISIM PAYDAŞLARIN YÖNETİM PLANINI İMZALAMAMALARI-21
 • 3--KAT İRTİFAKININ YENİ DURUMA UYDURULMASI-22
 • 3. 1--MEDENİ KANUNDAN ÖNCE KURULAN HAKLARIN KAT İRTİFAKINA VEYA KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ-22
 • 3. 2--MEDENİ YASA’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA KURULAN İRTİFAKLARDA YENİ DURUMA UYMA-23
 • KAT İRTİFAKININ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVERİLMESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ-25
 • 1--ÖNCELİKLE KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMU-25
 • 2--PAYDAŞLARDAN BİRİNİN TAŞINMAZIN BİR BÖLÜMÜNDEN KAT MALİKİ GİBİ FAYDALANMASI VE K. M. Y’NIN 51. MADDESİNİN UYGULANMASI-26
 • 3--2. 1. 1971 TARİHİNE KADAR KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞİ İSTENMEYEN İRTİFAKLARININ DURUMU-27
 • 4--CEZA KOŞULUNUN İSTENMESİNE KMY’NIN 51 MADDESİNİN ENGEL OLMAYACAĞI-27
 • 5--KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİNİ ENGELLEYEN İRTİFAK HAKKI SAHİBİNİN CEZALANDIRILMASI-28
 • 6 --DAVA AÇILDIKTAN SONRA İRTİFAK HAKKI SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİ-29
 • İKİNCİ KISIM
 • 1--KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI-31
 • 1. 1--ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURMA-31
 • YARGITAY KARARLARI-33
 • 1--Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl bir sözleşmedir-33
 • 2--Arsa payı karşılığı tapu bozumu ve yazımı davasında taraflar-33
 • 3--Arsa payının yeniden düzenlenmesi-34
 • 4--Arsa payının düzeltilmesi davasında bilirkişi raporu-34
 • 5--Arsa payının değeri-34
 • 6--Arsa payının düzeltilmesinde vekâlet ücreti-35
 • 7--Arsa payının dağıtımı-35
 • 8--Arsa payının düzeltilmesi isteminde iyi niyet-35
 • ÖRNEK-35
 • 1. 2--ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKI-42
 • 1. 3--BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNİ DAVA ETME-43
 • 1. 4--KAT İRTİFAKINA GEÇİŞE KARŞI ÇIKANLARIN PAYLARININ BOZUMUNU İSTEME-46
 • 1. 5--KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞİ ENGELLEYEN İRTİFAK HAKKI SAHİBİNİN OLUR VERMİŞ SAYILMASINI İSTEME-47
 • 1. 6--YÖNETİM PLANINI İMZALAMAYAN PAYDAŞLARIN İMZALAMIŞ SAYILMALARINI İSTEME-48
 • YARGITAY KARARLARI-49
 • İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURURLU KARARI-49
 • 1--Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmadan önce bağımsız bölümün satış sözü verilmesi-49
 • DAİRE KARARLARI-51
 • 2--Kat irtifaklı yapıların tapuya yazımı-51
 • 3--Kat irtifaklı ana yapılarda genel gider alacağı davası-52
 • 4--Sığınağa el atmanın önlenmesi ve yolsuz yazımın bozumu davası-52
 • 5--2981 sayılı yasanın 16. maddesine eklenen ek fıkra sadece kat irtifaklı yapılar için geçerlidir. -53
 • 6--Kat irtifakı kayıtlarının bozumu-53
 • 7--İnşaatı tamamlanan bir yapıda kat irtifakı kurulamaz-53
 • 8--Tapu kütüğü görevlisi huzurunda olur verdikten ve kat irtifakının tapu kütüğüne yazımından sonra sözleşmeye dayanılamaz-54
 • 2--KAT İRTİFAKI SAHİBİİNİN BORÇLARI-55
 • 2. 1--ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTEMEME-55
 • 2. 2--KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN DİĞER BORÇLARI-55
 • 2. 3--KAT MÜLKİYETİ KURMA ZORUNLULUĞU-57
 • YARGITAY KARARI-58
 • 1--Kat irtifaklı apartmanda kat mülkiyetinin hükmen kurulmasını isteme-58
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • 1--KAT İRTİFAKINDA YÖNETİM-59
 • 1. 1--TOPLU OLMAYAN YAPILARDA YÖNETİM-59
 • 1. 2--TOPLU YAPILARDA GEÇİCİ YÖNETİM-60
 • 2--YÖNETİM PLANI VE İÇERİĞİ-60
 • 2. 1--YÖNETİM PLANININ YAPILIŞI-62
 • 3--TOPLU YAPILARDA YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ-64
 • 3. 1--İLK DEĞİŞİKLİK VE SONRAKİ DEĞİŞİKLİK-64
 • 3. 2--GEÇİCİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ-64
 • YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ-64
 • 4--GENEL GİDERLERE KATILMA-66
 • YARGITAY KARARI-67
 • 1--Kat irtifaklı yerin yöneticisinin pasif husumet yetkisi-67
 • 2--Kat irtifakında yönetim giderleri-68
 • SORUNLAR VE ÖÇZÜMLERİ-68
 • 1--İRTİFAKLI YERLERDE OTURANLARIN GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUĞU-68
 • DÖRDÜNCÜ KISIM
 • Kat İrtifakının Sona Ermesi
 • YARGITAY KARARI-70
 • 1--Eksik kalan katın tamamlanması için inşaat ruhsatı alınmasına olur vermeyen davalının olur vermiş sayılması-70
 • ÖRNEK UYARIMNAME VE DİLEKÇELER-71
 • 1--BORCUNU ÖDEMEYEN KAT İRTİFAK SAHİBİNİN UYARILMASI-71
 • 2--ALACAĞIN İSTENMESİ-72
 • 3--ARSA PAYI VE KAT İRTİFAK HAKKININ DEVRİNİ İSTEME-73
 • 4--YÜKLENİCİDEN ZARAR GİDERİMİ İSTEME-74
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Kat Mülkiyeti ve Yönetimi
 • BİRİNCİ KISIM
 • Kat Mülkiyeti
 • 1. -KAT MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ TANIMLAR-78
 • 1. 1--Anataşınmaz-79
 • 1. 2--Anayapı-79
 • 1. 3--Arsa payı-79
 • 1. 4--Bağımsız bölüm-80
 • 1. 5--Eklenti-82
 • 1. 6--Kat maliki-82
 • 1. 7--Kat mülkiyeti-82
 • 1. 8--Kullanma hakkı-83
 • 1. 9--Ortak yer-83
 • 1. 10--Sözleşme-83
 • 2--BAĞLANTILAR-84
 • 2. 1--BAĞIMSIZ BÖLÜM İLE ARSA PAYI ARASINDAKİ BAĞLANTI-84
 • 2. 2--BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE EKLENTİLER VE ORTAK YERLER ARASINDAKI BAĞLANTI-86
 • 3--DEPOLAR-89
 • 3. 1--BAĞIMSIZ DEPOLAR-89
 • 3. 2--EKLENTİ DEPOLAR-90
 • 3. 3--ORTAK DEPOLAR-90
 • BAĞLANTIILARLA İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-91
 • 1--DEPONUN BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK TAPU KÜTÜĞÜNE YAZIMI-91
 • 2--DEPONUN KONUT HALİNE GETİRİLMESİ-92
 • 3--BİR BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT OLAN EKLENTİNİN BAŞKA BİR BAĞIMSIZBÖLÜME BAĞLANMASI-93
 • 4--EKLENTİYE EL ATILMASI-94
 • ÖRNEK DİLEKÇE-95
 • 1--EKLENTİNİN TAPUYA YAZIMI-95
 • 4--ORTAK YERLER-96
 • 4. 1--BAĞISIZ BÖLÜMLERLE, EKLENTILER VE ORTAK YERLER ARASINDAKI BAĞLANTI-96
 • 4. 2--KAT MÜLKİYETİ YASASI’NIN 4. MADDESİNDE SAYILAN ORTAK YERLER-98
 • 4. 3--KAT MALİKLERİNİN SÖZLEŞME İLE TAYİN EDEBİLECEKLERİ ORTAK YERLER-100
 • 4. 4--BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİNDE BULUNAN ORTAK YÖNETİME TABİ YERLER-100
 • 4. 5--TOPLU YAPILARDA ORTAK YERLER-101
 • İKİNCİ KISIM
 • 1--KAT MÜLKİYETİNİN KURULUŞU-103
 • 1. 1--GENEL OLARAK-103
 • 1. 2--YASAKLAR-104
 • 1. 3--KAT MÜLKİYETİNİN NİTELIĞİ-104
 • 1. 4--KAT MÜLKİYETİ KURMA ZORUNLULUĞU-108
 • 1. 5--KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASINDA GENEL KURAL-110
 • 1. 6--KAT MÜLKİYETİNİN KURULABİLMESİ İÇİN ANATAŞINMAZDA VE ANAYAPIDA BULUNMASI GEREKENLER-111
 • 6. 1--Tek parselde bulunan tek anataşınmazda-111
 • 6. 2--Bir anataşınmazda birden fazla blok varsa-112
 • 6. 3--Toplu yapılarda kat mülkiyetine geçiş-113
 • 2--BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPUYA YAZIMI-114
 • 2. 1--BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BİR KİŞİ ADINA YAZILMASI-114
 • 2. 2--GELİRİ ORTAK YERLERE ÖZGÜLENEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPU KÜTÜĞÜNE YAZIMI-115
 • 1--KAT MÜLKİYETİNİN RESMİ SENETLE KURULMASI-115
 • 2--KAT MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARI İLE KURULMASI-115
 • 3--TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI-116
 • 4--VAZİYET PLANI VE PROJELERİ-120
 • 5--KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ-121
 • 6--KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER-122
 • 7--SÖZLEŞME VE TAPU KÜTÜĞÜNE YAZIM-123
 • 8--KAT MALİKLERİNİN KAT MÜLKİYETİNİ SENETLE KURMAK İSTEMELERİ-125
 • 9--KAT MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARIYLA KURULMASI-130
 • YARGITAY KARARLARI-131
 • HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-131
 • 1--Karşılıksız arsa payı bozulmadan kat mülkiyetine geçilemez. -131
 • 2--Arsa payının denkleştirilmesinde karşılık istenmesi, objektif iyi niyet kuralı ile bağdaşmaz-131
 • DAİRE KARARLARI-132
 • 3--Ortaklığın giderilmesi davalarında yargılama masrafları-132
 • 4--Bodruma oturma izninin alınamamasında anayapıdaki ortaklığın kat mülkiyetine dönüştürülerek giderilmesi-132
 • 5--Ortaklığın kat mülkiyeti kurulmak suretiyle giderilmesinin mahkemeden istenmesi-133
 • 6--Ortaklığın kat mülkiyeti kurularak giderilemeyeceği-134
 • 7--Anataşınmaz üzerindeki yapının cinsinin tespiti kat mülkiyetine geçişte resen nazara alınan bir husustur. Bu nedenle söz konusu hususun önceden çözümlenmesi için mahkemece taraflara süre verilemez. -135
 • 8--Tarafların paydaş oldukları taşınmaz üzerindeki yapının mülkiyetine ilişkin uyuşmazlık, ortaklığın giderilmesi davası içinde çözümlenemez. -136
 • 9--Paydaşların karşılık ilavesini kabul etmemeleri-136
 • 10--Kat mülkiyetine dönüştürmede paydaşlardan birinin payı hacizli ise-138
 • 11--Kat Mülkiyeti Yasası’nın 12. maddesindeki belgeleri tamamlattırıma zamanı-138
 • 12--Projesine aykırı inşa edilen anayapıdaki paydaşlığın kat mülkiyetine dönüştürülerek giderilmesi-139
 • 13--Paydaş alacaklısının dava açması-139
 • 14--Birden fazla taşınmazlardaki paydaşlığın giderilmesi-139
 • 15--El atmanın giderilmesi, eski hale getirme ve kullanma karşılığı davalarında görevli mahkeme-140
 • 16--Kat mülkiyetinin kurulması için gerekli belgelerin toplanması-140
 • 17--Ortaklığın giderilmesi davalarında maddi hataların düzeltilmesinin istenmesi-141
 • 18--Kat mülkiyetinin kurulması için hakimin KMY’nın 12. M. sindeki belgeleri görevi gereği toplatması-141
 • 19--Ortaklığın giderilmesi-141
 • 20--Ortaklığın bölüşme suretiyle giderilmesi davalarında öncelikle taşınmazda kat mülkiyetinin kurulup kurulamayacağı husus araştırılmalı-142
 • 21--Bölüşme suretiyle ortaklığın giderilmesi istemi, taşınmazın kat mülkiyetine dönüştürülmesini de içerir. -142
 • 22--Ortaklığın taşınmazın satışı yoluyla giderilmesi davasında imar affına başvurunun neticesi beklenmelidir-142
 • 23--Kat irtifaklı apartmanda kat mülkiyetinin hükmen kurulmasını isteme-143
 • 24--Kat mülkiyeti kurulmasına olanak bulunmayan durumlarda ortaklık satış yoluyla giderilmelidir. -144
 • 25--Mahkemece kat mülkiyetine çevirmede KMY’nın 12. m. sindeki belgeler tamamlatılmalıdır. -144
 • 26--İmar affına giren kaçak yapıya arsa payı verilmesi-145
 • 27--Bağımsız bölümlerden birinin paylı bırakılarak ortaklığın giderilmesi-145
 • 28--KMY’nın 10. maddesi, bağımsız bölümler için noterlerin satış sözü verme sözleşmesi yapmalarına engel değildir. -145
 • KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI İLE İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-146
 • 1--YAPI KULLANMA İZNİ ALMANIN KOŞULLARI-146
 • 2--KAT MÜLKİYETİ KURULMASININ KOŞULLARI-147
 • 3--KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİNE ENGEL TEŞKİL EDEN AÇIKLAMANIN KALDIRILMASI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME-149
 • 4--BİRDEN ÇOK YAPILARDA KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞ NE ZAMAN İSTENEBİLİR-149
 • 5--HEM MÜŞTEREK HEM DE İŞTİRAKLİ OLAN YAPILARDA ORTAKLIĞIN KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK GİDERİLMESİ-151
 • 6--ANAYAPI ÜZERİNDEKİ HACİZ KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ ENGELLER Mİ?-151
 • 7--TAPUDA KAYITLI OLMAYAN ANA YAPIDAKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ-152
 • 8--ÇATI KATINA OTURMA İZNİ VERİLMEYEN ANAYAPIDAKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ-153
 • 9--MAHKEME KARARINDA ARSA PAYININ KESİRLİ GÖSTERİLMESİ-153
 • 10--BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDEN BİRİNİN ÜZERİNDE YARARLANMA HAKKININ BULUNMASI ORTAKLIĞI KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ ENGELLER Mİ?-155
 • 11--ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ DE KAPSAR MI?-155
 • 12--TARAFLARIN RIZASINA BAĞLI OLMAYAN BELGELERİN TEMİNİ-156
 • 13--ZITLIĞIN BEKLETİCİ MESELE OLMASI-157
 • 14--PAYDAŞLARDAN BİRİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ OLMAMASI HALİNDE PAYDAŞLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KURULARAK GİDERİLMESİ-158
 • 15--İMARA AYKIRI İNŞA EDİLEN VE OTURMA İZNİ ALINAMAYAN YAPILARDA KAT MÜLKİYETİNİN KURULAMAYACAĞI-159
 • 16--HAKİM PAYDAŞLARIN OLURUNA GEREK DUYMADAN GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASI VE BELGELERİN HAZIRLANMASINA YETKİ VE ÖNEL VERMELİ-160
 • 17--ANAYAPIDA PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLMASI KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASINA TEK BAŞINA ENGEL DEĞİLDİR-162
 • 18--ORTAKLIĞIN KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK GİDERİLMESİ DAVASI AÇILDIKTAN SONRA PAYDAŞLARDAN BİRİNİN ÖLMESİ-163
 • 19--ANAYAPININ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN İKİ VEYA DAHA FAZLA PAYDAŞININ OLMASI-164
 • 20--PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARINDA KAT MÜLKİYETİ KURULMASI İSTEMİ VARSA ASIL OLAN AYNEN TAKSİMDİR-165
 • 21--ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ İSTENEN YAPININ PROJESİ VE RUHSATIYLA İLGİLİ BELEDİYEDEN GELEN YAZILARDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ-167
 • 22--PAYDAŞLARI ARASINDA TAKSİMİ YAPILMIŞ FAKAT İZİN VERİLDİĞİ HALDE İKİ KATI YAPILMAYAN YAPIDAKİ PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ-168
 • 23--KAT MÜLKİYETİ KURULABİLECEK YAPININ SATIŞINA KARAR VERİLMESİNDE DAVAYA GELMEYEN DAVALININ TEMYİZİ-169
 • ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ-171
 • 1--ORTAKLIĞIN KAT MÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-171
 • 2--HEM MÜŞTEREK HEM DE İŞTİRAKLİ ANAYAPIDAKİ ORTAKLIĞIN KAT ÜLKİYETİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK GİDERİLMESİ-172
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Bağımsız Bölümlerde Oturan Kat MaliklerininHakları ve Borçları
 • BİRİNCİ KISIM
 • 1--BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE OTURAN KAT MALİKLERİNİN HAKLARI-175
 • 1. 1--KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ HAKLARI-176
 • YARGITAY KARARLARI-179
 • 1--Kat malikinin kat maliki olmadan önceki zamana ait genel gider borcundan sorumlu olmayacağını savunma hakkı-179
 • 2--Sonraki maliknin kapıcı için ödediği kıdem tazminatını önceki malikden istemesi-180
 • 3--Ölü malike tebligat-180
 • 4--Betonarme çatının değiştirilmesi-180
 • 5--Doğal gaza dönüşüm-180
 • 6--Kat maliki kiralayanla kiracısı arasındaki uyuşmazlık-181
 • 7--El atmanın önlenmesi ve eski hale getirme ile kullanma karşılığı davalarında görevli mahkeme-181
 • 8--Bağımsız bölümün değeri-181
 • 9--Kat mülkiyeti kurulmasına dayanak olan sözleşmeye ve onaylı projeye aykırılık-181
 • KAT MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ HAKLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-182
 • 1--SATIŞ SÖZÜ VERME SENEDİ İLE ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YAZIMINI İSTEME-182
 • 2--ANAYAPIDA MÜŞTEREKLİĞİN VEYA İŞTİRAKLİĞİN GİDERİLMESİ-183
 • 3--BODRUMUN KİRALANMASI-184
 • 4--DEPOYA VAKİ EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE DEPONUN YAZIMI DAVASI-185
 • 5--EKLENTİLERİN YAZIMI DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME-185
 • 6--EKLENTİSİ OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MALİKİ BU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNE YENİ BİR EKLENTİ SATIN ALABİLİR Mİ?-188
 • 7--ORTAK YERİN SONRADAN EKLENTİ YAPILMASI-189
 • 8--(A) ADINA YAZILI DEPONUN (B) ADINA YAZIMI-190
 • 9--DEPONUN KONUT HALİNE GETİRİLMESİ-191
 • 10--EKLENTİ VE TAMAMLAYICI PARÇA ÖLÇÜTÜ SORUN-192
 • 11--DEPONUN İMALATHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-192
 • 12--TERASA HAVUZ VE ÇİÇEKLİK YAPMAK-193
 • 13--BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HAYVAN BESLEMEK-194
 • 14--KAT MALİKİNİN MAHKEME KARARINA UYMAMASININ MÜEYYİDESİ-195
 • 15--BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KANUNA VE AHLAKA AYKIRI OLARAK KULLANILMASI-196
 • 16--DİSKOTEĞİN AÇILMASINA OLUMLU OY KULLANAN KAT MALİKİNİN DİSKOTEK GÜRÜLTÜSÜNÜN ÖNLENMESİ İSTEMESİ-197
 • 17--PRES GÜRÜLTÜSÜNÜN DURDURULMASI-198
 • 18--KONUTUN TERZİ ATÖLYESİ OLARAK KULLANLMASI-199
 • 19--KONUTUN KLİNİK OLARAK KULLANILMASI-200
 • 20--KAHVENİN FAALİYETİNİN DURUDURULMASINI İSTEME-202
 • 21--PASTANE OLARAK KULLANILAN İKİ KONUTTAN BİRİNİN KAPATILMASININ İSTENMESİ-202
 • 22--DEPONUN FIRINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-204
 • 23--KONUTUN BÜRO OLARAK KULLANILMASI-205
 • 24--KONUTUN PANSİYON OLARAK KİRALANMASI-206
 • 25--KONUTUN SENDİKA BÜROSU- DERNEK MERKEZİ OLARAK KULLANILMASI-207
 • 26--KONUTUN DOKTOR MUAYENEHANESİ OLARAK KULLANILMASI-208
 • 27--KONUTUN ŞİRKET İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI-209
 • 28--KONUTUN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE BÜRO OLARAK KİRALANMASI-210
 • 29--BODRUMUN KONUT DURUMUNA GETİRİLMESİ-211
 • 30--BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DIŞ KISMININ ANAYAPININKİNDEN AYRI BOYANMASI-211
 • 31--SABİT BALKONUN AÇILIR KAPANIR HALE GETİRİLMESİ-212
 • 32--PROJEYE AYKIRI OLARAK BALKONUN CAMLA KAPATILMASI-213
 • 33--DÜKKÂNIN GARAJ OLARAK KULLANILMASI-213
 • 34--BALKONUN YATAK ODASINA KATILMASI-214
 • 35--KAT MALİKİNİN ANAYAPIYA VERİLEN ZARARI İSTEMESİ-215
 • 36--İMAR AFFINDAN SONRA YAZIM-216
 • 37--ARSA PAYINDAKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEME-217
 • 38--KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMU-218
 • 39--KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMUNDA GÖREVLİ MAHKEME-219
 • 40--KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMU DAVASINDA TARAFLAR VE İSTEMLER-220
 • 41--YÜKLENİCİDEN ADİ SENETLE ALINAN DAİRENİN YAZIMINI İSTEME-221
 • 42--ARSA PAYININ AYIRIMINDA VE BOZUMUNDA İYİ NİYET-221
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-223
 • 1--BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HAYVAN BESLEYENİN UYARILMASI-223
 • 2--DURUMUN ESKİ HALİNE GETİRİLMESİNİ İSTEME-224
 • 3--KALORİFER KURUMLARININ ESKİ HALE GETİRİLMESİ-225
 • 4--BAHÇEYE OTOMOBİL PARK ETMENİN ÖNLENMESİ-226
 • 5--KAT MÜLKİYETİ HAKKININ DEVRİNİ İSTEME-227
 • 6--LOKANTAYA DÖNÜŞTÜRÜLEN KONUTUN ESKİ DURUMUNA GETİRİLMESİNİ İSTEME-228
 • 7--BAĞIMSIZ BÖLÜME BALKON YAPILMASINA İZİN VERMEYENLERE UYARI-229
 • 8--ANAYAPIYA VERİLEN ZARARIN PAY NİSPETİNDE TAZMİNİ-230
 • 9--BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BOYASININ ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ-231
 • 10--EKLENTİNİN YAZIMI-232
 • 11--ARSA PAYININ GERÇEK DEĞERİNE GÖRE DÜZELTİLMESİ-233
 • 12--ORTAK YERE AYRILAN ARSA PAYININ BOZUMU-234
 • 13--YÜKLENİCİ ADINA YAZILAN KARŞILIKSIZ ARSA PAYININ BOZUMU İLE BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNE DAĞITILMASI-235
 • 14--HAKSIZ KARAR ALAN BLOK KAT İYELERİ KURULUNUN UYARILMASI-236
 • 1. 2--KAT MALİKLERİNİN ORTAK YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI-237
 • 2. 1--KAT MALİKLERİNİN ORTAK YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI-237
 • 2. 2--ORTAK YERLERE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN EL ATMASINDA KAT MALİKLERİNİN HAKLARI-238
 • 2. 3--ORTAK YER ÜZERİNDEKİ YARARLANMA HAKKININ KISITLANMASI-239
 • YARGITAY KARARLARI-240
 • HUKUK GENEL KURULU KARARI-240
 • 1--Teras ortak yerlerdendir-240
 • DAİRE KARARLARI-240
 • 2--Balkon demirlerinin dışına klima monte edilmesi-240
 • 3--Ortak yerlerin kiralanması ve ecri misil-241
 • 4--Açık terastan sızan suların, zarar verdiği bağımsız bölüm malikinin, kat maliklerinin olurunu almadan açık terasa çatı yaptırması-241
 • 5--Çatıya güneş enerjisi sisteminin kurulması ve anten dikilmesi-243
 • 6--Bağımsız bölümlere özgülenmeyen bodrum ve depolar-244
 • 7--Çatı arasını kullanandan kullanma karşılığı istenemez. -244
 • 8--Kat maliklerinin ortak yerlerden yararlanma hakkı-244
 • 9--Ortak yerin satılması-245
 • 10--Daire kapısına çelik kafes monte edilmesi, kapı önündeki sahanlığa ayakkabı konulması-245
 • 11--Ortak yerden yararlanmayı engelleyenlere karşı dava hakkı olanlar-245
 • 12--Ortak yeri kullanandan kullanım bedeli isteme-245
 • 13--Tanıtıcı levha ve panolar-246
 • 14--Kablolu TV. den yararlanma olanağının olduğu yerde ortak yere uydu anteni tesisi. -246
 • 15--Dubleks konutlar arasında kalan boşluğa oda yapılması-247
 • 16--Üçüncü şahısların anataşınmaza veya ortak yere zarar vermelerinden kaynaklanan davalarda görevli mahkeme. -247
 • 17--Bağımsız bölümüne su çıkmayan kat malikinin merdiven altına su deposu ve motor koydurmasında araştırılacak hususlar-247
 • 18--Kapıcı dairesinin sonradan yapılması-248
 • 19--Ortak yerden su borusu geçirme-248
 • 20--Ortak yere el atmanın önlenmesi davasında harç-248
 • 21--Ortak yerler yönetim planında gösterilebilir-249
 • 22--Ortak yerlerin belirtilmesinde nazara alınacak proje-249
 • 23--Kiracının tabelanın ortak yerden kaldırılmasını istemesi-249
 • 24--Yöneticinin kusurundan kaynaklanan zarar gidrimi davasına kat maliklerinin katılmasına gerek yoktur. -249
 • 25--Ortak yerin niteliğinin değiştirilmesi-250
 • 26--Ortak yerin KMY’nın 16. m. sine aykırı kullanılması, yönetim planına konacak yargıyla sağlanamaz-250
 • 27--Kiraya verme olanağı bulunmayan ortak yere el atandan kira karşılığı istenemez. -250
 • 28--Banyodan geçen pis su borusunun onarım gideri-251
 • 29--Ortak yerlerin onarımında kat maliklerinin yararı düşünülmelidir. -251
 • 30--Bağımsız bölüm içinde kalan ve ortak kurum niteliği kazanmayan yerlerin onarım gideri-252
 • 31--Ortak yerlerden yararlanma hakkı-252
 • 32--Kat maliklerinin ortak yerden yaralanması engellenemez-252
 • 33--Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemeden kaynaklanan çekişme ayni nitelikte değildir. -253
 • 34--Asıl olan tapuya verilen projedir-254
 • 35--Ortak yerler için arsa payı ayrılamaz. -254
 • 36--Yüklenicinin ortak yerlerdeki ayıplardan sorumluluğu davacının arsa payı oranındadır. -254
 • 37--Kat malikleri tesisattaki bozukluğun giderlerine yönetim planındaki usule göre katılmalıdırlar-254
 • 38--Ortak yerde projeye aykırı vitrin ve tadilat yapılamaz-255
 • 39--Bağımsız bölüm olmayan bodrum, ortak yerdir. -255
 • 40--Yönetim kurulu asansörün ayıplı olması nedeniyle zarar giderim davası açamaz-255
 • KAT MALİKLERİNİN ORTAK YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-257
 • 1--ASANSÖRÜN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE YÖNETİCİNİN KAT MALİKLERİ ADINA ZARAR GİDERİM DAVASI AÇMASI-257
 • 2--KAT MALİKİNİN YÜKLENİCİYE KARŞI ALACAK DAVASI AÇMASI-258
 • 3--BAHÇENİN BELLİ BİR KISMININ KULLANILMASININ BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNE VERİLMESİ-259
 • 4--YÖNETİM PLANINDAKİ ORTAK YERİN KULLANILMASINI İÇERİK YARGININ DEĞİŞTİRİLMESİ-260
 • 5--DAM TERASINDAN YARARLANMANIN ENGELLENMESİ-261
 • 6--ÇEKME KAT ÖNÜNDEKİ VE ÇEVRESİNDEKİ BOŞLUKLAR İLE DÜKKÂN ÖNÜNDEKİ BOŞLUKLARDAN YARARLANMA-262
 • 7--TERAS KATA CAM BÖLMELİ İLAVE YAPILMASININ ÖNLENMESİ-263
 • 8--KALORİFERİN YAKILMASINA KARŞI ÇIKMA-264
 • 9--PİS SU BORUSUNUN VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ-265
 • 10--ÇATIYA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITMA KURUMU YAPTIRMA-266
 • 11--BAHÇENİN OTOPARK OLARAK KULLANILMASI-267
 • 12--ANATAŞINMAZLA KOMŞU TAŞINMAZ ARASINDAKİ İHTİLAFLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-268
 • 13--MERDİVEN ALTINDAKİ BOŞLUĞUN DURUMU-269
 • 14--BAHÇEYE KÖMÜRLÜK YAPILMASI-270
 • 15--KAT KALORİFERİ BACASININ APARTMANIN AYDINLIĞINA VERİLMESİ-271
 • 16--ANA DUVARIN YIKILARAK HOL İLE SALONUN BİRLEŞTİRİLMESİ-272
 • 17--ORTAK YERE PENCERE AÇILMASINA OLUR VEREN KAT KATMALİKİNİN DAVA AÇMASI-273
 • 18--DAMIN BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN AYRI AYRI GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA KURUMU KURULMASINA YETMEMESİ-274
 • 19--BODRUMA EL ATMANIN ÖNLENMESİ-275
 • 20--ÇATIYA ANTEN DİKİLMESİNE ENGEL OLMA-276
 • 21--ÇATI ARASINA SU BİDONLARININ KOYMA-277
 • 22--ORTAK YERE YAPILAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA KAT MALİKLERİ KURULUNUN KARARI-277
 • 23--YÖNETİM PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILARAK BAHÇENİN OTOPARK HALİNE GETİRİLMESİ-278
 • 24--ORTAK YERLERİN GİDERİNE KATILMA-279
 • 25--TERASA ÇATI MI İZOLÂSYON MU YAPILMALIDIR?-280
 • 26--BLOK VE TOPLU YAPILARDA ORTAK YERİN ONARIMI-281
 • 27--ORTAK BAHÇEYE SEBZE EKENDEN KARŞILIK İSTEME-282
 • 28--ESKİYEN SU TESİSATININ YENİLENMESİ VE BAŞKA YERDENGEÇİRİLMESİ-283
 • 29--BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN SIZAN PİS SUYUN VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ-284
 • 30--ORTAK YERDEN YARARLANMAK İÇİN BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN GEÇİLEMEYECEĞİ-284
 • 31--ANTRENİN ORTAK YER OLMAKTAN ÇIKARILMASI-285
 • 32--ÇATI KATIN ÖNÜNDEKİ TERASIN ÖZGÜLENMESİ-286
 • 33--KAT MALİKİ OLMAYAN KİŞİYE ORTAK YERDEN PAY AYRILMASI-286
 • 34--KAT MALİKİNİN ORTAK YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARINI KİRACISININ KULLANMASI-287
 • 35--BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAVANININ DELİNİP MERDİVENLE ÇATI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ VE ÇATININ EŞYA DEPOSU OLARAK KULLANILMASI-288
 • 36--UYARIMNAME ÇEKME VE BELİRTME YAPTIRMA ZORUNLU MU-289
 • UYARIMNAME, BELİRTME VE DAVA DİLEKÇELERİ ÖRNEKLERİ-291
 • 1--UYARIMNAME-291
 • 2--DELİLLERİN BELİRTİMİNİ İSTEME-292
 • 3--ORTAK YERE YAPILAN GARAJIN KALDIRILMASI-293
 • 4--KALORİFER PETEKLERİNİN ESKİ HALE GETİRİLMESİ-294
 • 5--BALKONUN DIŞ KISMINA ÇAMAŞIR ASILMAMASI-295
 • 6--LÜKS GİDERLERE KATILMAMA-296
 • 7--ASANSÖRE VERİLEN ZARARIN TAZMİNİ-297
 • 8--ORTAK YERDEN YARARLANMA-298
 • 2--KAT MALİKLERİNİN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTEME HAKLARI-299
 • 2. 1--KAT MÜLKİYETİ YASASI’NA GÖRE-299
 • YARGITAY KARARLARI-300
 • HUKUK GENEL KURULU KARARI-300
 • 1--Bağımsız bölümlerde ortaklığın giderilmesi-300
 • 2. 2--ÖZEL KANUNLARA GÖRE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ-300
 • 3--KAT MALİKLERİNİN BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKI-302
 • 4--ORTAK GİDER BORCUNU ÖDEMEYEN KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ÜZERİNE İPOTEK KOYDURMA-305
 • 5--BORCUNU ÖDEMEYEN KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN DEVRİNİ İSTEME-307
 • ÖRNEK DİLEKÇE-312
 • 1 - KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİNİ İSTEME-312
 • 6--YAPI GÖREVLİLERİNİN OTURDUKLARI YERLERİN BOŞALTTIRILMASI-313
 • YARGITAY KARARI-314
 • 1--Anayapının temizlik işlerine bakan kişinin bir kısım kat maliklerince gösterilen yerde oturması, fuzuli işgal değildir. -314
 • ÖRNEK DİLEKÇE-315
 • 7--HAKİMİN EL ATMASINI İSTEME HAKKI-316
 • 7. 1--KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ BOZUMUNU İSTEME-317
 • 7. 1. 1--Kurul toplantısına katılan maliknin alınan kararın bozumunu istemesi-317
 • 7. 1. 2--Kurul toplantısına katılmayan kat maliklerinin kurulda alınan kararın bozumunu istemesi-317
 • 7. 2--BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNDE AÇILACAK DAVALAR-318
 • 7. 3--KAT MALİKLERİNİN MAHKEMECE VERİLEN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEME HAKKI-319
 • 7. 4--KARARLARIN TEMYİZ SÜRESİ-320
 • YARGITAY KARARLARI-320
 • HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-320
 • 1--Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi ile sulh hukuk mahkemesine verilen görev-320
 • 2--Kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar ve tahkim-320
 • 3--KMY. 33. m. ye müstenit davalarda öncelikle kat malikleri kuruluna başvurmaya gerek yoktur. -320
 • DAİRE KARARLARI-321
 • 4--Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesinin son fıkrasındaki yaptırımın uygulanması-321
 • 5--Dava konusu yerin projesi ile projeye aykırı durumunun bilirkişi raporuna eklenmesi-321
 • 6--Kat malikleri kuruluna gitmeden başvurma-322
 • 7--Durumun eski hale getirilmesi için davacıya yetki verilmesi-322
 • 8--İcrada yetki kuralına itiraz-322
 • 9--Kararı yerine getirmemenin müeyyidesi-322
 • 10--Yasa ile verilen hak, hakim kararı ile değiştirilemez. -323
 • 11--Kat malikleri kurulu kararının bozumu-323
 • 12--Hakimin, davayı çözmede göz önünde tutacağı hususlar-323
 • 13--Hakim kat maliklerinin yerine geçerek karar veremez. -324
 • 14--Kat maliklerinin oluruyla yapılacak inşaat iznini hakimin vermesi-324
 • 15--Çatı onarımını isteyebilecekler-325
 • 16--Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi gereği hakimin müdahalesinde yetkili mahkeme-325
 • 17--Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde oturmasalar dahi, KMY. na aykırı el atmalarda dava açma hakkına sahiptirler. -325
 • 18--Kat maliki olmayan yöneticinin ortak yere el atmanın önlenmesi davasını açması-326
 • 19--Anayapının nasıl ısınacağı hususu kat malikleri kurulunun yetki ve görevi kapsamındadır. -326
 • 20--Yöneticiye karşı açılan dava devam ederken, kat maliklerinin yönetici ile ilgili karar alması-327
 • 21--Kat malikleri kurul kararının bozumunda husumet-327
 • 22--Kat malikleri kurulu kararıyla kiralanan çatının eski hale getirilmesi davasında husumet-328
 • 23--Yönetimle ilgili hususlarda karar verme-328
 • 24--Yargılama sırasında bağımsız bölümün satılması-328
 • 25--Ortak yere kim tarafından yapıldığı belli olmayan projeye aykırılığın giderilmesi-328
 • 26--Hakim yasalarım emredici kuralına karşı karar veremez-329
 • 27--Kat maliklerinin verdiği kararın bozumu davasında husumet-329
 • 28--Kiracının kira parasının indirimi davası KMY. Nın33 maddesi kapsamına girmez-329
 • 29--Kat mülkiyeti Yasası’nın Ek 2. maddesi sulh hukuk mahkemesinin görevini kaldırmaz-330
 • 30--Yöneyicinin denetçinin görevini engellemesi-330
 • KAT MALİKLERİNİN HAKKLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-331
 • 1--KAT MÜLKİYETİ YASASI’NIN 33. MADDESİ İLE GENEL YAPTIRIMLARIN BİRLİKTE UYGULANMASI-331
 • 2--KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA DAVALI-332
 • 3--KAPICI PARASINI KİM ÖDEYECEK-333
 • 4--GENEL GİDER PAYININ BELİRTİMİNİ İSTEME-333
 • 5--İŞLETME PROJESİNE KARŞITLIK ETMEME-334
 • 6--KİRACININ YÖNETİCİDEN ZARAR GİDERİMİ İSTEMESİ-335
 • 7--TERASTAN AKAN SUYUN VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ-336
 • 8--YÖNETİCİNİN KAMBİYO SENEDİ DÜZENLEMESİ-338
 • 9--KAT MALİKİNDEN GENEL GİDERİN İSTENMESİ-338
 • 10--İYİ ISINAMAMA NEDENİYLE ISITMA GİDERİ ÖDEMEKTEN KAÇINMA-339
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-341
 • 1--GÜRÜLTÜ VE PİS KOKULARA SON VERİLMESİ ZARAR GİDERİM VE KAPATMA-341
 • 2--ANA SU BORUSUNUN VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ-342
 • 3--KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ BOZUMU-343
 • İKİNCİ KISIM
 • Bağımsız Bölümünde OturanKat Maliklerinin Borçları
 • 1--KAT MALİKLERİNİN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTEYEMEMESİ-346
 • 2--ÖNCELİKLE SATIN ALAMAMA-347
 • 3--KAT MALİKLERİNİN KARŞILIKLI BORÇLARI-347
 • 3. 1--Doğruluk kaidelerine uymak-348
 • 3. 2--Birbirini rahatsız etmemek-349
 • 3. 3--Birbirlerinin haklarını çiğnememek-350
 • 3. 4--Yönetim planına uymak-350
 • YARGITAY KARARLARI-351
 • HUKUK GENEL KURULU KARARI-351
 • 1--Bağımsız bölümde yapılan değişikliğin ortak yere tecavüz olup olmadığı araştırılmalıdır. -351
 • 2--Kiracının rahatsızlık vermesi nedeniyle tahliyesi-351
 • DAİRE KARARLARI-351
 • 3--Gereken önlemlerin alınması için davalıya önceden haber verme-351
 • 4--Yöneticinin rahatsızlık veren durumları gidermesi için yasal zorunluluğu yoktur. -353
 • 5--Rahatsızlık veren duruma göre verilecek kararlar-354
 • 6--Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19/2. Md. sinin kapsamına girenler-354
 • 7--Klima cihazının gürültünün önlenmesi-355
 • 8--Gürültü yapan kiracının kiralananı boşatmasını içerik dava. -355
 • 9--Kesin yargı-355
 • 10--Kat maliklerinin birbirini rahatsız etmemeleri konusunda ölçüt-356
 • 11--Bir bağımsız bölüme birçok kişinin konuk olarak girip çıkması-356
 • 12--Yönetim kurulunun karar verme yetkisinin sınırı-356
 • 13--Demir parmaklık, üst kattakinin güvenliğini tehlikeye sokmamalıdır. -357
 • 14--Yönetim planındaki yargıya uyulması-357
 • 15--Rahatsızlık verici durumun giderilip giderilemeyeceğinin araştırılması-358
 • 16--Yönetim planındaki kısıtlama-358
 • 17--Çatıya güneş enerjisi sisteminin kurulması-358
 • 18--İş yeri niteliğinde olan bağımsız bölümün içinde değişik türde işlerin yapılması-359
 • 19--Ne iş yapacağına malik karar verecektir-359
 • 20--Kocaya karşı açılan el atmanın önlenmesi davasında kat maliki olan eşinin de davaya dahil edilmesi gerekir-360
 • 21--Kiracı ve malike karşı dava-360
 • 22--KMY’nın 33. m. sindeki yaptırımların uygulanmasında genel yargılar çerçevesinde de tedbir alınmalıdır. -360
 • 23--Hidrofor yapılması ve gürültüsü-360
 • KAT MALİKLERİNİN KARŞILIKLI BORÇLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-361
 • 1--KİRACININ KİRALANANI BOŞALTMASINI İSTEME-361
 • 2--APARTMANDA KÖPEK BESLEYEN KİRACIYA KARŞI BOŞALTMA DAVASI-362
 • 3--BAĞIMSIZ BÖLÜMDE KEDİ BESLENMESİNİN ÖNLENMESİ-364
 • 4--YÖNETİM PLANI YARGISINA AYKIRILIK-365
 • 5--RUHSATSIZ SATILAN MİLANGAZ TÜPLERİNİN KALDIRILMASI-365
 • 6--FIRININ YARATTIĞI RAHATSIZLIĞIN GİDERİLMESİ-366
 • 7--KAT MALİKİ VE KİRACISINA KARŞI BOŞALTMA DAVASI AÇILMASI-367
 • 8--PANJUR BOYALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ-368
 • 9--DEPONUN LOKANTAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ-368
 • 10--GÜRÜLTÜNÜN KATLANILIP KATLANILAMAYACAK NİTELİKTE OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI-369
 • 11--KMY. 33. MADDEKİ VE GENEL YASALARDAKİ YAPTIRIMLAR-370
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-372
 • 1--KİRACININ KİRALANANI BOŞALTMASI-372
 • 2--HİDROFORUN ÇIKARDIĞI GÜRÜLTÜNÜN GİDERİLMESİNİ İSTEME-373
 • 3--DİNLENME HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ-374
 • 4--KAT MALİKLERİNİN ANATAŞINMAZIN BAKIMI KORUNMASI VE ZARARA UĞRAMASINDAN SORUMLULUĞU-375
 • YARGITAY KARARLARI-377
 • HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-377
 • 1--Ortak yerlerde inşaat ve onarım-377
 • 2--Bağımsız bölümde ve ortak yerde değişiklik yapılması-377
 • 3--Ana yapıda ve ortak yerlerde kat maliklerinin oluruyla imara aykırı onarım ve inşaat yapılamaz. Proje değişikliğinde bütün kat maliklerinin oluru gereklidir. -378
 • 4--İlave inşaat-379
 • DAİRE KARARLARI-380
 • 5--Anataşınmazın dış cephesi anayapıya zarar verecek şekilde su alıyor ve bu durumun ısı kaybına sebep oluyorsa bu yerin onarımı için kat malikleri kurulunun karar almasına gerek yoktur. Bütün kat malikleri anayapıyı her zaman korumakla yükümlüdürler. -380
 • 6--Kat malikinin kat maliki olmadan önceki zamana ait genel gider borcundan sorumluluğu-381
 • 7--Kıdem tazminatının doğduğu tarihteki kat maliki, kıdem tazminatından sorumludur-381
 • 8--Eski hale getirme davasında harç-381
 • 9--İstemden fazlaya veya başka bir şeye karar verilemez. -381
 • 10--Aynı nitelikteki değişiklikler için iki ayrı bağımsız bölüm malikinden birine olur verip diğerine olur vermeme kötü niyeti göstermez. -382
 • 11--Isı ve su yalıtımı bozulan terasa projesine aykırı olarak çatı yapılması-383
 • 12--Depremde hasar gören anayapının güçlendirilmesi-383
 • 13--İmar yönetmeliğinde yapılan değişiklik-384
 • 14--Ortak yerlerdeki arızanın verdiği zarar nedeniyle tazminat davasında husumet-385
 • 15--Belediyece onanan tadilat projesinin geçerliliği-385
 • 16--Yasal olmayan değişikliklerin giderlerinden sorumluluk-385
 • 17--Balkon penceresinin açılıp kapanır olması-385
 • 18--Onaylı projede var olan çatının yapılmasına karar verilmesi-386
 • 19--Ortak pis su tesisatına ait boruların yerinin değiştirilmesi davasında husumet-386
 • 20--Deprem yönetmeliği gereğince anayapının güçlendirilmesi süresince mahrum kalınan kira bedelinin istenmesi-386
 • 21--Tesisattan sızan suyun verdiği maddi zarar, manevi tazminat istemini haklı kılmaz. -387
 • 22--Ortak yerlerin kat malikleri tarafından satılması-387
 • 23--Anataşınmazın mimari durumunun ölçütü-387
 • 24--Anayapının mimari durumunun ve sağlamlığının korunması-387
 • 25--Ortak yerlerde yapılan değişikliklere ses çıkarmamak-388
 • 26--Bağımsız bölümlerin birbirine bağlantılı yerlerinde yapılan değişikliklerde Deprem Yönetmeliğinin de göz önünde bulundurulması gerekir. -388
 • 27--Anayapının projesine uygun olarak kullanılmasını istemede zamanaşımı-388
 • 28--Kullanım karşılığı davalarında yetki ve görev-388
 • 29--Anayapının yarısına sahip olan kat maliki, tek başına çatıda değişiklik yapamaz. -389
 • 30--İyi niyet-389
 • 31--Depoyu konut yapma-390
 • 32--Projeye aykırı kurumlar yapılması-390
 • 33--Faydalı olan ilavelerin yapılmasında hakimin el atmasını isteme-390
 • 34--Değişiklik projesi yapılmadan deponun konuta dönüştürülmesi-391
 • 35--Kat malikinin olur vermiş sayılmasının istenmesi-391
 • 36--Yerine getirilecek iş için önel tanınmalıdır. -392
 • 37--Projeye aykırı kullanım olmaz-393
 • 38--Birbirine bağlantılı bağımsız bölümlerde değişiklik yapılması-393
 • 39--Bir kat malikinin diğer kat malikinden onarım karşılığını istemesi-394
 • 40--Kesin hesaba dayalı bilirkişi raporuna göre karar verilmesi-394
 • 41--Genel giderle ilgili yönetim planındaki hükmün değiştirilmesi-395
 • 42--Kat maliklerinin gider ve avans paylarını ödemekten kaçınmaları-395
 • 43--Bir anayapıda onaylı projeye aykırı değişikliklerin kaldırılması davasında davacı sıfatı-396
 • 44--Bağımsız bölümün bacasının yol açtığı zararın tazmini-396
 • 45--Kat malikinin sorumluluğu-396
 • 46--Proje dışı eklenen katın yıkılması-397
 • 47--Anataşınmazda yapılan projeye aykırı değişikliğin kat mülkiyetine geçilmeden önce yapılması-397
