%20
Dünya Ticaret Örgütü ( DTÖ ) Anlaşmalarının İç Hukukta Uygulanması Tal

Dünya Ticaret Örgütü ( DTÖ ) Anlaşmalarının İç Hukukta UygulanmasıABD, AB ve Türkiye Örnekleri


Basım Tarihi
2015-01
Sayfa Sayısı
249
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786054847761
Baskı
1135,00 TL 108,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 108 puan kazanacaksınız)
   108

 

Dr. Talat KAYA

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ    
TEŞEKKÜR    
KISALTMALAR CETVELİ    
İÇİNDEKİLER    1
GİRİŞ    
I. Uluslararası Ticari İşlemlere Uygulanacak Hukuk Kuralları    
II. Çalışmanın Gerekçesi ve İnceleme Planı    

1. BÖLÜM
KÜRESELLEŞME VE DTÖ’NÜN DOĞUŞU

I.  Ekonomik Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret    
A. Birinci Dünya Savaşı ve Büyük Ekonomik Buhran    
B. İkinci Dünya Savaşı ve Bretton Woods Kuruluşlarının Doğuşu    
II. ITO’nun Kurulamaması ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel  
     Anlaşması (GATT)’ın Uluslararası Ticaretin Temel Hukuki Alt  
     Yapısını Oluşturması    
A. GATT’ın Doğuşu ve Amaçları    
B.  GATT Müzakere Turları ve DTÖ’nün Doğuşu    
III.  DTÖ Anlaşmaları ve Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması    
A. Uruguay Turu Nihai Senedi’nin Hukuki Yapısı    
B. DTÖ Kuruluş Anlaşması    
1.  DTÖ’nün Kurumsal Yapısı    
2.  DTÖ’de Karar Alma Usulü    
3.  Temel DTÖ İlkeleri    
C. Mal Ticaretine İlişkin Çok Taraflı Anlaşmalar    
1. GATT 1994    
2. Tarım Anlaşması    
3. Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Uygulama Anlaşması    
4. Tekstil ve Konfeksiyon Anlaşması    
5. Ticarette Teknik Engeller Anlaşması    
6. Ticaretle Bağlantılı Yatırım Önlemleri Anlaşması    
7. GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin Tatbikine İlişkin Anlaşma (Anti-damping Anlaşması)    
8. Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması    
9. GATT 1994’ün VII’nci Maddesinin Tatbikine İlişkin Anlaşma (Gümrük Değerleme Anlaşması)    
10.  Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması    
11.  Menşe Kuralları Anlaşması    
12.  İthalat Lisansları Anlaşması    
13. Korunma Önlemleri Anlaşması    
D. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ve Ekleri    
E. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması    
F. Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması    
G. Çoklu Ticaret Anlaşmaları    
1. Genel    
2. Sivil Uçak Ticareti Anlaşması    
3. Kamu Alımları Anlaşması    
H. DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması    
1. Genel    
2. Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasının Aşamaları    
a. Danışma Aşaması    
b. Panel Aşaması    
c. Temyiz Aşaması    
d. Onaylama    
e. AHO Tarafından Kabul Edilen Raporların Uygulanması ve Denetlenmesi    

2. BÖLÜM
DTÖ ANLAŞMALARI İLE DTÖ PANEL VE TEMYİZ ORGANI RAPORLARININ DTÖ ÜYELERİNİN İÇ HUKUKLARINDAKİ STATÜSÜ

I. Genel Olarak Uluslararası Hukuk- İç Hukuk İlişkileri    
II. ABD Hukukunda DTÖ Anlaşmaları ile DTÖ Panel ve Temyiz  
     Organı Raporlarının Statüsü    
A. Genel Olarak Uluslararası Anlaşmaların ABD Hukukundaki Yeri    
1. ABD Hukukunda Andlaşma ve Anlaşma Kavramları    
2. ABD Hukuku ve Uygulamasında Uluslararası Anlaşmaların Yapılışı ve Yürürlüğe Konuluşu    
3. Uluslararası Anlaşmaların ABD Hukukundaki Yeri    

B. DTÖ Anlaşmalarının ABD Hukukundaki Yeri    
1. Genel    
2. Uruguay Turu Anlaşmaları Yasası (The Uruguay Round Agreements  
    Act) ve İdari Eylem Bildirisi    
3. Federal Yasaların DTÖ Anlaşmaları Karşında Üstünlüğü    
4. DTÖ Anlaşmalarının Doğrudan Uygulanamazlığı    
5. DTÖ Anlaşmalarının ABD Hukukunda Dolaylı Etkisi    
a. ABD Kongresi’nin Federal Yasada Niyetini Açık Olarak Ortaya Koyduğu Haller    
b.  ABD Kongresi’nin Federal Yasada Niyetini Açık Olarak Ortaya Koymadığı Haller ve GATT/DTÖ Anlaşmalarının Konu Olduğu Davalar    
b.a Federal Mogul v. United States Davası    
b.b Caterpillar Co. v. United States Davası    
b.c Hyundai Electronics Co. v. United States Davası    
b.d Usinor v. United States Davası    
6. ABD’nin Taraf Olduğu DTÖ Panel ve Temyiz Organı Raporlarının  
    DTÖ Anlaşmalarının ABD Hukukunda Uygulanışına Etkisi    
a.  Panel ve Temyiz Organı Raporlarının ABD Hukukunda Uygulanışına İlişkin Düzenlemeler    
b. ABD Hukukunda GATT/DTÖ Panel ve DTÖ Temyiz Organı Raporlarının Konu Olduğu Davalar    
b.a Footwear Distributors and Retailers of America v. United States  
     Davası    
b.b Anti-Damping Vergisi Hesaplamalarında Kullanılan Sıfırlama  
      Yönteminin Konu Olduğu Davalar    
(1) Sıfırlama Yöntemi    
(2) Timken Company. v. United States Davası    
(3) Corus Staal BV v. U.S. Department of Commerce Davası    
(4) NSK v. United States Davası    
(5) U.S. Steel Corp v. U.S. Davası    
(6) Dongbu Steel v. U.S. Davası    
c. NAFTA Panellerinin DTÖ Panel ve Temyiz Organı Raporlarını Ele Alış Biçimi    
c.a Genel Olarak NAFTA Panelleri ve ABD Hukukundaki Yeri    
c.b NAFTA-Softwood Lumber Paneli    
c.c. NAFTA- Wire Rod Paneli    

II. AB Hukukunda DTÖ Anlaşmaları ile DTÖ Panel ve Temyiz Organı  
            Raporlarının Statüsü    
A. Uluslararası Anlaşmaların AB Hukukundaki Yeri    
1.  Genel    
2.  AB Hukukunda Uluslararası Anlaşma Türleri    
a. Münhasıran AB Tarafından Yapılan Uluslararası Anlaşmalar    
b. AB ile Üye Ülkelerin Birlikte Yaptıkları Uluslararası Anlaşmalar (Karma Anlaşmalar)    
c. Münhasıran Üye Ülkeler Tarafından Yapılan Anlaşmalar    
3. AB Hukukunda Uluslararası Anlaşmaların Yapılışı ve Yürürlüğe  
    Konuluşu    
4. AB Hukukunda Uluslararası Anlaşmaların Yerine İlişkin  
    Düzenlemeler    
B. DTÖ Anlaşmalarının AB Hukukundaki Yeri    
1. AB Ortak Ticaret Politikası ve DTÖ Anlaşmaları    
2. ABAD’ın 1/94 Sayılı Görüşü ve DTÖ Anlaşmalarının Karma bir  
    Anlaşma Olarak Onaylanması    
3. DTÖ Anlaşmalarının Bağlayıcılığı ve AB’nin İkincil Mevzuatı  
    Karşında Üstünlüğü    
4. DTÖ Anlaşmalarının AB Hukukunda Doğrudan Uygulanamazlığı    
a. DTÖ Anlaşmalarının Onaylanmasına İlişkin Konsey Kararı    
b. International Fruit Company Ön Karar Davası ve GATT 1947 Dönemi Uygulaması    
c. Portugal v. Council Davası ve DTÖ Dönemi Uygulaması    
5. DTÖ Anlaşmalarının AB Hukukunda Dolaylı Etkisi    
a. AB Hukukunda DTÖ Anlaşmalarının Hukuka Uygunluk Denetimi Ölçütü Olarak Kullanılması: Fediol/Nakajima İçtihadı    
b. DTÖ Anlaşmaları ile Uyumlu Yorumlama Yükümlülüğü    
6. AB’nin Taraf Olduğu DTÖ Panel ve Temyiz Organı Raporlarının DTÖ Anlaşmalarının AB Hukukunda Uygulanışına Etkisi    
a. Panel ve Temyiz Organı Raporlarının AB Hukukunda Uygulanışına İlişkin Düzenleme Yokluğu    
b. AB Hukukunda GATT/DTÖ Panel ve DTÖ Temyiz Organı Raporlarının Konu Olduğu Davalar    
b.a Dürberck Ön Karar Davası    
b.b AB’nin Muz Pazarına İlişkin Ortak Düzenleme Tüzüğü  
      Nedeniyle Gündeme Gelen Davalar    

(1) Germany v. Council Ön Karar Davası    
(2) Atlanta Davası    
(3) Genel Mahkeme Önüne Gelen Cordis, T. Port, Bocchi Food  
      ve Chiquita Davaları    
(4) Van Parys Ön Karar Davası    
b.c Biret International SA v. Council Davası    
b.d 1515/2001 Sayılı Konsey Tüzüğü ve AB’nin Anti-Damping  
      Uygulamaları Nedeniyle Gündeme Gelen Davalar    
(1) Ikea Wholesale Ön Karar Davası    
(2) CIVAD Ön Karar Davası    
(3) Genel Mahkeme Önüne Gelen Since Hardware v. Council  
      Davası    
III. Türk Hukukunda DTÖ Anlaşmaları ile DTÖ Panel ve Temyiz Organı  
           Raporlarının Statüsü    
A. Uluslararası Anlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri    
1.  Genel    
2. Türk Hukukunda Uluslararası Anlaşmaların Yapılması, Onaylanması
    ve Yürürlüğe Girişine İlişkin Düzenlemeler    
3. Uluslararası Anlaşmaların Türk Hukuk Hiyerarşisindeki Yeri ve  
    Etkileri    
B. DTÖ Anlaşmalarının Türk Hukukundaki Yeri    
1. Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’na Katılımı Uygun Bulan  
   4067 Sayılı Kanun ve 95/6525 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı    
2. Diğer Mevzuat    
3. DTÖ Anlaşmalarının Türk Hukukunda Doğrudan veya Dolaylı Etkisini Belirleyen Bir Düzenleme veya İçtihadın Bulunmaması    
4. GATT/DTÖ Anlaşmalarının İç Hukuk Davalarında Öne Sürülmesi    
a. Danıştay Kararları    
a.a GATT 1947 veya GATT 1994’ün Konu Olduğu Davalar    
a.b Gümrük Değerleme Anlaşması’nın Konu Olduğu Davalar    
a.c Anti-damping Anlaşması’nın Konu Olduğu Davalar    
a.d Korunma Önlemleri Anlaşması’nın Konu Olduğu Davalar    
a.e TRIPS Anlaşması’nın Konu Olduğu Davalar    
b.  Yargıtay Kararları    
b.a Gümrük Değerleme Anlaşması’nın Konu Olduğu Davalar    
b.b TRIPS Anlaşması’nın Konu Olduğu Davalar    

5. Türkiye’nin Taraf Olduğu DTÖ Panel ve Temyiz Organı Raporlarının  
    DTÖ Anlaşmalarının Türk Hukukunda Uygulanışına Etkisi    
a.  Genel    
b. Türkiye’nin Davalı Olarak Yer Aldığı DTÖ Uyuşmazlıkları    
b.a. Danışma Aşamasında Sona Eren Uyuşmazlıklar    
b.b. Panel Aşamasına Taşınan Uyuşmazlıklar ve Türkiye’nin Panel
       Raporlarına Uyumu    
(1) Türkiye-Hindistan Tekstil Paneli    
(2) Türkiye-ABD Pirinç Paneli    

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

I. DTÖ Anlaşmaları ile Panel ve Temyiz Organı Raporlarının Doğrudan
    Etkisi    
II. DTÖ Anlaşmaları ile Panel ve Temyiz Organı Raporlarının Dolaylı
     Etkisi    
KAYNAKÇA    

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
54,00   
108,00   
3
36,00   
108,00   
4
27,00   
108,00   
5
21,60   
108,00   
6
18,00   
108,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
54,00   
108,00   
3
36,00   
108,00   
4
27,00   
108,00   
5
21,60   
108,00   
6
18,00   
108,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
54,00   
108,00   
3
36,00   
108,00   
4
27,00   
108,00   
5
21,60   
108,00   
6
18,00   
108,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
54,00   
108,00   
3
36,00   
108,00   
4
27,00   
108,00   
5
21,60   
108,00   
6
18,00   
108,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
108,00   
108,00   
2
54,00   
108,00   
3
36,00   
108,00   
4
27,00   
108,00   
5
21,60   
108,00   
6
18,00   
108,00   
Kapat