%3
İşverenin Kişisel Verileri Koruma Borcu Nihat Özbek

İşverenin Kişisel Verileri Koruma Borcu


Basım Tarihi
2024-07
Sayfa Sayısı
313
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786254328459
Boyut
16x24
Baskı
1Nihat ÖZBEK

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
I. GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
A. Kişisel Veri Kavramı
B. Kişisel Veri İşleme Kavramı
C. Kişisel Verilerin Korunması ve Diğer Temel Haklar
D. Kişisel Verilerin Korunması İhtiyacı ve Korumanın Önemi
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI
A. Genel Olarak
B. Ekonomik Hak Yaklaşımı
C. İnsan Hakkı Yaklaşımı
III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
A. Uluslararası Düzenlemeler
B. Avrupa'da Kişisel Verilerin Korunması Alanında Düzenlemeler
IV. TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
A. Genel Olarak
B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
C. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
D. 4857 Sayılı İş Kanunu
E. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
F. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
G. 6098 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 


İKİNCİ BÖLÜM
İŞVERENİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA BORCU
I. ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEYEN MEVZUAT BAKIMINDAN İŞVERENİN KİŞİSEL VERİLERLE BAĞLANTILI BORÇLARI
A. Genel Olarak
B. İşverenin İşçiyi Koruma Borcu
C. İşverenin Eşit Davranma Borcu (Haksız Ayırım Yasağı)
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ KORUMA BORCU
A. Genel Olarak
B. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen
C. İşverenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Düzenlenen Genel İlkelerle Bağlantılı Borçları
D. İşçiyi Aydınlatma (Bilgilendirme) Yükümlülüğü
E. İşverenin İşçinin Verilerine İlişkin Veri Güvenliğini Sağlama Borcu
F. İşverenin Otomatik Sistemlerin Kararlarından Sorumluluğu
G. İşverenin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu
H. İşçinin Kişisel Verileri ile İlgili Hakları
III. İŞVERENİN HUKUKA UYGUN VERİ İŞLEME YAPABİLECEĞİ HALLER
A. Genel Olarak
B. İşçinin Rızası
C. İşverenin Kanunlarda Açıkça Öngörülen Nedenlerle Veri İşlemesi
D. Veri İşlemenin Hayat veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması
E. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi
F. İşverenin Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
G. İşçi Tarafından Alenileştirilmiş Kişisel Veriler
H. İşverenin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Bakımından Veri İşlemesinin Gerekli Olması
I. Kişisel Verilerin İşverenin Meşru Menfaati İçin İşlenmesi
IV. İŞVERENİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA BORCUNA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
A. 2024 Yılı Değişiklikleri Öncesi İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
B. 2024 Yılı Değişiklikleri Sonrası İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
C. İşçinin Sağlık Verilerinin İşlenmesi
D. İşverenin Özlük Dosyası Düzenleme Borcu
E. İşçinin Sendika Üyeliğine İlişkin Verilerin İşlenmesi
F. İş Yargılamasında İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi
G. İşçinin İşe Alım Sırasında Kişisel Verilerinin İşlenmesi
H. İşin Yürütülmesi Sırasında Kişisel Verilerin İşlenmesi

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞVERENİN İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ KORUMA BORCUNUN İHLALİ HALLERİNDE HUKUKİ YOLLAR
I. GENEL OLARAK
II. TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
III. TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
A. Genel Olarak
B. Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa In Contrahendo)
C. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk
D. Sözleşmenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı ve Fesihten Kaynaklanan Maddi Zararın Giderilmesi
E. Haksız Fiil Sorumluluğu
F. Yardımcı Kişilerin Sorumluluğu
G. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
H. Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluk
IV. İŞ KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
A. Genel Olarak
B. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı
C. Ayrımcılık Tazminatı
D. İş Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Yaptırımları
V. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ YOLLAR
A. Zararın Giderilmesini Talep Etme Hakkı
B. Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı
C. Kurul'a Şikâyet Hakkı
D. Kurul Tarafından Yapılan İnceleme
E. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Göre Kabahatler
SONUÇ

 


KAYNAKÇA

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat