%1
Türk Miras Hukuku Ömer Uğur Gençcan

Türk Miras Hukuku


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
1159
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050518344
Boyut
16x24
Baskı
71.500,00 TL 1.485,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1485 puan kazanacaksınız)
   1485

Ömer Uğur GENÇCAN ( Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

İÇİNDEKİLER. IX

KAYNAKÇALXXXIII

KISALTMALAR LXXXVII

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

& 1. MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, İŞLEVİ VE

YÜRÜRLÜĞÜ .1

MİRAS HUKUKUNUN TANIMI1

MİRAS HUKUKUNUN KONUSU3

İNTİKALE ELVERİŞLİ OLAN HAK VE İLİŞKİLER .4

İNTİKALE ELVERİŞLİ OLMAYAN HAK VE İLİŞKİLER6

MİRASÇILARIN ŞAHSINDA DOĞAN HAK VE İLİŞKİLER7

MİRASÇILARIN SÜRDÜRDÜĞÜ HAK VE İLİŞKİLER9

III. MİRAS HUKUKUNUN ETKİSİ10

MİRAS HUKUKUNUN YARARLARI .10

Mirasbırakanın Yararı .10

Mirasçının Yararı 10

Alacaklının Yararı.11

Mirasbırakanın Alacaklılarının Yararı

(TMK m. 530, 633) .11

Mirasçının Alacaklılarının Yararı (TMK m. 562) .12

Devletin Yararı (TMK m. 501) .12

MİRAS HUKUKUNUN SAKINCALARI .13

Zenginliğin Kurumsallaşması13

X İçindekiler

Aileyi Birbirine Düşürmesi .14

Tembelliği Teşvik Etmesi .15

MİRAS HUKUKUNUN YÜRÜRLÜĞÜ .15

ZAMAN BAKIMINDAN.16

Feraiz ve İntikal Kanununun Uygulanması.16

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi Hükümlerinin

Uygulanması .17

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Uygulanması19

Yabancılık Unsuru 20

YER BAKIMINDAN .20

& 2. MİRAS HUKUKU SİSTEMLERİ .23

GENEL OLARAK23

MİRASI KABUL ETMEYEN SİSTEMLER .23

III. MİRASI KABUL EDEN SİSTEMLER24

BİREYCİ SİSTEM/İRADİ MİRASÇILIK .25

AİLECİ SİSTEM/YASAL MİRASÇILIK25

DEVLETÇİ SİSTEM/KOLLEKTİVİST SİSTEM .26

KARMA SİSTEM.26

TÜRK HUKUKUNUN SİSTEMİ 27

BİREYCİ SİSTEM/İRADİ MİRASÇILIK ETKİSİ28

AİLECİ SİSTEM/YASAL MİRASÇILIK ETKİSİ 28

DEVLETÇİ SİSTEM ETKİSİ 28

& 3. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI 29

GENEL OLARAK29

MEVZUAT KAYNAKLARI .29

ANAYASA.29

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER .30

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul

Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 30

Vasiyet Tasarruflarının Şekli Konusunda Kanunlar

İhtilafına Dair Sözleşme30

İçindekiler XI

KANUNLAR 31

Türk Medeni Kanunu 31

Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli

Hakkında Kanun48

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu .49

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun50

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 53

Sosyal Hizmetler Kanunu54

Türk Borçlar Kanunu 55

Türk Vatandaşlığı Kanunu 56

Türk Ticaret Kanunu .59

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve

Nakli Hakkında Kanun59

Basın Kanunu60

Nüfus Hizmetleri Kanunu .60

Noterlik Kanunu60

Vakıflar Kanunu60

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER 61

TÜZÜKLER62

YÖNETMELİKLER.62

Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras

Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük

Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar,

Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair

Yönetmelik63

Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak

Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından

Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik63

III. DİĞER KAYNAKLAR 63

ÖĞRETİ (TMK m. 1 f. II).64

YARGI KARARLARI (TMK m. 1 f. II) 64

HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK (TMK m. 1 f. I).64

XII İçindekiler

İKİNCİ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNUN İLKELERİ

& 4. MİRAS HUKUKUNUN İNTİKAL İLKESİ65

GENEL OLARAK65

İNTİKAL İLKESİ.65

KÜLLİ İNTİKAL İLKESİ (TMK m. 599) .66

Miras Ölüm Gerçekleştiğinde Geçer.67

Miras Kanun Gereğince Geçer67

Miras Bütün Olarak Geçer 68

Aktif Kısım Bütün Olarak Geçer.68

Pasif Kısım Bütün Olarak Geçer .69

CÜZİ İNTİKAL İLKESİ (TMK m. 600) 69

İstisna İntikal Şeklidir .70

Münferit İntikal Söz Konusudur .70

Sadece Alacak Hakkı Doğar .70

Usulüne Uygun Devir Gerekir 71

ÖZEL İNTİKAL İLKESİ72

& 5. MİRAS HUKUKUNUN ELBİRLİĞİ İLKESİ73

GENEL OLARAK73

ELBİRLİĞİ İLKESİ (TMK m. 640).73

& 6. MİRAS HUKUKUNUN SORUMLULUK İLKESİ 77

GENEL OLARAK77

SORUMLULUK İLKESİ .77

MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU 78

Kişisel Malvarlığıyla Sorumluluk (TMK m. 599, f. II).78

Kural Olarak78

İstisnalar79

Resmi Tasfiyede Sorumluluk (TMK m. 632, f. III) .79

Deftere Göre Sorumluluk (TMK m. 628, f. I)80

İçindekiler XIII

Müteselsil Sorumluluk (TMK m. 641, f. I) .80

CÜZİ HALEFLERİN SORUMLULUĞU 83

DEVLETİN SORUMLULUĞU (TMK m. 631, f. II) .83

& 7. MİRAS HUKUKUNUN MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİ85

GENEL OLARAK85

MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİ85

ÖNCE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ YAPILIR86

SONRA TEREKENİN TASFİYESİ YAPILIR 86

HAK SAHİBİ OLMA.87

Sağ Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması 87

Ölen Eşin Katılma Alacağının Fazla Olması.88

& 8. MİRAS HUKUKUNUN ÖZEL MÜLKİYET İLKESİ.89

GENEL OLARAK89

ÖZEL MÜLKİYET İLKESİ.89

& 9. MİRAS HUKUKUNUN TEK UYGULAMA İLKESİ91

GENEL OLARAK91

TEK UYGULAMA İLKESİ.91

& 10. MİRAS HUKUKUNUN YASAL MİRASÇILIK İLKESİ93

GENEL OLARAK93

YASAL MİRASÇILIK İLKESİ .93

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNUN KAVRAMLARI

& 11. MİRAS HUKUKUNDA TEREKE KAVRAMI 95

GENEL OLARAK95

TEREKE (TMK m. 589).96

TEREKENİN ANLAMI .96

TEREKENİN KAPSAMI .98

Tereke Kapsamında Kalanlar 98

XIV İçindekiler

Tereke Kapsamında Kalmayanlar .99

TEREKENİN HUKUKU101

TEREKENİN KORUNMASI .102

& 12. MİRAS HUKUKUNDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI

(TMK m. 502-574)105

GENEL OLARAK105

ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF

(TMK m. 531-549)107

VASİYETNAME (TMK. m. 531-544) .108

Tek Taraflı Hukuki İşlemdir .109

Üç Şekilde Yapılabilir (TMK m. 532-541) .109

Her Zaman Dönülebilir (TMK m. 542-544)110

MİRAS SÖZLEŞMESİ (TMK. m. 545-549) 112

Akdi Niteliktedir .113

Resmi Vasiyetname Şeklinde Yapılabilir

(TMK m. 545 f. I) .113

Mirasçı veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılabilir.114

Kural Olarak Tek Taraflı Dönülemez .114

Malvarlığı Atanmış Mirasçıya Devredilmişse Defter

Tutulur (TMK m. 572 f. I) 114

Vasiyeti Yerine Görevlisi Atanabilir.114

Mirasçı Ataması Yapılabilir115

Tanıma Yapılabilir 115

Vakıf Kurulabilir.115

MİRAS SÖZLEŞMESİNDE EHLİYET (TMK m. 503).116

İRADE SAKATLIĞI (TMK m. 504)117

Tasarruf İrade Sakatlığında Geçersizdir (TMK m. 504 f. I)118

Tasarruf Dönülmediği Takdirde Geçerli Sayılır

(TMK m. 504 f. I) .118

İradeyi Sakatlayan Sebep Sona Ermiş Olmalıdır.118

Bir Yıl İçinde Tasarruftan Dönülmüş Olmalıdır .118

İçindekiler XV

Tasarruf Açık Yanılma Hâlinde Düzeltilebilir

(TMK m. 504 f. II) 119

Açık Yanılma Gerçekleşmelidir119

Kişinin Belirtilmesinde Açık Yanılma .119

Şeyin Belirtilmesinde Açık Yanılma119

Mirasbırakanın Gerçek Arzusu Kesin Olarak Tespit

Edilmiş Olmalıdır120

& 13. MİRAS HUKUKUNDA VASİYET KAVRAMI .121

GENEL OLARAK121

VASİYET KAVRAMI .122

GENEL OLARAK122

VASİYETNAME İLE KARŞILAŞTIRMA122

BELİRLİ MAL BIRAKMA İLE KARŞILAŞTIRMA

(TMK m. 517 f. II) 123

& 14. MİRAS HUKUKUNDA DEFTER KAVRAMI.125

GENEL OLARAK125

TEREKE MAHKEMESİNCE TUTULACAK DEFTERLER126

Tereke Esas Defteri .126

Kıymetli Evrak ve Eşya Defteri 126

Banka Hesabı Cari Defteri 127

Kasa Defteri 127

Tereke Karar Defteri .128

Tereke Tespit ve Koruma Defteri128

Resmî Defter .130

DİĞER DEFTERLER.130

Koruma Önlemi Olarak Koruma Amaçlı Defter

(TMK m. 590) .130

Resmî Defterler .133

Karar Verme Amaçlı Resmî Defter (TMK m. 619 f. I).133

Mirasın Devlete Geçmesi Sebebiyle Tutulan Resmî

Defter (TMK m. 631) 135

Resmî Tasfiye Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 634) 135

XVI İçindekiler

Önmirasçıya Geçen Mirasın Defteri (TMK m. 523 f. I)136

Malvarlığının Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçıya

Devri Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 572 f. I) 136

KORUMA AMAÇLI TEREKE DEFTERİNİN KAPSAMI.136

III. KORUMA AMAÇLI TEREKENİN DEFTERİNİN

TUTULMASI SEBEPLERİ136

MİRASÇILAR ARASINDA VESAYET ALTINDA OLAN

VEYA ALINMASI GEREKEN KİMSE VARSA137

MİRASÇILARDAN BİRİ UZUN SÜREDEN BERİ

BULUNAMIYORSA VE TEMSİLCİSİ DE YOKSA137

ÖLÜM TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE

İSTEMDE BULUNULURSA.137

Mirasçılardan Birinin İstemde Bulunması.137

İlgililerden Birinin İstemde Bulunması.138

GÖREVLİ MAHKEME .138

GECİKMEKSİZİN TAMAMLANMALIDIR138

& 15. MİRAS HUKUKUNDA ÖLÜM VE BENZERİ DURUMLAR

KAVRAMI .139

GENEL OLARAK139

ÖLÜM KAVRAMI (TMK m. 29, 575) 140

GENEL OLARAK140

ÖLÜMÜN/ÖLÜ OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI

(TMK m. 29 f. I) .142

Görevli Mahkeme (NHK m. 36 f. I/a).143

Yetkili Mahkeme (NHK m. 36 f. I/a)143

Davacı .144

Hakları Ölüme Bağlı Kişi144

Hukuki Yararı Olan Kişi .144

Yetki Belgesi Verilen Kişi 146

Cumhuriyet Savcısı (NHK m. 36 f. I/a,

NHUY m. 30 f. I) 147

Davalı (NHK m. 36 f. I/a, c. 2) .148

Nüfus Müdürlüğü (NHUY m. 31, f. I) 148

İçindekiler XVII

Öldüğü İddia Edilenin Mirasçıları (HMK m. 27)150

Hakları Etkilenecek Olanlar 151

İnceleme Şekli.151

İspat Yükü (TMK m. 29 f. I) .151

Kendiliğinden Delil Toplanabilir 152

Gömme İzin Belgesi Araştırılmalıdır .152

Mezarlık Defterinden Araştırma Yapılmalıdır .153

Mezarın Bağlı Olduğu Kurumdan Araştırma

Yapılmalıdır .153

İspat Araçları.154

Kural Olarak: Nüfus Sicilindeki Kayıt İle

(TMK m. 30 f. I) 154

İstisna: Her Türlü Delil İle (TMK m. 30 f. II)155

Ölümün/Ölü Olduğunun Tespiti Adli Yargının Görev

Kapsamındadır 156

Ölüm Tarihinin de Tespiti Gerekir 157

İdareyi İşlem Yapmaya Zorlayacak Şekilde Karar

Verilemez 158

İdarenin Ölüm Şerhi Vermesi Engel Değildir .159

Görevli Yargıtay Dairesi .159

ÖLÜM BENZERİ DURUMLAR KAVRAMI

(TMK m. 29 f. II, 31)160

ÖLÜM KARİNESİ (TMK m. 31).161

Kavram161

Özellikleri161

Ölüme Kesin Gözüyle Bakılmalıdır 162

Ceset Bulunmamış Olmalıdır 163

Olay Kanıtlanmış Olmalıdır 164

Ölüm Kaydının Düşürülmesinde Usul 164

Başvuru .165

Nüfus İdaresi Belgeleri Yeterli Bulmalıdır .165

Onay Alınmalıdır.166

XVIII İçindekiler

Uygun Görülürse166

Uygun Görülmezse.166

İlgilinin Mahkemeye Başvurması .166

Sonuçları .167

Uygulanacak Hukuk168

BİRLİKTE ÖLÜM KARİNESİ (TMK m. 29 f. II).168

Kavram169

Özellikleri .171

Ölümün Aynı Olayda Olması Zorunlu Değildir171

Ölümün Aynı Yerde Olması Zorunlu Değildir171

Birisinin Ölüm Anı Kanıtlanmış Olsa Bile Uygulanır 172

Aksi Her Türlü Kanıtla Kanıtlanabilir.172

GAİPLİK KARARI ALINMASI (TMK m. 32)172

Koşulları174

Ortadan Kaybolma (TMK m. 32 f. I) 174

Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma 175

Uzun Süredir Haber Alınamama 176

Ortadan Kaybolanın Ölümü Pek Olası Görülmelidir

(TMK m. 32 f. I) .178

Belirli Bir Süre Geçmiş Olmalıdır (TMK m. 33 f. I).179

Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmada.180

Uzun Süredir Haber Alınamamada 180

İstek Bulunmalıdır.180

Usul Hükümleri.184

Görevli Mahkeme184

Yetkili Mahkeme (TMK m. 32 f. I).185

Davacı .186

Hakları Ölüme Bağlı Olanlar .186

Hazine 187

Çekişmesiz Yargı Kuralları Uygulanır188

İçindekiler XIX

İlân Yapılması .189

Biçimi (TMK m. 33 f. II) .189

Süresi (TMK m. 33 f. III).190

Sonucu (TMK m. 34) .190

aaa. Yaşadığı Anlaşılır191

bbb. Öldüğü Anlaşılır191

ccc. Ne Yaşadığı Ne Öldüğü Anlaşılır191

Hükümleri (TMK m. 35).191

Ölüme Bağlı Haklar Gaibin Ölümü İspatlanmış Gibi

Kullanılır .191

Gaiplik Kararı Geçmişe Etkili Sonuç Doğurur192

İlgisi Olan Herkes Lehine Hüküm İfade Eder .193

Eş Ancak Evlilik Feshedilirse Mirasçı Olur

(TMK m. 131) .193

Eşle Birlikte Mirasçı Olanlar Doğrudan Mirasçı Olur.193

Nüfusa Tescili .194

Uygulanacak Hukuk194

Kaldırılması.196

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNDA YER ALAN KİŞİLER

& 16. MİRASBIRAKAN .199

GENEL OLARAK199

KAVRAM.199

TERİM SORUNU.199

GERÇEK KİŞİLER MİRASBIRAKAN OLABİLİR .200

TÜZEL KİŞİLER MİRASBIRAKAN OLAMAZ 200

& 17. MİRASÇI201

GENEL OLARAK201

MİRASÇI201

XX İçindekiler

DOĞUŞUNA GÖRE MİRASÇI.201

Yasal Mirasçı (TMK m. 495-501).202

Atanmış Mirasçı/İradi Mirasçı (TMK m. 516 f. I) 202

SAYISINA GÖRE MİRASÇI.202

Tek Mirasçı .203

Birlikte Mirasçı .203

SIRASINA GÖRE MİRASÇI.205

Emanetçi Mirasçı (TMK m. 521)205

Kesin Mirasçı (TMK m. 495-501) 206

HALEFİYETE GÖRE MİRASÇI.206

Külli Halef Mirasçı (TMK m. 599).207

Cüzi Halef Mirasçı (TMK m. 600)207

Özel Halef Mirasçı 209

KORUNMASINA GÖRE MİRASÇI .209

Saklı Paylı Mirasçı (TMK m. 506)210

Saklı Paysız Mirasçı213

& 18. ATANMIŞ MİRASÇI (TMK m. 516 f. I).215

GENEL OLARAK215

ATANMIŞ MİRASÇI (TMK m. 516 f. I).216

ATANMASI .216

Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanabilir216

Birden Fazla Kişi Mirasçı Atanabilir (TMK m. 516)216

Mirasın Tamamı veya Belli Bir Oranı İçin Atanabilir.217

Yasal Mirasçılar Mirasçı Atanabilir217

Tüzel Kişiler Mirasçı Atanabilir .217

Saklı Pay Dışında Atama Yapılabilir 217

HUKUKİ DURUMU 218

Terekeye Elbirliği İle Sahip Olurlar218

Mirası Bir Bütün Olarak Kanun Gereğince Kazanırlar .218

Ardıllık Engellenebilir 218

İçindekiler XXI

Koruma Tedbirleri Bağlamında Teslim Yapılamaz 219

Denkleştirme Talep Edemez .219

Resmi Tasfiye Talep Edebilir219

Yasal Mirasçılarla Birlikte Mirası Aynı Kurallara Göre

Paylaşırlar219

Saklı Payı Yoktur 220

Tereke Yöneticisi Olabilir.220

Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir220

Tenkis Davasını Halefiyet Yoluyla Açabilir .220

Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir

(TMK m. 515 f. I) .220

Boşanma Davasını Sürdürebilir (TMK m. 181) 221

& 19. YEDEK MİRASÇI (TMK m. 520) .223

GENEL OLARAK223

YEDEK MİRASÇI (TMK m. 520 f. I) .224

HALLERİ .225

Kanunda Düzenlenen Haller .225

Atadığı Mirasçının Kendisinden Önce Ölmesi225

Atadığı Mirasçının Mirası Reddetmesi225

Kıyas Yoluyla Uygulanacak Haller.225

Mirasçılıktan Çıkarılma (TMK m. 510-513).226

Mirastan Yoksunluk (TMK m. 578)226

Mirastan Feragat Etme (TMK m. 528)226

ŞARTLARI .226

SAYISI227

SONUÇLARI227

Vasiyet Borcu İntikal Eder227

Yükleme İntikal Eder (TMK m. 515)227

III. YEDEK VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 520 f. II).228

HALLERİ .228

Kanunda Düzenlenen Haller .228

XXII İçindekiler

Atadığı Mirasçının Kendisinden Önce Ölmesi228

Atadığı Mirasçının Vasiyeti Reddetmesi.228

Kıyas Yoluyla Uygulanacak Haller.229

Mirasçılıktan Çıkarılma (TMK m. 510-513).229

Mirastan Yoksunluk (TMK m. 578)229

Mirastan Feragat Etme (TMK m. 528)229

ŞARTLARI.229

SAYISI230

& 20. ÖNMİRASÇI (TMK m. 521) 231

GENEL OLARAK231

ÖNMİRASÇI (TMK m. 521)232

NİTELİĞİ .232

ÖZELLİKLERİ.232

Mirası Atanmış Mirasçı Gibi Kazanır .232

Mirası Artmirasçıya Devretmekle Yükümlüdür

(TMK m. 521 f. I) .233

Artmirasçının Beklenen Haklarını Tehlikeye

Düşürmemekle Yükümlüdür (TMK m. 521 f. III) 233

Tüzel Kişi Olabilir (TMK m. 797 f. II) .234

Mirası Reddedebilir.234

Terekenin Resmi Defterinin Tutulmasını Talep Edebilir 234

Terekenin Resmi Tasfiyesini Talep Edebilir.235

Mirasbırakanın Borçlarından Kendi Malvarlığı İle

Sorumludur .235

Miras Payını Devredebilir .235

SORUMLULUĞU235

SONUÇLARI235

Defter Tutulur (TMK m. 523 f. I) .235

Sulh Mahkemesi Tarafından Tutulur (TMK m. 523 f. I).237

Mirasbırakan Aksini Düzenleyemez .237

Giderler Tereke Borcu Arasında Yer Alır .238

İçindekiler XXIII

Kural Olarak Güvence Gösterilir (TMK m. 523 f. II-III)238

Şekli 238

Miktarı.238

Gösterilmemesi (TMK m. 523 f. III).239

& 21. ARTMİRASÇI (TMK m. 521)241

GENEL OLARAK241

ARTMİRASÇI (TMK m. 521) .242

NİTELİĞİ .242

ÖZELLİKLERİ.242

Mirası Atanmış Mirasçı Gibi Kazanır .242

Artmirasçı, Mirası Devretmekle Yükümlü Tutulamaz242

Mirasbırakanın Mirasçısıdır 243

Miras Ortaklığına Önmirasçı Sağ İse Dahil Değildir 243

Mirası Reddedebilir.243

Terekenin Resmi Defterinin Tutulmasını Talep Edebilir 243

Terekenin Resmi Tasfiyesini Talep Edebilir.243

Mirasbırakanın Borçlarından Kendi Malvarlığı İle

Sorumludur244

Miras Payını Devredebilir .244

ARTMİRASÇININ BELİRLENMESİ (TMK m. 521).244

Artmirasçı Atamada İki Mirasçı Vardır 244

Önmirasçı 245

Artmirasçı245

İleride Doğacak Çocuk Belirlenebilir (TMK m. 583) .245

ARTMİRASÇIYA GEÇİŞ (TMK m. 522) .245

Tasarrufta Geçiş Anı Belirtilmemişse (TMK m. 522 f. I) .246

Tasarrufta Geçiş Anı Gösterilmişse (TMK m. 522 f. II) .246

Belirlenen/Belirlenebilen Süre Dolduğunda247

Geciktirici Şart Gerçekleştiğinde 247

Önmirasçının Ölümünde Artmirasçıya Geçiş Anı

Gelmemişse.247

XXIV İçindekiler

Tasarrufun Artmirasçıya Geçmesine Olanak Kalmamışsa

(TMK m. 522 f. III).247

SAKLI PAYA ETKİSİ (TMK m. 569).248

TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ

(TMK m. 1010, f. I b. 3) .248

& 22. TEREKE YÖNETİCİSİ (TMK m. 593).249

GENEL OLARAK249

ATANMASI .249

ÖNCELİĞİ OLANLAR250

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 592 f. II) 250

Veli veya Vasi (TMK m. 592 f. III) 250

DİĞERLERİ .250

Gerçek Kişi Atanabilir 250

Tüzel Kişi Atanabilir.251

Yasal Mirasçı Atanabilir .251

Atanmış Mirasçı Atanabilir.251

III. ÖZELLİKLERİ.251

MİRAS ORTAKLIĞININ TEMSİLCİSİDİR.251

DAVA AÇMA, İCRA TAKİBİ, KABULE, SULH

OLMAYA VE TAHKİME YETKİLİDİR251

DAVADAN FERAGATE YETKİLİDİR .252

KAMU GÖREVLİSİ DEĞİLDİR.252

MİRASÇILARIN YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ VE VEKİLİ

DEĞİLDİR252

MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II)252

BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II).253

YÜKLEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI

AÇABİLİR (TMK m. 515 f. I)253

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİNİ İSTEYEMEZ .253

İ. MİRASÇILAR ADINA MİRASÇILIK BELGESİ TALEP

EDEBİLİR 253

İçindekiler XXV

VASİYETNAMENİN TÜMÜ TEBLİĞ EDİLİR

(TMK m. 597).254

Mirasın Paylaşılması Davası Açamaz (TMK m. 642).254

YÜKÜMLÜLÜKLERİ (TMK m. 593 f. I) .254

TEREKEYİ İYİ BİR YÖNETİCİ GİBİ ÖZENLE

YÖNETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR254

DAVA VE TAKİPLERİ MİRASÇILARA İHBAR ETMEK

ZORUNDADIR 254

GÖREVLERİ255

YAZIMIN YAPILMASI.255

KORUMA ÖNLEMLERİNİN ALINMASI255

MALLARIN SATILMASI .255

ALACAKLARIN TAHSİLİ .256

BORÇLARIN ÖDENMESİ 256

VASİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 256

PARALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ256

FAYDASI OLMAYAN ŞEYLERİN TASFİYESİ .256

ÜCRETİ (TMK m. 592 f. IV, Tüzük m. 34 f. IV).257

TALEP EDİLMELİDİR257

MAHKEMECE TAKDİR EDİLİR.257

UYGUN MİKTAR VERİLİR.257

TEREKE BORCU SAYILIR257

VII. GÖREVİNİN SONA ERMESİ .258

GÖREVİN SONA ERMESİ SEBEPLERİ258

Kanunda Öngörülen Hallerin Sonlanması.258

Mirasın Paylaşılması .258

GÖREVİN SONA ERMESİNİN ŞEKLİ 258

Mirasçılar Tarafından Görevden Alınamaz.258

Mahkeme Kararı Bulunmalıdır .258

GÖREVİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI.259

VIII. HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER259

XXVI İçindekiler

& 23. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK m. 550).261

GENEL OLARAK261

VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (TMK m. 550)261

GENEL OLARAK262

Tanımı.262

Amacı262

NİTELİĞİ .263

ÖZELLİKLERİ.264

Kamu Görevlisi Değildir.264

Ölüme Bağlı Tasarruflarda Atanabilir.264

ATANMASI (TMK m. 550 f. I) .265

Koşulları Uygun Olan Atanabilir 265

Gerçek Kişi Atanabilir 265

Hakim ve Savcı Atanamaz (TCA m. 140, f. V) .265

Herhangi Bir Gerçek Kişi Atanabilir265

aaa. Kan ya da Kayın Hısımları Atanabilir.266

bbb. Yasal Mirasçı 266

ccc. Atanmış Mirasçı 266

ddd. Vasiyet Alacaklısı .266

eee. Vasi, Kayyım ya da Yasal Danışman 266

fff. Herhangi Bir Meslek Sahibi 266

ggg. Tam Ehliyetli Her Kişi 267

Makamdaki Kişi Atanabilir267

aaa. Makamda Halen Bulunan Kişi Atanabilir .267

bbb. Makamda Bulunacak Kişi Atanabilir 267

Tüzel Kişi Atanabilir.268

Atama Yetkisi Olan Tarafından Yapılmalıdır .268

Mirasbırakan Tarafından Bizzat Atanabilir.268

Vasiyetname İle Atanabilir.268

Miras Sözleşmesiyle Atanabilir .269

İçindekiler XXVII

Mahkeme Tarafından Atanamaz .269

Üçüncü Kişi Tarafından Atanamaz .270

Atama Kararının Tanıma ve Tenfizi İstenebilir.271

Tam Ehliyetli Olan Atanabilir (TMK m. 550 f. II)271

Gerçek Kişinin Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır 271

Tüzel Kişinin Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır.272

Birden Çok Atanabilir (TMK m. 551).272

Görevi Birlikte Yürütürler (TMK m. 551, f. I)272

Görevi Yapamaz Olan Varsa Diğerleri Göreve Devam

Eder (TMK m. 551, f. II).272

Acele Hâllerde Her Biri Gerekli İşlemleri Yapabilir

(TMK m. 551, f. III)273

İkameli Olarak Atanabilir273

Yedek Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Ataması 274

Art Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Ataması .274

Atama Şarta Bağlanabilir 274

GÖREVLENDİRME İŞLEMİ 274

Görevin Bildirilmesi (TMK m. 550 f. III).275

Bildirim Zorunludur 275

Bildirim Şekle Tabi Değildir.275

Bildirim Vakit Geçirmeksizin Yapılmalıdır 275

Bildirim Çekişmesiz Yargı İşidir (HMK m. 382 f. II/c)276

Görevin Kabulü (TMK m. 550 f. III) 276

Açıkça Kabul.276

Susarak Kabul .277

Örtülü Kabul277

Görevin Reddi .277

Göreve Başlama Anı .277

Göreve Başlamanın Sonucu 278

Görevin Süresi.278

Mirasbırakan Düzenleme Yapmışsa278

XXVIII İçindekiler

Mirasbırakan Düzenleme Yapmamışsa.278

Paylaşmanın Tamamlanması278

Sulh Hakimi Tarafından Görevine Son Verme

(TMK m. 555, f. III).279

aaa. Yetersiz Olduğunun Tespiti.279

bbb. Görevini Kötüye Kullandığının Tespiti.279

ccc. Ağır İhmalinin Tespiti.279

İstifası (TMK m. 554, f. II) 279

Kendiliğinden Sonlanması (TMK m. 554 f. I) .280

aaa. Görevlinin Ölümü .280

bbb. Vasiyetnamenin İptali .280

ccc. Fiil Ehliyetinin Kaybedilmesi .280

aaaa. Gerçek Kişinin Fiil Ehliyetini

Kaybetmesi281

bbbb. Tüzel Kişinin Fiil Ehliyetini

Kaybetmesi281

Tereke Mevcudunun Borçları Karşılamaya

Yetmemesi (TMK m. 636).281

Görevin Sona Ermesinin Sonuçları .281

Art Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa .281

Art Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Yoksa 282

GÖREV VE YETKİLERİ (TMK m. 552-553) .282

Görev ve Yetkileri (TMK m. 552 f. I).282

Liste Düzenleme (TMK m. 552, f. II, b.1) 283

Resmi Liste Değildir 283

Olanak Varsa Mirasçılar Hazır Bulundurulabilir .283

Bildirim ve İhbar Yükümlülüğü Yoktur.283

İlan Zorunluluğu Yoktur 283

Düzenleme Gideri Tereke Borcu Sayılır 283

Tespit Davasına Konu Olabilir.284

Mevcut Liste Varsa Yeniden Düzenlenmez .284

Terekeyi Yönetim (TMK m. 552, f. II, b. 2) .286

İçindekiler XXIX

Alacakların Tahsili, Borçların Ödenmesi

(TMK m. 552, f. II, b. 3) .287

Vasiyetleri Yerine Getirme (TMK m. 552, f. II, b.4) 287

Plân Hazırlama (TMK m. 552, f. II, b. 5)287

Temsil (TMK m. 552, f. II, b. 6) .288

Bildirim (TMK m. 552, f. II, b. 7).288

Tereke Malları Üzerinde Tasarruf (TMK m. 553).289

Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez.290

Tereke Yöneticiliği Görevi Verilebilir (TMK m. 592 f. II).290

Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir290

Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvurabilir290

Tenkis Davasının Tarafı Olamaz.290

Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) 291

Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) 291

Yüklemenin Yerine Getirilmesi Davası Açabilir

(TMK m. 515 f. I) .291

Yükleme Yükümlüsü Olamaz .291

Vasiyetnamenin Açılması Davasında Çağrılabilir

(TMK m. 596 f. II) 291

DENETLENMESİ (TMK m. 555)292

SORUMLULUĞU (TMK m. 556)293

ÜCRETİ (TMK m. 550 f. IV) .293

& 24. TASFİYE MEMURU (TMK m. 634 f. I) .297

GENEL OLARAK297

TASFİYE MEMURUNUN ATANMASI.297

III. TASFİYE MEMURUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ298

İŞLERİNİ SULH MAHKEMESİNİN GÖZETİM VE

DENETİMİ ALTINDA YÜRÜTÜR (TMK m. 634, f. IV).298

İŞE TEREKENİN DEFTERİNİN DÜZENLENMESİYLE

BAŞLANIR (TMK m. 634, f. II) 299

XXX İçindekiler

ALACAK VE BORÇLARIN BİLDİRİLMESİ İSTENİR

(TMK m. 634, f. II).299

ALACAKLARI TAHSİL EDER VE BORÇLARI ÖDER .299

İHTİYAÇ DUYDUĞU ORANDA MALLARI PARAYA

ÇEVİRİR 299

GEREK DUYULMAYAN MALLAR MİRASÇILARA

TESLİM EDİLEBİLİR .300

MİRASÇILARA BİLGİ VERİLİR (TMK m. 635 f. II)300

GEREKLİ OLAN DAVALARI AÇABİLİR 300

MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II)301

İ. BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II).301

MİRASÇILAR ADINA MİRASÇILIK BELGESİ TALEP

EDEBİLİR 301

VASİYETNAMENİN TÜMÜ TEBLİĞ EDİLİR

(TMK m. 597).301

TASFİYE MEMURUNU ŞİKAYET (TMK m. 634 f. IV).302

ŞİKÂYET KONUSU302

ŞİKÂYETTE BULUNABİLECEKLER.302

Mirasçılar 302

Tereke Alacaklıları302

ŞİKÂYET YERİ .302

ŞİKÂYET ŞEKLİ .302

ŞİKÂYET SÜRESİ.303

TASFİYE MEMURUNUN ÜCRETİ .303

& 25. TEREKE TEMSİLCİSİ/ MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİ

(TMK m. 640 f. III)305

TEMSİLCİNİN ATANMASI GEREĞİ305

TEREKE ADINA AÇILAN DAVADA ORTAKLARIN

OLURUNUN ALINAMAMASI (TMK m. 640 f. III)305

Miras Ortaklığı Oluşmalıdır (TMK m. 640)305

Yönetim ve Tasarruf İşlemi Bulunmalıdır

(TMK m. 702 f. II) 307

İçindekiler XXXI

Tereke Adına Dava Açılmış Olmalıdır307

Diğer Ortakların Oluru Alınamamış Olmalıdır .308

TEREKE YÖNETİMİNDE ZORLUKLAR BULUNMASI .313

TEMSİLCİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ.313

III. TEMSİLCİ ATANMASINI GEREKTİRMEYEN DURUMLAR313

TÜM MİRASÇILAR İLGİLİ DAVADA TARAF İSE

ATANAMAZ314

DAHA ÖNCE ATANMIŞ TEMSİLCİ VARSA ATANAMAZ.316

MİRASBIRAKAN ADINA KAYITLI OLMAYAN

TAŞINMAZ İÇİN ATANAMAZ .317

DAVA KONUSUZ KALMIŞSA ATANAMAZ 317

TEK MİRASÇI VARSA ATANAMAZ .318

MİRAS ORTAKLIĞI SONLANMIŞSA ATANAMAZ.318

Mirasın Paylaşılması .318

Paylı Mülkiyete Geçilmesi 318

TEREKENİN RESMİ TASFİYESİNDE ATANAMAZ.319

TEMSİLCİNİN BELİRLENMESİ .319

GERÇEK KİŞİ ATANABİLİR.319

Fiil Ehliyetine ve Yetkinliğe Sahip Olmalıdır.320

Mirasçılardan Biri Atanabilir 320

Mirasçı Olmayan Kişi Atanabilir 320

Birden Çok Kişi Atanabilir .321

Görevi Kabul Zorunluluğu Yoktur321

Ücret İsteyebilir.321

TÜZEL KİŞİ ATANABİLİR322

TEMSİLCİNİN SIFATINA İTİRAZ 322

TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI.324

TEREKENİN DEFTERİNİ TUTARAK SULH HÂKİMİNE

VERMEK (TÜZÜK m. 55).324

YÖNETİMİNE VERİLEN MALLARIN HESABINI

VERMEK (TÜZÜK m. 56 f. I c. 1) 324

XXXII İçindekiler

TEREKENİN YÖNETİMİ İLE İLGİ YAPACAĞI

HARCAMALAR TEREKEDEN ÖDEMEK

(TÜZÜK m. 56 f. II) .325

MİRAS ORTAKLIĞI ADINA DAVANIN TARAFI

OLABİLİR325

Davalı Olarak Husumet Yöneltilebilir 332

MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II)333

BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II).333

TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ

İŞLEMİ YAPABİLİR .333

TEREKENİN OLAĞAN YÖNETİMİYLE İLGİLİ HER

TÜRLÜ İŞLEMİ YAPABİLİR.333

İRADİ TEMSİLCİNİN GÖREV KAPSAMINI

MİRASÇILAR BELİRLER334

İ. MAHKEMECE ATANMIŞ TEMSİLCİNİN GÖREV

KAPSAMINI MAHKEME BELİRLER.334

KENDİLİĞİNDEN DAVADAN FERAGAT VEYA

DAVAYI KABUL EDEMEZ VEYA SULH OLAMAZ335

MİRASIN PAYLAŞILMASI DAVASI AÇAMAZ

(TMK m. 642).335

VII. TEMSİLCİNİN YETKİ VE GÖREV SÜRESİ.335

VIII. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SINIRLANMASI 336

GENEL YETKİLİ TEMSİLCİ ATANABİLİR 336

SINIRLI YETKİLİ TEMSİLCİ ATANABİLİR .337

BİR DAVADA TEREKEYİ TEMSİL ETMEK ÜZERE

TEMSİLCİ ATANABİLİR.337

TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SONLANMASI.337

YETKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİ 338

İradi Temsilcinin Yetkisinin Sona Erdirilmesi338

Mahkemece Atanan Temsilcinin Yetkisinin Sona

Erdirilmesi.338

KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ338

Ölüm .338

İçindekiler XXXIII

Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi339

Ölüm Karinesi (TMK. m.31, 44 f.I) 339

Gaiplik Kararı Verilmesi Gaiplik Kararı

(TMK. m.32 f.I, 35).340

Ehliyetsiz Hale Gelmesi 341

Miras Ortaklığının Sona Ermesi341

Sürenin Sona Ermesi .341

İstifa 341

İşlemin Tamamlanması .342

TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU342

TEMSİLCİNİN ATANMASI USULÜ.343

MİRASÇILAR TARAFINDAN ATANMASI .343

MAHKEME TARAFINDAN ATANMASI

(TMK m. 640 f. III).343

Görevli Mahkeme (TMK m. 640 f. III, V) 344

Yetkili Mahkeme.344

Davacı .344

Talep Edebilecekler.345

Mirasçı Talep Edebilir345

aaa. Yasal Mirasçı Talep Edebilir.345

aaaa. Ölmüşse Mirasçıları 346

bbbb. Mirasçılık Sıfatını Yitirmişse Yerine

Geçenler 346

bbb. Atanmış Mirasçı Talep Edebilir 346

ccc. Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarılan

(TMK m.513) Mirasçı Talep Edebilir .347

ddd. Artmirasçı (TMK m. 521) Talep Edebilir347

eee. Önmirasçı (TMK m. 524) Talep Edebilir347

fff. Miras Payını Kısmen Devreden Mirasçı

Talep Edebilir347

Yetki Belgesi İle Dava Açılabilir .347

Hukuki Yararı Bulunan Dava Açabilir.349

XXXIV İçindekiler

Talep Edemeyecekler 349

Alacaklılar349

aaa. Tereke Alacaklısı Talep Edemez.350

aaaa. Mirasbırakanın Alacaklısı Talep

Edemez350

bbbb. İntikal Alacaklısı Talep Edemez .350

bbb. Mirasçının Alacaklısı Talep Edemez.350

ccc. Vasiyet Alacaklısı Talep Edemez350

Miras Payını Devralan Üçüncü Kişi.350

Miras Payını Tamamen Devreden Mirasçı.351

Talep Şekli 351

Davalı351

Adli Tatilde İncelenebilir 352

Feragat.353

Kanun Yolları353

HUMK Uygulamasında Kanun Yolu 353

Hüküm Temyiz Edilebilir 353

Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır .354

HMK Uygulamasında Kanun Yolu.355

İstinaf Yolu Açıktır 355

Temyiz Yolu Kapalıdır (HMK 362/1-b) 355

Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır .357

& 26. TEREKE ALACAKLISI.359

GENEL OLARAK359

TEREKE ALACAKLISI 359

MİRASBIRAKANIN ALACAKLISI.360

Mirasbırakanın Alacaklısının Yetkileri .360

Terekenin Resmî Tasfiyesini İsteyebilir360

Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz 360

Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez.360

İçindekiler XXXV

Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 591 f. III).360

Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) 361

Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) 361

Miras Açılmış Olmalıdır (TMK m. 575) .361

Ödemeden Âciz Bir Mirasbırakan Bulunmalıdır.361

Miras Süresinde Reddedilmelidir361

Reddeden Mirasçıya Kazandırma Yapılmış Olmalıdır362

Kazandırma Ölümünden Önceki Beş Yıl İçinde

Gerçekleşmelidir 362

Kazandırma Denkleştirmeye Tabi Olmamalıdır.362

Kazandırma Olağan Eğitim ve Öğrenim Gideri

Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II)362

Kazandırma Âdet Üzere Verilen Çeyiz

Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II)363

Dava Açılmış Olmalıdır 363

Mirasbırakanın Alacaklılarının İstemi İle Resmi Tasfiye

(TMK m. 633) .363

Mirasçıların Sorumluluğunun Kapsamı

(TMK m. 618 f. III).364

İyiniyetli Mirasçıların Sorumluluğu 364

Kötü Niyetli Mirasçıların Sorumluluğu.364

İNTİKAL ALACAKLISI365

& 27. MİRASÇININ ALACAKLISI 367

GENEL OLARAK367

MİRASÇININ ALACAKLISI 367

GENEL OLARAK367

YETKİLERİ367

Tenkis Davası Açabilir (TMK m. 562) .368

Resmi Tasfiye Talep Edemez368

Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez.368

XXXVI İçindekiler

Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) 368

Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) 368

Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz 369

& 28. VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 517) 371

GENEL OLARAK371

VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 517) 371

VASİYET ALACAKLISI OLABİLECEKLER .372

Gerçek Kişiler Olabilir372

Tüzel Kişiler Olabilir 372

Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir 373

Cenin Olabilir373

Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir 373

Üçüncü Kişi Belirleyemez 373

Vasiyet Borçlusu Belirleyemez .373

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Belirleyemez

(TMK m. 550) .374

Birden Çok Kişi Olabilir .374

VASİYET ALACAKLISININ ÖZELLİKLERİ .374

Mirasçı Sıfatı Yoktur.374

Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır374

Mirasçıların Cüz’î Halefidir375

Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir.378

Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz378

Miras Ortaklığına Dahil Değildir 378

Tereke Borçlarından Sorumlu Değildir.379

VASİYET ALACAKLISININ HAK VE YETKİLERİ 379

Resmi Tasfiye Talep Edemez379

Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez.379

Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 633 f. II) 379

İçindekiler XXXVII

Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) 379

Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir

(TMK m. 527 f.II) .380

Alacağını Devredebilir (TBK m. 183).380

Boşanma Davasını Sürdüremez (TMK m. 181) 381

ART VASİYET ALACAKLISI382

GENEL OLARAK382

ART VASİYET ALACAKLISI ATAMADA İKİ VASİYET

ALACAKLISI VARDIR 382

Ön Vasiyet Alacaklısı383

Art Vasiyet Alacaklısı .383

ART VASİYET ALACAKLISI OLABİLECEKLER.383

Gerçek Kişiler Olabilir383

Tüzel Kişiler Olabilir 383

Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir 383

Cenin Olabilir384

Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir 384

Üçüncü Kişi Belirleyemez.384

Vasiyet Borçlusu Belirleyemez .384

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Belirleyemez

(TMK m. 550) .384

Birden Çok Kişi Olabilir .384

ART VASİYET ALACAKLISININ ÖZELLİKLERİ 385

Mirasçı Sıfatı Yoktur.385

Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır385

Mirasçıların Cüz’î Halefidir 385

Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir.385

Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz386

Miras Ortaklığına Dahil Değildir 386

Tereke Borçlarından Sorumlu Değildir .386

ART VASİYET ALACAKLISININ HAK VE YETKİLERİ .387

XXXVIII İçindekiler

Resmi Tasfiye Talep Edemez387

Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez.387

Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 633 f. II) 387

Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) 387

Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir .387

& 29. VASİYET BORÇLUSU/YÜKÜMLÜSÜ .389

BEŞİNCİ BÖLÜM

YASAL MİRASÇILAR (TMK M. 495-501)

& 30. MİRASÇILIĞI TESPİT İLKELERİ .393

GENEL OLARAK393

TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ (TMK m. 514 f. I)394

ÖZGÜRLÜĞÜN KAPSAMI 395

ÖZGÜRLÜĞÜN KORUNMASI396

III. TASARRUF SINIRLAMASI (TMK m. 514 f. II)396

ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMA 396

ŞEKİL ŞARTINA BAĞLANMA .396

SINIRLI SAYIYA BAĞLANMA 396

SONSUZA KADAR TASARRUF EDEMEME.397

YASAL MİRASÇILIĞIN TESPİTİ .397

KAVRAM.397

BELİRLEME SİSTEMLERİ 398

Birey Sistemi.398

Sınıf Sistemi399

Derece/Zümre Sistemi.399

Yakın Derece Önceliği401

Yakın Sıra Önceliği.402

Derece İçerisinde Halefiyet.402

İçindekiler XXXIX

Aynı Derecede Eşitlik .403

DAYANAKLARI .404

Hısımlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık 404

Kan Bağı Hısımlığına Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 495-498)404

Yapıntı Hısımlığa Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 500) .405

Evlilik Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık (TMK m. 499).406

Vatandaşlık Bağına Dayanan Yasal Mirasçılık

(TMK m. 501) .406

& 31. HISIMLIK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK407

GENEL OLARAK407

KAN BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK

(TMK m. 495-498)408

BİRİNCİ DERECE/ZÜMRE MİRASÇILARI (TMK m. 495) .408

Evlilik İçi Hısımlar (TMK m. 495) .409

Kural: Birinci Derece Mirasçılar Mirasbırakanın

Altsoyudur.409

Altsoyun Mirasçılığı Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan

Hükümlere Göre Belirlenir411

Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Statüsü 412

Mirasbırakandan Önce Ölmüş Olan Altsoyun Eşinin

Statüsü.414

Hangisinin Önce veya Sonra Öldüğü İspat Edilemeyen

Altsoyun Statüsü .414

Baba Bir Ana Ayrı Kardeş Olanların Statüsü415

Altsoy Kaydı İptal Edilenin Statüsü 415

Soybağı Reddedilen Altsoyun Statüsü 416

Evlilik Dışı Hısımlar (TMK m. 498).416

Tanıma İle Oluşan Altsoy İlişkisi419

Babalık Hükmü İle Oluşan Altsoy İlişkisi.420

Yönetsel Kurulma İle Oluşan Altsoy İlişkisi.422

İKİNCİ DERECE/ZÜMRE MİRASÇILARI (TMK m. 496)422

XL İçindekiler

ÜÇÜNCÜ DERECE/ZÜMRE MİRASÇILARI (TMK m. 497) .429

III. YAPINTI HISIMLIĞA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK

(TMK m. 500).435

GENEL OLARAK436

ÖZELLİKLERİ.437

Evlâtlık ve Altsoyu, Evlât Edinene Kan Hısımı Gibi

Mirasçı Olurlar437

Evlâtlık ve Altsoyu, Evlât Edinenin Hısımlarının

Mirasçısı Değildir .438

Evlâtlığın Kendi Ailesindeki Mirasçılığı Devam Eder439

Evlât Edinen ve Hısımları, Evlâtlığa Mirasçı Olmazlar 442

Evlâtlık İlişkisi Sürüyor Olmalıdır442

Geçersizliği Dava Konusu Değil İse .443

Geçersizliği Dava Konusu İse .443

Evlat Edinmenin Şekli İşlemin Yapıldığı Yer Hukukuna

Tabidir.444

Evlatlığı Şeklinde 4.10.1926’dan Önce Kayıtlara

Yazılmasının Sonuca Etkisi Yoktur 445

& 32. EVLİLİK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK

(TMK m. 499).447

GENEL OLARAK447

ÖLÜM ANINDA GEÇERLİ EVLİLİK BULUNMALIDIR 448

Eş Statüsü Uygulanacak Haller .448

Evlilik Hukuken Kurulmuşsa Uygulanır .448

Ayrılık Kararı Olsa da Uygulanır449

Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır449

Ayrı Yaşama Hakkı Bulunsa da Uygulanır .450

Evlilik Tescil Edilmese de Uygulanır450

Ayrı Evde Yaşamalı Aile Modelinde Uygulanır .450

Eş Statüsü Uygulanmayacak Haller 451

Yok Evliliklerde Uygulanmaz.451

Nişanlılıkta Uygulanmaz.451

İçindekiler XLI

Evlilik Benzeri Yaşam Modellerinde Uygulanmaz.452

Common Law Evlilik.452

Kayıtsız Hayat Ortaklığı.453

Kayıtlı Hayat Ortaklığı.453

aaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat

Ortaklığı 454

bbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat

Ortaklığı 454

Homoparental Aile .455

Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı 455

Eş Cinsel Evlilik.455

Dini Nikahlı İlişkide Uygulanmaz.456

Duygusal İlişkilerde (Flört) Uygulanmaz456

EŞİN MİRASÇILIĞI ÖLÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE

OLAN HÜKÜMLERE GÖRE BELİRLENİR457

EŞİN, BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE

YÜRÜRLÜKTEKİ STATÜSÜ 457

MİRASBIRAKANIN ALTSOYU (BİRİNCİ DERECE) İLE

BİRLİKTE MİRASÇI OLURSA (TMK m. 499, b. 1)457

MİRASBIRAKANIN ANA VE BABASI (İKİNCİ DERECE)

İLE BİRLİKTE MİRASÇI OLURSA (TMK m. 499, b. 2).458

MİRASBIRAKANIN BÜYÜK ANA VE BÜYÜK

BABALARI VE ONLARIN ÇOCUKLARI

(ÜÇÜNCÜ DERECE) İLE BİRLİKTE MİRASÇI OLURSA

(TMK m. 499, b. 3) .459

III. EŞİN BİRLİKTE MİRASÇI OLDUĞU DERECEYE GÖRE

MÜLGA STATÜSÜ.461

3678 SAYILI KANUN ÖNCESİ MÜLGA STATÜSÜ461

Birinci Derece İle 461

İkinci Derece İle463

Üçüncü Derece İle.463

Dördüncü Derece İle .463

3678 SAYILI KANUN VE 4721 SAYILI KANUN ARASI

MÜLGA STATÜSÜ .464

XLII İçindekiler

Birinci Derece İle 464

İkinci Derece İle464

Üçüncü Derece İle.464

Dördüncü Derece İle .465

EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN

MİRASÇILIĞINA ETKİSİ.465

EVLENMENİN BUTLANI KAVRAMI 465

Mutlak Butlan Davası (TMK m. 145-147)467

Nisbî Butlan Davası (TMK m. 148-153).468

EVLENMENİN BUTLANI DAVASININ EŞİN

MİRASÇILIĞINA ETKİSİ.469

Yasal Mirasçılığa Etkisi 469

Eş Sıfatıyla Etkisi470

Sağ Eş İyiniyetli İse Etkisi .470

Sağ Eş İyiniyetli Değilse Etkisi480

Kan Hısımı Sıfatıyla Etkisi .480

Ölüme Bağlı Tasarrufla Sağlanan Haklara Etkisi480

Lehdar İyiniyetli İse Etkisi480

Lehdar İyiniyetli Değilse Etkisi 481

Aksi Düzenlenmişse Etkisi481

BOŞANMA DAVASININ EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ

(TMK m. 181).481

GENEL OLARAK482

4721 SAYILI KANUN İLE BAŞLAYAN DÖNEM 483

22.4.2011-1.10.2011 ARASI DÖNEM .484

1.10.2011 SONRASI DÖNEM .486

BOŞANMA DAVASI SÜRDÜRÜLEBİLİR NİTELİKTE

OLMALIDIR 487

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında 488

Anlaşmalı Boşanma Davasında.489

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında .489

İçindekiler XLIII

EŞLERDEN BİRİ ÖLMÜŞ OLMALI YA DA ÖLMÜŞ

SAYILMALIDIR490

Eşlerden Biri Ölmüş Olmalıdır490

Eş Karardan Önce Öldü İse .492

Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse492

Eşin Ölümü İstinaf Aşamasında Belirlenmişse 493

Eşin Ölümü Temyiz Aşamasında Belirlenmişse 493

Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında

Belirlenmişse493

Eş Davadan Önce Öldü İse494

Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç

Doğurmaz494

Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir.494

Davacı Eş Ölmüş Olabilir 494

Davalı Eş Ölmüş Olabilir .495

Eşlerden Biri Ölmüş Sayılmalıdır .495

Ölüm Karinesinin Gerçekleşmesi

(TMK m. 31, 44 f. I)495

Gaiplik Kararı Verilmiş Olması (TMK m. 35 f. I) 496

HÜKMÜN BOŞANMA BÖLÜMÜ KESİNLEŞMEMİŞ

OLMALIDIR 497

MİRASÇILAR DAVAYA DEVAM EDİYOR OLMALIDIR .498

Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa .499

Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa .500

Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa 500

Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa.500

Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse 501

Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez501

Mirasçı Olan Davaya Devam Edebilir 502

Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları 502

Ölen Eşin Altsoyu Yoksa 503

Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu 503

XLIV İçindekiler

Ölen Eşin Evlatlığı ve Altsoyu503

Atanmış Mirasçılar (TMK m. 516 f. I)504

Cenin .505

Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam Edemez505

Mirasçılar Davayı Islah Edemez .506

ı. Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Davayı Sürdürebilir.506

Mirasçı Küçük İse 507

Ergin Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda

Değilse .507

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa.507

Mirasçı Gaip İse.508

Vasiyet Alacaklısı Varsa 508

Mirasçılar Bilinmiyorsa .509

Mirası Reddedenler Varsa509

Vesayet Altındaki Kişi Varsa.510

ıı. Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa.510

Mirasçı Mirastan Yoksun İse .511

Boşanma Kararı Verilemez .511

Davanın Düşürülmesine Karar Verilemez.512

SAĞ EŞİN KUSURU İSPATLANMIŞ OLMALIDIR.513

Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır 513

Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa .513

Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa 514

Mirasçılar Yeni Delil Gösteremez.514

Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava İle İstenilemez 514

Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez515

Ayrıca Mirasçılık Sıfatının Sonlandığına Karar Verilemez 515

ÇOKEŞLİLİĞİN EŞİN MİRASÇILIĞINA ETKİSİ 515

ESKİ HUKUKUN UYGULANDIĞI DURUM516

BUTLAN KARARINDAN ÖNCE ÇOKEŞLİLİĞİN

SONLANMASI 516

İçindekiler XLV

Birinci Evliliğin Sonlanması .517

İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli İse

(TMK m. 147 f. III).517

İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli Değilse.519

İkinci Evliliğin Sonlanması.519

Birinci ve İkinci Evliliğin Sonlanması 520

& 33. VATANDAŞLIK BAĞINA DAYANAN YASAL MİRASÇILIK521

GENEL OLARAK521

KOŞULLARI521

BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ DERECE MİRASÇISI

BULUNMAMALIDIR .522

EŞİ HAYATTA OLMAMALIDIR.523

MİRASBIRAKAN TARAFINDAN ATANMIŞ MİRASÇI

OLMAMALIDIR523

HAK SAHİPLERİ MİRASÇILIK SIFATLARINI

BİLDİRMEYE ÇAĞRILMIŞ OLMALIDIR (TMK m. 594)524

III. ÖZELLİĞİ 525

MİRASÇILIĞI ÖZEL HUKUKA DAYANIR .525

KÜLLİ HALEFTİR 525

ATANMIŞ MİRASÇI OLABİLİR .526

VASİYET ALACAKLISI OLABİLİR .526

TEK YÖNLÜ MİRASÇIDIR526

DİĞER YASAL MİRASÇILARIN HAK VE YETKİSİNE

SAHİPTİR.527

Mirası Reddedebilir.527

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açabilir .527

İptal Davası Açabilir .527

Mirasın Paylaştırılmasını Talep Edebilir.527

Davada Mirasçı Sıfatıyla Taraf Olabilir 527

SONUÇLARI (TMK m. 631) .528

TEREKENİN RESMÎ DEFTERİ TUTULUR

(TMK m. 631 f. I) .528

XLVI İçindekiler

DEFTERE YAZILAN BORÇLARDAN SADECE MİRAS

YOLUYLA EDİNDİĞİ DEĞERLERDEN SORUMLULUK

DOĞAR (TMK m. 631 f. II).528

USUL HÜKÜMLERİ .528

HAZİNE DAVA AÇABİLİR (TMK m. 594) .529

AKTİF HUSUMET EHLİYETİ OLMAYAN DAVA

AÇAMAZ .529

DAVANIN SONUCUNU ETKİLEYECEK TÜM

DELİLLERİN EKSİKSİZ TOPLANMALIDIR .531

ALTINCI BÖLÜM

ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

(TMK M. 531-549)

& 34. ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR.533

GENEL OLARAK533

VASİYETNAME534

III. MİRAS SÖZLEŞMESİ.534

ŞEKLİ (TMK m. 545).535

Resmî Vasiyetname Şeklinde Düzenlenmesi

(TMK m. 545 f. I) .535

Sözleşmenin Taraflarının Hazır Bulunması

(TMK m. 545 f. II) 536

Arzularını Resmî Memura Aynı Zamanda Bildirme .536

Sözleşmeyi Memurun ve İki Tanığın Önünde

İmzalama.536

ORTADAN KALDIRILMASI (TMK m. 546-548)538

Sağlararasında (TMK m. 546-547) .538

Sözleşme veya Vasiyetname İle (TMK m. 546)539

Sözleşmeden Dönme Yolu İle (TMK m. 547) 540

MİRASBIRAKANDAN ÖNCE ÖLME .541

Mirasçı Atanan Kişi Mirasbırakanın Ölümünde Sağ

Değilse (TMK m. 548 f. I) 541

İçindekiler XLVII

Kendisine Belirli Mal Bırakılan Kişi Mirasbırakanın

Ölümünde Sağ Değilse (TMK m. 548 f. I)541

Ölen Kişinin Mirasçılarının Zenginleşmeyi Geri

İstemesi (TMK m. 548 f. II) 542

OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ (MİRAS SÖZLEŞMESİ)

(TMK m. 527).542

İÇERİĞİNE GÖRE.543

Mirasçı Atama Sözleşmesi 544

Mal Vasiyeti Sözleşmesi .544

Üçüncü Kişi Yararına Miras Sözleşmesi.545

ETKİSİNE GÖRE.545

Ölüme Bağlı Kazandırma Yapan Taraf Sayısına Göre545

Bir Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi545

İki Taraflı Olumlu Miras Sözleşmesi 546

İvaz Durumuna Göre.546

İvazlı Olumlu Miras Sözleşmesi .546

İvazsız Olumlu Miras Sözleşmesi .546

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ (OLUMSUZ MİRAS

SÖZLEŞMESİ) (TMK m. 528-530) .546

KAPSAMI (TMK m. 528) 548

Mirasbırakan İle Mirasçısı Arasında Yapılır

(TMK m. 528 f. I) .549

Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılık Sağlanarak

Yapabilir549

Kural Olarak Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç

Doğurur 550

Feragat Edenin Altsoyu İçin Sonuç

Doğurmayacağı Düzenlenebilir

(TMK m. 528 f. III)550

Mirastan Feragat Sözleşmesi Karşılıksız Yapabilir

(TMK m. 528 f. I)550

Feragat Eden, Mirasçılık Sıfatını Kaybeder

(TMK m. 528 f. II) 551

HÜKÜMDEN DÜŞMESİ (TMK m. 529).552

XLVIII İçindekiler

TEREKE ALACAKLILARININ HAKKI (TMK m. 530)553

MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR

(TMK m. 572-574)553

MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI

VERMESİNDE (TMK m. 572) 554

MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA (TMK m. 573-574)554

Tenkis (TMK m. 573) .554

Geri Verme (TMK m. 574) .555

YEDİNCİ BÖLÜM

MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

(ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ÇEŞİTLERİ/KAPSAMI)

& 35. MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN

KAPSAMI (TMK m. 514-530)557

GENEL OLARAK (TMK m. 514) .557

TANIMI558

III. KAPSAMI 558

VASİYETNAME İLE YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI

TASARRUFLAR559

MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLEN ÖLÜME

BAĞLI TASARRUFLAR.559

VASİYETNAME YA DA MİRAS SÖZLEŞMESİ İLE

YAPILABİLEN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 560

& 36. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU563

GENEL OLARAK (TMK m. 514) .563

YORUM .563

VASİYETNAMENİN YORUMU 564

Genel Kural.564

Vasiyetnamenin Metnine Bağlılık.564

Mirasbırakanın İradesine Bağlılık .565

Dış Etmenlere Bağlılık568

Özel Kural.568

İçindekiler XLIX

Vasiyetin Ayakta Tutulması (Favor Testamenti) Amacı.569

Kanuni İntikal Amacı 570

Yapılış Amacı571

Yargılama Usulü .571

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU .571

Sözleşmeye Üstünlük (Favor Pacti Successoralis) Verme 572

Kanuni İntikal Uygulaması .572

Yapılış Amacı .572

& 37. MİRASÇI ATAMA (TMK m. 516) 573

MİRASBIRAKAN BİR VEYA BİRDEN ÇOK KİŞİYİ

MİRASÇI ATAYABİLİR (TMK m. 516 f. I).573

BİR KİŞİNİN, MİRASI ALMASINI İÇEREN HER

TASARRUF MİRASÇI ATANMASI SAYILIR

(TMK m. 516 f. II) 574

BİR KİŞİ HEM YASAL MİRASÇI HEM ATANMIŞ

MİRASÇI OLABİLİR 575

& 38. İKAMELİ TASARRUFLAR 577

GENEL OLARAK577

YEDEK MİRASÇI ATAMA (TMK m. 520) .578

III. ARTMİRASÇI ATAMA (TMK m. 521-525).579

& 39. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (TMK m. 510-513).581

GENEL OLARAK581

CEZA AMACIYLA MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA/

CEZALANDIRICI ÇIKARMA (TMK m. 510-512) 582

SEBEPLERİ (TMK m. 510) .583

Ağır Bir Suç İşleme (TMK m. 510, b. 1) 584

Ağır Bir Suç İşlenmelidir 584

Objektif Koşul584

Sübjektif Koşul.584

Suç Yakına Karşı İşlenmelidir.585

Asli Fail Olmak Gerekli Değildir585

Cezalandırılması Zorunlu Değildir585

L İçindekiler

Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmalıdır .585

Hukuka Uygunluk Sebebi Bulunmamalıdır 586

Yükümlülükleri Önemli Ölçüde Yerine Getirmeme

(TMK m. 510, b. 2) .586

ŞEKLİ (TMK m. 510).589

HÜKÜMLERİ (TMK m. 511) 590

Mirastan Pay Alamaz (TMK m. 511 f. I) 590

Tenkis Davası Açamaz (TMK m. 511 f. I)591

Miras Payının İntikali (TMK m. 511 f. II) 591

Varsa Altsoyuna Kalır.591

Altsoyu Yoksa Yasal Mirasçılarına Kalır592

Başka Türlü Tasarrufta Bulunulabilir592

Altsoyu, O Kimse Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi

Saklı Payını İsteyebilir (TMK m. 511 f. III) .593

Resmi Tasfiye İsteyemez 593

Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez.593

İSPAT YÜKÜ (TMK m. 512 f. II)594

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMAYA İTİRAZ594

İTİRAZIN SONUÇLARI (TMK m. 512 f. III).596

Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilememişse596

Çıkarma Sebebinin Varlığı İspat Edilmişse 599

Çıkarma Sebebi Tasarrufta Belirtilmemişse599

Çıkarma Sebebi Hakkında Açık Bir Yanılma Varsa .600

İTİRAZA İLİŞKİN USUL HÜKÜMLERİ .601

Görevli Mahkeme .601

Taraf Teşkili602

III. ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA/

KORUYUCU ÇIKARMA (TMK m. 513)603

HÜKÜMLERİ.603

ŞEKLİ .604

İçindekiler LI

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MURİS MUVAZAASI

& 40. MURİS MUVAZAASI.605

GENEL OLARAK605

MURİS MUVAZAASININ KAPSAMINA GİRMEYEN

İŞLEMLER.607

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR607

İNTİFA HAKKI TESİSİ.608

BAĞIŞ.608

BEDELİ ÖDENEREK SATIN ALMA.609

III. İSPAT .609

GENEL OLARAK609

ÖLÇÜTLER611

Beşeri İlişkiler .611

Gerçek Değerle Satış Bedeli Arasındaki Fark.614

Gelenek ve Görenekler615

Olayların Olağan Akışı615

Satın Alma Gücü.617

Toplumsal Eğilimler618

Sözleşme Yapmak İçin Haklı ve Makul Bir Sebebin

Varlığı .619

III. USUL HÜKÜMLERİ .620

GÖREVLİ MAHKEME620

YETKİLİ MAHKEME .621

TARAFLAR .622

ISLAH.625

ZAMANAŞIMI.625

LII İçindekiler

DOKUZUNCU BÖLÜM

MİRASIN GEÇMESİ

& 41. MİRASIN AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI 627

GENEL OLARAK627

MİRASIN AÇILMA ANI (TMK m. 575 c. 1)629

III. MİRASIN DEĞERLENDİRME ANI (TMK m. 575 c. 2)629

USUL HÜKÜMLERİ .632

GÖREVLİ MAHKEME632

YETKİLİ MAHKEME (TMK m. 576 f. I) .633

DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ YER (TMK m. 576 f. II) 633

Mirasbırakanın Tasarrufların İptali Davaları

(TMK m. 576 f. II) 633

Tenkis Davaları (TMK m. 576 f. II)634

Mirasın Paylaştırılması (TMK m. 576 f. II) 634

Miras Sebebiyle İstihkak Davaları (TMK m. 576 f. II).634

& 42. MİRASÇI OLABİLME KOŞULLARI/ MİRASÇILIK

EHLİYETİ/MİRASA EHLİYET .635

GENEL OLARAK635

MİRASA EHİL OLMAK/HAK EHLİYETİ

(TMK m. 8, 577 f. I, 580, 581) .635

GENEL OLARAK636

GERÇEK KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ636

Kural Olarak (TMK m. 577 f. I)637

İstisnalar638

TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ.639

TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN TOPLULUĞA

YAPILAN KAZANDIRMALAR (TMK m. 577 f. II)639

Genel Olarak .640

Kazandırmanın Yorumu Hakime Aittir.640

Mirasbırakanın Amacı Gerçekleştirebiliyorsa.640

İçindekiler LIII

Mirasbırakanın Amacı Gerçekleştirilemiyorsa641

III. MİRASTAN YOKSUN OLMAMAK (TMK m. 578)641

KOŞULLARI641

Mirastan Yoksunluk Sebebi Gerçekleşmelidir

(TMK m. 578, f. I) 641

Mirasbırakanı Öldüren veya Öldürmeye Teşebbüs

Edenler 642

Mirasbırakanı Ölüme Bağlı Tasarruf Yapamayacak

Duruma Getirenler.644

Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarruf Yapmasını

veya Böyle Bir Tasarruftan Dönmesini Sağlayanlar ve

Engelleyenler.644

Aldatma Yoluyla 645

Zorlama Yoluyla 645

Korkutma Yoluyla645

Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir

Durumda ve Zamanda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufu

Ortadan Kaldıranlar veya Bozanlar .645

Mirasbırakanın Affı Bulunmamalıdır (TMK m. 578, f. II) .646

SONUÇLARI646

Yalnız Yoksun Olanı Etkiler (TMK m. 579 f. I) .646

Yoksunluk O Mirasbırakana Özgüdür.647

Mirasbırakandan Önce Ölmüş Gibi Kabul Edilir

(TMK m. 579 f. II) 647

Kendiliğinden Oluşur 647

Mirasçı Olamazlar.648

Ölüme Bağlı Tasarrufla Herhangi Bir Hak Edinemezler.648

Hükmü Geçmişe Yürür .648

Resmi Tasfiye İsteyemez 648

Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez.648

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ649

TESPİTİNDE GÖREVLİ MAHKEME 650

LIV İçindekiler

MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMAK

(TMK m. 580-581)650

GENEL OLARAK651

Mirasçı Olarak Hak Sahipliği (TMK m. 580) .651

Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak

Sağ Olma (TMK m. 580 f. I).651

Mirasın Açıldığı Anda Sağ Olan Mirasçının Sonradan

Ölümü (TMK m. 580 f. II) 653

Vasiyet Alacaklısının Mirasçılığı (TMK m. 581) .653

Mirasbırakanın Ölümü Anında Mirasa Ehil Olarak

Sağ Olmalıdır 654

Mirasbırakandan Önce Ölmüş İse .654

Kural Olarak Vasiyeti Yerine Getirme

Yükümlülüğü Kalkar (TMK m. 581 f. I)654

Aksi Düzenlemede Yükümlülük Devam Eder

(TMK m. 581 f. II) .655

MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDE SAĞ OLMAK

KOŞULUNUN İSTİSNALARI 655

Ceninin Mirasçılığı (TMK m. 582) .655

İleride Doğacak Çocuğun Mirasçılığı (TMK m. 583).656

Mirasbırakan, Borç Ödemeden Acizliği Sebebiyle

Mirasçılıktan Çıkarmasında Yarı Miras Payının Doğacak

Çocuklarına Özgülemesi (TMK m. 513 f. I) .657

Belirli Süreye veya Geciktirici Koşula Bağlı Mirasçı

Atama/Belirli Mal Vasiyeti .657

Vakıf Kurma (TMK m. 102 f. I, TMK m. 526).657

& 43. GAİPLİK HALİNDE MİRASIN GEÇİŞİ (TMK m. 584-588) 659

GAİBİN MİRASI (TMK m. 584-585)659

GÜVENCE KARŞILIĞI TESLİM (TMK m. 584).659

GERİ VERME (TMK m. 585)660

GAİBE DÜŞEN MİRAS (TMK m. 586) 661

III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI

(TMK m. 587).663

GAİPLE İLGİLİ HAZİNENİN İSTEMİ (TMK m. 588) 664

İçindekiler LV

GAİPLİĞE KARAR VERİLMESİ KOŞULLARI664

Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Bir Kimse Bulunmalıdır.664

Malvarlığı veya Miras Payı On Yıl Resmen

Yönetiliyor Olabilir.664

Yüz Yaşını Dolduracağı Süre Geçmiş Olabilir .666

Hazinenin İstemi Bulunmalıdır .666

İlân Süresinde Hiçbir Hak Sahibi Ortaya Çıkmamış

Olmalıdır .666

DEVLETİN STATÜSÜ 667

Gaibin Mirası Devlete Geçer.667

Gaibin Mirasını Teslim Alanlar Gibi Geri Vermekle

Yükümlüdür 668

Gaibe Karşı Yükümlülük.668

Üstün Hak Sahiplerine Karşı Yükümlülük669

& 44. MİRASIN KAZANILMASI (TMK m. 599-618) .671

GENEL OLARAK671

YASAL MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN

KAZANILMASI (TMK m. 599, f. I-II)671

MİRASI, MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE

KAZANIRLAR.672

MİRASI BİR BÜTÜN OLARAK KAZANIRLAR 672

MİRASI KANUN GEREĞİNCE KAZANIRLAR .672

MİRASI KURAL OLARAK DOĞRUDAN DOĞRUYA

KAZANIRLAR.673

Aynî Hakları Kazanma673

Alacakları Kazanma 673

Diğer Malvarlığı Haklarını Kazanma673

Taşınırlar Üzerindeki Zilyetlikleri Kazanma.674

Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetlikleri Kazanma.674

MİRASBIRAKANIN BORÇLARINDAN KİŞİSEL

OLARAK SORUMLUDURLAR (TMK m. 599 f. II)674

III. ATANMIŞ MİRASÇILAR TARAFINDAN MİRASIN

KAZANILMASI (TMK m. 599, f. I-II)675

LVI İçindekiler

MİRASI, MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ İLE

KAZANIRLAR.675

YASAL MİRASÇILAR ZİLYETLİK HÜKÜMLERİNE

GÖRE TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR .676

& 45. MİRASIN TUTULAN DEFTER GEREĞİNCE KABULÜ/

RESMÎ DEFTER TUTMA (TMK m. 619-631).677

GENEL OLARAK677

İŞLEVİ679

TEREKENİN GERÇEK DURUMUNU ÖĞRENME 679

SORUMLULUĞUNU SINIRLAMA .680

MİRASI RET VEYA KABUL SÜRELERİNİ UZATMA .680

ALACAKLILARIN HAKLARININ ETKİLENMESİ.681

III. ÖZELLİKLERİ (TMK m. 619) 681

RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA GÖREVLİ VE

YETKİLİ MAKAM 681

RESMÎ DEFTER TUTULMASININ İSTENME ŞEKLİ .682

İsteyebilenler.682

Mirası Reddetmeye Hakkı Olan Yasal Mirasçı.682

Atanmış Mirasçı683

İsteyemeyenler 683

Vasiyet Alacaklısı .683

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi683

Mirasbırakanın Alacaklıları.683

Mirasçının Alacaklıları684

Mirastan Yoksun Olanlar 684

Mirası Reddedenler .684

Mirasçılıktan Çıkarılanlar .684

Mirastan Feragat Edenler 684

İstemesine Gerek Olmayan (TMK m. 631 f. II)684

RESMÎ DEFTER TUTULMASINI İSTEME SÜRESİ

(TMK m. 619 f. II)685

Bir Ay İçinde İstenir685

İçindekiler LVII

Süre Hak Düşürücüdür685

Önemli Sebepler Varsa Uzatılabilir

(Kıyasen TMK m. 615) .685

Genel Olarak .686

Önemli Sebepler Varsa686

Ret Süresini Uzatabilir .686

Yeni Bir Süre Tanıyabilir.686

Önemli Sebepler Yoksa.687

RESMÎ DEFTER TUTULMASINI İSTEME HAKKININ

DÜŞMESİ .687

RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA UYGULANACAK

USUL 687

RESMÎ DEFTER TUTULMASININ ETKİSİ688

Diğer Mirasçılar Hakkında Etkili Olur688

Alacağın Varlığına Karine Oluşturur 688

RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA GİDERLER .688

USUL (TMK m. 620-623) 688

DEFTERE GEÇİRME (TMK m. 620)689

Hâkimin Görevlendirilecek Kâtibe Tutturulur 689

Bütün Aktif ve Pasifler Yazılır689

Resmî Kayıtlardan veya Mirasbırakanın Belgelerinden

Anlaşılanlar Doğrudan Doğruya Deftere Geçirilir

(TMK m. 622) .692

Ölüm Tarihindeki Değerler Esas Alınır 692

Değer Kural Olarak Hakim Tarafından Belirlenir.692

İLÂN YOLUYLA ÇAĞRI (TMK m. 621) .692

İlân Yoluyla Çağrının Muhatapları .693

İlân Yoluyla Çağrının Konusu 693

İlân Yoluyla Çağrının Sayısı .694

İlân Yoluyla Çağrı Aralığı.696

İlân Yoluyla Çağrı Sonucu Bildirim Süresi.696

BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.696

LVIII İçindekiler

Yükümlülüğün Kapsamı .697

Mirasçıların Bilgi Verme Yükümlülüğü

(TMK m. 620 f. III).697

Üçüncü Kişilerin Bilgi Verme Yükümlülüğü

(TMK m. 620 f. II) 697

Yükümlülüğü Yerine Getirmemenin Sonuçları

(TMK m. 620 f. II) 697

DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ (TMK m. 623)698

İnceleme Hakkı Vardır (TMK m. 623 f. I)698

Giderler Terekeden Ödenir (TMK m. 623 f. II) 698

MİRASÇILARIN DURUMU (TMK m. 624-625) .698

YÖNETİM (TMK m. 624)699

ETKİSİ699

Mirasbırakanın Borçları İçin İcra Takibi Yapılamaz

(TMK m. 625 f. I) .699

Zamanaşımı İşlemez (TMK m. 625 f. II) 701

Acele Hâller Dışında Davalara Devam Edilemez

(TMK m. 625 f. III).701

Acele Hâller Dışında Yeni Dava Açılamaz

(TMK m. 625 f. III).701

SONUÇLARI (TMK m. 626-630)701

BEYANA ÇAĞRI (TMK m. 626) 701

Defteri İnceleme Süresi Bitmiş Olmalıdır.702

Her Mirasçı Beyanda Bulunmaya Çağrılmalıdır.702

Her Mirasçıya Bir Ay Süre Verilmelidir.703

Koşullar Gerektirdiği Takdirde Ek Süre Verilebilir 704

BEYAN (TMK m. 627) 704

Mirasçı Beyanda Bulunabilir (TMK m. 627 f. I) 704

Mirası Reddettiğini Beyan 705

Mirası Kayıtsız Şartsız Kabul Ettiğini Beyan706

Mirası Deftere Göre Kabul Ettiğini Beyan707

Resmi Tasfiye İstediğini Beyan 707

İçindekiler LIX

Mirasçı Beyanda Bulunmayabilir (TMK m. 627 f. II) 707

RESMÎ DEFTERE GÖRE KABULÜN SONUÇLARI

(TMK m. 628-630)707

Deftere Yazılanlardan Sorumluluk (TMK m. 628) .708

Deftere Yazılmayanlardan Sorumluluk (TMK m. 629) 708

Kefalet Borçlarından Sorumluluk (TMK m. 630) .709

VII. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ (TMK m. 631) 709

VIII. KANUN YOLU709

HUMK UYGULAMASINDA KANUN YOLU.710

Temyiz 710

Karar Düzeltme .710

HMK UYGULAMASINDA KANUN YOLU710

İstinaf 710

Temyiz 711

Karar Düzeltme .711

& 46. RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-636) .713

RESMÎ TASFİYENİN ÖZELLİKLERİ .713

MİRAS AÇILDIĞINDA MİRASÇILARA VERİLEN BİR

SEÇENEKTİR 714

TEREKE AYRI VE BAĞIMSIZ NİTELİĞİNİ KORUR .714

TEREKENİN TAMAMINI KAPSAR715

TEREKENİN SEVK VE İDARESİ ANLAMINA GELMEZ 715

MİRASÇILARIN KENDİ MALVARLIKLARIYLA

SINIRSIZ SORUMLULUĞUNU SONLANDIRIR .716

ALACAKLILARA GÜVENCE SAĞLAR (TMK m. 603 f. I).716

Mirasbırakanın Alacaklıları (TMK m. 603 f. II) .716

Vasiyet Alacaklıları (TMK m. 603 f. I).720

Mirasçının Alacaklıları (TMK m. 617) .721

İSTEM ÜZERİNE RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-633) 721

MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE (TMK m. 632) 722

Mirasçı Olanlar İsteyebilir (TMK m. 632 f. I) 722

LX İçindekiler

Yasal Mirasçı İsteyebilir .722

Atanmış Mirasçı İsteyebilir.723

Mirastan Yoksun Olanlar İsteyemez .723

Mirastan Tamamen Çıkarılanlar İsteyemez.723

Mirastan Feragat Edenler İsteyemez .723

Mirastan Reddetmiş Olanlar İsteyemez.723

Yedek Mirasçı Kural Olarak İsteyemez 723

Art Mirasçı Kural Olarak İsteyemez .724

Mirasçı Olmayanlar İsteyemez724

Yüklemelerden Yararlanacaklar İsteyemez.724

Vasiyet Alacaklıları İsteyemez724

Mirasçının Alacaklıları İsteyemez.725

Mirasçılardan Biri Mirası Kabul Ederse İstenemez

(TMK m. 632 f. II) 725

Mirasçılar Usulüne Uygun İstemde Bulunmalıdır.725

MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ İSTEMİ İLE

(TMK m. 633).725

Koşulları726

Alacakların Elde Edilemeyeceğine İlişkin İnandırıcı

Sebeplerin Varlığı .726

İstenildiği Hâlde Alacaklarının Ödenmemesi726

Kendilerine Güvence Verilmemesi .726

Talep .727

Süre .727

III. KENDİLİĞİNDEN RESMÎ TASFİYE.728

EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN

REDDOLUNAN MİRAS (TMK m. 612 f. I) .728

SONRA GELEN MİRASÇI YARARINA RETTE SONRA

GELEN MİRASÇILARIN MİRASI KABUL ETMEMESİ

(TMK m. 614 f. III).731

MALVARLIĞI BORCUNA YETMEYEN MİRASÇININ

MİRASI REDDİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ

(TMK m. 617 f. II)731

İçindekiler LXI

MEVCUDU BORCUNA YETMEYEN TEREKENİN

TASFİYESİ (TMK m. 636) 731

RESMÎ TASFİYENİN YAPILMASI (TMK m. 634).732

SULH HAKİMİ RESMÎ TASFİYE YAPABİLİR732

TASFİYE MEMURU RESMÎ TASFİYE YAPABİLİR.733

RESMÎ TASFİYENİN BAŞLAMASI (TMK m. 634 f. II).733

RESMÎ TASFİYE ŞEKİLLERİ734

OLAĞAN USUL İLE RESMÎ TASFİYE (TMK m. 632-635) .734

Özel İhtiyari Artırma Usulü 735

Açık Artırma Usulü.736

Pazarlıkla Satış Usulü737

İFLÂS USULÜ İLE RESMÎ TASFİYE (İİK m. 180, 208 vd)738

RESMÎ TASFİYENİN TAMAMLANMASI741

TAMAMLAYICI DEFTER DÜZENLENİR741

HÂKİM EKSİKLİKLERİ TAMAMLATTIRIR.741

TASFİYE MEMURU KALAN MAL VE ALACAKLARI

MİRASÇILARA DEVRE HAZIR HALE GETİRİR742

VII. RESMÎ TASFİYE SONUCU SORUMLULUK .742

MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK m. 632 f. III)742

MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ

SORUMLULUĞU 743

VIII. RESMÎ TASFİYEDE USUL HÜKÜMLERİ743

GÖREVLİ MAHKEME743

YETKİLİ MAHKEME .743

TARAFLAR .744

SÜRE 745

KANUN YOLU 746

& 47. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK (TMK m. 637-639).749

GENEL OLARAK749

KOŞULLARI (TMK m. 637) .750

MİRASÇILIKTAKİ ÜSTÜN HAK İSPAT EDİLMELİDİR

(TMK m. 637 f. I) .751

LXII İçindekiler

MİRASÇILIK SIFATIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK

ÇÖZÜLMELİDİR (TMK m. 637 f. II) .752

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINABİLİR (TMK m. 637 f. III).752

Davacının İstemi Bulunmalıdır .752

Her Türlü Önlem Alınabilir.753

Davalının Güvence Göstermesi.753

Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi.753

Diğer Önlemler753

III. HÜKÜMLERİ (TMK m. 638) 753

TEREKE VEYA TEREKEYE DAHİL MAL, DAVACIYA

ZİLYETLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER UYARINCA

VERİLİR (TMK m. 638 f. I).753

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI SAVUNMASI İLERİ

SÜRÜLEMEZ (TMK m. 638 f. II) .754

ZAMANAŞIMI (TMK m. 639) 754

USUL HÜKÜMLERİ .755

GÖREVLİ MAHKEME (HMK m. 2 f. I) .755

YETKİLİ MAHKEME (TMK m. 576 f. II, HMK m. 11 f. I/a) 756

DAVACI (TMK m. 637 f. I).756

DAVALI (TMK m. 637 f. I) .757

HÜKÜM .757

KANUN YOLU 758

& 48. ADİ İSTİHKAK DAVASI.761

GENEL OLARAK761

USUL HÜKÜMLERİ .762

ONUNCU BÖLÜM

MİRASIN PAYLAŞILMASI

& 49. MİRAS ORTAKLIĞI (TMK m. 640) 765

GENEL OLARAK765

MİRAS ORTAKLIĞININ TANIMI (TMK m. 640 f. I).766

İçindekiler LXIII

MİRAS ORTAKLIĞININ İŞLEVİ (TMK m. 640 f. II) .767

Mirasçılar Terekeye Elbirliğiyle Sahip Olurlar .767

Mirasçılar Kural Olarak Terekeye Ait Bütün Haklar

Üzerinde Birlikte Tasarruf Ederler768

MİRAS ORTAKLIĞININ KAPSAMI (TMK m. 640 f. II) 768

MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ769

KENDİLİĞİNDEN OLUŞUR 769

MİRASÇILAR ARASINDA KURULUR 770

GEÇİCİDİR 771

TEREKEDEKİ BÜTÜN HAK VE BORÇLARI KAPSAR772

TÜZEL KİŞİLİĞİ YOKTUR773

TARAF EHLİYETİ YOKTUR.774

ELBİRLİĞİYLE TASARRUF EDİLEBİLİR.774

III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK m. 641)775

& 50. TEREKEDE HAK SAHİPLİĞİ, TASARRUF VE YÖNETİM.777

GENEL OLARAK777

TEREKEDE ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ777

III. TEREKEDE BİRLİKTE TASARRUF .778

& 51. MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI

(TMK m. 640 f. III)779

GENEL OLARAK779

USUL HÜKÜMLERİ .782

GÖREVLİ MAHKEME782

YETKİLİ MAHKEME .782

DAVACI .782

Mirasçı Dava Açabilir .783

Yetki Belgesi İle Dava Açılabilir 783

Hukuki Yararı Bulunan Dava Açabilir784

DAVALI .785

ADLİ TATİLDE İNCELENEBİLİR.786

HÜKÜM TEMYİZ EDİLEBİLİR.786

LXIV İçindekiler

KARAR DÜZELTME YOLU KAPALIDIR787

FERAGAT 787

& 52. MİRAS ORTAKLIĞINDA BİRLİKTE YAŞAYANLARIN

HAKKI (TMK m. 645) 789

GENEL OLARAK .789

BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI 789

HAKKIN SAHİPLERİ .789

HAKKIN KONUSU .789

& 53. PAYLAŞMA.791

GENEL OLARAK791

PAYLAŞMA KAVRAMI.792

ANLAM OLARAK 792

Dar Anlamda Paylaşma.792

Geniş Anlamda Paylaşma792

KAPSAM OLARAK 793

Tam Paylaşma .793

Bütün Malları Kapsar793

Oybirliği Kuralı Uygulanır793

Miras Ortaklığını Sona Erdirir 794

Kısmi Paylaşma.794

Şekli 794

Anlaşma Yolu İle .794

Dava Yolu İle.794

Özellikleri794

Belirli Mallarda Yapılır795

Oybirliği Kuralı Uygulanır.795

Miras Ortaklığını Sona Erdirmez .795

Türleri .795

Mirasçılar Yönünden Kısmi Paylaşma

(Sübjektif Kısmi Paylaşma) .796

Mallar Yönünden Kısmi Paylaşma.796

İçindekiler LXV

Karma Kısmi Paylaşma (Obbjektif Kısmi

Paylaşma).796

ANLAŞMALI OLARAK796

Elden Paylaşma .797

Herhangi Bir Şekle Bağlı Değildir 797

Tam Paylaşma Zorunlu Değildir .797

Oybirliği İlkesi Geçerlidir .797

Payların Fiilen Alınması Paylaşma İçin Yeterlidir797

Sözleşme ile Paylaşma 798

ZAMAN OLARAK 798

III. PAYLAŞMA İLKELERİ799

İRADE SERBESTLİĞİ İLKESİ.799

Mirasçının İrade Serbestliği (TMK m. 646, f. II)799

Kural Olarak (TMK m. 646, f. I.)799

İstisna 800

Mirasbırakanın İrade Serbestliği (TMK m. 647, f. I) 801

Kural Olarak801

İstisna 801

EŞİTLİK İLKESİ (TMK m. 649, f. I).803

BİLGİ VERME İLKESİ (TMK m. 646, f. III, 649, f. II)803

Tereke Mallarına Zilyet Olan veya Mirasbırakana Borçlu

Bulunan Mirasçıların Yükümlülüğü (TMK m. 646, f. III) 803

Mirasbırakan ile Aralarındaki İlişkiler Hakkında

Yükümlülük (TMK m. 649, f. II) 804

ALACAKLILARIN KORUNMASI İLKESİ

(PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI) (TMK m. 648)804

GÜVENCEYE BAĞLAMA İLKESİ (TMK m. 649, f. III) 806

AYNEN PAYLAŞMA İLKESİ (TMK m. 651, 653, f. II)807

AYNİ İKAME İLKESİ.808

YARGISAL PAYLAŞMA/PAYLAŞMA DAVASI

(TMK m. 642).808

GENEL OLARAK809

LXVI İçindekiler

PAYLAŞMA DAVASINDA USUL HÜKÜMLERİ810

Görevli Mahkeme (TMK m. 642 f. II) 810

Yetkili Mahkeme (TMK m. 576 f. II, HMK m. 11 f. I/a)810

Davacı .811

Davalı812

Süre (TMK m. 642 f. I) .812

& 54. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TMK m. 644)813

GENEL OLARAK813

MİRASÇILARIN ÇAĞRILMASI 814

ÇAĞRI ŞEKLİ815

İTİRAZ İLERİ SÜRÜLMEMİŞ OLMALIDIR 816

PAYLAŞMA DAVASI AÇILMAMIŞ OLMALIDIR816

Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılmalıdır.817

Dava Açma İçin Süre İstenmişse Verilmelidir817

Dava Açılmışsa Davanın Reddine Karar Verilmelidir 818

Üçüncü Kişinin Davası Engel Değildir .819

Satışa Karar Verilmişse Davanın Reddine Karar

Verilmelidir.819

USUL HÜKÜMLERİ .820

GÖREVLİ MAHKEME820

YETKİLİ MAHKEME .821

DAVACI.822

Mirasçılardan Biri İsteyebilir 822

Alacaklı İcra Mahkemesinden Alınmış Yetki Belgesiyle

Dava Açabilir 823

Alacaklı İcra Müdürlüğünden Alınmış Yetki Belgesiyle

Dava 823

Hukuki Yararı Olan Dava Açabilir .824

Pay Sahibi Olmayan Dava Açamaz.825

Tescil Davasındaki Yetki Belgesiyle Dava Açılamaz.825

Miras Payını Temellük Eden Kişi Dava Açamaz825

İçindekiler LXVII

Menfaat Çatışması Varsa Kayyım Atanır826

DAVALI .826

Bütün Mirasçılara Husumet Yöneltilmelidir .827

Mirasçılık Belgesi Dosya Arasında Bulunmalıdır.827

Mirasçılık Çekişmeli İse Bekletici Mesele Yapılmalıdır.828

Gerekiyorsa Kayyım Atanması Sağlanmalıdır 829

Kayyım Varsa Davaya Dahil Edilmelidir829

Ölen Mirasçı Varsa Mirasçıları Davaya Dahil Edilmelidir .830

Usulüne Uygun Tebligat Yapılmalıdır 830

Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Düşmez 831

Hazineye Husumet Düşmez 831

HÜKÜM FIKRASI .832

Duraksama Yaratmamalıdır 832

Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılmamalıdır 833

Veraset İlamına Atıf Yapılamaz834

Bilirkişi Raporuna Atıf Yapılamaz834

Kısa Karar Uygun Olmalıdır .834

Pay ve Paydaşlar Gösterilmelidir 835

KANUN YOLU 836

HUMK Uygulamasında Kanun Yolu 836

Temyiz 836

Karar Düzeltme .837

HMK Uygulamasında Kanun Yolu.837

İstinaf 837

Temyiz 838

Karar Düzeltme .838

YARGILAMA GİDERLERİ 838

İSTEK AŞILAMAZ840

& 55. MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞKA BİR ORTAKLIĞA

ÇEVRİLMESİ841

GENEL OLARAK841

LXVIII İçindekiler

MİRAS ORTAKLIĞININ BAŞKA BİR ORTAKLIĞA

ÇEVRİLMESİ 841

& 56. MİRAS ORTAKLIĞININ KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ843

GENEL OLARAK843

KENDİLİĞİNDEN ERME HALLERİ .843

MİRASÇILARIN MİRASI REDDETMELERİ843

MİRASÇILARIN MİRASTAN YOKSUN OLMALARI.844

TEREKENİN BİR MİRASÇIDA TOPLANMASI.844

& 57. PAYLARIN OLUŞTURULMASI VE BAZI MALLARIN

ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI (TMK m. 650-651) .845

GENEL OLARAK845

PAYLARIN OLUŞTURULMASI (TMK m. 650) .846

PAY OLUŞUMU MİRASÇI VEYA ORTAK KÖK

SAYISINCA GERÇEKLEŞTİRİLİR .846

PAY OLUŞUMU ANLAŞMA OLMAZSA SULH

MAHKEMESİNDEN İSTENEBİLİR 846

PAYLARIN ÖZGÜLENMESİ (TMK m. 650 f. III).846

Mirasçılar Anlaşabiliyorlarsa 847

Mirasçılar Anlaşamıyorlarsa .847

III. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI

(TMK m. 651).847

BÖLÜNEMEYEN TEREKE MALININ ÖZGÜLENMESİ.848

MALIN BÖLÜNMESİ VEYA ÖZGÜLENMESİ

KONUSUNDA ANLAŞAMAZLIK ÇIKMASI .848

Malın Satılması (TMK m. 651 f. II)848

Satışın Artırma Yoluyla Yapılması (TMK m. 651 f. III) 849

& 58. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE

ÖZGÜLENMESİ (TMK. m. 652).851

GENEL OLARAK851

KOŞULLARI853

OLUMLU KOŞULLAR .853

Malik Eşin Ölüm ve Benzeri Durumu Gerçekleşmelidir 853

Malik Eşin Ölümü Gerçekleşebilir853

İçindekiler LXIX

Ölüm 1.1.2002 Öncesi İse 854

Ölüm 1.1.2002 Sonrası İse 854

Malik Eş İçin Ölüm Karinesi Gerçekleşebilir .854

Malik Eş İçin Gaiplik Kararı Alınmış Olabilir 855

Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir

(TMK m. 35) 855

Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz 856

Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir .856

Sağ Eşin Miras Hakkı Bulunmalıdır857

Mirasçılık Sıfatı Bulunmalıdır.857

Miras Hakkı Belirlenmelidir .858

Miras Hakkının Miktarı Önemsizdir .859

Miras Hakkı Yetmezse Bedel Eklenebilir .859

Ayni Hakkın Değerinin Belirlenmesi861

Değerin Belirlenmesi Anı.861

Esasa Alınacak Değer.861

Değerin Belirlenme Şekli .861

Değerin Karşılanması861

Konut veya Ev Eşyası Bulunmalıdır .862

Konut ve Ev Eşyası Ölene Ait Olmalıdır 862

Aile Konutu Niteliğinde Çekişme Bulunmamalıdır 864

Tespit Davası Varsa Sonucu Beklenir864

Tespit Davası Yoksa Açılması İçin Mehil

Verilmelidir865

İstem Bulunmalıdır865

OLUMSUZ KOŞULLAR (TMK. m.652 f.III)865

Ölen Eşin Meslek ve Sanatını Yürütecek Altsoyu

Bulunmamalıdır.865

Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri

Engellememelidir 866

III. MİRAS HAKKINA BAĞLI HAKLAR866

LXX İçindekiler

KURAL OLARAK (MÜLKİYET HAKKI TANINMASI)

(TMK. m.652 f.I) 866

İSTİSNA/HAKLI NEDEN VARSA (İNTİFA VEYA

OTURMA HAKKI TANINMASI) (TMK. m.652 f.II).867

Haklı Sebepler Bulunmalıdır.867

İstem Bulunmalıdır .868

Sağ Kalan Eşin İstemi .868

Diğer Yasal Mirasçılarından Birinin İstemi 868

İntifa Hakkı Tanınabilir.868

Oturma Hakkı Tanınabilir .869

MİRAS HAKLARI BAKIMINDAN AYNİ HAK TALEP

EDİLEMEYECEK DURUMLAR (TMK. m.652 f.III) 869

Mirasbırakan Bir Meslek veya Sanat İcra Ediyor Olmalıdır .869

Altsoyundan Biri Aynı Meslek ve Sanatı İcra Etmelidir.870

Gerekli Olan Bölüm Bulunmalıdır870

Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri

Saklıdır871

USUL HÜKÜMLERİ .871

GÖREVLİ MAHKEME871

YETKİLİ MAHKEME .875

DAVACI.876

Kural Olarak876

Yasal Temsilci.876

DAVALI .877

& 59. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA (TMK m. 653-668).879

BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN EŞYA (TMK m. 653 f. I) 879

MİRASÇILARDAN BİRİ KARŞI ÇIKMIŞ OLMALIDIR879

EŞYA BİR BÜTÜNLÜK OLUŞTURMALIDIR .879

AİLE BELGELERİ (TMK m. 653 f. II) .879

SATILAMAMASI880

MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKMASI .880

Görevli Mahkeme Karar Vermelidir .880

İçindekiler LXXI

Yerel Adet Göz Önünde Tutulur .880

Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde Tutulur880

Mirasçılardan Birine Özgülenmesi880

Payına Mahsup Edilmek Suretiyle 881

Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle881

Satılmasına Karar Verilmesi .881

Özel Kanun Hükümleri Saklıdır881

III. ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYA (TMK m. 653 f. II)881

SATILAMAMASI 882

MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKMASI .882

Görevli Mahkeme Karar Vermelidir .882

Yerel Adet Göz Önünde Tutulur .882

Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde Tutulur883

Mirasçılardan Birine Özgülenmesi883

Payına Mahsup Edilmek Suretiyle 884

Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle884

Satılmasına Karar Verilmesi .884

Özel Kanun Hükümleri Saklıdır884

MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI

(TMK m. 654).885

MİRASBIRAKANIN GEÇERLİ BİR ALACAĞI

BULUNMALIDIR885

MİRASÇININ BORCU OLMALIDIR .885

Borç Muaccel Değilse .885

Borç Miras Payından Az İse885

Borç Miras Payından Çok İse886

FARKLI SÖZLEŞME YAPILABİLİR.886

REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI (TMK m. 655)886

MİRASBIRAKANIN BORÇLARI İÇİN REHNEDİLMİŞ

BİR TEREKE MALI BULUNMALIDIR.886

LXXII İçindekiler

KENDİSİNE REHNEDİLMİŞ BİR TEREKE MALI DÜŞEN

MİRASÇI O MALIN GÜVENCE ALTINA ALDIĞI BORCU

ÜSTLENMİŞ OLUR 886

TAŞINMAZLAR (TMK m. 656-658) 887

TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ (TMK m. 656) .887

TAŞINMAZLARIN ÖZGÜLENMESİ (TMK m. 657-658).887

Özgülenmeye Esas Olan Değer (TMK m. 657) 887

Özgüleme Değeri 888

Özgüleme Ölçüsü 888

Tarımsal Taşınmazlarda Ölçü 888

Diğer Taşınmazlarda Ölçü .888

Değerin Belirlenmesi (TMK m. 658) 888

Mirasçılar Tarafından Belirlenmesi.889

Sulh Hâkimi Tarafından Belirlenmesi.889

Mirasbırakan Tarafından Belirlenmesi889

& 60. PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ .891

GENEL OLARAK891

KANUN GEREĞİNCE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ

(TMK m. 643 f. I) .891

CENİN NEDENİYLE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ

(TMK m. 643 f. I) .892

Koşulları892

Cenin Mirasın Açıldığı Tarihte Var Olmalıdır 892

Cenin, Yasal Mirasçı ya da Atanmış Mirasçı

Olmalıdır .892

Sonuçları .892

MUHTAÇ ANANIN GEÇİM GİDERLERİNİN

KARŞILANMASI (TMK m. 643 f. II) .893

Koşulları893

Talep .893

Davacı .894

Davalı894

İçindekiler LXXIII

Görevli Mahkeme (TMK m. 642) .894

Yetkili Mahkeme (HMK m. 11 f. I/b) .894

Sorumluluk895

III. İSTEK GEREĞİNCE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ895

MİRASÇILARIN İSTEĞİ ÜZERİNE PAYLAŞMANIN

ERTELENMESİ .895

Fiili Uygulama İle Paylaşmanın Ertelenmesi 896

Yargısal İstek İle Paylaşmanın Ertelenmesi

(TMK m. 642 f. III).896

MİRASBIRAKANIN İSTEĞİ ÜZERİNE PAYLAŞMANIN

ERTELENMESİ (TMK m. 647).897

& 61. MİRASTA DENKLEŞTİRME (TMK m. 669-675).899

GENEL OLARAK899

KOŞULLARI (TMK m. 669 f. I)900

SAĞLARARASI KAZANDIRMA BULUNMALIDIR .901

KAZANDIRMA KARŞILIKSIZ OLMALIDIR.903

KAZANDIRMA YASAL MİRASÇILARA YAPILMIŞ

OLMALIDIR 903

KAZANDIRMA MİRAS PAYLARINA MAHSUBEN

YAPILMIŞ OLMALIDIR.904

Altsoyun Denkleştirme Yükümlüğü (TMK m. 669 f. II) 905

Çeyiz Verme910

Kuruluş Sermayesi Verme.911

Malvarlığını Devretme 912

Borçtan Kurtarma912

Diğer Benzeri Kazandırma913

Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçıların Denkleştirme

Yükümlüğü913

III. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HÂLİNDE GERİ VERME

YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 670).914

MİRASÇILIK SIFATINI KAYBEDEN MİRASÇIYA AİT

GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 914

LXXIV İçindekiler

GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ MİRAS PAYLARINDA

MEYDANA GELEN ARTIŞ ORANINDA GEÇER914

DENKLEŞTİRME ŞEKLİ (TMK m. 671-673)914

GERİ VERME VEYA MAHSUP (TMK m. 671) 914

Geri Vermekle Yükümlü Olan Mirasçının Tercih Hakkı 914

Dilerse Aldığını Aynen Geri Verir915

Dilerse Değerini Miras Payına Mahsup Ettirir 916

Aldığı Şeyin Değeri Miras Payından Fazla İse 916

Aldığı Şeyin Değeri Miras Payından Az İse 916

Saklı Olan Hükümler.916

a- Mirasbırakanın Bu Kurala Aykırı Tasarrufları916

b- Mirasçıların Tenkise İlişkin Hakları916

MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALAR (TMK m. 672) .917

Denkleştirmeye Tâbi Olmayan Kazandırmalar .917

Diğer Mirasçıların Tenkise İlişkin Hakları917

DENKLEŞTİRME DEĞERİ (TMK m. 673) 917

Denkleştirme Değeri .917

Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Uygulanacak Haller919

EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ (TMK m. 674) 919

GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KONUSU919

GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İLGİLİSİ .920

GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRI.920

GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA

TAZMİNAT İSTEME HAKKI.920

Engelliliği Bulunan Çocuklar921

Eğitim Ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan Çocuklar 921

HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ (TMK m. 675)921

OLAĞAN HEDİYELER 921

GELENEĞE UYGUN GİDERLER921

ÇEYİZ GİDERLERİ.922

VII. USUL HÜKÜMLERİ .922

İçindekiler LXXV

GÖREVLİ MAHKEME922

YETKİLİ MAHKEME .922

DAVACI .923

DAVALI .923

SÜRE 924

KADEMELİ İSTEK925

ZAMANAŞIMI.926

& 62. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ (TMK m. 676).927

GENEL OLARAK927

PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI928

TEREKE MALLARININ TAMAMINI KAPSAMASI

GEREKMEZ.928

Tam Paylaşma Yapılabilir (TMK m. 676 f. II)929

Kısmi Paylaşma Yapılabilir (TMK m. 676 f. II) .929

KAPSAM DIŞINA ÇIKILARAK KARAR VERİLEMEZ 930

PAYLAŞMA KONUSU MİRASBIRAKANA AİT

OLMALIDIR 931

PAYLAŞMADA EŞİTLİK ZORUNLU DEĞİLDİR .931

SÖZLEŞME PAYLAŞMAYA YÖNELİK OLMALIDIR932

III. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 932

YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI YETERLİDİR.932

Adi Yazılı Şekil Yeterlidir 933

Tapu Sicil Memuru Önünde de Yapılabilir .933

Paylı Mülkiyet Oluşmuşsa Resmi Şekilde Yapılabilir 934

BÜTÜN MİRASÇILAR TARAFINDAN

İMZALANMALIDIR .935

Paylaşmaya Katılanların Tamamı İmzalamalıdır 935

İmza Duraksamasında Bilirkişi İncelemesi Yapılmalıdır936

Parmak İzi Onaylanmış Olmalıdır.937

Mühür Onaylanmış Olmalıdır .938

El İle Yapılmış İşaret Onaylanmış Olmalıdır 939

LXXVI İçindekiler

Paylaşmaya İcazet Verilebilir939

PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI .940

BÜTÜN MİRASÇILAR KATILMALIDIR .940

Mirasçılık Belgesi İstenilmelidir.940

Mirasçılık Belgesi İncelenmelidir .940

Mirasçılık Belgesindeki Yanlışlık Hak Kaybına Sebep

Olamaz 941

VESAYET ALTINDAKİNİN KATILIMI .942

VELAYET ALTINDAKİNİN KATILIMI .942

VEKİL ARACILIĞI İLE KATILIM 943

PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ.944

YERİNE GETİRİLEBİLİRLİĞİ ARAŞTIRILMALIDIR 944

BÖLÜNEMEZ TAŞINMAZLAR PAYLI TESCİL

EDİLMELİDİR.946

UYGULANAMAZ OLDUĞU BELİRLENMİŞSE

GEÇERSİZDİR.947

KİME NE VERİLDİĞİ BELLİ OLMALIDIR948

USUL HÜKÜMLERİ .948

GÖREVLİ MAHKEME949

DAVACI.949

Mirasçılar İsteyebilir .949

Dava Dilekçesinde Noksanlık İlk İtiraz Sebebidir 950

Dava Açmayan Yararına Hüküm Kurulamaz951

DAVALI .951

Bütün Mirasçılara Husumet Yöneltilir 951

Ölenler Varsa Husumet Mirasçılarına Yöneltilmelidir952

Ölüye Karşı Dava Açılamaz952

Tapu Sicil Müdürlüğüne Husumet Düşmez 953

KABUL.953

HÜKÜM FIKRASI.954

YARGILAMA GİDERLERİ 955

İçindekiler LXXVII

ZAMANAŞIMI.956

YARGILAMANIN İADESİ .956

& 63. MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677-678) .957

GENEL OLARAK957

MİRAS PAYINI DEVREDEBİLECEK OLANLAR .959

MİRASÇI SIFATINA SAHİP OLANLAR DEVREDEBİLİR.959

Yasal Mirasçılar Devredebilir (TMK m. 495-501)959

Diğer Mirasçıya Devredebilir959

Miras Payının Tamamını Devretmişse .959

Miras Payının Kısmen Devretmişse .960

Mirasçı Olmayan Kişiye Devredebilir.962

Atanmış Mirasçılar Devredebilir (TMK m. 516 f. I).962

Artmirasçılar Devredebilir 963

Önmirasçılar Devredebilir.963

VASİYET ALACAKLISI ALACAĞINI TBK

HÜKÜMLERİNE GÖRE DEVREDEBİLİR (TBK m. 183) 963

III. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

(TMK m. 677).964

AÇILMIŞ MİRAS PAYININ MİRASÇILAR ARASINDA

DEVRİ SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677 f. I) .964

AÇILMIŞ MİRAS PAYININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ

SÖZLEŞMESİ (TMK m. 677 f. II) .970

AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

(TMK m. 678).971

AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN

ŞEKLİ .972

AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN

KONUSU974

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ976

USUL HÜKÜMLERİ .982

GÖREVLİ MAHKEME983

HARÇ .983

ZAMANAŞIMI.984

LXXVIII İçindekiler

& 64. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU

(TMK m. 679-680)987

GARANTİ BORCU (TMK m. 679) .987

MİRASÇILARIN PAYLARINA DÜŞEN MALLAR İÇİN

BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU.987

MİRASÇILARIN PAYLAŞILAN TEREKE ALACAKLARI

KONUSUNDA SORUMLULUĞU987

GARANTİYE VE KEFALETE DAYANAN DAVADA

ZAMANAŞIMI.988

PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

(TMK m. 680).988

İPTAL İSTENEBİLECEK DURUMLAR 988

İrade Sakatlığının Bulunması 989

Gabin Bulunması.989

Taşınmazların Üçüncü Kişiye Satılması .989

Kabulün Bulunması.990

Sözleşmeye Katılanın Ayırt Etme Gücüne Sahip

Olmaması 990

Ölümden Önce Paylaşma Sözleşmesi Yapılması 990

Paylaşma Sözleşmesindeki İmzanın Katılana Ait

Olmaması 991

Paylaşma Sözleşmesine Bütün Mirasçıların Katılmaması 992

İPTAL İSTENEMEYECEK DURUMLAR992

Terekede Bulunmayan Malların Sözleşmede Yer Alması.992

Mirasçı Olmayan Kişilerin Sözleşmede Yer Alması.993

Kadastro Tespitinin Üzerinden On Yıl Geçmiş Olması 993

Şeklen Geçersiz Paylaşma Sözleşmesine Geçerlilik

Tanımış Olması .993

Kendi Edimini Yerine Getirmemiş Olmak994

İçeriğinden Anlaşılan Tanımlama Varken Bilgilerin

Eksik Yazılmış Olması995

Parsel Numarasının Yazılmaması .995

Köy Adının Yazılmaması995

SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLME SAYILAN DURUMLAR.996

İçindekiler LXXIX

Paylı Mülkiyete Geçilmiş Olmak 996

Elbirliği Mülkiyeti Şeklinde İntikal Yapmış Olmak .997

Yeni Bir Sözleşme Yapmak 997

USUL HÜKÜMLERİ .998

Görevli Mahkeme998

Yetkili Mahkeme (HMK m. 11 f. I/a) .998

Taraflar999

Harç.999

Yargılama Gideri.999

& 65. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI

SORUMLULUĞU (TMK m. 681-682).1001

MÜTESELSİL SORUMLULUK (TMK m. 681) .1001

TEREKE BORÇLARI KURAL OLARAK

PAYLAŞIMDAN ÖNCE ÖDENMELİDİR .1001

TEREKE BORÇLARI PAYLAŞIMDAN ÖNCE

ÖDENMEMİŞSE SORUMLULUK .1002

Tereke Borçlarına İlişkin Anlaşma Varsa .1002

Tereke Borçlarının Bölünmesi 1002

Tereke Borçlarının Nakli.1002

Tereke Borçlarına İlişkin Anlaşma Yoksa 1002

TEREKE BORÇLARINDAN MÜTESELSİL

SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ1003

Alacaklının Rıza Göstermesi.1003

Hak Düşürücü Sürenin Dolması1003

MİRASÇILARA RÜCU (TMK m. 682).1003

RÜCU HAKKININ KONUSU .1003

Yükletilmemiş Olan Bir Tereke Borcunun Ödenmesi.1004

Yükletilmiş Tereke Borcunun Miktarından Fazlasının

Ödenmesi 1004

RÜCU HAKKININ KULLANILMASI1004

Önce Borcu Üstlenmiş Bulunan Mirasçıya Karşı

Kullanılır .1004

Diğer Hâllerde Rücu Hakkının Kullanılması 1004

LXXX İçindekiler

ONBİRİNCİ BÖLÜM

MİRAS HUKUKUNDA YABANCILIK UNSURU

& 66. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ.1005

GENEL OLARAK1005

GENEL HÜKÜMLER1005

YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI.1006

DEĞİŞKEN İHTİLÂFLAR 1007

VATANDAŞLIK ESASINA GÖRE YETKİLİ HUKUK.1007

Ç. KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK1007

TÜRK HUKUKUNUN DOĞRUDAN UYGULANAN

KURALLARI .1007

HUKUKÎ İŞLEMLERDE ŞEKİL.1008

ZAMANAŞIMI.1008

III. KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 1008

EHLİYET1008

VESAYET, KISITLILIK VE KAYYIMLIK1009

GAİPLİK VEYA ÖLMÜŞ SAYILMA.1015

Ç. MİRAS1015

Mirasın Tabi Olduğu Hukuk (5718 SK m. 20 f. I)1015

Mirasın Açılması Sebepleri, İktisabı ve Taksimi

(5718 SK m. 20 f. II).1015

Türkiye’de Bulunan Mirasçısız Tereke

(5718 SK m. 20 f. III)1016

Ölüme Bağlı Tasarrufun Şekli (5718 SK m. 20 f. IV).1016

Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti (5718 SK m. 20 f. V) .1018

AYNÎ HAKLAR.1018

TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.1019

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME1019

& 67. MİLLETLERARASI USUL HUKUKU 1021

GENEL OLARAK1021

TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ.1021

İçindekiler LXXXI

MİLLETLERARASI YETKİ1021

TÜRKLERİN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN DAVALAR 1021

YABANCILARIN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN BAZI

DAVALAR .1022

Ç. TEMİNAT.1023

III. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE

TANINMASI 1023

TENFİZ KARARI.1024

GÖREV VE YETKİ1033

Görevli Mahkeme1034

Yetkili Mahkeme.1038

TENFİZ İSTEMİ.1038

Ç. DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER.1038

TENFİZ ŞARTLARI 1039

TEBLİĞ VE İTİRAZ 1041

KARAR.1043

YERİNE GETİRME VE KANUN YOLU1043

Ğ. TANIMA.1043

KESİN HÜKÜM VE KESİN DELİL ETKİSİ1052

EK 1: TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR

24 TEMMUZ 1965 TARİHLİ TÜZÜK1053

EK 2: TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

21 TEMMUZ 2003 TARİHLİ TÜZÜK1079

EK 3: TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELÂYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

TÜZÜK KAPSAMINDA TUTULACAK DEFTERLER, ÖZEL

KÜTÜK, DOSYALAR, TUTANAKLAR VE DİĞER EVRAKIN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK1105

KAVRAM DİZİNİ.1117

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI” .1159

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.485,00   
1.485,00   
2
742,50   
1.485,00   
3
495,00   
1.485,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.485,00   
1.485,00   
2
742,50   
1.485,00   
3
495,00   
1.485,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.485,00   
1.485,00   
2
742,50   
1.485,00   
3
495,00   
1.485,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.485,00   
1.485,00   
2
742,50   
1.485,00   
3
495,00   
1.485,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.485,00   
1.485,00   
2
742,50   
1.485,00   
3
495,00   
1.485,00   
Kapat