Kriminoloji Timur Demirbaş

Kriminoloji


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
455
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750262777
Boyut
16x24
Baskı
7Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

 

Konu Başlıkları
- Kriminoloji Kavramı, Tanımı, Konusu, Görevi, Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Tarihi Gelişimi
- Kriminolojide Araştırma Yöntemleri ve Bilinmeyen Suçluluk
- Kriminolojinin Ana Yönleri (Suçun Nedenleri – Suç Etolojisi)
- Suçun Ortaya Çıkışı (Suç Fenolojisi)
- Sosyalleşme Usulünde Sosyal Temsil Vasıtalarının Etkileri, Toplumsal Gelişim ve Suçluluk
- İkamet Çevresi ve Suçluluk
- Suçlar ve Failleri
- Bağımlılık Maddeleri Suçluluğu
- Bireysel Silahlanma ve Suç
- Faillik Grupları
- Suça Birlikte Sebep Olma Usulünde Mağdur (Viktimoloji)
Suçun Tahmini ve Önlenmesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Basıya Önsöz 7
Altıncı Basıya Önsöz 9
Önsöz 11
Birinci Bölüm
KRİMİNOLOJİ KAVRAMI, TANIMI, KONUSU,
GÖREVİ, DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ VE TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1. KRİMİNOLOJİ KAVRAMI, TANIMI, KONUSU VE GÖREVİ 31
I. Kriminoloji Kavramı 31
II. Kriminolojinin Tanımı 32
III. Kriminolojinin Konusu ve Görevi 33
1. Kriminolojinin Konusu 33
a. Genel Olarak 33
b. Sapıcı Davranış 35
c. Suçun Nedenleri 36
aa. Bireysel Görünüş Olarak Suçun Nedenleri 36
bb. Yığın Görünüşü Olarak Suçluluk 38
2. Kriminolojinin Görevi 39
IV. Kriminolojinin Önemi ve Suç Korkusu 39
1. Kriminolojinin Önemi 39
2. Suç Korkusu 41
§ 2. KRİMİNOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ, BAĞIMSIZLIĞI VE KURUMSALLAŞMASI 45
I. Suç Kavramı 45
II. Suç Bilimleri 46
1. Ceza Hukuku Bilimi Kavramı 46
2. Kriminolojinin İlgili Olduğu Diğer Bilimler 47
a. Kriminolojinin Kısmi Alanları 48
aa. Suç Etolojisi 48
bb. Suç Fenolojisi 48
cc. Viktimiloji 48
dd. Penoloji 48
ee. Suç Profilaksisi 49
ff. Suç İstatistiği 49
b. Kriminolojinin İlgili Olduğu Bilimler (Ceza Hukuku Dışında) 49
aa. Sosyoloji 49
bb. Psikiyatri 50
cc. Psikoloji 50
dd. Etholoji 51
3. Kriminalistik Kavramı ve Görevleri 51
a. Kriminoloji ve Kriminalistik Arasındaki Fark 53
b. Kriminalistiğin Görevleri 53
aa. Suç Taktiği 54
bb. Suç Tekniği 54
c. Kriminalistiğin Esasları 54
III. Suç Politikası 55
1. Suç Politikası Kavramı 55
2. Önleyici Suç Politikasının Temeli Olarak Kriminoloji 57
3. Suç Politikası Açısından Af 57
IV. Kriminolojinin Bağımsızlığı ve Kurumsallaşması 58
1. Kriminolojinin Bağımsızlığı 58
2. Kriminolojinin Kurumsallaşması 59
§ 3. KRİMİNOLOJİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 60
I. Kriminolojinin Öncüleri 60
1. Ceza Hukuku Reformcusu Sezar Beccaria 62
2. Cesare Lombroso Vasıtasıyla Deneysel Teşvikler 64
3. Diğer İlk Kriminologlar 68
II. 19’uncu Yüzyılda Okullar Çatışması 71
1. İtalyan (Suç Antropolojisi) Okulu 71
2. Fransız (Suç Sosyolojisi) Okulu 72
3. Marburg Okulu (Birleşme Teorisi) 72
İkinci Bölüm
KRİMİNOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE
BİLİNMEYEN SUÇLULUK
§ 1. KRİMİNOLOJİDE TANIMA VE TANIMANIN YARARI 75
§ 2. NEDEN, İLLİYET VE KARŞILIKLI İLİŞKİ 76
I. Genel Olarak 76
II. Kriminolojide Nedenin Araştırılmasında Metod 76
1. Tasviri (Deskriptif) Metod 76
2. İlli Metod 77
3. Normatif Metod 77
§ 3. KRİMİNOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 78
I. Doküman Analizi 79
II. Anket 80
III. Gözlem 81
IV. Deney 82
V. Kriminolojik Araştırmada İstatistik 83
1. Suç İstatistiği Kavramı 83
2. Suç İstatistiğinin Tarihi 84
3. Suç İstatistiğinin Görevi 85
4. Bazı Suç İstatistiği Kavramları 86
5. Suç İstatistiğinin Şekilleri 87
a. Polis 87
b. Adalet 88
c. Cezaevi 89
d. Uluslararası 89
e. Bilimsel 90
6. Suç İstatistiğinin Yanıltıcı Etkileri 90
§ 4. KRİMİNOLOJİK TANIMANIN SINIRLARI OLARAK YÖNTEMLER 92
§ 5. BİLİNEN VE BİLİNMEYEN SUÇLULUK 93
I. Bilinen (Kayıtlı) Suçluluk 93
1. Resmi İstatistikler ve Onların Eksik Kaynakları 93
2. İstatistiklerin Ortaya Koyduğu Suçluluk Resmi 93
II. Bilinmeyen Suçluluk 96
1. Karanlık Alan (Siyah Sayılar) Kavramı 96
2. Karanlık Alan Araştırmasının Tarihi Gelişimi 99
3. Karanlık Alan Araştırma Yöntemleri 99
a. Deney 100
b. Katılarak Gözlem 100
c. Anketler 100
aa. Faile Sorularak 100
bb. Mağdura Sorularak 101
cc. Bilgi Edinene Sorularak 102
d. Karanlık Alan Araştırmalarından Ortaya Çıkan Sonuçların Özeti 102
4. Bilinen ve Bilinmeyen Suçluluk Arasındaki Bağlantılar 103
Üçüncü Bölüm
KRİMİNOLOJİNİN ANA YÖNLERİ
(SUÇUN NEDENLERİ – SUÇ ETOLOJİSİ)
§ 1. GENEL OLARAK 105
§ 2. SUÇUN FİZİKİ–ANTROPOLOJİK–BİYOLOJİK YANI (BİYOLOJİK TEORİLER) 107
I. Fiziki Coğrafya 107
II. Biyometrika: İstatistiğin İnsan Biyolojisine Uygulanması 108
III. Suçu Beden Yapılarındaki Farklılıklara Dayandıran Teoriler 109
1. Yüzün ve Kafatasının Şekline Göre Karakter Tahlili ve Suç Tahmini: Fizyonomi ve Prenoloji 109
2. Lombroso’nun “Atavistik Adam”ı ve İtalyan Okulu 111
3. Goring’in “İngiliz Mahkûmu” ve Hooton’un “Amerikan Suçlusu” 113
a. Goring’in “İngiliz Mahkûmu 113
b. Hooton’un “Amerikan Suçlusu” 114
IV. Genetik Teoriler 115
1. Aileler Üzerinde Yapılan Araştırmalar 115
2. İkizler Üzerinde Yapılan Araştırmalar 116
3. Evlat Edinme Çalışmaları 119
4. Beden Tipleri 120
5. Kromozomlar Üzerinde Yapılan Araştırmalar 126
6. Endokrin(Salgılar) 128
7. Beyin Fonkisyonu Bozuklukları 130
V. Yanlış Beslenme Vasıtasıyla Suçluluk 130
VI. Karşılaştırmalı Biyolojik Davranış Araştırmaları (Etholoji) 131
§ 3. SUÇUN PSİKOLOJİK VE PSİKİYATRİK YANI 131
I. Genel Olarak 131
II. Psikozlar 134
1. Bedeni Psikozlar 134
2. Coşkusal (Endojen) Psikozlar 135
a. Şizofreni 135
b. Paranoya 136
c. Mani–Depressif 136
III. Nevrozlar 137
IV. Psikopatlık 138
V. Zeka ve Suç 140
1. Genel Olarak 140
2. Zeka Geriliği (Oligophrenie) 141
3. Zeka ve Suç İlişkisinin Değerlendirilmesi 144
VI. Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı 144
§ 4. SOSYOLOJİK VE SOSYOPSİKOLOJİK TEORİLER(ÇEVRE VE SUÇ) 146
I. Genel Olarak 146
II. Sosyolojik Teoriler 147
1. Yapısal Teoriler 147
a. Durkheim’ın Teorisi 147
b. Anomi Teorisi 148
c. Gerilim Teorileri 150
aa. Merton’un Klasik Gerilim Teorisi 150
bb. Cohen’in Alt Kültürel Gerilim Teorisi 150
cc. Cloward’ın Suç Fırsatları Teorisi 151
dd. Agnew’in Genel Gerilim Teorisi 151
d. Anomi ve Gerilim Teorileri Çerçevesinde Suçlulukla Mücadele Önerileri 151
2. Sosyalleşme Teorileri 152
a. Kültür Çatışması Teorisi 152
b. Alt–Kültür Teorileri 153
3. Ekolojik Girişim (Şikago Okulu) 155
4. Sosyal Düzensizlik Teorisi 157
III. Öğrenme (Sosyopsikolojik) Teorileri 157
1. Aykırılıkların Birleştirilmesi Teorisi 158
2. Nötrleştirme Teknikleri 159
3. Psikolojik Öğrenme Teorileri 160
a. Genel Olarak 160
b. Jefferey’in Ayırıcı Pekiştirme Teorisi 161
c. Akers’ın Sosyal Öğrenme Teorisi 161
aa. Ayırıcı Birliktelikler 162
bb. Tanımlamalar 162
cc. Ayırıcı Pekiştirme 162
dd. Taklit 162
d. Eysenck’in Doğrudan Doğruya Öğrenme Teorisi 163
4. Öğrenme Teorileri Kapsamında Suçla Mücadele 164
IV. Tamamlayıcı Açıklama Denemeleri 165
1. Damgalama Teorisi 165
a. Genel Olarak 165
b. Sembolik Etkileşim 165
c. Tannenbaum ve Kötülüğün Dramatize Edilmesi 166
d. Lemert: Birincil ve İkincil Sapma 166
e. Becker ve Ötekiler 167
f. Braithwaite’in Birleştirici Utandırma Teorisi 168
g. Damgalama Teorisinin Değerlendirilmesi 168
2. Suçun Ekonomik ve Marksist Temele Dayanarak Açıklanması 169
3. Radikal Kriminoloji 171
V. Kontrol Teorileri 172
1. Genel Olarak 172
2. Reckless’in Sınırlama Teorisi 173
3. Kırık Cam Teorisi 174
4. Kontrol Teorilerinin Değerlendirilmesi 175
