İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2019-2021 Yılları) Şahin Çil

İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2019-2021 Yılları)


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
1683
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050508024
Boyut
16x24
Baskı
8330,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 330 puan kazanacaksınız)
   330
KARGO BEDAVA

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

YARGITAY İLKE KARARLARI 21

1- İŞ KANUNU’NUN KAPSAMIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI 21

A- Sözleşmeli Personel 21

a- Açıklama: 21

b- YargıtayKararları: 23

B- Kapsamdışı Personel 43

a- Açıklama: 43

b- Yargıtay Kararları: 45

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 50

C- Geçici Personel – İdari Sözleşmeli Personel 54

a- Açıklama: 54

b- Yargıtay Kararları: 55

D- İş Sözleşmesi – Vekalet Sözleşmesi Ayrımı 62

a- Açıklama: 62

b- Yargıtay Kararları: 63

E- Çıraklar 72

a- Açıklama: 72

b- Yargıtay Kararları: 73

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 78

F- Esnaf Faaliyeti 82

a- Açıklama: 82

b- Yargıtay Kararları: 84

G- Deniz ve Hava Taşıma İşleri 89

a- Açıklama: 89

b- Yargıtay Kararları: 89

H- Ev Hizmetleri 91

a- Açıklama: 91

b- Yargıtay Kararları: 92

İ- Sporcu,Antrenör, Teknik Direktör 104

a- Açıklama: 104

b- Yargıtay Kararları: 105

10 İçindekiler

J- Tarım İşleri 111

a- Açıklama: 111

b- Yargıtay Kararları: 113

K- Yönetim Kurulu Üyesi 123

a- Açıklama: 123

b- Yargıtay Kararları: 124

L- ESER SÖZLEŞMESİ 130

a- Açıklama: 130

b- Yargıtay Kararları: 132

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 139

M- RÜCU 142

a- Açıklama: 142

b- Yargıtay Kararları: 146

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 157

2- ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNE DAİR İLKE KARARLARI 164

A- Alt İşverenlerin Değişmesinin İşyeri DevriSayılması 164

a- Açıklama: 164

b- Yargıtay Kararları: 168

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 186

B- Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa 190

a- Açıklama: 190

b- Yargıtay Kararları: 198

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 222

C- Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk 228

a- Açıklama: 228

b- Yargıytay Kararları: 234

3- EŞİT DAVRANMA BORCUYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI 252

a- Açıklama: 252

b- Yargıtay Kararları: 257

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 268

4- İŞYERİ DEVRİYLE İLGİLİİLKE KARARLARI 272

a- Açıklama: 272

b- Yargıtay Kararları: 286

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 295

5- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 302

a- Açıklama: 302

b- Yargıtay Kararları: 304

İçindekiler 11

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 312

6- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 322

A- Belirli Süreli İş İlişkisinin Unsurları 322

a- Açıklama: 322

b- Yargıtay Kararları: 327

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 349

B- Bakiye Süre Ücreti 353

a- Açıklama: 353

b- Yargıtay Kararları: 355

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 369

C- Asgari/Azami Süreli Sözleşmeler 374

a- Açıklama: 374

b- Yargıtay Kararları: 375

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 381

7- KISMİ SÜRELİ İŞ İLİŞKİSİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 385

a- Açıklama: 385

b- Yargıtay Kararları: 390

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 400

8- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 403

a- Açıklama: 403

b- Yargıtay Kararları: 404

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 408

9- İHBAR TAZMİNATIYLA İLGİLİİLKE KARARLARI 414

a- Açıklama: 414

b- Yargıtay Kararları: 423

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 443

10- KÖTÜNİYET TAZMİNATIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI 449

a- Açıklama: 449

b- Yargıtay Kararları: 451

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 457

11- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ YARGITAY İLKE KARARLARI 460

a- Açıklama: 460

b- Yargıtay Kararları: 465

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 475

12 İçindekiler

12- İŞ GÜVENCESİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 482

A- İş Güvencesinden Yararlanmada Ön Koşullar 482

a- Otuz İşçi Sayısı 482

aa- Açıklama: 482

bb- Yargıtay Kararları 484

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 493

b- Altı Aylık Kıdem 495

aa- Açıklama: 495

bb- Yargıtay Kararları: 499

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 506

c- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışma 511

aa- Açıklama: 511

bb- Yargıtay Kararları: 512

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 517

d- İşveren Vekili Olmama 520

aa- Açıklama: 520

bb- Yargıtay Kararları: 522

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 527

e- Dava Açma Süresi 529

aa- Açıklama: 529

bb- Yargıtay Kararları: 534

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 536

f- Yazılı Fesih Bildirimi Yapılmaması veya Sebep Bildirilmemesi 549

aa- Açıklama: 549

bb- Yargıtay Kararları: 553

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 555

g- İşçinin Savunmasının Alınmaması 560

aa- Açıklama: 560

bb- Yargıtay Kararları: 563

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 570

B- İşçinin Yeterliliğine (Performans) Dayanan Fesihlerde İş Güvencesi 573

a- Açıklama: 573

b- Yargıtay Kararları: 577

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 581

C- İşe Başlatmama Tazminatı 587

a- Açıklama: 587

b- Yargıtay Kararları: 594

İçindekiler 13

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 604

D- Boşta Geçen Süre Ücreti 616

a- Açıklama: 616

b- Yargıtay Kararları: 621

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 628

13- İŞE İADE SONRASI İSTEKLERLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 640

a- Açıklama: 640

b- Yargıtay Kararları: 644

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 660

14- İŞÇİNİN HAKLI FESHİYLE İLGİLİİLKE KARARLARI 672

A- Ücret ve Diğer Hakların Ödenmemesi 672

a- Açıklama: 672

b- Yargıtay Kararları: 679

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 700

B- Şeref ve Namusa Dokunan Sözler Söylenmesi 707

a- Açıklama: 707

b- Yargıtay Kararları: 708

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 711

C- İşçiye Cinsel Tacizde Bulunulması 715

a- Açıklama: 715

b- Yargıtay Kararları 718

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 729

D- Çalışma Koşullarının Uygulanmaması 732

a- Açıklama: 732

b- Yargıtay Kararları: 737

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 749

E- Mobbing 766

a- Açıklama: 766

b- Yargıtay Kararları: 769

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 788

15- İŞVERENİN HAKLI FESHİ İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 799

A- Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar 799

a- Açıklama: 799

b- Yargıtay Kararları: 804

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 824

B- Hatırlatıldığı Halde Görevleri Yapmama 834

a- Açıklama: 834

14 İçindekiler

b- Yargıtay Kararları: 836

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 843

C- İşin Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi847

a- Açıklama: 847

b- YargıtayKararları: 850

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 857

D- İşe Devamsızlık 865

a- Açıklama: 865

b- Yargıtay Kararları: 872

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 892

E- İşyerine Zarar Verme 901

a- Açıklama: 901

b- Yargıtay Kararları: 903

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 909

F- Şeref ve Namusa Dokunan Söz veya Davranışlar912

a- Açıklama: 912

b- Yargıtay Kararları : 914

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları : 918

G- Sağlık Sebepleri921

a- Açıklama: 921

b- Yargıtay Kararları: 924

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 927

H- Zorlayıcı Sebepler 929

a- Açıklama: 929

b- Yargıtay Kararları: 940

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 958

I- İşçinin Göz Altına Alınması ya da Tutuklanması 962

a- Açıklama: 962

b- Yargıtay Kararları: 965

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 967

16-FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYLE İLGİLİ İLKEKARARLARI 971

a- Açıklama: 971

b- Yargıtay Kararları: 973

c- Bölge Adliye MahkemesiKararları: 979

17-İŞ ARAMA İZNİYLE İLGİLİİLKE KARARLARI983

a- Açıklama: 983

b- Yargıtay Kararları: 986

İçindekiler 15

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 993

18- ÜCRETLE İLGİLİİLKE KARARLARI 995

A- Ücretin İspatı 995

a- Açıklama: 995

b- Yargıtay Kararları: 1003

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1021

B- Ücretin Ödenmesi 1024

a- Açıklama: 1024

b- Yargıtay Kararları: 1032

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1036

C- Ücret Alacağında Faiz 1038

a- Açıklama: 1038

b- Yargıtay Kararları: 1042

D- Ücreti Ödenmeyen İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı: 1045

a- Açıklama: 1045

b- Yargıtay Kararları: 1051

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1054

19- FAZLA ÇALIŞMAYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI 1058

A- Fazla Çalışma Kavramı: 1058

a- Açıklama: 1058

b- Yargıtay Kararları: 1067

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1076

B- Fazla Çalışmanın İspatı 1082

a- Yazılı Delil 1082

aa- Açıklama: 1082

bb- Yargıtay Kararları: 1090

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1109

b- Tanıkla İspat 1111

aa- Açıklama: 1111

bb- Yargıtay Kararları: 1121

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1132

c- İmzalı Tahakkuklu Bordroların İspata Etkisi 1141

aa- Açıklama: 1141

bb- Yargıtay Kararları: 1144

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1147

d- İmzasız Tahakkuklu Bordroların İspata Etkisi 1148

aa- Açıklama: 1148

bb- Yargıtay Kararları: 1150

16 İçindekiler

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1153

e- Üst Düzey Yönetici Kavramı 1155

aa- Açıklama: 1155

bb- Yargıtay Kararları: 1158

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1166

C- Fazla Çalışma Ücreti Hesabı 1168

a- Yüzde Elli Zamlı Hesaplama 1168

aa- Açıklama: 1168

bb- Yargıtay Kararları: 1178

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1191

b- Tahakkuklu Bordrolarda Dönem Dışlaması/Mahsup Yöntemleri 1196

aa- Açıklama: 1196

bb- Yargıtay Kararları: 1198

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1202

c- Primli Çalışmalarda Hesap 1203

aa- Açıklama: 1203

bb- Yargıtay Kararları: 1209

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1230

d- Fazla Çalışmanın Ücrete Dahil Edildiği Hallerde Hesap 1240

aa- Açıklama: 1240

bb- Yargıtay Kararları: 1246

cc- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1266

D- Fazla Çalışma Alacağında Faiz 1270

a- Açıklama: 1270

b- Yargıtay Kararları: 1272

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1275

E- Fazla Çalışma Ücretinde Zamanaşımı 1276

a- Açıklama: 1276

b- Yargıtay Kararları: 1280

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1288

F- Fazla Çalışma Ücretlerinden İndirim 1289

a- Açıklama: 1289

b- Yargıtay Kararları: 1295

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1302

20- HAFTA TATİLİ ÜCRETİYLE İLGİLİ İLKE KARARI 1304

A- İşçinin Haftalık Dinlenme Hakkı 1304

a- Açıklama: 1304

İçindekiler 17

b- Yargıtay Kararları: 1310

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1318

B- Hafta Tatili Ücreti Hesabı 1319

a- Açıklama: 1319

b- Yargıtay Kararları: 1321

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1323

21-BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞMAYLAİLGİLİ İLKE KARARLARI 1325

a- Açıklama: 1325

b- Yargıtay Kararları: 1328

22-MEVSİMLİK İŞLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 1333

a- Açıklama: 1333

b- Yargıtay Kararları: 1335

23-YILLIK İZİN ÜCRETİYLE İLGİLİİLKE KARARLARI1341

A-Yıllık Ücretli İzin Hakkı 1341

a- Açıklama: 1341

b- Yargıtay Kararları: 1351

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1366

B- Yıllık İzinde İspat Yükü ve Usulü 1368

a- Açıklama: 1368

b- Yargıtay Kararları: 1372

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1376

C- Yıllık İzin Ücreti Hesabı1377

a- Açıklama: 1377

b- Yargıtay Kararları: 1380

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1384

24-KONUT KAPICILARIYLA İLGİLİİLKE KARARLARI 1388

a- Açıklama: 1388

b- Yargıtay Kararları: 1390

25-KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI1401

A- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesapta Süre1401

a- Açıklama: 1401

b- Yargıtay Kararları: 1410

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1420

B- Kıdem Tazminatı Hesabında Ücret 1424

a- Açıklama: 1424

b- Yargıtay Kararları: 1432

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1445

18 İçindekiler

C- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – İşçinin Emekliliği 1448

a- Açıklama: 1448

b- Yargıtay Kararları: 1453

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1468

D-Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – Kadın İşçinin Evliliği 1469

a- Açıklama: 1469

b- Yargıtay Kararları: 1471

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1475

E- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – İşçinin Ölümü 1476

a- Açıklama: 1476

b- Yargıtay Kararları: 1479

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1480

F- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma – Muvazzaf Askerlik 1482

a- Açıklama: 1482

b- Yargıtay Kararları: 1486

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1490

G- Kıdem Tazminatı Faizi 1502

a- Açıklama: 1502

b- Yargıtay Kararları: 1504

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1506

H- Kıdem Tazminatı Tavanı 1507

a- Açıklama: 1507

b- Yargıtay Kararları: 1511

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1515

26-BASIN İŞ KANUNU İLE İLGİLİİLKE KARARLARI 1518

A- Gazeteci Kavramı 1518

a- Açıklama: 1518

b- Yargıtay Kararları: 1520

B- Gazetecinin Kıdem Hakkı1523

a- Açıklama: 1523

b- Yargıtay Kararları: 1524

C-Gazetecinin Fazla Saatlerde Çalışması ve Yüzde Beş FazlasıylaÖdeme Kuralı 1528

a- Açıklama: 1528

b-Yargıtay Kararları: 1530

D- Gazetecinin Yıllık İzin Hakkı1533

a- Açıklama: 1533

b- Yargıtay Kararları: 1535

İçindekiler 19

27- DENİZ İŞ KANUNUYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI 1539

28- İBRANAMEYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 1554

a- Açıklama: 1554

b- Yargıtay Kararları: 1556

29- İKALE (BOZMA SÖZLEŞMESİ) İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI 1565

a- Açıklama: 1565

b- YargıtayKararları: 1566

30- İSTİFAYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI 1574

a- Açıklama: 1574

b- Yargıtay Kararları: 1576

31- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE SOSYAL MEDYA KULLANIMIYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1585

a- Açıklama 1585

b- Yargıtay Kararları: 1596

c- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: 1602

32- (YARGITAY 9 VE 22 HD BİRLEŞME SONRASI YENİ İLKE KARARLARI 1608

A- YARGITAY 9 HUKUK DAİRESİ TARAFINDAN EYLÜL 2020 TARİHİNDE YAPILAN GÖRÜŞME İLE İLKEYE BAĞLANAN HUSUSLAR 1608

B- 15102020 TARİHİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULAR 1637

C- YARGITAY 9HUKUK DAİRESİNDE 05112020 TARİHİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULAR 1639

D- YARGITAY 9HUKUK DAİRESİNDE 04012021 TARİHİNDE GÖRÜŞÜLEN KONULAR 1640

KAYNAKÇA 1645

KAVRAM İNDEKSİ 1657

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
330,00   
330,00   
2
165,00   
330,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
330,00   
330,00   
2
165,00   
330,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
330,00   
330,00   
2
165,00   
330,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
330,00   
330,00   
2
165,00   
330,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
330,00   
330,00   
2
165,00   
330,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
330,00   
330,00   
2
   
   
Kapat