Ticari İş Kavramı ve Sonuçları Onur Zorluer

Ticari İş Kavramı ve Sonuçları


Basım Tarihi
2018-05
Sayfa Sayısı
146
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004806
Boyut
16x24
Baskı
138,88 TL
(Bu ürünü aldığınızda 38 puan kazanacaksınız)
   38

Onur Zorluer

 

Konu Başlıkları
- Ticari İş Kavramı ve Tanımı
- Ticari İşlerde Teselsül Karinesi
Ticari İşlerde Faiz

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ . V
İÇİNDEKİLER IX
KISALTMALAR XIII
GİRİŞ .1
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ İŞ KAVRAMI VE TANIMI
I. GENEL OLARAK TİCARİ İŞ KAVRAMI. ϯ
II. HUKUK SİSTEMLERİNDE TİCARİ İŞ KAVRAMININ NİTELENDİRİLMESİ ϳ
III. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ ϭϬ
A. Türk TiĐaret KaŶuŶu’Ŷda DüzeŶleŶeŶ Hususlar TiĐari İştir . ϭϭ
B. TiĐari İşletŵeLJi İlgileŶdireŶ İşleŵ ǀe Fiiller TiĐari İştir ϭϯ
C. TiĐari İş KariŶesi ϭϲ
D. Bir Taraf İçiŶ TiĐari İş OlaŶ Sözleşŵeler Diğer Taraf İçiŶ De
TiĐari İştir ϭϵ
IV. BORCUN KAYNAĞININ HAKSIZ FİİL OLDUĞU DURUMLARDA TİCARİ
İŞİN TESPİTİNİN AMACI VE DOĞURDUĞU SONUÇLAR . ϮϮ
V. TÜRK TİCARET HUKUKU SİSTEMİNDE TİCARİ İŞ KAVRAMININ
TESPİTİNİN SONUÇLARI. ϯϲ
A. TiĐari İşlerde Teselsül KariŶesi ϯϳ
B. TiĐari İşlerde Faiz ϯϴ
C. Bir İşiŶ TiĐari İş OlŵasıŶıŶ Diğer SoŶuçları ϯϴ
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARİ İŞLERDE TESELSÜL KARİNESİ
I. TİCARİ İŞLERDE MÜTESELSİL BORÇLULUK . ϰϭ
X İçiŶdekiler
A. Adi Borçluluk-Müteselsil Borçluluk ALJrıŵı ǀe Adi İşlerde
Müteselsil BorçluluğuŶ KaLJŶakları. ϰϭ
B. Müteselsil BorçluluğuŶ Hüküŵ ǀe SoŶuçları ϰϯ
C. TiĐari İşlerde Teselsül KariŶesi ǀe ULJgulaŶaďilirlik Şartları. ϰϲ
II. TİCARİ İŞLERDE MÜTESELSİL KEFALET. ϱϬ
A. GeŶel Olarak Kefalet Sözleşŵesi ǀe Geçerlilik Şartları . ϱϬ
B. ϲϬϵϴ SaLJılı Türk Borçlar KaŶuŶu YeŶiliği Olarak EşiŶ Rızası
Şartı ǀe TiĐaret HaLJatıŶda AraŶŵaLJaĐağı Haller ϱϯ
C. Adi Kefalet-Müteselsil Kefalet ALJrıŵı. ϱϳ
D. TiĐari İşlerde Teselsül KariŶesiŶiŶ Müteselsil Kefalete Yol AçaĐağı
Haller ϲϭ
E. TiĐari İşlere Kefalet HaliŶde Kefalet SözleşŵesiŶiŶ Geçerlilik
ŞartlarıŶıŶ EsŶetileďilirliği SoruŶu ϲϱ
F. ϲϱϬϮ SaLJılı TüketiĐiŶiŶ KoruŶŵası HakkıŶda KaŶuŶ KapsaŵıŶda
TüketiĐi İşleŵleriŶe Kefalet Hali. ϲϳ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TİCARİ İŞLERDE FAİZ
I. GENEL OLARAK FAİZ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ. ϳϭ
II. FAİZİN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN TASNİFİ. ϳϱ
A. Akdi Faiz- KaŶuŶi Faiz ALJrıŵı ϳϱ
B. AŶapara Faizi- Teŵerrüt Faizi ALJrıŵı ϳϲ
III. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA FAİZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE
YENİLİKLER ϳϴ
IV. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA FAİZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE
YENİLİKLER ϴϮ
V. ϯϬϵϱ SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER . ϴϯ
VI. ADİ İŞ - TİCARİ İŞ AYRIMI IŞIĞINDA ANAPARA FAİZİ. ϴϱ
VII. ADİ İŞ -TİCARİ İŞ AYRIMI IŞIĞINDA TEMERRÜT FAİZİ ϴϲ
İçiŶdekiler XI
VIII. ADİ İŞ - TİCARİ İŞ AYRIMI IŞIĞINDA YABANCI PARA BORÇLARINDA FAİZ ϵϲ
IX. TİCARİ İŞLERDE BİLEŞİK FAİZ ϵϵ
A. Bileşik Faiz Kaǀraŵı ǀe ULJgulaŵa AlaŶı ϵϵ
B. Türk TiĐaret KaŶuŶu Madde ϴ/II’LJe Göre Cari Hesap ǀe ÖdüŶç
SözleşŵeleriŶde Bileşik Faiz. ϭϬϯ
C. ϲϭϬϮ SaLJılı Türk TiĐaret KaŶuŶu’ŶuŶ Bileşik Faize İlişkiŶ Getirdiği
YeŶilik ǀe YeriŶdeliği ϭϬϲ
X. TÜKETİCİ İŞLEMLERİ İLE TÜKETİCİYE YÖNELİK UYGULAMALARDA FAİZ . ϭϬϵ
A. Adi İş - TiĐari İş - TüketiĐi İşleŵi ALJrıŵları ǀe İlişkileri. ϭϬϵ
B. ϲϱϬϮ SaLJılı TüketiĐiŶiŶ KoruŶŵası HakkıŶda KaŶuŶ KapsaŵıŶda
TüketiĐi SözleşŵeleriŶde Faiz ϭϭϯ
C. TürkiLJe CuŵhuriLJeti Merkez BaŶkası’ŶıŶ Özel Yetkisi
ÇerçeǀesiŶde Kredi Kartı Faizleri ϭϭϵ
XI. BORÇLAR KANUNU’NDAKİ FAİZE İLİŞKİN ÜST SINIRLARIN TİCARİ
İŞLER VE TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE GEÇERLİLİĞİ SORUNU ϭϮϯ
SONUÇ 135
KAYNAKÇA 139

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,88   
38,88   
2
19,44   
38,88   
3
12,96   
38,88   
4
9,72   
38,88   
5
8,16   
40,82   
6
6,87   
41,21   
7
5,94   
41,60   
8
5,25   
41,99   
9
4,71   
42,38   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,88   
38,88   
2
19,44   
38,88   
3
12,96   
38,88   
4
9,72   
38,88   
5
7,78   
38,88   
6
6,48   
38,88   
7
5,94   
41,60   
8
5,25   
41,99   
9
4,71   
42,38   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,88   
38,88   
2
19,44   
38,88   
3
12,96   
38,88   
4
9,72   
38,88   
5
8,16   
40,82   
6
6,87   
41,21   
7
5,94   
41,60   
8
5,25   
41,99   
9
4,71   
42,38   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,88   
38,88   
2
19,44   
38,88   
3
12,96   
38,88   
4
9,72   
38,88   
5
7,78   
38,88   
6
6,48   
38,88   
7
5,94   
41,60   
8
5,25   
41,99   
9
4,71   
42,38   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,88   
38,88   
2
19,44   
38,88   
3
12,96   
38,88   
4
9,72   
38,88   
5
8,16   
40,82   
6
6,87   
41,21   
7
5,94   
41,60   
8
5,25   
41,99   
9
4,71   
42,38   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
38,88   
38,88   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat