Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi Paluri Arzu Kal Demirç

Dilekçe Örnekleri Hazırlama ve İnceleme Rehberi


Basım Tarihi
2017-09
Sayfa Sayısı
1016
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786056743870
Boyut
16x24
Baskı
3Av. Paluri Arzu Kal DEMİRÇİ

 

- Aile Ve Şahsın Hukuku

- Alacak, Tazminat, Rücu Davaları ve Sigorta Hukuku

- Ceza Hukuku

- Gayrimenkul Hukuku

- İdare Hukuku

- İhtarnameler

- İş Hukuku

İçindekiler

Özgeçmiş 5
Önsöz/ Ahmet Hulusi Kırım 7
Sunuş/ Paluri Arzu (Kal) Demirçi 9

Örnek Dilekçeler

A) Aile Ve Şahsın Hukuku
1. 4320 Sayılı Yasa Gereği Tedbir Başvurusu Dilekçesi 27
2. Aile Konutu Cevap Dilekçesi Ve Deliller 30
3. Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin İptali Dava Dilekçesi 34
4. Boşandığı Eşin Soyadını Kullanma İzin Talebi Dilekçesi 39
5. Boşanma Bilirkişi Raporu, Tanık Beyanları Ve Esasa İlişkin Beyan Dilekçesi 41
6. Boşanma Dava Dilekçesi 44
7. Boşanma Dava Dilekçesi (2) 50
8. Boşanma Davası Yayın Yasağı Talepli Dilekçe 54
9. Boşanma Davaya Cevap Dilekçesi 56
10. Boşanma Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 60
11. Boşanma Tanık Beyanları Ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 64
12. Boşanma Tanık İfadeleri Ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 69
13. Boşanma Tanıma Ve Tenfiz Dava Dilekçesi 73
14. Boşanma İstinaf Dilekçesi 75
15. Boşanma Uzman Raporu Hakkında Beyan Dilekçesi 77
16. Çocuk Yardım Nafakası Beyan Dilekçesi 80
17. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Dava Dilekçesi 82
18. Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi 84
19. Mal Paylaşımı Replik Dilekçesi 86
20. Vasi Tayini Dava Dilekçesi 90
21. Vasiyete İtiraz Dilekçesi 92
22. Vasiyetin İptali Ve Tenkis Dava Dilekçesi 94
23. Vasiyetin İptali Ve Tenkis Duruşma Öne Alım Dilekçesi 98
24. Velayet Ve Boşanma Tanık Beyanları Hakkında Ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 100
25. Velayetin Değiştirilmesi İstinafa Yanıt Dilekçesi 105
26. Velayetin Değiştirilmesi Ve Nafaka Dava Dilekçesi 109

B) Alacak, Tazminat, Rücu Davaları Ve Sigorta Hukuku
1. Alacak Davası İstinafa Yanıt Dilekçesi 115
2. Alacak Davası Yetkisizlik Kararı İstinaf Dilekçesi 121
3. Aracın Pert Olması Nedeniyle Sigorta Bedelini Talep Davaya Yanıt Dilekçesi 124
4. Araç Hasarının Şüpheli Olması Nedeniyle Hasar Tespit Dilekçesi 126
5. Araç Maddi Hasar Sigorta Rücuen Tazminat Dava Dilekçesi 128
6. Araç Maddi Hasar Sigorta Rücuen Tazminat İstinafa Yanıt Dilekçesi 131
7. Araç Satışında Peşin Satış Ve İspat Külfeti Beyan Dilekçesi 134
8. Bankanın Bilgi Dışında Çektiği Paranın İadesi Talepli Dava Dilekçesi 136
9. Bankanın Kusurundan Kaynaklı Tazminat Davası Cevaba Cevap Dilekçesi 139
10. Bankanın Müşterisinden Haksız Kestiği Bedelin İadesi Dava Dilekçesi 144
11. Bankanın Müşterisinden Haksız Kestiği Bedelin İadesi Cevaba Cevap Dilekçesi 147
12. Bankaya Karşı Maddi Ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 150
13. Bankaya Karşı Maddi Ve Manevi Tazminat Cevaba Cevap Dilekçesi 154
14. Bankaya Karşı Munzam Zarar Dava Dilekçesi 157
15. Bankaya Karşı Tazminat Davasında Rapor Beyan Dilekçesi 166
16. Cari Hesap Alacağı İtirazın İptali (İspat Yükü) Dava Dilekçesi 169
17. Cari Hesap Alacak Davası Dava Dilekçesi (Birleştirme Talepli) 171
18. Çalınan Araç Sigorta Bedeli Dava Dilekçesi 175
19. Darp Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 177
20. Destekten Yoksun Kalma Davaya Yanıt Dilekçesi 179
21. Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat Cevaba Cevap Dilekçesi 182
22. Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 185
23. Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat Yanıt Dilekçesi Ve Deliller 189
24. Fatura İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi 196
25. Fatura İtirazın İptali Rapora Karşı Beyan Dilekçesi 200
26. Fatura İtirazın İptali İstinaf Dilekçesi 202
27. Fatura Konsinye Mal İtirazı İtirazın İptali Dava Dilekçesi 205
28. Fatura Sebebiyle Menfi Tespit Ve Alacak Dava Dilekçesi 209
29. Fatura Sebebiyle Menfi Tespit Ve Alacak Dava Dilekçesi (2) 213
30. Hakaret Tehdit Manevi Tazminat Beyan Dilekçesi 216
31. Haksız Azil Nedeniyle Vekalet Ücreti Alacak Dava Dilekçesi 220
32. Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Davaya Yanıt Dilekçesi 226
33. Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat Rapora İtiraz Dilekçesi 232
34. Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat İstinaf Dilekçesi 245
35. Haksız Şikayet Tazminat Davası Son Beyanlar 254
36. Haksız Tahliye Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 258
37. İhbar Olunan Sigorta Yanıt Dilekçesi 263
38. İmza İtirazı Cevap Dilekçesi Ve Delil Listesi 265
39. İrade Dışında Gerçekleşen Bankacılık İşlemi Nedeniyle Bankadan Alacak Davası Delil Ve Replik Dilekçesi 267
40. İşgücü Kaybı Nedeniyle Tazminat Adli Tıp Raporuna Beyan Dilekçesi 271
41. İtirazın İptali Ek Rapora Beyan Dilekçesi 273
42. İtirazın İptali Ek Rapora Beyan Dilekçesi 2 276
43. İtirazın İptali Yanıt Dilekçesi 281
44. Kambiyo Vasfında Olmayan Çek Nedeniyle İtirazın İptali Dava Dilekçesi 284
45. Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Nedeniyle İtirazın İptali Dava Dilekçesi 287
46. Kambiyo Vasfında Olmayan Senet Nedeniyle İtirazın İptali Replik Dilekçesi 290
47. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Rücu Dava Dilekçesi 292
48. Kazanç Kaybı Nedeniyle Alacak Davası Davalı Rapora Beyan Dilekçesi 294
49. Komisyon Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın İptali Ek İstinaf Dilekçesi 296
50. Komisyon Sözleşmesi Nedeniyle İtirazın İptali İstinaf Dilekçesi 301
51. Köpek Saldırması Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 305
52. Kredi Güvence Sigortası Nedeniyle Alacak Davası Davalı Rapora Beyan Dilekçesi 312
53. Maddi Hata Talepli Dava Temyiz Dilekçesi 314
54. Markaya Tecavüzün Önlenmesi Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 317
55. Menfi Tespit Davasında Alacaklıdan Başkasına İfa Sebebiyle Beyan Dilekçesi 324
56. Menfi Tespit Esas Hakkında Ve Rapora Karşı Beyan Dilekçesi 327
57. Menfi Tespit Dava Dilekçesi 330
58. Menfi Tespit Temyize Yanıt Dilekçesi 334
59. Menfi Tespit İstinaf Dilekçesi 337
60. Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davalı Beyan Dilekçesi 340
61. Senet Nedeniyle Menfi Tespit Düplik Dilekçesi 343
62. Senet Nedeniyle Menfi Tespit Yanıt Dilekçesi 347
63. Sigorta Rücuen Tazminat İtirazın İptali Dava Dilekçesi 350
64. Silahla Yaralama Tazminat Davası Yanıt Dilekçesi 352
65. Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Alacak Dava Dilekçesi 355
66. Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Kar Mahrumiyeti Ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 364
67. Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Menfi Tespit Dava Dilekçesi 373
68. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih Alacak Davası Dava Dilekçesi 378
69. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 382
70. Şirket Genel Kurul İptali Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 386
71. Şirket Tasfiyesiz Fesih Dava Dilekçesi 390
72. Şirket Yöneticisine Açılan Sorumluluk Davasına Beyan Dilekçesi 394
73. Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 396
74. Tasfiyenin İptali Ve Şirketin İhyası Dava Dilekçesi 401
75. Tavzih Talebi Cevaba Cevap Dilekçesi 404
76. Tazminat Davası İstinafa Yanıt Dilekçesi 407
77. Tecavüz Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 410
78. Tedbirin Kaldırılması Talebinin Reddi Müdürlük İşlemini Şikayet İstinaf Dilekçesi 413
79. Tehdit Hakaret Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 416
80. Tehdit Hakaret Manevi Tazminat Replik Dilekçesi 421
81. Teminat Senedi Menfi Tespit Dava Dilekçesi 424
82. Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 429
83. Trafik Kazası Manevi Tazminat Yanıt Dilekçesi 433
84. Trafik Kazası Tazminat Cevaba Cevap Dilekçesi 435
85. Trafik Kazası Tazminat Davası Rapor Beyan Dilekçesi 438
86. Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet Cevap Dilekçesi 440
87. Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikayet İstinaf Dilekçesi 443
88. Yangın Nedeniyle Tazminat Rücu Dava Dilekçesi 446

C) Ceza Hukuku
1. Adam Öldürme Ve Azmettirme Savunma Dilekçesi 451
2. Adam Öldürme Ve Öldürmeye Teşebbüs Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi 456
3. Bilişim Sistemleri Ve Bankayı Vasıta Kullanarak Dolandırıcılık Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi 460
4. Darp Hakaret Zorla Alıkoyma Tehdit Şikayet Dilekçesi 463
5. Doktor Hatası Nedeniyle Adli Tıp Raporuna Sanık Müdafii İtiraz Dilekçesi 466
6. Elektrik Hırsızlığı Savunma Dilekçesi 469
7. Emniyeti Suistimal Hırsızlık Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi 475
8. Gasp Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi 478
9. Gerekçesiz Ceza Alt Sınırdan Uzaklaşma Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi 480
10. Görevi İhmal Ve Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi 482
11. Görevi Kötüye Kullanma Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 486
12. Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi 489
13. Karşılıksız Çek Eski Hale İade Talepli Dilekçe 491
14. Kasten Adam Öldürme Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 494
15. Kasten Adam Öldürme Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 2 496
16. Kavgaya El Atmak Savunma Dilekçesi 500
17. Kişilik Haklarının İhlali Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi 502
18. Öldürmeye Kalkışmak Savunma Dilekçesi 505
19. Resmi Belgede Sahtecilik Tahliye Talepli Dilekçe 509
20. Resmi Evrakta Sahtecilik Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi 511
21. Resmi Evrakta Sahtecilik Ve Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi 515
22. Resmi Kayıtlarda Sahtekarlık Ve Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi 517
23. Rüşvet Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 520
24. Sahte Belge Düzenleme Ve Kullanma Savunma Dilekçesi 523
25. Sigorta Şirketini Dolandırmaya Teşebbüs Savunma Dilekçesi 526
26. Tahliye Talepli Dilekçe 529
27. Tahliye Talepli Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 530
28. Tahliye Talepli Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 2 533
29. Tehdit Alıkoyma Darp Katılma Talepli Beyan Dilekçesi 535
30. Tehdit Şikayet Dilekçesi 537
31. Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi (Park Yasağı) 541
32. Trafik Cezası İtiraz (Ogs) 543
33. Trafik Cezası İtiraz Ek Beyan 544
34. Tutuklama Kararının Kaldırılması Talepli Dilekçe 546
35. Tutuklu Kalınan Sürenin Mahsubu Talepli Dilekçe 548
36. Yağma Duruşma Talepli Sanık Müdafii İstinaf Dilekçesi 550
37. Yağma Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 552
38. Yağma Mütalaaya Karşı Beyan Ve Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 554
39. Yağma Tahliye Talepli Savunma Dilekçesi 556
40. Zimmet Tevsii Tahkikat Ve Tahliye Talepli Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 558

D) Gayrimenkul Hukuku
1. 2b Tapu İptali Ve Tescil Temyiz Dilekçesi 565
2. 3091 Sayılı Yasa Gereğince Tahliye Dilekçesi 573
3. Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi 575
4. Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi 2 578
5. Ecrimisil Bilirkişi Raporuna Ve Esasa İlişkin Beyan Dilekçesi 582
6. Ecrimisil Ve Kira Geliri Alacak Dava Dilekçesi 587
7. Ecrimisil İstinaf Dilekçesi 591
8. Ecrimisil Ve Kira Geliri Dava Dilekçesi 595
9. Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Dava Dilekçesi 598
10. Eski Hale Getirme Ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 600
11. Gayrimenkul Satış Sözleşmesine Aykırılık Sebebiyle Tazminat Dava Dilekçesi 602
12. Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Tescil İstinaf Dilekçesi 607
13. Gayrimenkulün Aynına İlişkin İlamın Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı Sebebiyle Takibin İptali İstinafa Yanıt Dilekçesi 610
14. Hakimin Bozma Kararına Uyma Kararıyla Bağlı Olmasının İstisnaları Beyan Dilekçesi 612
15. Haksız İşgal Delil Tespiti Dilekçesi 619
16. Hileye Dayalı Tapu İptali Tescil Davası Cevap Dilekçesi 621
17. İcra Takibi Ve Tahliye Kararı Nedeniyle Menfi Tespit Davası Cevap Dilekçesi 627
18. İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 630
19. İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye Dava Dilekçesi 638
20. İzaleyi Şüyu Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 640
21. İzaleyi Şüyu Ek Bilirkişi Raporuna Beyan Ve İtiraz Dilekçesi 643
22. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Karşı Dava Dilekçesi 647
23. Kamulaştırmasız Elatma Dava Dilekçesi 650
24. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat Dava Dilekçesi 654
25. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tespit Ve Alacak Dava Dilekçesi 659
26. Kira Alacağı İtirazın İptali Beyan Dilekçesi 663
27. Kira Alacağı İtirazın İptali İstinafa Yanıt Dilekçesi 667
28. Kira Alacağı İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi 670
29. Kira Alacağı Menfi Tespit Dava Dilekçesine Yanıt Dilekçesi 672
30. Kira Tespit Islah Dilekçesi 679
31. Kira Tespit İstinaf Dilekçesi 681
32. Kira Tespit İstinafa Yanıt Dilekçesi 686
33. Kira Uyarlama Davası Düplik Dilekçesi 689
34. Miras Taksim Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Dava Dilekçesi 692
35. Müdahalenin Meni Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 695
36. Ortak Alana Müdahale Dava Dilekçesi 698
37. Ortak Alana Müdahale Tespit Dilekçesi 700
38. Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Tescil Bilirkişi Raporuna Ve Davanın Esasına Dair Beyan Dilekçesi 702
39. Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Islah Talebinin Reddi Beyan Dilekçesi 706
40. Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Tanık İfadelerine Karşı Beyan Dilekçesi 710
41. Şüfa Davası Temyiz Dilekçesi 713
42. Şüfa Davası İstinaf Dilekçesi 717
43. Tapu İptali Tenkis Miras Nedeniyle İstihkak Davası Replik Dilekçesi 719
44. Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi 728
45. Tasarrufun İptali İnanç Sözleşmesi Cevap Dilekçesi 730
46. Zilyetliğe Dayalı Tescil İstinaf Dilekçesi 735
E) İdare Hukuku
1. Encümen Kararının İptali Dava Dilekçesi 741
2. Görevden Alma İdari İşlemin İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 744
3. Görevden Alma İdari İşlemin İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 2 748
4. Görevden Alma İdari İşlemin İptali Cevaba Cevap Dilekçesi 3 750
5. Görevden Alma İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 754
6. Görevden Alma İdari İşlemin İptali Yd Talebinin Reddine İtiraz Dilekçesi 757
7. İdari İşlemin İptali Usuli Eksiklik Nedeniyle Reddedilen Dava Dilekçesi 762
8. İdari Para Cezasının İptali İstinafa Yanıt Dilekçesi 765
9. Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Ara Karar Gereği Beyan Dilekçesi 767
10. Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Cevaba Cevap Dilekçesi 769
11. Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili İstinaf Dilekçesi 775
12. Yd Talepli Görevden Alma İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 779
13. Yd Talepli İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 785
14. Yd Talepli İdari Para Cezasının İptali İstinaf Dilekçesi 787
15. Yd Talepli Ödeme Emrinin İptali Temyiz Dilekçesi 791

F) İhtarnameler
1. Acentelik Sözleşmesi Feshi Ve Acentelik Vekaleti Azli İhtar 799
2. Bankanın Haksız Eyleminden Dolayı Tazminat İhtarı 801
3. Fatura Ve Cari Hesap Alacağı İhtar 804
4. Haksız Rekabet İhtara Yanıt 806
5. Haksız Rekabetin Durdurulması İhtar 808
6. Haksız Rekabetin Durdurulması İhtar 2 810
7. Hisse Devri Ve Ortaklıktan Çıkma Talebi İhtar 812
8. İhtara Cevap Ve Karşı İhtar 813
9. İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Ve Kira Artışı İhtar 815
10. İşe Devamsızlık Nedeniyle İhtar 817
11. İşe İade Talepli İhtar 819
12. Kesinleşen Mahkeme Kararına Göre İşe İade İhtar 821
13. Kira Alacağı İhtar 823
14. Kira Ve Fatura Alacağı İhtar 825
15. Satın Alınan Taşınmazdaki Ayıp İhtarı 827
16. Satın Alınan Taşınmazın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Kira Talepli İhtar 829
17. Sigorta Acentesi Makbuzların İadesi İhtar 831
18. Sigorta Acentesi Poliçelerin İadesi İhtar 832
19. Sözleşmenin Feshi Ve Teminatın İadesi İhtar 834

G) İş Hukuku
1. Ara Karardan Rücu İle Emsal Ücret Araştırması Yapılması Talepli Dilekçe 839
2. Emsal Ücret Araştırması İçin Gereken Bilgilerin Sunulduğu Dilekçe 841
3. Emsal Ücret Araştırması İşçi Vekili Talebi 842
4. Emsal Ücret Araştırması Yanıtlarının Beklenmesi Nedeniyle Ara Karardan Rücu Talepli Dilekçe 844
5. Gerçek Maaş Üzerinden Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi 846
6. Hatalı Onama Kararındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talepli Dilekçe 849
7. Hizmet Tespiti İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 853
8. Hizmet Tespiti İşveren Vekili İstinaf Dilekçesi 857
9. İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası İşveren Vekili Cevap Dilekçesi 859
10. İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kusur Raporuna Karşı İşveren Vekili Beyan Dilekçesi 863
11. İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kusur Raporuna Karşı İşveren Vekili Beyan Dilekçesi 2 868
12. İşçilik Alacağı Bozma Sonrası İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 871
13. İşçilik Alacağı Cevap Dilekçesi Ve Delil Listesi 879
14. İşçilik Alacağı Davası İşveren Vekili Olarak İstinaf Dilekçesi 884
15. İşçilik Alacağı Davası İşveren Vekilinin İşe Davetle İlgili Beyan Dilekçesi 892
16. İşçilik Alacağı Davaya Cevap Dilekçesi 895
17. İşçilik Alacağı Davaya Cevap Ve Delil Listesi 902
18. İşçilik Alacağı İşçi Vekili Olarak Bilirkişi Raporuna Ve Davanın Esasına Beyan Dilekçesi 906
19. İşçilik Alacağı İşçinin Haklı Fesih Nedenleri İşveren Vekili Esas Hakkında Beyan Dilekçesi 909
20. İşçilik Alacağı İşveren Bilirkişi Raporuna Ve Islaha İtiraz Dilekçesi 914
21. İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz İle Bozma Yönünde Ek Rapor Alınması Talepli Dilekçe 922
22. İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bilirkişi Raporuna İtiraz Ve Ek Rapor Alınması Talepli Dilekçe 928
23. İşçilik Alacağı İşveren Vekili Bozma Sonrası Beyan Dilekçesi 935
24. İşçilik Alacağı İşveren Vekili Düplik Dilekçesi 943
25. İşçilik Alacağı İşveren Vekili Ek Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi 947
26. İşçilik Alacağı İşveren Vekili Ek Rapor Talepli Bilirkişi Raporuna Ve Islaha İtiraz Dilekçesi 951
27. İşçilik Alacağı İşveren Vekili Olarak Bilirkişi Raporuna Ve Islaha İtiraz İle Ek Rapor Talepli Dilekçe 956
28. İşçilik Alacağı İşveren Vekili Olarak Bilirkişi Raporuna Ve Tanık İfadelerine Beyan Dilekçesi 961
29. İşçilik Alacağı İşveren Vekili Temyiz Dilekçesi 967
30. İşçilik Alacağı İşveren Vekili İstinaf Dilekçesi 2 975
31. İşçilik Alacağı İtirazın İptali Davaya Cevap Dilekçesi 980
32. İşçilik Alacağı İtirazın İptali İşçi Vekili Düplik Dilekçesi 984
33. İşçilik Alacak Davası Dava Dilekçesi 987
34. İşveren Vekili Esas Hakkında Beyan Ve Karşı Dava Dilekçesi 991
35. İşe İade Dava Dilekçesi 996
36. İşe İade Davası Delil Listesi Ve Beyanlar 1000
37. Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Cevap Dilekçesi 1007

Kavramlara Göre Arama Cetveli 1011

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat