Muzaffer Şeker
Yazılmamış Sayılma
Yazılmamış Sayılma
Yazılmamış Sayılma

Yazılmamış SayılmaYokluk ve Kesin Hükümsüzlük Kıskacında 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması


Basım Tarihi
2015-07
Sayfa Sayısı
318
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786051522623
Boyut
16x24 cm
Baskı
1Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER

 

İÇİNDEKİLER

YARARLANILAN KAYNAKLAR
KISALTMALAR
GİRİŞ 
I. Yazılmamış Sayılmanın Tanımı
II. Bk. M. 21/1, 21/2 ve 24'Te Düzenlenen Yazılmamış Sayılma Halleri İle ilgili Kısa Bir Değerlendirme
III. Yoklukla İlgili Kısa Bilgi
IV. Kesin Hükümsüzlükle İlgili Kısa Bilgi
V. Kısmi Hükümsüzlükle (Geçersizlikle) İlgili Kısa Bilgi
VI. Kanun Koyucuya Göre Yazılmamış Sayılmanın Hukuki Niteliği
1. Yazılmamış Sayılmanın Yokluk/Kısmi Yokluk Olduğuna Dair Gerekçeler
2. Yazılmamış Sayılmanın Kesin Hükümsüzlük/Kısmi Hükümsüzlük Olduğuna Dair Gerekçeler
VII. Doktrine Göre Yazılmamış Sayılma Yaptırımının Hukuki Niteliği
1. Yazılmamış Sayılmanın Yokluk/Kısmi Yokluk Olduğuna Dair Görüşler
2. Yazılmamış Sayılmanın Kesin Hükümsüzlük/Kısmi Kesin Hükümsüzlük Olduğuna Dair Görüşler
3. Yazılmamış Sayılmanın Yokluk/Kısmi Yokluk mu Kesin Hükümsüzlük/Kısmi Kesin Hükümsüzlük mü Olduğunun Yazılmamış Sayılma Yaptırımını Öngören Maddelere Göre Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiğine Dair Görüşler
4. Yazılmamış Sayılmanın Kendine Özgü Bir Yaptırım Türü Olduğuna Dair Görüşler
5. Yazılmamış Sayılma ile İlgili Doktrinde Yapılan Diğer Açıklamalar 
VIII. Yazılmamış Sayılmayı Düzenleyen Maddelerin Hukuki Niteliği
IX. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi
1. Yazılmamış Sayılan Genel İşlem Koşullarının Diğer Genel İşlem Koşullarının Geçerliliğine Etkisi 
2. Yazılmamış Sayılan Genel İşlem Koşullarının Genel İşlem Koşulları İçeren Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi
3. Yazılmamış Sayılarak Sözleşmenin Dışında Kalan Genel İşlem Koşullarından Dolayı Meydana Gelebilecek Sözleşme Boşluklarının Giderilmesi 
a. Sözleşme Boşluğu (Vertragslücke) ve Sözleşme Boşluğunun Doldurulması/Sözleşmenin Tamamlanması ile İlgili Kısa Bilgi
b. Yazılmamış Sayılmadan Dolayı Meydana Gelen Sözleşme Boşluğunun Doldurulması
4. Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması Halinde Sözleşmenin Yapılmayacağının İleri Sürülememesi (BK. m. 27/2 c. 2'nin Uygulanamayacağı Durum) 
5. Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması Halinde Sözleşmenin Yapılmayacağının İleri Sürülmesi (BK. m. 27/2 c. 2'nin Uygulanabileceği Durum) 
SONUÇ
EKLER
I. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE İLGİLİ MADDELERİ VE GEREKÇELERİ
II. ALMAN MEDENİ KANUNU’NUN GENEL İŞLEM KOŞULLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ (BGB §§ 305-310) VE ÇEVİRİSİ
III. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUNUN TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLARA İLİŞKİN MADDESİ VE GEREKÇESİ 
IV. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
V. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA 5 NİSAN 1993 TARİHLİ VE 93/13/AET SAYILI KONSEY DİREKTİFİ
VI. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI DAVRANIŞLAR, TİCARİ UYGULAMALAR BAŞLIKLI 55. MADDESİ 
VII. HAKSIZ REKABETE KARŞI FEDERAL KANUN MADDE 8 (ART. 8 UWG) VE ÇEVİRİSİ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat