İşyerinde Psikolojik Tacize Maruz Kalan İşçilerin İş Hukuku Kapsamında

İşyerinde Psikolojik Tacize Maruz Kalan İşçilerin İş Hukuku Kapsamında Kullanabilecekleri Haklar


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
172
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385557
Boyut
16x24
Baskı
1130,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 130 puan kazanacaksınız)
   130

Öğr. Gör. Selçuk CENGİZ

 

 

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR i

İÇİNDEKİLER.iii

ÖZET vii

ABSTRACT ix

ÖNSÖZ xi

KISALTMALAR xiii

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

PSİKOLOJİK TACİZ KAVRAMI

1.1. Psikolojik Tacizin Tarihsel Süreci ve Tanımı. 3

1.1.1. Psikolojik Taciz Kavramının Tarihsel Gelişimi 3

1.1.2. Psikolojik Tacizin Tanımı. 5

1.2. Psikolojik Tacizle Karıştırılan Kavramlar . 7

1.2.1. İşyerinde Çatışma 7

1.2.2. İşyerinde Şiddet  9

1.2.3. İşyerinde Kabalık 9

1.2.4. Cinsel Taciz  10

1.2.5. Bullying (Zorbalık). 11

1.2.6. İşyerinde Stres. 12

1.2.7. Stalking (Haksız Takip) 12

1.2.8. Mesleki Şiddet  13

1.2.9. İş Sürtüşmesi, Sinizm ve Yabancılaşma . 15

1.2.10. Psikolojik Baskı  16

1.2.11. Çalışma Şartlarının İstismarı. 17

1.3. İşyerinde Psikolojik Taciz Süreci ve Psikolojik Tacize Yol Açan

Nedenler . 18

1.3.1. Psikolojik Tacizin Ortaya Çıkma Süreci. 18

1.3.1.1. Leymann Modeli . 19

1.3.1.2. İtalyan - Herald Ege Modeli  20

1.3.1.3. Çift Taraflı Psikolojik Taciz Durumu 20

1.3.2. Psikolojik Tacize Yol Açan Nedenler. 21

1.3.2.1. Mağdurdan Kaynaklanan Nedenler. 22

1.3.2.2. Failin İşyerinde Psikolojik Tacize Başvurma

Nedenleri . 22

İçindekiler

iv

1.3.2.3. İşyerinden Kaynaklanan Nedenler. 23

1.4. Psikolojik Tacizin Özneleri. 23

1.4.1. Fail  23

1.4.2. Mağdur 25

1.4.3. İzleyiciler  26

1.5. İşyerinde Psikolojik Taciz Sayılan Davranışlar ve Psikolojik Tacizin

Unsurları  27

1.5.1. İşyerinde Psikolojik Taciz Sayılan Davranışlar  27

1.5.2. Psikolojik Tacizin Unsurları . 29

1.5.2.1. İşyeri Unsuru . 30

1.5.2.2. Düşmanca ve Ahlak Dışı Davranışlar 32

1.5.2.3. Süreklilik Unsuru. 33

1.5.2.4. Kast Unsuru . 35

1.6. İşyerinde Psikolojik Tacizin Etkileri ve Sonuçları. 36

1.6.1. İşyerinde Psikolojik Tacizin Etkileri. 36

1.6.2. İşyerinde Psikolojik Tacizin Sonuçları . 37

1.6.2.1. Mağdur ile İlgili Sonuçlar 37

1.6.2.1.1. Ekonomik ve Sosyal Maliyetler 37

1.6.2.1.2. Duygusal ve Fiziksel Maliyetler . 38

1.6.2.2. Mağdurun Ailesi ile İlgili Sonuçlar. 39

1.6.2.3. Örgütsel Sonuçlar  40

1.6.2.4. Toplumsal Sonuçlar. 41

İKİNCİ BÖLÜM

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE MARUZ KALAN

İŞÇİLERİN HAKLARI

2.1. Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukukta İşyerinde Psikolojik Taciz. 43

2.1.1. Uluslararası Hukukta İşyerinde Psikolojik Taciz 43

2.1.1.1. Avrupa Birliği Hukukunda Psikolojik Taciz Kavramı 43

2.1.1.2. Avrupa Sosyal Şartı ve 1996 Tarihli Gözden Geçirilmiş

Avrupa Sosyal Şartı. 44

2.1.1.3. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi 45

2.1.1.4. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  45

2.1.1.5. 12 Haziran 1989 Tarihli 89/391/EEC Sayılı Avrupa

Konsey Yönergesi 46

2.1.1.6. Avrupa Birliği 2000/43/EC, 2000/78/EC ve 2002/73/EC

Sayılı Direktifleri. 47

2.1.1.7. Avrupa Birliği 20 Eylül 2001 Tarihli 2001/2339/INI

Sayılı Parlamento Kararı 48

İçindekiler

v

2.1.1.8. Avrupa Komisyonu Psikolojik Tacize Karşı Yükselen

Bilinç Başlıklı Rapor. 49

2.1.1.9. 5 Temmuz 2006 Tarihli 2006/54/EC Sayılı Avrupa

Parlamento ve Konsey Yönergesi 49

2.1.1.10. Avrupa Birliği Sosyal Taraflarınca İmzalanan

İşyerlerinde Taciz ve Şiddetle Mücadele Çerçeve

Anlaşması  51

2.1.1.11. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerinde

İşyerinde Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler. 51

2.2. Ulusal Hukukta İşyerinde Psikolojik Taciz  53

2.2.1. Genel Olarak . 53

2.2.2. Türkiye’de Psikolojik Taciz ile İlgili Düzenlemeler. 55

2.2.2.1. T.C Anayasası’nda Psikolojik Taciz . 55

2.2.2.2. Türk Borçlar Kanunu’nda Psikolojik Taciz. 60

2.2.2.3. Türk Ceza Kanunu’nda Psikolojik Taciz. 62

2.2.2.4. Türk Medeni Kanunu’nda Psikolojik Taciz  67

2.2.2.5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Psikolojik

Taciz  69

2.2.2.6. Başbakanlık Genelgesi (İşyerlerinde Psikolojik Tacizin

Önlenmesi)  71

2.2.2.7. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Kanunu’na Göre Psikolojik Taciz . 73

2.2.2.8. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu

Sözleşme Kanunu’na Göre Psikolojik Taciz . 74

2.2.2.9. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Kanunu’na Göre Psikolojik Taciz . 75

2.2.2.10. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre

Psikolojik Taciz. 76

2.2.2.11. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Psikolojik Taciz . 77

2.2.2.11.1. Ayrımcılık ve Kötüniyet Tazminatı Davası

Açma Hakkı  79

2.2.2.11.2. Fesih Hakkı . 81

2.2.2.11.3. Arabulucuya Başvurma Hakkı 85

2.2.2.11.4. İşe İade Davası Açma Hakkı. 86

2.3. Mağdur İşçilerin Başvurabileceği Hukuki Korunma Yolları . 86

2.3.1. İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu 86

2.3.1.1. İşverenin Gözetme Borcunun İhlali Halinde Hukuki

Sorumluluğu  90

2.3.1.2. Mağdur İşçinin Başvurabileceği Hukuki Yollar 91

İçindekiler

vi

2.3.1.2.1. İş Görme Borcunu İfadan Kaçınma  91

2.3.1.2.2. Tazminat Davaları. 94

2.3.1.2.2.1. Maddi Tazminat 94

2.3.1.2.2.2. Manevi Tazminat 96

2.3.1.2.2.3. Destekten Yoksun Kalma

Tazminatı 97

2.3.2. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Sonuçları 99

2.3.2.1. İş Kazası Sayılma  99

2.3.2.2. Meslek Hastalığı Sayılma  101

2.3.3. İşçinin Kişilik Hakları ve Korunması . 104

2.3.3.1. Genel Olarak 104

2.3.3.2. Kişilik Hakkına İlişkin Düzenlemeler . 105

2.3.3.3. Kişilik Hakkının İhlali Halinde Başvurulabilecek

Hukuki Yollar 106

2.3.3.4. İş Kanunu’nda Eşit Davranma Borcu ve İşyerinde

Psikolojik Taciz . 107

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PSİKOLOJİK TACİZDE İSPAT SORUNU

3.1. Genel Olarak İspat Sorunu  111

3.1.1. Psikolojik Tacizde İspat Yükü ve İspat Ölçüsü  116

3.1.2. Psikolojik Taciz Davalarında Görevli Mahkeme  121

3.2. Yargı Kararlarında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve

Psikolojik Taciz İddiasının İspatı. 122

3.2.1. Yargı Kararlarında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi  122

3.2.2. Yargı Kararlarında Psikolojik Taciz İddiasının İspatı. 124

3.2.2.1. Psikolojik Tacizin İspatında Kullanılabilecek

Deliller. 126

3.3. Yaşanmış Örneklerle Psikolojik Taciz Değerlendirmesi . 131

3.3.1. Örnek Olay-1. 131

3.3.2. Örnek Olay-2. 133

3.3.3. Örnek Olay-3. 135

SONUÇ. 139

KAYNAKÇA 141

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
3
43,33   
130,00   
4
32,50   
130,00   
5
26,00   
130,00   
6
21,67   
130,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
3
43,33   
130,00   
4
32,50   
130,00   
5
26,00   
130,00   
6
21,67   
130,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
3
43,33   
130,00   
4
32,50   
130,00   
5
26,00   
130,00   
6
21,67   
130,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
3
43,33   
130,00   
4
32,50   
130,00   
5
26,00   
130,00   
6
21,67   
130,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
130,00   
130,00   
2
65,00   
130,00   
3
43,33   
130,00   
4
32,50   
130,00   
5
26,00   
130,00   
6
21,67   
130,00   
Kapat