%3
Ceza Hukukunda Yargıtay'ın 1000 İlke Kararı Özge Şen

Ceza Hukukunda Yargıtay'ın 1000 İlke Kararı


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
1224
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292354
Boyut
16x24
Baskı
11.415,00 TL 1.372,55 TL

Özge ŞEN

İbrahim Burak ŞEN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
YARGITAY KARARLARI DİZİNİ 
 
15
Birinci Kısım
 
 
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
 
 
Birinci Bölüm
 
 
TEMEL İLKELER
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
39
 Ceza kanununun amacı (m. 1) 
 
39
 Suçta ve cezada kanunilik ilkesi (m. 2) 
 
39
 Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi (m. 3) 
 
40
 Kanunun bağlayıcılığı (m. 4) 
 
41
 Özel kanunlarla ilişki (m. 5) 
 
42
 Tanımlar (m. 6) 
 
43
 Zaman bakımından uygulama (m. 7) 
 
45
 Ceza sorumluluğunun şahsiliği (m. 19) 
 
46
II. YARGITAY KARARLARI 
 
47
İkinci Bölüm
 
 
SUÇUN GENEL TEORİSİ
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
69
 Kast (m. 21) 
 
69
 Taksir (m. 22) 
 
70
 Netice sebebiyle ağırlaşmış suç (m. 23) 
 
72
 Kanunun hükmü ve amirin emri (m. 24) 
 
73
 Meşru savunma ve zorunluluk hali (m. 25) 
 
74
 Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası (m. 26) 
 
75
 Sınırın aşılması (m. 27) 
 
76
 Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit (m. 28) 
 
76
 Haksız tahrik (m. 29) 
 
77
 Hata (m. 30) 
 
78
 Yaş küçüklüğü (m. 31) 
 
79
 Akıl hastalığı (m. 32) 
 
81
 Sağır ve dilsizlik (m. 33) 
 
81
 Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma (m. 34) 
 
82
 Suça teşebbüs (m. 35) 
 
83
 Gönüllü vazgeçme (m. 36) 
 
85
 Faillik (m. 37) 
 
85
 Azmettirme (m. 38) 
 
87
 Yardım etme (m. 39) 
 
88
 Bağlılık kuralı (m. 40) 
 
88
 İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme (m. 41) 
 
89
 Bileşik suç (m. 42) 
 
90
 Zincirleme suç (m. 43) 
 
90
 Fikri içtima (m. 44) 
 
92
II. YARGITAY KARARLARI 
 
92
Üçüncü Bölüm
 
 
YAPTIRIM TEORİSİ
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
237
 Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar (m. 50) 
 
237
 Hapis cezasının ertelenmesi (m. 51) 
 
239
 Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (m. 53) 
 
241
 Eşya müsaderesi (m. 54) 
 
243
 Kazanç müsaderesi (m. 55) 
 
245
 Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular (m. 58) 
 
247
 Cezanın belirlenmesi (m. 61) 
 
248
 Takdiri indirim nedenleri (m. 62) 
 
251
 Mahsup (m. 63) 
 
252
 Dava zamanaşımı (m. 66) 
 
253
 Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi (m. 67) 
 
254
II. YARGITAY KARARLARI 
 
255
İkinci Kısım
 
 
EN ÇOK İŞLENEN SUÇLAR
 
 
Birinci Bölüm
 
 
ÖLDÜRME SUÇLARI
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
295
 Kasten öldürme (m. 81) 
 
295
 Nitelikli haller (m. 82) 
 
295
 Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (m. 83) 
 
298
 Taksirle öldürme (m. 85) 
 
300
II. YARGITAY KARARLARI 
 
300
İkinci Bölüm
 
 
YARALAMA SUÇLARI
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
401
 Kasten Yaralama (m. 86) 
 
401
 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (m. 87) 
 
403
 Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (m. 88) 
 
406
 Taksirle yaralama (m. 89) 
 
406
II. YARGITAY KARARLARI 
 
408
Üçüncü Bölüm
 
 
CİNSEL SUÇLAR
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
435
 Cinsel Saldırı (m. 102) 
 
435
 Çocukların Cinsel İstismarı (m. 103) 
 
438
 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (m. 104) 
 
442
 Cinsel Taciz (m. 105) 
 
443
II. YARGITAY KARARLARI 
 
444
Dördüncü Bölüm
 
 
TEHDİT SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METNİ 
 
527
 Tehdit (m. 106) 
 
527
II. YARGITAY KARARLARI 
 
529
Beşinci Bölüm
 
 
KİŞİYİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
561
 Kişiyi hürriyetten yoksun kılma (m. 109) 
 
561
 Etkin pişmanlık (m. 110) 
 
563
II. YARGITAY KARARLARI 
 
563
Altıncı Bölüm
 
 
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
585
 Konut dokunulmazlığının ihlali (m. 116) 
 
585
 Ortak hüküm (m. 119) 
 
587
II. YARGITAY KARARLARI 
 
588
Yedinci Bölüm
 
 
HAKARET SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
601
 Hakaret (m. 125) 
 
601
 Mağdurun belirlenmesi (m. 126) 
 
603
 İsnadın ispatı (m. 127) 
 
604
 İddia ve savunma dokunulmazlığı (m. 128) 
 
605
 Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret (m. 129) 
 
606
 Kişinin hatırasına hakaret (m. 130) 
 
607
 Soruşturma ve kovuşturma koşulu (m. 131) 
 
607
II. YARGITAY KARARLARI 
 
608
Sekizinci Bölüm
 
 
HIRSIZLIK SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
637
 Hırsızlık (m. 141) 
 
637
 Nitelikli hırsızlık (m. 142) 
 
637
 Suçun gece vakti işlenmesi (m. 143) 
 
642
 Daha az cezayı gerektiren haller (m. 144) 
 
642
 Malın değerinin az olması (m. 145) 
 
643
 Kullanma hırsızlığı (m. 146) 
 
643
 Zorunluluk hâli (m. 147) 
 
643
 Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep (m. 167) 
 
644
 Etkin pişmanlık (m. 168) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/20 md.) 
 
644
 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (m. 169) 
 
646
II. YARGITAY KARARLARI 
 
646
Dokuzuncu Bölüm
 
 
YAĞMA SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
693
 Yağma (m. 148) 
 
693
 Nitelikli yağma (m. 149) 
 
694
 Daha az cezayı gerektiren hâl (m. 150) 
 
696
II. YARGITAY KARARLARI 
 
696
Onuncu Bölüm
 
 
MALA ZARAR VERME SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
731
 Mala zarar verme (m. 151) 
 
731
 Mala zarar vermenin nitelikli halleri (m. 152) 
 
731
II. YARGITAY KARARLARI 
 
734
On Birinci Bölüm
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
743
 Dolandırıcılık (m. 157) 
 
743
 Nitelikli Dolandırıcılık (m. 158) 
 
744
 Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (m. 159) 
 
748
II. YARGITAY KARARLARI 
 
748
On İkinci Bölüm
 
 
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
785
 Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (m. 188) 
 
785
 Etkin pişmanlık (m. 192) 
 
787
II. YARGITAY KARARLARI 
 
789
On Üçüncü Bölüm
 
 
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK,
 
 
KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA
 
 
UYARICI MADDE KULLANMAK
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METNİ 
 
859
 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (m. 191) 
 
859
II. YARGITAY KARARLARI 
 
861
On Dördüncü Bölüm
 
 
BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
869
 Resmi belgede sahtecilik (m. 204) 
 
869
 Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (m. 205) 
 
871
 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (m. 206) 
 
872
 Özel belgede sahtecilik (m. 207) 
 
873
 Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (m. 208) 
 
873
 Açığa imzanın kötüye kullanılması (m. 209) 
 
874
 Resmi belge hükmünde belgeler (m. 210) 
 
875
 Daha az cezayı gerektiren hal (m. 211) 
 
876
 İçtima (m. 212) 
 
876
II. YARGITAY KARARLARI 
 
876
On Beşinci Bölüm
 
 
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
905
 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (m. 220) 
 
905
 Etkin pişmanlık (m. 221) 
 
908
II. YARGITAY KARARLARI 
 
910
On Altıncı Bölüm
 
 
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METNİ 
 
935
 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (m. 245) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.) 
 
935
II. YARGITAY KARARLARI 
 
936
On Yedinci Bölüm
 
 
ZİMMET SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
945
 Zimmet (m. 247) 
 
945
 Etkin pişmanlık (m. 248) 
 
946
 Daha az cezayı gerektiren hal (m. 249) 
 
947
II. YARGITAY KARARLARI 
 
947
On Sekizinci Bölüm
 
 
İRTİKAP SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METNİ 
 
959
 İrtikap (m. 250) 
 
959
II. YARGITAY KARARLARI 
 
960
On Dokuzuncu Bölüm
 
 
RÜŞVET SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
971
 Rüşvet (m. 252) (Değişik: 2/7/2012–6352/87 md.) 
 
971
 Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması (m. 253) 
 
974
 Etkin pişmanlık (m. 254) 
 
975
II. YARGITAY KARARLARI 
 
978
Yirminci Bölüm
 
 
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METNİ 
 
983
 Görevi kötüye kullanma (m. 257) 
 
983
II. YARGITAY KARARLARI 
 
985
Yirmi Birinci Bölüm
 
 
İFTİRA SUÇU
 
 
I. GEREKÇELİ MADDE METİNLERİ 
 
991
 İftira (m. 267) 
 
991
 Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (m. 268) 
 
993
 Etkin pişmanlık (m. 269) 
 
993
II. YARGITAY KARARLARI 
 
994
Üçüncü Kısım
 
 
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
 
 
Birinci Bölüm
 
 
TEMEL İLKELER
 
 
YARGITAY KARARLARI 
 
1003
İkinci Bölüm
 
 
KORUMA TEDBİRLERİ
 
 
YARGITAY KARARLARI 
 
1033
Üçüncü Bölüm
 
 
SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, İSPAT VE MUHTELİF
 
 
YARGITAY KARARLARI 
 
1093
Kavramlar Dizini 
 
1221
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.372,55   
1.372,55   
2
686,28   
1.372,55   
3
457,52   
1.372,55   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.372,55   
1.372,55   
2
686,28   
1.372,55   
3
457,52   
1.372,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.372,55   
1.372,55   
2
686,28   
1.372,55   
3
457,52   
1.372,55   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.372,55   
1.372,55   
2
686,28   
1.372,55   
3
457,52   
1.372,55   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.372,55   
1.372,55   
2
686,28   
1.372,55   
3
457,52   
1.372,55   
Kapat