%3
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sicili Duygu Arda

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sicili


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
362
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750290213
Boyut
16x24
Baskı
1470,00 TL 455,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 455 puan kazanacaksınız)
   455

Dr. Duygu ARDA

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
19
Giriş 
 
23
Birinci Bölüm
 
 
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNE TEMEL TEŞKİL EDEN KAVRAMLAR VE REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNE İLİŞKİN
 
 
MEVZUATA GENEL BAKIŞ
 
 
I. REHİN HAKKI KAVRAMI 
 
29
II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ VE SİCİLİNİN “REHİN HAKKININ TEMEL ÖZELLİKLERİ” KAPSAMINDA İNCELENMESİ 
 
32
A. Sınırlı Ayni Bir Hak Olması 
 
32
1. Genel Olarak 
 
32
2. Sınırlı Ayni Hak Özelliğinin “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve Siciline” Yansıması 
 
35
B. Güvence Oluşturması 
 
37
1. Genel Olarak 
 
37
2. Güvence Fonksiyonunun “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve Siciline” Yansıması 
 
38
C. Fer’i Bir Hak Olması 
 
39
1. Genel Olarak 
 
39
2. Fer’i Hak Özelliğinin “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve Siciline” Yansıması 
 
40
D. Borçlu Dışında Bir Üçüncü Kişinin Alacaklı Lehine Rehin Hakkı Kurabilmesi 
 
41
1. Genel Olarak 
 
41
2. Borçlu Dışında Bir Üçüncü Kişinin Alacaklı Lehine Rehin Hakkı Kurabilmesinin “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve Sicili” Bakımından Değerlendirilmesi 
 
42
E. Sınırlı Sayı İlkesine Tabi Olması 
 
44
1. Genel Olarak 
 
44
2. Sınırlı Sayı İlkesinin “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve Siciline” Yansıması 
 
44
F. Hak Düşürücü Sürenin ve Zamanaşımının İşlemezliği 
 
46
1. Genel Olarak 
 
46
2. Hak Düşürücü Sürenin ve Zamanaşımının İşlemezliği Bakımından “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve Sicili” 
 
46
III. TAŞINIR REHNİ KAVRAMI 
 
47
IV. TAŞINIR REHNİ TÜRLERİ 
 
48
A. TMK’de Düzenlenen Taşınır Rehni Türleri 
 
50
B. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Taşınır Rehni Türleri 
 
51
V. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ 
 
55
VI. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ İLE İLGİLİ ULUSAL MEVZUATA GENEL BAKIŞ 
 
58
A. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun Tarihsel Gelişimi 
 
58
B. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun İntikal Hukuku Yönüyle Ele Alınması 
 
64
C. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine İlişkin İkincil Mevzuat 
 
66
VII. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN İSİMLENDİRMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
67
VIII. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI MEVZUAT 
 
70
A. Genel Olarak 
 
70
C. UNCITRAL’in Kuruluşu ve Kapsamı 
 
75
D. UNCITRAL Tarafından Yapılan Yasal Düzenlemeler ve Yasal Düzenlemelerin Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine Etkileri 
 
77
1. UNCITRAL Yasama Kılavuzu ve Sicil İlişkisi 
 
77
a. Genel Olarak 
 
77
b. Kılavuzun Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Değerlendirilmesi 
 
79
2. UNCITRAL Model Kanun (UNCITRAL Model Law on Secured Transactions) 
 
80
a. Model Kanun ile “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve Sicili” İlişkisi 
 
80
b. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Açısından Model Kanunun Tercih Edilmesinde Etkili Faktörler 
 
82
4. UNCITRAL Yasama Kılavuzu ve UNCITRAL Model Kanun İlişkisi 
 
84
5. UNCITRAL Teminatlı İşlemler Hakkında Model Kanunun Kapsamı ve Ulusal Mevzuata Yansıması 
 
86
IX. TAŞINIR VARLIKLAR ÜZERİNDE REHİN TESİSİNDE SİCİLE DUYULAN GEREKSİNİM 
 
87
X. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN SİSTEMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 
 
89
XI. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNE İLİŞKİN BAZI TESPİT VE ÖNERİLER 
 
90
İkinci Bölüm
 
 
MADDİ REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ HUKUKU
 
 
I. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN MADDİ AÇIDAN İNCELENMESİ 
 
99
II. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN ÖZELLİKLERİ 
 
101
A. Resmi Bir Sicil Olması 
 
101
B. Merkezi ve Elektronik Bir Sicil Olması 
 
102
C. TİTRK’ye Göre Tesis Edilecek Rehinlere Yönelik İşlemlerin Yapılması ve Aleniyetin Rehin Hakkına İlişkin İşlemlerle Sınırlı Olması 
 
104
D. Kendi Özel Siciline Tescili Zorunlu Olanlar Dışındaki Taşınır Varlıkların Rehne Konu Olması 
 
104
III. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN İLKELER YÖNÜNDEN ELE ALINMASI 
 
105
A. Genel Bakış 
 
105
B. Aleniyet (Kamuya Açıklık) İlkesi 
 
106
1. Genel Olarak 
 
106
2. Aleniyeti Sağlayan Sistemler ve Rehinli Taşınır Sicilinin Sistemler Arasındaki Yeri 
 
108
a. Aleniyeti Sağlayan Sistemler 
 
108
b. Rehinli Taşınır Sicilinin Aleniyeti Sağlayan Sistemler Arasındaki Yeri 
 
109
3. Aleniyet Türlerinin Rehinli Taşınır Sicili Kapsamında Ele Alınması 
 
109
4. Rehinli Taşınır Sicilinde Aleniyetin Gerekliliği ve Uygulanabilirliği Sorunu 
 
111
5. Aleniyetin Sicile İlişkin Mevzuattaki Yeri 
 
112
6. Aleniyetin Hak Karinesine Etkisi 
 
113
a. Sicilin Aleniyetinin Tescile Etkisinin Değerlendirilmesi 
 
115
b. Belge ve Örnek Talebi Karşısında Sicilin Aleniyeti 
 
115
c. Sorgulama İşlemleri Karşısında Sicilin Aleniyeti 
 
116
d. Sicil Hizmetlerinden Faydalanılmasında Menfaat/İlgi Kavramının Yeri 
 
117
e. Sicilin Aleniyetinin Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Ele Alınması 
 
119
8. Aleniyet İlkesinin Rehinli Taşınır Sicilinde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi 
 
121
9. Aleniyet İlkesinin Diğer Sicillerdeki Benzer ve Farklı Yönler Bakımından Ele Alınması ve Sicil ile Karşılaştırılması 
 
124
a. Genel Olarak 
 
124
b. Tapu Sicili ve Elektronik Tapu Sicili Açısından İncelenmesi 
 
126
c. Ticaret Sicili Açısından İncelenmesi 
 
132
d. Trafik Sicili Açısından İncelenmesi 
 
135
e. Gemi Sicili ve Uçak Sicili Açısından İncelenmesi 
 
138
f. Hayvan Rehni Sicili Açısından İncelenmesi 
 
140
g. Maden Sicili Açısından İncelenmesi 
 
141
h. Kişisel Durum Sicili Açısından İncelenmesi 
 
142
C. Güvenin Korunması İlkesi 
 
143
1. Genel Olarak 
 
143
2. Rehinli Taşınır Sicilinde “Güvenin Korunması İlkesinin Geçerli Olup Olmadığı” Sorunsalı 
 
143
3. Güvenin Korunması İlkesinin Rehinli Taşınır Siciline Yansımasındaki Yasal Yaklaşımın Olası Nedenleri 
 
144
4. Sicile Güvenin Korunması İlkesinin Diğer Sicillerdeki Benzer ve Farklı Yönler Bakımından Ele Alınması ve Sicil ile Karşılaştırılması 
 
146
a. Genel Olarak 
 
146
b. Tapu Sicili ve Elektronik Tapu Sicili Açısından Güvenin Korunması İlkesinin İncelenmesi 
 
147
c. Ticaret Sicili Açısından Güvenin Korunması İlkesinin İncelenmesi 
 
149
d. Trafik Sicili Açısından Güvenin Korunması İlkesinin İncelenmesi 
 
149
e. Gemi ve Uçak Sicili Açısından Güvenin Korunması İlkesinin İncelenmesi 
 
151
f. Hayvan Rehni Sicili Açısından Güvenin Korunması İlkesinin İncelenmesi 
 
153
g. Maden Sicili Açısından Güvenin Korunması İlkesinin İncelenmesi 
 
153
h. Kişisel Durum Sicili Açısından Güvenin Korunması İlkesinin İncelenmesi 
 
154
5. Bir Sorunsal Olarak Sicilin İyiniyeti Koruyucu Etkisi 
 
154
a. İyiniyet Kavramı 
 
154
b. Rehinli Taşınır Sicilinde İyiniyetin Koruyucu Etkisinin Düzenlenme Biçimi 
 
155
c. Taşınırın Rehinli Olduğunu “Bilmeyen veya Bilmesi Gerekmeyen İyiniyetli Üçüncü Kişi” İbaresinin Değerlendirilmesi 
 
155
d. “Taşınırın Rehinli Olduğunu Bilmeyen veya Bilmesi Gerekmeyen İyiniyetli Üçüncü Kişinin İyiniyetinin Korunacağı” Hükmünün Mevzuata Eklenmesi Amacının Değerlendirilmesi 
 
158
D. Tescil İlkesi 
 
160
1. Genel Olarak 
 
160
a. Tescil Türlerinin Rehinli Taşınır Sicili Kapsamında Ele Alınması 
 
161
3. “Tescil İlkesi” ile “Aleniyet ve Güvenin Korunması İlkeleri” Arasındaki İlişki 
 
163
4. Tescil İlkesinin Diğer Sicillerdeki Benzer ve Farklı Yönler Bakımından Ele Alınması ve Rehinli Taşınır Sicili ile Karşılaştırılması 
 
164
a. Genel Olarak 
 
164
b. Tapu Sicili Açısından Tescil İlkesinin İncelenmesi 
 
164
c. Ticaret Sicili Açısından Tescil İlkesinin İncelenmesi 
 
167
d. Trafik Sicili Açısından Tescil İlkesinin İncelenmesi 
 
170
e. Gemi ve Uçak Sicili Açısından Tescil İlkesinin İncelenmesi 
 
172
f. Hayvan Rehni Sicili Açısından Tescil İlkesinin İncelenmesi 
 
174
g. Maden Sicili Açısından Tescil İlkesinin İncelenmesi 
 
174
E. Sebebe Bağlılık İlkesi 
 
176
1. Genel Olarak 
 
176
2. Rehinli Taşınır Sicilinin Sebebe Bağlılık İlkesine Yaklaşımı ve Sebebe Bağlılık İlkesinin Sicilde Geçerli Bir İlke Olup Olmadığının Değerlendirilmesi 
 
177
3. Rehinli Taşınır Sicilinde Sebebe Bağlılık İlkesinin Varlığına Dayanak Teşkil Edebilecek Hususlar 
 
177
a. Rehin Sözleşmesinin Varlığı 
 
177
b. Tescile Tabi Hususların Doğrulayıcı Belgelere Dayanması Gerekliliği 
 
178
4. “Kendi Mevzuatları Gereği Özel Sicillerine Tescilleri Gerekli Varlıkların Rehinli Taşınır Siciline Tescil Edilmesi Durumunun” Rehin Hakkına Etkisinin Sebebe Bağlılık İlkesi Kapsamında İncelenmesi 
 
178
5. Sebebe Bağlılık İlkesinin Diğer Sicillerdeki Benzer ve Farklı Yönler Bakımından Ele Alınması ve Sicil ile Karşılaştırılması 
 
179
a. Genel Olarak 
 
179
b. Tapu Sicili Açısından Sebebe Bağlılık İlkesinin İncelenmesi 
 
179
c. Trafik Sicili Açısından Sebebe Bağlılık İlkesinin İncelenmesi 
 
180
d. Gemi ve Uçak Sicili Açısından Sebebe Bağlılık İlkesinin İncelenmesi 
 
180
e. Hayvan Rehni Sicili Açısından Sebebe Bağlılık İlkesinin İncelenmesi 
 
181
f. Maden Sicili Açısından Sebebe Bağlılık İlkesinin İncelenmesi 
 
182
Üçüncü Bölüm
 
 
ŞEKLİ REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ HUKUKU
 
 
I. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİNİN ŞEKLİ AÇIDAN İNCELENMESİ 
 
183
II. SİCİL TEŞKİLATI 
 
184
A. Sicil Teşkilatının Yapısı 
 
184
B. Sicil Birimi ve Görevlileri 
 
184
C. Sicil Biriminin Yönetimi 
 
186
D. Sicilin Gözetim ve Denetimi 
 
188
III. SİCİL HİZMETLERİ VE SİCİL KAPSAMINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 
 
188
IV. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN TESİSİ 
 
191
A. Taşınır Rehni Sözleşmesi 
 
191
1. Sözleşmenin Tanımı 
 
191
2. Sözleşmenin Tarafları 
 
191
3. Sözleşmenin İçeriği 
 
193
4. Sözleşmenin Konusu 
 
195
a. Sözleşmeye Konu Olabilecek Varlıkların “Belirlilik İlkesi” Çerçevesinde Değerlendirilmesi 
 
206
aa. Teminat Altına Alınan Alacağın Belirli Olması 
 
207
bb. Rehin Konusu Açısından Belirlilik 
 
210
c. Sözleşmeye Konu Olabilecek Varlıkların “Bölünmezlik İlkesi” Çerçevesinde İncelenmesi 
 
218
5. Sözleşmenin Şekli 
 
223
a. Genel Olarak 
 
223
b. Sözleşmenin Şekil Şartları 
 
224
c. Ek Şekli Zorunlulukların Sözleşmeye Etkisi 
 
226
d. Sözleşmeye İlişkin Bazı Özel Durumlar 
 
227
6. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
 
228
B. Sözleşmenin Tescili 
 
230
1. Tescil Talebi ve Tescil Talebinin Hukuki Niteliği 
 
231
a. Kural: Talep Üzerine Tescil 
 
233
b. Mahkeme Kararına Dayalı Tescil ve Yasal Rehne Yönelik Değerlendirmeler 
 
233
2. Tescil Talebinin Süresi 
 
236
3. Tescil Talebinde Bulunması Gereken Hususlar 
 
236
4. Tescil Talebinin İncelenmesi ve Tescil 
 
237
5. Tescil Talebinin Reddi 
 
239
C. Rehin Hakkının Sırası 
 
240
1. Genel Olarak 
 
240
2. Ticari işlemlerde Taşınır Rehninde Sıra Sistemi ve Özellikle “Öncelik İlkesi” Kapsamında İncelenmesi 
 
242
3. Aynı Varlık Üzerinde TİTRK ve Diğer Mevzuatlar Uyarınca Kurulan Rehin Hakları Arasında Sıra İlişkisi ve Sıraya İlişkin Bazı Özel Durumlar 
 
245
D. Sözleşmenin Değişikliği 
 
248
E. Rehne Konu Taşınır Varlığın Devri 
 
249
1. Rehinli Taşınır Varlığın Devrini Talep Hakkının “Lex Commissoria” Kapsamında Değerlendirilmesi 
 
251
F. Rehin Hakkının Devri 
 
254
G. Sözleşmenin Terkini 
 
255
V. SORGULAMA 
 
259
A. Genel Olarak 
 
259
B. Sorgulama Hizmetinin Kapsamı 
 
259
C. TARES’in Sorgulama Usulü 
 
260
VI. SİCİL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 
 
261
A. Rehin Veren ve/veya Rehin Alanın Sorumluluğu 
 
261
1. Rehin Veren ve/veya Rehin Alanın Hukuki Sorumluluğu 
 
261
2. Rehin Veren ve/veya Rehin Alanın Cezai Sorumluluğu 
 
262
B. Devletin Sorumluluğu 
 
263
C. Sicil Yetkilisinin Sorumluluğu 
 
265
2. Sicil Yetkilisi Sorumluluğunun Noterlik Kanunu Kapsamında İncelenmesi 
 
266
3. Noterlerin Hukuki Sorumluluklarının Şartları 
 
267
a. Hukuka Aykırı Fiil 
 
267
b. Zarar 
 
268
c. Nedensellik (İlliyet) bağı 
 
268
d. Kusur 
 
269
4. Sicil Yetkilisinin Yardımcılarının Fiillerinden Sorumluluğu 
 
270
5. Sorumluluğun Sonuçları 
 
270
6. Hukuki Sorumluluk Fonu 
 
270
Dördüncü Bölüm
 
 
REHNİ TAŞINIR SİCİLİ VE SİCİLLER ARASI İLİŞKİ
 
 
I. SİCİLİN ELEKTRONİK OLMA ÖZELLİĞİNİN “İHTİYAÇ” BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
273
II. SİCİLİN ELEKTRONİK OLMA ÖZELLİĞİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
274
A. Sicilin Olumlu Yönleri ile Ele Alınması 
 
274
B. Sicilin Olumsuz Yönleri ile Ele Alınması 
 
275
III. REHİN TESİSİ İÇİN ÖZEL SİCİLLERİNE TESCİLİ GEREKLİ OLAN TAŞINIR VARLIKLARIN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
278
A. Genel Olarak 
 
278
B. Motorlu Taşıt Rehni ve Motorlu Taşıt Rehninde İlgili Sicil 
 
279
1. Motorlu Taşıt Rehninin Türk Medeni Kanunu’ndaki Düzenlenme Biçimi 
 
279
2. Motorlu Taşıt Rehni ve Sicili İlişkisi 
 
280
3. İş Makinesi Rehni ve Sicili İlişkisi 
 
282
4. Motorlu Taşıtların İlgili Sicilleri ve Rehinli Taşınır Sicili İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
283
5. Taşıt Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES)’nin Özel Olarak Değerlendirilmesi ve Rehinli Taşınır Sicili ile Benzerlik ve Farklılıklarının Ele Alınması 
 
284
C. Hayvan Rehni ve Hayvan Rehninde İlgili Sicil 
 
286
1. Hayvan Rehninin Türk Medeni Kanunu’ndaki Düzenlenme Şekli 
 
286
2. Hayvan Rehni ve Sicili İlişkisi 
 
287
3. Hayvan Rehninin İlgili Sicili ve Rehinli Taşınır Sicili İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
289
D. Gemi Rehni ve Gemi Rehninde İlgili Sicil 
 
290
1. Gemi Rehninin Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenme Şekli 
 
290
2. Gemi Rehni ve İlgili Sicili 
 
290
3. Gemi Rehninde İlgili Sicil ve Rehinli Taşınır Sicili İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
292
E. Hava Aracı Rehni ve Hava Aracında İlgili Sicil 
 
293
1. Hava Aracı Rehninin Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenme Şekli 
 
293
2. Hava Aracı Rehni ve İlgili Sicili 
 
293
3. Hava Aracı İpoteğinde İlgili Sicil ve Rehinli Taşınır Sicili İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
295
F. Maden İşletme Hakkı ve Maden Cevheri Rehni ile Maden İşletme Hakkı ve Maden Cevheri Rehninde İlgili Sicil 
 
295
1. Maden İşletme Hakkı ile Maden Cevheri Rehninin Kanunda Düzenlenme Şekli 
 
295
2. Maden İşletme Hakkı ile Maden Cevheri Rehni ve İlgili Sicili 
 
296
3. Maden İşletme Hakkı ile Maden Cevheri Rehninin İlgili Sicili ve Rehinli Taşınır Sicili İlişkisinin Değerlendirilmesi 
 
297
IV. İLGİLİ BİR SİCİLİ OLMAKLA BİRLİKTE REHİN İÇİN ÖZEL SİCİLLERİNE TESCİLİ GEREKMEYEN TAŞINIR VARLIKLARIN REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
298
A. Genel Olarak 
 
298
V. TİCARİ İŞLETMENİN TÜMÜ ÜZERİNDE REHİN KURULMASI DURUMUNDA REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ VE DİĞER SİCİLLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
304
A. Ticari İşletmenin Tümü Üzerinde Rehin Kurulabilmesinin Şartları 
 
304
B. Ticari İşletmenin Rehninin “Rehinli Taşınır Sicili ve Ticaret Sicili İlişkisine Yansıyan Yönü” ile Değerlendirilmesi 
 
308
C. Ticari İşletme Rehninde “Rehinli Taşınır Sicili ve Özel Sicile Tabi Varlıkların Sicilleri” Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 
 
310
D. Rehin Kurulmasının Özel Sicile Kayda Tabi Olduğu Varlıklar ile Rehinli Taşınır Sicili Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 
 
311
VI. REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ VE ELEKTRONİK GÜVENLİK İLİŞKİSİ 
 
312
VII. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ BAKIMINDAN VERİ PAYLAŞIMI 
 
315
A. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından Veri Paylaşımının Çeşitli Yönleriyle Ele Alınması ve Veri Paylaşımının Mevzuattaki Yeri 
 
315
B. Rehinli Taşınır Sicili İşlemlerinde İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Veri Girişi 
 
317
C. Rehinli Taşınır Sicili İşlemlerinde İlgili Kişilerce Yapılan Veri Sorgulama 
 
317
D. Rehinli Taşınır Sicili ve Diğer İlgili Siciller Arası Veri Paylaşımı 
 
318
E. Sicil İşlemlerinde Veri Paylaşımı İhlali Halinde Hukuki Sorumluluk 
 
319
F. Rehinli Taşınır Sicili’nin Diğer Sicillerle Entegrasyonu 
 
320
VIII. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SİCİLİNİN İŞLERLİĞİ VE VERİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER 
 
321
Sonuç 
 
325
Kaynakça 
 
331
Kavram Dizini 
 
357
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,90   
455,90   
2
227,95   
455,90   
3
151,97   
455,90   
Kapat