Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi Soner Altaş

Anonim Şirket Genel Kurul RehberiAçıklamalı-Uygulamalı-Örnekli


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
312
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750247590
Boyut
13,5x19,5
Baskı
651,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 51 puan kazanacaksınız)
   51

Dr. Soner ALTAŞ

 

Konu Başlıkları
- Olağan Genel Kurul Toplantısı
- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
- İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
- Toplantıya Çağrı ve Davet Yazısı
- Genel Kurul Gündemi
- Hazır Bulunanlar Listesi
- Yıllık Faaliyet Raporu
- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri
- Esas Sözleşme Değişiklikleri
- Kâr Dağıtım Teklifi
- Çağrısız Genel Kurul
- Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz 7
Beşinci Baskıya Önsöz 9
Dördüncü Baskıya Önsöz 11
Üçüncü Baskıya Önsöz 13
İkinci Baskıya Önsöz 15
Önsöz 17
Kısaltmalar 27
Birinci Bölüm
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU TOPLANTILARI
1.1. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU 29
1.2. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR? 31
1.3. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL OLUR MU? 35
1.4. GENEL KURUL TOPLANTISININ TÜRLERİ 35
1.4.1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 35
1.4.2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 36
1.4.3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 36
1.5. GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILMALIDIR? 37
1.5.1. Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılma Zamanı 37
1.5.2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Yapılma Zamanı 37
1.5.3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısının Yapılma Zamanı 37
1.6. GENEL KURUL TOPLANTISI NEREDE YAPILIR? 38
1.7. GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI NASIL BELİRLENİR? 39
1.8. GENEL KURULU KİMLER TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR? 41
1.8.1. Yönetim Kurulu 41
1.8.2. Pay Sahipleri 41
1.8.3. Tasfiye Memurları 42
1.8.4. Azlık 42
1.8.5. Mahkeme 43
1.8.6. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunu Kim Toplantıya Çağırır? 44
1.9. GENEL KURUL KARAR DEFTERİ TUTULMASI VE ONAYLATILMASI 45
İkinci Bölüm
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN İŞLEMLER VE BELGELER
2.1. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISI ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER VE HAZIRLANACAK BELGELER 47
2.1.1. Gündemin Belirlenmesi ve Pay Sahiplerinin Toplantıya Çağrılması 47
2.1.1.1. Genel Kurul Toplantısının Gündeminde Nelere Yer Verilmelidir? 47
2.1.1.2. Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına Nasıl Çağrılmalıdır? 51
2.1.1.3. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Ne Zaman Yapılmalıdır? 52
2.1.1.4. Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanında Hangi Hususlara Yer Verilmelidir? 53
2.1.1.5. Genel Kurul Çağrısız Olarak Toplanıp Karar Alabilir mi? 54
2.1.2. Toplantıya Katılacak Pay Sahiplerinin Belirlenmesi 55
2.1.2.1. Hazır Bulunanlar Listesi Nasıl Düzenlenmelidir? 55
2.1.3. Finansal Tabloların ve Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 58
2.1.3.1. Finansal Tablolar Ne Zaman ve Kim tarafından Hazırlanacaktır? 58
2.1.3.2. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanmalıdır? 59
2.1.3.2.1. Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasında Uyulacak Genel İlkeler 60
2.1.3.2.2. Yıllık Faaliyet Raporunun Bölümleri ve İçeriği 62
2.1.3.2.2.1. Genel Bilgiler 63
2.1.3.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 63
2.1.3.2.2.3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 64
2.1.3.2.2.4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler 64
2.1.3.2.2.5. Finansal Durum 65
2.1.3.2.2.6. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi 66
2.1.3.2.2.7. Diğer Hususlar 66
2.1.3.2.3. Yıllık Faaliyet Raporunu Hazırlama Zamanı 67
2.1.3.2.4. Şirketler Topluluğunun Finansal Tabloları ve Yıllık Faaliyet Raporu 67
2.1.3.2.4.1. Şirketler Topluluğunun Finansal Tablolarında Uygulanacak Muhasebe Standartları 67
2.1.3.2.4.2. Şirketler Topluluğunda Yıllık Faaliyet Raporu 69
2.1.3.2.5. Finansal Tablolar İle Yıllık Faaliyet Raporu İlan Edilecek midir? 71
2.1.3.2.6. Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi
Bulundurulacak mıdır? 73
2.1.3.2.6.1. Bakanlık Temsilcisinin Görev ve Yetkileri 78
2.1.3.2.6.2. Bakanlık Temsilcisinin İstenmesine İlişkin Başvuru Yazısı ve Ekleri 79
2.1.3.2.6.3. Bakanlık Temsilcisinin Ücretleri ve Giderleri 81
2.1.3.2.7. Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulundurulması Gereken Belgeler Nelerdir? 82
2.2. GENEL KURUL ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER VE DÜZENLENECEK BELGELER 83
2.2.1. Genel Kurul Toplantısının Açılması ve Yönetimi 83
2.2.2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığının Oluşturulması 83
2.2.3. Genel Kurul Toplantısı Hangi Hallerde Yapılmaz? 84
2.2.4. Genel Kurul Toplantısı Hangi Hallerde Ertelenir? 85
2.2.5. Genel Kurul Toplantısına Hangi Pay Sahipleri Katılabilir? 86
2.2.6. Genel Kurul Toplantısına Kimler Katılmak Zorundadır? 88
2.2.7. Toplantı Gündeminin Görüşülmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir? 89
2.2.8. Yönetim Kurulu Üyeleri Gündemde Madde Olmadan Görevden
Alınabilir mi? 90
2.2.9. Bilanço ile Gelir Tablosunun Müzakeresi Ertelenebilir mi? 90
2.2.10. Genel Kurul Toplantısında Oy Nasıl Kullanılır? 93
2.2.11. Pay Sahiplerinin Genel Kuruldaki Oy Hakkı Nasıl Belirlenir? 93
2.2.11.1. Oy Hakkı Ne Zaman Doğar? 95
2.2.11.2. Pay Sahibi Hangi Hallerde Oy Hakkını Kullanamaz? 96
2.2.12. Pay Sahipleri Genel Kurula Temsilcilerini Gönderebilirler mi? 97
2.2.13. Vekaletname Nasıl Düzenlenmelidir? 98
2.2.14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir? 99
2.2.15. Genel Kurulun Toplantı ve Karar Yetersayısı Nedir? 101
2.2.15.1. Genel Toplantı ve Karar Yetersayısı 101
2.2.15.2. Özel Toplantı ve Karar Yetersayıları 103
2.2.15.2.1. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Genel Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 103
2.2.15.2.1.1. Pay Sahiplerinin Tümünün Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 105
2.2.15.2.1.2. Şirket Sermayesinin En Az %75’ini Oluşturan Payların Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarını Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 106
2.2.15.2.1.3. Hafifletilmiş Nisabın Yeterli Görüldüğü Esas Sözleşme Değişiklikleri 108
2.2.15.2.2. Yapı Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 109
2.2.15.2.3. Sermayenin Azaltılmasında Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 110
2.2.15.2.4. Diğer Hususlarda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 111
2.3. GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 112
2.4. GENEL KURUL KARARLARI TOPLANTIYA KATILMAYAN PAY SAHİPLERİNİ BAĞLAR MI? 113
2.5. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİNİ KİMLER HANGİ HALLERDE İSTEYEBİLİR? 113
2.6. HANGİ GENEL KURUL KARARLARI GEÇERSİZDİR (BATILDIR)? 116
2.7. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARI 118
2.7.1. HAAO Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması 118
2.7.2. HAAO Genel Kurul Toplantısına Katılım ve Oy Kullanma 119
2.7.3. HAAO Genel Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları 120
2.8. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN TTK’YA UYUMLAŞTIRILMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 122
Üçüncü Bölüm
ELEKTRONİK (ONLİNE) GENEL KURUL TOPLANTISI
3.1. ELEKTRONİK GENEL KURUL (E–GENEL KURUL) 129
3.2. ONLİNE GENEL KURUL İÇİN ESAS SÖZLEŞMEYE KONULACAK HÜKÜM 131
3.3. ONLİNE GENEL KURUL ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 133
3.3.1. Genel Kurula İlişkin Bilgi ve Belgelere Erişimin Sağlanması 133
3.3.2. Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma Bildirimi 133
3.4. ONLİNE GENEL KURUL TOPLANTISI ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER 134
3.4.1. Genel Kurul Toplantısına Katılım 134
3.4.2. Genel Kurul Toplantısının Elektronik Ortamda Açılması 135
3.4.3. Elektronik Ortamda Görüş İletme ve Oy Verme 135
3.5. ONLİNE GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER 136
3.6. ONLİNE GENEL KURUL TOPLANTISI YAPACAK ŞİRKETLERİN UYACAKLARI DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 137
3.7. ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİNİN GÜVENLİK KRİTERLERİ 139
Dördüncü Bölüm
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİNE,
SERMAYENİN ARTIRILMASINA VE AZALTILMASINA DAİR GENEL KURUL TOPLANTILARI
4.1. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 141
4.2. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİR Mİ? 141
4.2.1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişe İlişkin Şartlar 142
4.2.2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş İçin Bakanlık İzni ve Genel Kurul Kararı Alınması 148
4.2.3. Kayıtlı Sermaye Sisteminden Çıkmış Sayılma, Çıkma ve Çıkarılma 150
4.2.4. Halka Açık Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş 152
4.3. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TİCARET BAKANLIĞI‘NDAN İZİN ALINMASI VE DEĞİŞİKLİK TASLAĞININ İLAN EDİLMESİ GEREKİR Mİ? 154
4.4. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN GEREKLİ TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI 157
4.4.1. Adi Toplantı ve Karar Yetersayısı 157
4.4.2. Özel Toplantı ve Karar Yetersayıları 159
4.4.2.1. Pay Sahiplerinin Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 159
4.4.2.2. Sermayenin En Az %75’ine Sahip Pay Sahiplerinin Oyunu Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri 160
4.4.2.3. Pay Senetleri Borsada İşlem Gören Anonim Şirketlerin Adi Nisapla Kararlaştırabilecekleri Esas Sözleşme Değişiklikleri 165
4.4.3. TTK’ya Uyum Amacıyla Yapılacak Esas Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı 166
4.5. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 169
4.5.1. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantıya Çağrılması 170
4.5.2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayısı 171
4.5.3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısının Yapılmayacağı Haller 172
4.5.4. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı 173
4.5.5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu 175
4.5.6. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması 177
4.6. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENEL KURUL KARARLARININ TESCİL VE İLANI 179
4.7. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASI 180
4.7.1. Önceki Sermayenin Ödenmiş Olması 180
4.7.2. Sermaye Artırımına Karar Verecek Organ 182
4.7.3. Sermaye Artırımı İçin Ticaret Bakanlığı‘ndan İzin Alınması 182
4.7.4. Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi 185
4.7.6. Kanuna Aykırı Sermaye Artırımından Dolayı Şirket Aleyhine Fesih Davası Açılması 190
4.7.7. Yönetim Kurulunca Hazırlanacak Sermaye Artırım Beyanı 191
4.7.8. Sermaye Artırımına Uygun Fonlar Var İken Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımına Gidilememesi 194
4.7.9. Sermaye Artırımı Kapsamında Şirkete Aynî Sermaye Konulması ve Buna Değer Biçilmesi 195
4.7.10. Nakdî Sermaye Artırımlarında Pay Bedellerinin Ödenmesi 197
4.7.11. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 198
4.8. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN AZALTILMASI 198
4.8.1. Şirket Sermayesinin Azaltılması Prosedürü 200
4.8.1.1. Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması 200
4.8.1.2. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması 205
4.8.1.3. Alacaklılara Çağrıda Bulunulması 206
4.8.2. Sermayenin Azaltılması Kararının İfası 208
4.8.3. Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili 209
4.8.4. Sermayenin Azaltılması Yöntemleri 212
EKLER
Ek–1: Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasına ve Toplantının Gündemine Dair Yönetim Kurulu Kararı 215
Ek–2: Genel Kurulun Çağrısız Olarak Toplanmasına ve Toplantının Gündemine Dair Yönetim Kurulu Kararı 217
Ek–3: Genel Kurul Çağrısının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlan Edilmesine Dair Talep Yazısı Örneği 219
Ek–4: Pay Sahiplerine Gönderilecek Davet Yazısı Örneği (Çağrılı Genel Kurul) 222
Ek–5: Pay Sahiplerine Gönderilecek Davet Yazısı Örneği (Çağrısız Genel Kurul) 225
Ek–6: Bakanlık Temsilcisi Talep Yazısı Örneği (Yurtiçinde Yapılacak Genel Kurul Toplantıları İçin) 228
Ek–7: Bakanlık Temsilcisi Talep Yazısı Örneği (Yurtdışında Yapılacak Genel Kurul Toplantıları İçin) 229
Ek–8: Genel Kurula Katılamayacak Pay Sahipleri İçin Vekaletname Örneği 230
Ek–9: Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Örneği 231
Ek–10: Esas Sözleşme Tadil Metni Örneği (TTK’ya Uyum) 242
Ek–11: Anonim Şirket Yıllık Faaliyet Raporu Örneği 249
Ek–12: Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanacak Olan Kâr Dağıtım Teklifi Örneği 264
Ek–13: Hazır Bulunanlar Listesi Örneği 266
Ek–14: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (Çağrılı Genel Kurul) 267
Ek–15: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (Çağrısız Genel Kurul) 270
Ek–16: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması Zorunlu Olmayan Genel Kurul) 273
Ek–17: Genel Kurul Kararlarının Tesciline Dair Davet Yazısı Örneği 276
Ek–18: Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Örneği 277
Ek–19: Anonim Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği 278
Ek–20: Anonim Şirket İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı Örneği 281
Ek–21: Genel Kurul Toplantısını Erteleme Tutanağı Örneği (Çağrılı Genel Kurul) 284
Ek–22: Genel Kurul Toplantısını Erteleme Tutanağı Örneği (Çağrısız Genel Kurul) 285
Ek–23: Genel Kurul Toplantı Yetersayısının Mevcut Olduğuna Dair Açılış Tutanağı Örneği 286
Ek–24: Bakanlık Temsilcisinin Bulunacağı Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi Formu Örneği 287
Ek–25: Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının ve Bazı Yönetim Kurulu Kararlarının Tesciline İlişkin Olarak Ticaret Sicili Müdürlükleri Tarafından Talep Edilen Bilgiler ve Belgeler Listesi 289
Ek–26: Tescil İçin Ticaret Sicili Müdürlüğüne Verilecek Dilekçe Örneği (Genel) 299
Ek–27: Genel Kurul Toplantısında Bulunmadığı Halde Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilen Kişilere İlişkin Beyan 300
Ek–28: Sermaye Artırımına İştirak Taahhütnamesi 301
Ek–29: Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Olarak Alacaklılara Yapılacak Çağrının İlan Talep Yazısı (Genel) 302
Ek–30: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Atamaya Ait Karar Örneği 303
Ek–31: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil İlzama Ait Karar Örneği 304
Ek–32: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Tüzel Kişinin Temsil İlzama Yetkili Olmasına Ait Karar Örneği 305
Ek–33: Şirketin Tek Pay Sahipli Anonim Şirkete Dönüşmesinin Tesciline İlişkin Ait Karar Örneği 306
Kaynakça 307
Kavramlar Dizini 311

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
25,50   
51,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
51,00   
51,00   
2
   
   
Kapat