Apartman Site Toplu Konut Devremülk Yönetimi Nihat İnal

Apartman Site Toplu Konut Devremülk Yönetimi


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
550
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251924
Boyut
13,5x19,5
Baskı
4Nihat İNAL
 
Konu Başlıkları
- Kat Mülkiyeti Kanunu
- Devremülk Hakkı
- Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
- Pratik Bilgiler
- Örnek Yargıtay Kararları
- Örnek Dilekçeler
- Yönetim Planı Örneği
- Kapıcı Yönetmelik Örneği
Kapıcı Sözleşmesi Örneği

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1: A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı 17
I – Genel kural 17
PRATİK BİLGİLER 17
YARGITAY KARARLARI 20
Madde 2: II– Tarifler 25
PRATİK BİLGİLER 25
YARGITAY KARARLARI 26
Madde 3: III– Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği 33
PRATİK BİLGİLER 33
YARGITAY KARARLARI 36
Madde 4: IV– Ortak yerler 45
PRATİK BİLGİLER 45
YARGITAY KARARLARI 51
Madde 5: B) Bağlantılar 63
I – Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı 63
PRATİK BİLGİLER 63
YARGITAY KARARLARI 64
Madde 6: II – Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı 67
PRATİK BİLGİLER 67
YARGITAY KARARLARI 69
Madde 7: C) Ortaklığın (Şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüfa) hakkı 71
I – Ortaklığın giderilmesi 71
PRATİK BİLGİLER 71
YARGITAY KARARLARI 72
Madde 8: II– Öncelikle satınalma Hakkı 77
PRATİK BİLGİLER 77
Madde 9: D) Genel hükümlerin uygulanma alanı 77
PRATİK BİLGİLER 78
YARGITAY KARARLARI 78
İKİNCİ BÖLÜM
Kat mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
Madde 10: A) Genel kural 80
PRATİK BİLGİLER 81
YARGITAY KARARLARI 94
Madde 11: B) Kat mülkiyeti kütüğü 110
PRATİK BİLGİLER 110
YARGITAY KARARLARI 110
Madde 12: C) Kat mülkiyetinin kurulması 112
I – İstem ve belgeler 112
PRATİK BİLGİLER 113
YARGITAY KARARLARI 115
Madde 13: II – Sözleşme ve tescil 122
PRATİK BİLGİLER 123
YARGITAY KARARLARI 123
Madde 14: D) Kat irtifakının kurulması 126
PRATİK BİLGİLER 126
YARGITAY KARARLARI 127
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
Madde 15: A) Kat maliklerinin hakları 130
I – Bağımsız bölüm üzerinde 130
PRATİK BİLGİLER 130
YARGITAY KARARLARI 131
Madde 16: II – Ortak yerler üzerinde 135
PRATİK BİLGİLER 135
YARGITAY KARARLARI 139
Madde 17: B) Kat irtifakı sahibinin hakları 144
PRATİK BİLGİLER 144
YARGITAY KARARLARI 147
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
Madde 18: A) Kat Maliklerinin borçları 153
I – Genel kural 153
PRATİK BİLGİLER 153
YARGITAY KARARLARI 157
Madde 19: II –Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk 172
PRATİK BİLGİLER 172
YARGITAY KARARLARI 195
Madde 20: III –Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma 224
PRATİK BİLGİLER 224
YARGITAY KARARLARI 233
Madde 21: IV – Sigorta anlaşması 251
YARGITAY KARARLARI 251
Madde 22: V – Ortak giderlerin teminatı 252
PRATİK BİLGİLER 252
Madde 23: VI – Müsaade mecburiyeti 256
PRATİK BİLGİLER 256
YARGITAY KARARLARI 257
Madde 24: VII – Yasak işler 263
PRATİK BİLGİLER 263
YARGITAY KARARLARI 272
Madde 25: VIII – Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti: 276
PRATİK BİLGİLER 277
YARGITAY KARARLARI 278
Madde 26: B) Kat irtifakı sahiplerinin borçları 282
PRATİK BİLGİLER 282
YARGITAY KARARLARI 283
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anagayrimenkulün Yönetimi
Madde 27: A) Genel kurul 288
PRATİK BİLGİLER 288
YARGITAY KARARLARI 289
Madde 28: B) Yönetim planı 291
PRATİK BİLGİLER 291
YARGITAY KARARLARI 297
YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ 303
Madde 29: C) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları 309
I – Toplantı zamanı 309
PRATİK BİLGİLER 309
YARGITAY KARARLARI 310
Madde 30: II– Yeter sayı 314
PRATİK BİLGİLER 314
YARGITAY KARARLARI 316
Madde 31: III– Oya katılma 320
PRATİK BİLGİLER 320
YARGITAY KARARLARI 321
Madde 32: IV – Kararlar 322
PRATİK BİLGİLER 323
YARGITAY KARARLARI 325
Madde 33: V – Hakimin müdahalesi 331
PRATİK BİLGİLER 332
YARGITAY KARARLARI 349
Madde 34: D) Yönetici 358
I – Atanması 358
PRATİK BİLGİLER 359
YARGITAY KARARLARI 362
Madde 35: II – Yöneticinin görevleri 369
1. Genel yönetim işlerinin görülmesi 369
PRATİK BİLGİLER 370
YARGITAY KARARLARI 373
Madde 36: 2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması 383
PRATİK BİLGİLER 384
YARGITAY KARARLARI 384
Madde 37: 3. İşletme projesinin yapılması 389
PRATİK BİLGİLER 389
YARGITAY KARARLARI 390
Madde 38: III – Sorumluluğu 397
1. Genel kural 397
PRATİK BİLGİLER 397
YARGITAY KARARLARI 398
Madde 39: 2. Hesap Verme 404
PRATİK BİLGİLER 405
YARGITAY KARARLARI 405
Madde 40: IV – Hakları 408
PRATİK BİLGİLER 408
YARGITAY KARARLARI 409
Madde 41: E) Yönetimin denetlenmesi 410
PRATİK BİLGİLER 410
YARGITAY KARARLARI 411
Madde 42: F) Yenilik ve ilaveler 415
I – Faydalı olanlar 415
PRATİK BİLGİLER 416
YARGITAY KARARLARI 421
Madde 43: II – Çok masraflı ve lüks olanlar 426
PRATİK BİLGİLER 427
YARGITAY KARARLARI 427
Madde 44: III– Bağımsız bölüm ilavesi 432
PRATİK BİLGİLER 432
YARGITAY KARARLARI 437
Madde 45: G) Temliki tasarruflar ve önemli işler 443
PRATİK BİLGİLER 443
YARGITAY KARARLARI 444
KAPICI YÖNETMELİK ÖRNEĞİ 447
KAPICI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 449
ALTINCI BÖLÜM
Kat mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
Madde 46: A) Kat mülkiyetinin sona ermesi 452
I– Anagayrimenkulün arsasıyla birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile 452
PRATİK BİLGİLER 453
YARGITAY KARARLARI 453
Madde 47: II – Anayapının harap olması 456
PRATİK BİLGİLER 456
YARGITAY KARARLARI 457
Madde 48: III – Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi 462
Madde 49: B) Kat irtifakının sona ermesi 462
PRATİK BİLGİLER 463
YARGITAY KARARLARI 464
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 50: A) Yasaklar 467
PRATİK BİLGİLER 467
YARGITAY KARARLARI 468
Madde 51: B) Yeni duruma uyma 469
I –Medeni Yasasın yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklarda 469
PRATİK BİLGİLER 469
YARGITAY KARARLARI 471
Madde 52: II – Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklarda 472
PRATİK BİLGİLER 473
Madde 53: III – Medeni Kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi 473
PRATİK BİLGİLER 473
YARGITAY KARARLARI 474
Madde 54: C) Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu 475
PRATİK BİLGİLER 476
YARGITAY KARARLARI 478
Madde 55: D) Harç ve vergiler 480
Madde 56: E) Belediyesi olmayan yerlerdeki durum 480
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Devremülk Hakkı
Madde 57: 481
PRATİK BİLGİLER 481
Madde 58: 483
Madde 59: 483
Madde 60: 483
PRATİK BİLGİLER 483
Madde 61: 484
PRATİK BİLGİLER 484
YARGITAY KARARLARI 485
Madde 62: 485
YARGITAY KARARLARI 485
Madde 63: 486
Madde 64: 486
Madde 65: 486
PRATİK BİLGİLER 487
YARGITAY KARARLARI 487
DOKUZUNCU BÖLÜM
Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
Madde 66: Kapsam 491
YARGITAY KARARLARI 491
Madde 67: Ortak yerler 492
Madde 68: Vaziyet plan ve projeleri 493
Madde 69: Yönetim 493
Madde 70: Yönetim planı ve değiştirilmesi 494
Madde 71: Yönetici ve denetçi atama 495
Madde 72: Ortak giderlere katılma 495
Madde 73: Geçici yönetim 496
Madde 74: Uygulanacak diğer hükümler 496
PRATİK BİLGİLER 496
YARGITAY KARARLARI 499
Ek Madde 1: Görevli mahkeme 507
PRATİK BİLGİLER 507
YARGITAY KARARLARI 512
Ek Madde 2: Kullanma yerlerinin boşaltılması 514
PRATİK BİLGİLER 515
YARGITAY KARARLARI 517
Ek Madde 3: Birden çok yapılarda uygulanacak özel hükümler 524
Ek Madde 4: Kat irtifakına geçiş 524
PRATİK BİLGİLER 524
YARGITAY KARARLARI 525
Geçici Madde 1: 526
Geçici Madde 2: 527
Madde 75 F) Yürürlük tarihi 527
Madde 76: G) Yürütme makamı 527
23/6/1965 TARİHLİ VE 634 SAYILI ANA KANUNA
İŞLENMEYEN GEÇİCİ MADDELER
1) 13/4/1983 tarihli ve 2814 sayılı Kanunun geçici maddeleri 528
Silinmemiş kat irtifakı hakları 528
Önce açılmış davalar 528
2) 5/2/1992 tarih ve 3770 sayılı Kanunun geçici maddesi 528
3) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun geçici maddeleri 528
Yargıtay Kararları Dizini 529
Yazarın Özgeçmişi 551

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat