%3
Silah Hukuku Uğur Ersoy

Silah Hukuku


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
1051
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052642412
Boyut
16x24
Baskı
11.188,00 TL 1.152,36 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1152 puan kazanacaksınız)
   1152

Doç. Dr. Uğur ERSOY

 

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ 7

İÇİNDEKİLER  13

KISALTMALAR . 31

BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAH HUKUKUNA GİRİŞ

1. GENEL AÇIKLAMALAR 35

2. TERİM VE KAVRAM 39

3. SİLAH HUKUKUNUN KAYNAKLARI 42

4. İNSANCIL HUKUK AÇISINDAN SİLAH. 45

İKİNCİ BÖLÜM

SİLAHLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

1. SİLAHLARIN TARİHİ GELİŞİMİ . 51

2. BİREYSEL SİLAHLANMA 65

3. SİLAH EDİNME AMAÇLARININ GERÇEKÇİLİĞİ 74

4. HOPLOFOBİ (ATEŞLİ SİLAH FOBİSİ) . 76

5. ATEŞLİ SİLAHLARA GÜVENLİ YAKLAŞMA VE GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ . 78

Genel Olarak 78

Kişinin Silahını Üstünde Taşırken Uyması Gereken Güvenlik Önlemleri . 80

III. Kişinin Silahı Devir ve Teslimde Uyması Gereken Güvenlik Önlemleri 81

Silahın Nakli Sırasında Uyulması Gereken Güvenlik Önlemleri . 82

Silahın Evde ve İş Yerinde Muhafazası Sırasında Uyulması Gereken

Güvenlik Önlemleri 82

6. SİLAHLARIN SINIFLANDIRILMASI 97

Ateşli Silahlar. 99

Ağır Ateşli Silahlar 99

Hafif Ateşli Silahlar. 101

 

14 İçindekiler

Uzun Namlulu Hafif Ateşli Silahlar . 102

Savaş (Harp) Tüfekleri . 102

(1) Ağızdan Dolmalı Tüfekler . 102

(2) Tek Atışlı Tüfekler. 102

(3) Otomatik Tüfekler  102

(a) Yarı Otomatik Tüfekler . 102

(b) Tam Otomatik Tüfekler (Askeri Piyade Tüfekleri /

Savaş Tüfekleri)  103

(4) Makineli Tüfekler . 105

(a) Hafif Makineli Tüfekler. 105

(b) Orta Makineli Tüfekler . 105

(c) Ağır Makineli Tüfekler  106

Av Tüfekleri . 106

(1) Yivli Av Tüfekleri. 107

(a) Tek Atışlı Yivli Av Tüfekleri 107

(b) Mekanizmalı (Mekanizma Kollu) Av Tüfekleri  107

(c) Yarı Otomatik Yivli Av Tüfekleri 107

(d) Levye Mekanizmalı (Alttan Kol Kurmalı) Yivli Av

Tüfekleri . 108

(e) Yivli Çifte ve Çok Namlulu Av Tüfekleri 108

(f) Pompalı (El Kundağından Kurmalı) Yivli Av

Tüfekleri . 108

(2) Yivsiz (Kaval Namlulu) Av Tüfekleri  108

(a) Ağızdan Dolma Av Tüfekleri . 109

(b) Kırma Av Tüfekleri  109

(c) Otomatik Av Tüfekleri  109

Kısa Namlulu Hafif Ateşli Silahlar. 109

Tek Atışlı Tabancalar . 109

Toplu Tabancalar (Revolver) . 110

Otomatik Tabancalar 111

(1) Yarı Otomatik Tabancalar. 111

(2) Tam Otomatik Tabancalar 112

(3) Makineli Tabancalar . 113

Ateşsiz Silahlar . 114

Kesici Silahlar 114

 

İçindekiler 15

Delici Silahlar 117

Ezici Silahlar . 117

III. Kimyasal Silahlar 118

Zehirli Kimyasal Silahlar . 119

Boğucu Maddeler 119

Kan Zehirleyici Maddeler. 119

Sinir Yıpratıcı ve Bozucu Maddeler 119

Yakıcı Maddeler. 119

Saf Dışı Bırakıcı Kimyasal Silahlar . 119

Kusturucu Maddeler 120

Göz Yaşartıcı Maddeler . 120

Biyolojik Silahlar 120

Nükleer Silahlar . 121

Radyoaktif veya Radyolojik Silahlar. 122

7. TABANCA MEKANİĞİ VE TABANCALARIN ÇALIŞMA SİSTEMLERİ 123

Çerçeve (Gövde) 123

Tetik ve Tetik Korkuluğu (Trigger, Trigger Guard) 124

Horoz (Hammer) 125

Şarjör Yuvası (Hazne) . 125

Şarjör Tahliye ve Tutma Mandalı Kilidi, Top (Silindir) Tutma Kilidi 125

Kabza (Grip) ve Kabza Kapağı. 126

Çerçeve (Gövde) Üzerinde Emniyet Mandalı. 126

Çerçeve Üzeri Aksesuar Kızağı . 127

Ğ. Kabza Dibinde Bulunan Kordon, Taşıma Halkası 127

Sürgü Tutucu 127

Çıkarıcı (Boş Kovan Atacağı). 127

İ. Tabancayı Üreten Silah Fabrikasına Ait Marka İşaretleri, Test

Damgaları (Proof Mark) ve Seri Numaraları. 128

Gövde Üzeri Kızaklar 128

Hazne (Şarjör, Top) 128

Yarı Otomatik Tabancalarda Gövde Üzeri Tetik Kolu, Tetik İntikal

Manivelası 129

Namlu (Barrel) ve Kısımları 129

Yiv ve Set 129

Fişek Yatağı (Atım Yatağı) ve Destek 132

 

16 İçindekiler

Rampa (Fişek Yatağı, Atım Yatağı Rampası) . 132

III. Yerine Getiren Yay ve Mili (İcra Yayı ve İcra Mili)  132

Sürgü (Kapak Takımı) Üzerindeki Parçalar ve Görevleri. 133

Şarjör (Hazne) 133

8. FİŞEKLER134

Çekirdek. 135

Barut 135

III. Kovan . 136

Kapsül 136

9. MÜHİMMAT137

10. ATEŞLİ SİLAH PARÇALARI VE AKSAMLARI .137

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SİLAH SATIN ALMA VE SİLAH RUHSATLARI

 

1. GENEL OLARAK SİLAH RUHSATLARI139

Silah Taşıma Ruhsatı 140

Silah Bulundurma Ruhsatı 140

2. SİLAH RUHSATLARININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ .142

Taşıma Ruhsatı Alabilecek Kamu Görevlileri ile Diğer Meslek

Mensupları. 143

Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri 155

III. Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli . 158

3. SİLAH TAŞIMA VEYA BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENECEK BELGELER .159

Sivil Vatandaşlardan İstenecek Belgeler 159

Emekli ve Müstafi Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı

ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinden İstenecek Belgeler. 159

4. SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ VE MÜSTAFİ

TSK PERSONELİNİN MERMİ TEMİNİ160

5. SİLAH RUHSATI VERİLMESİNE ENGEL HALLER İLE SİLAH RUHSATININ

İPTALİ NEDENLERİ161

Ateşli Silahla İşlenen Suçlardan Mahkûm Olma (Yön. m.16/1-a) 166

Ruhsatlı Silahla Suç İşleme (Yön. m.16/1-b) 167

III. Ruhsatlı Silahın Muhafazasındaki İhmal ya da Kusur Neticesi Başkaları

Tarafından Bir Suç İşlenmesine Neden Olma (Yön. m.16/1-b)  168

 

İçindekiler 17

Ruhsatlı Silahın Muhafazasındaki İhmal ya da Kusur Neticesi İntihar ya

da İntihar Girişiminde Bulunulmasına Neden Olma (Yön. m.16/1-b) . 172

Taksirli Suçlar Hariç Olmak Üzere 1 Yıldan Fazla Hapis Cezasına

Mahkûm Olma (Yön. m.16/1-c). 174

Belli Suçlardan Mahkûm Olma (Yön. m.16/1-d, e) 174

VII. Taksirle veya Basın ve Yayın Yoluyla İşlenenler Hariç Olmak Üzere

Değişik Zamanlarda İşlediği Aynı veya Farklı Türden İkiden Fazla Suçtan

Dolayı Mahkûm Olma (Yön. m.16/1-f)  176

VIII. Ruhsatlı Silahını Geçici de Olsa Başkalarına Verdiği İçin Mahkûm Olma

(Yön. m.16/1-g) . 177

6136 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinde Yazılı Silahlardan Birini Kullanmak

Suretiyle Suç İşleme ve Bu Suçtan Mahkûm Olma (Yön. m.16/1-h) 178

Ruhsatın Veriliş Nedeni Ortadan Kalktığı Halde Durumu Ruhsatı Veren

Makama Altı Ay İçinde Bildirmeme (Yön. m.16/1-ı) 178

Spor Maksatlı Olarak Spor Federasyonlarının Demirbaşına Kayıtlı

Silahları Amacı Dışında Kullanma (Yön. m.16/1-i) . 179

XII. Devlet Memurluğundan Çıkarılma, Memuriyetle İlişiği Kesilme, Terör

Örgütlerine Aidiyeti, İltisakı veya İrtibatı Nedeniyle Kamu Görevinden

Çıkarılma Gibi Durumlar (Yön. m.16/1-j). 179

XIII. Kısıtlı Olma (Yön. m.16/1-k)  180

XIV. Kamu Hizmetinden Yasaklı Olma (Yön. m.16/1-k)  182

Psikolojik, Nörolojik ve Fiziki Rahatsızlığı Olma (Yön. m.16/1-l) 183

XVI. 21 Yaşını Bitirmemiş Olma (Yön. m.16/1-m) . 184

XVII. 6284 Sayılı Kanun Uyarınca Hakkında Tedbir Kararı Verilmiş Olma (Yön.

m.16/1-n)  185

XVIII. Ateşli Silahla İşlenen Bazı Suçlardan Mahkûm Olma (Yön. m.16/2) 185

XIX. Silahla Girilmesi Yasaklanan Yerlere Silahla Girme veya Buralarda Silah

Taşıma (Yön. m.16/3)  187

Belli Suçlardan Dolayı Hakkında Kovuşturma Yapılma (Yön. m.16/4). 194

XXI. Milli Güvenliğe Tehdit Oluşturan Terör Örgütlerine Aidiyeti, İltisakı

veya İrtibatı Nedeniyle Görevden Uzaklaştırılma (Yön. m.16/4). 195

6. SİLAH SATIN ALMA, KAYIT VE TESCİL 196

7. SATIN ALINABİLECEK MERMİ MİKTARI . 198

8. SİLAH VE MERMİLERİN İTHALİ 199

9. SİLAH VE MERMİLERİN İHRACI . 202

10. SİLAH VE MERMİLERİN SATIŞI 206

11. SİLAH TAŞIMA VEYA BULUNDURMA HAKKININ KAYBI 206

 

18 İçindekiler

12. RUHSAT SAHİBİNİN VEFATI 207

13. RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ PROSEDÜRÜ.209

14. KONUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 210

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

KAPALI TABANCA, AÇIK/YARI AÇIK ATIŞ POLİGONU VE

TRAP-SKEET ATIŞ ALANI KURULMASI

 

1. ÖN İZİN .223

2. KURULUŞ İZNİ İÇİN İSTENECEK BELGELER .223

3. KURULUŞ İZİN BELGESİNİN VERİLMESİ .225

4. İŞLETME İZİN BELGESİ VERİLMESİ .225

5. POLİGONLARIN İNŞASINDA UYULMASI GEREKEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ 226

6. ATIŞ POLİGONLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR227

7. POLİGONLARA SİLAH VE MERMİ TEMİNİ İLE SİLAH VE CEPHANENİN

MUHAFAZASI VE KULLANILMASI231

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

SİLAHLARIN TAMİRİ VE SİLAH TAMİRHANESİ AÇILMASI

1. SİLAHLARIN TAMİRİ .233

2. İZİN VERME YETKİSİ VE İZİN VERİLME ŞARTLARI .234

 

ALTINCI BÖLÜM

SİLAH CEZA HUKUKU

 

1. SİLAH CEZA HUKUKUNUN ESASLARI.237

2. BİR NESNENİN SİLAH OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER 239

Maddi Varlığa Sahip Olma . 239

Taşınabilir Olma . 239

III. Suçun Konusu Üzerinde Tehlike Yaratmaya Elverişli Olma 243

3. 765 SAYILI TCK’DA SİLAH245

1926-1949 Yılları Arasındaki Birinci Dönem. 245

 

İçindekiler 19

1949-1988 Yılları Arasındaki İkinci Dönem 247

III. 1988-2005 Yılları Arasındaki Üçüncü Dönem  251

4. 5237 SAYILI TCK’DA SİLAH . 254

Genel Olarak 254

TCK m.6/1-f Hükmü Çerçevesinde Silah Kavramı 260

Ateşli Silahlar (TCK m.6/1-f, b.1) 260

Patlayıcı Maddeler (TCK m.6/1-f, b.2) 263

Saldırı ve Savunmada Kullanılmak Üzere Yapılmış Her Türlü Kesici,

Delici veya Bereleyici Alet (TCK m.6/1-f, b.3). 265

”Yapılmış” İfadesi 265

“Alet” İfadesi . 267

Saldırı ve Savunma Amacıyla Yapılmış Olmasa Bile Fiilen Saldırı ve

Savunmada Kullanılmaya Elverişli Diğer Şeyler (TCK m.6/1-f, b.4)  269

”Şey, Diğer Şeyler” İfadeleri 269

“Elverişli” İfadesi . 271

Yakıcı, Aşındırıcı, Yaralayıcı, Boğucu, Zehirleyici, Sürekli Hastalığa

Yol Açıcı Nükleer, Radyoaktif, Kimyasal, Biyolojik Maddeler (TCK

m.6/1-f, b.5). 288

Nükleer Silah ve Madde 290

Radyoaktif Silah ve Madde 293

Kimyasal Silah ve Madde. 295

Biyolojik Silah ve Madde . 301

III. 5237 Sayılı TCK’da Silahın Unsur veya Nitelikli Hal Olarak Düzenlendiği

Suç Tiplerine Genel Bir Bakış. 305

Silahın Suçun Unsuru Olarak Düzenlendiği TCK’daki Suç Tipleri 305

Silahın Daha Ağır Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hal Olarak

Düzenlendiği TCK’daki Suç Tipleri  306

5. 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA

KANUN KAPSAMINDA SİLAH KAVRAMI 308

6. 1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNU’NDA SİLAH KAVRAMI. 309

7. ALMAN HUKUKUNDA SİLAH KAVRAMI 310

Genel Olarak 310

Silah (Waffe) 311

III. Tehlikeli Alet (gefährliches Werkzeug) 315

Diğer Aletler veya Araçlar (Sonstige Werkzeuge oder Mittel) 320

 

20 İçindekiler

8. SİLAH CEZA HUKUKU AÇISINDAN UYGULAMA ALANI BULABİLECEK MADDİ

CEZA HUKUKUNA AİT BAZI KURUMLAR321

Temel Cezanın Belirlenmesi. 321

Zorunluluk Hali. 325

III. Meşru Savunma . 326

Haksızlık Yanılgısı . 333

Suçların ve Cezaların İçtimaı 336

Müsadere. 345

Genel Açıklamalar. 345

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları. 355

VII. Önödeme . 379

VIII. Etkin Pişmanlık. 382

9. KOLLUK GÖREVLİLERİNİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ 387

10. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU VE SİLAH HUKUKU .397

Bilirkişi İncelemesi Açısından . 397

Genel Açıklamalar. 397

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları. 399

Suçta Kullanılan Nesnenin Ele Geçirilememesi Durumunda

Uygulanacak Usul. 412

Genel Açıklamalar. 412

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları. 416

III. Kamu Davasına Katılma . 417

11. KABAHATLER HUKUKU VE SİLAH HUKUKU .418

Gürültü Kabahati 419

Silah Taşıma Kabahati 420

12. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ (MEMNU HAKLARIN İADESİ).423

Genel Açıklamalar 423

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 433

13. 6136 SAYILI KANUN’DA DÜZENLENEN SUÇ TİPLERİ .440

Silah Kaçakçılığı Suçu (6136 s. Kn. m.12) . 441

Suçla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer 444

Tipikliğin Maddi Unsurları 445

Suçun Konusu 445

Fail . 457

 

İçindekiler 21

Mağdur 458

Hareket 458

Ülkeye Sokma (İthal) 461

Ülkeye Sokmaya (İthale) Kalkışma 474

Ülkeye Sokmaya (İthale) Aracılık Etme. 475

Taşıma (Nakletme) . 476

Taşımaya Bilerek Aracılık Etme (Nakle Aracılık Etme) 476

Yollama (Sevk Etme). 476

Satma 477

ğ. Satmaya Aracılık Etme 478

ı. Bulundurma 478

Tipikliğin Manevi Unsuru . 478

Nitelikli Haller. 481

Suçun İki veya Daha Çok Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

(6136 s. Kn. m.12/2) 481

Suçun Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (6136 s. Kn.

m.12/3) 482

Suçun Konusunun Belli Nitelikteki Silahlardan Olması (6136 s.

Kn. m.12/4) . 484

Suçun Konusu Olan Belli Nitelikte Olmayan Ateşli Silahlar ile

Mermilerin Miktar Bakımından Vahim Olması (6136 s. Kn.

m.12/4) 486

Suçun Konusu Olan Belli Nitelikte Olan Ateşli Silahlar ile

Benzerlerinin Miktar Bakımından Vahim Olması (6136 s. Kn.

m.12/5) 487

Ek Madde 5’te Belirtilen Nitelikli Hal 489

Hukuka Aykırılık . 490

Kusurluluk 490

Suçun Özel Görünüm Şekilleri 491

Teşebbüs . 491

İştirak. 496

İçtima 497

Yargılama . 499

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü. 499

Görevli ve Yetkili Mahkeme 500

 

22 İçindekiler

Hukuka Aykırı Silah Ticareti Suçu (6136 s. Kn. m.12). 500

Suçla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer 502

Tipikliğin Maddi Unsurları 502

Suçun Konusu 502

Fail . 503

Mağdur 503

Hareket 503

Ülkede Yapma (İmal). 506

Taşıma (Nakletme) 510

Taşımaya Bilerek Aracılık Etme (Nakle Aracılık Etme). 510

Yollama (Sevk Etme) . 511

Satma 512

Satmaya Aracılık Etme 518

Satma Amacıyla Bulundurma 518

Tipikliğin Manevi Unsuru 519

Nitelikli Haller . 520

Suçun İki veya Daha Çok Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

(6136 s. Kn. m.12/2)  521

Suçun, Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti

Çerçevesinde İşlenmesi (6136 s. Kn. m.12/3) 522

Suçun Konusunun Belli Nitelikteki Silahlardan Olması (6136 s.

Kn. m.12/4)  524

Suçun Konusu Olan Belli Nitelikte Olmayan Ateşli Silahlar ile

Mermilerin Miktar Bakımından Vahim Olması (6136 s. Kn.

m.12/4)  526

Suçun Konusu Olan Belli Nitelikte Olan Ateşli Silahlar ile

Benzerlerinin Miktar Bakımından Vahim Olması (6136 s. Kn.

m.12/5)  527

Ek Madde 5’te Belirtilen Nitelikli Hal. 530

Hukuka Aykırılık 530

Kusurluluk. 531

Suçun Özel Görünüm Şekilleri 531

Teşebbüs 531

İştirak . 535

İçtima . 539

 

İçindekiler 23

Yargılama . 541

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü. 541

Görevli ve Yetkili Mahkeme 543

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 543

III. 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Satın Alma,

Taşıma veya Bulundurma Suçu (6136 s. Kn. m.13/1, 2, 3, 4)  585

Suçla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer 585

Tipikliğin Maddi Unsurları 585

Suçun Konusu 585

Fail. 587

Mağdur 587

Hareket 587

Satın Almak. 589

Taşımak. 590

Bulundurmak 592

Bir Adet Niteliksiz Silah Satmak 593

Tipikliğin Manevi Unsuru . 594

Nitelikli Haller. 602

6136 Sayılı Kanun m.13/2’de Düzenlenen Nitelikli Hal . 602

6136 Sayılı Kanun Ek Madde 5’te Düzenlenen Nitelikli Hal. 605

6136 Sayılı Kanun m.13/3’te Düzenlenen Nitelikli Hal 606

6136 Sayılı Kanun m.13/4’te Düzenlenen Nitelikli Hal 610

Hukuka Aykırılık . 611

Kusurluluk 611

Suçun Özel Görünüm Şekilleri 612

Teşebbüs . 612

İştirak. 612

İçtima 613

Yargılama . 615

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü. 615

Görevli ve Yetkili Mahkeme 615

Konu ile İlgili Yargıtay Kararları 616

Kurusıkı Tabancanın Öldürmeye Elverişli Silah Haline Dönüştürülmesi

Suçu (6136 s. Kn. m.13/5) . 664

Suçla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer 667

 

24 İçindekiler

Tipikliğin Maddi Unsurları 667

Suçun Konusu 667

Fail . 669

Mağdur 669

Hareket 669

Tipikliğin Manevi Unsuru 672

Hukuka Aykırılık 673

Kusurluluk. 673

Suçun Özel Görünüm Şekilleri 674

Teşebbüs 674

İştirak . 674

İçtima . 674

Yargılama 675

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü . 675

Görevli ve Yetkili Mahkeme. 675

Bıçak veya Başkaca Aletlerin Kaçakçılığı Suçu (6136 s. Kn. m.14) 675

Suçla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer 678

Tipikliğin Maddi Unsurları 679

Suçun Konusu 679

Fail . 680

Mağdur 680

Hareket 680

Tipikliğin Manevi Unsuru 682

Nitelikli Haller . 683

6136 Sayılı Kanun m.14/2’de Düzenlenen Nitelikli Hal 683

6136 Sayılı Kanun m.14/3’te Düzenlenen Nitelikli Hal 683

6136 Sayılı Kanun m.14/4’te Düzenlenen Nitelikli Hal 684

6136 Sayılı Kanun m.14/1’de Düzenlenen Nitelikli Hal 684

Hukuka Aykırılık 685

Kusurluluk. 685

Suçun Özel Görünüm Şekilleri 685

Teşebbüs 685

İştirak . 685

İçtima . 686

 

İçindekiler 25

Yargılama . 688

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü. 688

Görevli ve Yetkili Mahkeme 688

Bıçak veya Başkaca Aletlerin Hukuka Aykırı Ticareti Suçu (6136 s. Kn.

m.14) . 688

Suçla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer 688

Tipikliğin Maddi Unsurları 689

Suçun Konusu 689

Fail. 690

Mağdur 690

Hareket 690

Tipikliğin Manevi Unsuru . 692

Nitelikli Haller. 693

Hukuka Aykırılık . 693

Kusurluluk 693

Suçun Özel Görünüm Şekilleri 693

Teşebbüs . 693

İştirak. 693

İçtima 694

Yargılama . 695

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü. 695

Görevli ve Yetkili Mahkeme 695

VII. Bıçak veya Başkaca Aletlerin Satılması, Satın Alınması, Taşınması veya

Bulundurulması Suçu (6136 s. Kn. m.15). 695

Suçla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer 695

Tipikliğin Maddi Unsurları 695

Suçun Konusu 695

Fail. 698

Mağdur 698

Hareket 698

Tipikliğin Manevi Unsuru . 704

Nitelikli Haller. 706

6136 Sayılı Kanun m.15/2’de Düzenlenen Nitelikli Hal . 706

6136 Sayılı Kanun m.15/3’te Düzenlenen Nitelikli Hal 707

 

26 İçindekiler

Hukuka Aykırılık 708

Kusurluluk. 708

Suçun Özel Görünüm Şekilleri 709

Teşebbüs 709

İştirak . 710

İçtima . 710

Yargılama 710

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü . 710

Görevli ve Yetkili Mahkeme. 710

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları. 711

VIII. Yasak Olmayan Bıçak veya Aletlerin Sırf Saldırıda Kullanılmak İçin

Taşınması Suçu (6136 Sayılı Kanun m.15/4)  715

Genel Açıklamalar. 715

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları. 716

6136 sayılı Kanun’da Yazılı Suçlar ile TCK m.174’te Belirtilen Suç İçin

Ortak Olan Nitelikli Hal (6136 s. Kn. Ek Madde 1) 718

Genel Açıklamalar. 718

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları. 730

6136 sayılı Kanun’un 12. ve 13. Maddelerinde Yazılı Suçların Konusunu

Askeri Amaçlı Savaş Silahları veya Mermilerinin Oluşturması Şeklindeki

Nitelikli Hal (6136 s. Kn. Ek Madde 5) 732

Genel Açıklamalar. 732

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları. 733

14. SİLAHIN SUÇUN UNSURU VEYA DAHA AĞIR CEZA VERİLMESİNİ

GEREKTİREN NİTELİKLİ HALİ OLUŞTURDUĞU BAZI SUÇ TİPLERİ .737

Genel Olarak 737

Kasten Yaralama Suçu 747

III. Cinsel Saldırı Suçu  748

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu 749

Tehdit Suçu 751

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu. 755

VII. Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi, Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu

Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Engellenmesi, Siyasi

Hakların Kullanılmasının Engellenmesi, İnanç, Düşünce ve Kanaat

Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme, Konut Dokunulmazlığının İhlali

ile İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçları . 756

 

İçindekiler 27

VIII. Yağma Suçu . 757

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu . 759

Gürültüye Neden Olma Suçu. 761

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu 767

XII. Silah Sağlama Suçu 770

Genel Açıklamalar 770

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 775

XIII. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma Suçu . 781

Genel Açıklamalar 781

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 784

XIV. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu  793

Genel Açıklamalar 793

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 794

Silahlı Örgüt Suçu 795

XVI. Seçim Günü Silah Taşıma Suçu 797

Genel Açıklamalar 797

Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 801

XVII. 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu 803

XVIII. 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu 805

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN

 

SİLAH HUKUKU

 

1. YABANCI BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DÜZENLEMELER 809

Amerika Birleşik Devletleri 815

Almanya 824

III. Fransa 829

Hollanda 833

Genel Olarak 833

Tanımlamalar . 834

Giriş . 834

Silah Kavramı. 834

Mühimmat Kavramı 836

Arızalı, Eksik ve Elverişsiz Silahlar 838

 

28 İçindekiler

Ruhsatlı (Yasal) Silahlar. 840

Giriş 840

Muafiyet ve Diğer Ruhsatlar 841

3 . Silah Koleksiyonları  845

Ruhsatsız Silahlar 845

Giriş 845

Silah Kategorileri 846

I. Kategori Silahlar . 846

II. Kategori Silahlar 847

III. Kategori Silahlar . 848

Kategori Silahlar 849

İsviçre. 849

İngiltere 850

VII. Avusturya. 855

VIII. Avustralya  856

Kanada . 857

2. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESABATINDAKİ DURUM858

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İDARE HUKUKU BOYUTUYLA SİLAH

 

1. GENEL OLARAK863

2. İDARE HUKUKUNUN KONUSUNU OLUŞTURAN VE UYGULAMADA SIKLIKLA

KARŞILAŞILAN DURUMLAR 864

Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi Talebinin Reddi Durumu 864

Mevzuattaki Düzenleme. 864

Danıştay’ın Konuya Yaklaşımı . 865

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanlık) Konuya Yaklaşımı . 866

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Durumu 868

Mevzuattaki Düzenleme. 868

Danıştay’ın Konuya Yaklaşımı . 869

III. Kişi Hakkında Kovuşturma Yapılması ve 6284 Sayılı Kanun Uyarınca

Tedbir Kararı Verilmesi Durumu  872

İdari Yargı Mercilerinin Verebilecekleri Olası Kararlar 875

 

İçindekiler 29

Hatıra Silahlara Bulundurma İzni Verilmesi Durumu. 876

Mevzuattaki Düzenleme 876

Danıştay’ın Konuya Yaklaşımı 876

Silah Ruhsatına Sahip Olan Kimsenin Suç İşlemesi veya Başkaları

Tarafından Suç İşlenmesi veya İntihar ve İntihara Teşebbüs Etmesi

Durumu . 877

Mevzuattaki Düzenleme 877

Danıştay’ın Konuya Yaklaşımı 878

Özel Kanunlara Göre Silah Taşımalarına İzin Verilen Kamu Görevlilerinin

Durumu . 879

Mevzuattaki Düzenleme 879

Danıştay’ın Konuya Yaklaşımı 880

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

TEMEL MEVZUAT

 

1. 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA

KANUN

. 883

 

2. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA

YÖNETMELİK . 907

3. 2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN

TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE

BULUNDURULMASINA DAİR KANUN 969

 

ONUNCU BÖLÜM

TASARI VE TEKLİFLER

 

1. 2013 TARİHLİ SİLAH KANUNU TASARISI 979

2. 2018 TARİHLİ SİLAH KANUNU TEKLİFİ. 998

SON SÖZ1023

KAYNAKÇA  1027

KAVRAMLAR DİZİNİ . 1043

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.152,36   
1.152,36   
2
576,18   
1.152,36   
3
384,12   
1.152,36   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.152,36   
1.152,36   
2
576,18   
1.152,36   
3
384,12   
1.152,36   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.152,36   
1.152,36   
2
576,18   
1.152,36   
3
384,12   
1.152,36   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.152,36   
1.152,36   
2
576,18   
1.152,36   
3
384,12   
1.152,36   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.152,36   
1.152,36   
2
576,18   
1.152,36   
3
384,12   
1.152,36   
Kapat