Bireysel İş Hukuku Pratik Çalışmaları S. Alp Limoncuoğlu

Açıklamalı ve ÇözümlüBireysel İş Hukuku Pratik ÇalışmalarıTamamı Çözümlü


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
216
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272134
Boyut
16x24
Baskı
136,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 36 puan kazanacaksınız)
   36

Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
PRATİK I İş Sözleşmesi – İşveren – İşçi 17
AÇIKLAMA 17
CEVAP 20
PRATİK II İşveren Vekili 21
AÇIKLAMA 21
İşveren Vekili 21
CEVAP 23
PRATİK III Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi 25
AÇIKLAMA 25
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi 25
CEVAP 31
PRATİK IV Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi 33
AÇIKLAMA 33
CEVAP 34
PRATİK V İş Kanunu Kapsamı 36
AÇIKLAMA 36
İş Hukukuna Dair Kanunların Kapsamı 36
CEVAP 39
PRATİK VI İş Kanunu Kapsamı – Yaş Küçüklüğü – İş Sözleşmesine Etkisi 40
AÇIKLAMA 41
İş Kanunu Kapsamı 41
Çıraklık 41
Esnaf ve Sanatkar Faaliyeti 42
Yaş Küçüklüğü 42
CEVAP 44
PRATİK VII İş Kanunu Kapsamı – Asıl işveren Alt İşveren İlişkisi 46
AÇIKLAMA 46
İş Kanunu Kapsamı 46
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi 47
CEVAP 48
PRATİK VIII Belirli Süreli İş Sözleşmesi 50
AÇIKLAMA 50
İş Sözleşmesi Türleri – Belirli Süreli İş Sözleşmesi 50
CEVAP 54
PRATİK IX Kısmi Süreli İş Sözleşmesi – İş Kanunu Kapsamı 56
AÇIKLAMA 56
Kısmi Süreli İş Sözleşmesi 56
İş Kanunu Kapsamı 57
CEVAP 58
PRATİK X Mevsimlik İş Sözleşmesi – İşyerinin Devri – Zincirleme Belirli Süreli İş Sözleşmesi – Kıdem Tazminatı 59
AÇIKLAMA 60
Belirli Süreli İş Sözleşmesi 60
Mevsimlik İş Sözleşmesi 60
İşyeri Devri 63
Kıdem Tazminatı 64
CEVAP 65
PRATİK XI İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar – Eşitlik İlkesi – İşveren Vekili 68
AÇIKLAMA 68
İşveren Vekili 68
İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar 69
Eşit Davranma Borcu – Ayrımcılık Tazminatı 69
CEVAP 71
PRATİK XII İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar – İş Görme Borcu – Talimatlara Uyma Borcu – İş Sözleşmesinin Feshi – Haklı Nedenle Fesih 73
AÇIKLAMA 74
İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar 74
İş Görme Borcu – Talimatlara Uyma Borcu – Sadakat Borcu 74
İş Sözleşmesinin Feshi – Haklı Neden – Geçerli Sebep 76
CEVAP 77
PRATİK XIII İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar – Sadakat Borcu Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih – Feshin Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi 79
AÇIKLAMA 79
Sadakat Borcu 79
İş Sözleşmesinin Feshi – Haklı Neden – Geçerli Sebep 81
İşçinin Davranışlarından Kaynaklı Geçerli Sebepli Fesih 82
Feshin Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi 83
CEVAP 84
PRATİK XIV Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi – İşçiyi Koruma Borcu – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sözleşmesinin Feshi – Haklı Nedenle Fesih – İş Sözleşmesinde Esaslı Değişiklik – Ücret Ödeme Borcu 85
AÇIKLAMA 86
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi 86
İşçiyi Koruma Borcu – Gözetme Borcu – İş Sağlığı ve Güvenliği 86
Ücret Ödeme Borcu 89
CEVAP 90
PRATİK XV İşçiyi Koruma Borcu – Psikolojik Taciz 93
AÇIKLAMA 94
İşçiyi Koruma Borcu 94
Psikolojik Taciz 95
CEVAP 96
PRATİK XVI Ücret Ödeme Borcu – Sadakat Borcu – Özen Gösterme Yükümlülüğü – Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih Çalışmaktan Kaçınmak Hakkı – Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 98
AÇIKLAMA 98
İş Görme Borcu – Özen Gösterme Yükümlülüğü 98
Sadakat Borcu 99
Ücret Ödeme Borcu 99
İş Sözleşmesinin Feshi 100
Çalışmaktan Kaçınmak Hakkı 101
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 101
CEVAP 102
PRATİK XVII Sadakat Borcu – Rekabet Etmeme Yükümlülüğü – Cezai Şart – Haklı Nedenle Fesih 104
AÇIKLAMA 104
Sadakat Borcu 104
Rekabet Etmeme Borcu 105
Cezai Şart 107
CEVAP 108
PRATİK XVIII Sadakat Borcu – Haklı Nedenle Fesih – Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi – Kıdem Tazminatı 111
AÇIKLAMA 111
Sadakat Borcu 111
Haklı Nedenle Fesih 112
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 112
Kıdem Tazminatı 113
CEVAP 113
PRATİK XIX Haklı Nedenle Fesih – Süreli Fesih – İhbar Tazminatı – Kıdem Tazminatı 116
AÇIKLAMA 116
Haklı Nedenle Fesih 116
Süreli Fesih – İhbar Tazminatı 118
Kıdem Tazminatı 119
CEVAP 120
PRATİK XX Haklı Nedenle Fesih – Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı – Yarım Ücret – İş Sözleşmesinin Askıda Olma Hali 123
AÇIKLAMA 123
Haklı Nedenle Fesih 123
Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı 124
Yarım Ücret 124
İş Sözleşmesinin Askıda Olma Hali 124
CEVAP 125
PRATİK XXI Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması – Organik Bağ – Birlikte İstihdam 127
AÇIKLAMA 127
Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması – Organik Bağ – Birlikte İstihdam 127
CEVAP 130
PRATİK XXII Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih Ayrımı Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Tazminatı 132
AÇIKLAMA 133
Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih 133
Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Tazminatı 134
CEVAP 136
PRATİK XXIII Geçerli Sebeple Fesih – İş Güvencesi – İşe İade Davası Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları – Çalışma Koşullarında Değişiklik – Kıdem Tazminatı – Yıllık Ücretli İzin – Yıllık İzin Ücreti 138
AÇIKLAMA 139
Geçerli Sebeple Fesih – İş Güvencesi 139
İşçinin Performansına Dayalı Geçerli Sebeple Fesihte İçtihat Hukuku Değerlendirme Kuralları 141
İşe İade Davası – Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 143
Yıllık Ücretli İzin 145
Kıdem Tazminatı 146
CEVAP 147
PRATİK XXIV İş Güvencesinin Kapsamı – Geçerli Sebeple Fesih İşletmesel Karara Dayalı Geçerli Sebeple Fesihte İçtihat Hukuku Değerlendirme Kuralları – Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları – Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Geçersiz Sebeple Feshin Sonuçlarına Etkisi – Geçerli Sebebe Dayanan Fesihte Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hakkı 151
AÇIKLAMA 152
İş Güvencesinin Kapsamı 152
İşletmesel Karara Dayalı Geçerli Sebeple Fesihte İçtihat Hukuku Değerlendirme Kuralları 152
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 156
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Geçersiz Sebeple Feshin Sonuçlarına Etkisi 156
Geçerli Sebebe Dayanan Fesihte Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hakkı 157
CEVAP 158
PRATİK XXV Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi – İş Güvencesinin Kapsamı – Sendikal Tazminat – Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih – Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi – İşyeri Devri 161
AÇIKLAMA 162
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi 162
İş Güvencesinin Kapsamı – Sendikal Tazminat 163
Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih 164
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 166
İşyeri Devri 166
CEVAP 167
PRATİK XXVI İş Güvencesinin Kapsamı – Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih – Süreli Fesih – İhbar Tazminatı – Giydirilmiş Ücret – Kötü Niyet Tazminatı 172
AÇIKLAMA 173
İş Güvencesinin Kapsamı 173
Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih 173
Süreli Fesih – İhbar Tazminatı – Giydirilmiş Ücret 174
Kötü Niyet Tazminatı 175
CEVAP 176
PRATİK XXVII Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih – Derhal Fesih Hakkının Kullanılma Süresi – İş Güvencesinin Kapsamı 179
AÇIKLAMA 179
Haklı Nedenle Fesih – Geçerli Sebeple Fesih 179
Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 180
İş Güvencesinin Kapsamı 181
CEVAP 181
PRATİK XVIII Çalışma Koşullarında Değişiklik – Değişiklik Feshi 184
AÇIKLAMA 184
Çalışma Koşullarında Değişiklik – Değişiklik Feshi 184
CEVAP 187
PRATİK XXIX İkale 189
AÇIKLAMA 189
İkale 189
CEVAP 192
PRATİK XXX Çalışma Süresi – Denkleştirme Esasına Göre Çalışma Gece Çalışması – Ara Dinlenmesi – Fazla Çalışma – Fazla Süreli Çalışma – Hafta Tatili Çalışması – Genel Tatil Çalışması – Haklı Nedenle Fesih 194
AÇIKLAMA 195
Çalışma Süresi – Denkleştirme Esasına Göre Çalışma 195
Gece Çalışması 196
Ara Dinlenmesi 196
Fazla Çalışma – Fazla Süreli Çalışma 197
Hafta Tatili 199
Genel Tatil 200
Haklı Nedenle Fesih 200
CEVAP 201
PRATİK XXXI Zamanaşımı (Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı – Yıllık Ücretli İzin – Çalışma Süreleri – Fazla Çalışma – Fazla Çalışma Ücreti (Primli Çalışmanın Etkisi) – Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Çalışma Ücreti 208
AÇIKLAMA 209
Zamanaşımı (Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı – Yıllık İzin Ücreti) 209
Yıllık Ücretli İzin 210
Çalışma Süreleri 210
Fazla Çalışma – Fazla Çalışma Ücreti (Primli Çalışmanın Etkisi) 210
Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Çalışma Ücreti 212
CEVAP 212
Kavram Dizini 215

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,00   
36,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,00   
36,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,00   
36,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,00   
36,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
   
   
Kapat