%3
Şematik İdari Yargılama Hukuku Nihal Özkardeş

Şematik İdari Yargılama Hukuku


Basım Tarihi
2024-06
Sayfa Sayısı
120
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292934
Boyut
16x24
Baskı
1Arş. Gör. Nihal ÖZKARDEŞ

Prof. Dr. Ahmet YAYLA

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
9
Birinci Bölüm
 
 
DAVANIN AÇILMASI VE İLK İNCELEME
 
 
I. İDARİ YARGIDA DAVANIN AÇILMASI 
 
11
II. İLK İNCELEME 
 
14
A. İdari Yargıda Görev ve Yetki 
 
16
1. İdari Yargıda Görev 
 
16
2. İdari Yargıda Yetki 
 
21
a. Genel Yetki Kuralı 
 
21
b. Özel Yetki Kuralları 
 
21
d. Yalın Eylem Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmini 
 
22
c. Tam Yargı Davalarında Yetkili Yargı Yeri 
 
23
aa. İdari İşlemden Doğan Zararlara İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 
 
23
bb. Yalın Eylemden Doğan Zararlarda Yetkili Mahkeme 
 
25
3. Görev ve Yetki Uyuşmazlıkları 
 
27
4. Merci Tayini 
 
29
5. Bağlantılı Davalar 
 
29
B. İdari Merci Tecavüzü 
 
31
C. Ehliyet (Dava Açma Ehliyeti) 
 
32
D. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem 
 
38
E. Süreaşımı ve İdari Yargıda Dava Açma Süreleri 
 
39
1. Dava Açma Süresi Hak Düşürücüdür. 
 
39
2. İptal ve Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi 
 
39
3. Kanunda Özel Süre Öngörülmüş ise Genel Süre Uygulanmaz. 
 
40
4. Yazılı Bildirim 
 
40
5. İlanı ya da Yayımlanması Gereken İşlemlerde Süre Yayım ya da İlan Tarihini İzleyen Günden Başlar. 
 
42
6. Uygulama İşlemi ile Birlikte Genel Düzenleyici İşlemlerin İptali Talep Edilebilir. 
 
42
7. Tatil Süreleri 
 
43
8. İvedi Yargılamada Farklı Dava Açma Süreleri Geçerlidir 
 
45
9. Anayasanın 40. Maddesi Hükmünün Dava Açma Sürelerine Etkisi 
 
45
10. İdari Başvuruda Bulunmanın Dava Açma Süresine Etkisi 
 
46
a. Bir İşlem Yapması ya da Eylemde Bulunması İçin İdareye Başvurulabilir. (İYUK md. 10) 
 
46
b. İdareye, Var Olan İşlemini Kaldırması, Geri Alması, Değiştirmesi veya Yeni Bir İşlem Yapması İçin Başvurulabilir (İYUK md. 11). 
 
47
c. Yalın Eylemden Kaynaklı Tam Yargı Davalarında İdareye Başvurulması Zorunludur. (İYUK m. 13) 
 
50
F. Husumet (İdari Yargıda Davalı) 
 
53
1. Dilekçenin İYUK’un Üçüncü Maddesine Uygunluğu 
 
55
2. İYUK’un Beşinci Maddesine Uygunluk: Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller 
 
61
III. TEBLİGAT AŞAMASI 
 
63
İkinci Bölüm
 
 
DAVANIN GÖRÜLMESİ VE KARARIN SONUÇLARI
 
 
I. DAVANIN GÖRÜLMESİ 
 
65
II. İPTAL DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
 
66
A. Yürütmenin Durdurulması Talebi Üzerine Verilen Karara İtiraz 
 
71
B. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Yerine Getirilmesi 
 
74
III. DOSYANIN İNCELENMESİ (KARAR SÜRECİ) 
 
75
IV. İVEDİ YARGILAMA USULÜ 
 
77
V. İDARİ YARGILAMADA DELİLLER 
 
79
VI. İDARİ YARGILAMADA DURUŞMA 
 
81
VII. UYUŞMAZLIĞIN KARARA BAĞLANMASI 
 
84
VIII. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN UYGULANACAĞI HALLER 
 
85
A. Feragat 
 
86
B. Kabul 
 
88
IX. İDARİ YARGI YERİ KARARLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 
 
89
X. İDARİ YARGI KARARLARIN SONUÇLARI (UYGULANMASI) 
 
90
Üçüncü Bölüm
 
 
İDARİ YARGILAMADA KANUN YOLLARI
 
 
I. OLAĞAN KANUN YOLLARI 
 
95
A. İstinaf 
 
95
B. Temyiz 
 
101
1. Temyiz Sebepleri 
 
104
2. Aleyhe Bozma Yasağı 
 
104
3. Temyiz Üzerine Danıştay’ın Vereceği Karar 
 
105
a. İvedi Yargılama Usulünün Uygulandığı Hallerde Temyiz Kanun Yolu 
 
107
4. Temyiz ya da İstinaf İstemlerinde “Yargı Kararının” Yürütülmesinin Durdurulması 
 
110
II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
 
111
A. Kanun Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz) 
 
111
B. Yargılamanın Yenilenmesi 
 
114
III. İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN BAŞLICA KARAR TÜRLERİ 
 
115
Kaynakça 
 
118
Kavram Dizini 
 
119
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Kapat