Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi Tevfik Karaşahin

Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi


Basım Tarihi
2020-12
Sayfa Sayısı
301
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
01
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257277822
Boyut
16x24
Baskı
175,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
KISALTMALAR 7
İÇİNDEKİLER 9
1. CEZA İNFAZ KURUMU TİPLERİ, PERSONEL EĞİTİM MERKEZLERİ VE
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ 17
1.1. CEZA İNFAZ KURUMU TİPLERİ 17
1.1.1. A Tipi Ceza İnfaz Kurumu 17
1.1.2. A1 Tipi Ceza İnfaz Kurumu 17
1.1.3. A2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu 18
1.1.4. A3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu 18
1.1.5. Açık Ceza İnfaz Kurumu 19
1.1.6. B Tipi Ceza İnfaz Kurumu 23
1.1.7. C Tipi Ceza İnfaz Kurumu 24
1.1.8. Çocuk Eğitimevleri 24
1.1.9. Çocuk ve Gençlik Tipi Ceza İnfaz Kurumu 25
1.1.10. D Tipi Ceza İnfaz Kurumu 26
1.1.11. E Tipi Ceza İnfaz Kurumu 27
1.1.12. F Tipi Ceza İnfaz Kurumu 29
1.1.13. H Tipi Ceza İnfaz Kurumu 30
1.1.14. K1 Tipi Ceza İnfaz Kurumu 30
1.1.15. K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu 32
1.1.16. Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu 32
1.1.17. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 33
1.1.18. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 34
1.1.19. L Tipi Ceza İnfaz Kurumu 35
1.1.20. M Tipi Ceza İnfaz Kurumu 36
1.1.21. R Tipi Ceza İnfaz Kurumu (Rehabilitasyon Merkezi) 38
1.1.22. S Tipi Ceza İnfaz Kurumu 38
1.1.23. T Tipi Ceza İnfaz Kurumu 38
1.1.24. Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 41
1.1.25. Kapalıya Bağlı Ceza İnfaz Kurumları 43
1.1.26. Açığa Bağlı Ceza İnfaz Kurumları 46
1.1.27. Kapalıya Bağlı Rehabilitasyon Merkezi 46
1.2. PERSONEL EĞİTİM MERKEZLERİ 46
1.3. DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ 47

2. CEZA İNFAZ KURUMU TEŞKİLATI 53
2.1. CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİ 53
2.2. CEZA İNFAZ KURUMU SERVİSLERİ 56
2.2.1. Yönetim Servisi 56
2.2.2. Güvenlik ve Gözetim Servisi 57
2.2.3. Teknik Servis 59
2.2.4. Psiko-Sosyal Yardım Servisi 59
2.2.5. Sağlık Servisi 60
2.2.6. Eğitim ve Öğretim Servisi 62
2.2.7. İşyurdu Servisi 64
2.2.8. Yardımcı Hizmetler Servisi 65
2.3. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA KURULLARIN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA
ESASLARI 65
2.3.1. Kurulların Oluşumu ve Görevleri 65
2.3.1.1. İdare ve Gözlem Kurulu 65
2.3.1.2. İşyurdu Yönetim Kurulu 67
2.3.1.3. Disiplin Kurulu 68
2.3.1.4. Eğitim Kurulu 69
2.3.2. Kurulların Çalışma Esasları 70
3. CEZA İNFAZ KURUMLARININ GÜVENLİĞİ 73
3.1. CEZA İNFAZ KURUMLARININ İÇ GÜVENLİĞİ 73
3.2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN
UYGULANMASI 76
3.2.1. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma 76
3.2.2. Eşya ve Kazanç Müsaderesi 78
3.3.3. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 79
3.3.4. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 81
3.3.5. Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 82
3.3.6. Sınır Dışı Edilme 83
3.3.7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 84
4. HÜKÜMLÜLERİN CEZA İNFAZ KURUMUNA YERLEŞTİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONRASI İŞLEMLER, HÜKÜMLÜLERİN BARINDIRILMASI VE AÇIK CEZA
İNFAZ KURUMUNA AYRILMA 85
4.1. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ YAPACAĞI İŞLEMLER 85
4.2. KURUMA ALINMA VE KAYIT İŞLEMLERİ 86
4.3. HÜKÜMLÜLER İLE YAKINLARI VE İLGİLİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ 88
4.4. KURUMA YERLEŞTİRME 89
4.5. HÜKÜMLÜNÜN BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUKLARININ BARINDIRILMASI 91
4.6. HÜKÜMLÜLERİN EMANETE ALINAN PARALARI VE KİŞİSEL
EŞYALARININ, KIYMETLİ EŞYALARININ KORUNMASI 92

