Toplu İş Hukuku Dersleri Ömer Ekmekçi
Toplu İş Hukuku Dersleri
Toplu İş Hukuku Dersleri
Toplu İş Hukuku Dersleri

Toplu İş Hukuku Dersleri


Basım Tarihi
2018-02
Sayfa Sayısı
562
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786051526898
Boyut
16x24
Baskı
1Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

 

İçindekiler


  • 1. Toplu İş Hukukuna Giriş
    I. Toplu İş Hukukunun Gelişimi
    Iı. Anayasa'nın İlgili Hükümleri
    Iıı. Sendika Ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin Uluslararası Belgeler
    Iv. Toplu İş Hukuku'nda Yargılamaya İlişkin Genel Esaslar


Birinci Bölüm 
Sendika Hukuku 
§ 2. Sendika Özgürlüğü
I. Genel Olarak
Iı. Sendika Özgürlüğünün Ayrımları
§ 3. Sendika Kavramı Ve Unsurları
I. Sendikanın Tanımı
Iı. Sendikanın Unsurları
§ 4. Sendikaların Kurulması
I. Sendikaların Kuruluş Düzeyi
Iı. İşçi Sendikasının Kuruluş Usulü
Iıı. İşveren Sendikasının Kuruluşu
Iv. Konfederasyonun Kuruluşu
V. Kuruluşların Katılması Veya Birleşmesi
§ 5. Sendika Ve Konfederasyonun Organları
I. Zorunlu Organlar
Iı. İhtiyari Organlar
§ 6. Üyeliğin Kazanılması
I. İşçi Sendikası Üyeliği 
Iı. İşveren Sendikası Üyeliği
Iıı. Konfederasyon Üyeliği 
§ 7. Üyelik İlişkisinden Doğan Hak Ve Borçlar
I. Üyelik İlişkisinden Doğan Haklar
Iı. Üyelik İlişkisinden Doğan Borçlar
§ 8. Üyeliğin Askıya Alınması Ve Sona Ermesi
I. Üyeliğin Devamını Engellemeyen Haller
Iı. Üyeliğin Askıya Alınması
Iıı. Üyeliğin Sona Ermesi
§ 9. Sendikal Faaliyet Güvencesi Ve Üyelik Güvencesi
I. Genel Olarak
Iı. 6356 Sayılı Kanuna Kadar Olan Süreç
Iıı. 6356 Sayılı Kanun İle Başlayan Süreç
Iv. Sendikal Tazminatın Miktarı
V. İspat Yükü Ve Yargı Kararları
Vı. Aksine Anlaşmaların Hükümsüzlüğü
Vıı. Sendika Özgürlüğünün Türk Ceza Kanunu İle Korunması
Vııı. Faaliyeti Engellenen Sendikanın Tazminat Talep Hakkı Üzerine
§ 10. İşçi Kuruluşu Yöneticiliği Ve Güvencesi
I. Yönetici Kavramı Ve Yönetici İle Kuruluş Arasındaki İlişki 
Iı. Amatör-Profesyonel Yönetici Ayrımı
Iıı. Yöneticilik Güvencesi
§ 11. İşyeri Sendika Temsilciliği Ve Güvencesi
I. Atanması
Iı. Nitelikleri
Iıı. Sayısı
Iv. Görevleri
V. Temsilcinin Görev Süresi Ve Sona Ermesi
Vı. Temsilcinin Güvencesi
Vıı. Temsilci Güvencesinin Amatör Yöneticiler İçin De Uygulanması
§ 12. Kuruluşların Dava Ehliyeti
I. Genel Olarak
Iı. Tüzel Kişilik Olarak
Iıı. Kuruluşların Ortak Menfaate İlişkin Dava Ehliyeti
Iv. Sendikaların Üyeleri Temsilen Dava Ehliyeti (Takip Yetkisi)
§ 13. Kuruluşların Faaliyetleri Ve Gelir/Giderlerindeki Sınırlamalar
I. Kuruluşların Faaliyetlerinin Çerçevesi
Iı. Kuruluşlara Serbest Faaliyetler
Iıı. Faaliyetlerdeki Ve Gelir/Giderlerdeki Yasaklar
§ 14. Faaliyetlerinin Durdurulması, Kapatma Ve Sona Erme
I. Genel Olarak
Iı. Faaliyetin Durdurulması Ve Kapatma Sebepleri
Iıı. Faaliyetin Durdurulmasının Hükümleri
Iv. Sona Ermenin Hükümleri


