%3
Tehlike Suçları Soner Demirtaş

Tehlike Suçları


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
416
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645635
Boyut
16x24
Baskı
1463,00 TL 449,11 TL
(Bu ürünü aldığınızda 449 puan kazanacaksınız)
   449

Dr. iur. Soner DEMİRTAŞ ( LL.M.)

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ . 7

KISALTMALAR  15

GİRİŞ .19

 

Bölüm

 

SUÇ POLİTİKASI- CEZA HUKUKUNUN AMACI VE

AMAÇTAKİ DEĞİŞİM-TEHLİKE SUÇLARI

 

Genel Olarak 23

Suç Politikası ve Tehlike Suçları 25

Suç Politikası . 25

Ceza Hukukunun Amacı ve Bu Amaçtaki Değişim. 28

Genel Olarak 28

Önleme Amacının Ön Plana Çıktığı Yönünde Düşünceler 30

Frankfurt Okulu ve “Önleyici Ceza Hukuku” Eleştirisi 30

Klasik Ceza Hukukundan Modern Ceza Hukukuna Yönelim. 33

Jakobs’un “Düşman Ceza Hukuku” Perspektifi 35

Riziko ve Ceza Hukuku . 35

Riziko Kavramı . 35

Beck’in “Riziko Toplumu” Kuramı 36

Riziko Ceza Hukuku/Ceza Hukukunda Riziko . 38

Hukuki Değerlerin Korunması 41

Diğer Görüşler . 43

Özgürlük ve Güvenlik. 50

Ceza Hukuku Korumasının Öne Öne Çekilmesi. 52

Ceza Hukuku Korumasının Öne Çekilmesi Kavramı . 52

Ceza Hukuku Korumasının Öne Çekilmesi Nedenleri. 54

Ceza Hukuku Korumasının Öne Çekilmesi Halleri 57

Ceza Hukuku Korumasını Öne Çeken Kurumlar . 57

(1) Teşebbüs  57

(2) Hazırlık Hareketleri- Kalkışma suçları . 58

(a) Hazırlık Hareketleri . 58

 

10 İçindekiler

(b) Kalkışma suçları  60

(3) Tehlike Suçları  60

(a) Somut Tehlike Suçları . 61

(b) Soyut Tehlike Suçları. 61

Ceza Hukuku Korumasının Öne Çekildiği Suç Tipi Örnekleri 62

(1) Terör Suçları ve Örgütlü Suçluluk . 62

(2) Bilişim Suçları . 63

(3) Çevre Suçları. 64

Ceza Hukuku Korumasının Tehlike Suçları Aracılığıyla Öne Çekilmesinin Anayasal

Sınırları 65

Genel Olarak 65

Kanunilik İlkesi . 66

Ölçülülük İlkesi. 66

Meşru Amaç. 66

Aracın Elverişliliği (Geeignetheit). 67

Aracın Gerekliliği (Erforderlichkeit) . 68

Orantılılık . 69

Kusur İlkesi. 70

 

Bölüm

 

KAVRAMLAR- SUÇ KATEGORİLERİ VE TEHLİKE ZARAR SUÇU AYRIMI

 

Tehlike ve Tehlikelilik Kavramları . 73

Genel Olarak. 73

Tehlike Teorileri 80

Sübjektif Tehlike Teorisi. 80

Objektif Tehlike Teorisi 82

Normatif Teori . 84

Tehlike Türleri. 85

Genel Olarak 85

Ceza Hukukunda Yeknesak Bir Tehlike Kavramının Varlığı 86

Kanunda ve Öğretide Tehlike Türleri . 86

Somut Tehlike-Soyut Tehlike . 86

Ağır Tehlike/Muhakkak Tehlike-Hafif /Muhakkak Olmayan Tehlike 89

Açık ve Yakın Tehlike-Uzak Tehlike 98

Önemli-Önemsiz Tehlike 99

Diğer Tehlike Ayrımları 99

Teşebbüste Bulunması Gereken Tehlike 101

 

İçindekiler 11

Yargı Kararlarında Tehlike Kavramı. 102

Tehlike ve Tehlikelilik 104

Tehlikenin Belirlenmesi 108

Tehlike Suçları Bağlamında Önem Arz Eden Suç Kategorileri. 112

Kavramsal Çerçeve 112

Korunan Hukuki Değer. 113

Gerçekliğe Dayanan Hukuki Değer Öğretisi. 114

İdeal Hukuki Değer Öğretisi. 119

Schmidt’in Uzlaştırıcı/Birleştirici Hukuki Değer Kavramı . 123

Suçun Konusu/Hareketin Konusu/Saldırı Konusu ve Hukuki Değerin Konusu

Kavramları-Kavramların Hukuki Değer İle İlişkisi. 126

İdeal Hukuki Değer Öğretisinin Eleştirisi 135

Neticeli Suçlar- Sırf Hareket Suçları Ayrımı . 141

Genel Olarak 141

Neticeli Suçlar 143

Sırf Hareket Suçları 146

Zarar Suçları-Tehlike Suçları Ayrımı 146

Tehlike- Zarar Suçu Ayrımında Esas Alınan Kriterler 146

Suçun Konusu 146

Hukuki Değerin Konusu (Rechtsgutsobjekt) 147

Korunan Hukuki Değer. 149

Zarar Suçları. 152

Tehlike Suçları 153

Karma Yapıda Suçlar 153

Tehlike-Zarar Suçu Ayrımında Hukuki Değerin Konusu 155

Neticeli Suçlar-Sırf Hareket Suçları ile Tehlike Suçları Arasındaki İlişki . 158

Değerlendirme 162

 

Bölüm

 

TEHLİKE SUÇLARININ TÜRLERİ VE YAPISI

 

Genel Olarak Tehlike Suçlarının Düzenlenme Gerekçeleri ve Dogmatik Temelleri 175

Somut Tehlike Suçları. 181

Genel Olarak. 181

Korunan Hukuki Değer 186

Genel Olarak 186

Toplumsal Hukuki Değerlerin Somut Tehlike Suçları Vasıtasıyla Korunması . 189

Somut Tehlike Suçunun Maddi Unsurları . 193

 

12 İçindekiler

Fail ve Mağdur . 193

Hareket ve Hareketin Meydana Getirdiği Somut Tehlike 195

Hareket 195

Hareketin Meydana Getirdiği Somut Tehlike. 200

(1) Suçun İlgili Olduğu Konunun/Hukuki Değerin/Hukuki Değer Objesinin

Olay Anındaki Varlığı  200

(2) Hukuki Değerin Failin Hareketinin Etki/Tehlike Alanına

Girmesi/Girebilecek Olması? 201

(3) Somut Tehlikenin (Zarar İhtimalinin) Belirlenmesi ve Tehlike (Neticesi)

Teorileri 202

(4) Somut Tehlikeyi Engelleyen Haller/Kurtuluş Nedenleri . 212

(5) Yargı Kararlarında Somut Tehlike . 217

(6) Somut Tehlikenin Hukuki Niteliği . 218

(a) Suçun Unsuru Olarak Somut Tehlike  219

(b) Objektif Cezalandırılabilme Şartı Olarak Somut Tehlike . 226

Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet. 235

Nitelikli Unsurlar ve Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri ile

Somut Tehlike Suçları Arasındaki İlişki  239

Somut Tehlike Suçlarında Manevi Unsur 245

Kasıtlı Somut Tehlike Suçları 246

Taksirli Somut Tehlike Suçları 256

Değerlendirme 258

III. Soyut Tehlike Suçları  260

Genel Olarak. 260

Soyut Tehlike Kavramı ve Soyut Tehlike Suçları Bağlamında Yapılan

Çeşitli Ayrımlar . 261

Kavram. 261

Soyut Tehlike Suçları Bağlamında Yapılan Çeşitli Ayrımlar 262

Elverişlilik Suçları . 266

Genel Olarak 266

Öğretideki Temel Görüşler 267

(1) Sınırlı Uygulama Alanı Bulan Somut-Soyut Tehlike Suçları ve Soyut

Tehlike Suçlarının Alt Kategorisi (Schröder, Gallas) 267

(2) Müstakil Bir Kategori Olarak Elverişlilik Suçları (Hoyer) . 271

(3) Zieschang ve Hirsch’in Tehlike Suçları Ayrımı ve Elverişlilik Kavramının

Kullanıldığı Suçların Bu Ayrımdaki Yeri . 277

Öğretideki Diğer Görüşler ve Değerlendirme 282

Soyut Tehlike Suçlarının Hukuki Esasını/Meşruluğunu Açıklayan Teoriler 291

Genel Olarak 291

 

İçindekiler 13

Soyut Tehlike/Tehlikelilik Teorisi- Tehlike/Tehlikelilik Karinesi Teorisi 293

Genel Tehlikelilik Teorisi 298

Teorilerin Türk Ceza Hukuku Öğretisindeki Yeri 302

Soyut Tehlike Suçlarını Açıklayan ve Uygulama Alanlarının Sınırlandırılmasına

İlişkin Diğer Görüşler . 303

Soyut Tehlike Suçlarını Çeşitli Suç Kategorileri Özelinde Açıklayan Görüşler 322

Konuya İlişkin Yüksek Mahkemelerin Yaklaşımı. 325

Soyut Tehlike Suçlarına Yönelik Eleştiriler/Bu Suçların Ceza Kanunlarından

Kaldırılması veya Sınırlı Alanda Uygulama  327

Korunan Hukuki Değer 331

Soyut Tehlike Suçlarının Unsurları 332

Maddi Unsurlar 332

Mağdur ve Fail . 332

Hareket 333

Netice, Nedensellik Bağı 336

Nitelikli Unsurlar ve Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri ile

Soyut Tehlike Suçları Arasındaki İlişki  338

Manevi Unsur 340

Kasıtlı Soyut Tehlike Suçları . 341

Taksirli Soyut Tehlike Suçları 342

 

Bölüm

 

TEHLİKE SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

 

Teşebbüs 345

Genel Olarak. 345

Somut Tehlike Suçlarına Teşebbüs . 345

Soyut Tehlike Suçlarına Teşebbüs. 354

İştirak . 355

III. İçtima . 356

Zarar Suçları ile Tehlike Suçları Arasında İçtima . 356

Tehlike Suçları Arasında İçtima. 366

SONUÇ.369

KAYNAKÇA 389

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
449,11   
449,11   
2
224,56   
449,11   
3
149,70   
449,11   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
449,11   
449,11   
2
224,56   
449,11   
3
149,70   
449,11   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
449,11   
449,11   
2
224,56   
449,11   
3
149,70   
449,11   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
449,11   
449,11   
2
224,56   
449,11   
3
149,70   
449,11   
Kapat