4.7. HÜKÜMLÜLERİN GÖZLEM VE SINIFLANDIRILMASI 92
4.8. TEHLİKELİ HÜKÜMLÜ 94
4.9. HÜKÜMLERİN BESLENMESİ, GİYDİRİLMESİ VE BARINDIRILMASI 94
4.10. HÜKÜMLÜLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, HAKLARI VE ÇALIŞTIRILMALARI 95
4.10.1. Hükümlülerin Yükümlülükleri 95
4.10.2. Hükümlülerin Hakları 97
4.10.2.1. Avukat ve Noterle Görüşme Hakkı 97
4.10.2.2. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü ve Kütüphane ile Kurslardan Yararlanma Hakkı 101
4.10.2.3. Telefonla Görüşme Hakkı 103
4.10.2.4. Radyo, Televizyon Yayınları İle İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı 108
4.10.2.5. Mektup, Faks ve Telgrafları Alma ve Gönderme Hakkı 108
4.10.2.6. Dışarıdan Gönderilen Hediyeleri Kabul Etme Hakkı 111
4.10.2.7. Din ve Vicdan Özgürlüğü 112
4.10.2.8. Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri 113
4.10.2.9. İnfaz Hâkimliğine Şikayet 113
4.10.3. Hükümlülerin Çalıştırılması 114
4.11. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA AYRILMA 116
4.11.1. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Alınacak Hükümlüler 116
4.11.2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılacak Hükümlüler 117
4.11.3. Çocuk Eğitimevinden Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılacak
Hükümlüler 118
4.11.4. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler 119
4.11.5. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderme Kararı 120
4.11.6. Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayırma Kararı 121
4.11.7. Açık Ceza İnfaz Kurumları Arası Nakil Kararı 123
4.11.8. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade 124
4.11.9. Yeniden Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma 125
5. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İYİLEŞTİRME, BİREYSELLEŞTİRME VE EĞİTİM FAALİYETLERİ 127
5.1. İYİLEŞTİRME 127
5.2. BİREYSELLEŞTİRME 128
5.3. EĞİTİM - ÖĞRETİM 128
6. HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIĞI VE TIBBİ MÜDAHALELER 131
7. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ 137
7.1. ÖDÜLLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL İLKELER VE ÖDÜL
UYGULAMALARININ DENETİMİ 137
7.2. ÖDÜLLENDİRİLECEK TUTUM ve DAVRANIŞLAR 138

7.3. ÖDÜLLENDİRMEDE YETKİLİ MERCİİ VE ÖDÜLLENDİRME USULÜ 139
7.4. ÖDÜL TÜRLERİ 139
7.4.1. Eş Görüşmesi Ödülü 139
7.4.2. Aile Görüşmesi Ödülü 142
7.4.3. Diğer Ödüller 143
8. HÜKÜMLÜLERİN DIŞARIYLA İLİŞKİLERİ 147
8.1. MEKTUPLARIN GÖNDERİLMESİ VE GELEN MEKTUPLARIN VERİLMESİ 147
8.2. EŞYANIN POSTADAN ALINMASI 150
8.3. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ 151
8.3.1. Temel İlkeler 151
8.3.2. Ceza İnfaz Kurumlarına Girişte Arama 153
8.3.3. Kapalı Görüş 154
8.3.4. Açık Görüş 156
8.3.5. Müdafi, Avukat, Arabulucu ve Noter İle Görüşme 157
8.3.6. Heyetler Tarafından Yapılan Ziyaretler 160
8.3.7. Yabancı Heyetler ile Kişi ve Kuruluşlar Tarafından Yapılan Ziyaretler 162
8.3.8. Diplomatik Temsilciliklerin ve Konsolosluk Memurlarının Ziyareti 163
8.3.9. Yabancı Uyruklu Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmesi 164
8.3.10. Yabancı Hükümlü ve Tutkuluların Diğer Kişiler Tarafından Ziyaret
Edilmesi 167
8.3.11. Ziyaretlere İlişkin Diğer Hususlar 168
9. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA KÜTÜPHANE VE KİTAPLIK 171
9.1. KÜTÜPHANE VE KİTAPLIĞA YAYINLARIN SAĞLANMASI ve İNCELENMESİ 171
9.2. YAYINLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 173
9.3. KÜTÜPHANE VE KİTAPLIKLARDAKİ GÖREVLİLER ve SORUMLULUKLARI 174
9.4. KÜTÜPHANE VE KİTAPLIKLARDAN YARARLANMA 176
9.5. KÜTÜPHANE VE KİTAPLĞA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 177
10. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA KULLANILAN DEFTER VE BELGELER 179
10.1. İŞYURTLARIYLA İLGİLİ DEFTER VE BELGELER 179
10.2. GENEL İDARE VE İNFAZ İŞLERİYLE İLGİLİ DEFTERLER 179
10.2.1. Hükümlü Kayıt Defteri 179
10.2.2. Tutuklu Kayıt Defteri 180
10.2.3. Hükümlü Salıverilme Defteri 181
10.2.4. Hükümlü İzin Defteri 182
10.2.5. Sayım Defteri 183
10.2.6. Hükümlü ve Tutuklulara Ait İaşe Bedeli Takip Defteri 184
10.2.7. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarına Ait Kasa
Defteri 184
10.2.8. Emanet Para ve Kıymetli Eşya Kayıt Defteri 186

10.2.9. Hükümlü ve Tutuklu Öğrenci Kütük Defteri 187
10.2.10. Hediye Kayıt Defteri 188
10.2.11. Psiko – Sosyal Yardım Servisi Görüşme Kayıt Defteri 188
10.2.12. Kurum Dışında Çalıştırılan veya Kurum Dışında Eğitim Gören
Hükümlü Takip Defteri 189
10.2.13. Hükümlü ve Tutuklu Telefon Görüşme Defteri 189
10.2.14. Salıverilen Tutuklu Adres ve Telefon Defteri 190
10.2.15. Mahkemece Verilen Disiplin Hapsi Defteri 191
10.2.16. Mahkemece Verilen Tazyik Hapsi Kararı Defteri 191
10.2.17. Ambar Yevmiye Defteri 192
10.2.18. Ambar Esas Defteri 193
10.2.19. Gelen Eşya ve Havale Mutemet Defteri 194
10.2.20. Muhabere Defteri 195
10.2.21. Zimmet Defteri 195
10.2.22. Maddi Duran Varlıklar Müfredat Defteri 196
10.2.23. Maddi Duran Varlıklar Tasnif Defteri 197
10.2.24. Vizite Defteri 198
10.2.25. İlaç Dağıtım Defteri 198
10.2.26. Hurda ve Her Türlü Atık Satış Bedelleri Kayıt Defteri. 199
10.2.27. Ziyaretçi Defteri 200
10.2.28. Avukat Ziyaret Defteri 200
10.2.29. Yayın Dağıtım Defteri 201
10.2.30. Ders Defteri 201
10.2.31. Karar Defteri 202
10.2.32. Arşiv Defteri 202
10.2.33. Denetleme Defteri 203
10.2.34. Yasaklaması Bulunan Avukat Defteri 203
10.2.35. Elektrik Bedeli Tahsil Defteri 204
10.2.36. Hükümlü ve Tutuklu Eşya Defteri 204
10.3. GENEL İDARE VE İNFAZ İŞLERİYLE İLGİLİ BELGELER 205
10.3.1. Hükümlü Dosya Etiketi 205
10.3.2. Hükümlü ve Tutuklu Kimlik Kartı 205
10.3.3. Hükümlü ve Tutuklu Salıverilme Fişi 205
10.3.4. Hükmü Kesinleşen Çocuk veya Gençlere Ait Fiş 206
10.3.5. Hükümlü İzin Belgesi 206
10.3.6. Firar Fişi 207
10.3.7. Hükümlü ve Tutuklu Yaka Kartı 207
10.3.8. Nöbet ve Vardiya Çizelgesi 207
10.3.9. Nöbet Cetveli 208
10.3.10. Ekmek ve Yiyecek Karşılığı Bordrosu 208
10.3.11. Yemek Tabelası ve İhtiyaç Çıkış Formu 209
10.3.12. Hurda ve Her Türlü Atık Satışları Tahsilat Makbuzu 209

10.3.13. Eşya Alındı Makbuzu. 209
10.3.14. Sağlık Fişi 210
10.3.15. Olay Bildirme Fişi 210
10.3.16. Kıymetli Eşya ve Evrak İade Makbuzu 211
10.3.17. Tahsilat Makbuzu 211
10.3.18. Reddiyat Makbuzu. 212
10.3.19. Elektrik Parası Tahsilat Makbuzu 212
10.3.20. Taşıt Görev Emri Formu 212
10.3.21. Geçici Görevli Personel ile Göreve Çıkan Araç İzleme Formu 213
10.3.22. Ziyaretçi Giriş Kartı 213
10.3.23. Telefon Görüşme Formu 213
10.3.24. Telefon Görüşme İstek Formu 214
10.3.25. Ders Yoklama Fişi 214
10.3.26. Yayın Arama Fişi 214
10.3.27. Personel Yaka Kartı 215
10.3.28. Ayniyat Tesellüm Makbuzu 215
10.3.29. Ambar İhraç Müzekkeresi 215
10.3.30. Nöbet Devir Bilgi Cetveli 216
10.4. DEFTER VE BELGELERE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 216
11. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER 219
11.1. MUTFAK TEŞKİLATI OLAN CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK GIDA MADDELERİ 219
11.2. MUTFAK TEŞKİLATI OLMAYAN CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ BULUNDURULABİLECEK GIDA MADDELERİ ve KULLANILACAK
MALZEMELER 219
11.3. YEME VE İÇMEDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 220
11.4. GİYİM EŞYALARI 220
11.5. SÜRELİ VEYA SÜRESİZ YAYINLAR İLE KİTAPLAR 220
11.6. ELEKTRİKLİ EŞYALAR 221
11.7. MÜZİK ALETLERİ 221
11.8. DİNÎ İHTİYAÇ MALZEMELERİ 222
11.9. SAĞLIK MALZEMELERİ 222
11.10. TEMİZLİK MALZEMELERİ 222
11.11. EL İŞİ FAALİYETLERİ MALZEMELERİ 222
11.12. BULUNDURULABİLECEK HAYVANLAR İLE DİĞER EŞYALAR 223
11.13. AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI VE ÇOCUK EĞİTİMEVLERİNDE
BULUNACAK EŞYALAR 224
11.14. EŞYALARIN NAKİLLERİ 224
11.15. TUTUKLULAR HAKKINDA UYGULAMA 224

12. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN KİŞİSEL PARALARINI KULLANMALARI 225
12.1. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA AİT PARANIN KAYDI 225
12.2. HARCAMALAR 225
12.3. HÜKÜMLÜ ve TUTUKLULARIN KİŞİSEL PARALARININ KULLANIMINA
İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 227
13. HÜKÜMLÜLERE VERİLEN İZİNLER 229
13.1. MAZERET İZNİ 230
13.2. ÖZEL İZİN 232
13.3. İŞ ARAMA İZNİ 232
13.4. İZİNDEN DÖNMEME VE GEÇ DÖNME DURUMLARI 233
14. HÜKÜMLÜLERİN NAKİLLERİ 235
14.1. KENDİ İSTEKLERİYLE NAKİL 235
14.2. DİSİPLİN NEDENİYLE NAKİL 236
14.3. ZORUNLU NEDENLERLE NAKİL 236
14.4. HASTALIK NEDENİYLE NAKİL 237
14.5. NAKİLLERDE ALINACAK TEDBİRLER 239
15. DİSİPLİN CEZALARI VE TEDBİRLERİ 241
15.1. DİSİPLİN SORUŞTURMASI 241
15.2. DİSİPLİN CEZALARININ İNFAZI 243
15.2.1. Yetişkinler Hakkında Disiplin Cezaları 243
15.2.1.1. Hücreye Koyma Cezası 243
15.2.1.2. Kınama Cezası 246
15.2.1.3. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma Cezası 247
15.2.1.4. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma Cezası 248
15.2.1.5. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma
veya Kısıtlama Cezası 248
15.2.1.6. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma Cezası 249
15.2.2. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri 251
15.2.2.1. Uyarma 251
15.2.2.2 Kınama 252
15.2.2.3. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hale Getirme 252
15.2.2.4. Harcamalara Sınır Koyma 253
15.2.2.5. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma 254
15.2.2.6. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma 254
15.2.2.7. İznin Ertelenmesi veya Ziyaretlerin Kapalı Şekilde Yaptırılması 255
15.2.2.8. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade 256
15.2.2.9. Odaya Kapatma Cezası 257

15.3. DİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN EYLEMLERİN TEKRARI VE DİSİPLİN CEZALARININ KALDIRILMASI 257
15.4. YÖNETİM TARAFINDAN ALINACAK TEDBİRLER VE ZORLAYICI
ARAÇLARIN KULLANILMASI 259
15.5. DİSİPLİN CEZALARI VE TEDBİRLERİNİN GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA
FORMUNA KAYDI 260
16. DİSİPLİN HAPSİ VE TAZYİK HAPSİ KARARLARININ İNFAZ EDİLMESİ 261
17. HÜKÜMLÜNÜN KOŞULLU SALIVERİLMESİ 263
18. HÜKÜMLÜNÜN SALIVERİLMESİ 269
18.1. EŞYA VE PARANIN GERİ VERİLMESİ 271
18.2. SALIVERİLMENİN KAYDI 271
18.3. SALIVERİLECEK HASTA HÜKÜMLÜLER 271
18.4. SALIVERİLME SIRASINDA ALINACAK TEDBİRLER 272
18.5. SALIVERİLME ÖNCESİ İLİŞKİLER VE HÜKÜMLÜYE İŞ BULMASINDA
YARDIM 272
19. CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI 273
19.1. İZLEME KURULLARININ KURULUŞU 273
19.2. İZLEME KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ 274
19.3. İZLEME KURULLARININ GÖREV ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 275
19.4. İZLEME KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ 276
19.5. İZLEME KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 276
19.6. İZLEME KURULU ÜYELERİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE KURUL
ÜYELERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU 277
20. CEZA İNFAZ KURUMU VE HÜKÜMLÜLERE DIŞ YARDIM VE BAĞIŞLAR 279
21. TUTUKLULAR, TUTUKLULARIN HAKLARI, KISITLAYICI ÖNLEMLER, TUTUKLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER VE TUTUKLULARIN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 281
21.1. TUTUKLULAR 281
21.2. TUTUKLULARIN KURUMA KABULÜ VE BARINDIRILMASI 282
21.3. TUTUKLULARIN HAKLARI 283
21.4. KISITLAYICI ÖNLEMLER 284
21.5. TUTUKLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 286
21.6. TUTUKLULARIN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 288
22. TÜRKİYE’DE BULUNAN CEZA İNFAZ KURUMLARI 289
KAYNAKÇA 303

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat