İnfaz Hakimliği Nimet Özkavalcı

İnfaz Hakimliği


Basım Tarihi
2019-04
Sayfa Sayısı
1039
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750254369
Boyut
16x24
Baskı
2198,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 198 puan kazanacaksınız)
   198
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- İnfaz Hakimliği Kanunu ve Uygulaması
- Disiplin Suç ve Cezaları
- 5275 sayılı Kanun ve Uygulaması
- Denetimli Serbestlik Uygulanarak Cezanın İnfazı
Koşullu Salıverilme

 

 
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskı Önsözü 7
1. Kitap
İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU VE İNFAZ HAKİMLİĞİNİN
GÖREVLERİ, GENEL GEREKÇE
İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ 17
İNFAZ HÂKİMLİĞİ KANUNU 18
MADDE 1 : İnfaz Hakimliğinin Kuruluşunun Amaç ve Kapsamı 18
MADDE 2 : İnfaz Hakimliğinin Yargı Alanı ve Yetkisi 19
MADDE 3 : İnfaz Hakimlerinin Nitelikleri, Atanmaları 22
MADDE 4 : İnfaz Hakiminin Görevleri 22
MADDE 5 : İnfaz Hakimliğine İtiraz ve Şikayet Usulü 39
2. Kitap
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNUN AÇIKLAMASI VE UYGULAMASI
Giriş 97
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun 98
MADDE 1 : Amaç 98
MADDE 2 : İnfazda Temel İlke 100
MADDE 3 : İnfazda Temel Amaç 102
MADDE 4 : İnfazın Koşulu 103
MADDE 5 : İnfazın Dayanakları ve Kimin Tarafından İzleneceği 106
MADDE 6 : Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler 107
MADDE 7 : İyileştirmede Başarı Ölçütü 113
MADDE 8 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 115
MADDE 9 : Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları 115
MADDE 10 : Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 117
MADDE 11 : Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 118
MADDE 12 : Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 119
MADDE 13 : Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri 119
MADDE 14 : Açık Ceza İnfaz Kurumları 122
MADDE 15 : Çocuk Eğitimevleri 164
MADDE 16 : Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi 165
MADDE 17 : Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün İstemiyle Ertelenmesi 175
MADDE 18 : Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı 184
MADDE 19 : Yakalama Emri 185
MADDE 20 : Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlem 187
MADDE 21 : Kuruma Alma ve Kayıt İşlemleri 192
MADDE 22 : Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi 193
MADDE 23 : Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması 194
MADDE 24 : Hükümlülerin Gruplandırılması 196
MADDE 25 : Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 198
MADDE 26 : Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma 203
MADDE 27 : Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma 204
MADDE 28 : Bina ve Eşyanın Korunması 205
MADDE 29 : Hükümlülerin Çalıştırılması 206
MADDE 30 : Kurum Dışında Çalıştırma 208
MADDE 31 : Kurum Hizmetinde Çalışma 209
MADDE 32 : Ücret ve Sosyal Haklar 209
MADDE 33 : Kurumların İç Güvenliği 210
MADDE 34 : Kapıların Açılmaması ve Temasın Önlenmesi 211
MADDE 35 : Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar 211
MADDE 36 : Arama 225
MADDE 37 : Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları 231
MADDE 38 : Disiplin Cezaları ve Tedbirleri 249
MADDE 39 : Kınama 250
MADDE 40 : Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 251
MADDE 41 : Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakmak 262
MADDE 42 : Haberleşme ve İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama 264
MADDE 43 : Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma 277
MADDE 44 : Hücreye Koyma 281
MADDE 45 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri 325
MADDE 46 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları 326
MADDE 47 : Disiplin Soruşturması 329
MADDE 48 : Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması 347
MADDE 49 : Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler 365
MADDE 50 : Zorlayıcı Araçların Kullanılması 369
MADDE 51 : Ödüllendirme 371
MADDE 52 : Şikayet ve İtiraz 375
MADDE 53 : Nakiller 376
MADDE 54 : Kendi İsteğiyle Nakil 378
MADDE 55 : Disiplin Nedeniyle Nakil 379
MADDE 56 : Zorunlu Nedenlerle Nakil 380
MADDE 57 : Hastalık Nedeniyle Nakil 380
MADDE 58 : Nakillerde Alınacak Tedbirler 381
MADDE 59 : Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı 384
MADDE 60 : Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü 388
MADDE 61 : Kütüphaneden Yararlanma 389
MADDE 62 : Süreli ve Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı 392
MADDE 63 : Hükümlünün Barındırılması ve Yatırılması 400
MADDE 64 : Hükümlünün Giydirilmesi 407
MADDE 65 : Hükümlünün Muhtaç Çocuklarının Barındırılması 408
MADDE 66 : Hükümlünün Telefon ile Haberleşme Hakkı 409
MADDE 67 : Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı 418
MADDE 68 : Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları Alma ve Gönderme Hakkı 422
MADDE 69 : Hükümlüye Dışarıdan Gönderilen Hediyeyi Kabul Etme Hakkı 441
MADDE 70 : Din ve Vicdan Özgürlüğü 447
MADDE 71 : Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri 451
MADDE 72 : Hükümlünün Beslenmesi 455
MADDE 73 : İyileştirme Programlarının Belirlenmesi 457
MADDE 74 : Hükümlülerin Sayısı ve Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri 459
MADDE 75 : Eğitim Programları 462
MADDE 76 : Öğretimden Yararlanma 465
MADDE 77 : Dernekler, Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler 470
MADDE 78 : Hükümlünün Muayene ve Tedavisi 471
MADDE 79 : Sağlık Denetimi 474
MADDE 80 : Hastaneye Sevk 475
MADDE 81 : İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli 475
MADDE 82 : Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi 476
MADDE 83 : Hükümlüyü Ziyaret 478
MADDE 84 : Yabancı Hükümlüleri Ziyaret 501
MADDE 85 : Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi 502
MADDE 86 : Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar 504
MADDE 87 : Beden Eğitimi 507
MADDE 88 : Kütüphane ve Kurslardan Yararlanma 509
MADDE 89 : Koşullu Salıverilmede İyi Hâlin Saptanması 510
MADDE 90 : Salıverilme Öncesi İçin Önlem ve İlişkiler 513
MADDE 91 : Hükümlüye İş Bulmada Yardım 513
MADDE 92 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Hâlleri 514
MADDE 93 : Hükümlülere Verilen İzinler 515
MADDE 94 : Mazeret İzni 516
MADDE 95 : Özel İzin 518
MADDE 96 : İş Arama İzni 523
MADDE 97 : İzinden Dönmeme, Geç Dönme 523
MADDE 98 : Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama 531
MADDE 99 : Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması 565
MADDE 100 : Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi 587
MADDE 101 : İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü 587
MADDE 102 : İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar 593
MADDE 103 : Hükümlüler Arası Yardımlaşma 594
MADDE 104 : Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları 594
MADDE 105 : Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 595
MADDE 105/A : Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı 603
MADDE 106 : Adlî Para Cezasının İnfazı 761
MADDE 107 : Koşullu Salıverilme 795
MADDE 108 : (28.6.2014 tarih ve 6545 sayılı kanunun 82. maddesi ile değişik) Mükerrirlere “ve bazı suç faillerine” özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri 898
MADDE 109 : Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırımların uygulanması 938
MADDE 110 : Özel İnfaz Usulleri 948
MADDE 111 : Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar 954
MADDE 112 : Tutukevine Kabul 956
MADDE 113 : Tutukluların Barındırılması 956
MADDE 114 : Tutukluların Hakları 957
MADDE 115 : Kısıtlayıcı Önlemler 958
MADDE 116 : Tutukluların Yükümlülükleri 958
MADDE 117 : Hapis Cezalarının ve Tedbirlerin İnfazında Göz Önünde Bulundurulacak ve Uygulanacak Diğer Kanunlardaki Hükümler 961
MADDE 118 : Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı 962
MADDE 119 : Bu Kanunda Geçen Terimlerin Etkisi 962
MADDE 120 : Diğer Kanunlarda Yapılan Yollamalar 963
MADDE 121 : Tüzük ve Yönetmelikler 963
MADDE 122 : Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 963
EK MADDE 1 964
GEÇİCİ MADDE 1 964
GEÇİCİ MADDE 2 965
GEÇİCİ MADDE 3 965
GEÇİCİ MADDE 4 967
GEÇİCİ MADDE 5 967
Yargıtay Kararları Dizini 993
Anayasa Mahkemesi Kararları 1029
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 1035
Kavram Dizini 1037
Özgeçmiş 1040
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
99,00   
198,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
198,00   
198,00   
2
   
   
Kapat