İkinci Bölüm 
Toplu İş Sözleşmesi Hukuku 
§ 15. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı Ve Konusu
I. Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenlenebilecek Alanın Belirlenmesinin Önemi
Iı. Toplu İş Sözleşmesinin Konu İtibariyle Kapsamı
§ 16. Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi Ve Türleri
I. Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi
Iı. Toplu İş Sözleşmesinin Türleri
Iıı. Çerçeve Sözleşme
§ 17. Toplu İş Sözleşmesinin Tarafları Ve Yetki Kavramı
I. Toplu İş Sözleşmesinin Tarafları
Iı. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi
§ 18. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Alınması (Tespiti)
I. Başvuru
Iı. Başvurunun İncelenmesi Ve Bildirim
§ 19. Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Ve İmzalanması
I. Görüşmeye Çağrı 
Iı. Görüşmenin Başlayacağı Yer Ve Zamanın Belirlenmesi
Iıı. Görüşmenin Başlaması 
Iv. Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması, Şekli Ve İlanı
V. İşverenin, Bir Başka Yerde Uygulanan Toplu İş Sözleşmesini Uygulayacağı Taahhüdünde Bulunması
§ 20. Toplu İş Sözleşmesinin Süresi Ve Sona Ermesi
I. Toplu İş Sözleşmesinin Süresi
Iı. Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlük Başlangıcı
Iıı. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
Iv. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdirmeyen Haller
§ 21. Yetki/Toplu Görüşme Süreci Veya İmzadan Sonra Meydana Gelen Bazı Değişiklikler
I. Genel Olarak
Iı. Taraf İşçi/İşveren Sendikasında Meydana Gelen Değişiklikler
Iıı. Sendikanın Yetkiyi Kaybetmesi
Iv. İşkolunun Değişmesi
V. İşverenin Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi
Vı. İşyerinin Devri-İşverenin Değişmesi
Vıı. İşyerinin Taşınması
§ 22. Toplu İş Sözleşmesinde Tarafların İradeleriyle Sonradan Değişiklik Yapılması
I. Genel Olarak
Iı. Toplu İş Sözleşmesinde Sonradan Değişiklik Kavramı
Iıı. Sonradan Değişikliğin Hukuki Niteliği
Iv. Değişiklik Yapma Yetkisi
V. Değişiklik Yapma Yetkisine Sahip Olanlar Ve Usulü
Vı. Değişiklik Yapma Yetkisinin Süresi 
Vıı. Değişikliğin Yazılı Şekilde Yapılması
Vııı. Değişikliğin İçeriği
§ 23. Toplu İş Sözleşmesinin İş Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi
I. Doğrudan Ve Emredici Etki
Iı. Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Protokol Yapılması: Emredici Etkinin Tipik Uygulaması
Iıı. Emredici Etkinin Engellenmesi
§ 24. Toplu İş Sözleşmesiyle Bağlılık Ve Yararlanma
I. İşveren Sendikası Üyelerinin Toplu İş Sözleşmesiyle Bağlılığı
Iı. Toplu İş Sözleşmesinin Tüm İşçilere Uygulanacak Hükümleri
Iıı. İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması
Iv. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayan İşçiler
V. Yararlanmaya İlişkin Bazı Sözleşme Kayıtları
§ 25. Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili
I. Genel Olarak
Iı. Teşmilin Koşulları
Iıı. Teşmilin Hükümleri
§ 26. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hükümleri
I. Genel Olarak
Iı. Taraf Sıfatının Ortadan Kalkması
Iıı. Yeni Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanmaya Başlanabilmesi
Iv. Ard Etki (Toplu İş Sözleşmesinin İş Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Devamı)
§ 27. Toplu Görüşmede Anlaşma Sağlanamaması Halinde Arabuluculuk
I. Arabulucu Tayini
Iı. Olağanüstü Arabuluculuk
Iıı. Arabuluculuk Sistemi
Iv. Arabulucuların Seçimi Ve İlanı
V. Arabulucuların Görevlendirilmesi Ve Çalışma Esasları
Vı. Arabulucuların Görevlendirilemeyeceği Uyuşmazlıklar
§ 28. Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Yorum Ve Eda Davaları
I. Genel Olarak
Iı. Yorum Davası
Iıı. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarda Faiz


Üçüncü Bölüm 
İş Mücadelesi Hukuku 
§ 29. İş Uyuşmazlığının Türleri
I. Bireysel İş Uyuşmazlığı-Toplu İş Uyuşmazlığı
Iı. Hak Uyuşmazlığı-Menfaat Uyuşmazlığı
§ 30. Toplu İş Uyuşmazlığının Grev Ve Lokavt Yoluyla Çözümlenmesi
I. Grev Ve Lokavtın Anayasal Temeli 
Iı. Grev Kavramı Ve Unsurları
§ 31. İş Mücadelesi Yasaklarında Uyuşmazlığın Çözümü
I. Genel Olarak
Iı. Uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kurulu Tarafından Çözüleceği Haller
Iıı. Uyuşmazlık Yüksek Hakem Kuruluna İntikal Ettikten Sonra Tarafların Yetkisi
Iv. İşletmeye Dahil İşyerlerinin Bazılarında İş Mücadelesi Yasağı Olması Halinde Uyuşmazlığın Çözümü
V. Yhk'nın Yapısı, Çalışması Ve Kararlarının Niteliği
§ 32. Lokavt Kavramı
I. Lokavt Kavramı
Iı. Lokavtın Unsurları
Iıı. Yasal Lokavtın Unsurları
Iv. Lokavt Kararının Kapsamı
§ 33. Yasal Grev Ve Lokavtın İş Sözleşmesi Bakımından Hükümleri
I. İş Sözleşmesinin Askıya Alınması 
Iı. Askı Halinin Başlaması Ve Sona Ermesi
Iıı. Yasal Grev Ve Lokavtın İş Sözleşmesi Taraflarının Borçlarına Etkisi
Iv. Yasal Grev Ve Lokavtın İş Sözleşmesini Fesih Hakkına Etkisi
V. Greve Katılmaktan Vazgeçirmeye Yönelik İşlemler
Vı. Yasal Grev Ve Lokavtta Geçen Sürenin Etkisi
§ 34. Yasal Grev Ve Lokavtın İş Görme Borcunu Geçici Olarak Ortadan Kaldıran Hallerle Birleşmesi
I. Genel Olarak
Iı. Yasal Grev Ve Lokavt Sırasında Yıllık Ücretli İznin Kullanılması
Iıı. Grev Ve Lokavtın İstirahat Süresine Rastlaması
§ 35. Yasal Grev Ve Lokavtın Konut Hakkına Etkisi
I. Genel Olarak
Iı. 6356 Md. 69 Kapsamında Konut Kavramı
Iıı. Konuttan Yararlanmanın Koşulları 
Iv. Konuttan Yararlanmanın Hükümleri
§ 36. Yasal Grev Ve Lokavt Sırasında Koruma İşlerinin Yerine Getirilmesi
I. Genel Olarak
Iı. İş Mücadelesinin Niteliği Ve Koruma İşleriyle İlişkisi
Iıı. Koruma İşlerinin Kapsamı
Iv. Koruma İşlerinin Süreye Bağlı Olmaması
V. Koruma İşlerinde Çalıştırılacak İşçilerin Tespiti
Vı. Koruma İşlerinde Çalışmanın Hükümleri
§ 37. Yasal Grev Ve Lokavtın Sendikanın Yetki Ve Sorumlulukları Bakımından Sonuçları
I. Zarardan Sorumluluk
Iı. Taraf İşçi Sendikanın Grev Gözcüsü Tayin Etmesi 
Iıı. Taraf İşveren Sendikasının Lokavt Gözcüsü Tayin Etmesi
§ 38. Yasal Grev Ve Lokavtın Sendika İle Üyesi Arasındaki İlişki Bakımından Sonuçları
I. Genel Olarak
Iı. Üyenin Sendika Kararlarına Uyma Yükümü
Iıı. Grev Ve Lokavt Sırasında Üyelere Yardım Yapılması 
§ 39. Yasal Grevin Greve Katılmayan İşçilere İlişkin Sonuçları
I. Genel Olarak
Iı. İşverenin Greve Katılmayan İşçileri Çalıştırmama Hakkı
Iıı. Greve Katılmayan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamaması
§ 40. Yasal Grev Ve Lokavtın İş Sözleşmesi Taraflarının Çalışma Ve Çalıştırma Serbestisine İlişkin Sonuçları
I. Genel Olarak
Iı. İşverenin İş Sözleşmesi Askıda Kalan İşçilerin Yerine Başka İşçi Çalıştırmama Yükümü
Iıı. İş Sözleşmesi Askıda Kalan İşçilerin Başka İşveren Yanında Çalışmama Yükümü
Iv. Çalışan İşçilerin Ürettiği Ürünlerin Dışarı Çıkarılması
§ 41. Yasal Grev Ve Lokavtın Sosyal Sigortalara İlişkin Sonuçları
I. Genel Olarak
Iı. Yasal İş Mücadelesi Ve Sosyal Sigorta İlişkisi
Iıı. Yasal Grev/Lokavtta Geçen Sürelerin Borçlanması
§ 42. Yasa Dışı Grev Ve Sonuçları
I. Yasa Dışı Grev Kavramı
Iı. Toplu Eylem Hakkı Üzerine 
Iıı. Yasa Dışı Grevin Hukuki Sonuçları 
Iv. Yasa Dışı Grevin Cezai Sonuçları
§ 43. Yasa Dışı Lokavt Ve Sonuçları
I. Yasa Dışı Lokavt Kavramı
Iı. Yasa Dışı Lokavtın Hukuki Sonuçları
Iıı. Yasa Dışı Lokavtın Cezai Sonuçları
§ 44. Grev Ve Lokavtın Yasa Dışı Olup Olmadığının Tespiti Davası
I. Tespit Davasının Konusu
Iı. Tespit Davasının Tarafları
Iıı. Davanın Açılabileceği Süre
Iv. Davanın Görülmesi Ve Tespit Kararı 
§ 45. Grev Ve Lokavtın Sona Ermesi
I. Grev Ve Lokavtın Kendiliğinden Sona Ermesi
Iı. Erteleme Kararı Verilmesi
Iıı. Grev Ve Lokavtın Tarafların Kararıyla Sona Ermesi
Iv. İşçi Sendikasının Üye Kaybı Nedeniyle Grevin Kaldırılması
V. Grev Ve Lokavtın Kötüye Kullanma Nedeniyle Durdurulması


Kaynakça

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat