Kaçakçılık Suçları Şentürk Çıldır

Kaçakçılık Suçları


Basım Tarihi
2020-11
Sayfa Sayısı
1202
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050507072
Boyut
16x24
Baskı
1275,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 275 puan kazanacaksınız)
   275
KARGO BEDAVA

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

• 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 27

Birinci Bölüm

AMAÇ VE TANIMLAR

MADDE 1: AMAÇ 48

– AÇIKLAMALAR 48

MADDE 2: TANIMLAR 50

– AÇIKLAMALAR 50

I.GENEL OLARAK50

II.5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA

  YER ALAN TANIMLAR 51

A. Gümrük Vergileri 51

B. Gümrüklenmiş Değer 51

C. Akaryakıt 52

III.DİĞER TANIMLAR52

A. FOB Kıymet (Free On Board: Gemi Güvertesinde Teslim) 52

B. CIF Kıymet (Cost+Insurance+Freight: Malın Bedeli+Sigorta Masrafı+Navlun 53

C. Teşebbüs 55

D. Teşekkül 56

E. Gümrük Mevzuatı 56

F. Gümrük İşlemi 57

G. Gümrük Bölgesi 57

H. Gümrük Kapısı  57

I. Gümrük Kapısı 58

İkinci Bölüm

KAÇAKÇILIK FİİLLERİ

MADDE 3: SUÇLAR VE KABAHTLER 59

I.AÇIKLAMALAR67

A. Gümrük Rejimleri 68

B. Eşyanın Yasal Yollardan İthali 69

1. Gümrük Bölgesi 69

2. Gümrük Beyanı 71

a. Yazılı Beyan 72

b.  Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Beyan 73

c.  Sözlü Beyan  73

d.  Tasarruf Yoluyla Beyan 74

3.  Beyan Sahibi ve Temsilcisi 74

a. Dolaylı Temsil 75

b. Doğrudan Temsil 76

4.  Beyannamenin Tescili 76

5.  Beyannamenin Bağlayıcılığı 77

6.  Beyannameye Eklenecek Belgeler 77

7.  Beyannamede Düzeltme 79

8.  Beyannamenin İptali 80

9.  Beyanın Kontrolü, Eşya Muayenesi ve Tahlil 81

a.  Beyanın Kontrolü  81

b.  Eşyanın Muayenesi 83

ba. Muayene 83

bb. Muayene Edilmeyecek Eşya 84

bc. İkinci Muayene 84

bd. Beyan ile Muayene Arasında Cins, Nevi veya

Nitelik Farkı 85

be. Muayene Masrafları 86

bf. Ayniyet Tespiti 86

c.  Eşya Tahlili 86

ca.  Tahlil Şartları 86

cb.  Numune Alma 88

MADDE 3/1: EŞYAYI GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMADAN İTHAL ETMEK SUÇU 90

I.AÇIKLAMALAR90

II.SUÇUN UNSURLARI91

A.  Kanuni Unsur 91

B.  Maddi Unsur 92

C.  Manevi Unsur  92

D.  Fail 92

E.  Yaptırım 93

F. Görev  93

G. Zamanaşımı 94

III.CEZA GENEL KURULU KARARLARI96

IV.DAİRE KARARLARI115

MADDE 3/2: EŞYAYI SAHTE BELGE KULLANMAK

SURETİYLE GÜMRÜK VERGİLERİ KISMEN VEYA 

TAMAMEN ÖDENMEKSEZİN İTHAL ETMEK SUÇU 195

I.AÇIKLAMALAR195

A. Aldatıcı İşlem Ve Davranışlar Kavramı  195

B. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Resmi Belgede Sahtecilik 198

1.  Madde Metni 198

2.  Maddi Unsur 198

3.  Manevi Unsur 198

4.  Fail 198

5.  Ağırlaştırıcı Neden 199

6.  Hafifleştirici Neden 199

C. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Resmî Belgeyi Bozmak,

Yok Etmek veya Gizlemek 199

1.  Madde Metni 199

2.  Maddi Unsur 199

3.  Manevi Unsur 199

4.  Fail 200

5.  Ağırlaştırıcı Neden 200

6.  Hafifleştirici Neden 200

D.  5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Özel Belgede Sahtecilik 200

1. Madde Metni 200

2. Maddi Unsur 200

3. Manevi Unsur 201

4. Fail  201

5. Hafifletici Neden 201

E. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Özel Belgeyi Bozmak, 

Yok Etmek veya Gizlemek 201

1. Madde Metni 201

2. Maddi Unsur 201

3. Manevi Unsur 201

4. Fail  201

F. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçlarında İçtima 202

1. Madde Metni 202

2. Açıklama 202

II.SUÇUN UNSURLARI202

A. Kanuni Unsur 202

B. Maddi Unsur 203

C. Manevi Unsur  203

D. Fail 203

E. Yaptırım 204

F. Görev 204

G. Zamanaşımı 204

III.CEZA GENEL KURULU KARARLARI204

IV.DAİRE KARARLARI216

MADDE 3/3: TRANSİT EŞYA KAÇAKÇILIĞI SUÇU 251

I.AÇIKLAMALAR251

A. Genel Olarak 251

B. Tanım-Kapsam-Amaç 252

C. Beyan 253

II.SUÇUN UNSURLARI253

A. Kanuni Unsur 253

B. Maddi Unsur 253

C. Manevi Unsur 254

1. Yola Devam Edememe 254

2. Süre Aşımı 254

3. Güzergâh Değişikliği 255

D. Fail 255

E. Yaptırım 256

F. Görev  256

G. Zamanaşımı  256

III.DAİRE KARARLARI256

MADDE 3/4:GEÇİCİ İTHALAT VE DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ

ÇERÇEVESİNDE GETİRİLEN EŞYAYI SAHTE BELGE İLE YURT DIŞINA ÇIKARMIŞ GİBİ İŞLEM YAPMAK SUÇU 283

I.AÇIKLAMALAR283

A. Geçici İthalat Rejimi 283

1. Tanım 283

2. Çeşitleri 284

a. Tam Muafiyet 284

b. Kısmi Muafiyet 285

3. İzin  285

4. Süre 286

5. Teminat 287

B. Dâhilde İşleme Rejimi 287

1. Tanım-Amaç 287

2. Eşdeğer Eşya 288

3. Şartlı Muafiyet Sistemi 289

4. Teminat 290

5. Geri Ödeme Sistemi 291

II.SUÇUN UNSURLARI292

A. Kanuni Unsur 292

B. Maddi Unsur 292

C. Manevi Unsur 294

D. Fail 294

E. Yaptırım 294

F. Görev 294

G. Zamanaşımı  295

III.DAİRE KARARLARI295

MADDE 3/5: KAÇAK EŞYAYI, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK VE 

TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇU 330

I.SUÇUN UNSURLARI330

A. Kanuni Unsur 330

B. Maddi Unsur 330

C. Manevi Unsur  332

D. Fail 333

E. Yaptırım 334

F. Görev  334

G. Zamanaşımı  334

II.CEZA GENEL KURULU KARARLARI334

MADDE 3/6: ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİLERİNDEN KISMEN VEYA TAMAMEN MUAF OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYAYI, İTHAL AMACI DIŞINDA BAŞKA BİR KULLANIMA TAHSİS ETMEK, SATMAK VEYA DEVRETMEK YA DA BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALMAK VEYA

KABUL ETMEK SUÇU 377

I.SUÇUN UNSURLARI381

A. Kanuni Unsur 381

B. Maddi Unsur 381

C. Manevi Unsur  382

D. Fail 382

E. Yaptırım 383

F. Görev  383

G. Zamanaşımı 383

II.CEZA GENEL KURULU KARARLARI383

III.DAİRE KARARLARI386

MADDE 3/7: İTHALİ KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI İTHAL ETMEK YA DA EŞYANIN BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK SATIN ALMAK, SATIŞA ARZ ETMEK, SATMAK, TAŞIMAK VEYA SAKLAMAK SUÇU 397

I.İLGİLİ MEVZUAT398

A.  6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun 398

B.  5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 174 ve 188. Maddeleri 399

II.SUÇUN UNSURLARI401

A. Kanuni Unsur 401

B. Maddi Unsur  401

C. Manevi Unsur  402

D. Fail  402

E. Yaptırım 402

F. Görev 403 

G. Zamanaşımı 403

III.DAİRE KARARLARI403

MADDE 3/8: İHRACI KANUN GEREĞİ YASAK OLAN EŞYAYI ÜLKEDEN ÇIKARMAK SUÇU 411

I.SUÇUN UNSURLARI411

A. Kanuni Unsur 411

B. Maddi Unsur 411

C. Manevi Unsur 412

D. Fail 412

E. Yaptırım 412

F. Görev 412

G.  Zamanaşımı 412

II.DAİRE KARARLARI413

MADDE 3/9: İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİĞİ HALDE GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ GÖSTERMEK YA DA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAK SUÇU (HAYALİ İHRACAT) 415

I.SUÇUN UNSURLARI415

A. Kanuni Unsur 415

B. Maddi Unsur 416

C. Manevi Unsur 417

D. Fail 417

E. Yaptırım 417

F. Görev 417

G.  Zamanaşımı 417

II.CEZA GENEL KURULU KARARLARI417

III.DAİRE KARARLARI423

MADDE 3/10: AKARYAKIT, TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU  441

I.SUÇUN UNSURLARI442

A. Kanuni Unsur 442

B. Maddi Unsur 442

C. Manevi Unsur 443

D. Fail 443

E. Yaptırım 443

II.DAİRE KARARLARI443

III.DAİRE KARARLARI454

MADDE 3/11: KAÇAK AKARYAKITI TİCARÎ AMAÇLA ÜRETME, BULUNDURMA, NAKLETME YA DA SATIŞA ARZETME, 

SATMA VEYA TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMA SUÇU 472

I.AÇIKLAMALAR472

II.SUÇUN UNSURLARI474

A. Kanuni Unsur 474

B. Maddi Unsur 474

a.  Kaçak akaryakıtı ticari amaçla üretmek 475

b.  Kaçak akaryakıtı satışa arz etmek 475

c.  Kaçak akaryakıt satmak 475

d. Ticari amaçla kaçak akaryakıt bulundurmak 477

e. Kaçak akaryakıtı bilerek ticari amaçla satın almak 478

f. Kaçak akaryakıtı ticari amaçla taşımak 478

C. Manevi Unsur  479

D. Fail 479

E. Yaptırım 480

F. Görev 481

G. Zamanaşımı 481

III.CEZA GENEL KURULU KARARLARI483

IV.DAİRE KARARLARI501

MADDE 3/12: AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNDEN AKARYAKIT ÜRETMEK, SATIŞA ARZETME, SATMA, BULUNDURMA, TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMA, TAŞIMA

VEYA SAKLAMA 511

I.AÇIKLAMA511

I.SUÇUN UNSURLARI512

A. Kanuni Unsur 512

B. Maddi Unsur 512

C. Manevi Unsur 513

D. Fail 513

E. Yaptırım 513

F. Görev  513

G. Zamanaşımı 513

III.DAİRE KARARLARI514

MADDE 3/13: BORU HATLARINDAN, DEPOLARINDAN VEYA KUYULARDAN KANUNLARA AYKIRI ŞEKİLDE ALINAN SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ HİDROKARBONLARLA, HİDROKARBON TÜREVİ OLAN YAKITLARI SATIŞA ARZETME, SATMA, BULUNDURMA, TİCARÎ AMAÇLA SATIN ALMA, TAŞIMA VEYA SAKLAMA SUÇU 526

I.SUÇUN UNSURLARI526

A. Kanuni Unsur  526

B. Maddi Unsur 529

C. Manevi Unsur  529

D. Fail 529

E. Yaptırım 529

F. Görev  530

G. Zamanaşımı 530

II.DAİRE KARARLARI530

MADDE 3/14: LİSANSA ESAS TEŞKİL EDEN BELGELERDE BELİRLENENLERE AYKIRI OLARAK SABİT YA DA SEYYAR TANK, DÜZENEK VEYA EKİPMAN BULUNDURMAK SUÇU 531

I.SUÇUN UNSURLARI531

A. Kanuni Unsur 531

B. Maddi Unsur 534

C. Manevi Unsur 534

D. Fail 534

E. Yaptırım 535

F. Görev  535

G. Zamanaşımı 535

II.DAİRE KARARLARI535

 

MADDE 3/15: ULUSAL MARKERİ YETKİSİZ OLARAK ÜRETME, SATIŞA ARZETME, SATMA, YETKİSİZ KİŞİLERDEN SATIN ALMA, KABUL ETME, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK NAKLETME VEYA BULUNDURMA 539

I.AÇIKLAMALAR539

II.SUÇUN UNSURLARI540

A. Kanuni Unsur  540

B. Maddi Unsur 540

C. Manevi Unsur  540

D. Fail 541

E. İştirak 541

F. İçtima 541

G. Yaptırım 541

H. Görev 541

I. Zamanaşımı 542

MADDE 3/16: BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİN TAKLİTLERİNİ İMAL ETME VEYA ÜLKEYE SOKMA İLE BUNLARI BİLEREK BULUNDURMA, NAKLETME, SATMA YA DA KULLANANMA SUÇU 543

I.AÇIKLAMALAR543

II.SUÇUN UNSURLARI547

A. Kanuni Unsur 547 

B. Maddi Unsur 547

C. Manevi Unsur 547

D. Fail 547

E. Yaptırım 548

F. Görev  548

G. Zamanaşımı 548

III.DAİRE KARARLARI548

MADDE 3/17: BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİ BELİRLENEN ÜRÜNLERDE KULLANMAKSIZIN YAYMA, SAHTE EVRAK VEYA DOKÜMANLARLA VEYA HERHANGİ BİR BİÇİMDE TEMİN ETME, BUNLARI TAKLİT VEYA TAHRİF EDEREK AMACI DIŞINDA KULLANMA SUÇU 554

I.AÇIKLAMALAR554

II.SUÇUN UNSURLARI559

A. Kanuni Unsur 559

B. Maddi Unsur 560

C. Manevi Unsur 560

D. Fail 560

E. Yaptırım 560

F. Görev  560

G. Zamanaşımı 560

G. Davaya Ktılma 560

III.CEZA GENEL KURULU KARARI561

IV.DAİRE KARARLARI562

MADDE 3/18: BANDROL VE BENZERİ İŞARETLERİ BELİRLENEN ÜRÜNLERDE KULLANMAKSIZIN YAYMA, SAHTE EVRAK VEYA DOKÜMANLARLA VEYA HERHANGİ BİR BİÇİMDE TEMİN ETME, BUNLARI TAKLİT VEYA TAHRİF EDEREK AMACI DIŞINDA KULLANMA SUÇU 563

I.AÇIKLAMALAR563

II.SUÇUN UNSURLARI571

A. Kanuni Unsur 571

B. Maddi Unsur 571

C. Manevi Unsur 572

D. Fail 572

E. Yaptırım 572

F. Görev  572

G. Zamanaşımı 572

III.CEZA GENEL KURULU KARARI572

IV.DAİRE KARARLARI578

MADDE 3/20: TESİS DIŞI ÜRETİLEN TÜTÜN MAMÜLÜ VEYA BENZERLERİ İLE İZİNSİZ TÜTÜN TİCARETİ  613

MADDE 3/21: KAÇAKÇILIK FİİLLERİNDE TEŞEBBÜS 616

I. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA TEŞEBBÜS616

A.  Kanun Metni 616

B. Kavram 616

C. Teşebbüs Koşulları 617

1. Kast Bulunması 617

2. İcraya Başlama 617

3. Hareketlerin Elverişliliği 617

4. Suçun Tamamlanamaması 617

D.  Teşebbüste Ceza  618

II.5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA 

  TEŞEBBÜS 618

III.DAİRE KARARLARI619

MADDE 3/22: KAÇAK EŞYA DEĞERİNİN FAHİŞ OLMASI 624

I. AÇIKLAMALAR624

II.DAİRE KARARLARI626

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 629

MADDE 4: NİTELİKLİ HALLER 650

MADDE 4/1: KAÇAKÇILIK SUÇUNUN ÖRGÜTLÜ İŞLENMESİ 653

I.İLGİLİ MEVZUAT653

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 653

• Etkin pişmanlık 654

II.AÇIKLAMALAR654

III.CEZA GENEL KURULU KARARLARI657

IV.DAİRE KARARLARI690

MADDE 4/2: KAÇAKÇILIK SUÇUNUN TOPLU İŞLENMESİ 711

I. AÇIKLAMALAR711

II.CEZA GENEL KURULU KARARLARI632713

III.DAİRE KARARLARI737

MADDE 4/3: KAÇAKÇILIK FİİLİNİN TÜZEL KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ 754

I.İLGİLİ MEVZUAT754

• 5237 S. TCK m. 60 754

II.AÇIKLAMALAR754

III.DAİRE KARARLARI756

MADDE 4/4: KAÇAKÇILIK SUÇUNUN GÖREVLİ KİŞİLER VEYA MESLEK VE SANATIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANARAK İŞLENMESİ 757

I.AÇIKLAMALAR757

A. Kaçakçılık Suçunun Kaçakçılık Fiillerini Önlemek, İzlemek, Araştırmak ve Soruşturmakla Görevli Kişiler Tarafından

İşlenmesi 757

B. Kaçakçılık Suçunun Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıklardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 757

II.CEZA GENEL KURULU KARARLARI758

III.DAİRE KARARLARI760

MADDE 4/5: KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN BELGEDE SAHTECİLİK 

YAPILARAK İŞLENMESİ 770

I.İLGİLİ MEVZUAT770

• 5237 S. TCK m. 204-205-207-208-212 770

II.AÇIKLAMALAR771

III.DAİRE KARARLARI772

MADDE 4/6: KAÇAKÇILIK FİİLLERİNE GÖZ YUMULMASI 776

I.İLGİLİ MEVZUAT776

• 5237 s. TCK m. 37 776

II.AÇIKLAMALAR776

III.DAİRE KARARLARI777

MADDE 4/7: DEVLET VE KAMU GÜVENLİĞİ ALEYHİNE İŞLENEN

KAÇAKÇILIK SUÇU 781

I.AÇIKLAMALAR781

II.DAİRE KARARLARI783

MADDE 4/8: SABİT YA DA SEYYAR TANK, DÜZENEK VEYA EKİPMAN KULLANILARAK KAÇAK AKARYAKIT SATIŞI 786

I.AÇIKLAMALAR786

II.CEZA GENEL KURULU KARARLARI787

III.DAİRE KARARLARI798

MADDE 4/9: KAMUOYUNA İLAN 799

I.AÇIKLAMALAR799

MADDE 5- ETKİN PİŞMANLIK 801

I.İLGİLİ MEVZUAT804

• 5237 S. TCK m. 36 804

II.AÇIKLAMALAR804

III.CEZA GENEL KURULU KARARLARI808

IV.DAİRE KARARLARI826

MADDE 6: YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN KAÇAK EŞYA 836

I.AÇIKLAMALAR836

1. Failin 29.09.2009 gün ve 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda Belirtilen Şartları Haiz Yolcu Sıfatını Taşıyan, Pasaport ya da Pasaport Yerine Geçen Belge Sahibi Gerçek

Bir Kişi Olması 840

a. Kişisel (Zati) Eşya Kavramı 842

b. Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Muafiyeti 842

aa. Genel Olarak 842

bb. Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi (Ek 9) 843

cc. Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti 845

dd. Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde

veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı

yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya 845

ee. Muafiyet limitlerinin aşılması ve

eşyanın vergilendirilmesi 845

ff. Gümrük kapılarında bulunan mağazalardan alınan

eşya 846

2. Fiilin; Yolcunun Gümrük Denetiminden Geçişi Sırasında Oluşması 846

3. Eşyanın Ticari Miktar ve Mahiyette Olmaması veya

İthalinin ya da İhracının Yasaklanmamış Olması 847

II.CEZA GENEL KURULU KARARLARI847

III.DAİRE KARARLARI857

MADDE 7: DENİZ TAŞITLARI 873

I.AÇIKLAMALAR874

Üçüncü Bölüm

USUL HÜKÜMLERİ

MADDE 9: ARAMA VE ELKOYMA 877

I.AÇIKLAMALAR877

A. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Arama  884

1. Arama Kavramı 884

2. Kapalı Yerlerde Arama 885

a. Şüpheli veya Sanığa Ait Yerlerde Yapılan Arama 885

aa. Aramanın Amacı 885

bb. Arama Zamanı 887

cc. Arama Kararı Verme Yetkisi 887

aaa. Hâkimin Arama Kararı887

bbb. Cumhuriyet Savcısının Arama Emri888

ccc. Kolluk Amirinin Arama Emri889

dd. Arama Kararı 891

ee. Arama Kararı Alınmadan Yapılacak Aramalar 891

ff. Aramada Hazır Bulunabilecekler  892

gg. Aramanın Yapılması 893

b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama 895

3. Kişinin Üst Araması 896

4. Araçlarda Arama 897

5. Avukat Bürolarında Arama 898

B. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda

El Koyma 899

C. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda

Arama ve Elkoyma 900

1. Genel Hükümlere Göre Arama ve Elkoyma 900

2. Gümrük Salon ve Kapılarında Arama ve Elkoyma 900

3. Gümrük Kapı ve Yolları Dışında Arama ve Elkoyma 901

II.İLGİLİ MEVZUAT901

A. 1982 Ana Yasası Hükümleri  901

1. Özel hayatın gizliliği 901

2. konut dokunulmazlığı 902

B. 5271 S. CMK MD. 116-134 902

III.CEZA GENEL KURULU KARARLARI912

IV.DAİRE KARARLARI970

MADDE 10: KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞITA ELKOYMA 987

I.İLGİLİ MEVZUAT988

• Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  988

II.AÇIKLAMALAR990

A. Nakil Aracına Elkoyma 992

B. Nakil Aracının Alıkonulması, İadesi ve Tasfiyesi 992

III.DAİRE KARARLARI993

MADDE 11: ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI 1000

I.AÇIKLAMALAR1001

A. Birinci Fıkra 1001

B. İkinci Fıkra 1002

C. Üçüncü Fıkra 1002

D. Dördüncü Fıkra 1002

E. Beşinci Fıkra 1002

F. Altıncı Fıkra 1003

G. Yedinci Fıkra 1003

H. Sekizinci Fıkra 1003

II.DAİRE KARARLARI1003

MADDE 12: YASAK EŞYANIN GERİ GÖNDERİLMESİ 1006

I.AÇIKLAMALAR1006

A. Birinci Fıkra 1006

B. İkinci Fıkra 1007

MADDE 13: MÜSADERE 1008

I.AÇIKLAMALAR1009

A. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Müsadere 1011

1. Eşya Müsaderesi 1011

2. Kazanç Müsaderesi 1013

B. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda

Müsadere Usulü 1014

C. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Müsadere 1015

II.İLGİLİ MEVZUAT1016

A. 5237 S. TCK Md. 54-55 1016

B. 5271 S. CMK Md. 256-259 1017

III.CEZA GENEL KURUL KARARLARI 1018

IV.DAİRE KARARLARI1036

MADDE 15: KAİM DEĞER 1072

I.İLGİLİ MEVZUAT1072

A. 5237 S. Türk Ceza Kanunu md. 54-55 1072

II.AÇIKLAMALAR1073

III.DAİRE KARARLARI1075

MADDE 16: TASFİYE 1078

I.AÇIKLAMALAR1080

A.  Birinci Fıkra 1080

B.  İkinci Fıkra 1081

C. Üçüncü Fıkra 1081

D. Dördüncü Fıkra 1081

II.DAİRE KARARLARI1081

MADDE 16/A : KAÇAK AKARYAKITIN TASFİYESİ 1084

I.AÇIKLAMALAR1086

 

Dördüncü Bölüm

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 17: YETKİLİ MERCİLER 1089

I.İLGİLİ MEVZUAT1090

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İhtisas Mahkemelerinin Yargı Alanları ile Görevli Mahkemelere İlişkin Kararı 

(İlgili Kısım) 1090

II.AÇIKLAMALAR1091

III.CEZA GENEL KURUL KARARLARI1091

IV.DAİRE KARARLARI1095

MADDE 18: DAVAYA KATILMA 1102

I.İLGİLİ MEVZUAT1102

• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 237-243 1102

II.AÇIKLAMALAR1104

A. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Davaya Katılma 1104

1. Kavram 1104

2. Kamu Davasına Katılma 1104

3. Katılma Usulü 1105

4. Katılanın Hakları 1106

5. Katılmanın Hükümsüzlüğü 1106

B. Kaçakçılık Suçlarında Davaya Katılma 1107

1- Gümrük İdaresinin Davaya Katılması 1107

2- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Davaya Katılması 1108

3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Davaya Katılması 1110

III.CEZA GENEL KURULU KARARLARI1110

IV.DAİRE KARARLARI1115

MADDE 19:KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME, İZLEME VE 

ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİ OLANLAR 1124

I.AÇIKLAMALAR1125

II.DAİRE KARARLARI1126

MADDE 20: TUTANAKLAR 1128

I.AÇIKLAMALAR1128

II.YARGITAY KARARLARI1132

MADDE 21: KONTROLLÜ TESLİMAT 1133

I. AÇIKLAMA1133

II.YARGITAY KARARLARI1132

MADDE 22: SİLAH KULLANMA YETKİSİ 1143

I.AÇIKLAMALAR1143

II.CEZA GENEL KURULU KARARLARI1146

III.YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARLARI 1148

MADDE 23: İKRAMİYELER 1161

I. AÇIKLAMALAR1165

A. Genel Olarak 1165

B. Silah ve Mühimmatta İkramiye 1166

C. Uyuşturucu Maddelerde İkramiye 1167

D. Kaçak Akaryakıtta İkramiye 1169

E. Diğer Kaçak Eşyalarda İkramiye 1170

F. Ortak Hükümler 1171

G. Kontrollü Teslimat Yakalamalarında İkramiye 1173

II.DANIŞTAY KARARLARI1175

III.İLGİLİ MEVZUAT1177

- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak

Eşya Yakalanması Halinde Muhbir Ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  1177

MADDE 24: KRİMİNAL LABORATUAR 1189

I.AÇIKLAMALAR1189

Beşinci Bölüm

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

MADDE 25: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 1191

•AÇIKLAMALAR1191

MADDE 26: YÜRÜRLÜK 1191

•AÇIKLAMALAR1191

MADDE 27: YÜRÜTME 1192

•AÇIKLAMALAR1192

KAYNAKÇA 1193

KAVRAM İNDEKSİ 1195

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
137,50   
275,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
275,00   
275,00   
2
   
   
Kapat