Ceza İnfaz Kurumu İdaresi Necmi Acun

Ceza İnfaz Kurumu İdaresi


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
271
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252211
Boyut
13,5x19,5
Baskı
123,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 23 puan kazanacaksınız)
   23

Konu Başlıkları
- Ceza İnfaz Kurumlarının Tarihçesi
- Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları
- Servisler – Kurullar ve Komisyonlar
- Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevine Kabul İle Kurumda Yaşam Şartları
- Tutuklu ve Hükümlü Hakları
- Hükümlünün Sağlığı
- Dışarıyla İlişkiler ve Ziyaretler
- İzinler
- Hükümlünün Salıverilmesi
- Disiplin Cezaları ve Uygulanması
- Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi
- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Denetimi
Görüş Yazıları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 15
1. Bölüm
CEZA İNFAZ KURUMLARININ TARİHÇESİ
Giriş 17
1. Ceza Sistemlerinin Tarihsel Gelişim Süreci 18
2. Türk İnfaz Sistemi 19
2.1. Osmanlı Dönemi 19
2.2. Cumhuriyet Dönemi 19
3. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât Yapısı 19
3.1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatı 19
3.2. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı 20
3.2.1. Denetimli Serbestlik Müdürlükleri 20
3.2.2. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezleri 21
3.2.3. Ceza İnfaz Kurumları 21
4. Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri 22
Bölüm Özeti 29
Bölüm Soruları 30
2. Bölüm
PERSONEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi 33
1.1. İnfaz ve Koruma Başmemuru ile İnfaz ve Koruma Memurlarının Bilmesi ve Uyması Gereken Kurallar 34
1.2. İnfaz Koruma Memurunun Nöbette İken Dikkat Etmesi Gereken Görevleri 36
1.3. İnfaz ve Koruma Memurunun Bina Giriş Görevi 37
1.4. İnfaz ve Koruma Memurunun Kabul ve Salıverme Görevi 37
1.5. İnfaz ve Koruma Memurunun Kontrol Merkezi Görevi 37
1.6. İnfaz ve Koruma Memurunun Mektup İşlemleri Görevi 38
1.7. İnfaz ve Koruma Memurunun Telefon İşlemleri Görevi 38
1.8. İnfaz ve Koruma Memurunun Kantin ve Satış İşlemleri Görevi 38
1.9. İnfaz ve Koruma Memurunun Emanet Para–Kıymetli Eşya İşlemleri Görevi 39
1.10. İnfaz ve Koruma Memurunun Emanet Eşya İşlemleri Görevi 39
1.11. İnfaz ve Koruma Memurunun İnfaz Birimi İşlemleri Görevi 40
1.12. İnfaz ve Koruma Memurunun Saymanlık İşlemleri Görevi 40
1.13. İnfaz ve Koruma Memurunun Sağlık Hizmetleri İşlemleri Görevi 40
1.14. İnfaz ve Koruma Memurunun Mutfak İşlemleri Görevi 41
1.15. İnfaz ve Koruma Memurunun Kütüphane İşlemleri Görevi 41
1.16. İnfaz ve Koruma Memurunun Personel Birimi İşlemleri Görevi 41
1.17. İnfaz ve Koruma Memurunun Psiko–Sosyal Hizmet İşlemleri Görevi 42
1.18. İnfaz ve Koruma Memurunun Ambar Birimi İşlemleri Görevi 42
1.19. İnfaz ve Koruma Memurunun Santral Birimi İşlemleri Görevi 43
1.20. İnfaz ve Koruma Memurunun Eğitim Birimi İşlemleri Görevi 43
1.21. Kurum Personelinin Özel Hakları 43
Bölüm Özeti 45
Bölüm Soruları 46
3. Bölüm
SERVİSLER – KURULLAR VE KOMİSYONLAR
1. Tam Teşkilatlı Ceza İnfaz Kurumlarında Hizmet Servisleri 49
1.1. Yönetim Servisi 49
1.2. Güvenlik ve Gözetim Servisi 50
1.3. Teknik Servis 53
1.4. Psiko–Sosyal Yardım Servisi 53
1.5. Sağlık Servisi 54
1.6. Eğitim ve Öğretim Servisi 54
1.7. İşyurdu Servisi 55
1.8. Yardımcı Hizmetler Servisi 55
2. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Kurullar 55
2.1. İdare ve Gözlem Kurulu 56
2.2. İşyurdu Yönetim Kurulu 57
2.3. Disiplin Kurulu 58
2.4. Eğitim Kurulu 59
2.5. Kurulların Toplanması 61
3. Komisyonlar 61
3.1. Mektup Okuma Komisyonu 61
3.2. İhale Komisyonu 61
4. Heyetler 62
Bölüm Özeti 63
Bölüm Soruları 64
4. Bölüm
CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİNE KABUL İLE
KURUMDA YAŞAM ŞARTLARI
1. Kuruma Kabul İşlemleri 67
2. Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi 69
3. Kuruma Yerleştirme 69
4. Hükümlünün Bakıma Muhtaç Çocuklarının Barındırılması 72
5. Hükümlünün Kişisel Eşyasının Korunması 73
6. Hükümlülere Ait Kıymetli Eşyanın Korunması 73
7. Hükümlülerin Emanete Alınan Kişisel Paraları 74
8. Hükümlünün Beslenmesi 74
9. Hükümlülerin Giydirilmesi, Barındırılması ve Yatırılması 74
10. Hükümlülerin Yükümlülükleri ve Yaşam Tarzları 75
10.1. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma 75
10.2. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma 75
10.3. Bina ve Eşyanın Korunması 75
11. Hükümlülerin Yaşam Tarzları 76
Bölüm Özeti 77
Bölüm Soruları 78
5. Bölüm
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ HAKLARI
1. Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı 81
2. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü 84
3. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı 84
4. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı 85
5. Telefonla Görüşme Hakkı 85
6. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı 90
7. Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları Alma ve Gönderme Hakkı 91
7.1. Sakıncalı Görülen Mektuplar 91
7.2. Nakledilen ve Salıverilen Hükümlülere Gönderilen Mektuplar 92
8. Dışarıdan Gönderilen Hediyeleri Kabul Etme Hakkı 92
9. Din ve Vicdan Özgürlüğü 93
10. Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri 94
11. Koğuş, Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşya, Gıda, Tıbbi Malzeme ve Diğer İhtiyaç Maddeleri 94
Bölüm Özeti 100
Bölüm Soruları 101
6. Bölüm
HÜKÜMLÜNÜN SAĞLIĞI
1. Hükümlünün Muayenesi, Tedavisi ve Hastaneye Sevk 105
2. Hükümlülerin Sağlık Giderleri 107
3. Açlık Grevleri 107
4. Ölüm 113
Bölüm Özeti 114
Bölüm Soruları 115
7. Bölüm
DIŞARIYLA İLİŞKİLER VE ZİYARETLER
1. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar 119
1.1. Hükümlü ve Tutukluları Ziyaret 120
1.1.1. Hükümlü ve Tutukluları Kapalı Ziyaret 120
1.1.2. Hükümlü ve Tutukluları Açık Ziyaret 120
1.1.3. Hükümlü ve Tutukluları Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Ziyaret 120
1.2. Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlülerin Ziyareti 120
1.2.1. Ağırlaştırılmış Müebbet Kapalı ziyaret 121
1.2.2. Ağırlaştırılmış Müebbet Açık ziyaret 121
1.2.3. Ağırlaştırılmış Müebbet Bayram ve Özel Gün Açık Ziyareti 121
1.3. Olağanüstü Halde Ziyaret 121
2. Ceza İnfaz Kurumu Türüne Göre Ziyaret Şekli 122
2.1. Açık Ceza İnfaz Kurumları İle Çocuk Eğitimevlerinde Yapılan Ziyaret 122
2.2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında Yapılan Ziyaret 122
3. Ziyaret Yeri 122
Bölüm Özeti 124
Bölüm Soruları 125
8. Bölüm
İZİNLER
1. Hükümlü ve Tutukluların İzin Kullanabilmeleri Hususu 127
2. Toplam cezasının 1/5 ini iyi halli tamamlayan Hükümlüler için Ölüm Nedeniyle Verilen Mazeret İzni 130
3. Toplam Cezasının 1/5’ini İyi Halli Tamamlayan Hükümlünün Hastalık ve Doğal Afet Nedeniyle Verilen Mazeret İzni 131
4. Özel İzin 132
5. İş Arama İzni 133
6. İzinden Dönmeme, Geç Dönme 134
Bölüm Özeti 135
Bölüm Soruları 136
9. Bölüm
HÜKÜMLÜNÜN SALIVERİLMESİ
1. Hükümlü Salıverilme Defteri 139
2. Eşya ve Paranın Geri Verilmesi 140
3. Salıverilmenin Kaydı 140
4. Salıverilecek Hasta Hükümlüler 141
5. Salıverilme Sırasında Alınacak Tedbirler 141
6. Hatalı Tahliyelerin Önüne Geçilmesi İçin Alınacak Tedbirler 141
Bölüm Özeti 143
Bölüm Soruları 144
10. Bölüm
DİSİPLİN CEZALARI VE UYGULANMASI
1. Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları 147
2. Disiplin Cezaları 147
3. Disiplin Soruşturması 148
4. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması 149
5. Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler 151
6. Disiplin Cezaları ve Tedbirlerinin Hükümlüye Bildirilmesi, Şikâyet Hakkı 151
Bölüm Özeti 152
Bölüm Soruları 153
11. Bölüm
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Bölüm Özeti 165
Bölüm Soruları 166
12. Bölüm
CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNİN DENETİMİ
1. İdari Denetim 169
1.1. Adalet Müfettişleri 169
1.2. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Kontrolörleri 169
1.3. Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı tarafından görevlendirilen Cezaevlerinin Denetimden Sorumlu Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı 170
1.4. Mülki Amir Olan Vali ve Kaymakamların Denetimi 170
2. Sivil Toplum Denetimi 170
3. Yargısal Denetim 171
4. Yasama Denetimi 174
5. Uluslararası Denetim 174
Bölüm Özeti 175
Bölüm Soruları 176
13. Bölüm
GÖRÜŞ YAZILARI
GÖRÜŞ YAZILARI 179
EKLER
EK 1: KANUNLAR 191
EK 2: TÜZÜK 264
EK 3: YÖNETMELİKLER 265
Kaynakça 267
Kavramlar Dizini 269

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,00   
23,00   
2
11,50   
23,00   
3
7,67   
23,00   
4
5,75   
23,00   
5
4,83   
24,15   
6
4,06   
24,38   
7
3,52   
24,61   
8
3,11   
24,84   
9
2,79   
25,07   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,00   
23,00   
2
11,50   
23,00   
3
7,67   
23,00   
4
5,75   
23,00   
5
4,83   
24,15   
6
4,06   
24,38   
7
3,52   
24,61   
8
3,11   
24,84   
9
2,79   
25,07   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,00   
23,00   
2
11,50   
23,00   
3
7,67   
23,00   
4
5,75   
23,00   
5
4,83   
24,15   
6
4,06   
24,38   
7
3,52   
24,61   
8
3,11   
24,84   
9
2,79   
25,07   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,00   
23,00   
2
11,50   
23,00   
3
7,67   
23,00   
4
5,75   
23,00   
5
4,83   
24,15   
6
4,06   
24,38   
7
3,52   
24,61   
8
3,11   
24,84   
9
2,79   
25,07   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,00   
23,00   
2
11,50   
23,00   
3
7,67   
23,00   
4
5,75   
23,00   
5
4,83   
24,15   
6
4,06   
24,38   
7
3,52   
24,61   
8
3,11   
24,84   
9
2,79   
25,07   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
23,00   
23,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat