Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi Paluri Arzu Kal Demirç

Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi


Basım Tarihi
2021-04
Sayfa Sayısı
1178
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Stok Kodu
9786057047908
Boyut
16x24
Baskı
7289,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 289 puan kazanacaksınız)
   289
KARGO BEDAVA

Paluri Arzu Kal Demirçi

 

İÇİNDEKİLER

AV. Paluri Arzu (Kal) Demirçi    5
Önsöz    7
Sunuş    9
İçindekiler    11
Dilekçe Nasıl Yazılır?    27
AİLE VE ŞAHSİN HUKUKU
1.    4320 Sayılı Yasa Gereği Tedbir Başvurusu Dilekçesi    41
2.    Aile Konutu Davaya Yanıt Dilekçesi ve Deliller    44
3.    Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin İptali Dava Dilekçesi    49
4.    Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi    54
5.    Anlaşmalı Boşanma Protokol Sunumu    56
6.    Boşandığı Eşin Soyadını Kullanma İzin Talebi Dilekçesi    57
7.    Boşanma Bilirkişi Raporu, Tanık İfadeleri ve Esasa İlişkin
Beyan Dilekçesi    58
8.    Boşanma Dava Dilekçesi (Çekişmeli)    61
9.    Boşanma Dava Dilekçesi-2 (Çekişmeli)    67
10.    Boşanma Dava Dilekçesi (Zina - Aldatma - Şiddetli
Geçimsizlik)    72
11.    Boşanma Davası Yayın Yasağı Talepli Dilekçe    80
12.    Boşanma Davaya Yanıt Dilekçesi    82
13.    Boşanma Esas Hakkında Beyan Dilekçesi    85
14.    Boşanma İstinaf Dilekçesi    89
15.    Boşanma İstinaf Dilekçesi 2    92
 
16.    Boşanma Replik ve Delil Dilekçesi (Zina - Aldatma -
Şiddetli Geçimsizlik)    95
17.    Boşanma Tanık İfadeleri ve Esas Hakkında Beyan
Dilekçesi    108
18.    Boşanma Tanık İfadeleri ve Esas Hakkında Beyan
Dilekçesi 2    114
19.    Boşanma Tanıma Dava Dilekçesi    118
20.    Boşanma Uzman Raporu Hakkında    Beyan Dilekçesi    120
21.    Çocuk Yardım Nafakası Beyan Dilekçesi    123
22.    Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi    125
23.    Mal Paylaşımı Replik Dilekçesi    127
24.    Nafaka İndirim Beyan Dilekçesi    131
25.    Nafaka İndirim Dava Dilekçesi    135
26.    Nafaka İndirim İstinaf Dilekçesi    142
27.    Nafaka İndirim Replik Dilekçesi    147
28.    Vasi Tayini Dava Dilekçesi    151
29.    Vasiyete İtiraz Dilekçesi    153
30.    Vasiyetin İptali ve Tenkis Dava Dilekçesi    155
31.    Vasiyetin İptali ve Tenkis Duruşma    Öne Alım Dilekçesi .... 159
32.    Velayet Ve Boşanma Tanık İfadeleri ve Esas Hakkında
Beyan Dilekçesi    161
33.    Velayeti Annede Olan Çocuğun Soyadı Değiştirilmesi
Dava Dilekçesi    166
34.    Velayeti Kendisinde Olan Velinin Yurt Dışı Çıkış İzin
Talebi    178
35.    Velayeti Kendisinde Olan Velinin Yurt Dışı Çıkış İzin
Talebi (Tedbir)    182
 
36.    Velayetin Değiştirilmesi İstinafa Yanıt Dilekçesi    184
37.    Velayetin Değiştirilmesi ve Nafaka Dava Dilekçesi    188
ALACAK, TAZMİNAT, RÜCU DAVALARİ VE SİGORTA
HUKUKU
1.     Alacak Davası İstinafa Yanıt Dilekçesi    193
2.     Alacak Davası Yetkisizlik Kararı İstinaf Dilekçesi    199
3.    Aracın Pert Olması Nedeniyle Sigorta Bedelini Talep
Davaya Yanıt Dilekçesi    202
4.    Araç Hasarının Şüpheli Olması Nedeniyle Hasar Tespit
Dilekçesi    205
5.    Araç Maddi Hasar Sigorta Rücuen Tazminat Dava
Dilekçesi    207
6.    Araç Maddi Hasar Sigorta Rücuen Tazminat İstinafa Yanıt
Dilekçesi    211
7.    Araç Satışında Peşin Satış ve İspat Külfeti Beyan
Dilekçesi    214
8.    Bankanın Bilgi Dışında Çektiği Paranın İadesi Dava
Dilekçesi    216
9.    Bankanın Kusurundan Kaynaklı Tazminat Davası Replik
Dilekçesi    219
10.    Bankanın Müşterisinden Haksız Kestiği Bedelin İadesi
Dava Dilekçesi    224
11.    Bankanın Müşterisinden Haksız Kestiği Bedelin İadesi
Replik Dilekçesi    228
12.    Bankaya Karşı Maddi ve Manevi Tazminat Dava
Dilekçesi    231
 
13.    Bankaya Karşı Maddi ve Manevi Tazminat Replik
Dilekçesi    236
14.    Bankaya Karşı Munzam Zarar Dava Dilekçesi    240
15.    Bankaya Karşı Tazminat Davasında Rapor Beyan
Dilekçesi    248
16.    Cari Hesap Alacağı İtirazın İptali (İspat Yükü) Dava
Dilekçesi    251
17.    Cari Hesap Alacak Davası Dava Dilekçesi (Birleştirme
Talepli)    266
18.    Cinsel Saldırı Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi    270
19.    Çalınan Araç Sigorta Bedeli Dava Dilekçesi    273
20.    Darp Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi    276
21.    Destekten Yoksun Kalma Davaya Yanıt Dilekçesi    278
22.    Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Dava
Dilekçesi    281
23.    Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Replik
Dilekçesi    285
24.    Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Yanıt
Dilekçesi ve Deliller    288
25.    Fatura İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Konsinye Mal
İtirazı)    295
26.    Fatura İtirazın İptali İstinaf Dilekçesi    300
27.    Fatura İtirazın İptali Rapora Karşı Beyan Dilekçesi    304
28.    Fatura İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi    306
29.    Fatura Sebebiyle Menfi Tespit ve Alacak Dava Dilekçesi ... 310
30.    Fatura Sebebiyle Menfi Tespit ve Alacak Dava Dilekçesi
(2)    314
 
31.    Hakaret Tehdit Manevi Tazminat Beyan Dilekçesi    317
32.    Haksız Azil Nedeniyle Vekalet Ücreti Alacak Dava
Dilekçesi    322
33.    Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davaya Yanıt Dilekçesi.328
34.    Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat İstinaf Dilekçesi    334
35.    Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Rapora İtiraz Dilekçesi..344
36.    Haksız Şikayet Tazminat Davası Son Beyanlar    357
37.    Haksız Tahliye Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi    361
38.    İftira Sebebiyle Tazminat Davası İstinafa Yanıt Dilekçesi ...366
39.    İhbar Olunan Sigorta Yanıt Dilekçesi    369
40.    İmza İtirazı Yanıt Dilekçesi ve Delil Listesi    372
41.    İrade Dışında Gerçekleşen Bankacılık İşlemi Nedeniyle
Bankadan Alacak Davası Delil ve Replik Dilekçesi    375
42.    İŞ GÜCÜ Kaybı Nedeniyle Tazminat (Trafik Kazası) Adli
Tıp Raporuna Beyan Dilekçesi    379
43.    İtirazın İptali Ek Rapora Beyan Dilekçesi    381
44.    İtirazın İptali Ek Rapora Beyan Dilekçesi-2    385
45.    İtirazın İptali Yanıt Dilekçesi    391
46.    Kambiyo Vasfında Olmayan Çek Nedeniyle İtirazın İptali
Dava Dilekçesi    394
47.    Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Nedeniyle İtirazın
İptali Dava Dilekçesi    397
48.    Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Nedeniyle İtirazın
İptali Replik Dilekçesi    400
49.    Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası RÜCU Dava Dilekçesi    402
 
50.    Kazanç Kaybı Nedeniyle Alacak Davası Davalı Rapora
Beyan Dilekçesi    405
51.    Komisyon Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın İptali Ek İstinaf
Dilekçesi    408
52.    Komisyon Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın İptali İstinaf
Dilekçesi    412
53.    Köpek Saldırması Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi    416
54.    Kredi Güvence Sigortası Nedeniyle Alacak Davası Davalı
Rapora Beyan Dilekçesi    423
55.    Maddi Hata Talepli İstinaf Dilekçesi    425
56.    Markaya Tecavüzün Önlenmesi Maddi Manevi Tazminat
Dava Dilekçesi    428
57.    Menfi Tespit Dava Dilekçesi    434
58.    Menfi Tespit Davasında Alacaklıdan Başkasına İfa
Sebebiyle Beyan Dilekçesi    439
59.    Menfi Tespit Esas Hakkında ve Rapora Karşı Beyan
Dilekçesi    443
60.    Menfi Tespit İstinaf Dilekçesi    446
61.    Menfi Tespit İstinaf Dilekçesi-2    450
62.    Menfi Tespit Temyize Yanıt Dilekçesi    454
63.    Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davalı Beyan Dilekçesi    457
64.    Senet Nedeniyle Menfi Tespit Düplik Dilekçesi    460
65.    Senet Nedeniyle Menfi Tespit Yanıt Dilekçesi    464
66.    Sigorta Rücuen Tazminat İtirazın İptali Dava Dilekçesi    468
67.    Silahla Yaralama Tazminat Davası Yanıt Dilekçesi    470
68.    Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Alacak Dava
Dilekçesi    473
 
69.    Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Kar Mahrumiyeti ve
Manevi Tazminat Dava Dilekçesi    482
70.    Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Menfi Tespit Dava
Dilekçesi    490
71.    Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih Alacak Davası
Dava Dilekçesi    495
72.    Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi .499
73.    Şirket Genel Kurul İptali Bilirkişi Raporuna Beyan
Dilekçesi    503
74.    Şirket Tasfıyesiz Fesih Dava Dilekçesi    507
75.    Şirket Yöneticisine Açılan Sorumluluk Davasına Beyan
Dilekçesi    511
76.    Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat
Dava Dilekçesi    513
77.    Tasfiyenin İptali ve Şirketin İhyası Dava Dilekçesi    517
78.    Tavzih Talebi Replik Dilekçesi    520
79.    Tedbirin Kaldırılması Talebinin Reddi Müdürlük İşlemini
Şikayet İstinaf Dilekçesi    523
80.    Tehdit Hakaret Manevi Tazminat Dava Dilekçesi    526
81.    Tehdit Hakaret Manevi Tazminat Replik Dilekçesi    532
82.    Teminat Senedi Menfi Tespit Dava Dilekçesi    535
83.    Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi    540
84.    Trafik Kazası Manevi Tazminat Yanıt Dilekçesi    544
85.    Trafik Kazası Tazminat Replik Dilekçesi    547
86.    Trafik Kazası Tazminat Davası Rapor Beyan Dilekçesi    550
87.    Usulsüz Tebligat Nedeniyle Davaya Yanıt Dilekçesi    552
88.    Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet İstinaf Dilekçesi    555
 
89.    USUİSÜZ Tebligat Nedeniyle Şikayet Yanıt Dilekçesi    558
90.    Yangın Nedeniyle Tazminat RÜCU Dava Dilekçesi    561
CEZA HUKUKU
1.    Bilişim Sistemleri ve Bankayı Vasıta Kullanarak
Dolandırıcılık Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi    567
2.    Cinsel İstismar Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi    570
3.    Darp Hakaret Zorla Alıkoyma Tehdit Şikayet Dilekçesi    588
4.    Gasp Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi    591
5.    Gerekçesiz Ceza Alt Sınırdan Uzaklaşma Sanık Müdafii
İstinaf Dilekçesi    593
6.    Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi    595
7.    Görevi Kötüye Kullanma Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi. 599
8.    Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi    602
9.    Güveni Kötüye Kullanma - Hırsızlık Sanık Müdafii İstinaf
Dilekçesi    604
10.    Karşılıksız Yararlanma SUÇU Savunma Dilekçesi    607
11.    Kasten Adam Öldürme Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi .... 613
12.    Kasten Öldürme Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi-2    615
13.    Kasten Öldürme ve Azmettirme Savunma Dilekçesi    619
14.    Kasten Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Sanık Müdafii
İstinaf Dilekçesi    624
15.    Kavgaya El Atmak Savunma Dilekçesi    629
16.    Malpraktis Nedeniyle Ceza Davası Adli Tıp Raporuna
Sanık Müdafii İtiraz Dilekçesi    631
17.    Nafaka Ödememe Sebebiyle İcra Ceza Şikayet Dilekçesi ... 634
 
18.    Nitelikli Dolandırıcılık Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi    636
19.    Öldürmeye Kalkışmak Savunma Dilekçesi    642
20.    Resmi Belgede Sahtecilik Tahliye Talepli Dilekçe    646
21.    Resmi Evrakta Sahtecilik Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi ...648
22.    Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Şikayet
Dilekçesi    652
23.    Resmi Kayıtlarda Sahtekarlık ve Dolandırıcılık Şikayet
Dilekçesi    654
24.    Rüşvet Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi    657
25.    Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Savunma Dilekçesi ...660
26.    Savcılık Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi    663
27.    Sigorta Şirketini Dolandırmaya Teşebbüs Savunma
Dilekçesi    669
28.    Sulh Ceza Mahkemesi Değişik İŞ Kararına İtiraz Dilekçesi    .672
29.    Tahliye Talepli Dilekçe    678
30.    Tahliye Talepli Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi    679
31.    Tehdit Alıkoyma Darp Katılma Talepli Beyan Dilekçesi    682
32.    Tehdit Şikayet Dilekçesi    685
33.    Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi (Park Yasağı)    689
34.    Trafik Cezası İtiraz (OGS)    691
35.    Trafik Cezası İtiraz Ek Beyan    693
36.    Tutuklu Kalınan Sürenin Mahsubu Talepli Dilekçe    695
37.    Yağma Duruşma Talepli Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi ....697
38.    Yağma Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi    700
39.    Yağma Mütalaaya Karşı Beyan ve Esasa İlişkin Savunma
Dilekçesi    702
 
40.    Yağma Tahliye Talepli Savunma Dilekçesi    704
41.    Zimmet Tevsii Tahkikat ve Tahliye Talepli Bilirkişi
Raporuna Beyan Dilekçesi    706
GAYRİMENKUL HUKUKU
1.    2B Tapu İptali ve Tescil Temyiz Dilekçesi    713
2.    3091 Sayılı Yasa Gereğince Tahliye Dilekçesi    721
3.    Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi    723
4.    Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi-2    726
5.    Ecrimisil Bilirkişi Raporuna ve Esasa İlişkin Beyan
Dilekçesi    730
6.    Ecrimisil ve Kira Geliri Alacak Dava Dilekçesi    735
7.    Ecrimisil İstinaf Dilekçesi    738
8.    Ecrimisil ve Kira Geliri Dava Dilekçesi    742
9.    El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Dava Dilekçesi    745
10.    Eski Hale Getirme ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi    747
11.    Gayrimenkul Satış Sözleşmesine Aykırılık Sebebiyle
Tazminat Dava Dilekçesi    749
12.    Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil
Bilirkişi Raporuna ve Davanın Esasına Dair Beyan Dilekçesi    754
13.    Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil
Islah Talebinin Reddi Beyan Dilekçesi    758
14.    Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Tescil
İstinaf Dilekçesi    762
15.    Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil
Tanık İfadelerine Karşı Beyan Dilekçesi    765
 
16.    Gayrimenkulün Aynına İlişkin İlamın Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı Sebebiyle Takibin İptali İstinafa
Yanıt Dilekçesi    768
17.    Hakimin Bozma Kararına Uyma Kararıyla Bağlı
Olmasının İstisnaları Beyan Dilekçesi    770
18.    Haksız İşgal Delil Tespiti Dilekçesi    777
19.    Hileye Dayalı Tapu İptali Tescil Davası Yanıt Dilekçesi    779
20.    İcra Takibi ve Tahliye Kararı Nedeniyle Menfi Tespit
Davası Yanıt Dilekçesi    785
21.    İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası Bilirkişi
Raporuna Beyan Dilekçesi    788
22.    İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi    796
23.    Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Karşı Dava Dilekçesi..799
24.    Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi    802
25.    Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat Dava
Dilekçesi    806
26.    Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tespit ve Alacak
Dava Dilekçesi    811
27.    Kira Alacağı İtirazın İptali Beyan Dilekçesi    815
28.    Kira Alacağı İtirazın İptali İstinafa Yanıt Dilekçesi    819
29.    Kira Alacağı İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi    823
30.    Kira Alacağı Menfi Tespit Dava Dilekçesine Yanıt
Dilekçesi    825
31.    Kira Tespit Islah Dilekçesi    832
32.    Kira Tespit İstinaf Dilekçesi    834
33.    Kira Tespit İstinafa Yanıt Dilekçesi    839
34.    Kira Uyarlama Davası Düplik Dilekçesi    842
 
35.    Miras Taksim Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil
Dava Dilekçesi    845
36.    Müdahalenin Meni Bilirkişi Raporuna Beyan    Dilekçesi    848
37.    Ortak Alana Müdahale Dava Dilekçesi    851
38.    Ortak Alana Müdahale Tespit Dilekçesi    853
39.    Ortaklığın Giderilmesi Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 855
40.    Ortaklığın Giderilmesi Ek Bilirkişi Raporuna Beyan ve
İtiraz Dilekçesi    858
41.    Şufa (Ön Alım) Davası Temyiz Dilekçesi    863
42.    Şufa (Ön Alım) Davası İstinaf Dilekçesi    867
43.    Tapu İptali Tenkis Miras Nedeniyle İstihkak Davası
Replik Dilekçesi    869
44.    Tapu İptali ve Tescil Temyiz Dilekçesi    878
45.    Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi    884
46.    Tasarrufun İptali İnanç Sözleşmesi Yanıt Dilekçesi    886
47.    Zilyetliğe Dayalı Tescil İstinaf Dilekçesi    891
İDARE HUKUKU
1.    Encümen Kararının İptali Dava Dilekçesi    897
2.    Görevden Alma İdari    İşlemin İptali Dava Dilekçesi    899
3.    Görevden Alma İdari    İşlemin İptali Replik Dilekçesi    902
4.    Görevden Alma İdari    İşlemin İptali Replik Dilekçesi-2    906
5.    Görevden Alma İdari    İşlemin İptali YD Talebinin Reddine
İtiraz Dilekçesi    908
6.    İdari İşlemin İptali Usuli Eksiklik Nedeniyle Reddedilen
Dava Dilekçesi    914
 
7.    İhale Yasaklama Kararının İptali Talepli Dilekçe    917
8.    İhalenin İptali ve Yürütmenin Durdurulması Talepli
Dilekçe    924
9.    Kamu İhale Kurumu Başvuru Dilekçesi    928
10.    Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Ara Karar Gereği
Beyan Dilekçesi    931
11.    Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili İstinaf Dilekçesi    933
12.    Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Replik Dilekçesi    937
13.    YD Talepli Görevden Alma İdari İşlemin İptali Dava
Dilekçesi    943
14.    YD Talepli İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi    950
15.    YD Talepli Ödeme Emrinin İptali Temyiz Dilekçesi    953
İHTARNAMELER
1.    Acentelik Sözleşmesi Feshi ve Acentelik Vekaleti Azli
İhtar    963
2.    Bankanın Haksız Eyleminden Dolayı Tazminat    965
3.    Fatura ve Cari Hesap Alacağı    968
4.    Haksız Rekab et İhtara Y anıt    970
5.    Haksız Rekabetin Durdurulması    972
6.    Haksız Rekabetin Durdurulması    974
7.    Hisse Devri ve Ortaklıktan Çıkma Talebi    977
8.    İhtara Yanıt ve Karşı İhtar    979
9.    İhtiyaç Sebebiyle Tahliye ve Kira Artışı    981
10.    İşe Devamsızlık Nedeniyle    983
11.    İşe İade Talepli    985
 
12.    Kesinleşen Mahkeme Kararına Göre İşe İade    987
13.    Kira Alacağı    989
14.    Kira ve Fatura Alacağı    991
15.    Satın Alınan Taşınmazdaki Ayıp    993
16.    Satın Alınan Taşınmazın Teslim Edilmemesi Nedeniyle
Kira Talepli    995
17.    Sigorta Acentesi Makbuzların İadesi    997
18.    Sigorta Acentesi Poliçelerin İadesi    999
19.    Sözleşmenin Feshi ve Teminatın İadesi    1001
İŞ HUKUKU
1.    Ara Karardan RÜCU İle Emsal Ücret Araştırması
Yapılması Talepli Dilekçe    1005
2.    Emsal Ücret Araştırması İçin Gereken Bilgilerin
Sunulduğu Dilekçe    1007
3.    Emsal Ücret Araştırması Yanıtlarının Beklenmesi
Nedeniyle Ara Karardan RÜCU Talepli Dilekçe    1008
4.    Gerçek Maaş Üzerinden Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi ... 1010
5.    Hatalı Onama Kararındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi
Talepli Dilekçe    1014
6.    Hizmet Tespiti İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz
Dilekçesi    1018
7.    Hizmet Tespiti İşveren Vekili İstinaf Dilekçesi    1022
8.    İŞ Kazası Nedeniyle Tazminat Davası İşveren Vekili Yanıt
Dilekçesi    1025
9.    İŞ Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kusur Raporuna
Karşı İşveren Vekili Beyan Dilekçesi    1029
 
10.    İŞ Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kusur Raporuna
Karşı İşveren Vekili Beyan Dilekçesi-2    1034
11.    İşçilik Alacağı Bozma Sonrası İşveren Vekili Bilirkişi
Raporuna Beyan Dilekçesi    1037
12.    İşçilik Alacağı İşçi Vekili Bilirkişi Raporuna ve Davanın
Esasına Beyan Dilekçesi    1045
13.    İşçilik Alacağı İşçinin Haklı Fesih Nedenleri İşveren
Vekili Esas Hakkında Beyan Dilekçesi    1049
14.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz İle
Bozma Yönünde Ek Rapor Alınması Talepli Dilekçe    1054
15.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz ve
Ek Rapor Alınması Talepli Dilekçe    1060
16.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna ve Islaha
İtiraz Dilekçesi    1067
17.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna ve Islaha
İtiraz İle Ek Rapor Talepli Dilekçe    1075
18.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna ve Tanık
İfadelerine Beyan Dilekçesi    1080
19.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bozma Sonrası Beyan
Dilekçesi    1086
20.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili Düplik Dilekçesi    1093
21.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili Ek Bilirkişi Raporuna
Beyan Dilekçesi    1097
22.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili Ek Rapor Talepli Bilirkişi
Raporuna ve Islaha İtiraz Dilekçesi    1102
23.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili İstinaf Dilekçesi    1107
24.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili İstinaf Dilekçesi -2    1116
25.    İşçilik Alacağı İşveren Vekili İstinaf Dilekçesi -3    1125
 
26.    İşçilik Alacağı İşveren Vekilinin İşe Davetle İlgili Beyan
Dilekçesi    1130
27.    İşçilik Alacağı İtirazın İptali Davaya Yanıt Dilekçesi    1133
28.    İşçilik Alacağı İtirazın İptali İşçi Vekili Düplik Dilekçesi . 1138
29.    İşçilik Alacağı Yanıt Dilekçesi    1141
30.    İşçilik Alacağı Yanıt Dilekçesi ve Delil Listesi    1148
31.    İşçilik Alacak Davası Dava Dilekçesi    1153
32.    İşe İade Dava Dilekçesi    1158
33.    İşe İade Davası Delil Listesi ve Beyanlar    1162
34.    İşveren Vekili Esas Hakkında Beyan ve Karşı Dava
Dilekçesi    1171
35.    Ölümlü İŞ Kazası Tazminat Davası Yanıt Dilekçesi    1176

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
144,50   
289,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
289,00   
289,00   
2
   
   
Kapat