 • ANATAŞINMAZIN BAKIMINDAN VE KORUNMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-398
 • 1--BİR KAT MALİKİNİN DİĞER KAT MALİKLERİNİN OLURUNU ALMAKSIZIN ORTAK YERE YAPTIĞI ONARIMIN KARŞILIĞINI İSTEMESİ-398
 • 2--BİR KAT MALİKİNİN ANAYAPININ PROJESİNE AYKIRI PROJE YAPTIRARAK ORTAK YERDE DEĞİŞİKLİK YAPMASI-399
 • 3--BİTİŞİK İKİ DÜKKÂNIN BİRLEŞTİRİLMESİ-400
 • 4--KALORİFER YAKMAMA KARARINA UYMAYAN KAT MALİKİNİN BU KARARA UYMUŞ SAYILMASININ İSTENMESİ-400
 • 5--BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAPUDAKİ VE PROJEDEKİ NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ-401
 • 6--BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN PANJUR BOYASININ DEĞİŞTİRİLMESİ-402
 • 7--TERASIN ETAMİNLE KAPATILMASI-403
 • 8--YÖNETİCİNİN DURUMUN ESKİ HALE GETİRİLMESİ DAVASINI AÇMA HAKKI-403
 • 9--KMY’NIN 4. MADDESİNDE SAYILAN YERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İÇİN KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN YAZILI OLURU YETERLİ Mİ?-404
 • 10--TAPUDA KONUT, YÖNETİM PLANINDA TİCARETHANE YAZILI OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI-405
 • 11--ANAYAPININ DIŞININ BOYANMASI KARARINA KATILMAYAN KAT MALİKİNDEN GİDER İSTENMESİ-406
 • 12--BACADAN SIZAN SULARIN VERDİĞİ ZARARIN GİDERİLMESİ-407
 • 13--ANAYAPININ KORUNMASINDA KİRACININ DAVA HAKKI-408
 • 14--ÇEKME KATA ODA YAPILMASINA VERİLEN OLUR BU YERE KALORİFER PETEĞİ EKLENMESİNİ DE İÇERİR-409
 • 15--ORTAK YERE EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE TAPU BOZUMU DAVALARI-410
 • 16--BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KAPISININ RENGİNİ VE ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRME-410
 • 17--KAT MALİKİNİN MÜNHASIRAN KENDİSİNE AİT OLAN TERASA CAMEKÂNLI BÖLÜM İLAVE ETMESİ-411
 • 18--KMY. 19. MADDESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE YÖNETİCİNİN DAVA AÇMASI-412
 • 19--ANAYAPININ PROJESİNE AYKIRI DEĞİŞİKLİK ANAYAPIYA ZARAR VERMEDİR-413
 • 20--AÇIK BALKONUN KAPATILMASI VE ZEMİNDEKİ PENCERELERE DEMİR TAKILMASI-414
 • 21--BACA YAPIMINDA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İŞYERİ OLMASININ ÖNEMİ-415
 • 22--PROJESİNDE OLMADIĞI HALDE YAPILAN VE KAT MAKİKLERİNİN YAPIMINA SES ÇIKARMADIKLARI ÇATININ AKMASI-416
 • 23--ORTAK YERDE PROJEYE AYKIRI YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ANAYAPININ ESTETİĞİNİ BOZMAMASI-417
 • 24--BALKONUN DEMİR PARMAKLIKLA KAPATILMASI İÇ HACİM VE GÜVENLİK-418
 • 25--ANAYAPININ KORUNMASI ÖNEMLİDİR-418
 • DİLEKÇE ÖRNEĞİ-420
 • 1--EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE DURUMUN ESKİ HALE GETİRİLMESİ-420
 • 5--KAT MALİKLERİNİN ANATAŞINMAZIN GİDERLERİNE KATILMA BORCU-421
 • 5. 1--GENEL GİDER BORCUNUN SÖZLEŞME GEREĞİ ÖDENMESİ-423
 • 5. 2--GENEL GİDER BORCUNUN KAT MÜLKİYETİ YASASI’NIN 20. MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENMESİ-424
 • 5. 3--TOPLU YAPILARDA GENEL GİDERDEN SORUMLULUK-425
 • 5. 4--GENEL GİDER BORCUNU ÖDEMEYENLERİN TAKİBİ-426
 • 5. 5--ZARAR GİDERİMİNE KATILAN KAT MALİKLERİNİN BAŞVURMA HAKKI-428
 • 5. 6--GENEL GİDER BORCUNDAN MÜŞTEREK VE ZİNCİRLEME SORUMLU OLANLAR-429
 • YARGITAY KARARLARI-430
 • HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-430
 • 1--Zorunlu durumlarda kat maliklerinin genel gereksinimleri gidermesi-430
 • 2--Olumlu oy kullandığı kararın bozumunu isteme, dava hakkı-430
 • 3--Kat maliklerinin haklarının ve yükümlülüklerinin belirtiminde arsa payı esas alınmıştır-431
 • 4--Dükkân sahibinin umumi gidere katılması-431
 • 5--Genel gidere arsa payı oranında katılma-432
 • DAİRE KARARLARI-432
 • 6--Genel gider in gecikme tazminatının başlangıcı-432
 • 7--Bağımsız bölüm vasiyetçisinin gecikme tazminatının başlangıcı-432
 • 8--Gecikme tazminatının uygulanması-433
 • 9--Proje dışı tesislerin giderlerinden sorumluluk-433
 • 10--Ortak gider alacak davası-433
 • 11--Bütün kat maliklerinin oluru olmadan projeye aykırı yapılan işlerde gider-434
 • 12--Gecikme tazminatından sorumluluk-434
 • 13--Eski yöneticinin alacağı-434
 • 14--Kat malikleri kurulunun kararının veya işletme projesinin borçluya tebliğ edilememesinde gecikme tazminatının başlangıcı-435
 • 15--Borç ve yükümlülüklerin tespitinde yönetim planının yargıları-435
 • 16--Yönetici yoksa-435
 • 17--Vekile yapılan tebligatta gecikme tazminatının başlangıcı-436
 • 18--Aidatları ödeme zamanı-436
 • 19--Acele işlerde harcama yapılması-436
 • 20--Zimmette gecikme tazminatı-436
 • 21--Genel giderlere katılmanın yeniden düzenlenmesi-437
 • 22--Çatıyı onarılsın diye yıkanın sorumluluğu-437
 • 23--Kıdem tazminatından sorumluluk-437
 • 24--Kat maliklerinin S. S. K’ya karşı sorumlulukları-437
 • 25--Aidat borcunun niteliği-437
 • 26--Fazla ödenen gider ve avans payının geri istenmesi-438
 • 27--Kiracının dava hakkı-438
 • 28--Kat malikleri kurulunun gider ve avans konusundaki kararının bozumunu dava edebilecekler-439
 • 29--Yakıt ve demirbaş gideri-439
 • 30--Kapıcı parası hakkındaki kararın bozumu-439
 • 31--İşletme projesinin bozumu-440
 • 32--Genel giderlerden sorumluluğun başlangıcı-440
 • 33--Oturma izni alınmadan önceki genel gider borçlarından bağımsız bölüm maliki sorumlu değildir. -440
 • 34--İşletme projesinin niteliği-441
 • 35--Bağımsız bölüm malikinin genel giderlerden sorumluluğunun başlaması-441
 • 36--Kiracının genel giderlerden sorumluluğu-441
 • 37--Yapı kooperatifi temsilcisi sıfatıyla genel gider davası açma-442
 • 38--Yöneticinin yakıt giderine katılmaması-442
 • 39--Ortak giderlerin ortak gelirlerden karşılanmaması-442
 • 40--Oturma izni alınmadan bağımsız bölüme yerleşme-443
 • 41--Kat malikinin genel gider borcunun belirlenmesi-443
 • 42--Isıtma giderlerine katılmama-443
 • 43--SSK. nın prim takibinden sorumluluk-443
 • 44--Kapıcıya ödenmeyen ücretin dava edilmesi-444
 • 45--Üzerinde hiçbir şey bulunmayan terasın malikinden genel gider payı istenmesi-444
 • KAT MALİKLERİNİN GENEL GİDER BORÇLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-445
 • 1--EKSİKSİZ TESLİM ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN OTURMA İZNİNİN SONRADAN ALINMASI HALİNDE GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUK-445
 • 2--GENEL GİDER BORCU İLE KOOPERATİF BORCUNUN AYNI DAVA İLE İSTENEMEYECEĞİ-446
 • 3--İŞLETME PROJESİ İLE İLGİLİ KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ BOZUMU-447
 • 4--KAT MALİKLERİ KURULUNDA OLUMLU OY KULLANDIĞI KARARIN BOZUMU İÇİN DAVA AÇMA-447
 • 5--DÜKKÂNINDAN KALORİFER BORUSU GEÇEN MALİKİN YAKIT PARASINA KATILMASI-448
 • 6--RADYATÖRLERİ SÖKTÜREN DÜKKÂN SAHİBİNİN YAKIT PARASINI VERMESİ-449
 • 7--GENEL GİDER BORÇLARININ MİRASÇILARDAN İSTENMESİ-450
 • 8--TEK SU SAATİNE BAĞLI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE SU PARASININ ÖDENMESİ-451
 • 9--GENEL GİDERE KATILMA ORANININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEME-452
 • 10--GENEL GİDER PAYININ METRE KAREYE GÖRE HESAPLANMASI-453
 • 11--KAT MALİKİNİN ORTAK YERLERİ ONARIMI İÇİN DAVA AÇMASI-454
 • 12--KATMALİKLERİNİN ORTAK GİDERLERE FARKLI ORANLARDA KATILMASI-455
 • 13--YAKIT PARASININ ÖDENMESİNDE SIHHİ KURUM PROJESİNİN ÖNEMİ-455
 • 14--GENEL GİDER ALACAĞININ YERİNE GETİRME TAKİBİ İLE ALINMASI-456
 • 15--YENİ MALİKİN GENEL GİDERLERDEN SORUMLU OLDUĞU TARİH-457
 • 16--İBRA EDİLEN YÖNETİMİN İŞLETME PROJESİ OLMAKSIZIN GENEL GİDER BORCUNU İSTEMESİ-458
 • 17--ORTAK KURUMLARI KULLANMAYARAK GİDERDEN KAÇINMA-459
 • 18--YÖNETİCİNİN GENEL GİDER BORÇLARINI TAKİBİ-460
 • 19--OTURMA İZNİ ALINMAYAN VE OTURMA İZNİ ALINDIĞI HALDE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMEYEN YERLERDE GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUK-461
 • 20--KİRACININ ÖDEDİĞİ FAZLA GİDERİ KİMDEN ACAĞI-461
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-463
 • 1--DÜKKÂNINDAKİ PETEKLERİ SÖKTÜREN MALİKTEN YAKIT PARASI İSTENMESİ-463
 • 2--YÖNETİM PLANINDAKİ GENEL GİDERLERE KATILMA YARGISININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEME-464
 • 3--ÇATI TAMİRAT PARASININ İSTENMESİ-465
 • 4--BORÇLUNUN TAŞINMAZI ÜZERİNE İPOTEK KOYDURMA-466
 • 6--ANATAŞINMAZIN SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEME BORCU-467
 • 7--BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN GEÇİŞE İZİN VERME MECBURİYETİ-468
 • YARGITAY KARARLARI-470
 • 1--Bitişik bağımsız bölümün banyo tavanını doğrudan etkileyen değişiklik yapılması-470
 • 2--Deprem nedeniyle hasar gören yapıların güçlendirilmesi-471
 • 3--Deprem hasalarının giderilmesi için güçlendirme sırasında mahrum kalınan gelir kaybının istenmesi-471
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-472
 • 1--BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN GEÇİŞE İZİN-472
 • 2--ZARARIN BEİRLENMESİNİ İSTEME-473
 • 3--TAZMİNAT DAVASI-474
 • 8--BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KULLANILMASINDA YASAKLARA UYMA BORCU-475
 • 8. 1--24. MADDEDE YASAKLANAN KULLANMA BİÇİMLERİ-476
 • 8. 2--KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ İLE VERECEKLERİ KARARLARLA YAPACAKLARI İŞLER-477
 • YARGITAY KARARLARI-477
 • HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-477
 • 1--İyi niyet nazara alınmalıdır-477
 • 2--Konutun muhasebe bürosu olarak kullanılması-478
 • 3--Deponun lokanta olarak kullanılması-478
 • 4--Bir yerin durumu tabelasına göre değil kullanma şekline ve amacına göre belirlenmelidir-478
 • DAİRE KARARLARI-479
 • 5--Yargıtay uygulamalarına göre büro-479
 • 6--Özel ve teknik bilgi gerektiren hususlarda bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır. -479
 • 7--Kat maliklerinin oybirliği ile karar verme koşulunun ortadan kalkamayacağı-479
 • 8--Dükkânda mobilya dekorasyonu-480
 • 9--Birden çok personelle birlikte çalışma-480
 • 10--Kat maliklerinin geçersiz kararı yargı kararına dayanak olamaz. -480
 • 11--Yönetim planındaki yargı-480
 • 12--Avukatlık bürosu-481
 • 13--Eski hale getirme istemi boşaltmayı da içerir-481
 • 14--Muayenehanelerde yapılabilecek işlemler-481
 • 15--Meskenin doktor muayenehanesi olarak kiralanması o yere doktor muayenehanesi niteliği kazandırmaz. -481
 • 16--Mühendisler odası temsilciliği-482
 • 17--Röntgen muayenehanesi-482
 • 18--Muayenehane-482
 • 19--Konutun . . . İş Sendikasına kiralanması-482
 • 20--Dükkânın kahveye dönüştürülmesi-482
 • 21--Konutun işyeri olarak kullanılması-483
 • 22--Konutun işyeri olarak kullanılmasının mahkemeden istenmesi-484
 • 23--Konutun emlak bürosu olarak kiralanması-484
 • 24--Konutun diş protez deneyliği olarak kullanılması-484
 • 25--Bağımsız bölümün kat mülkiyeti kurulmadan önce işyeri olarak kullanılması-484
 • YASAK İŞLERLE İLGİLİ SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ-485
 • 1--KAT MÜLKİYETİ YASASI’NIN 24. MADDESİNE AYKIRI DAVRANANLARA KARŞI KİMLER NEREDE HANGİ DAVALARI AÇABİLİR-485
 • 2--KONUTUN KULLANMA BİÇİMİ KMY. NIN 24. MADDESİNDE YASAKLARLA SINIRLI MI?-486
 • 3--KONUTUN ÖZEL KULÜP OLARAK ÇALIŞTIRILMASI-486
 • 4--KONUTUN PARTİ İL MERKEZİ OLARAK KULLANILMASI-487
 • 5--KONUTUN OTO YEDEK PARÇA DÜKKÂNI OLARAK KULLANILMASI-488
 • 6--KONUTUN NOTER OLARAK KİRALANMASI-488
 • 7--KONUTUN TALEBE YURDU OLARAK KİRAYA VERİLMESİ-489
 • 8--KAT MAKİLKERİNDEN TEK TEK YAZILI OLARAK ALINAN OLUR KURUL KARARI YERİNE GEÇER Mİ?-490
 • 9--OY BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİ MAHKEMEYE BAŞVURMA-490
 • 10--KONUTUN RÖNTGEN MUAYENEHANESİ OLARAK KİRALANMASI-491
 • ÖRNEK DİLEKÇELER-492
 • 1--LOKANTANIN ESKİ HALE GETİRİLMES VE BOŞALTMA-492
 • 2--POLİKLİNİĞİN ESKİ HALE GETİRİLMESİ-493
 • 9--BİLDİRME ÖDEVİ VE KAYDIN SİLİNMESİ-494
 • YARGITAY KARARLARI-495
 • 1--Anayapının ve bağımsız bölümün harap olması, arsa payının devri-495
 • 2--Kamulaştırma değerinin artırılması-496
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Kiracıların ve Kat Maliki Olmayanların Hakları ve Yükümlülükleri
 • BİRİNCİ KISIM
 • 1--KİRACILARIN HAKLARI-501
 • 1. 1--KİRACININ KAT MÜLKİYETİ YASASI’NDAN KAYNAKLANAN HAKLARI-503
 • 1. 2--KİRACININ BORÇLAR YASASI’NDAN KAYNAKLANAN HAKLARI-504
 • YARGITAY KARARLARI-505
 • HUKUK GENEL KURUL KARARI-505
 • 1--Kiracının rahatsızlık vermesi nedeniyle tahliyesi-505
 • 2--Kiracı yararlandığından fazla aidat öderse-505
 • 3--Kiracılık sıfatı sona eren kiracıya karşı takip yapılması-506
 • 4--Kiracının genel giderlerden sorumluluğu-506
 • 5--Kiracıların, bozumunu isteyebileceği kat malikleri kurul kararları-506
 • 6--Fazla ödenen gider ve avans payının geri istenmesi-506
 • 7--Anayapının onarım giderinden sorumlu olanlar-507
 • 8--Kiracının dava hakkı, kiraladığı yeri kullanma hakkının içeriğiyle sınırlıdır. -507
 • İKİNCİ KISIM
 • 2--KİRACININ BORÇLARI-509
 • 2. 1--KİRACININ KAT MÜLKİYETİ YASASI’NDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARI-509
 • 2. 1. 1--Zincirleme sorumluluk-509
 • 2. 1. 2--Doğruluk kaidelerine uyma, birbirini rahatsız etmeme-511
 • 2. 1. 3--Anayapıyı koruma-512
 • 2. 1. 4--Müsaade borcu-512
 • 2. 2--KİRACILARIN BORÇLAR YASASI’NDAN KAYNAKLANAN BORÇLARI-514
 • 2. 2. 1--Kira bedelini ödeme-514
 • 2. 2. 2--Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu-515
 • 2. 2. 3--Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu (BY. 317m)-516
 • 2. 2. 4--Ayıpları kiraya verene bildirme borcu (BY. 318m. )-516
 • 2. 2. 5--Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu (BY. 319m. )-516
 • 2. 2. 6--Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması-516
 • YARGITAY KARARLARI-516
 • HUKUK GENEL KURULU KARARI-516
 • 1--Kiracının rahatsızlık vermesi nedeniyle tahliyesi-516
 • DAİRE KARARLARI-517
 • 2--Kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile aldığı kararların hukuki değeri-517
 • 3--Kiracının ortak giderlerden sorumluluğu-517
 • 4--Kiracının kira süresi dolmadan kiralananı boşaltmasında sorumluluğu-517
 • 5--Genel giderlerden sorumlulukta kira sözleşmesi-518
 • 6--Kat malikinin eşinin sorumluluğu-518
 • 7--Kiracının kira sözleşmesi sonuna kadar sorumlu olması-518
 • 8--Kiracının dava hakkı-518
 • 9--Kiracının zincirleme sorumluluğu-519
 • 10--Meskenin radyo istasyonu olarak kullanılması nedeniyle tahliye-519
 • 11--Kiracı gider ve avans payının bozumu davasını açamaz-519
 • 12--Kira özleşmelerinden kaynaklanan davalarda görevli mahkeme-520
 • DİLEKÇE ÖRNEKLERİ-521
 • 1--GEÇİŞ İZNİ VERİLEN KAT MALİKİNİN VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ-521
 • 2--BAĞIMSIZ BÖLÜME VERİLEN ZARARIN TAZMİNİ-522
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Ana Taşınmazın Yönetimi
 • BİRİNCİ KISIM
 • Anataşınmazı Yönetenler
 • 1--ANATAŞINMAZI YÖNETENLER-526
 • 1. 1--Kat malikleri kurulu-526
 • 1. 2--Blok kat malikleri kurulu-527
 • 1. 3--Ada kat malikleri kurulu-527
 • 1. 4--Ada temsilciler kurulu-527
 • 1. 5--Toplu yapı kat malikleri kurulu-527
 • 1. 6--Tolu yapı temsilciler kurulu-528
 • 2--ANATAŞINMAZIN YÖNETİMİ-528
 • 2. 1--KAT MALİKLERİ KURULUNCA YÖNETİM-528
 • 1. 1--Kat malikleri kurulu yönetime ilişkin kararlar alır-529
 • 1. 2--Yönetim planını yapar-529
 • 1. 3--Anayapıyı sigorta ettirir. -530
 • 1. 4--Yönetim planını değiştirir. -530
 • 1. 5--Anataşınmazın yönetimiyle ilgili uyuşmazlıklarını çözer. -530
 • 2. 2--TOPLU YAPILARDA GEÇİCİ YÖNETİM-531
 • 2. 3--TOPLU YAPILARDA YÖNETİM-532
 • 3--YÖNETİM PLANI-535
 • 3. 1--YÖNETİM PLANI VE İÇERİĞİ-535
 • 3. 2--TOPLU OLMAYAN YAPILARDA YÖNETİM PLANININ YAPILMASI-538
 • 3. 3--TOPLU YAPILARDA YÖNETİM PLANININ YAPILIŞI-540
 • 3. 4--YÖNETİM PLANINI İMZALAMAYAN KAT MALİKLERİNE KARŞI DAVA-541
 • 3. 5--HAKİMİN YÖNETİM PLANI HAKKINDA KARAR VERMESİ-542
 • 3. 6--YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ-543
 • YARGITAY KARARLARI-544
 • HUKUK GENEL KURULU KARARI-544
 • 1--Yönetim planı yargılarının yasaya aykırı olup olmadığının takdiri-544
 • DAİRE KARARLARI-545
 • 2--Yönetim planı ile ortak yerin bir bağımsız bölüme özgülenmesi. -545
 • 3--Projede yer, yönetim planında yargı yoksa-546
 • 4--Bağımsız bölümde avukatlık bürosu-546
 • 5--Maksat ve şekle yönelik düzenleme-547
 • 6--Anataşınmazın kullanılmasından ve yönetilmesinden kaynaklanan kat malikleri, kat malikleri ile yönetici arasındaki sorunlar-547
 • 7--Yönetim planına aykırı olarak yönetici seçme-548
 • 8--Yönetim planının iptalinde husumet-548
 • 9--Yönetim planındaki bir yargının değiştirilmesi-549
 • 10--Yönetim planı yargıları-549
 • 11--Muvafakatın genişletilemeyeceği-549
 • 12--Ortak yerlerden bazılarını bir veya birkaç kişiye özgüleme-550
 • 13--Yönetim planıyla projeye aykırı inşaata izin verilemez, bazı kat maliklerine ayni hak tanınamaz. -550
 • 14--Köpek besleme izni-550
 • 15--Yönetim planının bağlayıcılığı-550
 • 16--Münhasıran konut olarak kullanılma-551
 • 17--Yönetim planında yeter sayı olmadan değişiklik yapılması-551
 • 18--Yönetim planı-Yönetici ücreti-551
 • 19--Yönetim planı ile ilgili davalarda mahkemenin karar veremeyeceği hususlar-551
 • 20--Yönetim planındaki ayrıcalıklar-552
 • SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ-552
 • 1--YÖNETİM PLANINDA HAKKANİYET-552
 • 2--YÖNETİM PLANI YAPILDIKTAN SONRA PROJEDE DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA-553
 • 3--YÖNETİM PLANINDAKİ YASAYA AYKIRI YARGILARIN DÜZELTİLMESİ-554
 • 4--ARSA PAYININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI YÖNETİM PLANINI İMZALAMIŞ SAYILMASI DAVASI İÇİN BEKLETİCİ SORUN SAYILIR MI?-554
 • 5--YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE ÖNCELİKLE BAŞVURULACAK YER-556
 • 6--YENİ MALİKİN YÖNETİM PLANI İLE BAĞLI OLMASI-556
 • 7--GEÇERLİ OLMAYAN YÖNETİM PLANI-557
 • 8--YÖNETİM PLANINDAKİ ÇELİŞKİLİ YARGILARININ BOZUMU-557
 • 9--YÖNETİM PLANININ YASANIN EMREDİCİ YARGILARINA AYKIRI OLUP OLMADIĞININ TAKDİRİ-558
 • 10--YÖNETİM PLANI ZORUNLULUĞU VE KAT İRTİFAK SÖZLEŞMESİ-558
 • 11--ANAYAPININ NASIL ISINACAĞI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-559
 • 12--YÖNETİM PLANINDAKİ YARGININ MÜLKİYET HAKKINI KISITLAMASI-560
 • YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ-561
 • DİLEKÇE ÖRNEĞİ-588
 • 1--YÖNETİM PLANININ BOZUMU-588
 • 2--YÖNETİM PLANINI İMZALAMAYANLARA UYARIDA BULUNMA-589
 • İKİNCİ KISIM
 • 4--KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTILARI-591
 • 4. 1--KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTI ZAMANLARI-591
 • YARGITAY KARARLARI-594
 • 1--Projeye aykırılık-594
 • 2--Kat malikleri kurulu kararının iptali-594
 • 3--Kat malikleri kurulu kararıyla kiralanan çatının eski hale getirilmesi davasında husumet-594
 • 4--Ölen malikinin ardılına tebligat-595
 • 5--Yönetimle ilgili hususlarda karar verme-595
 • 6--Mahkemeden toplantı yaptırılmasının istenmesi-595
 • 7--Çağrıya olağanüstü toplantı nedenleri yazılmalıdır. -596
 • 8--On beş gün önceden yapılmayan bildirimler geçerli değildir. -596
 • 9--Alınacak kararlar, önceden saptanan gündemle sınırlıdır. -597
 • 10--Toplantının olağanüstü olup olmadığı-597
 • SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ-597
 • 1--TOPLANTININ ON BEŞ GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİLMEMESİ-597
 • 2--ZAMANINDA YAPILMAYAN OLAĞAN TOPLANTININ OLAĞANÜSTÜ SAYILMASI-598
 • 3--TOPLANTI ÇAĞRISI GÖNDERİLECEKLER-599
 • TOPLANTIYA ÇAĞRI ÖRNEĞİ-602
 • ÖRNEK DİLEKÇE-603
 • 1--KARARIN BOZUMU-603
 • 5--KAT MALİKLERİ KURULUNUN YÖNETİMİ-604
 • YARGITAY KARARLARI-605
 • 1--Gündem dışı alınan kararlar-605
 • 2--Kat malikleri kurul kararının geçerliliği-605
 • 6--KAT MALİKLERİNİN OY HAKKI VE KULLANILMASI-605
 • 6. 1--Birden fazla bağımsız bölümü olan kat malikinin, oy hakkı-607
 • 6. 2--Birden fazla maliki olan bağımsız bölümlerin maliklerinin oy hakkı-607
 • 6. 3--Oy hakkı nasıl kullanılır?-607
 • 6. 4--Kimler oy kullanamaz?-607
 • 6. 5--Yönetici ve denetçi seçileceklerin oy kullanması-608
 • 6. 6--Kiracıların, yararlanma ve oturma hakkı sahiplerinin oy hakkı var mı?-608
 • YARGITAY KARARLARI-609
 • 1--Vekâletnamelerin yargılama sırasında ibraz edilmesi-609
 • 2--Kararların yeterli çoğunlukla alınması-609
 • 3--Toplantıya çağırmamada iyi niyet-609
 • 4--Temsil yetkisinin sınırı ve bağlayıcılığı-611
 • VEKALETNAME ÖRNEĞİ-611
 • 1--Olağan toplantı için-611
 • 2--Olağanüstü toplantı için-611
 • 7--TOPLANTI VE KARAR YETERLİLİK SAYILARI-612
 • 7. 1--KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI YETERLİLİK SAYISI-612
 • 1. 1--Toplantı yeter sayısına ve karar sayısına uyulmadan alınan kararlar-613
 • 7. 2--BASİT ÇOĞUNLUKLA KARAR VERİLECEK HUSUSLAR-613
 • 2. 1--Kapıcı dairesinin boşaltılması kararı-614
 • 2. 2--Yöneticinin genel giderlere katılması ve ücret verilmesi kararı-614
 • 2. 3--Tek ve Toplu Yapılarda Yönetici ve Denetçi seçme kararı-615
 • 2. 4--Apartmanın adının değiştirilmesi kararı-615
 • 2. 5--Anataşınmazın ortak yerlerine faydalı yenilik ve ilaveler yapılması kararı-615
 • 2. 6--Özürlüler için proje değişikliği kararı-616
 • 2. 7--Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi doğalgaza dönüştürme ve ısıtma sisteminde değişiklik kararı-619
 • 2. 8--Isı yalıtımı, Isıtma sisteminin yakıt dönüşümü, Merkezi sistemden ferdi sisteme, Fersi sistemden merkezi sisteme geçme-620
 • 2. 9--Yasaca yeter sayı belirtilmeyen durumlarda karar verme yeter sayısı-621
 • YARGITAY KARALARI-622
 • 1--Ortak deponun kapıcı dairesine katılması-622
 • 2--Özel amaçlı ortak yerlerde bu özel amaca aykırı değişiklik yapılması-622
 • 3--Sığınağın belli bir kısmında çoğunluk kararı ile değişiklik ve ilave yapılması-623
 • 4--Projede olan asansörün sonradan yapılması-623
 • 5--Nitelikli çoğunluk gerekmeyen hallerde toplantı ve karar yeter sayısı-623
 • 7. 3--OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLECEK KONULAR-624
 • 3. 1--ANATAŞINMAZIN ÜZERİNE BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİNE KAKAR VERME-624
 • 3. 2--MÜLKİYETİ DEVRETME VE ÖNEMLİ İŞLERİN YAPILMASINA KARAR VERME-626
 • 3. 3--İNŞAAT ALANI İKİBİN METRE KARE VE ÜZERI OLAN YAPILARDA MERKEZI ISITMADAN FERDI ISITMAYA GEÇME-628
 • YARGITAY KARARLARI-629
 • HUKUK GENEL KURULU KARARLARI-629
 • 1--Terasa yapılan odalara kalorifer dilimi koyma-629
 • 2--Hakkın kötüye
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,00   
55,00   
6
9,17   
55,00   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,00   
55,00   
6
9,17   
55,00   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
3
18,33   
55,00   
4
13,75   
55,00   
5
11,55   
57,75   
6
9,72   
58,30   
7
8,41   
58,85   
8
7,43   
59,40   
9
6,66   
59,95   
Kapat