İş Sözleşmesinin Feshi Ve İş Güvencesi Uygulaması Resul Kurt

İş Sözleşmesinin Feshi Ve İş Güvencesi Uygulaması


Basım Tarihi
2013-12
Sayfa Sayısı
593
Kapak Türü
cilt
Kağıt Türü
1. hamur
Basım Yeri
İSTANBUL
Stok Kodu
9786056379277
Baskı
1İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞ GÜVENCESİ UYGULAMASI

 

Dr. Resul KURT(SGK E. Başmüfettişi Baü Ve Mü Öğrerim Görevlisi), Doç. Dr. Muzaffer KOÇ (Çsgb E. İş Müfettişi İnönü Üniv. Öğretim Üyesi)

 
 İş Sözleşmesi Ve Türleri
• İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi
• İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi
• İş Sözleşmelerinin Feshinde Hukuki Sonuçlar
• İş Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesinde Belgelendirme Ve Tutanak-İhtar Yazılarının Hazırlanması
• İhbar Tazminatı
• Kıdem Tazminatı
• Kötüniyet Tazminatı
• İbranamelerde Dikkat Edilecek Hususlar
• İkale Sözleşmeleri
• İş Güvencesi
• İş Güvencesinden Doğan Tazminatlar
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
VE HUKUKİ SONUÇLARI

1. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
2. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI OLUŞTURULMASI
3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ
3.1.1. Fesih Kavram ve Türleri
İşveren tarafından Fesih
Haklı nedenle Fesih
Geçerli Nedenle Fesih
İşçi Tarafından Fesih
Haklı Nedenle Fesih
Haksız Nedenle Fesih
3.1.2. Feshin Dışındaki Haller
Sona Erdirme Sözleşmesi (İkale)
Fesih İradesinin İşçiden Kaynaklanması
İşçinin Talebi İle İş Sözleşmesinin Feshi
İşçinin Ölümü
Belirli Süreli Sözleşme

butonrosu.png

 

4. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ VE HAKLI  NEDENLE FESİHTE SINIRLANDIRMA
4.1 BAZI DURUMLARDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIDA KALMASI NEDENİYLE HİZMET AKDİNİN SONA ERDİRİLEMEMESİ
4.1.1. Hastalık ve Benzeri Nedenlerin Varlığı Halinde Hizmet Akdinin Sona Erdirilememesi
4.1.2. Askerlik veya Yasadan Doğan Çalışma Ödevi Halinde Hizmet Akdinin Sona Erdirilememesi
4.2. ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞGÖRME BORCUNU YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMASI HAKKI
4.3. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
4.4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMAMASI NEDENİYLE İŞÇİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMASI VE FESİH HAKKI
4.4.1. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
4.4.2. İşçinin Haklı Neden Fesih Hakkı

5. İHBAR TAZMİNATI, KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE İHBAR ÖNELİ UYGULAMASI
5.2. Bildirim Süresi
5.3. Yasa'da Belirtilen Bildirim Sürelerinin Asgari Olması
5.4. Yeni İş Arama İzni
5.5. Bildirimlere Uymamada Tazminat
5.6. Bildirimlere Ait Ücretin Peşin Ödenmesi
5.7. Kötüniyet Tazminatı
5.8. Ücretin Belirlenmesi

6. KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ
6.2. Kıdem Tazminatı ödenecek Koşullar
6.3. Kıdem Tazminatının Hesaplanması
6.4. Kıdem Tazminatında Özellikli Durumlar

7. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA
7.2. Toplu İşçi Çıkarmanın Kapsamı ve Süresi
7.3. Toplu İşçi Çıkarmanın Bildirileceği Birimler
7.4. Yapılacak Bildirimde Bulunması Gereken Hususlar
7.5. İşçi Alınması Halinde
7.6. Mevsim Ve Kampanya İşleri
7.7. Cezai Müeyyide
8. İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRİMLERİ
9. İBRANAME ALINMASI VE İBRANAMELERDE GEÇERLİLİK KOŞULLARI
10. İŞ MALZEMELERİNİN VE VARSA KESİNTİLERİN İADESİ
11. İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE BELGELENDİRME VE TUTANAK-İHTAR YAZILARININ HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat