%3
İş Hukuku Konu Kitabı

Themisİş Hukuku Konu Kitabı


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
312
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284267
Boyut
16x24
Baskı
4Deniz BAYEREN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
v
Kısaltmalar Listesi 
 
xxiii
1. Kısım
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
1. Bölüm
 
 
İŞ HUKUKUNA GİRİŞ
 
 
I. GENEL BİLGİLER 
 
1
A. Tanımı ve Kapsamı 
 
1
B. Bölümleri 
 
2
1. Bireysel İş Hukuku 
 
2
2. Toplu İş Hukuku 
 
2
II. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
2
A. Cumhuriyet Dönemi Öncesi 
 
2
B. Cumhuriyet Dönemi Sonrası 
 
2
III. İŞÇİNİN KORUNMASI VE İŞÇİ YARARINA YORUM İLKESİ 
 
3
IV. İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
 
5
A. Genel Kaynaklar 
 
5
1. Anayasa 
 
5
2. Kanunlar 
 
5
3. Uluslararası Sözleşmeler 
 
6
4. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
 
6
5. Yönetmelikler 
 
6
6. Yargı Kararları ve Bilimsel Görüşler 
 
6
B. Özel Kaynaklar 
 
7
1. İş Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesi 
 
7
2. İşyeri İç Yönetmeliği 
 
7
3. İşyeri Uygulaması 
 
8
4. İşverenin Talimatları 
 
9
2. Bölüm
 
 
İŞ HUKUKUNUN KAPSAMI
 
 
I. İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI 
 
11
A. İş Kanunu Kapsamındaki İşler 
 
11
B. İş Kanunu Kapsamı Dışındaki İşler 
 
11
1. Deniz Taşıma İşleri 
 
11
2. Hava Taşıma İşleri 
 
11
3. 50’den (50 Dahil) Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşleri 
 
12
4. Aile Üyelerince Evlerde Yapılan El Sanatları İşleri 
 
13
5. Ev Hizmetleri 
 
13
6. Çıraklar 
 
13
7. Sporcular 
 
13
8. Rehabilite Edilenler 
 
14
9. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre 3 Kişinin Çalıştığı Yerler 
 
14
C. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri 
 
15
II. DENİZ İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI 
 
16
III. BASIN İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI 
 
17
IV. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN KAPSAMI 
 
17
3. Bölüm
 
 
İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
 
 
I. İŞÇİ 
 
18
A. Tanımı 
 
18
B. Unsurları 
 
18
1. Bir İş Sözleşmesine Dayanarak Çalışma 
 
18
2. Gerçek Kişi Olma 
 
18
C. İşçi Benzeri Kişiler 
 
19
1. Çırak 
 
19
2. Stajyer 
 
20
II. İŞVEREN 
 
21
III. ALT İŞVEREN 
 
21
A. Genel Olarak 
 
21
B. Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulma Koşulları 
 
22
1. Birden Fazla İşverenin Bulunması 
 
22
2. Alt İşverene Verilen İşin Mal veya Hizmet Üretimine İlişkin Olması 
 
22
3. Yapılan İşin Mal veya Hizmet Üretimine İlişkin Yardımcı İş veya Asıl İşin Bir Bölümünde İşletmenin ve İşin Gereği İle Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren Bir İş Olması 
 
23
4. Alt İşveren İşçilerinin Yalnızca Asıl İşverenin İşyerinde Çalıştırılması 
 
24
5. İşyerinde Asıl İşverenin İşçilerinin de Bulunması 
 
24
6. İşin Asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılması 
 
24
C. Alt İşverenlikte Sorumluluk 
 
25
D. Alt İşveren – Asıl işveren İlişkisinin Sınırlandırmaları – Muvazaa ve Bunlara Aykırılığın Yaptırımı 
 
25
E. Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin Bildirimi 
 
27
IV. İŞVEREN VEKİLİ 
 
27
A. Tanımı 
 
27
B. Unsurları 
 
28
1. İşveren Adına Hareket Etmek 
 
28
2. İş, İşyeri veya İşletmenin Yönetiminde Görev Almak 
 
28
V. İŞYERİ 
 
29
A. Tanımı ve Kapsamı 
 
29
B. İşyeri ve İşletme Ayrımı 
 
31
C. İşyerinin Kurulması 
 
31
D. İşyerinin Bildirimi 
 
31
E. İşyerinin Devri 
 
32
F. İşyerinin Kapatılması 
 
34
2. Kısım
 
 
BİREYSEL İŞ HUKUKU
 
 
1. Bölüm
 
 
İŞ SÖZLEŞMESİ
 
 
1. Kesim
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. TANIMI 
 
35
II. UNSURLARI 
 
35
A. Bir İşin Görülmesi 
 
35
B. İşin Ücret Karşılığında Görülmesi 
 
36
C. İşin Bağımlı Olarak Görülmesi 
 
36
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 
 
36
A. Özel Hukuk Sözleşmesi Olması 
 
36
B. İşçinin Kişiliğine Bağlı Olması 
 
37
C. Karşılıklı Borç Yüklemesi 
 
37
D. Sürekli Borç İlişkisi Olması 
 
37
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
 
37
A. Sürekli – Süreksiz İş Sözleşmeleri 
 
38
B. Belirli Süreli – Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri 
 
38
C. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri 
 
41
D. Tam ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri 
 
42
E. Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmeleri 
 
45
F. Uzaktan Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmeleri 
 
46
1. Tele Çalışma 
 
46
2. Evde Çalışma 
 
47
3. Ortak Hükümler 
 
47
G. Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri 
 
48
H. Mevsimlik İş Sözleşmesi 
 
49
I. Pazarlamacılık Sözleşmesi 
 
50
J. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi 
 
50
1. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulan (Mesleki Anlamda) Geçici İş İlişkisi 
 
51
a. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Kurulabilecek Haller 
 
51
b. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulacak Geçici İş İlişkisinin Süresi 
 
53
c. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Kurma Yasakları 
 
54
d. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulacak Geçici İş İlişkisinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
 
55
e. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulacak Geçici İş İlişkisinin Sona Ermesi 
 
56
2. Holding Bünyesi İçinde ya da Grup İçi Şirketler Arasında Kurulan (Mesleki Olmayan Anlamda) Geçici İş İlişkisi 
 
57
2. Kesim
 
 
İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE
 
 
GEÇERSİZLİĞİ
 
 
I. TARAF EHLİYETİ 
 
59
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
 
59
III. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI 
 
60
A. İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü 
 
60
B. İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğünün Sınırları 
 
60
1. İş Sözleşmesi Yapma Yasakları 
 
61
a. Yaş Küçüklüğü 
 
61
b. Cinsiyet 
 
62
c. Sağlık Durumu 
 
62
d. Yabancılık 
 
62
2. İş Sözleşmesi Yapma Zorunlulukları 
 
63
a. Engelli ve Eski Hükümlü veya Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu Nedeniyle Bazı Kişilerin İşe Alınması 
 
63
b. Toplu Olarak İşten Çıkarılanların Yeniden İşe Alınması 
 
65
c. Maluliyet Nedeniyle İşten Ayrılanların Yeniden İşe Alınması 
 
65
d. Askerlik veya Kanuni Bir Ödev Nedeniyle İşten Ayrılanların Yeniden İşe Alınması 
 
65
e. Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarılan Gazetecilerin Yeniden İşe Alınması 
 
66
f. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedeniyle Belirli Nitelikteki Kişilerin İşe Alınması 
 
66
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ 
 
66
A. İş Sözleşmesinin Kesin Hükümsüzlüğü 
 
66
B. İş Sözleşmesinin İptali 
 
67
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI 
 
68
A. İş Sözleşmesinin Geçici Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Nedeniyle Askıya Alınması 
 
69
B. İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Askıya Alınması 
 
69
C. İş Sözleşmesinin Zorlayıcı Nedenlerle Askıya Alınması 
 
69
D. İş Sözleşmesinin Gözaltı veya Tutukluluk Nedeniyle Askıya Alınması 
 
70
E. İş Sözleşmesinin İşçi Kuruluşu Yöneticiliği Nedeniyle Askıya Alınması 
 
70
F. İş Sözleşmesinin Kanuni Grev ve Lokavt Nedeniyle Askıya Alınması 
 
70
G. İş Sözleşmesinin İzinler Nedeniyle Askıya Alınması 
 
70
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ 
 
71
3. Kesim
 
 
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR
 
 
I. İŞÇİNİN BORÇLARI 
 
72
A. İş Görme Borcu 
 
72
B. İşverenin Düzenleme ve Talimatlarına Uyma Borcu 
 
73
C. Özen ve Sadakat Borcu 
 
73
D. Rekabet Etmeme Borcu 
 
74
II. İŞVERENİN BORÇLARI 
 
77
A. İşçiyi Gözetme Borcu 
 
77
B. Eşit Davranma Borcu 
 
78
C. Ücret Ödeme Borcu 
 
80
1. Ücret Çeşitleri 
 
81
a. Asıl Ücret 
 
81
b. Ücret Ekleri 
 
81
c. Zamana Göre Ücret 
 
83
d. Verime Göre Ücret 
 
84
e. Yüzde Usulü Ücret 
 
85
2. Ücretin Belirlenmesi 
 
85
3. Ücretin Ödenmesi 
 
88
a. Ücretin Ödenme Şekli 
 
88
b. Ücretin Ödenme Yeri 
 
88
c. Ücretin Ödenme Zamanı 
 
89
d. Ücretin Belgelendirilmesi 
 
89
e. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı 
 
90
4. Ücretin Ödenmemesi 
 
90
a. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 
 
90
b. İş Sözleşmesini Fesih Hakkı 
 
91
5. Ücretin Korunması 
 
91
a. Ücretin Haczi, Devri ve Rehni 
 
91
b. Ücretin Takası 
 
91
c. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi 
 
91
d. Ücret Alacağı Önceliği 
 
92
e. Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü 
 
92
f. Ücretten İndirim Yapılamaması 
 
93
6. Ücret Kesme Cezası 
 
93
4. Kesim
 
 
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
 
 
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞINDA SONA ERMESİ 
 
95
A. Tarafların Anlaşması (İkale) 
 
95
B. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Sürenin Bitmesi 
 
95
C. Ölüm 
 
96
1. İşçinin Ölümü 
 
96
2. İşverenin Ölümü 
 
96
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH NEDENİYLE SONA ERMESİ 
 
97
A. Süreli Fesih 
 
98
1. Koşulları 
 
98
a. Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olması 
 
98
b. Fesih Bildiriminde Bulunulması 
 
98
2. Bildirim Süreleri 
 
99
3. Hüküm ve Sonuçları 
 
100
a. Yeni İş Arama İzni 
 
100
b. Bildirim Sürelerine Ait Ücretin Peşin Olarak Ödenmesi 
 
102
4. Usulsüz Fesih 
 
102
5. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması 
 
103
B. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşmesinin İşverence Feshi 
 
104
1. İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları 
 
104
a. İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olması ve Sözleşmenin İşverence Feshedilmesi 
 
104
b. İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olunması 
 
105
c. İşyerinde Belirli Sayının Üstünde İşçi Çalışması 
 
105
d. İşçinin Belirli Bir Kıdeme Sahip Olması 
 
106
e. İşçinin Kanun’da Belirtilen Konumdaki İşveren Vekili Olmaması 
 
106
2. Feshin Geçerli Nedene Dayanması 
 
107
a. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Nedenler 
 
107
b. İşçinin Davranışından Kaynaklanan Nedenler 
 
108
c. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenler 
 
108
d. Geçerli Fesih Hakkı Oluşturmayan Nedenler 
 
109
3. Sözleşmenin Feshinde Usul 
 
110
a. Fesih Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması 
 
110
b. Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi 
 
110
c. İşçinin Savunmasının Alınması 
 
110
d. Feshin Yapılma Süresi 
 
111
4. Feshe İtiraz 
 
111
5. Geçerli Fesih ve Sonuçları 
 
114
6. Geçersiz Fesih ve Sonuçları 
 
114
C. İş Güvencesi Kapsamı Dışındaki İşçinin İş Sözleşmesinin İşverence Feshi 
 
116
D. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle (Bildirimsiz – Derhal) Sona Ermesi 
 
118
1. Genel Olarak 
 
118
2. İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenleri 
 
118
a. Sağlık Nedenleri 
 
118
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 
 
119
c. Zorlayıcı Nedenler 
 
122
3. İşveren Açısından Haklı Fesih Nedenleri 
 
122
a. Sağlık Nedenleri 
 
122
b. Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 
 
123
c. Zorlayıcı Nedenler 
 
127
d. İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması 
 
127
4. Haklı Fesih Hakkının Kullanılması 
 
130
a. Usulü 
 
130
b. Süresi 
 
130
5. Haklı Feshin Sonuçları 
 
131
6. Haksız Fesih ve Sonuçları 
 
132
a. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi 
 
132
b. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Haksız Feshi 
 
133
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 
 
134
A. Toplu İşçi Çıkarma 
 
134
B. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi Nedeniyle Ayrılma 
 
136
C. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik 
 
136
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 
 
137
A. Çalışma Belgesi Verilmesi 
 
137
B. İbraname 
 
138
1. İbra Sözleşmesi 
 
138
2. İbranamenin Geçerlilik Koşulları 
 
138
C. Yeni İşverenin Sorumluluğu 
 
139
D. Kıdem Tazminatı 
 
139
1. Genel Olarak 
 
139
2. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 
 
140
a. Kıdem Koşulu 
 
140
b. İş Sözleşmesinin Kanun’da Öngörülen Nedenlerden Biri İle Sona Ermesi 
 
141
3. Kıdem Tazminatının Miktarı 
 
144
4. Kıdem tazminatı Alacaklarında Zamanaşımı ve Faiz 
 
145
5. Kesim
 
 
İŞİN DÜZENLENMESİ
 
 
I. ÇALIŞMA SÜRELERİ 
 
148
A. Normal Çalışma Süresi 
 
148
B. Çalışma Süresinden Sayılan Durumlar 
 
150
C. Gece Çalışması 
 
151
D. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerinde Çalışma 
 
151
E. Postalar Halinde Çalışma 
 
152
F. Telafi Çalışması 
 
153
G. Kısa Çalışma 
 
154
H. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 
 
155
1. Fazla Çalışma Türleri 
 
156
a. Olağan Nedenlerle Fazla Çalışma 
 
156
b. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma 
 
156
c. Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma 
 
157
2. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yasakları 
 
157
3. Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Karşılığı 
 
158
4. Fazla Çalışmanın İspatı 
 
160
II. DİNLENME SÜRELERİ 
 
160
A. Ara Dinlenmesi 
 
160
B. Hafta Tatili 
 
161
1. Hafta Tatiline Hak Kazanma 
 
161
2. Hafta tatili Ücreti 
 
162
C. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
 
163
D. Analık ve Doğum Sonrası İzinler 
 
164
1. Analık İzni 
 
164
2. Doğum Sonrası Yarım Çalışma İzni 
 
165
3. Doğum Sonrası Sağlık Kontrolü İzni 
 
165
4. Doğum Sonrası Ücretsiz İzin 
 
165
5. Süt İzni 
 
165
E. Mazeret İzinleri 
 
166
F. Yıllık Ücretli İzin 
 
166
1. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Koşulu 
 
166
2. Yıllık Ücretli İzin Süreleri 
 
168
3. Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması 
 
169
4. Yıllık İzin Ücreti 
 
170
2. Bölüm
 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
173
II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
174
A. İşverenin Yükümlülükleri 
 
174
1. Önlem Alma ve Denetim Yapma Yükümlülüğü 
 
174
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu Oluşturma Yükümlülüğü 
 
176
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
 
176
b. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
 
177
c. İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları ve Diğer Sağlık Personeli 
 
178
d. Çalışan Temsilcileri 
 
180
3. Çalışanlara Bilgilendirme Yapma ve Eğitim Verme Yükümlülüğü 
 
182
4. Risk Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü 
 
183
5. Sağlık Gözetimi Yükümlülüğü 
 
184
6. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Kayıt Altına Alma ve Bildirme Yükümlülüğü 
 
184
B. Çalışanın Yükümlülükleri 
 
185
III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMANIN SONUÇLARI 
 
186
A. İşveren Açısından 
 
186
1. Çalışana Tazminat Ödeme 
 
186
2. Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 
 
186
3. Çalışanın İş Sözleşmesini Fesih Hakkı 
 
187
4. İşin Durdurulması 
 
187
5. Kamu İhalesinden Yasaklanma 
 
188
B. Çalışan Açısından 
 
188
1. İşverene Tazminat Ödeme 
 
188
2. İşverenin İş Sözleşmesini Feshi Hakkı 
 
188
IV. İŞ DENETİMİ VE KAMUSAL YAPTIRIMLAR 
 
189
A. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Düzenlenen İdari Para Cezaları 
 
190
B. İş Kanunu’nda Düzenlenen İdari Para Cezaları 
 
193
C. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda Düzenlenen İdari Para Cezaları 
 
195
3. Kısım
 
 
TOPLU İŞ HUKUKU
 
 
1. Bölüm
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
197
II. İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARI KAVRAMI 
 
197
A. Kuruluş Kavramı 
 
197
B. Sendika Kavramı ve Unsurları 
 
197
1. Tanımı 
 
197
2. Unsurları 
 
198
a. Ortak Amaç 
 
198
b. Serbestçe Kurulabilme 
 
198
c. Bağımsızlık 
 
198
d. Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olma 
 
198
e. Cumhuriyetin Temel Niteliklerini ve Demokratik Esaslara Uygun Faaliyet Yürütme 
 
199
C. Konfederasyon Kavramı 
 
199
2. Bölüm
 
 
SENDİKALAR HUKUKU
 
 
1. Kesim
 
 
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN
 
 
KURULMASI VE İŞLEYİŞİ
 
 
I. SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KURULMASI 
 
201
A. İşkoluna Göre Sendikalaşma 
 
201
1. İşkolunun Tespiti 
 
201
2. İşkolunun Tespitine İtiraz 
 
203
B. Kuruluş Şartları 
 
203
1. Kuruculara İlişkin Şartlar 
 
203
a. İşçi Sendikalarının Kurucularına İlişkin Şartlar 
 
203
b. İşveren Sendikalarının Kurucularına İlişkin Şartlar 
 
204
c. Kurucu Sayısı 
 
205
2. Kuruluş Tüzüğünün Hazırlanması ve İlgili Makama Tevdii 
 
205
a. Kuruluşların Tüzüğü 
 
205
b. Tüzüğün İlgili Makama Tevdii 
 
206
II. KURULUŞLARIN BİRLEŞMESİ VE KATILMASI 
 
206
III. KURULUŞLARIN ZORUNLU ORGANLARI 
 
207
A. Genel Kurul 
 
207
1. Oluşumu 
 
207
2. Görev ve Yetkileri 
 
208
3. Toplanması 
 
210
a. İlk Genel Kurul 
 
210
b. Olağan Genel Kurul 
 
210
c. Olağanüstü Genel Kurul 
 
211
4. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 
 
211
5. Genel Kurulda Yapılacak Seçimlerde Uyulacak Esaslar 
 
212
6. Genel Kurulda Yapılacak Seçimlerin Yargısal Denetimi 
 
213
a. İtiraz 
 
213
b. İptal Davası 
 
213
B. Yönetim Kurulu 
 
213
C. Denetleme Kurulu 
 
215
D. Disiplin Kurulu 
 
216
2. Kesim
 
 
ÜYELİK
 
 
I. SENDİKA ÜYELİĞİ 
 
218
A. Koşulları 
 
218
1. İşçi veya İşveren Sıfatına Sahip Olmak 
 
218
2. 15 Yaşını Doldurmuş Olmak 
 
218
3. Sendikanın Kurulu Bulunduğu İşkolunda Çalışıyor Olmak 
 
218
B. Üyeliğin Kazanılması 
 
219
1. Başvuru 
 
219
2. Başvurunun Kabulü 
 
219
C. Üyelikten Doğan Hak ve Borçlar 
 
220
1. Faaliyetlere ve Yönetime Katılma Hakkı 
 
220
2. Eşit Davranılmasını İsteme Hakkı 
 
220
3. Aidat Ödeme Borcu 
 
220
4. Sendika Düzenine Uyma Borcu 
 
221
D. Üyeliğin Sona Ermesi ve Askıya Alınması 
 
221
1. Kendiliğinden Sona Erme 
 
221
2. Çekilmeyle (İstifayla) Sona Erme 
 
222
3. Üyelikten Çıkarılma 
 
222
4. Üyeliğin Askıda Olduğu Durum 
 
222
II. KONFEDERASYON ÜYELİĞİ 
 
223
III. ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK 
 
223
3. Kesim
 
 
SENDİKAL GÜVENCELER
 
 
I. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ 
 
224
II. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİ GÜVENCESİ 
 
224
III. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ GÜVENCESİ 
 
225
A. Temsilcilerin Atanması 
 
225
B. Temsilcilerin Görevleri 
 
226
C. Temsilcilik Güvencesi 
 
226
4. Kesim
 
 
KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ VE MALVARLIKLARI
 
 
I. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ 
 
227
A. Genel Olarak 
 
227
B. Serbest Faaliyetler 
 
227
C. Yasak Faaliyetler 
 
229
II. KURULUŞLARIN MALVARLIKLARI 
 
230
5. Kesim
 
 
KURULUŞLARIN DENETİMİ VE SONA ERMESİ
 
 
I. KURULUŞLARIN DENETİMİ VE DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
232
A. Denetim 
 
232
B. Defter Tutma Yükümlülüğü 
 
232
II. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI VEYA SONA ERMESİ 
 
233
A. Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması veya Kapatılması Nedenleri 
 
233
1. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokratik Esaslara Aykırı Faaliyetlerde Bulunmak 
 
233
2. Tüzük ve Belgelerdeki Eksiklik ve Kanuna Aykırılık 
 
233
B. Kuruluşun Kendiliğinden Sona Ermesi 
 
234
C. Kuruluşun Feshi 
 
234
D. Faaliyetin Durdurulmasının Sonuçları 
 
234
E. Sona Ermenin Sonuçları 
 
235
1. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 
 
235
2. Malvarlığının Devri veya Tasfiyesi 
 
235
3. Bölüm
 
 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
 
 
1. Kesim
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
237
II. İÇERİĞİ 
 
237
A. Normatif Bölüm 
 
237
B. Borçlar Hukukuna İlişkin Bölüm 
 
238
III. DÜZEYİ 
 
238
IV. TÜRLERİ 
 
238
A. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi 
 
238
B. Grup Toplu İş Sözleşmesi 
 
238
C. İşletme Toplu İş Sözleşmesi 
 
239
D. Çerçeve Sözleşme 
 
240
2. Kesim
 
 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI
 
 
I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
 
241
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ 
 
241
A. İşveren Tarafının Sözleşme Yapma Yetkisi 
 
241
B. İşçi Sendikasının Sözleşme Yapma Yetkisi 
 
241
III. YETKİ TESPİTİ VE İTİRAZI 
 
243
A. Yetki Tespiti Başvurusu 
 
243
B. Bakanlığın Tespiti 
 
243
1. Olumlu Yetki Tespiti 
 
243
2. Olumsuz Yetki Tespiti 
 
243
C. Yetki itirazı 
 
244
D. Yetki belgesi 
 
245
IV. TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI VE TOPLU GÖRÜŞME 
 
245
A. Toplu Görüşmeye Çağrı 
 
245
B. Toplu Görüşmenin Başlaması ve Süresi 
 
245
V. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI, GÖREVLİ MAKAMA TEVDİİ VE İLANI 
 
246
VI. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
 
246
3. Kesim
 
 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ VE
 
 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA
 
 
I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ 
 
247
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 
 
248
A. Sözleşme Tarafı Sendika Üyeleri Bakımından 
 
248
B. Sözleşme Tarafı Sendika Üyesi Olmayanlar Bakımından 
 
248
C. Teşmil Kararıyla Yararlanma 
 
249
4. Kesim
 
 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
 
 
I. SÜRENİN DOLMASI 
 
252
II. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZ OLMASI 
 
252
III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
 
252
IV. SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİRMEYEN BAZI ÖZEL DURUMLAR 
 
253
4. Bölüm
 
 
TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
 
 
1. Kesim
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI 
 
255
A. Tanımı 
 
255
B. Bireysel ve Toplu İş Uyuşmazlığı 
 
255
C. Hak ve Çıkar Uyuşmazlığı 
 
255
II. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜMÜNDE BAŞVURULAN BARIŞÇIL YOLLAR 
 
256
III. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA YORUM VE EDA DAVASI 
 
256
2. Kesim
 
 
ARABULUCULUK VE TAHKİM
 
 
I. OLAĞAN (ZORUNLU) ARABULUCULUK 
 
257
A. Toplu Görüşmelerin Uyuşmazlıkla Sonuçlanması 
 
257
B. Arabulucunun Görevlendirilmesi 
 
257
C. Arabulucunun Görev Süresi 
 
258
D. Arabuluculuk Sürecinin Anlaşmayla Sonuçlanması 
 
258
E. Arabuluculuk Sürecinin Anlaşma Olmaksızın Sonuçlanması 
 
258
II. OLAĞANÜSTÜ ARABULUCULUK 
 
258
A. Kanuni Bir Grev Kararı Alınması Durumunda 
 
258
B. Grev ve Lokavtın Ertelenmesi Durumunda 
 
258
III. TAHKİM 
 
259
A. Zorunlu Tahkim 
 
259
1. Yüksek Hakem Kurulu’nun Kuruluşu ve Teşkilatı 
 
259
2. Yüksek Hakem Kurulu’nun Çalışma Esasları 
 
260
B. İhtiyari Tahkim 
 
261
5. Bölüm
 
 
İŞ MÜCADELESİ (GREV VE LOKAVT)
 
 
1. Kesim
 
 
GREV
 
 
I. TANIMI VE UNSURLARI 
 
263
A. Tanımı 
 
263
B. Unsurları 
 
263
1. İşin Bırakılması 
 
263
2. İşçilerin Aralarında Anlaşmaları veya Bir Kuruluşun Kararına Uymaları 
 
264
II. KANUNİ GREV 
 
264
A. Tanımı 
 
264
B. Unsurları 
 
264
1. Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sırasında Uyuşmazlık Çıkması 
 
264
2. Belirli Bir Amaçla Karar Alınması ve Uygulanması 
 
265
a. Kanuni Grevin Amacı 
 
265
b. Kanuni Grev Kararının Alınması 
 
265
c. Kanuni Grev Kararının Uygulanması 
 
266
3. Grev Yasağı veya Kısıtlamasının Bulunmaması 
 
266
a. Grev Yasakları 
 
266
b. Grev Oylaması 
 
267
c. Grevin Ertelenmesi 
 
269
d. Grevin Durdurulması 
 
270
e. Tarafların Özel Hakeme Gitmek İçin Anlaşması 
 
270
III. KANUN DIŞI GREV 
 
270
2. Kesim
 
 
LOKAVT
 
 
I. LOKAVTIN TANIMI VE UNSURLARI 
 
272
A. Tanımı 
 
272
B. Unsurları 
 
272
1. İşçilerin Topluca İşten Uzaklaştırılması 
 
272
2. Uzaklaştırmanın İşveren veya İşveren Vekilinin Kararıyla veya Bir Kuruluşun Verdiği Karara Uyarak Yapılması 
 
272
II. KANUNİ LOKAVT 
 
273
A. Tanımı 
 
273
B. Unsurları 
 
273
1. Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sırasında Uyuşmazlık Çıkması 
 
273
2. Kararın Grev Nedeniyle Alınması ve Uygulanması 
 
273
a. Kanuni Lokavt Kararının Alınması 
 
273
b. Kanuni Lokavt Kararının Uygulanması 
 
273
3. Lokavt Yasağı veya Kısıtlaması Bulunmaması 
 
274
a. Lokavt Yasakları ve Lokavtın Ertelenmesi 
 
274
b. Lokavtın Durdurulması 
 
274
c. Tarafların Özel Hakeme Gitmek İçin Anlaşması 
 
274
III. KANUN DIŞI LOKAVT 
 
274
3. Kesim
 
 
GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI
 
 
I. KANUNİ GREVİN SONUÇLARI 
 
276
A. İşçi Sendikası Bakımından Sonuçları 
 
276
1. Zarardan Sorumlu Olma 
 
276
2. İşyerinde Grev Gözcüsü Bulundurma 
 
276
B. Greve Katılan İşçiler Bakımından Sonuçları 
 
276
1. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 
 
276
2. İşyerini Terk Etme Zorunluluğu ve Faaliyeti Engellememe Yükümlülüğü 
 
277
3. Başka İşte Çalışma Yasağı 
 
277
4. Konut Haklarından Yararlanmaya Devam Etme 
 
278
5. İş Sözleşmesinin Feshedilememesi 
 
278
C. Greve Katılmayan İşçiler Bakımından Sonuçları 
 
278
D. Greve Katılamayan İşçiler Bakımından Sonuçları 
 
279
E. İşveren Bakımından Sonuçları 
 
279
1. İşverenin İşçi Çalıştırma Yasağı 
 
279
2. İşverenin Greve Katılmayan İşçileri Çalıştırmama Hakkı 
 
280
II. KANUNİ LOKAVTIN SONUÇLARI 
 
280
A. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 
 
280
B. İşverenin İşçi Çalıştırma Yasağı 
 
280
C. İşçilerin işyerini Terk Etme Zorunluluğu ve Faaliyeti Engellememe Yükümlülüğü 
 
281
D. İşçilerin Başka İşte Çalışma Yasağı 
 
281
E. İşçilerin Konut Haklarından Yararlanmaya Devam Etmesi 
 
281
F. İşveren Sendikasının İşyerinde Lokavt Gözcüsü Bulundurma Yetkisi 
 
281
G. Bazı İşçilerin Lokavtta Çalıştırılma Zorunluluğu 
 
282
III. KANUN DIŞI GREVİN SONUÇLARI 
 
283
A. İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı 
 
283
B. İşverenin Zararının Karşılanması 
 
283
C. İşçilerin Konuttan Yararlanmasına Son Verilmesi 
 
283
D. İdari Para Cezası 
 
284
IV. KANUN DIŞI LOKAVTIN SONUÇLARI 
 
284
A. İşçilerin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı 
 
284
B. İşçilerin Lokavt Süresince Ücretlerinin Ödenmesi 
 
284
C. İşçilerin Zararının Karşılanması 
 
284
D. İdari Para Cezası 
 
284
4. Kesim
 
 
GREV VE LOKAVTIN SONA ERMESİ
 
 
I. TARAFLARIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAMASI 
 
285
II. İŞÇİ VEYA İŞVEREN TARAFININ KARARI 
 
285
III. İŞÇİ SENDİKASININ ÜYE SAYISININ DÜŞMESİ 
 
285
IV. İŞÇİ VEYA İŞVEREN SENDİKASININ SONA ERMESİ 
 
285
Kaynakça 
 
287
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat