Ceza Muhakemesinde Sayısal (Dijital) Delil Olgun Değirmenci

Ceza Muhakemesinde Sayısal (Dijital) Delil


Basım Tarihi
2014-03
Sayfa Sayısı
503
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750228377
Boyut
16x24 cm
Baskı
1
Dili
TürkçeYrd. Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ

Konu Başlıkları:


- Sayısal Delil ile İlgili Temel Kavramlar
- Çalışmada Kullanılacak Terim Sorunu
- Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
- Ceza Muhakemesinde Sayısal Delil Elde Etmenin Hukuki Niteliği
Koruma Tedbiri Kavramı
- Tedbirin Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi
- Ceza Muhakemesinde Delil Kavramı
- Delil Türü Olarak Sayısal Delil
- Sayısal Delilin Bulunacağı Ortam
- Sayısal Delil Elde Etme Metodolojileri
- Sayısal Delilin Elde Edilmesi Aşamaları
- Mukayeseli Hukukta Sayısal Delilin Aranması, Kopyalanması ve Elkonulması
- Türk Hukukunda Sayısal Delilin Aranması,
- Kopyalanması ve Sayısal Delile Elkonulması
- Tedbir Sonucunda Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi

 

İçindekiler
Önsöz    5
Kısaltmalar    15
Giriş
I.    ÇALIŞMANIN ÖNEMİ    17
II.    KAPSAM VE SINIRLILIKLAR    27
Birinci Bölüm SAYISAL DELİL İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR - ÇALIŞMADA KULLANILACAK TERİM SORUNU - BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I.    SAYISAL DELİL İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR    31
1.    Genel Olarak    31
2.    Bilgisayar    31
a.    Kavram Olarak Bilgisayar     31
b.    Tarihçesi     41
c.    Bileşenleri    44
d.    Sınıflandırılması    47
3.    Veri    47
4.    Program    50
5.    Kütük    52
6.    Bilişim    53
II.    ÇALIŞMADA KULLANILACAK TERİM SORUNU    54
1.    Genel Olarak    54
2.    Teknik Açıdan Terim Sorumu    55
3.    Hukuki Açıdan Terim Sorunu    58
4.    Aramanın Konusu Bakımından Terim Sorunu    59
III.    BİLİŞİM SİSTEMİNİN CEZA MUHAKEMESİNE KONU OLAYDAKİ ROLÜ    61
IV.    BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI    63
1.    Adli Bilimler    63
2.    Adli Bilişim    66
3.    Bilişim Suçları            69

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNDE SAYISAL DELİL ELDE ETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ - KORUMA TEDBİRİ KAVRAMI - TEDBİRİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ

 1. I.                     SAYISAL DELİL ELDE ETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ              71
 2. Genel Olarak           71
 3. Diğer Koruma Tedbirleri ile İlişkisi             76
 4. II.                   KORUMA TEDBİRİ KAVRAMI  77
 5. Genel Olarak           77
 6. Ceza Muhakemesindeki İşlevi                 78
 7. Koruma Tedbirlerinin Sınıflandırılması     79
 8. III.                  KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ              80
 9. Yasal Düzenleme Gerekliliği    80
 10. Şüphenin Yoğunluğu              83
 11. Araç Niteliğinde Olma              83
 12. Geçici Olması          83
 13. IV.                 KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖNŞARTLARI              84
 14. Belli Bir Amacının Bulunması   84
 15. Gecikmede Tehlike Bulunması                85
 16. Görünüşte Haklılık   86
 17. Orantılılık (Ölçülülük)               86
 18. V.                   TEDBİRİN BAZI TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İLE İLİŞKİSİ             87
 19. Genel Olarak           87
 20. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı ile İlişkisi        90
 21. Haberleşme Hürriyeti ile ilişkisi  98
 22. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti ile İlişkisi    99
 23. Kişisel Verilerin Korunması ile İlişkisi        103

Üçüncü Bölüm CEZA MUHAKEMESİNDE DELİL KAVRAMI - DELİL TÜRÜ OLARAK SAYISAL DELİL - SAYISAL DELİLİN BULUNACAĞI ORTAM

 1. I.                     GENEL OLARAK     111
 2. II.                   DELİL KAVRAMI     112
 3. III.                  DELİLLERİN ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SAYISAL DELİLLER               114

 

 1. I.                     DELİL TÜRLERİ      123
 2. II.                   ELEKTRONİK DELİL (ELECTRONIC EVIDENCE) KAVRAMI  125
 3. III.                  DELİL TÜRÜ OLARAK SAYISAL DELİL (DIGITAL EVIDENCE)              130
 4. Genel Olarak             130
 5. Sayısal Delilin Özelikleri              132
 6. Verinin Sayısal Delil Olarak Kabul Edilmesi için Gerekli Koşullar       136
 7. IV.                 SAYISAL DELİLİN BULUNACAĞI ORTAM              140
 8. Genel Olarak             140
 9. Kaynağına Göre Sayısal Delilin Bulunacağı Ortam         141
 10. Münferit Olarak Sayısal Delilin Bulunacağı Ortam          143
 11. Genel Olarak             143
 12. Bilgisayarlar               144
 13. Veri Taşıma Araçları   146
 14. Taşınabilir Telefonlar                  147
 15. Bilgisayar Ağı Üzerinde Bulunan Veriler                        149
 16. GPS (Global Positioning System) Cihazları Üzerinde Saklanan Veriler                              "52
 17. Elektronik Postalar     152
 18. Sosyal Medya (Social Media)       154
 19. Sayısal Delilin Bulunacağı Ortam Olarak Bulut Bilişim     155
 20. Genel Olarak             155
 21. Bulut Bilişimin Özellikleri             157
 22. Bulut Bilişim Hizmetleri               158
 23. Bulut Bilişimde Sayısal Veri         158
 24. V.                   SAYISAL DELİLİN KAYDEDİLMESİ VE SAKLANMASI          159

Dördüncü Bölüm SAYISAL DELİL ELDE ETME METODOLOJİLERİ

 1. GENEL OLARAK     161
 2. SAYISAL DELİL ELDE ETME METODOLOJİLERİ  165

1. Öğretide Sayısal Delil Elde Etme Metodolojileri          165

 1. I.                     Adli Bilişim Soruşturma Süreci (Computer Forensic Investigative Process - 1984)             165
 2. II.                   Adli Bilişim Araştırma Çalıştayı Soruşturma Modeli (Digital Forensic Research

Workshop Investigative Model - 2001)          166

 1. III.                  Reith - Carr - Gunsch'ın Kuramsal Adli Bilişim Modeli (An Absract Digital Forensics

Model- 2002)             167

 1. IV.                 Carrier - Spafford'un Bütünleşik Sayısal Soruşturma Süreci (Integrated Digital Investigation Process - 2003)        168
 2. V.                   Ö Ciardhuâin'in Genişletilmiş Siber Suç Soruşturma Modeli (An Extended Model of Cybercrime Investigations)     171

 

 1. I.                     Baryamereeba - Mureba'nın Geliştirilmiş Sayısal Soruşturma Süreci Modeli (An

Enhanced Digital Investigation Process Model - 2004)    174

 1. II.                   Rogers vd.'nin Alan Öncelik Belirleme Süreç Modeli (AÖBSM) (Computer Forensics

Field Triage Process Model - 2006)              175

 1. III.                  Perumal’in Malezya'nın Soruşturma Sürecini Esas Alan Adli Bilişim Modeli (Digital

Forensic Model Based on Malaysian Investigation Process - 2009)  177

 1. IV.                 Eşdeğer Adli Bilişim Soruşturma Modeli (Generic Computer Forensic Investigation

Model-2011)              178

j. Hong - Yu - Lee ve Lee'nin Öncelik Belirleme Modeli (A New Triage Model - 2013)          178

k. Diğer Metodolojiler  179

I. Ulusal Bağlamda Önerilen Modeller           182

 1. DİĞER ÜLKELER UYGULAMASINDA SAYISAL DELİL ELDE ETME METODOLOJİLERİ  183
 2. Genel Olarak             183
 3. Ürdün SiberSuç Soruşturma Modeli              183
 4. Avustralya Siber Suç Soruşturma Modeli       184
 5. Amerikan Adalet Bakanlığı Suç Soruşturması Modeli      185
 6. DEĞERLENDİRME    185

Beşinci Bölüm SAYISAL BELİLİN ELBE EBİLMESİ AŞAMALABI

 1. GENEL OLARAK        191
 2. SAYISAL DELİLİN TOPLANMASINDA İLKELER VE STANDARTLAR              192
 3. VERİNİN TOPLANMASI SAFHASI              197
 4. Genel Olarak             197
 5. Arama Kararının Alınması                                          197
 6. Belirlilik Gerekliliğinin Sağlanması 197
 7. Bilişim Sistemleri Veri Depolama Araçlarına Hukuksal Yaklaşımlar   199
 8. I.                     Genel Olarak             199
 9. II.                   Kapalı Kutu Yaklaşımı (Closed Container Approach)      201
 10. III.                  Sanal Depo Yaklaşımı (Digital Warehouse Approach)     203
 11. IV.                 Güncel Yaklaşım (New Approach)                204
 12. V.                   Değerlendirme           205
 13. Arama Kararının icrasında Ön Şartlar Konulup Konulamayacağı Hususu (Ex Ante Search Protocol)     206
 14. Olay Yerinin Muhafazası             211
 15. Veri Elde Edilecek Bilişim Araçlarının Tespiti 215
 16. Verinin Elde Edilmesi Yöntemi (Arama)         218
 17. Genel Olarak             218
 18. Delil Elde Etmenin İcrası             221
 19. Genel Olarak             221
 20. Yerinde (On-Site) Arama             222

Off-Site Arama           224

 1. I.                     Uzaktan Arama (Remote Search)              225
 2. Uzaktan Arama Kavramı     225
 3. Uzaktan Aramanın Sınırları                       227
 4. Uluslararası Kuruluşların Düzenlemelerinde Uzaktan Arama            228
 5. Ülke Uygulamalarında Uzaktan Arama    231
 6. Uzaktan Aramaya ilişkin Sorunlar            233
 7. II.                   Bulutta Arama                      237
 8. Genel Olarak                        237
 9. Bulutta Yer Alan Verinin Elde Edilmesi   239
 10. Bulutta Delil Arama Bakımından Karşılaşılan Sorunlar                       241
 11. Türk Hukuku Bakımından Değerlendirme                     242
 12. III.                  Verinin Kopyalanması 244
 13. IV.                 Kopyalanan Verinin Doğruluğunun Sağlanması (Hash Value - Özet Değeri)       248
 14. V.                   Verilerin Paketlenmesi ve Nakli    253
 15. Genel Olarak                        253
 16. Paketleme Süreçleri            253
 17. Nakil Süreçleri                      254
 18. Muhafaza Süreçleri             255

V. TOPLANAN VERİNİN İNCELENMESİ 255

 1. Genel Olarak             255
 2. Silinmiş Veriler           258
 3. Gizli Veriler (Steganografi)           260
 4. Şifrelenmiş Veriler      261
 5. TOPLANAN VERİNİN ANALİZ EDİLMESİ               266
 6. ANALİZ EDİLEN VERİNİN BELGELENMESİ           268
 7. RAPORLAMA          269

Altıncı Bölüm

MUKAYESELİ HUKUKTA SAYISAL DELİLİN ARANMASI, KOPYALANMASI VE ELKONULMASI

I. GENEL OLARAK  273

II AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ      274

 1. I.                     Genel Olarak             274
 2. II.                   Aramanın Sınırları      276
 3. III.                  Bilişim Sistemlerinde Arama Kararına Bağlı Olarak Arama               281
 4. IV.                 Bilişim Sistemlerinde Arama Kararı Olmaksızın Arama   282
 5. V.                   Akış Halindeki Verilerde Arama (Electronic Communications Privacy Act - ECPA)             287
 6. ALMANYA               290
 7. FRANSA  291

İNGİLTERE             293

 1. I.                     AVUSTRALYA         295
 2. II.                   İSRAİL     297
 3. III.                  SLOVENYA             297
 4. IV.                 HOLLANDA             300
 5. V.                   AVRUPA SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİNE GÖRE BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE ARAMA, VERİNİN KOPYALANMASI VE VERİYE ELKOYMA            301

Yedinci Bölüm TÜRK HUKUKUNDA SAYISAL DELİLİN ARANMASI, KOPYALANMASI VE SAYISAL DELİLE ELKONULMASI

 1. GENEL OLARAK     309
 2. TÜRK HUKUKUNDA BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE VERİ ARAMA, VERİNİN KOPYALANMASI VE SİSTEME EL KOYMA (CMK m. 134)   312
 3. Genel Olarak             312
 4. Tedbirin Özel Düzenleme Niteliği  314
 5. Tedbirin Türk Hukukunda Gelişimi                316
 6. Tedbirin Kapsamı       318
 7. Şüpheli ve Sanık        318
 8. Diğer Kişiler               322
 9. Şikâyetçi veya Mağdur               322
 10. Özel Usullere Tabi Kişiler            324
 11. Avukatlar   324
 12. Yargıçlar ve Savcılar  327
 13. Milletvekilleri              328
 14. Tedbirin Uygulanacağı Aygıt Bakımından      328
 15. Koşulları    333
 16. Suç Soruşturmasının Varlığı        333
 17. Başka Suretle Delil Elde Etme Olanağının Bulunmaması 342
 18. Aranacak Şüphe         347
 19. I.                     Genel Olarak             347
 20. II.                   6526 sayılı Yasadan Önceki Durum             348
 21. III.                  6526 sayılı Yasadan Sonraki Durum             352
 22. Tedbir Kararı             353
 23. Tedbir Kararını Verecek Mercii     353
 24. Tedbir Kararının Kapsamı           355
 25. Tedbir Kararı Olmaksızın Arama Yapılması   356
 26. Tedbirin Uygulanması 359
 27. Genel Olarak             359

Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında veya Kütüklerinde Arama Tedbirinin Uygulanması              360

 1. I.                     Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına veya Kütüklerine Elkoyma Tedbirinin

Uygulanması             366

 1. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında veya Kütüklerinde Kopyalama Tedbirinin Uygulanması        373
 2. Kayıtlardan Çözümleme Yapılarak Metin Haline Getirilmesi             378
 3. Elde Edilen Verilerin Yok Edilmesi 380
 4. Tedbire Karşı Başvuru Yolları      381
 5. AKIŞ HALİNDEKİ SAYISAL VERİNİN ELDE EDİLMESİ (CMK m. 135)   382
 6. Genel Olarak             382
 7. Türk Hukukunda Akış Halindeki Verilerin Tespiti            383
 8. CUMHURİYET SAVCISININ GENEL DELİL ELDE ETME YETKİSİ KAPSAMINDA SAYISAL DELİLİN ELDE EDİLMESİ        387

Sekizinci Bölüm TEDBİR SONUCUNDA ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

L GENEL OLARAK  389 II.      BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE YER ALAN VERİLERİN DELİL NİTELİĞİ VE CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT BAKIMINDAN DEĞERİ                390

 1. Genel Olarak             390
 2. Bilişim Sisteminin Suçun İşlenmesinde Araç Olarak Kullanılması     393
 3. Bilişim Sisteminin Suçun Hedefi Olarak Kullanılması      394
 4. Bilişim Sisteminin Suçun Delilini Muhafaza Etmekte Kullanılması     394
 5. Bilişim Sisteminde Yer Alan Verinin ispat Bakımından Değeri          395
 6. I.                     HUKUKA UYGUN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ          397
 7. Soruşturma Aşamasında             397
 8. Kovuşturma Aşamasında            401
 9. II.                   HUKUKA AYKIRI DELİLLER   407
 10. Genel Olarak             407
 11. Karşılaştırmalı Hukukta Hukuka Aykırı Deliller              409
 12. Genel Olarak             409
 13. Mutlak Kabul Yaklaşımı              411
 14. Mutlak Değerlendirme Yasağı Yaklaşımı       412
 15. Esnek Yaklaşım         412
 16. Sınırlı Esnek Yaklaşım               413
 17. Bazı Ülkeler Uygulaması            413
 18. Amerikan Hukuku       413
 19. İngiliz Hukukunda       416

 

Iii. İskoç Hukukunda   417

iv. Yunan Hukuku       417

g. Avrupa insan Hakları Mahkemesinin Konuya Yaklaşımı              418

 1. I.                     Türk Hukukunda Hukuka Aykırı Deliller        419
 2. Hukuka Aykırı Delil Kavramı       ..t             419
 3. Sayısal Delilin Elde Edilmesinde Oluşacak Hukuka Aykırılıklar        422
 4. II.                   Türk Hukukunda Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi             424
 5. Genel Olarak             424
 6. Başlangıç Soruşturmasına Esas Teşkil Edip Etmemesi Sorunu       425
 7. Soruşturma Aşamasında Değerlendirilmesi Sorunu         426
 8. Kovuşturma Aşamasında Değerlendirme Sorunu            427
 9. Yüksek Mahkemelerin Konuya Yaklaşımı      428
 10. Değerlendirmemiz                                      431
 11. III.                  Delil Yasaklarının Uzak Etkisi      433
 12. IV.                 Üçüncü Kişiler Tarafından Elde Edilen Hukuka Aykırı Delillerin Durumu            435

V. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN DURUMU          440

 1. Genel Olarak             440
 2. Amerikan Hukukunda Bilişim Sistemlerinde Aramada Tesadüfen Elde Edilen Delil

Konusu     443

 1. Türk Hukukunda Sayısal Delil Bakımından Tesadüfen Elde Edilen Delil            447

Sonuç     453 Kaynakça        457 Kavramlar Dizini             501

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat