%3
Yargıtay Dairelerine Göre Tasnif Edilmiş 2022 - 2023 Yıllarına Ait Huk

Yargıtay Dairelerine Göre Tasnif Edilmiş 2022 - 2023 Yıllarına Ait Hukuk Genel Kurulu Tüm Kararları


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
719
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648537
Boyut
16x24
Baskı
1Avukat Tarık Ziya KARANFİL

Avukat Burak Halil KARANFİL

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

KİTAPTAN NASIL YARARLANACAĞIZ. 7

HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ . 9

İÇİNDEKİLER25

1.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK

(15.2.2022). 98

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK (22.2.2022) 98

DAVACININ KENDİ EDİMİNİ YERİNE GETİRMEDEN TAPU İPTAL VE TESCİL

İSTEMLİ DAVA AÇIP AÇAMAYACAĞI (22.2.2022)  98

MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK, (08.03.2022)99

KESİN HÜKÜM, (08.03.2022) . 99

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK .100

KÖTÜ NİYETLE İKTİSAP, (29.03.2022).100

GAİPLİK, KAYYIM ATANMASI, (29.3.2022)101

MAHALLİ İSKAN KOMİSYONU, (05.04.2022) .101

TAPU İPTALİ VE TESCİL, MÜMKÜN OLMAZSA TAZMİNAT (17.5.2022) 102

YARGITAY TARAFINDAN MADDİ YÖNDEN DELİLLER DEĞERLENDİRİLMEK

SURETİYLE ALDATMA İDDİASININ İSPAT EDİLİP EDİLMEDİĞİ NOKTASINDA

BİR İNCELEME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI (17.5.2022) .102

SAHTE VEKALETNAME KULLANILARAK DEVİR, (24.05.2022) 103

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU’NUN,

ÖNALIM HAKKI, (24.05.20229.103

DAVA DIŞI MİRASÇILARIN DAVAYA MUVAFAKAT EDİP ETMEDİKLERİ,

(31.05.2022)104

MURİS MUVAZAASI-BİLİRKİŞİ RAPORU ALINIP ALINMAMASI (14.6.2022)104

İNANÇ SÖZLEŞMESİ, YAZILI DELİL, YEMİN, (14.06.2022)104

BELEDİYE TAŞINMAZLARININ KAMUYA TAHSİS EDİLMESİ (28.06.2022)105

3621 SAYILI KIYI KANUN’UNA DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU İPTALİ VE

TERKİN (28.06.2022).105

MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK,

(29.09.2022)106

MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK,

(29.09.2022)106

ADLİ YARGI, -İDARİ YARGI, -GÖREV, (20.09.2022) .107

 

26 İÇİNDEKİLER

DAVANIN KABULÜ, (04.10.2022) 107

EŞLER ARASINDA VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI,

(04.10.2022) . 107

MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK, (05.10.2022). 108

YOLSUZ TESCİL, (11.10.2022)  108

SAVUNMA HAKKININ KISITLANIP KISITLANMADIĞI, (19.10.2022) . 109

ARA MALİK KULLANILARAK MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA, (20.10.2022) . 109

MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK, (20.10.2022). 109

DAVACININ İRADESİNİN HİLE İLE SAKATLANDIĞI İDDİASININ İSPAT EDİLİP

EDİLMEDİĞİ (2.11.2022). 110

DAVA ŞARTI NOKSANLIĞININ YARGILAMA SIRASINDA GİDERİLMESİ İÇİN

VESAYET DAVASI SONUCUNUN BEKLENMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ,

(02.11.2022) . 110

MURİS MUVAZAASINA DAYANARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL (09.11.2022) 110

MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL

(10.11.2022) . 111

MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK, (10.11.2022). 111

AYNÎ HAKTAN KAYNAKLANAN DAVA KONUSU ALACAĞIN TEMLİKİ YOLUYLA

DEVRİNİN HUKUKEN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI (22.11.2022) . 111

ALDATMA (HİLE) VE MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ-TESCİL

(22.11.2022) . 112

MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK, (24.11.2022). 112

MÜLKİYETİN VE ZİLYETLİĞİN TESPİTİ (06.12.2022) . 113

KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

(08.12.2022) . 113

KADASTRO KANUNU’NUN 14. VE 17. MADDELERİNE DAYALI TESCİL

(08.12.2022) . 113

MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI TEMLİK, (08.12.2022). 114

MİRASTAN MAL KAÇIRMA VE MUVAZAALI TEMLİK, (08.12.2022) 114

3402 SAYILI KANUN’UN 12/3. MADDESİ UYARINCA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

(21.12.2022) . 114

USULE İLİŞKİN KARAR, -KESİN HÜKÜM, (01/02/2023). 115

DİĞER MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA, -MUVAZAA, (01/02/2023). 115

YOLSUZ TESCİL, -KÖTÜNİYET, TMK m. 1023 (15/2/2023) 115

KARAR VE İLAM HARCI, (15/02/2023). 116

MURİS MUVAZAASI, (01.03.2023)  116

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ, MURİS MUVAZAASI, (08.03.2023)  116

MURİS MUVAZAASI, -İSPAT, (08.03.2023) . 117

MURİS MUVAZAASI, İSPAT, (08.03.2023). 117

İNANÇLI İŞLEM, (15.03.2023) . 117

VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (15.03.2023). 118

 

İÇİNDEKİLER 27

EHLİYETSİZLİK, ŞEKLE VE AHLÂKA AYKIRILIK İLE MURİS MUVAZAASI

(22.03.2023)118

MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA, (22.03.2023)119

YANILMA (HATA) HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL

(29.03.2023)119

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TARAFINDAN DİRENME KARARI VERİLMESİ,

(05.04.2023)119

HMK’NIN 46 NCI MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (03.05.2023)120

VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI

TAPU İPTALİ VE TESCİL, OLMAZSA BEDEL İSTEM (31.05.2023).120

İSTİNAF SİSTEMİ, (31.05.2023)120

MİRASTAN MAL KAÇIRMA, (14.06.2023) 121

MURİS MUVAZAASI, -SÖZLEŞMENİN YORUMU, (14.06.2023).121

MİRASTAN MAL KAÇIRMA, (05.07.2023) 121

MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA, -(05.07.2023) 122

VEKALET SÖZLEŞMESİ, (12.07.2023)122

MURİS MUVAZAASI, -İKRAH (TEHDİT) (13.9.2023)122

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI, MUVAZAA, (13.09.2023).123

ESKİ HALE GETİRME TALEBİ, (20.09.2023)123

MAL KAÇIRMA AMAÇLI TEMLİK, (27.09.2023)123

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ, (27.09.2023) .124

HAK ARAMA HÜRRİYETİ, -KADASTRO İŞLEMLERİ, (27.09.2023) .124

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA, (27.09.2023) .124

İNANÇLI İŞLEM, -İNANÇ SÖZLEŞMESİ, (04.10.2023) .125

MİRASTAN MAL KAÇIRMA, MUVAZAA, (11.10.2023).125

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI, (11.10.2023)126

MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA, (11.10.2023)126

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI, (18.10.2023)126

İRADE BOZUKLUKLARI, (25.10.2023) .127

MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA, (25.10.2023) .127

MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA, (25.10.2023)127

VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞINI İSPAT YÜKÜ, (1.11.2023) 128

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ (1.11.2023).128

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN 6100 SAYILI HUKUK

MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN 353/1-A-(6) MADDESİ GEREĞİNCE KESİN

NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI (1.11.2023).129

VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE

DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (1.11.2023).129

MURİS MUVAZAASI, (08/11/2023)130

MURİS MUVAZAASI,(08/11/2023).130

VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN TAŞINMAZLARININ SATIŞI İSE VESAYET

MAKAMININ TALİMATI UYARINCA VE ANCAK VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN

MENFAATİ GEREKLİ KILDIĞI HÂLLERDE MÜMKÜN OLMASI, (15/11/2023)130

 

28 İÇİNDEKİLER

İPOTEK SÖZLEŞMELERİ, (15/11/2023)  131

KAMU MALLARI ÜZERİNDE ÖZEL MÜLKİYET KURULAMAZ, KAZANDIRICI

ZAMANAŞIMI YOLUYLA DA EDİNİLEMEZLER, (15/11/2023) . 131

TAŞINMAZDA KAT İRTİFAKININ KURULMASI, (15/11/2023). 132

İNANÇ SÖZLEŞMESİ, (22/11/2023)  132

MUVAZAA, (22/11/2023). 132

İRADE BOZUKLUĞU HÂLLERİ, (22/11/2023). 133

MUVAZAA,(22/11/2023) 133

ECRİ MİSİL Mİ? KİRA BEDELİ Mİ? (22.11.2023) 133

VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HÂLİ, (29/11/2023). 134

DAVANIN TAMAMEN ISLAHINDA DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ DÂHİL O

ANA KADAR YAPILAN TÜM USÛL İŞLEMLERİ GEÇERSİZ KILINMAKTA ADETA

YARGILAMANIN EN BAŞINA DÖNÜLMEKTEDİR, (29/11/2023) 134

MUVAZAA, (06/12/2023). 135

2888 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜK TARİHİ OLAN 24.09.1983 TARİHİNDEN

ÖNCE MUTASARRIF İKEN MALİK OLAN KİŞİLERİN MİRASÇI BIRAKMADAN

ÖLMELERİ ÜZERİNE TAŞINMAZLARIN SON MİRASÇI SIFATIYLA HAZİNE

ADINA TESCİL EDİLDİĞİ DURUMLARDA HEM 2762 SAYILI KANUN’UN 29

UNCU MADDESİNİN HEM DE 5737 SAYILI KANUN’UN 17 NCİ MADDESİNİN

UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR, (13/12/2023) 135

SAKLI PAY, (13/12/2023) . 136

 

2.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

DAVA ŞARTI OLARAK HUKUKİ YARAR, (18.01.2022) . 138

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI, AF OLGUSU (18.01.2022)  138

DİRENME KARARININ USULÜNE UYGUN VERİLİP VERİLMEDİĞİ, (18.01.2022). 138

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, (25.01.2023). 139

HMK 176 VD. MADDELERİNDE YAZILI ISLAH KOŞULLARI, TASARRUF

YETKİSİNİN KISITLANMASI (08.02.2022)  139

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASINDA AĞIR KUSUR TAYİNİ, MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT KOŞULLARI (15.02.2022). 139

ASIL DAVANIN KABULÜ İLE TARAFLARIN BOŞANMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN

KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ VE KARŞI DAVANIN REDDİ KARARININ

İNCELENMESİ (15.02.2022). 140

TARAFLARIN BOŞANMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ,

TARAFLARIN KUSURUNUN TAYİNİ,MANEVİ TAZMİNAT ŞARTLARININ OLUŞUP

OLUŞMADIĞININ İNCELENMESİ (22.02.2022) 140

TARAFLARIN KUSURUNUN TAYİNİ,MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI

YÖNÜNDEN YARGITAY’IN YAPACAĞI İNCELEMENİN NİTELİĞİ (22.02.2022) 141

DİLEKÇELERİN KARŞILIKLI VERİLMESİ AŞAMASI TAMAMLANMADAN ÖN

İNCELEME AŞAMASINA GEÇİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA USUL

HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI,KARARDA YAPILAN MADDİ HATANIN

DÜZELTİLMESİ GEREKLİLİĞİ (01.03.2022) . 141

 

İÇİNDEKİLER 29

TARAFLAR DURUŞMAYA DAVET EDİLMEKSİZİN DOSYA ÜZERİNDE YAPILAN

İNCELEME İLE KARAR VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMAMASI

(01.03.2022)142

MAHKEMECE USULÜNE UYGUN KARAR OLUŞTURULMAMASI (08.03.2022)142

İADE KARARI VERİLMESİ TALEBİ,ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI (08.03.2022).142

BOŞANMA VE BOŞANMANIN FERİLERİ,BAM’IN İNCELEMESİNİN KAPSAMI

(08.03.2022)143

TEDBİR NAFAKASI KOŞULLARI (15.03.2022) .143

TARAFLAR ARASINDA VELÂYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN YASAL KOŞULLAR,

DİRENME KARARININ YENİ BİR GEREKÇEYE DAYANMASI HALİNDE YENİ

HÜKÜM DEĞERLENDİRMESİ (15.03.2022)143

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ

(22.03.2022)144

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ

(22.03.2022)144

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT, NAFAKA MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN

İNCELENMESİ (22.03.2022)144

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN YOKSULLUK NAFAKASI

MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ (22.03.2022) .145

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN YOKSULLUK NAFAKA -

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN

İNCELENMESİ (22.03.2022)145

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ,

KARARIN NİTELİĞİ (22.03.2022) .145

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ,

KARARIN NİTELİĞİ(22.03.2022) 146

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

-İŞTİRAK NAFAKASI MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN

İNCELENMESİ, KARARIN NİTELİĞİ (29.03.2022) 146

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT - NAFAKA MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN

İNCELENMESİ, KARARIN NİTELİĞİ(29.03.2022).146

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT - NAFAKA MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN

İNCELENMESİ, KARARIN NİTELİĞİ (29.03.2022)147

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ,

KARARIN NİTELİĞİ (29.03.2022) .147

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ,

KARARIN NİTELİĞİ(29.03.2022) 147

 

30 İÇİNDEKİLER

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ,

KARARIN NİTELİĞİ (29.03.2022)  148

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ,

KARARIN NİTELİĞİ (29.03.2022)  148

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİNİN İNCELENMESİ,

KARARIN NİTELİĞİ(29.03.2022) . 148

HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ŞARTLARI (05.04.2022) . 149

VELÂYET DÜZENLEMESİ HUSUSUNDA İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞUN

UZMAN TARAFINDAN GÖRÜŞÜNÜN ALINMIŞ OLMASI VE BEYANIN

VELAYET DÜZENLEMESİNDEKİ NİTELİĞİ (19.04.2022) 149

MAHKEMECE VERİLEN İLK KARARDA YER ALAN “TARAFLARIN

BOŞANMASINA” İLİŞKİN HÜKMÜN KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ, BURADAN

VARILACAK SONUCA GÖRE DAVACININ FERAGAT DİLEKÇESİNİN

BOŞANMA KARARI YÖNÜNDEN HUKUKÎ SONUÇ DOĞURUP

DOĞURMAYACAĞI (26.04.2022)  149

DAVA KONUSU TAŞINMAZIN AİLE KONUTU OLMASI, AİLE KONUTU

ÜZERİNE DAVALI BORÇLU LEHİNE DAVACI EŞİN AÇIK RIZASI ALINMADAN

02.12.2010 TARİHİNDE TESİS EDİLEN İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ

(26.04.2022) . 150

DAVACI EŞ YARARINA YOKSULLUK NAFAKASI KOŞULLARININ OLUŞMASI,

KURULAN HÜKMÜN YETERLİ NİTELİKTE İNCELEME VE ARAŞTIRMAYI

KAPSAMASI (17.05.2022)  150

MAHKEMECE BİR KARAR VERİLDİKTEN SONRA MAHKEMENİN YARGI

ÇEVRESİNDE AİLE MAHKEMESİ KURULMUŞ” OLMASI KARŞISINDA ELDEKİ

DAVADA DEVİR KARARININ VERİLMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ HUSUSU

(17.05.2022) . 150

TARAFLARIN KUSUR TESPİTİ, KUSRA GÖRE MANEVİ TAZMİNAT

ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (24.05.2022)  151

YOKSULLUK NAFAKASI KOŞULLARI, KUSURUN BELİRLENMESİ (31.05.2022)  151

ASIL DAVANIN KABULÜ İLE TARAFLARIN BOŞANMASINA İLİŞKİN HÜKMÜN

KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ HUSUSU (31.05.2022). 152

TARAFLARIN SOSYAL EKONOMİK DURUMLARI, MADDİ TAZMİNATIN

NİTELİĞİ VE HAKKANİYET İLKESİ GÖZETİLDİĞİNDE DAVALI YARARINA

TAKDİR EDİLEN MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLUP OLMADIĞI

DEĞERLENDİRMESİ (31.05.2022) 152

TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKA MİKTARININ TAVZİH YOLUYLA DEĞİŞTİRİLİP

DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ HUSUSU (31.05.2022). 153

TEDBİR NAFAKASI KOŞULLARI,TAKDİR EDİLEN MİKTARI (07.06.2022). 153

ÇEKİLMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ HUSUSU(14.06.2022) . 153

TARAFIN ELİNDE OLMAYAN NEDENLERLE ELDE EDEMEDİĞİ BİR DELİLİ

KARARIN VERİLMESİNDEN SONRA ELDE ETMESİ HÂLİNDE BU DELİLİN;

YARGILAMANIN İADESİ NEDENİ OLARAK İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ

HUSUSU(14.06.2022) 154

 

İÇİNDEKİLER 31

BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA DAVALI EŞİN KUSURLU

DAVRANIŞLARININ İSPAT EDİLİP EDİLMEDİĞİ HUSUSU (14.06.2022)154

YOKSULLUK NAFAKASI KOŞULLARI (04.10.2022) .154

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İLE YOKSULLUK NAFAKASI KOŞULLARI

(11.10.2022)155

BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLUP

OLMADIKLARI, BURADAN VARILACAK SONUCA GÖRE DAVACI-KARŞI

DAVALI EŞ YARARINA TMK’NIN 174/2. MADDESİNDE YAZILI MANEVİ

TAZMİNAT KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI HUSUSU (11.10.2022) 155

BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLUP

OLMADIKLARI, BURADAN VARILACAK SONUCA GÖRE ERKEK EŞ YARARINA

TMK’NIN 174/2. MADDESİNDE YAZILI MANEVİ TAZMİNAT VE KADIN EŞ

YARARINA İSE TMK’NIN 175. MADDESİNDE YAZILI YOKSULLUK NAFAKASI

KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI HUSUSU (18.10.2022).155

BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLUP

OLMADIKLARI, BURADAN VARILACAK SONUCA GÖRE DAVALI-KARŞI

DAVACI EŞ YARARINA TMK’NIN 174. MADDESİNDE YAZILI MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI HUSUSU (18.10.2022) 156

AİLE KONUTU OLARAK KULLANILAN TAŞINMAZ HAKKINDA; DAVALI MALİK

OLAN EŞ TARAFINDAN DİĞER DAVALILARA YAPILAN DEVİR İŞLEMİNE,

MALİK OLMAYAN DAVACI EŞİN AÇIK RIZASININ BULUNUP BULUNMADIĞI,

(TMK) 194. MADDESİ UYARINCA DAVA KONUSU TAŞINMAZIN TAPU

KAYDININ İPTALİ İLE DAVALI EŞ ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLİP

VERİLEMEYECEĞİ HUSUSU (25.10.2022) 156

TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLUP OLMADIKLARI, BURADAN VARILACAK

SONUCA GÖRE DAVACI-KARŞI DAVALI EŞ YARARINA 4721 SAYILI TÜRK

MEDENİ KANUNU’NUN (TMK) 175. MADDESİNDE YER ALAN YOKSULLUK

NAFAKASI KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI HUSUSU (25.10.2022) .157

DAVA DİLEKÇESİNİN USULÜNE GÖRE TEBLİĞİ,SÜRESİNDE CEVAP

DİLEKÇESİ,AĞIR KUSURLU TARAFIN BELİRLENMESİ VE MADDİ MANEVİ

TAZMİNAT ŞARTLARI (27.10.2022).157

DAVALI EŞİN KUSURUNUN İSPAT EDİLMESİ, EVLİLİK BİRLİĞİNİN

TEMELİNDEN SARSILMASI (02.11.2022) .157

KESİNLEŞEN KUSUR BELİRLEMESİNİN ELDEKİ DAVADA YENİDEN KUSUR

BELİRLEMESİ YAPILMASINA ENGEL NİTELİKTE KESİN DELİL OLMASI

HUSUSU (02.11.2022)158

CEZA SORUŞTURMASINDA VERİLEN BEYANIN BOŞANMA DAVASINDA HÜKME

ESAS ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSU (08.11.2022)158

TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLMASI, KADIN EŞ YARARINA TAZMİNAT

KOŞULLARI (08.11.2022) 158

TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLMASI, DAVALI EŞ YARARINA TAZMİNAT

KOŞULLARI (09.11.2022) 159

TARAFLAR ARASINDA KUSUR TESPİTİ (09.11.2022) .159

TARAFLAR ARASINDA KUSUR TESPİTİ,TEDBİR NAFAKASI (10.11.2022).159

MALİK OLMAYAN EŞİN AÇIK RIZASININ BULUNMAMASI,İSPAT HUSUSU

(15.11.2022)160

 

32 İÇİNDEKİLER

DAVA AÇILDIKTAN SONRA MEYDANA GELEN YENİ BİR VAKIANIN TAM

ISLAH YOLU İLE İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ HUSUSU (15.11.2022)  160

YOKSULLUK NAFAKASI KOŞULLARI (17.11.2022)  160

TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI İLE NAFAKANIN NİTELİĞİ

DE GÖZETİLDİĞİNDE ORTAK ÇOCUKLAR İÇİN TAKDİR EDİLEN İŞTİRAK

NAFAKASI MİKTARININ TESPİTİ (17.11.2022). 161

EVLİLİĞİN YOKLUĞUNUN TESPİTİ, OLMADIĞI TAKDİRDE MUTLAK BUTLAN

İLE İPTALİ, EVLENME SIRASINDA GEÇİCİ BİR SEBEPLE AYIRT ETME

GÜCÜNDEN YOKSUN OLMA” SEBEBİNE DAYALI OLARAK AÇILAN EVLİLİĞİN

İPTALİ (22.11.2022) 161

TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI, BOŞANMAYA YOL AÇAN

OLAYLARDAKİ KUSUR DERECELERİ, NAFAKANIN NİTELİĞİ VE HAKKANİYET

İLKESİ DİKKATE ALINDIĞINDA, DAVALI-BİRLEŞEN DAVADA DAVACI KADIN

YARARINA HÜKMEDİLEN YOKSULLUK NAFAKASI İLE MADDİ VE MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARININ AZ OLUP OLMADIĞI HUSUSU(24.11.2022). 162

TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI İLE NAFAKANIN NİTELİĞİ

DİKKATE ALINDIĞINDA ÇOCUK LEHİNE HÜKMEDİLEN İŞTİRAK NAFAKASI

MİKTARI İLE DAVALI-KARŞI DAVACI KADIN LEHİNE HÜKMEDİLEN MADDİ VE

MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARININ AZ OLUP OLMADIĞI HUSUSU (24.11.2022). 162

TEMYİZ İSTEMİNİN KESİNLİK SINIRI, TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMALI

BOŞANMA PROTOKOLÜ VE BUNA BAĞLI BOŞANMA İLAMI KAPSAMINDA

DAVACI ALEYHİNE YAPILAN İLAMLI İCRA TAKİBİ NEDENİYLE AÇILAN ELDEKİ

MENFİ TESPİT DAVASINDA; DAVACININ BORÇLU OLMADIĞI TUTARIN

TAŞINMAZIN DEVRİNE İLİŞKİN RESMÎ SENETTE GÖSTERİLEN BEDELLE SINIRLI

OLUP OLMADIĞI, SOMUT OLAYDA DAVALININ İCRA TAKİBİNDE HAKSIZ VE

KÖTÜ NİYETLİ OLDUĞUNUN KABULÜ İLE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İLE

SORUMLU TUTULMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI HUSUSU (29.11.2022) 162

TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLUP OLMADIKLARI, BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI

DAVASININ KABULÜNÜN GEREKİP GEREKMEDİĞİ, YOKSULLUK NAFAKASI

KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI YÖNÜNDE, MAHKEMECE TALEBİN

REDDİNE İLİŞKİN KURULAN HÜKMÜN, YETERLİ NİTELİKTE İNCELEME VE

ARAŞTIRMAYI KAPSAYIP KAPSAMADIĞI HUSUSU (29.11.2022). 163

AF OLGUSU (29.11.2022)  164

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT İLE YOKSULLUK NAFAKASI MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ

TALEPLERİ HAKKINDA, YARGITAYCA YAPILACAK İNCELEMENİN; NİTELİĞİ

VE TAZMİNAT MİKTARLARI YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ OLUNAN

KARARI BOZUP BOZAMAYACAĞI HUSUSU (01.12.2022)  164

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT İLE YOKSULLUK NAFAKASI MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ

TALEPLERİ HAKKINDA, YARGITAYCA YAPILACAK İNCELEMENİN; NİTELİĞİ

VE TAZMİNAT MİKTARLARI YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ OLUNAN

KARARI BOZUP BOZAMAYACAĞI HUSUSU (01.12.2022)  164

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT İLE YOKSULLUK NAFAKASI MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ

TALEPLERİ HAKKINDA, YARGITAYCA YAPILACAK İNCELEMENİN; NİTELİĞİ

VE TAZMİNAT MİKTARLARI YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ OLUNAN

KARARI BOZUP BOZAMAYACAĞI HUSUSU (01.12.2022)  165

 

İÇİNDEKİLER 33

DAVA DİLEKÇESİNİN HMK’NIN 119/1-D BENDİNDE BELİRTİLEN “DAVA

KONUSUNUN DEĞERİNİ” İÇERİP İÇERMEDİĞİ, BURADAN VARILACAK

SONUCA GÖRE; MAHKEMECE, AYNI MADDENİN 2. FIKRASI UYARINCA

DAVACIYA VERİLEN KESİN SÜRENİN USUL VE YASAYA UYGUN OLUP

OLMADIĞI HUSUSU (06.12.2022)165

SOMUT OLAYDA ERKEĞİN KUSURLU DAVRANIŞLARI NEDENİYLE KADIN

EŞİN KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAYIP UĞRAMADIĞI, BURADAN

VARILACAK SONUCA GÖRE KADIN YARARINA 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ

KANUNU’NUN (TMK) 174/2 MADDESİNDE YER ALAN MANEVİ TAZMİNAT

KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI HUSUSU (06.12.2022).166

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT

MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİ HAKKINDA, YARGITAYCA

YAPILACAK İNCELEMENİN NİTELİĞİ VE TAZMİNAT MİKTARLARI YÖNÜNDEN

YARGITAYIN TEMYİZ OLUNAN KARARI BOZUP BOZAMAYACAĞI, TÜRK

MEDENİ KANUNU’NUN (TMK) 175. MADDESİNDE YER ALAN YOKSULLUK

NAFAKASI KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI YÖNÜNDE, MAHKEMECE

TALEBİN REDDİNE İLİŞKİN KURULAN HÜKMÜN, YETERLİ NİTELİKTE İNCELEME

VE ARAŞTIRMAYI KAPSAYIP KAPSAMADIĞI HUSUSU (08.12.2022)166

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN YOKSULLUK

NAFAKASINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİ HAKKINDA, YARGITAYCA YAPILACAK

İNCELEMENİN NİTELİĞİ VE MİKTARLARI YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ

OLUNUN KARARI BOZUP BOZAMAYACAĞI HUSUSU (08.12.2022) 167

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN YOKSULLUK NAFAKASINA

İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİ HAKKINDA, YARGITAYCA YAPILACAK İNCELEMENİN

NİTELİĞİ VE MİKTARLARI YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ OLUNUN KARARI

BOZUP BOZAMAYACAĞI HUSUSU (08.12.2022) .167

TANIK DELİLİNE DAYANMAMAK, İDDİA VEYA SAVUNMANIN

GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ HUSUSU (13.12.2022)167

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİ HAKKINDA,

YARGITAYCA YAPILACAK İNCELEMENİN NİTELİĞİ VE TAZMİNAT

MİKTARLARI YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ OLUNUN KARARI BOZUP

BOZAMAYACAĞI HUSUSU(15.12.2022)168

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİ HAKKINDA,

YARGITAYCA YAPILACAK İNCELEMENİN NİTELİĞİ VE TAZMİNAT

MİKTARLARI YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ OLUNUN KARARI BOZUP

BOZAMAYACAĞI HUSUSU(15.12.2022)168

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ-MANEVİ

TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİ HAKKINDA,

YARGITAYCA YAPILACAK İNCELEMENİN NİTELİĞİ VE TAZMİNAT

MİKTARLARI YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ OLUNUN KARARI BOZUP

BOZAMAYACAĞI HUSUSU(15.12.2022)169

HÜKÜM SONUCU KISMINDA GEREKÇEYE AİT HERHANGİ BİR SÖZ TEKRAR

EDİLMEKSİZİN İSTEKLERİN HER BİRİ HAKKINDA VERİLEN HÜKÜMLE,

TARAFLARA YÜKLENEN BORÇ VE TANINAN HAKLARIN SIRA NUMARASI

ALTINDA AÇIK, ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRMAYACAK ŞEKİLDE

GÖSTERİLMESİ HUSUSU(15.12.2022) 169

 

34 İÇİNDEKİLER

KISITLI ERGİN KİŞİ HAKKINDA 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER

KANUNU’NUN 22. MADDESİNE DAYALI KORUMA KARARI VERİLMESİNE

İLİŞKİN İSTEMLERDE GÖREVLİ MAHKEME (20.12.2022) . 169

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN NAFAKA VE MADDİ-

MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİ HAKKINDA,

 

YARGITAYCA YAPILACAK İNCELEMENİN NİTELİĞİ VE TAZMİNAT MİKTARLARI

YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ OLUNAN KARARI BOZUP BOZAMAYACAĞI

HUSUSU(20.12.2022) 170

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLEN MADDİ TAZMİNAT VE

NAFAKA MİKTARLARINA İLİŞKİN TEMYİZ TALEPLERİ HAKKINDA,

YARGITAYCA YAPILACAK İNCELEMENİN NİTELİĞİ VE NAFAKA İLE

TAZMİNAT MİKTARLARI YÖNÜNDEN YARGITAYIN TEMYİZ OLUNUN

KARARI BOZUP BOZAMAYACAĞI HUSUSU(20.12.2022) . 170

BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLUP

OLMADIKLARI, BURADAN VARILACAK SONUCA GÖRE DAVALI EŞ YARARINA

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN (TMK) 174/1-2. MADDESİ

GEREĞİNCE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKİP

GEREKMEDİĞİ HUSUSU (28.12.2022). 171

DAVANIN SÜRESİNDE AÇILIP AÇILMADIĞI HUSUSU, HMK. NUN 46. MD. SİNDE

BELİRTİLEN SORUMLULUK SEBEPLERİ (28.12.2022). 171

BOŞANMA DAVASI, TEBLİGAT HUKUKU, BİLİNEN EN SON ADRES,

(01/02/2023) 171

BOŞANMA DAVASI, BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN DAVALININ

ÖLMESİ, MİRASÇILARIN DAVAYA DEVAM ETME HAKKI, DAVALI ÖLDÜKTEN

SONRA DAVACININ DAVADAN FERAGAT EDİP EDEMEYECEĞİ, (01/02/2023). 172

BOŞANMA DAVASI, ERKEK EŞİN EVİ TERK EDEREK EVLİLİK BİRLİĞİNİ DEVAM

ETTİRMEK İSTEMEMESİ, BAŞKA KADINLARLA YAŞAYARAK SADAKATSİZ

DAVRANMASI AĞIR KUSURDUR, -(08/02/2023) 172

BOŞANMA DAVASI, TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUKLARININ KABULÜ

GEREKİR, (08/02/2023). 173

BOŞANMA DAVASI, MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLUP OLMADIĞI,

(08/02/2023) 173

BOŞANMA DAVASI, İSTİNAF DİLEKÇESİNİN KAPSAMI, (15/02/2023) 173

BOŞANMA DAVASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, USULİ KAZANILMIŞ

HAK, (15/02/2023) . 173

ZİYNET EŞYASI ALACAĞI, -(15/2/2023)  174

BOŞANMA DAVASI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARININ AZ

OLUP OLMADIĞI, (22/02/2023)  174

BOŞANMA DAVASI, HÜKMEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN AZ

OLUP OLMADĞI, (22/02/2023) . 174

ORTAK ÇOCUK YARARINA TAKDİR EDİLEN TEDBİR NAFAKASI, (01.03.2023). 175

EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI, (01.03.2023) 175

YOKSULLUK NAFAKASININ KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI, (8.3.2023) 175

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARI İLE TEDBİR NAFAKASI

MİKTARININ AZ OLUP OLMADIĞI, (8.3.2023). 175

 

İÇİNDEKİLER 35

DAVADAN FERAGAT, USULİ KAZANILMIŞ HAK, - BOZMA İLÂMINA

UYULDUĞU HÂLDE, BOZMA GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLİP

GETİRİLMEDİĞİ (15.3.2023) 176

BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI DAVASI, -(15.3.2023)176

GEREKÇE İLE HÜKÜM KISMI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI, (15.03.2023)176

İSTİNAF İNCELEMESİNİN KAPSAMI, -(15.3.2023) .177

BOŞANMA DAVASINDA KUSUR TESPİTİ, -(22.03.2023).177

BOŞANMA DAVASINDA KUSUR TESPİTİ, -(22.03.2023).177

BOŞANMA DAVASINDA KUSUR TESPİTİ, -(22.03.2023).177

TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞI, -(12.04.2023) .178

İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA.178

TEMYİZ KESİNLİK SINIRI, TEMYİZ İSTEMİNİN MİKTARDAN REDDİNE,

(12.04.2023)178

HAKİMİN SORUMLULUĞU NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ (12.04.2023)178

BOŞANMA DAVASI, KUSUR TESPİTİ, MANEVİ TAZMİNAT, (26.04.2023).178

DAVANIN KONUSUZ KALMASI, YARGILAMA GİDERLERİ, (26.04.2023).179

BOŞANMA DAVASI, -KUSUR TESPİTİ, -(03.05.2023)179

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İLE YOKSULLUK NAFAKASI MİKTARININ AZ

OLUP OLMADIĞI, (03.05.2023).179

TARAFLARIN BOŞANMALARINA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME İLÂMINDA; ERKEK

EŞİN BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA KUSURLU BİR DAVRANIŞININ

TESPİT EDİLİP EDİLMEDİĞİ, (10.05.2023)180

KATILMA YOLUYLA İSTİNAF BAŞVURUSU, AVUKATLIK ÜCRETİ, (10.05.2023) 180

MADDİ TAZMİNAT DAVASI, -EKSİK HARÇ, -(10.05.2023)180

BOŞANMA DAVASI, KUSUR DURUMU, YOKSULLUK NAFAKASI, (17.5.2023).181

BOŞANMA, EŞİT KUSUR. (17.05.2023) .181

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI, (17.05.2023)181

TERK NEDENİNE DAYALI BOŞNANMA DAVASI, (24.05.2023)182

YOKSULLUK NAFAKASI, (31.5.2023) 182

BOŞANMA DAVASI, EŞİT KUSUR, (31.05.2023).182

BOŞANMA DAVASI, -TARAFLARIN KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRLERİNE FİZİKSEL

ŞİDDET UYGULAMALARI, AF OLGUSU, EŞİT KUSUR, (14.06.2023) 182

BOŞANMA DAVASI, MANEVİ TAZMİNATIN ŞARTLARI, (14.06.2023).183

BOŞANMA DAVASINDA YARGITAY MADDİ VAKIA VE DELİL

DEĞERLENDİRMESİ İNCELEMESİNE GİREBİLİR Mİ? -(21.06.2023) 183

BOŞANMA DAVASI, BAĞLANTILI DAVA, İŞTİRAK NAFAKASI, (21.06.2023) 183

ZİYNET EŞYASI ALACAĞI, -(05.07.2023)184

BOŞANMADAVASI, TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLUP OLMADIĞI,

(20.09.2023)184

NÜFUS KAYDININ DÜZELTELMESİ DAVASI, (20.09.2023).184

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI, -(04.10.2023) 185

 

36 İÇİNDEKİLER

BOŞANMA DAVASI, TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLUP OLMADIKLARI,

YOKSULLUK NAFAKASI, (04.10.2023) . 185

YOKSULLUK NAFAKASI, -(04.10.2023) 185

GÜVEN SARSICI HAREKETLER NEDENİYLE BOŞANMA; (18.10.2023). 186

YABANCI MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN BOŞANMA KARARI,

DÜRÜSTLÜK KURALI, (18.10.2023)  186

ERKEK EŞİN EŞİNE KÜFÜR EDİP ETMEDİĞİ, (18.10.2023) 186

TERK HUKUKSAL SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI (1.11.2023)  186

YARGITAY, 03.07.1978 TARİHLİ, 5/6 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME

KARARIYLA DA “KİMİN DAHA FAZLA KUSURLU OLDUĞUNU TAYİN

HUSUSUNDA ÖNCEDEN BİR ÖLÇÜ KONULAMAYACAĞINA VE BU HUSUSTA

BİR İÇTİHADI BİRLEŞTİRMEYE GİDİLEMEYECEĞİ HUSUSU, (15/11/2023). 187

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (15/11/2023) 187

AZ KUSURLU DURUMDA OLAN DAVALI EŞİN AÇILAN DAVAYA İTİRAZ

HAKKININ OLMASI, (15/11/2023). 188

YOKSULLUK NAFAKASININ TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN BOŞANMA

OLGUSUNUN GERÇEKLEŞMESİ ARANDIĞINDAN, YOKSULLUĞUN DOĞUP

DOĞMAYACAĞI BELİRLENİR, (29/11/2023) 188

GENEL SEBEPLE (4721 SAYILI KANUN MD. 166/1) BOŞANMAYA KARAR

VEREBİLMEK İÇİN DAVALININ AZ DA OLSA KUSURLU OLMASI GEREKİR,

(29/11/2023) 188

YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKÂLET ÜCRETİ, (29/11/2023). 189

KATKI PAYI ALACAĞI,(13/12/2023) . 189

DAVA AÇILDIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKAN BİR OLGU NEDENİYLE ARTIK

DAVA KONUSU EDİLEN TALEP HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR

KARAR VERİLMESİNE GEREK YA DA NEDEN KALMIYORSA, BURADA

DAVANIN KONUSUZ KALMASINDAN SÖZ EDİLEBİLİR, (13/12/2023) . 189

KESİNLİK SINIRININ BELİRLENMESİ KAMU DÜZENİNDENDİR VE KESİNLİK

SINIRI BELİRLENİRKEN DAVANIN DEĞERİ ESAS ALINIR. DAVANIN DEĞERİ

İSE GENEL ANLAMIYLA, BİR DAVADAKİ TALEPLERİN TOPLAMIDIR,

(20/12/2023) 190

BOŞANMA KARARI HUKUKEN “BOZUCU YENİLİK DOĞURAN BİR KARAR”

NİTELİĞİNDE OLUP, BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİYLE EVLİLİK

BİRLİĞİ SONA ERMESİ, (29/11/2023). 190

 

3.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

VEKALET ÜCRETİ, BELİRSİZ ALACAK DAVASI, ZAMANAŞIMI (18.01.2022)  192

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI (20.01.2022)  192

GÖREV UYUŞMAZLIĞI, TİCARET MAHKEMESİ (20.01.2022) 192

İMAR PLANININ İPTALİ (25.01.2022) . 193

İHTİRAZİ KAYIT, AÇIK AYIP İHBARI (27.01.2022) . 193

BASİT YARGILAMA USULÜ, DİLEKÇELERDE SÜRELER (08.02.2022) . 193

 

İÇİNDEKİLER 37

ECZACILIK SÖZLEŞMESİ, SAHTE FATURA (08.02.2022) .194

TAZMİNAT (08.02.2022) 194

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ (10.02.2022)194

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME, İSTİRDAT (10.02.2022) 195

AÇIK AYIP, İFA EKSİKLİĞİ (15.02.2022).195

AÇIK AYIP, İFA EKSİKLİĞİ (15.02.2022).195

AÇIK AYIP, İFA EKSİKLİĞİ (15.02.2022).196

TAZMİNAT (17.02.2022) .196

KREDİ SÖZLEŞMESİ, MAAŞTAN MAHSUP YÖNTEMİYLE ÖDEME (22.02.2022) .196

BORÇ TESPİTİ, HUSUMET YOKLUĞU (22.02.2022) 197

BİLİRKİŞİ RAPORU, USULİ KAZANILMIŞ HAK (24.02.2022) .197

BİLİRKİŞİ RAPORU (01.03.2022)198

HAKSIZ TAHSİLAT, ERKEN AÇILMIŞ DAVA (01.03.2022)198

KİRACILIK İLİŞKİSİNİN İSPATI (03.03.2022) .198

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME, ZORUNLU/YARARLI MASRAFLAR (03.03.2022) .199

CEZA SORUŞTURMASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI (08.03.2022).199

ARAZİ TAHSİS BEDELİNDE HAK SAHİBİ (10.03.2022) .200

KİRA SÖZLEŞMESİNDE KDV BELİRLENMESİ USULÜ (10.03.2022) 200

ABONELİK SÖZLEŞMESİ, TAZMİNAT HESABI (16.03.2022).200

ELEKTRİK KESİNTİSİ (16.03.2022).201

MAHKEMECE VERİLEN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ (16.03.2022) .201

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ (22.03.2022) .201

KİRA SÖZLEŞMESİ, ÖNERİ-KABUL SÜRECİ (22.03.2022) 202

KİRA SÖZLEŞMESİ, KÖTÜNİYETLİ TAKİP (24.03.2022)202

KİRA SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ (29.03.2022) 203

SÖZLEŞMENİN KURULMASI, SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (29.03.2022).203

HÜKMÜN TASHİHİ (07.04.2022).203

KİRA SÖZLEŞMESİNDE İHBAR SÜRESİ (19.04.2022)204

İBRANAME, CEZAİ ŞART (21.04.2022)204

VEKALETEN TAŞINMAZ SATIŞI (26.04.2022)204

MALPRAKTİS (26.04.2022) .205

ÇEKİN CİROSU İLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (17.05.2022)205

İŞTİRAK NAFAKASI (17.05.2022) 205

KAYIP KAÇAK BEDELİ (17.05.2022).206

İHTİRAZİ KAYIT, ÖRTÜLÜ KABUL (18.05.2022) .206

ECZACILIK SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ (24.05.2022)206

TELLALLIK ÜCRETİ (24.05.2022).207

ISLAH DİLEKÇESİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE ETKİSİ (26.05.2022) 207

KİRALANANIN HOR KULLANIMI (31.05.2022).207

AYIPLI MALDAN DOĞAN ZARAR, MAHSUP (07.06.2022).208

 

38 İÇİNDEKİLER

KAR KAYBININ TAZMİNİ (07.06.2022). 208

KARAR DÜZELTME YOLUNUN AÇIK OLUP OLMAMASI, (08.06.2022). 208

BOZMA SONRASI BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GEREKLİLİĞİ (08.06.2022). 208

ALACAK . 208

VEKALETSİZ İŞ GÖRME, HİZMET BEDELİNİN PAYLAŞILMASI (14.06.2022)  209

AÇIK AYIP, İFA EKSİKLİĞİ (15.06.2022) 209

AÇIK AYIP, İFA EKSİKLİĞİ (15.06.2022) 210

AÇIK AYIP, EKSİK İFA, ZAMANAŞIMI (21.06.2022)  210

UĞRANILAN ZARARIN İSPATI (28.06.2022). 210

DEĞER AZALMASI, EKSİK İFANIN TALEP SÜRESİ (28.06.2022) . 211

BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ (29.09.2022). 211

BAĞLANMA PARASI, CEZAİ ŞART (22.09.2022) . 212

SİGORTA TAHKİMİ, (22.09.2022). 212

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (05.10.2022) . 212

AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ (05.10.2022). 212

GİZLİ AYIP DEĞERLENDİRMESİ (11.10.2022) 213

SİMSARLIK ÜCRETİNDEN SORUMLULUK (11.10.2022) . 213

YANILMA NEDENİYLE FESİH, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (19.10.2022) 213

HAKSIZ AZİL, VEKALET ÜCRETİ (19.10.2022) 214

KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ (20.10.2022) 214

CEZA SORUŞTURMASINDA VERİLEN İFADENİN ETKİSİ (25.10.2022) 214

USULİ KAZANILMIŞ HAK (25.10.2022) 215

İLLİYET BAĞI (27.10.2022). 215

SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI KOŞULUNUN TESPİTİ (27.10.2022). 215

İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA TAZMİNAT (27.10.2022) . 216

İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA TAZMİNAT (27.10.2022) . 216

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME, ZAMANAŞIMI (02.11.2022)  216

HÜKMÜN KESİNLİĞİ, BEKLETİCİ MESELE (08.11.2022) 216

SEÇİMLİK HAKLARIN KULLANIMI (09.11.2022) 217

NOTERİN SORUMLULUĞU (10.11.2022)  217

KİRACININ SORUMLULUĞU (10.11.2022) 217

HİZMET BEDELİNDE YAPILAN KESİNTİNİN İADESİ (15.11.2022) 217

İSPAT KÜLFETİ (17.11.2022) . 218

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME, HAPİS HAKKI, KÖTÜNİYETLİ TAKİP (22.11.2022)  218

SİMSARLIK ÜCRETİ (24.11.2022) . 219

MALLARIN TESLİMİ (24.11.2022)  219

İPOTEK BEDELİNİN ÖDENMESİ VE RÜCU (29.11.2022) . 219

KAZANILMIŞ HAK, ALEYHE BOZMA YASAĞI (29.11.2022). 220

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİP (01.12.2022). 220

CEZAİ ŞART, YOKSUN KALINAN KİRA BEDELİ (06.12.2022). 220

 

İÇİNDEKİLER 39

İHALELER ARASI BEDEL FARKI (06.12.2022) 221

AKTÜERYA HESABINA UYGULANACAK TABLO (06.12.2022) 221

KESİN HÜKÜM NEDENİYLE USULDEN RED (08.12.2022).221

KESİNLİK SINIRI, (08.12.2022)222

İYİNİYETLİ TAŞINIR ZİLYETLİĞİ, MÜLKİYETİN TESPİTİ (13.12.2022) .222

GİDER AVANSI (13.12.2022) 222

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ELVERİŞLİLİĞİ (15.12.2022) 222

AKDİ VEKALET ÜCRETİ, KARŞI VEKALET ÜCRETİ (15.12.2022).223

KESİNLİK SINIRI, (15.12.2022)223

KARARIN KESİNLİĞİ, BAM YETKİ VE GÖREVLERİ (20.12.2022) .223

İLAÇ SAHTELİĞİNİN TESPİTİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (20.12.2022) .224

HÜKÜM VE GEREKÇESİ ARASINDA ÇELİŞKİ (21.12.2022)224

HATANIN SEHVEN GERÇEKLEŞTİĞİNİN TESPİTİ (28.12.2022)224

VEKALET ÜCRETİ, İFLAS (28.12.2022).225

DELİL GÖSTERME (28.12.2022) 225

DELİL BAŞLANGICI, DELİL GÖSTERME (28.12.2022) .225

CEZAİ İŞLEM, (08/02/2023)226

İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE, (08/02/2023) 226

BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER, (15/02/2023)226

DAVA ŞARTLARI, -YABANCI PARA ALACAKLARI, -İLAMSIZ TAKİP,

(15/02/2023).227

EVLİLİK BİRLİĞİNDEKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER, (22/02/2023) .227

REÇETE SAHİBİNE VEYA İLACI ALANA AİT KİMLİK KONTROLÜNÜN

YAPILMAMASI NETİCESİNDE İLAÇLARIN REÇETE SAHİBİNDEN BAŞKASINA

VERİLMESİ (08.03.2023) 227

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINDA BULUNAN KİŞİNİN MECBURİ

HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TAMAMLANMAMASI, (15.03.2023).228

RESMÎ ŞEKİL ŞARTINA UYULMADAN DÜZENLENEN SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN

CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZ OLUP OLMADIĞI, (22.3.2023).228

HAKSIZ FİİL, (05.04.2023) .228

HAKİMLERİN SORUMLULUĞUNA DAYALI MADDİ TAZMİNAT, (12.04.2023).229

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN (6100 SAYILI KANUN)

46 NCI MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT (12.04.2023) .229

HMK’NIN 46 NCI MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT (12.04.2023)229

KESİNLİK SINIRI, (26.04.2023)230

BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN GENEL SEBEPLER, (26.04.2023) 230

İSPAT YÜKÜ, DELİL BAŞLANGICI, (26.04.2023).230

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ, (03.05.2023).231

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ, BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI, (03.05.2023) .231

AVUKATIN VEKALET GÖREVİNİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ

NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU, (10.05.2023) .231

 

40 İÇİNDEKİLER

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ, (10.05.2023) 232

AVUKATLIK ÜCRETİ, (17.05.2023). 232

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARININ NİTELİĞİ, (17.05.20239 . 232

ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ, -İSPAT YÜKÜ, (24.05.2023) 233

VEKALET GÖREVİNİN GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE

TAZMİNAT, (31.05.023) 233

ECZACI HAKKINDA UYGULANAN CEZAİ ŞART VE REÇETE BEDELİNİN

TAHSİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ (31.05.2023) . 233

AVUKATIN HAKSIZ AZLİ NEDENİYLE ALACAK, (14.06.2023). 234

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARININ NİTELİĞİ, (05.07.2023)  234

AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM-BEDEL İADESİ DAVASI (05.07.20239 . 234

İSTİNAF MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN NİTELİĞİ, (05.07.2023). 235

HARÇ, (13.09.2023) 235

VEKALET GÖREVİNİN GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE

TAZMİNAT, (27.09.2023) . 235

VEKALET SÖZLEŞMESİNDE AZLİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI, (04.10.2023) 236

KARAR DÜZELTME, (11.10.2023) 236

ISLAH, (18.10.2023) . 236

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ, (08/11/2023). 237

TARAFLAR ARASINDAKİ ÖDÜNÇ İLİŞKİSİ, (15/11/2023)  237

VEKALET SÖZLEŞMESİ-(22/11/2023)  237

TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL/ DEVRE

MÜLK SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ HAİZ OLDUĞU, (29/11/2023). 238

DEVRE MÜLK HAKKI, (29/11/2023) 238

ÖN ÖDEMELİ DEVRE MÜLK SATIŞINA DAİR SÖZLEŞMELER, (29/11/2023) 239

 

4.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

DAVALININ, KUSURLU OLDUĞU BENİMSENEREK KUSURUN DERECESİ

SAPTANMALI VE HESAPLANAN ZARAR MİKTARINDAN OLAYDA HİZMET

KUSURUNUN ASIL ETKEN OLMASI DA DİKKATE ALINARAK BK’NIN 43 VE 44. (TBK M.

51, 52) MADDELERİ UYARINCA UYGUN BİR HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILARAK

HÜKÜM KURULMALIDIR, (18/01/2022). 242

MAHKEMENİN GÖREVLİ OLUP OLMAMASI, (18/01/2022)  242

İŞLETEN SIFATININ BELİRLENMESİNDE ARAÇ ÜZERİNDE FİİLİ HÂKİMİYET VE

EKONOMİK YARARLANMA UNSURLARININ BİRLİKTE BULUNMASI VE FİİLİ

HÂKİMİYETİN UZUN SÜRELİ OLMASI GEREKMEKTEDİR, (20/01/2022) . 242

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI, (25/01/2022) . 243

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİNİ KULLANIRKEN

İŞLEDİKLERİ KUSURLARDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARININ, RÜCU

EDİLMEK ŞARTI İLE İDARE ALEYHİNE AÇILABİLECEĞİ, (25/01/2022). 243

 

İÇİNDEKİLER 41

KESİNLİK SINIRI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP SINIRIN BELİRLENMESİNDE

DAVA KONUSU ALACAĞIN DEĞERİ DİKKATE ALINIR, (27/01/2022).243

USULİ KAZANIMIŞ HAK,(10/02/2022)244

HİZMET KUSURU,(15/02/2022) 244

UYUŞMAZLIĞIN,”BEKLETİCİ SORUN” VE “CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ

HUKUK MAHKEMESİ İÇİN BAĞLAYICI OLUP OLMADIĞI”, (15/02/2022) .244

HMK’NIN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ, (17/02/2022).245

HAKSIZ FİİL,(17/02/2022).245

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NIUN 294/1. MADDESİNDE

MAHKEMELERİN USULE VEYA ESASA İLİŞKİN BİR NİHAÎ KARARLA DAVAYI

SONA ERDİRECEĞİ BELİRTİLMEKTEDİR, (22/02/2022) .245

MUVAZAA, (24/02/2022) .246

6762 SAYILI TTK’NIN 1283. MADDESİNE GÖRE SİGORTACI, SİGORTA

ETTİREN VEYA SİGORTADAN FAYDALANAN KİMSENİN ANCAK GERÇEK

ZARARINI TAZMİNE MECBURDUR,(24/02/2022) .246

KTK’NIN 85/5. MADDESİ UYARINCA ARACIN SÜRÜCÜSÜ VE İŞLETİLMESİNE

YARDIM EDENLERİN KUSURU, İŞLETEN VEYA TEŞEBBÜS SAHİBİNİN

KUSURU OLARAK SAYILIR, (24/02/2022)246

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI,(01/03/2022).247

ACİZ HÂLİNİN VARLIĞI,(03/03/2022).247

KANUN, BORÇLUNUN İPTALE TABİ TASARRUFLARI, İİK'NIN 278, 279 VE 280.

MADDELERİNDE ÜÇ GRUP HÂLİNDE DÜZENLEMİŞTİR, (03/03/2022) .247

HAKSIZ FİİLDEN SÖZ EDİLEBİLMESİ İÇİN BK'NIN 41. MADDESİNE GÖRE DÖRT

UNSURUN BİRLİKTE BULUNMASI ZORUNLUDUR, (08/03/2022).248

DAVACININ EMSAL NİTELİKTEKİ BİR DÜKKÂNI KİRALAYIP İŞLETMEYE HAZIR

HÂLE GETİRMESİ İÇİN YETERLİ OLACAK MAKUL SÜRE BELİRLENMELİ VE BU

DÖNEM İÇİN UĞRANILAN ZARARA HÜKMEDİLMELİDİR. (08/03/2022) 248

MAHKEMENİN DAVANIN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VEREBİLMESİ İÇİN,

BU KİŞİLERİN O DAVADA GERÇEKTEN DAVACI VE DAVALI SIFATLARINA

SAHİP OLMALARI GEREKİR,(10/03/2022) .248

TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK ÖDENMİŞ VEYA HİÇ ÖDENMEMİŞ

OLDUĞUNUN SONRADAN ANLAŞILMIŞ BULUNMASI HÂLİNDE, KARARI

VEREN HÂKİM TARAFINDAN YEDİ GÜNLÜK KESİN SÜRE TANINIR.

05.01.1949 TARİHLİ VE 1944/32 E., 1949/1 K. SAYILI YARGITAY İÇTİHADI

BİRLEŞTİRME KARARI GEREĞİNCE BU KONUDA KARAR VERME YETKİSİ DE

YARGITAYA DEĞİL, MAHKEMEYE AİTTİR, (16/03/2022) 249

TTK’NIN 1421. MADDESİNİN 1. FIKRASINA GÖRE; AKSİNE SÖZLEŞME

YAPILMAMIŞSA, SİGORTACININ SORUMLULUĞU KURAL OLARAK PRİMİN VEYA

İLK TAKSİTİNİN ÖDENMESİ İLE BAŞLAR, (16/03/2022)250

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN (HMK) “BEKLETİCİ

SORUN” BAŞLIĞINI TAŞIYAN 165. MADDESİNE DEĞİNİLMELİ,(22/03/2022) .250

DELİL TESPİTİNİN KARŞI TARAFIN YOKLUĞUNDA YAPILMIŞ OLMASI

HÂLİNDE, MAHKEME, DİLEKÇEYİ VE DELİL TESPİTİ TUTANAĞI İLE VARSA

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BİR SURETİNİ DERHAL KARŞI TARAFA TEBLİĞ ETMEK

ZORUNDADIR (HUMK M. 372/ HMK M. 403). AKSİ HÂLDE, KARŞI TARAFA

TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLAN DELİL TESPİTİ TUTANAĞI, DAVADA DELİL

OLARAK KULLANILAMAZ, (22/03/2022).250

 

42 İÇİNDEKİLER

ACI VE ELEMİN MANEVİ ZARAR OLARAK NİTELENDİRİLMESİ SONUCU,

TÜZEL KİŞİLERİ VE BİLİNÇSİZLERİ; ÖTE YANDAN, ACILARINI İÇLERİNDE

GİZLEYENLERİ TAZMİNAT İSTEME HAKLARINDAN YOKSUN BIRAKMAMAK

İÇİN YASALAR MANEVİ TAZMİNAT VERİLEBİLECEK BAZI OLGULARI ÖZEL

OLARAK DÜZENLEMİŞTİR., (24/03/2022)  251

6762 SAYILI TTK’NIN 1265, 1267 VE 1291. MADDELERİ GEREĞİNCE

SİGORTACI KENDİLERİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ BULUNAN POLİÇENİN

BİR ÖRNEĞİNİ BELİRLİ BİR SÜRE İÇİNDE SİGORTALININ İKÂMETGAHINA

GÖTÜRÜLEREK ONA VERMEK, DİLERSE BİR SURETİNİ SİGORTALIYA

İMZALATTIRARAK ALMAKLA YÜKÜMLÜ TUTULMUŞTUR,(24/03/2022)  251

MANEVİ ZARAR, KİŞİLİK DEĞERLERİNDE OLUŞAN OBJEKTİF EKSİLMEDİR.

DUYULAN ACI, ÇEKİLEN IZDIRAP MANEVİ ZARAR DEĞİL, ONUN GÖRÜNTÜSÜ

OLARAK ORTAYA ÇIKABİLİR, (29/03/2022). 252

TBK’NIN 58. MADDESİ GEREĞİNCE UYGUN BİR MANEVİ TAZMİNATA

HÜKMEDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.,(29/03/2022) . 252

İCRA VE İFLAS DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUKLARI 2004

SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN (İİK) 5. MADDESİNDE

DÜZENLENMİŞTİR, (30/03/2022) 252

DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARLARI İLE BEDENSEL ZARARLARIN

BELİRLENMESİNDE BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ İLE VE SORUMLULUK

HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER DİKKATE ALINIR, (30/03/2022) . 253

İKİNCİ DAVAYA BAKAN MAHKEME, KISMİ DAVANIN DAVALININ

SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN BU TESPİT BÖLÜMÜYLE BAĞLIDIR, (30/03/2022). 253

DAVACININ DURUŞMAYA KATILMAMA GEREKÇESİ GEÇERLİ BİR ÖZÜR (MAZERET)

OLARAK KABUL EDİLEBİLİR İSE YARGILAMAYA DEVAM EDİLMELİ VE DOSYA

İŞLEMDEN KALDIRILMAMALIDIR, (05/04/2022) 253

ESAS YÖNÜNDEN; DAVA, HMK’NIN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT

İSTEMİNE İLİŞKİNDİR, (05/04/2022). 254

TEMYİZ YOLUNDA, HÜKÜM MAHKEMESİNİN KARARI SADECE HUKUKA

UYGUNLUK BAKIMINDAN İNCELEME KONUSU YAPILABİLİR. TEMYİZ

YOLUNDA YENİ VAKIA VE DELİLLERİN YARGITAY TARAFINDAN

İNCELENEMEZ., (05/04/2022)  254

SOMUT OLAYDA HMK’NIN 46. MADDESİNDE SINIRLI SAYIDA BELİRTİLEN

SORUMLULUK SEBEPLERİNDEN HİÇBİRİ BULUNMADIĞINDAN VE

HÂKİMLERİN YARGILAMA FAALİYETİNDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI

AÇMA ŞARTLARI OLUŞMAMASI, (05/04/2022) . 254

SOMUT OLAYDA HMK’NIN 46. MADDESİNDE SINIRLI SAYIDA BELİRTİLEN

SORUMLULUK SEBEPLERİNDEN HİÇBİRİ BULUNMADIĞINDAN VE

HÂKİMLERİN YARGILAMA FAALİYETİNDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI

AÇMA ŞARTLARI OLUŞMAMASI, (05/04/2022) . 255

DAVA, HMK’NIN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR,

(05/04/2022) 255

HMK’NIN 332/1 MADDESİ GEREĞİNCE YARGILAMA GİDERLERİNE

MAHKEMECE RE’SEN HÜKMEDİLİR, (05/04/2022) 255

HMK'NIN 46. MADDESİNDE SINIRLI SAYIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK

SEBEPLERİNDEN HİÇBİRİ BULUNMADIĞINDAN VE HÂKİMLERİN

YARGILAMA FAALİYETİNDEN DOLAYI TAZMİNAT ŞARTLARI

OLUŞMADIĞINDAN, (05/04/2022). 256

 

İÇİNDEKİLER 43

EKSİK HARÇ YATIRILDIĞI TAKTİRDE HÂKİM TARAFINDAN “TEMYİZ HARÇ VE

GİDERLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN YEDİ GÜNLÜK KESİN SÜRE” VERİLMESİ

VE AYRICA YAZILI OLARAK “AKSİ HÂLDE TEMYİZDEN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞI

HUSUSU” NUN İHTAR EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR, (05/04/2022).256

YARGITAY UYGULAMASI DAVANIN DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ VE

GENİŞLETİLEBİLECEĞİNİ AYNI ŞEKİLDE SAVUNMANIN GENİŞLETİLEBİLECEĞİNİ

İLKE OLARAK KABUL ETMEKTEDİR. YİNE MÜDDEABİHİN ARTIRILIP

ARTIRILMAYACAĞI HUSUSU.256

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (14/04/2022).257

BASININ MANEVİ TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN DOĞMASI BK’NIN 49.

(TBK’NIN 58.) MADDESİNDEKİ KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASINA

BAĞLIDIR, (19/04/2022)257

6100 SAYILI HMK’NUN 46. MADDESİNDE SORUMLULUK NEDENLERİ SINIRLI

OLARAK SAYILMIŞTIR, (21/04/2022)257

OLAY TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 2918 SAYILI KARAYOLLARI

TRAFİK KANUNU’NUN (KTK) 90. MADDESİNDE “ZORUNLU MALİ

SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ TAZMİNATLAR BU KANUN VE

BU KANUN ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN GENEL ŞARTLARDA ÖNGÖRÜLEN

USUL VE ESASLARA TABİDİR. SÖZ KONUSU TAZMİNATLAR VE MANEVİ

TAZMİNATA İLİŞKİN OLARAK BU KANUN VE GENEL ŞARTLARDA

DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR HAKKINDA 11/1/2011 TARİHLİ VE 6098

SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

UYGULANIR.” ŞEKLİNDE DÜZENLEME MEVCUTTUR, (21/04/2022) 258

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KİŞİLİK HAKLARINA ÜSTÜN TUTULABİLMESİ İÇİN

HABERİN GERÇEĞE UYGUN OLMASI, GERÇEĞE UYGUN YAYININ HABER

NİTELİĞİ TAŞIMASI, GERÇEĞE UYGUN HABERLERİN VERİLMESİNDE NESNEL

(OBJEKTİF) ÖLÇÜTLERE UYULMASI, HABERİN VERİLİŞ BİÇİMİ YÖNÜNDEN

ÖZLE BİÇİM ARASINDA ÖLÇÜLÜLÜK BULUNMASI GEREKİR,(21/04/2022) 258

ISLAH, TARAFLARDAN BİRİNİN USULE İLİŞKİN BİR İŞLEMİNİ, BİR DEFAYA

MAHSUS OLMAK ÜZERE KISMEN VEYA TAMAMEN DÜZELTMESİNE

OLANAK TANIYAN VE KARŞI TARAFIN ONAYINI GEREKTİRMEYEN BİR

YOLDUR., (26/04/2022) 259

ISLAH, İYİ NİYETLİ TARAFIN DAVAYI AÇTIKTAN VEYA KENDİSİNE KARŞI BİR

DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖĞRENDİĞİ OLGULARLA İLGİLİ

YANLIŞLIKLARINI DÜZELTMESİNE, EKSİKLİKLERİ TAMAMLAMASINA, BU

ÇERÇEVEDE YENİ DELİLLER SUNABİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN BİR

KURUMDUR, (26/04/2022) 259

TARAFLARIN KARŞILIKLI İDDİA VE SAVUNMALARINA, DOSYADAKİ

TUTANAK VE KANITLARA, YEREL MAHKEME KARARINDA VE DİRENME

GEREKÇELERİNDE AÇIKLANAN GEREKTİRİCİ NEDENLERE GÖRE, YEREL

MAHKEMENİN YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERMESİNDE BİR İSABETSİZLİK

BULUNMAMAKTADIR, (28/04/2022)259

İDARİ YARGI YETKİSİ, İDARİ EYLEM VE İŞLEMLERİN HUKUKA

UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ İLE SINIRLIDIR. İDARİ MAHKEMELER;

YERİNDELİK DENETİMİ YAPAMAZLAR, (28/04/2022).260

HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR

KANUNU'NUN (TBK) 49–76. MADDELERİ ARASINDA DÜZENLENMİŞTİR,

(17/05/2022).260

 

44 İÇİNDEKİLER

İLK DERECE MAHKEME KARARI, BOZMA KARARI İLE ORTADAN KALKIP

HUKUKÎ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMEKTEDİR. BOZULAN KARAR, SONRAKİ

KARARIN EKİ NİTELİĞİNDE DE DEĞİLDİR. İNFAZ EDİLECEK OLAN KARAR

SON KARAR OLUP, İLK KARAR DA BUNUN EKİ NİTELİĞİNDE

OLMADIĞINDAN, YENİ HÜKMÜN HMK'NIN 297. MADDESİNE UYGUN

İNFAZDA TEREDDÜT YARATMAYACAK AÇIKLIKTA KURULMASI

GEREKMEKTEDİR, (17/05/2022) 261

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULUNCA VERİLEN

06.07.2018 TARİHLİ VE 2015/5 E., 2018/7 K. SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME

KARARI İLE “EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERDEN BİRİ İLE EVLİ

OLDUĞUNU BİLEREK BİRLİKTE OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DİĞER EŞİN

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNAMAYACAĞINA” KARAR

VERİLMİŞTİR, (18/05/2022) . 261

MANEVİ ZARAR, KİŞİLİK DEĞERLERİNDE OLUŞAN OBJEKTİF EKSİLMEDİR,

(18/06/2022) 262

SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TALEP HAKKI, HER ZAMAN SİGORTA

SÖZLEŞMESİNİN TARAFINA AİT DEĞİLDİR, (18/05/2022) 262

TEMERRÜT FAİZİ” BAŞLIKLI 2. MADDESİNDE İSE;”BİR MİKTAR PARANIN

ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞEN BORÇLU, SÖZLEŞME İLE AKSİ

KARARLAŞTIRILMADIKÇA, GEÇMİŞ GÜNLER İÇİN 1 İNCİ MADDEDE

BELİRLENEN ORANA GÖRE TEMERRÜT FAİZİ ÖDEMEYE

MECBURDUR,(18/05/2022)  262

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN (TMK) “SİGORTA TAZMİNATI

ÜZERİNDE HAK” BAŞLIKLI 879. MADDESİNDE İSE “MUACCEL OLAN

SİGORTA TAZMİNATI, MALİKE ANCAK BÜTÜN REHİNLİ ALACAKLILARIN

RIZASIYLA ÖDENEBİLİR, (18/05/2022) 263

KESİNLİK SINIRI KAMU DÜZENİNDEN OLUP BİR MAHKEME KARARININ TEMYİZ

EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ BELİRLENİRKEN TEMYİZ HAKKININ DOĞDUĞU (KARARIN

VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL DURUM ESAS ALINMALI; KARAR TARİHİNDE

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN HÜKMÜ TEMYİZ SINIRI YÖNÜNDEN HANGİ

DÜZENLEMEYİ İÇERİYOR İSE ONA BAĞLI KALINMALIDIR, (24/05/2022) . 263

İCRA VE İFLAS DAİRESİ GÖREVLİLERİNİN HUKUKÎ SORUMLULUKLARI 2004

SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN (İİK) 5. MADDESİNDE ÖZEL OLARAK

DÜZENLENMİŞTİR,(24/05/2022). 264

HÂKİM, MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARINI TAYİN EDERKEN, TARAFLARIN

SIFATINI, İŞGAL ETTİKLERİ MAKAMI VE DİĞER SOSYAL VE EKONOMİK

DURUMLARINI DA DİKKATE ALIR, (24/05/2022). 264

HAKSIZ FİİL,(26/05/2022) 265

22.06.1966 TARİHLİ VE 1966/7 E., 1966/7 K. SAYILI YARGITAY İÇTİHADI

BİRLEŞTİRME KARARINDA AÇIKÇA VURGULANMIŞTIR. BUNLAR HER OLAYA

GÖRE DEĞİŞEBİLECEĞİNDEN, HÂKİM BU KONUDA TAKDİR HAKKINI

KULLANIRKEN, ONA ETKİLİ OLAN NEDENLERİ DE KARAR YERİNDE OBJEKTİF

ÖLÇÜLERE GÖRE İSABETLİ BİR BİÇİMDE GÖSTERMELİDİR, (26/05/20222) 265

İŞLETENİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK

KANUNU’NUN (KTK) 85/1. MADDESİNDE DÜZENLENMESİ, (26/05/2022)  265

HAKSIZ FİLL, (31/05/2022) 266

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI, (02/06/2022) 266

 

İÇİNDEKİLER 45

MARKA TESCİL BAŞVURUSU,(02/06/2022) 266

KUSURA DAYANAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU, (07/06/2022) 267

BK'NIN 49. (TBK’NIN 58) MADDESİ GEREĞİNCE KİŞİLİK HAKLARI ZARARA

UĞRAYANLARIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKLARI VARDIR,

(07/06/2022).267

TEMYİZ SINIRININ BELİRLENMESİ, (08/06/2022)268

HAK ARAMA HÜRRİYETİ, (14/06/2022) .268

HAKSIZ FİİL, (15/06/2022)268

HAKSIZ FİİL, (25/06/2022)269

SORUMLULUK HUKUKU, (15/06/2022) .269

HMK’NIN 282. MADDESİNDE DE; “HÂKİM, BİLİRKİŞİNİN OY VE GÖRÜŞÜNÜ

DİĞER DELİLLERLE BİRLİKTE SERBESTÇE DEĞERLENDİRİR, (15/06/2022).269

MUVAZAA, (15/06/2022) .270

DİRENME KARARININ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEBİLMESİ İÇİN, MAHKEME

BOZMADAN ESİNLENEREK YENİ HERHANGİ BİR DELİL TOPLAMADAN

ÖNCEKİ DELİLLER ÇERÇEVESİNDE KARAR VERMELİ; GEREKÇESİNİ ÖNCEKİ

KARARINA GÖRE GENİŞLETEBİLİRSE DE DEĞİŞTİRMEMELİDİR, (15/06/2022).270

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ TİCARÎ İŞLETME KURUP İŞLETTİKLERİ İÇİN

TACİRDİRLER, (21/06/2022).271

TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLME USULÜ, (21/06/2022) .271

ORTADA CEZA HUKUKU ANLAMINDA KESİNLEŞMİŞ BİR MAHKÛMİYET

HÜKMÜ BULUNMADIĞINDAN BK’NIN 53. MADDESİ UYARINCA HUKUK

HÂKİMİNİ BAĞLAMAYACAKTIR, (21/06/2022) .271

İLK KARARININ GEREKÇESİNDE DAYANDIĞI HUKUKÎ OLGUYU

DEĞİŞTİREREK KARAR VERMİŞ OLMASI HÂLİNDE, DİRENME KARARININ

VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ, (22/06/2022) .272

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNİN TAZMİNAT DAVASI SONUCUNDA

VERMİŞ OLDUĞU KARARLARA KARŞI TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULABİLİR;

TEMYİZ İNCELEMESİ, YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNCA YAPILIR,

(22/06/2022).272

TEMYİZ YOLU, (22/06/2022) .273

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULUNCA VERİLEN

06.07.2018 TARİHLİ VE 2015/5 E., 2018/7 K. SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME

KARARI İLE “EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERDEN BİRİ İLE EVLİ

OLDUĞUNU BİLEREK BİRLİKTE OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DİĞER EŞİN

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNAMAMASI, (22/06/2022).273

DİRENME KARARININ VARLIĞI, (28/06/2022) .273

HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN GEREK MADDİ GEREKSE MANEVİ TAZMİNAT

DAVALARI, ZARAR GÖREN TARAFIN ZARARI VE HAKSIZ FİİL

SORUMLUSUNUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMESİNDEN İTİBAREN BAŞLAR,

(28/06/2022).274

TBK’NIN 56. MADDESİ GEREĞİNCE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ ZARARA

UĞRAYANLARIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKLARI VARDIR,

(29/07/2022).274

 

46 İÇİNDEKİLER

MAHKEME KARARININ TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ BELİRLENİRKEN,

TEMYİZ HAKKININ DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL

DURUM ESAS ALINMALI, (29/06/2022) 274

HAK ARAMA HÜRRÜYETİ, (29/09/2022)  275

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME, (29/09/2022) . 275

ADLİ YARDIM, (29/09/2022). 275

DİRENME KARARININ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEBİLMESİ İÇİN MAHKEME

BOZMADAN ESİNLENEREK YENİ HERHANGİ BİR DELİL TOPLAMADAN

ÖNCEKİ DELİLLER ÇERÇEVESİNDE KARAR VERMELİ, GEREKÇESİNİ ÖNCEKİ

KARARINA GÖRE GENİŞLETEBİLİRSE DE DEĞİŞTİRMEMELİDİR, (29/09/2022) 276

MÜTESELSİL SORUMLULUK, (27/09/2022) . 276

ISLAH, TARAFLARDAN BİRİNİN USULE İLİŞKİN BİR İŞLEMİNİ, BİR DEFAYA

MAHSUS OLMAK ÜZERE KISMEN VEYA TAMAMEN DÜZELTMESİNE

OLANAK TANIYAN VE KARŞI TARAFIN ONAYINI GEREKTİRMEYEN BİR

YOLDUR, (29/09/2022). 276

HUKUKİ YARAR, (22/09/2022) . 277

GEÇERSİZ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN, YASAYA AYKIRI BİR ŞEKİLDE

GENEL ŞART OLARAK KABULÜ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR, (22/09/2022) 277

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULUNCA VERİLEN

06.07.2018 TARİHLİ VE 2017/5 E., 2018/7 K. SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME

KARARI İLE “EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERDEN BİRİ İLE EVLİ

OLDUĞUNU BİLEREK BİRLİKTE OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DİĞER EŞİN

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNAMAYACAĞINA” KARAR VERİLMİŞTİR,

(20/09/2022)  277

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI, (20/09/2022) . 278

TBK'NIN 58. MADDESİ GEREĞİNCE KİŞİLİK HAKLARI ZARARA UĞRAYANLARIN

MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKLARI VARDIR, (04/10/2022). 278

ŞİKAYET HAKKI, (04/10/2022) 278

MADDİ OLAYLARI VE YASAK EYLEMLERİN VARLIĞINI SAPTAYAN CEZA

MAHKEMESİ KARARI, TARAFLAR YÖNÜNDEN KESİN DELİL NİTELİĞİNİ

TAŞIR, (04/10/2022)  279

HAKSIZ FİİL, (06/10/2022). 279

KESİNLİK SINIRI KAMU DÜZENİNDEN OLUP BİR MAHKEME KARARININ

TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ BELİRLENİRKEN, TEMYİZ HAKKININ

DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL DURUM ESAS

ALINMALI, (18/10/2022) 279

İSPAT YÜKÜ, (19/10/2022) 280

ESAS YÖNÜNDEN: DAVA, HMK’NIN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT

İSTEMİNE İLİŞKİNDİR, (19/10/2022). 280

CEZA HÂKİMİNİN KUSURUN DEĞERLENDİRİLMESİNE VE ZARARIN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARI DA, HUKUK HÂKİMİNİ BAĞLAMAZ,

(20/10/2022) 281

TBK'NIN 58. MADDESİ GEREĞİNCE KİŞİLİK HAKLARI ZARARA

UĞRAYANLARIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKLARI VARDIR,

(25/10/2022) 281

 

İÇİNDEKİLER 47

HAKSIZ FİİL, (27/10/2022)281

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMASI,

(27/10/2022).282

ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK SİGORTASININ SORUMLULUĞU MOTORLU

ARACIN İŞLETİLMESİ İLE MEYDANA GELEN ZARARLAR İLE SINIRLI

TUTULMASI, (27/10/2022).282

KAMU HİZMETİNDEN DOLAYI HARÇ ALINABİLMESİ, BU HİZMETİN

KANUNLA BELİRLENMESİNE VE BU HUSUSLA İLGİLİ HARÇ ALINMASINA

İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DE KANUNDA YER ALMASINA BAĞLIDIR,

(02/11/2022).282

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, (02/11/2022) .283

YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ, (08/11/2022) .284

HAKSIZ FİİL,(08/11/2022).284

TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 55. MADDESİNE GÖRE; “DESTEKTEN

YOKSUN KALMA ZARARLARI İLE BEDENSEL ZARARLAR, BU KANUN

HÜKÜMLERİNE VE SORUMLULUK HUKUKU İLKELERİNE GÖRE HESAPLANIR,

(09/11/2022).285

KARAR DÜZELTME İSTEMİ, (17/11/2022) .285

ADLİ YARDIM, (24/11/2022)285

SİGORTACININ HALEFİYETİ, (01/11/2022) .286

ADİL YARGILANMA HAKKININ KAPSAMI, (27/12/2022)286

DAVA, HMK’NIN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR,

(27/12/2022).286

HAKSIZ FİİL,(28/12/2022).287

DAVA, 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN (HMK) 46.

MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR, (28/12/2022) .287

SİGORTA SÖZLEŞMESİ, ŞEKİL ŞARTI, SÖZŞEMSE SIRASINDA HASTALĞIN

GİZLENMESİ, (08/02/2023) 287

ERAGAT, -KESİN HÜKÜM, -MAKBUZ, -BAM İLK DERECE MAHKEMESİ YERİNE

KARAR VERDİKTEN SONRA İLK DERECE MAHKEMESİNİN DİRENME KARARI

VERİP VEREMEYECEĞİ, -(22.03.2023) .288

TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILIP YAPILAMAYACAĞI,

(12.04.2023)288

ADLİ YARDIM, (12.04.2023).288

ADLİ YARDIM, (12.04.2023).289

YARGITAYDA İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA BAKILAN DAVADA

VERİLEN BİR KARARLA İLGİLİ, TEMYİZ KESİNLİK SINIRININ BULUNUP

BULUNMADIĞI,(12.4.2023)289

İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA YAPILAN YARGILAMADA, YARGITAY 4.

HUKUK DAİRESİ KARARININ HUKUK GENEL KURULUNCA BOZULMASI

ÜZERİNE ÖZEL DAİRE TARAFINDAN DİRENME KARARI VERİLİP

VERİLEMEYECEĞİ (12.04.2023).289

HAKİMİN SORUMLULUĞU, (12.04.2023) 290

HAKİMİN SORUMLULUĞU, (03.05.2023) 290

 

48 İÇİNDEKİLER

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME, -VEKALETSİZ İŞ GÖRME, (17.05.2023)  290

TASARRUFUN İPTALİ, -BAĞIŞLAMA,(17.05.2023). 290

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU İTİRAZ HAKEM HEYETİNİN DİRENME

KARARI VERME YETKİSİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI (17.05.2023). 291

TASARRUFUN İPTALİ, (05.05.2023) 291

SİGORTA ŞİRKETİNİN BELİRLENEN ÖLÜM TEMİNATINDAN SORUMLU OLUP

OLMADIĞI, (13.09.2023) 291

ANNE VE BABA LEHİNE MANEVİ TAZMİNAT, (13.09.2023) 292

DİRENME KARARI, (06/12/2023). 292

 

5.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

634 SAYILI KMK’NIN 19. MADDESİ; “KAT MALİKLERİ, ANAGAYRİMENKULÜN

BAKIMINA VE MİMARI DURUMU İLE GÜZELLİĞİNİ VE SAĞLAMLIĞINI

TİTİZLİKLE KORUMAYA MECBURDURLAR, (18/01/2022). 294

HAYVANLARIN GEREK BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE GEREK ORTAK ALAN VE

EKLENTİLERİNDE BULUNDURULUP BULUNDURULAMAYACAĞINA İLİŞKİN

MESELEDE ÖNCELİKLE YÖNETİM PLANI İNCELENMELİDİR, (18/01/2022). 294

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NUN 27. MADDESİNDE “.

ANAGAYRİMENKUL, KAT MALİKLERİ KURULUNCA YÖNETİLİR VE YÖNETİM

TARZI, KANUNLARIN EMREDİCİ HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK ŞARTİYLE, BU

KURUL TARAFINDAN KARARLAŞTIRILIR, (25/01/2022)  294

ORTAK YERLER ÜZERİNDE BÜTÜN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN ARSA

PAYI ORANINDA VE ORTAK MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE GÖRE MALİK

OLMASI NEDENİYLE, MASA-SANDALYE KONULMASINA YÖNELİK EYLEMİN

GEÇİCİ NİTELİKTE OLMASI HÂLİNDE DAHİ DİĞER KAT MALİKLERİNİN

KULLANIMI DA ENGELLENMİŞ OLACAĞINDAN ORTAK ALANA EL ATMA

NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU KABUL EDİLMİŞTİR, (08.02.2022) . 295

LİKİT BİR ALACAKTAN SÖZ EDİLEBİLMESİ İÇİN YA ALACAĞIN GERÇEK

MİKTARININ BELLİ VE SABİT OLMASI YA DA BORÇLUSU TARAFINDAN

BELİRLENEBİLMESİ İÇİN BÜTÜN UNSURLARIN BİLİNMESİ VEYA BİLİNMESİNİN

GEREKMEKTE OLMASI, (08/02/2022) . 295

RİSKLİ YAPI OLDUĞUNUN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA MALİKLERDEN 60

GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE VERİLEN SÜRE İÇİNDE RİSKLİ YAPILARIN

YIKTIRILMASI VE TAHLİYESİ TALEP EDİLİR. BU SÜRE İÇİNDE RİSKLİ YAPININ

YIKILMAMASI HÂLİNDE 30 GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE EK SÜRE

VERİLİR,(22/02/2022) 296

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA, (01/03/2022) . 296

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZMA KARARI İLE BİRLİKTE

ORTADAN KALKIP HUKUKÎ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMEKTEDİR. BOZULAN

KARAR, SONRAKİ KARARIN EKİ NİTELİĞİNDE DE DEĞİLDİR. BU NEDENLE

KURULACAK YENİ HÜKÜM 6100 SAYILI HMK’NIN 359. MADDESİNE UYGUN

ŞEKİLDE OLUŞTURULMALIDIR, (08/03/2022)  297

MAHKEMENİN DİRENME OLARAK ADLANDIRDIĞI TEMYİZE KONU

KARARIN, USUL HUKUKU ANLAMINDA GERÇEK BİR DİRENME KARARI

OLMADIĞI, (15/03/2022). 297

 

İÇİNDEKİLER 49

KAMULAŞTIRMA YOLUYLA İRTİFAK HAKKI TESİSİNDE, BU KAMULAŞTIRMA

SEBEBİYLE TAŞINMAZ MAL VEYA KAYNAKTA MEYDANA GELECEK KIYMET

DÜŞÜKLÜĞÜ GEREKÇELERİYLE BELİRTİLİR. BU KIYMET DÜŞÜKLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMA BEDELİDİR, (15/03/2022) .298

DİRENME KARARININ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEBİLMESİ İÇİN MAHKEME

BOZMA KARARINDAN ESİNLENEREK, YENİ HERHANGİ BİR DELİL

TOPLAMADAN ÖNCEKİ DELİLLER ÇERÇEVESİNDE KARAR VERMELİ;

GEREKÇESİNİ ÖNCEKİ KARARINA GÖRE GENİŞLETEBİLİRSE DE

DEĞİŞTİRMEMELİDİR, (22/03/2022) .298

ARAZİNİN DEĞERİ, TAŞINMAZIN FİİLEN EKİLEBİLİR ÜRÜN MÜNAVEBESİNE

GÖRE HESAPLANAN BRÜT GELİRİNDEN, MÜNAVEBE ÜRÜNLERİN ÜRETİM

MASRAFLARININ ÇIKARILMASI İLE BULUNAN NET GELİRİNİN

KAPİTALİZASYON FAİZİNE BÖLÜNMESİ İLE BULUNUR, (22/03/2022) .299

ARAZİNİN DEĞERİ, TAŞINMAZIN FİİLEN EKİLEBİLİR ÜRÜN MÜNAVEBESİNE

GÖRE HESAPLANAN BRÜT GELİRİNDEN, MÜNAVEBE ÜRÜNLERİN ÜRETİM

MASRAFLARININ ÇIKARILMASI İLE BULUNAN NET GELİRİNİN

KAPİTALİZASYON FAİZİNE BÖLÜNMESİ İLE BULUNUR, (22/03/2022) .299

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN NET GELİRİNE GÖRE

DEĞERLENDİRİLMESİ, KAPİTALİZASYON FAİZİNİN UYGULANMASINI

GEREKTİRİR, (22/03/2022)300

DİRENME KARARININ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEBİLMESİ İÇİN MAHKEME

BOZMA KARARINDAN ESİNLENEREK, YENİ HERHANGİ BİR DELİL

TOPLAMADAN ÖNCEKİ DELİLLER ÇERÇEVESİNDE KARAR VERMELİ;

GEREKÇESİNİ ÖNCEKİ KARARINA GÖRE GENİŞLETEBİLİRSE DE

DEĞİŞTİRMEMELİDİR, (29/03/2022) .300

TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ, (19/04/2022) .301

MAHKEMENİN DİRENME OLARAK ADLANDIRDIĞI TEMYİZE KONU

KARARIN, USUL HUKUKU ANLAMINDA GERÇEK BİR DİRENME KARARI

OLMADIĞI, YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLDUĞU HER TÜRLÜ

DURAKSAMADAN UZAKTIR., KURULAN BU YENİ HÜKMÜN TEMYİZEN

İNCELENMESİ GÖREVİ HUKUK GENEL KURULUNA DEĞİL, ÖZEL DAİREYE

AİTTİR, (26/04/2022)301

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA,(26/04/2022) .301

DİRENME KARARININ VARLIĞI, (26/04/2022) .302

HAKİM, İLGİLİLERİ DİNLEDİKTEN SONRA, BU KANUNA VE YÖNETİM

PLANINA VE BUNLARDA BİR HÜKÜM YOKSA, GENEL HÜKÜMLERE VE

HAKKANİYET KAİDELERİNE GÖRE DERHAL KARARINI VERİR VE BUNUN,

TESBİT EDECEĞİ KISA BİR SÜRE İÇİNDE YERİNE GETİRİLMESİ LÜZUMUNU

İLGİLİYE TEFHİM VEYA TEBLİĞ EDER,(17/05/2022).302

KMK’NIN 12. MADDESİNDE BELİRTİLEN BELGELERİN İBRAZI HÂLİNDE,

GAYRİMENKULÜN KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLEREK PAYLARIN

DENKLEŞTİRİLMEK SURETİYLE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ORTAKLARA AYRI

AYRI TAHSİSİNE KARAR VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR, (17/05/2022).303

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE VEYA YARGITAYCA VERİLEN YARGI YERİ

BELİRLENMESİ İLE KANUN YOLU İNCELEMESİ SONUCUNDA KESİNLEŞEN

GÖREVE VEYA YETKİYE İLİŞKİN KARARLAR, DAVAYA ONDAN SONRA BAKACAK

MAHKEMEYİ BAĞLAR, (18/05/2022) .303

 

50 İÇİNDEKİLER

HAKSIZ FİİL,(31/05/2022) 303

TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ, (31/05/2022)  304

YARGITAYIN YERLEŞMİŞ UYGULAMALARINDA KABUL EDİLDİĞİ ÜZERE

ASLOLAN BELEDİYE TARAFINDAN ONAYLANAN PROJEDİR. EĞER TAPU

MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN PROJE İLE BELEDİYEDE BULUNAN PROJELER

ARASINDA BİR ÇELİŞKİ OLURSA BELEDİYEDE BULUNAN ONAYLI PROJE ESAS

ALINMALIDIR, (31/05/2022) 304

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (07/06/2022) 304

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA,(07/06/2022)  305

KAMULAŞTIRMA, (14/06/2022). 305

YARGITAYIN BOZMA KARARINA UYUP UYMAMAK KONUSUNDA

TARAFLARIN DÜŞÜNCE VE İSTEKLERİ İLE BAĞLI OLMAYIP, BU YÖNDEN

SERBEST DAVRANMAK; UYMA YA DA DİRENME KARARI VERMEK YETKİSİNE

SAHİPTİR, (14/06/2022) . 306

YARGITAYIN BOZMA KARARINA UYUP UYMAMAK KONUSUNDA

TARAFLARIN DÜŞÜNCE VE İSTEKLERİ İLE BAĞLI OLMAYIP, BU YÖNDEN

SERBEST DAVRANMAK; UYMA YA DA DİRENME KARARI VERMEK YETKİSİNE

SAHİPTİR, (21/06/2022) . 306

NOTER KANALI İLE ÇIKARILAN TEBLİGATIN, 7201 SAYILI TEBLİGAT

KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MAL SAHİBİNE TEBLİĞ EDİLMESİ

GEREKTİĞİ; AKSİ HÂLDE TEBLİGATIN GEÇERSİZ OLACAĞI VE DAVA AÇMA

İÇİN ZORUNLU OLAN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN MAL SAHİBİ YÖNÜNDEN

BAŞLAMAYACAĞI HER TÜRLÜ DURAKSAMADAN UZAKTIR, (28/06/2022). 307

MAL SAHİBİ YÖNÜNDEN AÇILACAK DAVALARDA, ZAMANAŞIMI VE HAK

DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN BAŞLANGICINDA İLKE OLARAK TEBLİĞ TARİHİNİN

ESAS ALINMASI GEREKTİĞİ AÇIKTIR, (28/06/2022). 307

DEVLETE AİT ORMANLARIN, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA

BULUNAN YERLERDEN OLDUĞU VE ÖZEL MÜLKİYETE KONU

OLAMAYACAĞI ANAYASA VE KANUNLARDA BELİRTİLMİŞTİR, (07/09/2022) 308

KESİN HÜKME BAĞLANMIŞ OLAN BİR DAVAYA BAKILAMAYACAĞINA

İLİŞKİN KURALIN EN ÖNEMLİ İSTİSNASI YARGILAMANIN YENİLENMESİ

YOLUDUR, (27/09/2022) . 308

ALINACAK DÜZENLEME ORTAKLIK PAYLARI, DÜZENLEMEYE TABİ

TUTULAN ARAZİ VE ARSALARIN DÜZENLEMEDEN ÖNCEKİ

MESAHALARININ YÜZDE YİRMİBEŞİNİ GEÇEMEZ, (20/09/2022)  308

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (11/10/2022) 309

ÖN İNCELEMEDE VERİLEN KARARLAR TAMAMEN İSTİNAF BAŞVURUSU İLE

İLGİLİ OLUP, BAŞVURUNUN KABUL EDİLEBİLİR OLMADIĞINI TESPİT EDEN

USULE İLİŞKİN NİHAİ KARARLARDIR, (18/10/2022) 309

İSTİNAF BÖLÜMÜNDE, AKSİNE HÜKÜM BULUNMAYAN HÂLLERDE İLK

DERECE MAHKEMESİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ İSTİNAF

MAHKEMESİNDE DE UYGULANIR. İSTİNAF İNCELEMESİ DURUŞMASIZ VEYA

DURUŞMALI YAPILIR, (25/10/2022). 309

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA, (08/11/2022) . 310

İDARE HARÇTAN MUAF OLDUĞU HALDE HARÇ BEDELİNİN YARGILAMA

GİDERLERİNE EKLENEREK DAVALI İDARENİN DOLAYLI OLARAK

HARÇLARDAN SORUMLU TUTULDUĞU BELİRLENMİŞTİR, (15/11/2022). 310

 

İÇİNDEKİLER 51

MAHKEMECE MAHALLİNDE YENİDEN KEŞİF YAPILARAK DAVA KONUSU

TAŞINMAZA FİİLEN EL ATILAN BÖLÜMÜN HARİTA MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİ

TARAFINDAN HASSAS ÖLÇÜM CİHAZIYLA TESPİT EDİLMEK SURETİYLE BEDELİNE

HÜKMEDİLMESİ GEREKMEKTEDİR,(15/11/2022)310

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE VEYA YARGITAYCA VERİLEN YARGI YERİ

BELİRLENMESİ İLE KANUN YOLU İNCELEMESİ SONUCUNDA KESİNLEŞEN

GÖREVE VEYA YETKİYE İLİŞKİN KARARLAR, DAVAYA ONDAN SONRA BAKACAK

MAHKEMEYİ BAĞLAR, (22/11/2022) .311

DEVLETİN SORUMLULUĞUNDAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN, TAPU SİCİLİNİN

TUTULMASINDA SİCİL GÖREVLİSİNİN HUKUKA AYKIRI BİR İŞLEMİNİN VE

BUNUNLA ZARARLI SONUÇ ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ VARLIĞI

GEREKMEKLE BİRLİKTE, EYLEMİN KUSURA DAYANIP DAYANMAMASININ BİR

ÖNEMİ YOKTUR, (22/11/2022)311

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA, (22/11/2022) 312

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 46. MADDESİNDE SORUMLULUK

NEDENLERİ SINIRLI OLARAK SAYILMIŞTIR, (28/12/2022).312

TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNİN TESPİTİNDE, KAMULAŞTIRMAYI GEREKTİREN

İMAR VE HİZMET TEŞEBBÜSÜNÜN SEBEP OLACAĞI DEĞER ARTIŞLARI İLE

İLERİSİ İÇİN DÜŞÜNÜLEN KULLANMA ŞEKİLLERİNE GÖRE GETİRECEĞİ KÂR

DİKKATE ALINMAZ, (06/12/2022) 312

BİR KİMSE, ANCAK KAMU YARARI SEBEBİYLE VE YASADA ÖNGÖRÜLEN

KOŞULLARA VE ULUSLARARASI HUKUKUN GENEL İLKELERİNE UYGUN

OLARAK MAL VE MÜLKÜNDEN YOKSUN BIRAKILABİLİR, (13/12/2022) 313

MALİK, MALINI HAKSIZ OLARAK ELİNDE BULUNDURAN KİMSEYE KARŞI

İSTİHKAK DAVASI AÇABİLECEĞİ GİBİ, HER TÜRLÜ HAKSIZ ELATMANIN

ÖNLENMESİNİ DE DAVA EDEBİLİR, (13/12/2022)313

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU’NUN 12. MADDESİNİN İKİNCİ

FIKRASINDA, “BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYECE PARSELLENMİŞ ARAZİ

ARSA SAYILIR” HÜKMÜ ÖNGÖRÜLMÜŞ; TAKİP EDEN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA İSE,

“BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE VEYA DIŞINDA BULUNAN PARSELLENMEMİŞ

ARAZİDEN HANGİLERİNİN BU KANUNA GÖRE ARSA SAYILACAĞI

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BELLİ EDİLİR”, (13/12/2022)314

DAVA, HMK’NIN 46. MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR,

(27/12/2022).314

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (01/02/2023).314

KAT İRTİFAKLI ANATAŞINMAZDA BODRUMA DAVALI TARAFÇA TRAFO

KONULMAK SURETİYLE YAPILAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KÂL,

(01/02/2023).315

KISMÎ DAVA-EK DAVA KAVRAMLARI İLE KISMÎ DAVANIN EK DAVAYA ETKİSİ,

- FAİZ, (15/02/2023).315

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN BÜTÜN ZARARLARDAN DEVLET

SORUMLUDUR, (1.3.2023) .315

4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA

KANUNU'NUN 10 UNCU MADDESİNE DAYANAN KAMULAŞTIRMA

BEDELİNİN TESPİTİ İLE TERKİN İSTEMİ, (15.3.2023).316

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL (15.3.2023)316

 

52 İÇİNDEKİLER

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA (29.03.2023) 316

HUKUK HAKİMİNİN TUTUKLAMA KARARI VERMESİ, -GÖREVLİ YARGITAY

DAİRESİ, (12.4.2023) 317

TEBLİGAT, (10.05.2023) 317

TARAF VEKİLLERİNİN BOZMA İLÂMINA UYULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ

GÖZETİLDİĞİNDE ÖZEL DAİRE BOZMA KARARINA UYULMASI GEREKİRKEN

ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR (24.5.2023). 317

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (7.6.2023) 318

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ, SERİ DAVA, (07.06.2023) 318

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ, -SERİ DAVA, (21.06.2023)  319

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ, SERİ DAVA, (21.6.2023)  319

İRTİFAK KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ,

(21.6.2023) 319

İSTİNAF MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN KESİN NİTELİKTE OLUP

OLMADIĞI, (12.7.2023)  320

İSTİNAF MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN KESİN NİTELİKTE OLUP

OLMADIĞI (12.07.2023). 320

İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN DİRENME KARARI VERİLİP

VERİLEMEYECEĞİ, (4.10.2023) . 320

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT VE ECRİMİSİL

İSTEMİNE İLİŞKİN ELDEKİ DAVADA, DAVA KONUSU TAŞINMAZIN

NİTELİĞİNİN KURU TARIM ARAZİSİ Mİ YOKSA SULU TARIM ARAZİSİ Mİ

OLDUĞU (25.10.2023) 321

KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİ (1.11.2023). 321

TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNİN TESPİTİNDE, KAMULAŞTIRMAYI GEREKTİREN

İMAR VE HİZMET TEŞEBBÜSÜNÜN SEBEP OLACAĞI DEĞER ARTIŞLARI İLE

İLERİSİ İÇİN DÜŞÜNÜLEN KULLANMA ŞEKİLLERİNE GÖRE GETİRECEĞİ KÂR

DİKKATE ALINMAZ,(13/12/2023)  321

BİLİRKİŞİ KURULU TARAFINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİ; EKİMİ YAPILAN

MÜNAVEBE ÜRÜNLERİN DEKAR BAŞINA VERİM VE MASRAF İLE HASAT

DÖNEMİ TOPTAN SATIŞ FİYATLARI, AYNI YÖREDE EŞİT OLARAK VE İSTATİSTİKİ

BİLGİLERE DAYANAN VE RESMÎ KURUM OLAN İLÇE TARIM VE ORMAN

MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ ESAS ALINMAK SURETİYLE TESPİT EDİLMELİDİR,

(13/12/2023). 322

TAŞINMAZ MALIN DEĞERİNİN TESPİTİNDE, KAMULAŞTIRMAYI GEREKTİREN

İMAR VE HİZMET TEŞEBBÜSÜNÜN SEBEP OLACAĞI DEĞER ARTIŞLARI İLE

İLERİSİ İÇİN DÜŞÜNÜLEN KULLANMA ŞEKİLLERİNE GÖRE GETİRECEĞİ KÂR

DİKKATE ALINMAZ, (13/12/2023) . 322

SOMUT OLAYDA 6100 SAYILI KANUN’UN 46 NCI MADDESİNDE SINIRLI

SAYIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SEBEPLERİNDEN HİÇBİRİ

BULUNMAMASI, (21/12/2023)  323

 

İÇİNDEKİLER 53

 

6.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ, -USULİ KAZANILMIŞ

HAK, (08.02.2023) .326

İFLASIN ERTELENMESİ (10.2.2022)326

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (15.02.2022)327

DAVALI TARAFIN YASAL CEVAP DİLEKÇESİ VERME SÜRESİ İÇİNDE TAHKİM

İLK İTİRAZINDA BULUNUP BULUNMADIĞI (15.02.2022) 327

DAVANIN 1163 SAYILI KOOPERATİF KANUNU’NUN 16/3. MADDESİNDE

ÖNGÖRÜLEN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE AÇILIP AÇILMADIĞI,

(17.2.2022).328

YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ VE SİGORTA PRİM BORCUNUN NAMA İFA

KAPSAMINDA KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ, (22.2.2022).328

HUKUKİ YARAR, KONKORDATO, (3.3.2022).328

TASDİK DURUŞMASI, (10.03.2022) .329

TASDİK DURUŞMASINDAN ÖNCE ALACAKLININ İTİRAZ SEBEPLERİNİ

BİLDİRMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ, (10.03.2022).329

KOOPERATİF, (15.3.2022).330

KOOPERATİF, (22.3.2022).330

İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI, (30.03.2022) 331

BİR DAVADA TARAF DEĞİŞİKLİĞİ, (30.03.2022) .331

İPOTEĞİN KALDIRILMASI (21.4.2022) 331

TAKAS VE MAHSUP, (26.04.2022) .332

SIFAT, (17.05.2022).332

KONKORDATO, (18.05.2022) 332

DAVA ARKADAŞLIĞI, (24.05.2022)333

ADLİ YARDIM TALEBİ, (27.03.2022) 333

KARARIN GERKÇE İÇERİP İÇERMEMESİ,) (02.06.2022)334

MUVAZAA İDDİASI, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ, (02.06.2022) 334

HUKUKÎ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNİN BAŞLICA KAYNAĞI

SÖZLEŞMEDİR (07.06.2022) 334

KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESPİTİ (08.06.2022) .335

İSPAT VE DELİLLER, (14.06.2022).335

(15.06.2022)336

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (21.6.2022) 336

KAT KARŞILIIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ, -USULİ KAZANILMIŞ HAK,

(28.06.2022)337

HUKUKİ YARAR, (29.09.2022) .337

MUVAZAA, (22.09.2022).338

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (29.09.2022)338

DEĞER KAYBI, (20.09.2022) .338

SÖZLEŞME, TİCARİ TEMSİLCİ, (04.10.2022)339

 

54 İÇİNDEKİLER

YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER, (11.10.2022). 339

TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ, -BİLİRKİŞİ RAPORU, (11.10.2022). 340

MUVAZAA, (18.10.2022) 340

HUKUKİ YARAR, (19.10.2022). 341

YAP, İŞLET, DEVRET MODELLİ ESER SÖZLEŞMESİ, (25.10.2022) 341

KOOPERATİF, (27.10.2022) . 342

ESTETİK AMAÇLI CERRAHİ OPERASYONUN AYIPLI İFASINDAN DOLAYI

UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ (02.11.2022) 342

USUL HUKUKUNDA HÜKÜM, (2.11.2022) 343

HACİZ İSTEME SÜRESİ, (08.11.2022) 343

ISLAH, (08.11.2022) . 343

İİK’NIN 304. MADDESİ UYARINCA KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİ

HAKKINDA KESİN MÜHLET İÇERİSİNDE KARAR VERİLMEMESİ GEREKİP

GEREKMETİĞİ, (9.11.2022)  344

İİK’NIN 304. MADDESİ UYARINCA KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİ

HAKKINDA KESİN MÜHLET İÇERİSİNDE KARAR VERİLMEMESİ HÂLİNDE

TALEBİN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN YERİNDE OLUP

OLMADIĞI (9.11.2022) . 344

TİCARİ DAVA, GÖREV, (15.11.2022). 344

KONKORDATO TEKLİFİNE KARŞI OLUMSUZ OY KULLANAN ALACAKLININ

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURMA HAKKININ BULUNUP BULUNMADIĞI

(17.11.2022) . 345

ESER SÖZLEŞMESİ, (28.12.2022) . 345

YÜKLENİCİ ŞİRKETİN BASİRETLİ TACİR GİBİ HAREKET EDİP ETMEDİĞİ

(13.12.2022) . 345

KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ VE ÜYELİĞİN İPTALİ (813.12.2022). 346

TİCARİ DAVA, İFLAS, İFLAS İDARESİ, İFLAS MASASI, (20.12.2022). 346

USULİ MÜKTESEP HAK, (20.12.2022)  347

HUKUKİ YARAR, (21.12.2022). 347

ESER SÖZLEŞMESİ, (21.12.2022) . 347

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖLEŞMESİ, (27.12.2022). 348

ESER SÖZLEŞMESİ, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ, (28.12.2022) 348

TEBLİGAT KANUNUN UYGULANMASI, (01/02/2023)  349

KONKORDATO KURUMU, 08/02/2023) 349

KOOPERATİFİN KORUNMASI VE AÇIK KAPI İLKESİ, (15/02/2023) . 349

KARARIN AÇIK VE GEREKÇELİ OLMASI HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ

SAĞLANMASI AÇISINDAN ÖNEMİ, (15/02/2023) . 350

MÜSPET VE MENFİ ZARAR, (22/02/2023)  350

KONKORDATO KURUMU, (22/02/2023). 350

KOOPERATİFİN NİTELİĞİ, (01/03/2023) 351

DAVA KONUSU EDİLEN ALACAĞIN BELİRLİ OLUP OLMAMASI, (01/03/2023) . 351

BİR KİMSENİN HAK SAHİBİ VEYA BORÇLU OLUP OLMADIĞI, (01/03/2023)  351

 

İÇİNDEKİLER 55

DAVACININ TALEBİNİ BELİRLİ KILACAK İMKANA SAHİP OLUP OLMAMASI,

(01/03/2023).352

KONKORDATONUN GEÇİCİ MÜHLET İÇERSİNDE BAŞARIYA

ULAŞMAYACAĞINA KANAAT GETİRİLMESİ (08/03/2023) 352

KONKORDATONUN TARAFLAR İÇİN BAĞLAYICI HALE GELMESİ,

(22/03/2023).353

ALACAĞIN LİKİD OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ, (29/03/2023) 353

İHTİLAFIN DAVACI TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMIN YAPILIP

SERVİS VE HİZMETLERİNİN ABONELERE SAĞLANMASINDAN ÖNCE

GERÇEKLEŞTİĞİ DE DİKKATE ALINDIĞINDA ESER SÖZLEŞMESİNDEN

KAYNAKLADIĞININ ANLAŞILMASI, (29/09/2023)353

6100 SAYILI KANUN’UN 46’INCI MADDESİNDE SINIRLI SAYIDA BELİRTİLEN

SORUMLULUK SEBEPLERİNDEN HİÇBİRİNİN BULUNMAMASI, (12/04/2023) 354

ORTAKLIK DEVREDİLEBİLİR, ANCAK ORTAKLIK SIFATI PAYIN

DEVRALINMASI İLE OTOMATİK KAZANILAMAZ, (26/04/2023) 354

YENİ BİR MAHKEMENİN FAALİYETE GEÇİRİLDİĞİ TARİHTEN ÖNCE DERDEST

BULUNAN DAVALARIN, İSTEK ÜZERİNE VEYA DOĞRUDAN GÖREVSİZLİK YA DA

GÖNDERME KARARI İLE YENİ KURULAN MAHKEMEYE DEVREDİLMESİNE

OLANAK BULUNMAMASI, (26/04/2023) 355

İFA YERİ BELİRLENİRKEN, UYUŞMAZLIK KONUSU İFANIN HANGİ TARAFA

AİT OLDUĞU VE NE ŞEKİLDE, NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİN ESAS

ALINMASI, (03/05/2023).355

ÖZEN BORCUNDAN DOĞAN SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİ,

(03/05/2023).355

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ, HEM İNŞAAT YAPMA HEM DE SATIŞ

VAADİ SÖZLEŞMESİNİ BÜNYESİNDE BARINDIRAN ÖZEL SÖZLEŞME TÜRÜ

OLMASI, (10/05/2023).356

BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM TARİFELERİ, (17/05/2023) 356

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ, (24/05/2023) 357

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞME İLE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN, TAŞINMAZ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE ESER SÖZLEŞMESİNDEN OLUŞAN KARMA

SÖZLEŞME TÜRÜ OLMASI, (24/05/2023)357

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU, (31/05/2023)357

ESER SÖZLEŞMESİ, (07/06/2023).358

KONKORDATONUN TARAFLAR İÇİN BAĞLAYICI HALE GELMESİ,

(14/06/2023).358

KONKORDATO VADE VERİLMESİ, (14/06/2023).358

KİŞİNİN ADLİ YARDIMDAN YARARLANABİLMESİ, (21/06/2023) 359

GÖREVSİZ MAHKEME DAVANIN ESASI HAKKINDA KARAR VEREMEMESİ,

(21/06/2023).359

MAHKEME DIŞI VE MAHKEME İÇİ KONKORDATO AYRIMI, (05/07/2023).359

KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMASININ MÜMKÜN OLUP OLMAMASI,

(05/07/2023).360

KONKORDATONUN TASDİKİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR, (05/07/2023)360

 

56 İÇİNDEKİLER

HAKEDİŞ RAPORU, (20/09/2023) 360

HAKEDİŞLERE ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE İTİRAZ EDİLMEDİĞİ

TAKDİRDE HAKEDİŞLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN OLDUĞU GİBİ KABUL

EDİLMİŞ SAYILIR, (20/09/2023) . 361

MAHKEMECE İLK KARARDA BAHSEDİLMEYEN YENİ HUSUSLARA YER

VERİLDİĞİ, BOZMADAN SONRA KARARIN GEREKÇESİ DEĞİŞTİRİLEREK YENİ

VE FARKLI GEREKÇEYLE KARAR VERİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI, (20/09/2023) . 361

İŞE BAŞLARKEN GENELLİKLE YÜKLENİCİ ALACAĞININ MİKTARININ KESİN

OLARAK BELLİ OMAMASI VE TAŞINMAZIN MAL SAHİBİNCE DE KABUL

EDİLMEMESİ, (27/09/2023). 362

YÜKLENİCİLER İŞÇİYE ÖDENEN KİDEM TAZMİNATININ TAMAMINDAN

İŞÇİYİ ÇALIŞTIRDIKLARI DÖNEMLE SINIRLI-ORANTILI OLARAK İŞVERENE

KARŞI SORUMLU OLMASI, (27/09/2023) . 362

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SIRA CETVELİNİ YAPARKEN BU HUSUSTAKİ TAKİP

HUKUKUNA UYGUN HAREKET ETMEMESİ, (11/10/2023). 363

KONKORDATONUN TASDİKİ SIRASINDA MAHKEMECE DİKKATE ALINMASI

GEREKN HUSUSLAR, (11/10/2023)  363

MAHKEMELERİN KARARLARINDA İLGİLİLERE BAŞVURABİLECEKLERİ KANUN

YOLLARINI, BAŞVURU MERCİLERİNİ VE SÜRELERİNİ SADECE GÖSTERMELERİ

YETERLİ OLMAYIP, AYNI ZAMANDA DOĞRU OLARAK DA GÖSTERMELERİ

ANAYASAL VE YASAL GEREKLİLİK OLMAMASI, (25/10/2023),. 363

HÜKÜMDE KANUN YOLU SÜRESİNİN HATALI GÖSTERİLMESİ HALİNDE, HATALI

GÖSTERİLEN KANUN YOLU SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILAN KANUN YOLU

BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ GEREKLİLİĞİ, (25/10/2023). 364

MAHKEMELERİN KARARLARINDA İLGİLİLERE BAŞVURABİLECEKLERİ KANUN

YOLLARINI, BAŞVURU MERCİLERİNİ VE SÜRELERİNİ SADECE GÖSTERMELERİ

YETERLİ OLMAYIP, AYNI ZAMANDA DOĞRU OLARAK DA GÖSTERMELERİNİN

ANAYASAL VE YASAL GEREKLİLİK OLMAMASI, (25/10/2023). 364

HÜKÜMDE KANUN YOLU SÜRESİNİN HATALI GÖSTERİLMESİ HALİNDE, HATALI

GÖSTERİLEN KANUN YOLU SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILAN KANUN YOLU

BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ GEREKLİLİĞİ, (25/10/2023). 365

MAHKEMENİN TARAFI KANUN YOLU SÜRESİ BAKIMINDAN YANILTMIŞ

OLDUĞU GÖZETİLDİĞİNDE, DAVALI VEKİLİNİN İSTİNAF BAŞVURUSUNUN

SÜRESİ İÇİNDE YAPILDIĞI VE İNCELENMESİ GEREKTİĞİNİN KABUL

EDİLMESİ, (25/10/2023). 365

KOOPERATİF (1.11.2023). 366

GÖREVLİ MAHKEME, (29/11/2023) 366

YENİ BİR MAHKEME KURULURKEN O MAHKEMENİN KURULUŞ YASASINDA

ZAMAN BAKIMINDAN FAALİYETE GEÇME GÜNÜNDEN ÖNCEKİ

UYUŞMAZLIKLARA BAKACAK MAHKEMELERLE İLGİLİ ÖZEL BİR

DÜZENLEME BULUNMADIĞI TAKTİRDE HER UYUŞMAZLIK, MEYDANA

GELDİĞİ TARİHTE BU İŞE BAKACAK OLAN MAHKEMECE

ÇÖZÜMLENECEKTİR, (29/11/2023) 367

KONKORDATO TALEP EDEN ŞİRKET YETKİLİSİ MAHKEMEYE ÇAĞRILARAK

DİNLENMEDEN İFLÂS KARARI VERİLMESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI

(06/12/2023) 367

NİHAİ KARAR, (13/12/2023) . 368

 

İÇİNDEKİLER 57

 

7.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

TAPULU BİR TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN DEVRİNİ (22.02.2022).370

ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL, (08.03.2022) .370

KADİM MERA İDDİASI, (22.3.2022) .370

DAVAYA MUVAFAKAT (19.04.2022).371

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI, (24.05.2022) .371

TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANIP SAĞLANMADIĞININ TESPİTİ, (31.05.2022)371

YERALTI SUYU, (07.06.2022) .372

ZİLYETLİKTEN KAYNAKLANAN ŞAHSİ BİR HAKKIN BULUNUP

BULUNMADIĞI, (18.10.2022) 372

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, (18.10.2022)373

PARA ALIŞ-VERİŞİNE İLİŞKİN DEKONTLARIN YAZILI DELİL BAŞLANGICI

OLUP OLMAYACAĞI, (18.10.2022)373

SATIŞ BEDELİNİN MUVAZAALI OLMASI, (19.10.2022) .373

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL, (20.10.2022) 374

EYLEMLİ TAKSİM, (10.11.2022).374

İRTİFAT HAKKI, (15.11.2022) .374

TEREKE BORCA BATIK OLMASINA RAĞMEN; TEREKE İŞLEMLERİNE KARIŞAN,

TEREKE MALLARINI GİZLEYEN VEYA KENDİNE MAL EDEN MİRASÇI, MİRASI

REDDEDEMEZ. (15.11.2022)375

ÖNALIM HAKKI PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZLARDA

PAYIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI HALİNDE, DİĞER PAYDAŞLARA O PAYI

ÖNCELİKLE SATIN ALMA YETKİSİ VERMESİ, (15/0272023).375

HANGİ HALDE TAŞINMAZLARIN GERİ ALINABİLECEĞİ, (01/03/2023)375

MAHALLİ İSKAN KOMİSYONLARI TARAFINDAN İSKANA TABİ TUTULANLARIN

HAK SAHİPLİKLERİNİN İPTAL EDİLMESİ VE GÖÇEBE TOPLULUKLAR İLE İLGİLİ

SORUNLARIN ORTAYA ÇIKMASI, (01/03/2023)376

MAHALLİ İSKAN KOMİSYONLARI TARAFINDAN İSKANA TABİ

TUTULANLARIN HAK SAHİPLİKLERİNİN İPTAL EDİLMESİ VE GÖÇEBE

TOPLULUKLARLA İLE İLGİLİ SORUNLARIN ORTAYA ÇIKMASI ÜZERİNE,

(01/03/2023).376

CELP EDİLEN NÜFUS VE TAPU KAYITLARININ İNCELENMESİ, (01/03/2023) 377

DAVADA HAKLI ÇIKMIŞ OLAN TARAF DA HUKUKİ YARARI BULUNMAK

ŞARTIYLA TEMYİZ YOLUNA BAŞVURABİLİR, (15/03/2023)377

KANUN KOYUCUNUN BİR GEÇERLİLİK ŞARTINA BAĞLADIĞI TAPULU

TAŞINMAZ DEVRİNİN TARAFLAR ARASINDA ŞEKİL ŞARTINA UYMAKSIZIN

YAPILMASININ MÜMKÜN OLMAMASI, (15/03/2023) 377

MİRAÇILIK BELGESİNİN, AKSİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR GEÇERLİ OLAN,

ADINA DÜZENLENMİŞ BULUNAN KİŞİ VE KİŞİLERİN MİRASÇILIĞI LEHİNE

KARİNE OLUŞTURACAĞI, (15/03/2023) 378

VAKIF MÜLKİYETİNİN VAKIF İDARESİNE AİT OLUP OLMAMASI BAKIMINDAN

VAKIFLAR SAHİH VE GAYRİ SAHİH OLARAK İKİYE AYRILMASI, (15/03/2023)378

 

58 İÇİNDEKİLER

GEÇERSİZ SÖZLEŞMELERDE HAKSIZ ZENGİNLEŞEN TARAF ANCAK

DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ESAS ALINARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

HÜKÜMLERİNE GÖRE ALDIĞINI İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜ OLMASI,

(08/03/2023) . 379

İÇ İRADE İLE AÇIKLANAN İRADE ARASINDAKİ BİLMEYEREK YAPILAN

UYUMSUZLUK OLARAK TANIMLANAN YANILMANIN (HATANIN) ESASLI

KABUL EDİLMESİ, (22/03/2023)  379

MALZEME SAHİBİNİN TESCİL İLE AÇTIĞI DAVADA İYİNİYETİN VARLIĞI İDDİA

VE SAVUNMAYA BAKILMAKSIZIN MAHKEMECE RESEN ARAŞTIRILMASI,

(29/03/2023) 379

SOMUT OLAYDA HMK’NIN 46 INCI MADDESİNDE SINIRLI SAYIDA

BELİRTİLEN SORUMLULUK SEBEPLERİNDEN HİÇBİRİNİN BULUNMASI,

(12/04/2023) 380

ÖNALIM HAKKI TAŞINMAZ MAL MÜLKİYETİNİN KANUNDAN DOĞAN

TAKYİTLERİNDEN BİRİ OLUP YENİLİK DOĞURAN HAKLARDAN OLMASI,

(26/04/2023) 380

MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ, (03.05.2023) 380

KESİN SÜRE TARAFLARIN YANINDA HAKİMİ DE BAĞLAYACAĞINDAN

UYULMAMASI HALİNDE, GEREĞİNİN HAKİM TARAFINDAN HEMEN YERİNE

GETİRİLMESİ, (17/05/2023). 381

FİİLİ TAKSİM KAVRAMI, (17/05/2023) . 381

ÖNALIM HAKKI ALICIYA KARŞI ANCAK DAVA AÇMAK SURETİYLE

KULLANILMASI, (05/07/2023) . . 382

TAPULU TAŞINMAZLARDA MÜLKİYETİN DEVRİNİ ÖNGÖREN

SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİ OLMALARI İÇİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASININ

ZORUNLULUĞU, (20/09/2023) 382

FERDİLEŞME, YAPI KOOPERATİFLERİ BAKIMINDAN DAĞILMA SEBEBİDİR

OLUŞTURMASI, (20/09/2023)  382

DAVANIN DEĞERİNİ LEHLERİNE KANUNİ İPOTEK TESİS EDİLEN KİŞİLERDEN

ALINAN TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ RAYİÇ DEĞERİ BELİRLER,

(27/09/2023) 383

İPOTEK, TEMİNAT ALTINA ALDIĞI ALACAĞA BAĞLIDIR, (04/10/2023) . 383

BU HAKLAR, ANCAK KAMU YARARI AMACIYLA, KANUNLA SINIRLANABİLİR,

(18/10/2023) 384

İRTİFAK HAKKI SÜRESİNCE, İDARECE İZİN VERİLMEDİKÇE, HAK LEHTARI

İRTİFAK HAKKININ VE TAŞINMAZIN KULLANIM AMACINI DEĞİŞTİREMEZ VE

AMAÇ DIŞI KULLANILAMAZ, (18/10/2023). 384

SOMUT OLAY VE DOSYA KAPSAMI İLE BİLİRKİŞİ RAPORUNA EKLİ

FOTOĞRAFLAR VE UYDU GÖRÜNTÜLERİNE GÖRE, DAVA KONUSU

TAŞINMAZIN TARIMSAL AMAÇLA KULLANDIĞI SONUCUNA ULAŞILMASI,

(18/10/2023) 384

HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI (1.11.2023) . 385

İPOTEĞİN KALDIRILMASI (1.11.2023) 385

6100 SAYILI KANUN’UN 46 NCI MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ,

(21/12/2023) 385

 

İÇİNDEKİLER 59

 

8.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

TAHLİYE TARİHİNİN TESPİTİ (18.01.2022).388

İCRA VEKALET ÜCRETİ HESABI (25.01.2022)388

AİLE KONUTU ŞERHİ, MAL REJİMİ (08.02.2022)388

MANEVİ TAZMİNAT, BORÇLUNUN TAKAS TALEBİ (10.02.2022).389

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ (15.02.2022)389

TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE (24.02.2022) .389

MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ (01.03.2022).389

ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP (08.03.2022) .390

ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP (15.03.2022) .390

BELİRSİZ ALACAK DAVASI, ISLAH DİLEKÇESİ, ZAMANAŞIMI (15.03.2022) .390

İLAMLI TAKİP, BOZMA, HACZİN KALDIRILMASI (24.03.2022) .391

RAYİÇ BEDEL BELİRLENMESİ (07.04.2022) .391

HACZİ KABİL OLMAYAN MALLAR (21.04.2022) .391

SÜRESİZ ŞİKAYET, SÜRELİ ŞİKAYET (18.05.2022) .392

DAVA KONUSU MALIN SATIŞI (24.05.2022) 392

MALIN ORMAN İÇİ AÇIKLIK NİTELİĞİNİN TESPİTİ (31.05.2022).392

İDAREYE ALACAK KAYDI, TEMSİL HEYETİ YOKLUĞU (02.06.2022)393

ANLAŞMALI BOŞANMA, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ (07.06.2022) .393

TAZMİNATTA BORÇLUNUN SORUMLULUĞU, TAKİBİN İPTALİ (08.06.2022)393

MANEVİ TAZMİNAT, VEKALET ÜCRETİ, USUL EKONOMİSİ (15.06.2022) 394

ARAÇ DEĞER TESPİTİ (29.06.2022) .394

VAKIF SENEDİNİN AMACININ DEĞİŞİKLİĞİ (27.09.2022).394

DERNEK GENEL KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (04.10.2022).395

YAŞ TAYİNİNDE SAĞLIK RAPORU, KARDEŞ KAYIT ENGELİ (11.10.2022).395

HUSUMET EHLİYETİ (18.10.2022)395

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NEDENİYLE RED, YARGILAMA GİDERLERİ

(18.10.2022)396

DAVADAN FERAGAT (25.10.2022)396

MÜŞTEREK MÜLKİYET, DAVA ARKADAŞLIĞI (25.10.2022) .396

KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ (27.10.2022)397

BOZMA KARARINA UYMA (02.11.2022)397

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(15.11.2022)397

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(15.11.2022)398

KANUN YOLUNA BAŞVURUNUN USULE UYGUNLUĞU, SÜRE (17.11.2022).398

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(22.11.2022)399

 

60 İÇİNDEKİLER

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(22.11.2022) . 399

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(22.11.2022) . 400

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(29.11.2022) . 400

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP (01.12.2022). 400

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(06.12.2022) . 401

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(06.12.2022) . 401

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(06.12.2022) . 402

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(06.12.2022) . 402

KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİDİ, ORMAN NİTELİĞİYLE TAPUYA KAYIT

(06.12.2022) . 402

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(13.12.2022) . 403

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(13.12.2022) . 403

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(13.12.2022) . 404

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(13.12.2022) . 404

İFRAZEN KAYIT, TAPU KAYITLARINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU

(13.12.2022) . 405

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(20.12.2022) . 405

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(20.12.2022) . 406

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(20.12.2022) . 406

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(20.12.2022) . 406

MAHKEMENİN DELİL TOPLAMA YETKİSİ (21.12.2022) 407

ZİLYETLİK TESPİTİ (21.12.2022). 407

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ, TADİL İLE TAKAS SÖZLEŞMESİ (27.12.2022)  408

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(27.12.2022) . 408

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(27.12.2022) . 408

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(27.12.2022) . 409

 

İÇİNDEKİLER 61

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(27.12.2022)409

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(27.12.2022)410

TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ, TAPU KAYITLARINA KAPSAM TAYİNİ

(27.12.2022)410

İSTİHKAK DAVASININ MENFAATLER DENGESİNE EN UYGUN BİR ŞEKİLDE

SONUÇLANDIRILABİLMESİ, BU DAVADA UYGULANACAK İSPAT KURALINA

BAĞLIDIR, (08/03/2023)411

MAHKEME KARARININ ŞEKLİ ANLADAMDA KESİN HÜKÜM OLABİLMESİ

İÇİN O KARARA KARŞI OLAĞAN KANUN YOLUNUN BULUNMAMASI VEYA

AÇIK OLAN KANUN YOLLARININ TÜKETİLMESİ GEREKTİĞİ, (22/03/2023) .411

MAHKEME KARARLARINDA NELERİN YAZILACAĞI 6100 SAYILI HUKUK

MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN HMK 297 NCİ MADDESİNDE BELİRTİLMESİ,

(29/03/2023) 412

ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR İLE ORMAN VE TOPRAK MUHAFAZA

KARAKTERİ TAŞIYAN FUNDA VE MAKİLİK ALANLAR, KANUN GEREĞİ

ORMAN SAYILDIĞI İÇİN ORMAN OLRAK SINIRLANDIRILMASI

ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR, (26/04/2023) 412

USUL KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASINA YÖNELİK

GENEL KURAL OLAN DERHAL UYGULMA PRENSİBİ DİKKATE ALINARAK

ÇÖZÜLMESİ, (26/04/2023).412

TARIM MAKİNELERİNİN HER TÜRLÜ SATIŞ VE DEVİRLERİNİN GEÇERLİ

OLABİLMESİ İÇİN NOTERLERCE RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKTİĞİ,

(17/05/2023).413

TAPU KAYDI SABİT SINIRLI DEĞİLSE KAYIT ÜZERİNDE YAZILI OLAN MİKTAR

KADAR GEÇERLİDİR VE KAPSAMI DA BU MİKTARA EŞİT ŞEKİLDE TAYİN

EDİLMELİDİR, (12/07/2023).413

VERİLEN KARARIN DENETLENMESİNİ TALEP ETME HAKKININ ANAYASANIN

36’NCI MADDESİ KAPSAMINDA GÜVENCE ALTINA ALINMASI, HUKUKİ

GÜVENLİK, HUKUKİ BELİRLİLİK VE HAKKANİYET GEREĞİDİR, (27/09/2023).414

MAHKEMENİN YENİ BİR DELİLE DAYANMAK VEYA BOZMADAN

ESİNLENMEK SURETİYLE GEREKÇESİNİ DEĞİŞTİREREK VEYA DAHA ÖNCE

ÜZERİNDE DURMADIĞI BİR HUSUSU BOZMADA İŞARET OLUNAN ŞEKİLDE

DEĞERLENDİREREK KARAR VERMİŞ OLMASI HALİNDE, DİRENME

KARARININ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEMESİ (04/10/2023)414

TAŞINIR MAL, YALNIZ ÜÇÜNCÜ KİŞİ ELİNDE HACZEDİLMİŞSE, KURAL

OLARAK DAVA AÇMA VE DOLAYISIYLA İSPAT YÜKÜ 2004 SAYILI

KANUN’NUN 99’UNCU MADDESİ UYARINCA ALCAKLIYA DÜŞER,

(11/10/2023).415

DEVLET ORMANLARININ MÜLKİYETİ DEVROLUNAMAZ, BU ORMANLAR

ZAMANAŞIMI İLE MÜLK EDİNİLEMEZ VE KAMU YARARI DIŞINDA İRTİFAK

HAKKINA KONU OLAMAZ, (11/10/2023)415

TAŞINMAZIN ORMAN İÇİN AÇIKLIK NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI,

(1.11.2023).415

HUKUKİ YARAR, (08/11/2023) 416

 

62 İÇİNDEKİLER

MÜLKİYET HAKKI, (08/11/2023) 416

OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ/YIĞILMASI, (15/11/2023) 416

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNİ AMAÇLAYAN SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİ

OLMASI, RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞ BULUNMALARINA BAĞLIDIR,

(29/11/2023) 417

BİR KADASTRO ÇALIŞMASI OLARAK GÖRÜLEN 2/B UYGULAMASI, YANİ

ORMAN VASFINI YİTİREN ALANLARIN ORMAN SINIRLARI DIŞINA

ÇIKARILMASI BİR İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTADIR, (06/12/2023) . 417

KULLANIM KADASTROSU, (06/12/2023) . 417

KANUN HÜKMÜNDE HAKSIZ EL ATMADAN SÖZ EDİLMİŞ OLMASI

KARŞISINDA, BÜTÜN BU MÜDAHALELERİN HAKSIZ OLMASI

GEREKMEKTEDİR, (13/12/2023) 418

 

9.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

İBRA, -İBRA SÖZLEŞMESİ, (20.01.2022). 420

ÇALIŞMA SÜRESİ, FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ, (20.01.2022). 420

ÇALIŞMA SÜRESİ, FAZLA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, (20.01.2022). 420

HÜKMÜN TAVZİH SURETİYLE DEĞİŞTİRİLİP DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ VE

USULÜNE UYGUN OLARAK VERİLMİŞ BİR DİRENME KARARI BULUNUP

BULUNMADIĞI, (20.01.2022) . 421

İŞÇİLİK ALACAKLARI VE HİZMET TESPİTİ DAVALARININ BİRLİKTE GÖRÜLMESİ,

DAVALI LEHİNE USULİ KAZANILMIŞ HAK(25.01.2022) 421

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

(27.01.2022) . 422

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ BELİRSİZ ALACAK OLARAK

NİTELENDİRİLİP NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ VE HUKUKİ YARAR TESPİTİ

(27.01.2022) 423

İŞÇİ İKRAMİYESİNİN TESPİTİ (10.02.2022) 423

İŞÇİ İKRAMİYESİNİN TESPİTİ (10.02.2022) 423

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN İSPATI (10.02.2022). 424

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMAKTA OLAN İŞÇİNİN BİR BAŞKA

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ İŞYERİNE DEVRİNDEN SONRA

HANGİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANACAĞI SORUNU

(15.02.2022) . 424

KANUN YOLUNA BAŞVURU SÜRESİ, ÖZEL DAİRENİN BAŞVURUNUN

SÜRESİNDE YAPILIP YAPILMADIĞINI DENETLEME YETKİSİ (15.02.2022) . 425

DAVA ŞARTLARI, DERDESTLİK İTİRAZI (17.02.2022)  425

İŞÇİ LEHİNE VERGİ İSTİSNASI, İŞ MÜFETTİŞİ RAPORUNUN İPTALİ

(17.02.2022) . 425

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI, YOL-YEMEK ÜCRETİ (17.02.2022)  426

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI, YOL-YEMEK ÜCRETİ (17.02.2022)  426

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI, YOL-YEMEK ÜCRETİ (17.02.2022)  427

 

İÇİNDEKİLER 63

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI, YOL-YEMEK ÜCRETİ (17.02.2022) .427

İŞÇİLİK ALACAKLARINDA UYGULANMASI GEREKEN ZAMANAŞIMI

(22.02.2022)428

İŞÇİLİK ALACAĞINDA DAVALININ TESPİTİ (24.02.2022) .428

HAFTA TATİLİ ÜCRETİ (24.02.2022) 429

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, DELİLLERİN SÜRE İÇERİSİNDE SUNULMASININ

SONUÇLARI (24.02.2022) .429

İŞÇİNİN HANGİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANACAĞININ TESPİTİ

(01.03.2022)430

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI, HAKLI NEDENLE FESİH (03.03.2022)430

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN, EMSAL İŞÇİ ÜCRETLERİ (03.03.2022) 431

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN, EMSAL İŞÇİ ÜCRETLERİ (03.03.2022) 431

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN, EMSAL İŞÇİ ÜCRETLERİ (03.03.2022) 431

DELİL LİSTESİ BİLDİRME USULÜ (08.03.2022) .432

FİİLİ ÇALIŞMANIN İSPATI, TANIK BEYANI İLE İSPAT (10.03.2022).432

İŞÇİ AYLIĞININ HESAPLANMASI, İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİ (15.03.2022) .433

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA TARİHİ (16.03.2022)433

İŞÇİ İKRAMİYESİ ALACAĞI (16.03.2022) 433

YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI, TEMYİZ KESİNLİK SINIRI

(22.03.2022)434

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, TANIK BEYANI İLE İSPAT (22.03.2022) .434

PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİNİN BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI

(19.04.2022)435

HASKLI NEDENLE FESHİN GEÇERSİZLİĞİ, İŞE İADE (21.04.2022)435

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ, TARAF SIFATININ TESPİTİ (26.04.2022) 435

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA, FARK İŞÇİ ALACAĞI

(28.04.2022)436

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (28.04.2022).436

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (17.05.2022) .437

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (17.05.2022) .437

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (17.05.2022) .437

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (17.05.2022) .438

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (17.05.2022) .438

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (18.05.2022) .438

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (24.05.2022) .439

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (24.05.2022) .439

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (31.05.2022) .439

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (02.06.2022) .440

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ (02.06.2022) .440

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (07.06.2022).440

İSTİFA NEDENİYLE İŞ İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI, İRADE SAKATLIĞI, KIDEM

VE İHBAR TAZMİNATI (08.06.2022).441

 

64 İÇİNDEKİLER

TANIK BEYANI İLE İSPAT, FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI (14.06.2022)  441

ISLAH, TALEP ARTIRIM (14.06.2022) 442

KIDEM TAZMİNATI, KISMİ DAVA, DAVA ŞARTI (15.06.2022)  442

İŞÇİ-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ, ÜCRET FARKI ALACAĞI (21.06.2022). 442

KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN İSPATI (21.06.2022) 443

KANUN YOLUNA BAŞVURU PARASAL SINIRI (29.06.2022) 443

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE GELİR ARTIŞ TESPİTİ (29.06.2022). 443

ISLAH TALEBİNDE ZAMANAŞIMI, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, USULİ

KAZANILMIŞ HAK (29.09.2022) . 444

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI

(29.06.2022) . 444

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI

(29.09.2022) . 445

GÖREVSİZLİK, GÖREVSİZ MAHKEMEDE ISLAHIN GEÇERLİLİĞİ (22.09.2022). 445

KIDEM TAZMİNATI, HAKLI NEDENLE FESİH (22.09.2022)  445

NAKLE TABİ İŞÇİ ÜCRETİNDE DEĞİŞİKLİK (20.09.2022). 446

NAKLE TABİ İŞÇİ ÜCRETİNDE DEĞİŞİKLİK (20.09.2022). 446

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ, KIDEM TAZMİNATI (04.10.2022)  446

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ, KIDEM TAZMİNATI (04.10.2022)  447

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TESPİTİ, FARK ÜCRET ALACAĞI

(05.10.2022) . 447

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN NİTELİĞİ, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

(05.10.2022) . 447

NAKLE TABİ PERSONELİN İKRAMİYE ALACAĞI (18.10.2022)  448

İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE ALACAĞI (19.10.2022). 448

İŞVERENİN HAKSIZ FESHİ, ESAS ÇALIŞMA SÜRESİ (19.10.2022) 449

İŞVERENİN HAKSIZ FESHİNİN TESPİTİ (20.10.2022) 449

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN ARASINDA MUVAZAANIN TESPİTİ (20.10.2022). 450

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİN TESPİTİ (25.10.2022)  450

İŞE İADE, GÖREVLİ MAHKEME (25.10.2022) 450

TANIK BEYANI İLE İSPAT, YILLIK İZİN ÜCRETİ (27.10.2022) 451

FESİH TARİHİNİN ETKİSİ, TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ (02.11.2022) 451

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, CEZAİ ŞART (02.11.2022)  452

FARK ÜCRET VE İLAVE TEDİYE ALACAKLARI (08.11.2022). 452

HAKİMİN SORUMLULUĞU (09.11.2022). 453

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (17.11.2022) 453

İŞÇİ ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI YOLUYLA İSTENİP

İSTENEMEMESİNİN TESPİTİ (22.11.2022) . 453

İŞÇİLİK ALACAĞININ BRÜT/NET ÜZERİNDEN HESAPLANMASI, FAİZ,

VEKALET ÜCRETİ (22.11.2022). 454

KANUN YOLUNDA HUKUKİ YARAR TESPİTİ (22.11.2022)  454

 

İÇİNDEKİLER 65

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAANIN TESPİTİ (24.11.2022) 455

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAANIN TESPİTİ (24.11.2022) 455

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, FARK ÜCRET ALACAĞI (29.11.2022) 456

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, FARK ÜCRET ALACAĞI (29.11.2022) 456

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, FARK ÜCRET ALACAĞI (01.12.2022) 456

BELEDİYELER ARASI İŞÇİ DEVRİ, FARK ÜCRET ALACAĞI (06.12.2022) 457

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, FARK ÜCRET ALACAĞI (06.12.2022) 457

KANUN YOLUNA BAŞVURUDA PARASAL SINIR (08.12.2022) .457

EMSAL ÜCRET BELİRLENMESİ (15.12.2022).457

DELİL LİSTESİNİN USULÜNE UYGUN SUNULMASI (20.12.2022).458

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAANIN TESPİTİ, ISLAH,

ZAMANAŞIMI (20.12.2022)458

YILLIK İZİN ALACAĞI (21.12.2022) 459

ISLAH (27.12.2022) .459

İŞÇİLİK ALACAĞINDAN FERAGAT, DAVA ŞARTI YOKLUĞU (KESİN HÜKÜM)

(27.12.2022)459

NAKLE TABİ PERSONELİN İKRAMİYE ALACAĞI (28.12.2022) .460

EKONOMİK BİRLİĞİN, DEVİR SONRASINDA DA KİMLİĞİN KORUNUP

KORUNMADIĞININ SAPTANMASINDA ESAS ALINACAK ÖLÇÜT,

(01/02/2023).460

İŞÇİLİK DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ, (01/02/2023)461

ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ

BELİRLENMESİ,(08/02/2023).461

BİR KAMU HİZMETİNDEN DOLAYI HARÇ ALINABİLMESİ BU HİZMETİN

KANUNLA BELİRLENMESİNE VE BU HUSULA İLGİLİ HARÇ ALINMASINA

İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DE KANUNDA YER ALMASINA BAĞLIDIR,

(15/02/2023 462

ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARININ KESİN HÜKÜM HALİNİ

ALMAMIŞ DERDEST DOSYALAR YÖNÜNDEN UYGULANMASININ

ZORUNLULUĞU, (15/02/2023).462

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ, (22/02/2023)462

TARAFLARININ İŞÇİ VE İŞVEREN SIFATINA SAHİP OLMASI VEYA BİR YERİN

İŞYERİ UNSURLARINI TAŞIMASI, (01/03/2023.463

GEMİADAMININ MUTLAKA GEMİNİN İŞLETİLMESİ VEYA TEKNİK SEVK VE

İDARESİNDE YER ALMASININ ŞART OLMAMASI, (01/03/2023) 463

ÜCRETLERDE YAPILACAK ARTIŞ ORANI, KAMUDAKİ MEMUR ARTIŞ

ORANINDA OLACAKTIR,(01/03/2023).463

BİR HUKUKİ İLİŞKİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANMASI,(01/03/2023464

DENİZ İŞ KANUNU, (01/03/2023) 464

KAPSAM DIŞI PERSONEL,(01/03/2023) .464

NAKİL HAKKINI SAKLI TUTAN ÇALIŞANIN İKRAMİYE, YARDIM VS. GİBİ MALİ

VE ÖZLÜK HAKLARI İÇİN İŞ MEVZUATINA TABİ KAPSAM DIŞI PERSONEL

ESASLARINDA YER ALAN HÜKMÜN UYGULANMASI,01/03/2023)465

 

66 İÇİNDEKİLER

USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ, (08/03/2023). 465

İLAVE TEDİYE, (15/03/2023) . 465

ÇALIŞMA ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK, (15/03/2023). 466

6100 SAYILI KANUNUN 46’NCI MADDESİNDE SINIRLI SAYIDA BELİRTİLEN

SORUMLULUK SEBEPLERİNİN,OLAYDA BULUNMAMASI,(12/04/2023) 466

KADROYA GEÇİŞ SIRASINDA TARFLAR ARASINDA DÜZENLENEN İŞ

SÖZLEŞMESİ, (26/04/2023). 467

DAVACI İŞÇİ TARAFINDAN TANIK DELİLİNE DAYANILMASI HALİ,

(26/04/2023) 467

ASIL İŞ, MAL VE HİZMET ÜRETİMİNİN ESASI,(26/04/2023 . 467

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ, (26/04/2023). 468

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ, (26/04/2023). 468

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (03/05/2023) 469

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, (03/05/2023) . 469

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (03/05/2023) 470

YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN İŞ SÖZLEŞMELERİ, (10/05/2023)  470

YABANCILIK UNSURU İÇEREN ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNDEN DOĞAN

UYUŞMAZLIKLAR, (10/05/2023) . 471

YABANCILIK UNSURU İÇEREN ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNDEN DOĞAN

UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ, (10/05/2023)  471

YABANCILIK UNSURU İÇEREN ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİ, (10/05/2023) 472

İŞÇİNİN MUTAD İŞYERİ BELİRLENİRKEN SÖZLEŞME SÜRESİNİN TAMAMINDA

BELİRLENEN TÜM KOŞULLARIN DİKKATE ALINMASI, (10/05/2023). 472

YABANCILIK UNSURU İÇEREN ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİ, (10/05/2023) 473

YABANCI HUKUKUN HANGİ HALLERDE MİLLİ KAMU DÜZENİNE AYKIRI

SAYILACAĞININ ÖNEMİ (10/05/2023) 473

YABANCI HUKUKUN HANGİ HALLERDE MİLLİ KAMU DÜZENİNE AYKIRI

SAYILACAĞI (10/05/2023)  474

YABANCI UNSURLU İŞ ŞÖZLEŞMELERİNDE HUKUK SEÇİMİ KAYITLARININ

DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI OLDUĞUNU İLERİ SÜRMENİN MÜMKÜN

OLMAMASI. (10/05/2023). 474

GEREKÇE SAYESİNDE KARARLARIN DOĞRU OLUP OLMADIĞININ

DENETLENMESİ, (10/05/2023). 475

DAVACININ FARK ÜCRET VE BUNA BAĞLI DİĞER FARK İŞÇİLİK

ALACAKLARINA HAK KAZANAMAMASI, (17/05/2023). 475

YABANCI HUKUKUN UYGULANMASINA KAMU DÜZENİ SEBEBİYLE ENGEL

OLUNMASININ İSTİSNAİ OLUŞU, (24/05/2023). 475

UYGULANACAK HUKUK TESPİT EDİLİRKEN YABANCI HUKUKUN

UYGULANMASINI ENGELLEYEN HALLERİN DİKKATE ALINMASI,

(24/05/2023) 476

YABANCILIK UNSURU İÇEREN ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİ, (24/05/2023)Y 476

USUL EKONOMİSİ AÇISINDA TARAF DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMESİNİN

MÜMKÜN OLUP OLMAMASI, (24/05/2023) 477

 

İÇİNDEKİLER 67

İŞ SÖZLEŞMESİ, (31/05/2023).477

DAVACININ FARK ÜCRET VE BUNA BAĞLI DİĞER FARK İŞÇİLİK

ALACAKLARINA HAK KAZANMAYACAĞININ KABUL EDİLMESİ,

(31/05/2023).478

İŞVERENİN TEK TARAFLI OLARAK ÜCRETİ İNDİRDİĞİNDEN SÖZ

EDİLEMEMESİ, (31/05/2023) .478

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, (31/05/2023) 478

DENKLEŞTİRMENİN UYGULANDIĞI HALLER HARİÇ HAFTALIK KIRK BEŞ

SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA SAYILMASI,(07/06/2023) .479

KURAL OLRAK HİÇ KİMSE KENDİ MUVAZAASINAA DAYANARAK BİR HAK

TALEP EDEMEMESİ, (14/06/2023).479

ALT İŞVEREN SÖZLEŞMESİ, (21/06/2023).480

ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ

BELİRLENMESİ, (21/06/2023)480

DAVALILAR ARASINDA ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI

OLUP OLMADIĞININ ANLAŞILMASI, (05/07/2023) .480

İBB İLE DAVA DIŞI İŞ ORTAKLIĞI ARASINDA KURULAN ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN

İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLMAMASI, (12/07/2023)481

ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ

BELİRLENMESİ, (12/072023)481

TARAFLAR ARASINDA DAVALILAR İLE ALT İŞVEREN ŞİRKETLER ARASINDAKİ

İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLUP OLMAMASI, (12/07/2023).482

MAHKEME KARARININ TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ,

(12/07/2023 482

USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMASI, (13/09/2023)483

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (13/09/2023).483

USULİ KAZANILMIŞ HAK İHLALİ, (20/09/2023).483

PRİM TEVKİFATI YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNUP BULUNMAMASI,

(20/09/2023).484

DAVACI İŞÇİ TARAFINDAN İSPATA YÖNELİK OLARAK TANIK DELİLİNE

DAYANILMASI HALİ, (20/09/2023) .484

MAHKEMECE VERİLEN BİR HAFTALIK SÜRENİN KESİN OLDUĞU

HUSUSUNUN VE BUNLARIN YAPILMAMASININ ANLATILMASI,

(27/09/2023),484

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ, (04/10/2023)485

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMASI, (04/10/2023)485

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ, (04/10/2023) .485

ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ

BELİRLENMESİ,(18/10/2023).486

İŞVERENLER ARASINDA MUVAZAALI BİÇİMDE ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

İLİŞKİSİNİN KURULMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, (18/10/2023).486

AÇIKLANAN MADDİ VE HUKUKİ OLGULAR IŞIĞINDA SOMUT

UYUŞMAZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ, (18/10/2023) 486

 

68 İÇİNDEKİLER

BİR MAHKEME KARARININ TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ BELİRLENİRKEN,

TEMYİZ HAKKININ DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL

DURUMUNUN ESAS ALNMASI, (25/10/2023) 487

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ, (1.11.2023) . 487

SENDİKA GENEL YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ (1.11.2023) 488

KURAL OLARAK HİÇ KİMSE KENDİ MUVAZAASINA DAYANARAK BİR HAK

TALEP EDEMEMESİ, (15/11/2023)  488

MAHKEMENİN GÖREV VE YETKİSİNİN BELİRLEMESİ, (22/11/2023) 489

KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KANUN HÜKMÜ TEMYİZ SINIRI

YÖNÜNDEN HANGİ DÜZENLEMEYİ İÇERİYOR İSE ONA BAĞLI KALINMASI,

(22/11/2023) 489

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, (22/11/2023) . 489

FON KURULU, (29/11/2023). 490

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, (29/11/2023) . 490

3294 SAYILI KANUN'UN AYRI AYRI MADDELERİNDE DÜZENLEMELERE YER

VERİLEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU İLE

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ AYRI HUKUKİ

VARLIĞA SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEMEK GEREKMEKTEDİR, (29/11/2023) . 490

KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ, (29/11/2023) 491

İSTİSNANIN AYRICA VE AÇIKÇA OLDUĞU İSPAT EDİLEMEDİĞİ TAKDİRDE YA

DA İSTİSNANIN OLUP OLMADIĞI TEREDDÜTLÜ İSE İSTİSNANIN OLMADIĞI

VARSAYILIR, (29/11/2023)  491

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI, BİR TÜZEL KİŞİ

OLMANIN ÖTESİNDE BİR ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİDİR, (29/11/2023). 491

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ ÖZEL HUKUK

TÜZEL KİŞİSİ OLDUĞU, KURULUŞ AMACI VE MALİ YAPISI İTİBARIYLA KAMU

KURUMLARINDAN FARKLI NİTELİK ARZETTİĞİ VE BU BAĞLAMDA 6772

SAYILI KANUN'UN 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINA GİRMEYECEĞİ AÇIKTIR,

(29/11/2023) 492

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI ARASINDA ÜCRET MİKTARI KONUSUNDA

ÇIKABİLECEK İHTİLAFLARDA GERÇEK ÜCRETİN HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATI

MÜMKÜNDÜR, (29/11/2023). 492

SENDİKA YÖNETİM KURULU KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ

NOKTASINDA EN ÖNEMLİ HUSUS, BU KARARLARIN 6356 SAYILI KANUN'UN

YANI SIRA SENDİKA TÜZÜĞÜNDE YER ALAN DÜZENLEMELERE VE GENEL

KURUL KARARLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI MESELESİDİR,

(06/12/2023) 493

ARABULUCULUK, (13/12/2023)  493

ARABULUCULUK, (13/12/2023)  494

ARABULUCULUK, (13/12/2023)  494

ARABULUCULUK, (13/12/2023)  494

ARABULUCULUK, (13/12/2023)  495

ARABULUCULUK, (13/12/2023)  495

ARABULUCULUK, (13/12/2023)  496

 

İÇİNDEKİLER 69

ARABULUCULUK, (13/12/2023) .496

ARABULUCULUK, (13/12/2023) .496

HANGİ DAVRANIŞLARIN SADAKAT BORCUNA AYKIRI OLDUĞUNU

ÖNCEDEN BELİRTMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR, (13/12/2023)497

BASİT YARGILAMAYA TABİ BİR DAVADA DELİLİN SÜRESİNDE ÖNE

SÜRÜLÜP SÜRÜLMEDİĞİ, (21/12/2023)497

 

10.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

TEMYİZ HAKKININ DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL

DURUM ESAS ALINMALI; KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN

KANUN HÜKMÜ TEMYİZ SINIRI YÖNÜNDEN HANGİ DÜZENLEMEYİ

İÇERİYOR İSE ONA BAĞLI KALINMALIDIR, (18/01/2022).500

2926 SAYILI KANUN'UN 2. VE 3. MADDELERİ KAPSAMINDA KENDİ NAM VE

HESABINA TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARDAN KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN BELLİ BİR YAŞI DOLDURAN KADIN VE ERKEKLER DIŞINDAKİLER

BAKIMINDAN TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ZORUNLU SİGORTALILIK

NİTELİĞİNDE OLUP SİGORTALI OLMAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN

VAZGEÇİLEMEZ VE KAÇINILAMAZ (2926 SAYILI KANUN M.5),(18/01/2022)500

5510 SAYILI KANUN’UN 56. MADDESİNİN 2. FIKRASINDAKİ

DÜZENLEMENİN, ÖLÜM AYLIĞINDAN YARARLANMA HAKKININ KÖTÜYE

KULLANILMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA GETİRİLMİŞ OLMASI,

(20/01/2022).501

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN HİZMET TESPİTİ

UYUŞMAZLIKLARINDA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (506

SAYILI KANUN); BU TARİHTEN SONRAKİ DÖNEM BAKIMINDAN İSE 5510

SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKECEKTİR,

(20/01/2022).501

MANEVİ TAZMİNAT İLE DUYULAN ELEM VE IZDIRABIN KISMEN VE İMKÂN

NİSPETİNDE KARŞILANMASINI AMAÇLADIĞINDAN HÂKİM, 4721 SAYILI TÜRK

MEDENİ KANUNU’NUN 4. MADDESİ GEREĞİNCE HAK VE NESAFETE GÖRE

TAKDİR HAKKINI KULLANARAK MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINI TESPİT

ETMELİDİR,(25/01/2022).502

İŞÇİ VE SİGORTALI LEHİNE YORUM İLKESİNDEN SÖZ EDİLEREK YASALARDA

AÇIKÇA BELİRTİLEN TANIMLARIN DIŞINA ÇIKILMASINA İMKÂN

BULUNMAMAKTADIR,(27/01/2022).502

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

KANUNUNUN 82 NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN PRİME ESAS ASGARİ VE

AZAMÎ GÜNLÜK KAZANÇ ARASINDA SEÇİLECEK GÜNLÜK KAZANCIN %

32'SİDİR, (27/01/2022) 502

HER DAVA, USUL HUKUKUNUN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN KURALLARININ

GÖSTERDİĞİ GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİ İSE O MAHKEMEDE

GÖRÜLMELİDİR,(08/02/2022).503

USULİ KAZANILMIŞ HAK,(08/02/2022)503

 

70 İÇİNDEKİLER

UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ, SİGORTALILIK NİTELİĞİNİ TAŞIDIKLARI HÂLDE

BAĞ-KUR'A KAYIT VE TESCİL YAPTIRMAMIŞ OLANLAR HAKKINDA 1479

SAYILI KANUN'DA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELERİN İRDELENMESİNİ

ZORUNLU KILMAKTADIR.,(10/02/2022). 503

YARGITAYIN HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİNİ YAPABİLMESİ İÇİN ORTADA

USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE OLUŞTURULMUŞ, HÜKMÜN HANGİ NEDENLE O

İÇERİK VE KAPSAMDA VERİLDİĞİNİ AYRINTILARIYLA GÖSTEREN, İFADELERİ

ÖZENLE SEÇİLMİŞ VE KUŞKUYA YER VERMEYECEK AÇIKLIKTAKİ BİR

GEREKÇE BÖLÜMÜNÜN VE BUNUNLA UYUMLU HÜKÜM FIKRALARININ

BULUNMASI ZORUNLUDUR,(10/02/2022) 504

TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ, (15/02/2022) . 504

SİGORTALI SAYILMAK İÇİN, ÜCRET VE SÜREKLİ ÇALIŞMA BİRLİKTE

ARANDIĞINDAN, HER İKİ KOŞULUN DA GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR.

HİZMET KARŞILIĞI ÜCRET ALINMIYORSA VEYA ÜCRET ALINMAKLA

BİRLİKTE ÇALIŞMADA SÜREKLİLİK YOKSA, BU TÜR ÇALIŞMAYI SİGORTALI

ÇALIŞMA SAYMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR, (15/02/2022) 505

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (17/02/2022) 505

2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN 136. VE 142.

MADDELERİNDE MAHKEMELERİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ,

İŞLEYİŞLERİ VE YARGILAMA USULLERİNİN KANUNLA DÜZENLENECEĞİ

HÜKME BAĞLANMIŞTIR.,(22/02/2022). 506

KESİNLİK SINIRI KAMU DÜZENİNDEN OLUP BİR MAHKEME KARARININ

TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ BELİRLENİRKEN TEMYİZ HAKKININ

DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL DURUM ESAS

ALINMALI, (24/02/2022) 506

MEYDANA GELEN BİR OLAYIN İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞI SİGORTALIYA İŞ

KAZASI SİGORTA KOLUNDAN YAPILACAK SİGORTA YARDIMLARI İLE

MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜ %10 VEYA DAHA FAZLA KAYBETMESİ

KOŞULUNA BAĞLI OLARAK KENDİSİNE; ÖLÜMÜ HÂLİNDE HAK

SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMASI NOKTASINDA ANA UNSURU TEŞKİL

ETMEKTEDİR,(24/02/2022) . 507

EŞİNDEN BOŞANDIĞI HÂLDE, BOŞANDIĞI EŞİYLE FİİLEN BİRLİKTE YAŞADIĞI

BELİRLENEN EŞ VE ÇOCUKLARIN, BAĞLANMIŞ OLAN GELİR VE AYLIKLARI

KESİLİR. BU KİŞİLERE ÖDENMİŞ OLAN TUTARLAR, 96. MADDE

HÜKÜMLERİNE GÖRE GERİ ALINIR, (24/02/2022). 507

SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KAZANILMASI AÇISINDAN İŞVEREN İLE

ÇALIŞTIRILAN KİŞİ ARASINDA HİZMET SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI TEK BAŞINA

YETERLİ DEĞİLDİR. AYRICA İŞİN İŞVERENE AİT İŞYERİNDE YA DA İŞYERİNDEN

SAYILAN YERLERDE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR, (01/03/2022). 508

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN HİZMET TESPİTİ

UYUŞMAZLIKLARINDA MÜLGA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

(506 SAYILI KANUN); BU TARİHTEN SONRAKİ DÖNEM BAKIMINDAN İSE

5510 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKECEKTİR,

(03/03/2022) 508

KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEMESİ (GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI)”

KURALININ BAZI İSTİSNALARI OLUP BU KAPSAMDA YENİ DÜZENLEME

KAMU DÜZENİ VE GENEL AHLÂKA İLİŞKİN İSE GEÇMİŞE ETKİ EDER

ŞEKİLDE UYGULANMASI GEREKİR,(03/03/2022) . 509

 

İÇİNDEKİLER 71

İCRA İNKÂR TAZMİNATI İÇİN MÜSTAKİL AYRI BİR DAVA AÇILAMAZ.

AYRICA AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA TALEP EDİLEN İCRA İNKÂR

TAZMİNATINDA AYRICA HARÇ ÖDENMEMİŞ OLMASI DA TALEBİN

GEÇERSİZLİĞİNİ GEREKTİRMEZ, (03/03/2022)509

506 SAYILI KANUN'UN 108. MADDESİNE GÖRE, “MALULLÜK, YAŞLILIK VE

ÖLÜM SİGORTALARININ UYGULANMASINDA NAZARA ALINACAK

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI, SİGORTALININ, YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ 5417 VE 6900 SAYILI KANUNLARA VEYA BU KANUNA TABİ

OLARAK İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTİR, (08/03/2022) .510

HÜKMÜN TAVZİHİ KARARI VEREN MAHKEMEDEN TALEP EDİLİR; BU

KAPSAMDA HÜKÜM İLK DERECE MAHKEMESİNCE VERİLMİŞ İSE İLK DERECE

MAHKEMESİNDEN; BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ YA DA YARGITAY

TARAFINDAN VERİLMİŞ İSE BU MAHKEMELERDEN HÜKMÜN TAVZİHİ

(AÇIKLANMASI) TALEP EDİLİR, (10/03/2022) 510

5510 SAYILI KANUN’UN 101. MADDESİNDE YER ALAN “.BU KANUN

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR

İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLÜR, (10/03/2022) 510

EŞİNDEN BOŞANDIĞI HÂLDE, BOŞANDIĞI EŞİYLE FİİLEN BİRLİKTE YAŞADIĞI

BELİRLENEN EŞ VE ÇOCUKLARIN, BAĞLANMIŞ OLAN GELİR VE AYLIKLARI

KESİLİR. BU KİŞİLERE ÖDENMİŞ OLAN TUTARLAR, 96. MADDE HÜKÜMLERİNE

GÖRE GERİ ALINIR, (10/03/2022)511

DÜZENLEME İLE HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMININ OLASI UYGULAMALARI

ENGELLENMEK İSTENMİŞ VE BU AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN

KÖTÜYE KULLANIMIN VARLIĞI BELİRLENDİĞİ TAKDİRDE, İLGİLİYİ HAKTAN

YARARLANDIRMAMA; HAK SAHİPLİĞİNE SON VERİLMESİ VE DOLAYISIYLA

GELİR VEYA AYLIK BAĞLANMAMASI ESASI KABUL EDİLMİŞTİR.,(10/03/2022)511

DAVALI “ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİ” OLDUĞU İYUK KAPSAMINDA

“İDARE” OLARAK NİTELENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMADIĞI BU

NEDENLE ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN “ADLİ YARGIDA” GÖRÜLMESİ

GEREKTİĞİ AÇIK OLUP DAVALI YÖNETİMİN HİZMET KUSURU

BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE DAVADA İDARİ YARGININ GÖREVLİ

OLDUĞUNUN KABULÜNE OLANAK BULUNMAMAKTADIR.,(15/03/2022) .512

HUKUKÎ YARAR DAVA ŞARTI OLDUĞU KADAR, TEMYİZ İSTEMİ İÇİN DE

ARANAN BİR ŞARTTIR, (15/03/2022)512

EŞİNDEN BOŞANDIĞI HÂLDE, BOŞANDIĞI EŞİYLE FİİLEN BİRLİKTE YAŞADIĞI

BELİRLENEN EŞ VE ÇOCUKLARIN, BAĞLANMIŞ OLAN GELİR VE AYLIKLARI

KESİLİR. BU KİŞİLERE ÖDENMİŞ OLAN TUTARLAR, 96. MADDE HÜKÜMLERİNE

GÖRE GERİ ALINIR, (16/03/2022)512

SİGORTALILARIN BAZI HAKLARDAN YARARLANMALARI ÖNCELİKLE

KURUMA BİLDİRİLMELERİ, BELİRLİ SÜRE PRİM ÖDEMİŞ OLMALARI VE

KANUNUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİLERİN AÇIK BİR ŞEKİLDE BİLİNMESİ

KOŞULLARINA BAĞLIDIR, (16/03/2022)513

SİGORTALI TARAFINDAN AÇILAN HİZMET TESPİTİ DAVASINDA HER TÜRLÜ

DELİLLE KANITLANABİLEN ÇALIŞMA OLGUSUNUN USULÜNCE

BELİRLENMESİNDEN SONRA, BU ÇALIŞMANIN SİGORTALI ÇALIŞMA OLUP

OLMADIĞI VE ÇALIŞILAN ZAMAN ÜZERİNDE DURULMALIDIR, (16/03/2022) 513

 

72 İÇİNDEKİLER

5510 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEME SONRASINDA DA

SÜRDÜRDÜKLERİNİN VEYA SÖZ KONUSU DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜĞÜNDEN

İTİBAREN BELİRTİLEN NİTELİKTE BİR BERABERLİĞE BAŞLANDIĞININ TESPİTİ

HÂLİNDE TMK’NIN 2. MADDESİ KAPSAMINDA HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMININ

VARLIĞI KABUL EDİLEREK İLGİLİLERE GELİR VEYA AYLIK TAHSİSİ YAPILMAMASI,

BAĞLANAN GELİR VEYA AYLIĞIN KESİLMESİ GEREKMEKTEDİR. KUŞKUSUZ HAK

SAHİBİNE FİİLİ BİRLİKTELİĞİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN DİĞER

KOŞULLARIN DA VARLIĞI DURUMUNDA YENİDEN GELİR VEYA AYLIK

BAĞLANABİLECEĞİ AÇIKTIR, (22/03/2022). 514

01.10.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN BOŞANILAN EŞLE FİİLİ BİRLİKTELİK SÖZ

KONUSU İSE BAĞLANAN AYLIĞIN KESİLEREK BORÇ ÇIKARILMASI VE YERSİZ

ÖDEMEYE İLİŞKİN OLARAK 5510 SAYILI KANUN’UN 96. MADDESİNE GÖRE

UYGULAMA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR, (24/03/2022) 514

SİGORTALIDA OLUŞAN MESLEKTE GÜÇ KAYBI ORANI VE BU ORANIN NE

ZAMAN MEYDANA GELDİĞİNİN SAPTANMASI ANCAK BU HUSUSTA YASAL

ÇERÇEVEDE BİR RAPORUN ALINMIŞ OLMASINA BAĞLIDIR, (29/03/2022) 515

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN HİZMET TESPİTİ

UYUŞMAZLIKLARINDA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (506

SAYILI KANUN); BU TARİHTEN SONRAKİ DÖNEM BAKIMINDAN İSE 5510

SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

GEREKECEKTİR,(30/03/2022) . 515

DAVACININ BU DÖNEMDE TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI SAYILMASI

MÜMKÜN OLMADIĞINA GÖRE 5510 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 54.

MADDE HÜKMÜNDEN DE YARARLANAMAYACAĞI KABUL EDİLMELİDİR,

(19/04/2022) 515

MADDEDE BELİRTİLEN TARİFEYE GÖRE HESAPLANACAK SERMAYE

DEĞERLERİ TOPLAMINI İŞ KAZASI YA DA MESLEK HASTALIĞININ

MEYDANA GELMESİNDE KUSURLU OLAN İŞVEREN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN

TALEP ETME HAK VE YETKİSİNE SAHİPTİR, (21/04/2022)  516

5510 SAYILI KANUN’UN 63. MADDESİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GÖZETİLEREK TIBBİ CİHAZ BEDELİNİN

DENETLENİP FATURADAKİ HÂLİYLE ÖDENECEK NİTELİKTE OLUP

OLMADIĞININ VE BUNA BAĞLI OLARAK KURUM TARAFINDAN

KARŞILANABİLİR MİKTARININ RAYİÇ FİYAT ESAS ALINARAK BELİRLENMESİ

GEREKMEKTEDİR, (21/04/2022) 516

SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KAZANILMASI AÇISINDAN İŞVEREN İLE

ÇALIŞTIRILAN KİŞİ ARASINDA HİZMET SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI TEK BAŞINA

YETERLİ DEĞİLDİR. AYRICA İŞİN İŞVERENE AİT İŞYERİNDE YA DA İŞYERİNDEN

SAYILAN YERLERDE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR, (26/04/2022). 517

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK; SİGORTALININ İŞ KAZASI VEYA MESLEK

HASTALIĞI SONUCU MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN EN AZ YÜZDE ON

ORANINDA AZALMIŞ OLMASI DURUMU OLARAK TANIMLANABİLİR,

(28/04/2022) 517

DAVA ŞARTLARININ DAVANIN AÇILDIĞI TARİH İTİBARİYLE BULUNMAMASI

YA DA BU ŞARTLARDAN BİRİNİN YARGILAMA AŞAMASINDA ORTADAN

KALKTIĞININ ÖĞRENİLMESİ DURUMUNDA MAHKEMECE MESMU

 

İÇİNDEKİLER 73

(DİNLENEBİLİR) OLMADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDEDİLMESİ,

(28/04/2022).517

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (17/05/2022).518

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (17/05/2022).518

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI MOTORLU ARAÇ İŞLETENİNİN KTK’NIN 85.

MADDESİNİN 1. FIKRASINDA YER ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI

SORUMLULUĞUNU BELİRLENEN LİMİTLER DÂHİLİNDE ÜSTLENİR,

(18/05/2022).519

SİGORTALIYA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANABİLMESİ İÇİN KANUNDA

BELİRTİLEN GÜN KADAR MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ

ÖDENMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR, (18/05/2022) .519

ÖLÜM AYLIĞI ALMAK ÜZERE BOŞANDIĞI EŞİYLE FİİLEN BİRLİKTE

YAŞAMAYA KİŞİYİ SÜRÜKLEYEN ETKENİN NİTELİĞİ VE TÜRÜ, HUKUK

DÜZENİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAMAKTADIR,(18/05/2022) .520

506 SAYILI KANUN'UN 108. MADDESİNE GÖRE, “MALULLÜK, YAŞLILIK VE

ÖLÜM SİGORTALARININ UYGULANMASINDA NAZARA ALINACAK

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI, SİGORTALININ, YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ 5417 VE 6900 SAYILI KANUNLARA VEYA BU KANUNA TABİ

OLARAK İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTİR, (18/05/2022) .520

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN “İSPAT YÜKÜ” BAŞLIKLI 6.

MADDESİNDE, KANUNDA AKSİNE BİR HÜKÜM BULUNMADIKÇA,

TARAFLARDAN HER BİRİNİN, HAKKINI DAYANDIRDIĞI OLGULARIN

VARLIĞINI KANITLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR,

(24/05/2022).520

KAMU PERSONEL SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞANLARIN “İSTİHDAM

ŞEKİLLERİ” 657 SAYILI KANUN'UN 4. MADDESİNDE DÖRT ANA GRUPTA

TOPLANARAK KAMU HİZMETLERİNİN MEMURLAR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL,

GEÇİCİ PERSONEL VE İŞÇİLER ELİYLE GÖRÜLECEĞİ HÜKME

BAĞLANMIŞTIR,(26/05/2022).521

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI ANLIK OLUŞABİLECEK RİSKLERİ

KAPSAMAKTA, SİGORTALILARI KISA VADEDE OLUŞABİLECEK RİSKLERE

KARŞI KORUMA FONKSİYONUNU YERİNE GETİRMEKTEDİR, (26/05/2022) 521

SİGORTALI SAYILANLAR 2926 SAYILI KANUN'UN 7. MADDESİ UYARINCA

SİGORTALI SAYILDIKLARI TARİHTEN İTİBAREN EN GEÇ ÜÇ AY İÇİNDE

KURUMA BAŞVURARAK KAYIT VE TESCİLLERİNİ YAPTIRMAK

ZORUNDADIRLAR, (31/05/2022).522

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN HİZMET TESPİTİ

UYUŞMAZLIKLARINDA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (506

SAYILI KANUN); BU TARİHTEN SONRAKİ DÖNEM BAKIMINDAN İSE 5510

SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKECEKTİR,

(31/05/2022).522

DİRENME KARARININ VERİLDİĞİ 15.01.2020 TARİHİNDE HMK’NIN 362/1-(A)

MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KESİNLİK SINIRI 72.070TL’DİR, (02/06/2022) 522

506 SAYILI KANUN'UN 2 VE 6. MADDELERİNDEKİ HÜKÜMLER BİRLİKTE

DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, SİGORTALILIĞIN OLUŞUMU İÇİN FİİLİ ÇALIŞMA

 

74 İÇİNDEKİLER

OLGUSUNUN VARLIĞI ZORUNLUDUR. FİİLİ VE GERÇEK BİR ÇALIŞMANIN

VARLIĞI TESPİT EDİLMEDİĞİ SÜRECE HİZMET AKDİNE DAYANILARAK DAHİ

SİGORTALILIKTAN SÖZ EDİLEMEZ, (07/06/2022). 523

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN HİZMET TESPİTİ

UYUŞMAZLIKLARINDA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (506

SAYILI KANUN); BU TARİHTEN SONRAKİ DÖNEM BAKIMINDAN İSE 5510

SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKMEKTE OLUP

UYUŞMAZLIK KONUSU DÖNEM DİKKATE ALINDIĞINDA DAVANIN YASAL

DAYANAĞI 5510 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİDİR, (07/06/2022). 523

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (08/06/2022) 524

SENETLE İSPAT KURALI GEREĞİNCE ARAŞTIRMA YAPILARAK SONUCA

GİDİLMESİ GEREKTİĞİNE DEĞİNEN DİRENME KARARI; PRİME ESAS KAZANÇ

TUTARININ TESPİTİ DAVALARININ NEVİ İTİBARİYLE RE’SEN ARAŞTIRMA

İLKESİNE TABİ OLMASI NEDENİYLE YERİNDE DEĞİLDİR,(08/06/2022) 524

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

KANUNU’NUN 16. MADDESİNDE İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK

VE ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR DÜZENLENMİŞTİR

(14/06/2022) 525

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU’NUN 79. MADDESİNDE İSE;

“YÖNETMELİKLE TESPİT EDİLEN BELGELERİ İŞVEREN TARAFINDAN

VERİLMEYEN VEYA ÇALIŞTIKLARI KURUMCA TESPİT EDİLEMEYEN

SİGORTALILAR ÇALIŞTIKLARINI, HİZMETLERİNİN GEÇTİĞİ YILIN SONUNDAN

BAŞLAYARAK 5 YIL İÇERİSİNDE MAHKEMEYE BAŞVURARAK ALACAKLARI

İLAM İLE İSPATLAYABİLİRLERSE, BUNLARIN MAHKEME KARARINDA

BELİRTİLEN AYLIK KAZANÇ TOPLAMLARI İLE PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI

NAZARA ALINIR,(14/06/2022) . 525

5510 SAYILI KANUN'UN 19. MADDESİNDE KURUMCA YETKİLENDİRİLEN

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ SAĞLIK KURULLARI TARAFINDAN

VERİLEN RAPORLARA İSTİNADEN KURUM SAĞLIK KURULUNCA MESLEKTE

KAZANMA GÜCÜ EN AZ %10 ORANINDA AZALMIŞ BULUNDUĞU TESPİT

EDİLEN SİGORTALININ SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE HAK

KAZANACAĞI HÜKME BAĞLANMIŞTIR,(15/06/2022) . 526

EŞİNDEN BOŞANDIĞI HÂLDE, BOŞANDIĞI EŞİYLE FİİLEN BİRLİKTE YAŞADIĞI

BELİRLENEN EŞ VE ÇOCUKLARIN, BAĞLANMIŞ OLAN GELİR VE AYLIKLARI

KESİLİR. BU KİŞİLERE ÖDENMİŞ OLAN TUTARLAR, 96. MADDE HÜKÜMLERİNE

GÖRE GERİ ALINIR, (15/06/2022). 526

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ VE HİZMET TESPİTİNE YÖNELİK

DAVALARIN KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRDİĞİ VE BU NEDENLE ÖZEL BİR

DUYARLILIK VE ÖZENLE YÜRÜTÜLMESİ İCAP ETTİĞİ YARGITAYIN

YERLEŞMİŞ İÇTİHADIDIR, (15/06/2022) 527

KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ; DAVA MALZEMESİNİN

HAZIRLANMASINDA, TARAFLARIN YANI SIRA HÂKİMİN DE GÖREVLİ

OLMASI HÂLİ OLUP BU İLKE KAMU YARARI GEREKÇESİNE DAYANIR VE

TARAFLARCA HAZIRLAMA İLKESİNİN İSTİSNASIDIR, (15/06/2022) . 527

BOZMA İLAMINA UYMA YA DA DİRENME KONUSUNU KARARA

BAĞLAMADAN ÖNCE DE HMK’NIN 373. MADDESİ UYARINCA BOZMA

 

İÇİNDEKİLER 75

İLAMINI VE DURUŞMA GÜNÜNÜ TARAFLARA KENDİLİĞİNDEN TEBLİĞ EDİP

TARAF TEŞKİLİNİ SAĞLAMASI GEREKMEKTEDİR, (21/06/2022)528

KAYNAK İŞLERİNDE ÇALIŞANLARDA” SIRALAMASI YAPILMIŞTIR.

ANLAŞILACAĞI ÜZERE, İTİBARİ HİZMET SÜRESİ HAK VE OLANAĞINDAN

YARARLANMAK İÇİN, MADDEDE YAZILI FİZİKSEL KOŞULLARLA BİRLİKTE İŞ

KOLU VE İŞYERİ ŞARTLARININ DA GERÇEKLEŞMESİ ZORUNLULUĞU

BULUNMAKTADIR,(22/06/2022)528

HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI HANGİ DÜRTÜYLE (SAİKLE) ORTAYA

ÇIKARSA ÇIKSIN, SONUÇTA HUKUK BAKIMINDAN SADECE VE SADECE

“KÖTÜYE KULLANMA” OLUP, HUKUK DÜZENİ TARAFINDAN

KORUNMAMAKTADIR, (22/06/2022) .529

KAZAYA UĞRAYAN SİGORTALI SAYILMALI; BU SİGORTALI BİR KAZAYA

UĞRAMALI VE UĞRANILAN KAZA 506 SAYILI KANUN'UN YUKARIDA

AYRINTISI AÇIKLANAN 11. MADDESİNİN (A) FIKRASINDA SAYILAN HÂL

VE DURUMLARDAN BİRİNDE MEYDANA GELMELİ; SİGORTALIYI HEMEN

VEYA SONRADAN BEDENCE VEYA RUHÇA ARIZAYA UĞRATAN BİR OLAY

BİÇİMİNDE GERÇEKLEŞMELİ; BU OLAY İLE SİGORTALININ UĞRADIĞI

ZARAR ARASINDA UYGUN İLLİYET (NEDENSELLİK) BAĞI

BULUNMALIDIR,(22/06/2022).529

SİGORTALILARIN BAZI HAKLARDAN YARARLANMALARI ÖNCELİKLE

KURUMA BİLDİRİLMELERİ, BELİRLİ SÜRE PRİM ÖDEMİŞ OLMALARI VE

KANUNUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİLERİN AÇIK BİR ŞEKİLDE BİLİNMESİ

KOŞULLARINA BAĞLIDIR,(22/06/2022).530

BİR MAHKEME KARARININ TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ BELİRLENİRKEN

TEMYİZ HAKKININ DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL

DURUM ESAS ALINMALI; KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN

KANUN HÜKMÜ TEMYİZ SINIRI YÖNÜNDEN HANGİ DÜZENLEMEYİ

İÇERİYOR İSE ONA BAĞLI KALINMALIDIR,(28/06/2022)530

İŞVEREN GÖZETME BORCU GEREĞİ ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLERİ İŞYERİNDE

MEYDANA GELEN TEHLİKELERDEN KORUMAK, ONLARIN YAŞAM,

BEDENSEL VE RUHSAL SAĞLIK BÜTÜNLÜKLERİNİ KORUMAK İÇİN İŞ

YERİNDE TEKNİK VE TIBBİ ÖNLEMLER DÂHİL OLMAK ÜZERE BİLİMSEL VE

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN GEREKLİ KILDIĞI TÜM ÖNLEMLERİ ALMAK

ZORUNDADIR,(29/06/2022)531

BELLİ BİR DÖNEMDEKİ ÇALIŞMALARIN TESPİTİ İSTEMİNİ İÇEREN HİZMET

TESPİTİ DAVASI, DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ OLMASA DA

506 SAYILI KANUN’UN 79. MADDESİNİN 10. FIKRASINDA DA (5510 SAYILI

KANUN’UN 86/9. MADDESİ) DÜZENLENDİĞİ ÜZERE ÖZÜNDE PRİME ESAS

KAZANÇLARININ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ TESPİTİ TALEBİNİ DE

İÇERMEKTEDİR, (29/06/2022)531

09.07.1987–05.08.2003 (DAHİL) DÖNEMİ BAKIMINDAN 506 SAYILI

KANUN’UN 3. MADDESİNİN II NUMARALI FIKRASININ (D) BENDİNDE

BELİRTİLEN EL HALICILIĞI DOKUMA İŞLERİNDE GEÇEN HİZMETİN UZUN

VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ ZORUNLU SİGORTALILIK OLARAK

DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ BELİRGİNDİR,(29/09/2022) 532

 

76 İÇİNDEKİLER

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

KANUNU’NUN 16. MADDESİNDE İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK

VE ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR DÜZENLENMİŞTİR,

(29/09/2022) 532

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU’NUN 79. MADDESİNİN 10.

FIKRASINDA İSE; “YÖNETMELİKLE TESPİT EDİLEN BELGELERİ İŞVEREN

TARAFINDAN VERİLMEYEN VEYA ÇALIŞTIKLARI KURUMCA TESPİT

EDİLEMEYEN SİGORTALILAR ÇALIŞTIKLARINI, HİZMETLERİNİN GEÇTİĞİ

YILIN SONUNDAN BAŞLAYARAK 5 YIL İÇERİSİNDE MAHKEMEYE

BAŞVURARAK ALACAKLARI İLAM İLE İSPATLAYABİLİRLERSE, BUNLARIN

MAHKEME KARARINDA BELİRTİLEN AYLIK KAZANÇ TOPLAMLARI İLE PRİM

ÖDEME GÜN SAYILARI NAZARA ALINIR,(29/09/2022) . 533

2926 SAYILI KANUN'UN 2. VE 3. MADDELERİ KAPSAMINDA KENDİ NAM VE

HESABINA TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARDAN KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN BELLİ BİR YAŞI DOLDURAN KADIN VE ERKEKLER

DIŞINDAKİLER BAKIMINDAN TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ZORUNLU

SİGORTALILIK NİTELİĞİNDE OLUP SİGORTALI OLMAK HAK VE

YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN VAZGEÇİLEMEZ VE KAÇINILAMAZ (2926 SAYILI

KANUN M.5),(27/09/2022) 533

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (506 SAYILI KANUN); BU

TARİHTEN SONRAKİ DÖNEM BAKIMINDAN İSE 5510 SAYILI KANUN

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKECEKTİR,(22/09/2022). 534

HMK'NIN 305. MADDESİNDE, HÜKÜMLERİN TAVZİHİ, HÜKMÜN MÜPHEM

OLMASI VEYA BİRBİRİNE AYKIRI (ÇELİŞİK) FIKRALAR İHTİVA ETMESİ

HÂLİNDE HÜKMÜN GERÇEK ANLAMININ MEYDANA ÇIKARILMASI İÇİN

BAŞVURULAN BİR YOL OLDUĞU BELİRTİLMİŞ OLUP HÜKMÜ DEĞİŞTİRECEK

NİTELİKTE TAVZİH KARARI VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR, (22/09/2022). 534

İŞVERENİN 506 SAYILI KANUN’UN 79. MADDESİNDE VE BU HÜKME PARALEL

DÜZENLEMELER İÇEREN YÖNETMELİKLERDE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ

YERİNE GETİRMEMESİ HÂLİNDE SİGORTALILARIN SOSYAL RİSKLERE KARŞI

SAVUNMASIZ KALMA İHTİMALİ ORTAYA ÇIKACAKTIR. İŞTE BU DURUMUN

ÖNÜNE GEÇİLEBİLMESİ İÇİN KOŞULLARI OLUŞTUĞUNDA SOSYAL GÜVENLİK

KURUMUNA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE YÖNELİK

OLARAK ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI İLE RE'SEN BELGE DÜZENLEME VE PRİM

TAHAKKUK ETME YETKİSİ TANINMIŞTIR,(22/09/2022) 535

506 SAYILI KANUN'UN 108. MADDESİNE GÖRE, “MALULLÜK, YAŞLILIK VE

ÖLÜM SİGORTALARININ UYGULANMASINDA NAZARA ALINACAK

SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI, SİGORTALININ, YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMIŞ 5417 VE 6900 SAYILI KANUNLARA VEYA BU KANUNA TABİ

OLARAK İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTİR, (05/10/2022). 535

20.04.1982 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 2654 SAYILI KANUN İLE 1479

 

SAYILI KANUN’UN 24. MADDESİ TEKRAR DEĞİŞTİRİLEREK ZORUNLU BAĞ-

KUR SİGORTALILIĞI İÇİN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMASI ŞARTI

 

GETİRİLMİŞ ANCAK GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR İÇİN MESLEK

KURULUŞUNA KAYITLI OLMA YETERLİ GÖRÜLMÜŞTÜR, (05/10/2022) 536

 

İÇİNDEKİLER 77

İŞVEREN, İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN

GEREKLİ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK, ARAÇ VE GEREÇLERİ NOKSANSIZ

BULUNDURMAK; İŞÇİLER DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA

ALINAN HER TÜRLÜ ÖNLEME UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR, (11/10/2022) 536

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (11/10/2022).536

HMK’NIN 362/1-(A) MADDESİ UYARINCA “MİKTAR VEYA DEĞERİ KIRKBİN

TÜRK LİRASINI (BU TUTAR DAHİL) GEÇMEYEN DAVALARA İLİŞKİN

KARARLAR” HAKKINDA TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAZ,(18/10/2022) .537

HUKUKİ YARAR, (18/10/2022) 537

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLENMEMİŞ VEYA DÜZENLENMESİNE KARŞIN

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE KURUMA VERİLMEMİŞ, SÜRESİ

İÇERİSİNDE KURUMA VERİLEN DÖNEM BORDROLARI İLE BİLDİRİM

YAPILMAMIŞ, ÇALIŞMANIN VARLIĞI YÖNÜNDE SİGORTA MÜFETTİŞİNCE

HERHANGİ BİR TESPİT YAPILMAMIŞ İSE HİZMETLERİN TESPİTİNİ TALEP

EDEN KİŞİLERİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇMEDEN DAVA AÇMASI

ZORUNLUDUR,(19/10/2022) 538

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (506 SAYILI KANUN); BU

TARİHTEN SONRAKİ DÖNEM BAKIMINDAN İSE 5510 SAYILI KANUN

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKECEKTİR, (19/10/2022) 538

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 294. MADDESİNİN 3.

FIKRASINDA İSE “HÜKMÜN TEFHİMİ, HER HÂLDE HÜKÜM SONUCUNUN

DURUŞMA TUTANAĞINA GEÇİRİLEREK OKUNMASI SURETİYLE OLUR,

(19/10/2022).539

ÜZERE ÇEKİŞMELİ YARGIDA KURAL OLARAK DURUŞMA YAPILMASI

ZORUNLUDUR. BUNA GÖRE HÂKİM İDDİA VE SAVUNMA HAKLARINI

KULLANABİLMELERİ İÇİN TARAFLARI DURUŞMAYA ÇAĞIRMAK

ZORUNDADIR. KANUNUN GÖSTERDİĞİ İSTİSNALAR DIŞINDA HÂKİM

TARAFLARI DİNLEMEDEN VEYA İDDİA VE SAVUNMALARINI BİLDİRMELERİ

İÇİN KANUNA UYGUN BİÇİMDE DAVET ETMEDEN HÜKMÜNÜ VEREMEZ,

(19/10/2022).539

OMUT OLAYA 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU (6762 SAYILI TTK) İLE

818 SAYILI BORÇLAR KANUNU (BK) HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

GEREKTİĞİ AÇIKTIR,(20/10/2022)540

MALÛLLÜK AYLIĞI,(20/10/2022).540

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN HİZMET TESPİTİ

UYUŞMAZLIKLARINDA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (506

SAYILI KANUN); BU TARİHTEN SONRAKİ DÖNEM BAKIMINDAN İSE 5510

SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKMEKTE OLUP

UYUŞMAZLIK KONUSU DÖNEM DİKKATE ALINDIĞINDA DAVANIN YASAL

DAYANAĞI 5510 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİDİR,(20/10/2022).541

SİGORTALILIĞIN OLUŞUMU İÇİN FİİLÎ ÇALIŞMA OLGUSUNUN VARLIĞI

ZORUNLUDUR. FİİLİ VE GERÇEK BİR ÇALIŞMANIN VARLIĞI TESPİT

EDİLMEDİĞİ SÜRECE SİGORTALILIKTAN SÖZ EDİLEMEZ,(20/10/2022) .541

MAHKEME KARARLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN BU BİÇİM KURALLARI, YARGIDA AÇIKLIK

VE NETLİK PRENSİBİNİN GEREĞİDİR. AKSİ HÂL, YENİ TEREDDÜT VE İHTİLÂFLAR

YARATIR. HATTA GİDEREK DENEBİLİR Kİ, DAVA İÇİNDEN DAVALAR DOĞAR,

HÜKMÜN HEDEFİNE ULAŞILMASINI ENGELLER, KAMU DÜZENİ VE BARIŞI

OLUŞTURULAMAZ,(20/10/2022)542

 

78 İÇİNDEKİLER

YARGITAYIN KARARLILIK KAZANMIŞ UYGULAMASI İLE DE TARIM BAĞ-KUR

SİGORTALILIĞININ KANITLANMASI YÖNÜNDE ZİRAİ KURULUŞLARIN

KAYITLARI KARİNE OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR, (27/10/2022) 542

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK ÇALIŞILMAYA

BAŞLANILDIĞI TARİHTEN SONRAKİ YAŞ DÜZELTMELERİNİN DİKKATE

ALINMAYACAĞINI ÖNGÖREN İTİRAZ KONUSU KURALIN, SOSYAL

GÜVENLİK SİSTEMİNİN KİMİ AKSAKLIKLARA YOL AÇMADAN

SÜRDÜRÜLMESİ AMACINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENDİĞİ

KUŞKUSUZDUR,(27/10/2022) 542

KESİNLİK SINIRI KAMU DÜZENİNDEN OLUP BİR MAHKEME KARARININ

TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ BELİRLENİRKEN TEMYİZ HAKKININ

DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL DURUM ESAS

ALINMALI, (27/10/2022) 543

GEREK PRİM BORCUNUN AİT OLDUĞU DÖNEMDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN

MÜLGA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU’NUN (506 SAYILI

KANUN) 80. MADDESİ, GEREKSE 01.10.2008 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

KANUNU’NUN (5510 SAYILI KANUN) 88. MADDESİ PİRİMLERİN

ZAMANINDA VE DÜZENLİ OLARAK TAHSİLİNİ SAĞLAMAYA

YÖNELİKTİR,(02/11/2022) . 543

YARGITAYIN KARARLILIK KAZANMIŞ UYGULAMASI İLE DE TARIM BAĞ-KUR

SİGORTALILIĞININ KANITLANMASI YÖNÜNDE ZİRAİ KURULUŞLARIN

KAYITLARI KARİNE OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR, (08/11/2022) 544

7036 SAYILI KANUN’UN 7. MADDESİNİN GEREKÇESİNDE HMK’NIN 103.

MADDESİNİN 1. FIKRASININ (Ç) BENDİ GEREĞİNCE HİZMET AKDİ VEYA İŞ

SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE İŞÇİLERİN AÇTIKLARI DAVALARIN İLK DERECE

MAHKEMELERİNDE ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTIR,

(09/11/2022) 544

KURUMCA TESPİT EDİLEMEYEN SİGORTALILAR ÇALIŞTIKLARINI,

HİZMETLERİNİN GEÇTİĞİ YILIN SONUNDAN BAŞLAYARAK 5 YIL İÇERİSİNDE

MAHKEMEYE BAŞVURARAK ALACAKLARI İLAM İLE İSPATLAYABİLİRLERSE,

BUNLARIN MAHKEME KARARINDA BELİRTİLEN AYLIK KAZANÇ

TOPLAMLARI İLE PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI NAZARA ALINIR.” ŞEKLİNDE

DÜZENLENMİŞ OLUP 5510 SAYILI KANUN'UN 86/9. MADDESİNDEKİ

DÜZENLEME DE AYNI DOĞRULTUDADIR, (09/11/2022) . 545

SİGORTALI OLARAK ÇALIŞABİLMENİN TEMEL KOŞULU, HİZMET

SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMANIN BULUNMASIDIR. BU ANLAMDA BİR

SÖZLEŞME, HİZMET SÖZLEŞMESİ OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİNDE

SİGORTALILIKTAN SÖZ EDİLMESİ DE MÜMKÜN OLMAYACAKTIR,

(09/11/2022) 545

506 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 81. MADDENİN (A) BENDİ UYARINCA 4447

SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜKTEN TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN

HÜKÜMLERE GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINA HAK KAZANMIŞ

OLANLAR İLE SİGORTALILIK SÜRESİ 18 YIL VE DAHA FAZLA KADINLAR VE

SİGORTALILIK SÜRESİ 23 YIL VE DAHA FAZLA OLAN ERKEKLER HAKKINDA

4447 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE YÜRÜRLÜKTE

BULUNAN HÜKÜMLER UYGULANACAKTIR,(10/11/2022) 546

 

İÇİNDEKİLER 79

SOSYAL SİGORTALARIN BELİRGİN ÖZELLİĞİ ZORUNLU OLUŞU VE SİGORTALI

OLMA HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN VAZGEÇİLEMEMESİDİR. SİGORTALILIĞIN

ZORUNLU OLUŞUNUN İSTİSNALARINDAN BİRİSİ “İSTEĞE BAĞLI”

SİGORTALILIKTIR, (10/11/2022) 546

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN HİZMET TESPİTİ

UYUŞMAZLIKLARINDA 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (506

SAYILI KANUN); BU TARİHTEN SONRAKİ DÖNEM BAKIMINDAN İSE 5510

SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKMEKTE OLUP

UYUŞMAZLIK KONUSU DÖNEM DİKKATE ALINDIĞINDA DAVANIN YASAL

DAYANAĞI 5510 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİDİR,(10/11/2022).547

HUKUKİ YARAR BULUNUP BULUNMAMASI, (15/11/2022) 547

KANUN YOLAARI, (15/11/2022).547

5510 SAYILI KANUN'UN 13. MADDESİNDEKİ DÜZENLEMEDE “SİGORTALI”

KAVRAMI ESAS ALINMIŞ, SİGORTALININ ÇIRAK OLUP OLMAMASI

YÖNÜNDEN HERHANGİ BİR AYIRIM YAPILMAMIŞTIR,(17/11/2022).548

2089 SAYILI KANUN/KANUN 4. MADDESİNDE ÇIRAK; “BU KANUNA TABİ BİR

SANATI, O SANAT İÇİN DÜZENLENEN TEORİK VE PRATİK ÖĞRENİM

PROGRAMINA GÖRE O İŞ YERİNDE ÖĞRENMEK AMACI İLE BİR ÇIRAKLIK

SÖZLEŞMESİ İLE BİR İŞYERİ SAHİBİNİN HİZMETİNE GİREN KİMSE” OLARAK

TANIMLAMIŞTIR, (17/11/2022).548

İŞVEREN İLE KURUM ARASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI

BULUNMAKTA OLUP HUKUK GENEL KURULUNUN 27.10.2022 TARİHLİ VE

2021/(21)10-551 E., 2022/1405 K. SAYILI KARARI DA AYNI YÖNDEDİR,

(17/11/2022).549

KESİNLİK SINIRI KAMU DÜZENİNDEN OLUP BİR MAHKEME KARARININ

TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ BELİRLENİRKEN TEMYİZ HAKKININ

DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL DURUM ESAS

ALINMALI,(22/11/2022)549

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA TABİ HİZMETİ BULUNMAYAN İSTEK

SAHİPLERİNİN SİGORTALILIKLARININ BAŞLANGIÇ TARİHİ, BORÇLARINI

TAMAMEN ÖDEDİKLERİ TARİHTEN BORÇLANILAN GÜN SAYISI KADAR

GERİYE GÖTÜRÜLEN TARİHTİR, (24/11/2022) 550

KANUN YOLLARI, (24/11/2022) .550

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (29/11/2022).550

HÂLİYLE BAĞIŞLANMAZ KUSURUN SOSYAL SİGORTA HAKLARINA ETKİSİ

KALDIRICI VE YİTİRİCİ DEĞİL EKSİLTİCİ VE AZALTICIDIR, (29/11/2022) .551

İYİ YÖNETİŞİM İLKESİ, (29/11/2022) .551

BİR ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİYLE HUKUKÎ VARLIĞININ TAMAMEN

ORTADAN KALKMASINI İFADE EDEN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

BİRBİRİNDEN TAMAMEN FARKLI DURUMLARDIR, (01/12/2022) .552

TEBLİGAT, (01/12/2022) .552

(HMK) 90. MADDESİ;”(1) SÜRELER KANUNDA BELİRTİLİR VEYA HAKİM

TARAFINDAN TESPİT EDİLİR. KANUNDA BELİRTİLEN İSTİSNAİ DURUMLAR

DIŞINDA, HAKİM KANUNDAKİ SÜRELERİ ARTIRAMAZ VEYA EKSİLTEMEZ.”

ŞEKLİNDEDİR., (01/12/2022) .553

 

80 İÇİNDEKİLER

KURUMUN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEYEN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ

TAHSİLİNDE, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USÛLÜ

HAKKINDA KANUNUN 51 İNCİ, 102 NCİ VE 106 NCI MADDELERİ HARİÇ,

DİĞER MADDELERİ UYGULANIR, (06/12/2022). 553

TEMYİZ HAKKININ DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL

DURUM ESAS ALINMALI; KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN

KANUN HÜKMÜ TEMYİZ SINIRI YÖNÜNDEN HANGİ DÜZENLEMEYİ

İÇERİYOR İSE ONA BAĞLI KALINMALIDIR, (08/12/2022) 554

İŞ KAZASININ MEYDANA GELDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN

MEVZUAT KAPSAMINDA BİR KAZANIN HANGİ “HAL VE DURUMLARDA” İŞ

KAZASI SAYILACAĞI “YER VE ZAMAN” KOŞULLARIYLA SINIRLANARAK

BELİRTİLMİŞTİR,(08/12/2022)  554

SAHTE SİGORTALILIĞA DAYANAN DAVALAR, ÖZÜ İTİBARİYLE SAHTE

OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK İPTAL EDİLEN ÇALIŞMANIN GERÇEK OLDUĞU

İSTEMİNİ İÇERDİĞİNDEN ESASINDA HİZMET TESPİTİ İÇERİKLİ DAVA

TÜRLERİNDENDİR.BU TÜR DAVALARIN KANITLANMASI YÖNÜNDE ÖZEL

BİR YÖNTEM ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR,(08/12/2022) 555

İLK TESCİL TARİHİNDE ELLİSEKİZ YAŞINI DOLDURAN KADINLARLA, ALTMIŞ

YAŞINI DOLDURAN ERKEKLER İSTEKLERİ HALİNDE KAPSAMA ALINIRLAR,

(13/12/2022) 555

HİZMET BORÇLANMASI, (13/11/2022). 556

KESİN HÜKMÜN AMACI KİŞİLER ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN HEM

KESİNLEŞME ANI HEM DE GELECEK İÇİN ÇÖZÜMLENMESİDİR, (15/12/2022) . 556

İTİRAZ PROSEDÜRÜ TAMAMLANMADIĞI HÂLDE ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMİŞ

VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLEREK İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMIŞ İSE

MAHKEMECE 506 SAYILI KANUN'UN 140. (5510 SAYILI KANUN'UN 102)

MADDESİNDEKİ PROSEDÜRÜN SONUÇLANMASI BEKLENMELİ, BU KAPSAMDA

OLMAK ÜZERE İDARE MAHKEMESİNDE AÇILMIŞ DAVANIN SONUCU BEKLETİCİ

MESELE YAPILMALIDIR, (15/12/2022) 556

SİGORTALIDA OLUŞAN MESLEKTE GÜÇ KAYBI ORANI VE BU ORANIN NE

ZAMAN MEYDANA GELDİĞİNİN SAPTANMASI ANCAK BU HUSUSTA YASAL

ÇERÇEVEDE BİR RAPORUN ALINMIŞ OLMASINA BAĞLIDIR, (15/12/2022) 557

MADDİ OLAYLARI VE YASAK EYLEMLERİN VARLIĞINI BELİRLEYEN CEZA

MAHKEMESİ KARARI, TARAFLAR YÖNÜNDEN KESİN DELİL NİTELİĞİNİ

TAŞIR,(15/12/20222). 557

HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ İLİŞKİSİ İSE İŞÇİ YÖNÜNDEN

İŞVERENE İÇTEN BAĞLILIK (SADAKAT BORCU), İŞVEREN YÖNÜNDEN İŞÇİYİ

KORUMAK VE GÖZETMEK BORCU ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAR (15/12/2022)  558

BİR SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN ESER SÖZLEŞMESİ Mİ YOKSA HİZMET

SÖZLEŞMESİ Mİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİNE GELİNCE; TBK’NIN 393.

MADDESİNDE HİZMET SÖZLEŞMESİ EMEK AĞIRLIKLI İKEN, ESER

SÖZLEŞMESİ BECERİYE DAYALI SONUÇ AĞIRLIKLIDIR, (15/12/2022) . 558

FİİLİ VEYA GERÇEK ÇALIŞMAYI ORTAYA KOYACAK BELGELER, İŞE GİRİŞ

BİLDİRGESİYLE BİRLİKTE, 506 SAYILI KANUN’UN 79. MADDESİNDE BELİRTİLEN

VE SİGORTALININ ÇALIŞMA GÜN SAYISINI, KAZANÇ DURUMUNU, ÇALIŞMA

TARİHLERİYLE BİRLİKTE ORTAYA KOYAN AYLIK SİGORTA GÜN BİLDİRGELERİ

İLE SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ’NDE BELİRTİLEN DÖRT AYLIK

DÖNEM BORDROLARI GİBİ KURUMA VERİLMESİ ZORUNLU BELGELERDİR,

(20/12/2022). 559

 

İÇİNDEKİLER 81

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (01/12/2022).559

2926 SAYILI KANUN'UN 10. MADDESİNDE BELİRTİLEN TARIMSAL KURUM

VE KURULUŞLARA İLİŞKİN KAYITLARIN TARIMSAL FAALİYETİN VARLIĞINA

KARİNE OLUŞTURMASI, (21/12/2022) .560

TEMYİZ İSTEMİ, (21/12/2022) .560

1479 SAYILI KANUN'UN 79. MADDESİNDE DÜZENLENEN İSTEĞE BAĞLI

SİGORTALILIĞIN GEÇERLİLİĞİ İÇİN KURUMA TALEPTE BULUNMAK VE

SİGORTALILIK SÜRESİNE İLİŞKİN PRİMLERİ ÖDEMEK GEREKMEKTEDİR,

(21/12/2022).561

ELDEKİ DAVA HİZMET TESPİT DAVASI OLUP HUKUK GENEL KURULUNUN

27.10.2022 TARİHLİ VE 2021/(21)10-551 E., 2022/1405 K. SAYILI KARARINDA

DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE BU DAVALARDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE

İŞVEREN ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI BULUNMAKTADIR,

(21/12/2022)561

KANUN YOLLARI, (01/02/2023) .562

FİİLİ ÇALIŞMANIN VARLIĞININ HANGİ KANIT VE OLGULARLA

BELİRLENECEĞİ (08/02/2023).562

FİİLİ ÇALIŞMANIN HANGİ KANIT VE OLGULARLA BELİRLENECEĞİ,

(08/02/2023).562

KARARIN GEREKÇESİNİN DE SONUCU İLE TAM BİR UYUM İÇİNDE O

DAVAYA KONU MADDİ OLGULARIN MAHKEMECE NASIL

NİTELENDİRİLDİĞİ,(15/02/2023)563

OLAYIN İŞ KAZASI OLDUĞUNUN VEYA OLMADIĞININ TESPİTİ,(15/02/2023) 563

MİKTAR VE DEĞERİ KESİNLİK SINIRINI GEÇMEYEN DAVALARA İLİŞKİN NİHAİ

KARARLAR, (15/02/2023) .563

SİGORTALILARIN BAZI HAKLARDAN YARARLANMALARI ÖNCELİKLE

KURUMA BİLDİRMELERİ, BELİRLİ SÜRE PRİM ÖDEMİŞ OLMALARI VE

KANUNUN GEREKTİRDİĞİ BİLGİLERİN AÇIK BİR ŞEKİLDE BİLİNMESİ

KOŞULLARINA BAĞLIDIR, (22/02/2023)564

BİR DAVANIN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN VEYA BİRDEN FAZLA

KİŞİ ALEYHİNE AÇILABİLMESİ İÇİN AYNI TARAFTA YER ALANLAR

ARASINDA HUKUKİ BİR BAĞLANTI BULUNMASI, (01/03/2023)564

HUKUKİ YARAR KAVRAMININ TESPİT DAVASINDAKİ YANSIMASININ NE

OLACAĞININ AYRICA İRDELENMESİ, (01/03/2023) 565

MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI  ̧(01/03.2023).565

TESPİT DAVALARININ KÖTÜYE KULLANILMASININ ENGELLENMESİ VE BU

DAVALARIN KABULE ŞAYAN OLABİLMESİ İÇİN İDDİA EDİLEN TEHLİKENİN

CİDDİ VE DAVACININ HUKUKİ DURUMUNA ZARAR VERECEK NİTELİKTE

GÜNCEL OLMASI,(01.03.2023) .565

HAK SAHİPLİĞİ SIFATININ KAZANILDIĞI TARİHİN İRDELENMESİ,

(15.03.2023)566

ÖLÜM SİGORTASI İLE RİSK ALTINDA OLAN HAK SAHİPLERİNİN SOSYAL

GÜVENLİK HAKLARININ KORUNMA ALTINA ALINMASI, (15.03.2023) .566

HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İLE İLGİLİ YASAL

MEVZUATIN İNCELENMESİ (15.03.2023) 566

 

82 İÇİNDEKİLER

HAK SAHİPLİĞİ HAKKININ DOĞDUĞU TARİHDEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

İLE DÜZENLENEN ŞARTLARIN DİKKATE ALINMASI, (15.03.2023) . 567

HAK SAHİPLİĞİ SIFATININ KAZANILDIĞI TARİHİN İRDELENMESİ, (15.03.2023. 567

SİGORTALIYA İLİŞKİN KOŞULLARIN ÖLÜM TARİHİNDE;HAK SAHİBİNE İLİŞKİN

KOŞULLARIN İSE HAK SAHİPLİĞİ SIFATININ KAZANILDIĞI TARİHTE YÜRÜTLÜKTE

OLAN MEVZUAT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (15.03.2023) 568

YASAYA UYGUN OLAN DİRENME KARARININ ONANMASI, (22.03.2023). 568

BİR SÖZLEŞME,HİZMET SÖZLEŞMESİ OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİNDE

SİGORTALILIKTAN SÖZ EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI, (29.03.2023) 568

İLK DERECE MAHKEMESİNCE YAPILAN YARGILAMA TÜMÜYLE

TEKRARLANMAYIP SADECE YANLIŞLIK YA DA EKSİKLİK TESPİT EDİLEN

NOKTALARDA YARGILAMA YAPILARAK DELİLLER TOPLANIP

DEĞERLENDİRİLDİKTEN SONRA KARARIN DÜZELTİLMESİ, (29.03.2023) 569

ÖZEL DAİRENİN BOZMA KARARINA UYULMASI İLE DAVALI KURUM LEHİNE

USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTUĞU,(05.04.2023) 569

SİGORTALININ BİLDİRİM YAPILMAYAN DÖNEMLERDEKİ ÇALIŞMALARININ

TESPİTİNİ İSTEMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNMASI,(05/04/2023). 569

SİGORTALI OLARAK ÇALIŞABİLMENİN TEMEL KOŞULU, HİZMET

SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMANIN BULUNMASIDIR, (26/04/2023). 570

SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN YAZILI İSTEKTE

BULUNMASI ZORUNLULUĞU (26.04.2023)  570

BİR SÖZLEŞME,HİZMET SÖZLEŞMESİ OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİNDE

SİGORTALILIKTAN SÖZ EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI, (26.04.2023) 571

SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KAZANILMASI,(03/05/2023). 571

SİGORTALI OLARAK ÇALIŞABİLMENİN TEMEL KOŞULU, HİZMET

SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMANIN BULUNMASIDIR, (03/05/2023  571

FİİLİ ÇALIŞMANIN VARLIĞININ HANGİ KANIT VE OLGULARLA

BELİRLENECEĞİ, (03/05/2023) . 572

ÖLÜM AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULUN HAKKIN KÖTÜYE

KULLANILARAK SAĞLANMAK İSTENMESİ SOSYAL GÜVENLİK HAKKIYLA

BAĞDAŞTIRILMAMASI, (17/05/2023) 572

İDDİANIN VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI UYGULANMAZ YİNE

HAKİM KESİN DELİLLERLE BAĞLI DEĞİLDİR,(17/05/2023) 573

DAVACININ HAK KAZANDIĞI FİİLİ HİZMET ZAMMI KAVRAMI, (24/05/2023. 573

MAHKEMECE DÜZENLENECEK KISA VE GEREKÇELİ KARARLARIN BOZMA

KARARINA HANGİ AÇILARDAN UYULUP UYULMADIĞI, (24/05/2023),  573

FARAZİ SİGORTALILIK, (24/05/2023). 574

FARAZİ SİGORTALILIK, (24/05/2023). 574

FARAZİ SİGORTALILIK,(24/05/2023) 575

FİİLİ HİZMET MÜDDETİ, (24/05/2023). 575

USULİ KAZANILMIŞ HAK OLGUSU, (31/05/2023) . 575

TÜRKİYENİN’NİN İMZALADIĞI SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ

ARASINDA SADECE İŞVİÇRE İLE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK

SÖZLEŞMESİNDE KESİLEN PRİMLERİN TRANSFERİNE İLİŞKİN

DÜZENLEMENİN MEVCUTLUĞU, (07/06/2023). 576

 

İÇİNDEKİLER 83

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN

SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ,

(07/06/2023).576

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (14/06/2023).577

USUL KANUNLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİN ZAMAN

BAKIMININDAN UYGULANMASI, (21/06/2023.577

SİGORTALI SAYILANLAR, (21/06/2023).578

TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ KANITLANMASI YÖNÜNDE ZİRAİ

KURULUŞLARIN KAYITLARININ KARİNE OLARAK KABUL EDİLMESİ,

(21/06/2023).578

KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEMESİ KURALININ BAZI İSTİSNALARI,

(21/06/2023).578

MADDİ VAKIALAR, TEK BAŞLARINA TESPİT DAVASININ KONUSUNU

OLUŞTURMAZ, (05/07/2023)579

BU HAK KAMU DÜZENİNE İLİŞKİ OLDUĞUNDAN SOSYAL GÜVENLİK

HAKKINI KONU EDİNEN DAVALARDA KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ

UYGULANIR,(12/07/2023)579

SİGORTALI OLARAK ÇALIŞABİLMENİN TEMEL KOŞULU,HİZMET

SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMANIN BULUNMASI, (13/09/2023).580

SİGORTALILARIN BAZI HAKLARDAN YARARLANMALARI İÇİN ÖCELİKLE

KURUMA BİLDİRMESİ GEREKTİĞİ, (13/09/2023) 580

DAVALILARIN BİRDEN ÇOK OLMASI DURUMUNDA TEMYİZ ETMEYEN

DAVALI TARAF YÖNÜNDEN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ, (20/09/2023) 581

TANIKLARIN HİZMET TESPİTİ İSTENEN TARİHTE İŞYERİ VEYA KOMŞU İŞYERİ

SİGORTALISI YA DA İŞVERENİ OLUP OLMAMASININ ARAŞTIRILMASI,

(27/09/2023).581

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI KALDIEILIP

YENİDEN ESAS HAKKINDA HÜKÜM KURULMAKLA İLK DERECE MAHKEMESİ

KARARI HAYTİYETİNİ KAYBETMESİ, (27/09/2023581

ÇALIŞMA OLGUSU HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLECEĞİNDEN BU

DAVALARDA İŞYERİNDE TUTULMASI GEREKLİ DOSYALAR İLE KURUMDAKİ

BELGE VE KANITLARDAN YARARLANILMASI, (27/09/2023) 582

TESPİTİ İSTENEN DÖNEMDE KİŞİNİN SİGORTALI NİTELİĞİ TAŞIYIP

TAŞIMADIĞI İLE YAPILAN İŞİN KANUN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN

ARAŞTIRILMASI, (04/10/2023)582

DAVA TEVKİFAT AİDİYETİNİN TESPİTİ İSTEMİ,(11/10/2023) . 583

SİGORTALI SAYILANLAR, (18/10/2023).583

TARAF EHLİYETİ, (1.11.2023).583

TÜRKİYE'DE ÇALIŞIP BELLİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDA

BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARI İLE YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN SOSYAL

GÜVENCELERİ AÇISINDAN BİR FARKLILIK KALMAMIŞTIR, (15/11/2023) .584

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA TABİ HİZMETİ BULUNMAYAN İSTEK

SAHİPLERİNİN SİGORTALILIKLARININ BAŞLANGIÇ TARİHİ, BORÇLARINI

TAMAMEN ÖDEDİKLERİ TARİHTEN BORÇLANILAN GÜN SAYISI KADAR

GERİYE GÖTÜRÜLEN TARİHTİR,(15/11/2023) .584

 

84 İÇİNDEKİLER

İLAÇ BEDELİNİN KURUMCA KARŞILANMASI YÖNÜNDEN ÖNGÖRÜLEN

“HASTANIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI VE HASTALIĞIN İYİLEŞMESİ”

KOŞULUNUN HASTALIĞIN MAHİYETİ DİKKATE ALINDIĞINDA KATI BİR

YAKLAŞIM OLMASI, (22/11/2023) 585

İLAÇ BEDELİNİN KURUMCA KARŞILANMASI YÖNÜNDEN ÖNGÖRÜLEN

“HASTANIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI VE HASTALIĞIN İYİLEŞMESİ”

KOŞULUNUN HASTALIĞIN MAHİYETİ DİKKATE ALINDIĞINDA KATI BİR

YAKLAŞIM OLMASI, (22/11/2023) 585

HASTANIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI VE HASTALIĞIN İYİLEŞMESİ”

KOŞULUNUN HASTALIĞIN MAHİYETİ DİKKATE ALINDIĞINDA KATI BİR

YAKLAŞIM OLMASI, (22/11/2023) 586

HASTANIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI VE HASTALIĞIN İYİLEŞMESİ”

KOŞULUNUN HASTALIĞIN MAHİYETİ DİKKATE ALINDIĞINDA KATI BİR

YAKLAŞIM OLDUĞU, (22/11/2023) 587

DAVAYA KONU İLACIN DAVACININ HASTALIĞININ İLERLEMESİNE ENGEL OLUP

OLMADIĞI VEYA GERİLEMESİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI, YAŞAM KALİTESİNİ

ARTIRIP ARTIRMADIĞI, YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASINA KATKIDA BULUNUP

BULUNMADIĞI KONUSUNDA SAĞLIK KURULU RAPORU ALINARAK

SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ, (29/11/2023). 587

DAVAYA KONU İLACIN DAVACININ HASTALIĞININ İLERLEMESİNE ENGEL

OLUP OLMADIĞI VEYA GERİLEMESİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI, YAŞAM

KALİTESİNİ ARTIRIP ARTIRMADIĞI, YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASINA

KATKIDA BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA SAĞLIK KURULU

RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ,

(29/11/2023) 588

DAVAYA KONU İLACIN DAVACININ HASTALIĞININ İLERLEMESİNE ENGEL

OLUP OLMADIĞI VEYA GERİLEMESİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI, YAŞAM

KALİTESİNİ ARTIRIP ARTIRMADIĞI, YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASINA

KATKIDA BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA SAĞLIK KURULU

RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ

GEREKLİLİĞİ,(29/11/2023). 589

DAVAYA KONU İLACIN DAVACININ HASTALIĞININ İLERLEMESİNE ENGEL OLUP

OLMADIĞI VEYA GERİLEMESİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI, YAŞAM KALİTESİNİ

ARTIRIP ARTIRMADIĞI, YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASINA KATKIDA BULUNUP

BULUNMADIĞI KONUSUNDA SAĞLIK KURULU RAPORU ALINARAK

SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ, (29/11/2023). 589

DAVAYA KONU İLACIN DAVACININ HASTALIĞININ İLERLEMESİNE ENGEL

OLUP OLMADIĞI VEYA GERİLEMESİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI, YAŞAM

KALİTESİNİ ARTIRIP ARTIRMADIĞI, YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASINA

KATKIDA BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA SAĞLIK KURULU

RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ,

(29/11/2023) 590

DAVAYA KONU İLACIN DAVACININ HASTALIĞININ İLERLEMESİNE ENGEL

OLUP OLMADIĞI VEYA GERİLEMESİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI, YAŞAM

KALİTESİNİ ARTIRIP ARTIRMADIĞI, YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASINA

KATKIDA BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA SAĞLIK KURULU

RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ,

(29/11/2023) 591

 

İÇİNDEKİLER 85

DAVAYA KONU İLACIN DAVACININ HASTALIĞININ İLERLEMESİNE ENGEL

OLUP OLMADIĞI VEYA GERİLEMESİNİ SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI, YAŞAM

KALİTESİNİ ARTIRIP ARTIRMADIĞI, YAŞAM SÜRESİNİN UZAMASINA

KATKIDA BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA SAĞLIK KURULU

RAPORU ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ,

(29/11/2023).591

İŞVEREN, İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN

GEREKLİ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK, ARAÇ VE GEREÇLERİ NOKSANSIZ

BULUNDURMAK; İŞÇİLER DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA

ALINAN HER TÜRLÜ ÖNLEME UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR, (13/12/2023) 592

BİR SÖZLEŞME, HİZMET SÖZLEŞMESİ OLARAK KABUL EDİLMEDİĞİNDE

SİGORTALILIKTAN DA SÖZ EDİLMESİ DE MÜMKÜN OLMAYACAKTIR,

DAVACININ İPTAL EDİLEN UYUŞMAZLIK KONUSU ÇALIŞMALARININ

GERÇEK VE FİİLİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (13/12/2023) .593

 

11.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

ANONİM ŞİRKETLERDE İMTİYAZ,.596

MARKANIN VE TİCARET UNVANININ KORUNMASI, (18.01.2022) 596

BİR MARKANIN BİR BAŞKA MARKA İLE BENZER OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

(20.01.2023)597

USULÜNE UYGUN OLMAYAN DİRENME KARARI, (25.01.2022) 597

SÖZLEŞME, -BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI, -İMKANSIZLIK, -

TESLİM YERİ, -MÜCBİR SEBEP, (25.01.2023).597

TEMLİK CİROSU, -REHİN CİROSU, -ÇEK, (25.1.2022)598

ANONİM ŞİRKETLERDE, ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE ŞİRKET TÜZEL

KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ, (25.01.2022).598

FATURA, (27.01.2022)598

İSPAT, -İSPAT YÜKÜ, - MAHKEME TARAFINDAN GÖNDERİLEN İHTARA

RAĞMEN TİCARÎ DEFTERLERİNİ DOSYAYA SUNULMAMASI, (27.01.2022) .599

MARKA, -MARKA KORUMASI, -BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ, (27.01.2023)599

MENFİ TESPİT DAVASI, -KIYMETLİ EVRAK, -KAMBİYO SENEDİNİN

BEDELSİZLİĞİ, (08.02.2022) .599

TİCARET HAKKI VE REKABET ÖZGÜRLÜĞÜ, HAKSIZ REKABET KURALLARI,

(08.02.2022)600

SORUMLULUK KAVRAMI, (08.02.2022) .600

DAVALI BANKA NEZDİNDEKİ MAAŞ HESAPLARINDAN BLOKE, REHİN,

HAPİS, VİRMAN VE MAHSUP İŞLEMLERİ SURETİYLE ALACAĞINI TAHSİL

YETKİSİNİ VEREN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN GEÇERLİ VE TARAFLARI

BAĞLAYICI OLUP OLMADIĞI, (10.02.2023)601

TİCARİ VEKİL, -TİCARİ MÜMESSİL, -BUNLARIN BONO DÜZENLEME YETKİSİ,

(15.02.2022)601

TEBLİGAT KANUNUN 21. MADDESİ, -GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE

YAPILACAK İŞLEMLER, (15.02.2022).601

 

86 İÇİNDEKİLER

İSPAT, TİCARİ DEFTERLERLE İSPAT, DAVALININ TİCARİ DEFTERLERİNİ

İNCELENMEK ÜZERE MAHKEMEYE SUNMAMASI, (17.02.2022) 602

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (22.02.2022) 602

CEZAİ ŞART (CEZA KOŞULU), (22.02.2022) . 603

BORCUN ÜSTLENİLMESİ, -HUKUKİ YARAR, (24.02.2022) . 603

MARKA HUKUKU, (24.02.2022) . 603

KAR KAYBI ÖDENMESİ, (24.02.2022). 604

(01.03.2022) . 604

BONOYA DAYALI MENFİ TESPİT, (01.03.2022)  604

BONOYA DAYALI MENFİ TESPİT (01.03.2022) 605

MARKA HUKUKU, (01.03.2023) . 605

İFLAS, -HAK VE TARAF EHLİYETİNİN SONA ERMESİ, (01.03.2022)  605

İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İSTİRDAT DAVASI OLARAK YÜRÜTÜLMESİNİN

MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI, (08.03.2022). 606

GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜK HÂLLERİNDEN BUTLAN, - GENEL

KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜK HÂLLERİNDEN OLAN YOKLUK, GENEL

KURUL KARARLARININ KURUCU UNSURLARI, - ÇAĞRILI VE ÇAĞRISIZ GENEL

KURUL TOPLANTISI (08.03.2022) 606

TİCARİ VEKİL, -TİCARİ MÜMESSİL, -VEKALET, (10.03.2022) . 607

BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ), (10.03.2022). 607

KEFALET AKDİNİN GEÇERLİLİĞİ, -İSPAT, -VAKIA, (15,03,2022). 607

İŞÇİNİN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ, (15.03.2022). 608

TEMİNAT MEKTUBU, (22.03.2022) . 608

HARÇ, (22.03.2022) 608

HEKİMİN SORUMLULUĞU, (22.03.2023)  609

LİMİTED ŞİRKETİN FESİH DAVASINDA DAVALI SIFATI KURAL OLARAK

LİMİTED ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİTTİR (24.03.2022) . 609

DEVRE MÜLK SATIŞINDAN KAYNAKLANAN BAKİYE KOMİSYON ALACAĞININ

TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN ELDEKİ DAVANIN HMK’NIN 107. MADDESİ

KAPSAMINDA BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK NİTELENDİRİLMİŞ OLMASI

KARŞISINDA DAVANIN BELİRSİZ ALACAK MI YOKSA KISMİ DAVA OLARAK MI

AÇILDIĞI (24.03.2022)  609

TEMİNAT SENEDİ, KREDİ SÖZLEŞMESİ, KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN

KAYNAKLANAN DEF’İ, (24.03.2022)  610

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT, (29.03.2022)  610

MARKA HUKUKU, (29.03.2022) . 610

KAMBİYO SENEDİ ALACAĞI, İLLİYAT BAĞI, (29.03.2022) . 611

MUNZAM ZARAR, (29.03.2023). 611

FAKTÖRİNG ŞİRKETLERİ, -ÇEK, -DEF’İ, (30.03.2023) . 611

MARKA HUKUKU, (30.03.2023) . 612

TARAF VEKİLLERİNCE ÖZEL DAİRE BOZMA İLAMINA UYULMASININ TALEP

EDİLMESİNE RAĞMEN, MAHKEMECE DİRENME KARARI VERİLMESİNİN

MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI, (30.03.2023). 612

 

İÇİNDEKİLER 87

TAZMİNAT (05.04.2023) 613

MENFİ TESPİT DAVASINDA İSPAT, (19.04.2022) 613

SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER, (19.04.2022)613

KEFALET SÖZLEŞMESİ, (21.4.2022).613

HUKUKİ YARAR, (21.4.2022)614

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ, (26.04.2023)614

MÜTERAFİK (ORTAK) KUSUR (26.04.2022).615

USULÜNE UYGUN OLMAYAN DİRENME KARARI, (28.04.2022) 615

MAL BEYANI DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR BORCUN KABULÜ ANLAMI TAŞIR

MI, (28.04.2022).615

DAVA KONUSU SENEDİN ADİ BİR BELGE VASFINDA MI, YOKSA BONO

VASFINDA MI OLDUĞU (17.5.2022) .616

MARKA HUKUKU, (17.05.2022) 616

İSTİNAF SÜRESİ, -TEBLİGAT, (17.05.2022) 616

MARKA HUKUKU, (18.05.2022) 617

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ (18.05.2022)617

BELİRSİZ ALACAK DAVASI, (18.05.2022).617

BELİRSİZ ALACAK DAVASI, -HARÇ, (24.05.2022)618

HUKİKİ YARAR, VEKİLİN ÖLÜ KİŞİ ADINA YARGILAMA SÜRECİNE

KATILMAYA DEVAM ETMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI, -TARAF

EHLİYETİ, (24.05.2022) 618

MARKA HUKUKU, (24.05.2022) 619

MALLARIN FABRİKADAKİ SIRADAN BİR İŞÇİYE TESLİM EDİLMESİNİN

TACİRİN BASİRETLİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE BAĞDAŞIP

BAĞDAŞMADIĞI (26.05.2022) 619

MURİSİN ÖLÜMÜNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN HASILAT VE PRİM

ALACAKLARINDAN DAVALILARIN SORUMLU OLUP OLMADIĞI (26.05.2022) 619

MARKA HUKUKU, (31.05.2022) 620

MARKA HUKUKU, (02,06.2022) 620

TASARRUF İLKESİ, -TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ, (7.06.2022) .621

SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI, (07.06.2022) .621

MARKA HUKUKU, (07.06.2022) 621

MARKA HUKUKU, (08.06.2022) 622

DİĞER MERCİ VEYA KİŞİLERİN GEREKÇE GÖSTEREREK YAZILI BAŞVURMALARI

HALİNDE, İÇTİHADI BİRLEŞTİRME YOLUNA GİTMENİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNE

BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU KARAR VERİR622

ŞİRKETLER ARASINDA ORGANİK BAĞ, -KEFALET, -RÜCU, (14.06.2022).622

SAHİH BİR ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI, (14.06.2022)623

DAVACI İLE DAVALI ŞİRKET ARASINDA SAHİH BİR ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN

BULUNUP BULUNMADIĞI (14.6.2023).623

BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI GEREKEN HALLER, (15.06.2022) 624

MÖHUK’UN 54. MADDESİNDE DÜZENLENEN TENFİZ ŞARTLARI

(15.06.2022)624

 

88 İÇİNDEKİLER

CEZAİ ŞART (CEZA KOŞULU), (21.06.2022) . 625

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI,(21.6.2022)  625

ÇEK NEDENİYLE BORÇLU OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ, (22.06.2022)  626

KANUN YOLU, (22.06.2022) 626

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN 16. MADDESİ, MÖHUK’UN

MADDESİ (22.06.2022) 626

BONO, (28.06.2028). 627

MARKA HUKUKU, (28.06.2022) . 627

İCRA TAKİBİNDEN SONRA VE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMADAN ÖNCE

BORÇLU TARAFINDAN ÖDEME YAPILMASI HÂLİNDE, YAPILAN BU ÖDEME

DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN MİKTAR ÜZERİNDEN DAVA AÇILMASI

GEREKİR, (29.06.2022)  628

KREDİ KARTI BORCU, FAİZ ORANI, (29.06.2022) . 628

MARKA HUKUKU, (29.06.2022) . 628

CEZAİ ŞART, (CEZA KOŞULU), (29.06.2022)  629

TESCİLLİ BİR TASARIMA KONU TAKLİT ÜRÜNLERİ ELİNDE BULUNDURANA

KARŞI MANEVİ TAZMİNAT (27.09.2022)  629

KANUN YOLU, (27.09.2022) 630

ZAMANAŞIMI, (20.09.2022) 630

USULÜNE UYGUN DİRENME KARARI VERİLMEMESİ, (20.09.2022) . 630

TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN DAVA KONUSU YÖNETİM KURULU

KARARININ BATIL OLUP OLMADIĞI, (20.09.2022) 631

BONODA AVALİST, (4.10.2022) . 631

MARKA HUKUKU, (04.10.2022) . 632

MARKA HUKUKU, (4.10.2022) 632

KEFALET(5.10.2022)  632

GEREKLİ DELİLLERİN TOPLANIP TOPLANMADIĞI, -TARAFLARCA GETİRİLME

İLKESİ, (11.10.2022) . 633

DELİL, KESİN HÜKÜM, -KUVVETLİ DELİL, (11.10.2022) 633

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ, (18.10.2022) . 633

MARKA HUKUKU, (18.10.2022) . 634

MARKA HUKUKU, (19.10.2022) . 634

MARKA HUKUKU, (19.10.2022) . 634

HOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI, -DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI,

(19.10.2022) . 635

AVUKATLIK MESLEKİ SİGORTA SÖZLEŞMESİ, (20.10.2022). 635

AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMESİ, (25.10.2022) . 635

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ, (25.10.2022)  636

GENEL KREDİ VE KEFALET SÖZLEŞMESİ, (25.10.2022) 636

KEFALET SÖZLEŞMESİ, (2.11.2022) 636

GEMİ SİCİLİ, (2.11.2022) . 637

KANUN YOLLARI, (8.11.2022)  637

 

İÇİNDEKİLER 89

BANKANIN SORUMLULUĞU, -ORTAK KUSUR, (8.11.2022).637

İSPAT KÜLFETİ, (8.11.2022)638

MARKA HUKUKU, (8.11.2022).638

CİRO, TAHSİL CİROSU, (10.11.2022) .638

YARGILAMA DEVAM EDERKEN DAVACININ İFLAS ETMESİ, (15.11.2022) .639

İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ, (15.11.2022) 639

MARKA HUKUKU, (15.11.2022) 639

KANUN YOLU, (15.11.2022).640

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP, -BEDELSİZLİK

İDDİASI, (17.11.2022).640

CEZA DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ

BIRAKILMASINA İLİŞKİN KARARIN ELDEKİ DAVADA BAĞLAYICI OLUP

OLMADIĞI, (17.11.2022).640

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ, -CEZAİ ŞART, (17.11.2022).641

BONO, -TEMİNAT SENEDİ, (17.11.2022)641

GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİNİ TALEP KOŞULLARI, (17.11.2022) .641

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ VE İNTİFA HAKKI, (22.11.2022) 642

FAİZ ORANININ HESABI, -(22.11.2022)642

VERGİ, (22.11.2022) 642

MARKA HUKUKU, -(22.11.2022).643

TENFİZ (22.11.2022).643

MARKA HUKUKU, (24.11.2022) 644

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK PAYININ DEVRİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ

İÇİN BU HUSUSUN PAY DEFTERİNE KAYIT EDİLMESİNİN GEREKLİ OLUP

OLMADIĞI (29.11.2022)644

MARKA HUKUKU, (29.11.2022) 644

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ, -İSPAT, -KESİN DELİL, (1.12.2022)645

KANUN YOLU, (6.12.2022).645

KANUN YOLU, (06.12.2022).645

KANUN YOLU, (06.12.2022).646

ZARAR SİGORTASI, -ZAMANAŞIMI, -İKRAR, (06.12.2022) .646

MARKA HUKUKU, (08.12.2022) 646

HAKSIZ REKABET, (8.12.2022).647

MARKA HUKUKU, (15.12.2022) 647

TENFİZİ İSTENEN YABANCI MAHKEME KARARININ MÖHUK’UN 50.

MADDESİ GEREĞİNCE TENFİZİ KABİL KESİNLEŞMİŞ BİR İLAM NİTELİĞİNİ

HAİZ OLUP OLMADIĞI, (15.12.2022)647

KREDİYE BAĞLI HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ, (20.12.2022)648

İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN (İİK) 72/5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KÖTÜ

NİYET TAZMİNATI KOŞULLARININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ,

(20.12.2022)648

BEDELSİZLİĞE DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI, (20.12.2022).648

 

90 İÇİNDEKİLER

MARKA HUKUKU, (20.12.2022) . 649

KANUN YOLU, (20.12.2022) 649

ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİL, (21.12.2022)  649

MARKA HUKUKU, (27.12.2022) . 650

MARKA HUKUKU, (28.12.2022) . 650

MARKA HUKUKU, (01/02/2023) 651

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ, -

MİRASIN REDDİ, (01/02/2023). 651

ALDATICI YAHUT DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI BİR TİCARİ UYGULAMA

ANLAMINDA HAKSIZ REKABET (08/02/2023)  651

MARKA HUKUKU, (08.02.2023) . 652

MARKA HUKUKU, (15/02/2023) 652

TİCARET ÜNVANININ TERKİ, (15/02/2023) 653

UYARLAMA DAVASI, (15/02/2023) 653

MARKA HUKUKU, (15/02/2023) 653

MARKA HUKUKU, (22/02/2023) 654

ISLAH, (22/02/2023) 654

MARKA HUKUKU, (01/03/2023) 654

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLMESİ

DURUMUNDA DA BİR YIL İÇİN SEÇİLİR, (01/03/2023)  655

ADLİ YARGI, İDARİ YARGI GÖREV DAĞILIMI, (08/03/2023). 655

REKABET YASAĞI, -CEZA KOŞULU, HİZMET SÖZLEŞMELERİNE SADECE İŞÇİ

ALEYHİNE KONULAN CEZA KOŞULUNUN GEÇERSİZ OLACAĞINA DAİR

TBK’NIN 420/1 MADDESİ HÜKMÜNÜN, TARAFLAR ARASINDAKİ REKABET

YASAĞI SÖZLEŞMESİNE UYGULANMA İMKÂNI BULUNMAMAKTADIR

(08/03/2023) 655

HATA, HİLE, İKRAH, SÖZLEŞMENİN YORUMU, STOPAJ, (08/03/2023) 656

ŞİRKET ÇALIŞANININ YAZDIĞI E-MAİLİN ŞİRKETİ BAĞLAYIP

BAĞLAMAYACAĞI, BORCUN NAKLİ, BORCUN ÜSTLENİLMESİ, ÜÇÜNCÜ

KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT, (01.03.2023) 656

DAVANIN KONUSUZ KALMASI, -YARGILAMA GİDERİ, -İPOTEK, -(01.03.2023). 656

AVAL, (01.03.2023)  657

TASARIM HUKUKU, (01.03.2023) 657

ANONİM ŞİRKET, YÖNETİM KURULU, (01.03.2023) 657

DOĞALGAZ TAŞIMA BEDELİ, -YARGI YOLU (ADLİ-İDARİ), (08.03.2023). 658

İŞVEREN VE İŞÇİ ARASINDA REKABET YASAGI SÖZLEŞMESİ, -CEZA KOŞULU,

(08.03.2023) . 658

SÖZLEŞMENİN YORUMU, HİLE, STOPAJ, (08.03.2023) 658

REKABET YASAĞI ANLAŞMASI, CEZA KOŞULU, (15.03.2023). 659

YETKİSİZLİK VE GÖREVSİZLİK KARARLARI SONRASI ISLAHLA MADDİ

TAZMİNAT TALEBİNİN ARTTIRILMASI, (15.03.2023)  659

MARKA TESCİLİ MUTLAK RET NEDENLERİ, (22.3.2023)  659

 

İÇİNDEKİLER 91

HAKSIZ REKABET; (22.03.2023) 660

MUVAZAA, (22.03.2023).660

TEMYİZ İSTEMİNDE HUKUKİ YARAR, (22.03.2023) 660

TASARIM HUKUKU, (29.03.2023).661

KANUN YOLLARI, (05.04.2023).661

MARKA TESCİLE, (05.04.2023) 662

FİİLİ KARİNE, YAŞAM DENEYİMİ, HAYATIN OLAĞAN AKIŞI, (26.04.2023) .662

TEBLİGAT, (26.04.2023).662

ŞİRKETTE TEMSİL YETKİSİ, (03.05.2023) 663

USULİ KAZANILMIŞ HAK, (03.05.2023)663

ANONİM ŞİRKETLERDE BÖLÜNME, KURUCU İNTİFA SENEDİ, TAZMİNAT,

(03.05.2023)663

MÜTESELSİL KEFİL, GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ, YAZILI ŞEKİL ŞARTLARI,

ALEYHE HÜKÜM VERME YASAĞI, (03.05.2023)664

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN BİR TAKIM EK DELİLLER TOPLADIKTAN

SONRA, İLK DERECE MAHKEMESİYLE AYNI SONUCA VARMASI HÂLİNDE

YENİ HÜKÜM KURMASININ ZORUNLU OLUP OLMADIĞI, BAŞKA BİR

DEYİŞLE ESASTAN RET KARARI VERİP VEREMEYECEĞİ (03.05.2023) 664

İŞLETME HAKKININ DEVRİ, (10.05.2023).664

İSTİNAF YARGILAMASI, (10.05.2023) .665

ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ, MENFİ TESPİT DAVASI, (17.05.2023).665

DAVACININ HESABINDAKİ PARANIN KENDİ RIZASI VE TALİMATI DIŞINDA BANKA

GÖREVLİLERİNCE ÇEKİLİP, DAVA DIŞI KİŞİLERE VERİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİASINI

İSPATLAYIP İSPATLAYAMADIĞI (17.05.2023) .665

MARKA HUKUKU, (17.05.2023) 666

MENFİ TESPİT, HUKUKİ YARAR, İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İLE MENFİ TESPİT

DAVASI ARASINDA DERDESTLİK ANLAMINDA BİR İLİŞKİ OLUP OLMADIĞI

(17.05.2023)666

TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ, TANIMA VE TENFİZ, (24.05.2023).666

MARKA TESCİL İŞLEMLERİ, (24.05.2023).667

FATURANIN İSPAT KUVVETİ, (31.5.2023)667

CEZA KOŞULU, (31.05.2023) .667

ANONİM ŞİRKETLERDE BÖLÜNME, (31.05.2023).668

MURİSİN FİİL EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI İDDİASI, HİSSE DEVİR İŞLEMİ,

AKTİF DAVA EHLİYETİ, (31.05.2023) .668

YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI, (07.06.2023)668

AVUKAT YETKİ BELGESİ, (14.06.2023)669

İSTİNAF, İSTİNAF SEBEPLERİ, (14.06.2023).669

İKTİBAS, İNTİHAL, (14.06.2023) 670

KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLEREK

USULÜNE UYGUN DİRENME KARARI VERİLMESİ İÇİN KARAR USULDEN

BOZULMALIDIR. (14.06.2023).670

 

92 İÇİNDEKİLER

ESER SAHİPLİĞİ KARİNESİ, (21.06.2023). 670

MARKANIN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİ, (21.6.2023). 671

ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, (21.06.2023)  671

MARKAYA TECAVÜZ, HAKSIZ REKABET, (21.6.2023). 671

ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA, (05.07.2023) 672

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ KİŞİSEL ALACAKLISINA ŞİRKETİN FESHİNİ

TALEP ETME İMKÂNI ORTADAN KALDIRILMIŞTIR, DAVANIN KONUSUZ

KALMASI, YARGILAMA GİDERİ (12.07.2023). 672

BİRLEŞEN DAVADA GEMİNİN SEFERDEN MEN EDİLMESİNE DAİR KARARIN

HUKUKA UYGUN OLUP OLMADIĞI, (21.06.2021). 673

ADİ ORTAKLIK, -TARAF TEŞKİLİ, (13.09.2023). 673

USULİ KAZANILMIŞ HAK, -ZAMANAŞIMI, (13.09.2023)  673

FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA ESER, - BİLİRKİŞİYE BAŞVURU

ZORUNLULUĞU, (20.09.2023) . 674

TÜRK PATENT MUTLAK VE NİSBİ RET NEDENLERİ, (27.09.2023) . 674

ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU TEK TAŞINMAZIN DEVRİNİN ŞİRKETİN VARLIĞINI

SONA ERDİRECEK NİTELİĞİ HAİZ ÖNEMLİ MİKTARDA BİR MAL VARLIĞI

DEVRİ OLARAK NİTELİNDİRİLİP NİTELENDİRİLEMEYECEĞİ, (27.09.2023). 674

YETKİ İTİRAZI, (27.09.2023). 675

TEMYİZDE HUKUKİ YARAR, (04.10.2023). 675

SATIŞ SÖZLEŞMESİ, (04.10.2023) 676

SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI, (04.10.2023)  676

İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLU, (11.10.2023). 676

TEMYİZ KESİNLİK SINIRI, (11.10.2023). 677

KARAR DÜZELTME, (18.10.2023) 677

TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN BONODAN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ

TESPİTİ (8.11.2023)  678

YABANCI HAKEM KARARININ, ÜLKEMİZDE İCRA EDİLMESİNİN VE KARARIN

İCRASININ SONUÇLARININ TÜRK KAMU DÜZENİNE AYKIRI OLUP

OLMADIĞI,(08/11/2023) 678

KARIŞTIRILMA İHTİMALİ HEM BİR TESCİL ENGELİ HEM DE BİR TECAVÜZ

EYLEMİDİR, (15/11/2023)  679

MARKA KORUMASI TESCİL YOLUYLA ELDE EDİLMESİ, (15/11/2023). 679

ZAMANAŞIMI, (22/11/2023). 679

CEZA KOŞULU, (22/11/2023) . 680

HARCI ÖDENMEYEN İŞLEMLER (22/11/2023)  680

GEÇERLİ BİR TAHKİM SÖZLEŞMESİNDEN BAHSEDİLEBİLMESİ İÇİN

TARAFLARIN TAHKİM İRADELERİNİN YAZILI OLARAK YAPTIKLARI

SÖZLEŞMEDE İHTİLAFA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AÇIKÇA BELİRTMELERİ

GEREKİR, (29/11/2023). 681

MARKA HUKUKU, (06/12/2023) 681

ANONİM ORTAKLIKTA ANONİMLİK KAVRAMININ VE ORTAKLIĞIN SERMAYESİNİN

PAYLARA BÖLÜNMÜŞ OLMASININ SONUCU OLARAK PAYLARIN

DEVREDİLEBİLİRLİĞİ İLKESİ HAKİMDİR, (06/12/2023). 681

 

İÇİNDEKİLER 93

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİYLE MAL VARLIĞININ DOĞRUDAN

ORTAKLARA AKTARILMASINI SAĞLAYAN BİR MİRASÇILIK DÜZENİ

BULUNMAMASI, (13/12/2023) .682

BORCUN NAKLİ (BORCUN ÜSTLENİLMESİ), (13/12/2023) 682

 

12.HUKUKDAİRESİ İLE İLGİLİ

KARARLAR

 

İİK. m. 89, (18.01.2022)684

HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ, -BÜTÜNLEYİCİ PARÇA, TEFERRUAT,

(25.01.2022)684

İHALE KONUSU TAŞINMAZIN KÖY SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNMASINA

KARŞIN SATIŞ KARARINDA KÖYDE İLANA KARAR VERİLMEMESİ,

(25.01.2022)684

HACZİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN İCRA MAHKEMESİ KARARININ

KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ, (17.02.2022)685

SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNUN CİRANTAYA KARŞI İLERİ

SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ (17.02.2022) 685

İHALENİN FESHİ, (3.3.2022).685

İSTİHKAK DAVASI, (3.3.2022) 686

İİK’NIN 169/A MADDESİ UYARINCA BELGEDE TAKİP DAYANAĞI SENEDE

AÇIKÇA ATIF YAPILMASI ZORUNLU OLUP, AÇIKÇA ATIF YAPILDIĞININ

KABULÜ İÇİN SENEDİN, VADE VE TANZİM TARİHLERİYLE MİKTARLARININ

BELİRTİLMESİ GEREKLİDİR, (3.3.2022)686

BEDELDE TAHRİFAT İLE İLGİLİ BORCA İTİRAZ, (10.3.2022).687

İİK’NIN 134. MADDESİNİN 8. FIKRASINA GÖRE ZARAR UNSURUNUN

BULUNUP BULUNMADIĞI, (10.3.2022)687

İİK. m. 89, (16.3.2022).688

MADDİ HATA, USULİ KAZANILMIŞ HAK, (24.3.2022) .688

TEMİNAT İDDİASI, (24.3.2022)688

USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKÂYETİ (30.3.2022).689

TAZMİNAT (5.4.2022) 689

İİK m. 89, (18.5.2022)690

YETKİYE İTİRAZ (18.5.2022) .690

TAKİBE KONU SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLUP OLMADIĞI, (26.5.2022) .690

İHALENİN FESHİ (8.6.2022) 691

AVAL, -TEMSİL, (15.6.2022)691

USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKÂYETİ (22.6.2022).691

ELEKTRONİK TEBLİGAT, (22.6.2022) .691

İHALENİN FESHİ (29.6.2022)692

TAZMİNAT (29.2.2022)692

HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ, (05.10.2022)692

 

94 İÇİNDEKİLER

İTİRAZ SEBEPLERİ, (19.10.2022)  693

ADİ ORTAKLIKTA ORTAK PAYLARININ HACZİ, (19.10.2022). 693

ALACAKLININ TAKİP TALEBİNDE VADE TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN Mİ

YOKSA FİİLİ ÖDEME TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN Mİ ÖDEME

YAPILMASINI TALEP ETTİĞİ (19.10.2022). 693

İLAMLI İCRA TAKİBİ, (20.10.2022). 694

İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI, (27.10.2022) 694

BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EV, (27.10.2022)  694

İFLAS KANUNU’NUN 128/A MADDESİNİN 2. FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İKİ

YILLIK SÜRENİN GEÇİP GEÇMEDİĞİ (9.11.2022)  695

İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 128/A MADDESİNİN 2. FIKRASINDA

ÖNGÖRÜLEN İKİ YILLIK SÜRENİN GEÇİP GEÇMEDİĞİ, (9.11.2022) 695

İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 134. MADDESİNİN 2. FIKRASINA GÖRE “YURT

İÇİNDE BİR ADRES GÖSTERMEK” KOŞULUNUN GERÇEKLEŞİP

GERÇEKLEŞMEDİĞİ, (10.11.2022) . 695

İCRA EMRİ, (10.11.2022). 696

DAYANAK ÇEKTE ALACAKLININ YETKİLİ HAMİL OLUP OLMADIĞI,

(10.11.2022) . 696

MESKENİYET İDDİASININ ZEMİN VE ÜZERİNDEKİ YAPILARIN TOPLAM

DEĞERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ,

(17.11.2022) . 696

TAZMİNAT (İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA) (17.11.2022). 697

İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMESİ,

(24.11.2022) . 697

İFLAS, (24.11.2022) 697

İHALENİN FESHİ (8.12.2022). 698

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANININ BORÇLUYA USULÜNE UYGUN TEBLİĞ

EDİLİP EDİLMEDİĞİ (15.12.2022)  698

BORÇLUYA SATIŞ İLANININ USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİ

(21.12.2022) . 698

KÖTÜNİYET TAZMİNATI, (21.12.2022)  699

ŞİKAYETTE HUKUKİ YARAR, (21.12.2022)  699

İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA, (27.12.2022) . 699

İCRA TAKİBİNE KONU ALACAĞIN DEVRİ, (28.12.2022) . 700

İLAMLI İCRA TAKİBİNE DAYANAK İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİNE

KONU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ (28.12.2022). 700

TAZMİNAT (28.12.2022)  700

ŞİKÂYETÇİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ALACAKLIYA HALEF OLMASI YÖNÜNDEKİ

TALEBİNİN REDDİ (28.12.2022) . 701

İLAMLI İCRA TAKİBİNE DAYANAK İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRA TAKİBİNE

KONU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ (28.12.2022). 701

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE ŞİKÂYETÇİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ALACAKLIYA HALEF

OLMASI YÖNÜNDEKİ TALEBİNİN REDDİNE (28.12.2022). 701

TAZMİNAT (28.12.2022)  702

 

İÇİNDEKİLER 95

İHALENİN FESHİ, -SATIŞ İLANININ KÖYDE YAPILMAMIŞ OLMASI, -

(08.02.2023)702

ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNİN USULÜNE UYGUN OLUP OLMADIĞI, TÜZEL

KİŞİLİĞE TEBLİGAT,-(08/12/2023)702

KAMBİYO SENEDİ, -TEMİNAT SENEDİ, -İTİRAZ SÜRESİNİN KAÇIRILMASI, -

(22/02/2023).702

İHALENİN FESHİ, -SATIŞIN İPTALİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ, -(22/02/2023) 703

İHALENİN FESHİ, -GAZETE İLE İLAN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ, -(22/02/2023) 703

İHALENİN FESHİ, (08/03/2023).703

SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLUP OLMADIĞI, -(08/03/2023).704

İSTİHKAK DAVASI, -(08/03/2023) 704

İHALENİN FESHİ, -(08.03.2023).704

SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLUP OLMADIĞI, -(08.03.2023)704

TEMYİZ KESİNLİK SINIRI, (15.03.2023) .705

DERNEĞİN BORÇLU OLMASI, -(22.03.2023) 705

MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMEDEN İLAMLI İCRA TAKİBİNE KONU

EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ, -(29.03.2023).705

GECİKMİŞ İTİRAZ, -(29.03.2023).706

ÖDEME EMRİNİN BORÇLUYA “BİZZAT” TEBLİĞ EDİLDİĞİ DE DİKKATE

ALINDIĞINDA MAZBATADAKİ İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞI

HUSUSUNUN BORÇLU TARAFINDAN İSPAT EDİLMESİ GEREKİR. –

(29.03.2023)706

İHALENİN FESHİ, -SATIŞ MEMURUNUN TANIK OLARAK DİNLENMESİ

GEREKTİĞİ, -(05.04.2023)706

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP, -DAVANIN GERİ

ALINMASI, -(05.04.2023).707

HMK’NIN 46 NCI MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ, -HAKİMİN

HUKUKİ SORUMLULUĞU, -(12.04.2023) .707

HMK’NIN 46 NCI MADDESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ, HAKİMİN HUKUKİ

SORUMLULUĞU, (12.04.2023)707

YETKİ İTİRAZI, -İHTAYİTA HACİZ, (26.04.2023)708

İMZA İNCELEMESİ, YENİ BİR RAPOR ALINIP ALINMASININ GEREKİP

GEREKMEDİĞİ, -(26 04 2023) 708

BONONUN LEHTARININ TAKİP ALACAKLISI FAKTORİNG ŞİRKETİ OLMASI,

YETKİLİ HAMİL, (03.05.2023).708

TEMİNAT SENEDİ, -(10.05.2023) 709

İLAMSIZ TAKİP, ÖDEME EMRİNİN VEKİLE Mİ ASİLE Mİ TEBLİĞ EDİLMESİ

GEREKTİĞİ, (17.05.2023) .709

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP, -KÖTÜNİYET

TAZMİNATI, -(17.05.2023)709

TEMİNAT SENEDİ, -(17.05.2023) 710

KİRA SÖZLEŞMESİ 2004 SAYILI KANUN’UN 68 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA

KAYITSIZ, ŞARTSIZ BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGE MİDİR?, - (24.05.2023)710

KARAR DÜZELTME TALEBİNİN KABULÜ, -ŞİKAYETTE HUKUKİ YARAR OLUP

OLMADIĞI, (31.05.2023).710

 

96 İÇİNDEKİLER

İMZA İNCELEMESİ, (31.05.2023) . 711

TAPU KAYDINDA BULUNAN İPOTEK, MESKENİYET ŞİKAYETİNE ENGEL

MİDİR?, (31.05.2023) . 711

TEMİNAT SENEDİ, (14.06.2023). 711

HACZEDİLEN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ İPOTEK ALACAKLISININ

ŞİKAYETİ, İİK.NUN 83/c, 96, 99 MADDELERİNDEN HANGİSİNE GÖRE

İNCELENİR? (14.06.2023). 712

BORÇLUNUN HARİCEN İCRA TAKİBİNİ ÖĞRENİP, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İTİRAZ ETMESİ 2004 SAYILI KANUN'UN EMREDİCİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA

HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAZ. (21.06.2023) . 712

KIYMET TAKDİR RAPORU VE SATIŞ İLANININ İLÂMLI İCRA TAKİBİNE

DAYANAK İLÂMDA BORÇLUNUN VEKİLİ OLAN AV. MÜRSEL ÇAKIR'A TEBLİĞ

EDİLMESİNDE İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI GİBİ VEKİLE YAPILAN TEBLİGAT

DA USULE UYGUNDUR. (21.06.2023) . 713

KESİNLİK SINIRI, (05.07.2023). 713

GEMİ SATIŞI, -İHALENİN FESHİ, (05.07.2023) 713

İPOTEK ALACAKLISI OLAN ŞİKÂYETÇİYE SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ

İHALEYE KATILIP PEY SÜRME OLANAĞI İLE İHALEYE TALEBİ VE TALİBİ ARTTIRICI

YÖNDE ÇALIŞMASINI ENGELLEDİĞİNDEN İHALENİN FESHİ SEBEBİ TEŞKİL

ETMEKTEDİR (12.07.2023). 714

TEBLİGAT KANUNU 35’E GÖRE TEBLİĞ, (12.07.2023) 714

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP, KAMBİYO

SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ, (13.09.2023) 715

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP, KAMBİYO

SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ, (13.09.2023) 715

ALACAKLI VEKİLİ TARAFINDAN GENEL HACİZ YOLU İLE İLÂMSIZ TAKİBE

GİRİŞİLDİKTEN SONRA TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA

BAŞLATILAN İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLÂMLI TAKİBİN

MÜKERRERLİK NEDENİYLE İPTALİNE KARAR VERİLEMEZ. (13.09.2023) 715

TEMİNAT SENEDİ, (20.09.2023). 716

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP, (27.09.2023) . 716

BORÇLUYA YAPILAN SATIŞ İLANI TEBLİĞİNİN USULSÜZLÜĞÜ KAMU

DÜZENİYLE İLGİLİ OLMADIĞI GİBİ, RESEN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

KAPSAMINDA DA BULUNMAZ, (11.10.2023) . 716

KATILMA YOLU İLE TALEPTE BULUNULMASI, (22/11/2023). 717

TEMYİZ HAKKININ DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL

DURUM ESAS ALINMALI, KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN

KANUN HÜKMÜ TEMYİZ SINIRI YÖNÜNDEN HANGİ DÜZENLEMEYİ

İÇERİYOR İSE ONA BAĞLI KALINMALIDIR,(22/11/2023). 717

TEMYİZ HAKKININ DOĞDUĞU (KARARIN VERİLDİĞİ) TARİHTEKİ HUKUKSAL

DURUM ESAS ALINMALI, (22/11/2023) 718

İHALENİN BOZULMA NEDENLERİ, (06/12/2023). 718

TEMYİZ YOLUNDA, HÜKÜM MAHKEMESİNİN KARARI SADECE HUKUKA

UYGUNLUK BAKIMINDAN İNCELEME KONUSU YAPILABİLİR, (20/12/2023). 718

OBJEKTİF DAVA BİRLEŞMESİ, (21/12/2023) 719

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
795,40   
795,40   
2
397,70   
795,40   
3
265,13   
795,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
795,40   
795,40   
2
397,70   
795,40   
3
265,13   
795,40   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
795,40   
795,40   
2
397,70   
795,40   
3
265,13   
795,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
795,40   
795,40   
2
397,70   
795,40   
3
265,13   
795,40   
Kapat