VI. Bir Fırsat Olarak Suç 176
1. Genel Olarak 176
2. Rutin Aktiviteler Teorisi 176
§ 5. SUÇLULUĞU ÇOK SAYIDA FAKTÖRE BAĞLAYAN EĞİLİM VE SUÇLULUK TEORİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 178
I. Suçluluğu Çok Sayıda Faktöre Bağlayan Eğilim 178
II. Suçluluk Teorilerinin Değerlendirilmesi 180
Dördüncü Bölüm
SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞI (SUÇ FENOLOJİSİ)
§ 1. KONTROL ORGANLARI VE CEZA KOĞUŞTURMASININ SEYRİ 181
I. Kontrol Organları 181
II. Ceza Koğuşturmasının Seyri 181
1. Genel Olarak 181
2. Halk ve Suçla Mücadele 182
a. Halkın Suçtan Korkusu 182
b. Halkın Polise Karşı Tavrı 184
c. Halkın İhbar Davranışına Karşı Tavrı 185
3. Mağdurun İhbarı 186
4. Ceza Koğuşturmasında Polisin Faaliyeti 187
a. Polisin Önceki Faaliyeti 187
b. Polisin Sonraki Faaliyeti 187
5. Savcılık Vasıtasıyla Suçun Koğuşturulması 188
6. Ceza Mahkemesi’nin Faaliyeti 188
§ 2. YAŞA, CİNSİYETE VE MEDENİ DURUMA GÖRE SUÇLULUK 189
I. Yaş ve Suçluluk 189
1. Yaş Gruplarına Göre Suçun Cezai Sonuçları 189
2. Yaş ve Suç İlişkisine Genel Bir Bakış 190
3. Değişik Yaş Gruplarındaki Suçluluk 191
a. Çocuk Suçluluğu 191
b. Genç Suçluluğu 195
c. Yaşlı Suçluluğu 196
II. Cinsiyet ve Suç 198
1. Erkek Suçluluğu 198
2. Kadın Suçluluğu 198
a. Genel Olarak 198
b. Kadın Suçluluğunu Açıklayan Görüşler 203
aa. Biyolojik–Antropolojik Teoriler 203
bb. Sosyal Bilimsel Açıklama Denemeleri 203
cc. Değerlendirme 204
III. Medeni Durum ve Suçluluk 205
§ 3. IRK, DİN, KÜLTÜR VE SUÇLULUK 205
I. Irk ve Suçluluk 205
II. Din ve Suçluluk 207
III. Kültür ve Suçluluk 208
1. Genel Olarak 208
2. Kan Davası 209
a. Kavram 209
b. Kan Gütmeye Karşı Önlemler 210
aa. Yasal Önlemler 210
bb. Ekonomik Önlemler 211
aaa. Toprak Yetersizliği 211
bbb. Feodal Yapı 211
ccc. Sınır İhtilafları 211
cc. Eğitim Önlemleri 211
dd. Halk Tarafından Uygulanan Toplumsal Önlemler 212
c. Kan Gütmeye Karşı Mücadele Yolları 212
3. Töre ve Namus Cinayetleri 213
a. Kavram 213
b. Türkiye’de Töre ve Namus Cinayetleri Sorunu 213
Beşinci Bölüm
SOSYALLEŞME USULÜNDE SOSYAL TEMSİL VASITALARININ ETKİLERİ, TOPLUMSAL GELİŞİM VE SUÇLULUK
§ 1. SOSYALLEŞME 215
I. Sosyalleşme ve Eğitim 215
II. Hukuk Bilincine Eğitim 216
III. Suçlularda Eğitim Eksiklikleri 216
§ 2. İLK SOSYALLEŞME BİRİMİ OLARAK AİLE 216
I. Küçük Çocukluk Sosyalleşmesinin Belirleyiciliği 216
II. Tam Olmayan Aile 218
§ 3. İKİNCİ SOSYALLEŞME BİRİMİ OLARAK OKUL 219
I. Kriminolojik Açıdan Okulun Önemi 219
II. Suçluluk ve Okulu İstememe 220
III. Okulda Şiddet 220
§ 4. ÇALIŞMA DAVRANIŞLARI VE KRİMİNOLOJİK AÇIDAN İŞSİZLİK 221
I. Çalışma Davranışı ve Suçluluk 221
II. İşsizlik ve Suç 221
1. İşsizlik Kavramı ve Sayılar 221
2. İşsizliğin Kişi Üzerindeki Etkileri 222
3. Kriminolojik Açıdan İşsizliğin Önemi 223
§ 5. BOŞ ZAMAN VE SUÇLULUK 223
I. Boş Zaman Kavramı ve Boş Zaman Durumları 223
1. Boş Zaman Kavramı 223
2. Boş Zaman Durumları 223
II. Boş Zamanın Suça Etkileri 224
III. Boş Zamanı Önleyici Suç Politikası 224
§ 6. MEDYA VE SUÇLULUK 225
I. Medyada Suçluluğun Ortaya Konuluş Tarzı 225
II. Resimli Medyada Suçluluğun Ortaya Konmasının Etkileri 226
III. Medya Sorumluluğu ve Ceza Hukuku 227
§ 7. TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SUÇLULUK 228
I. Genel Olarak 228
II. Bazı Ülkelerin Karşılaştırılması 229
III. Rusya 229
IV. Çin 230
Altıncı Bölüm
İKAMET ÇEVRESİ VE SUÇLULUK
§ 1. YERİN YAPISI VE SUÇLULUK (SUÇ COĞRAFYASI) 231
I. Suç Coğrafyası Kavramı ve Tarihi 231
1. Suç Coğrafyası Kavramı 231
2. Suç Coğrafyasının Tarihi 231
II. Suç Coğrafyasının Pratik Önemi 232
§ 2. İKAMET EDİLEN EVİN MİMARİSİ VE SUÇLULUK 232
I. Genel Olarak 232
II. Gökdelen Mimarisi ve Suçluluk 233
III. Newman’in “Savunulan Yer” Girişimi 233
IV. Fail Açısından Suç Topografyası 234
§ 3. KONUTSUZLUĞUN KRİMİNOLOJİK GÖRÜNÜŞÜ 234
I. Konutsuzluk Kavramı 234
II. Yaş Özellikli Görünüş Şekilleri ve Sokak Çocukları 235
1. Genel Olarak 235
2. Sokak Çocukları 235
§ 4. GECEKONDULAŞMA VE ÇARPIK KENTLEŞME 239
I. Kavram 239
II. Gecekondulaşma ve Çarpık Kentleşmenin Sonuçları 239
§ 5. YENİ TOPLUMSAL GÖREV OLARAK YEREL SUÇUN ÖNLENMESİ 240
I. Tüm Toplumsal Görev Olarak Önleme 240
II. Yeni Planlama Konusu Olarak Yerel Suçu Önleme 241
§ 6. YABANCI SUÇLULUĞU 242
I. Genel Olarak 242
II. Yabancı Suçluluğunu Açıklama Denemeleri 243
III. Yabancıların Bunalımı ve Suça Yönelmeleri 244
IV. Almanya’daki Türklerin Durumu 244
V. Suriyeli Sığınmacılar 246
Yedinci Bölüm
SUÇLAR VE FAİLLERİ
§ 1. SUÇA HAZIR OLMALARINA GÖRE SUÇLULARIN SINIFLANDIRILMASI 249
I. Suçluları Sınıflandırmanın Yararları 249
II. Suçluların Sınıflandırılmasına Bazı Örnekler 249
1. Ferri’nin Sınıflandırması 249
a. Doğuştan Suçlular 249
b. Akıl Hastası Suçlular 249
c. İtiyadi Suçlular 250
d. Tesadüfi Suçlular 250
e. İhtiras Suçluları 250
2. Mezger’in Sınıflandırması 250
a. Durum Suçlusu 250
b. Karakter Suçlusu 251
3. Exner’in Sınıflandırması 251
4. Aschaffenburg’un Sınıflandırması 252
§ 2. NEFRET SUÇLARI 252
I. Genel Olarak 252
II. Nefret Suçu Kavramı 253
§ 3. ŞİDDET SUÇLARI 256
I. Şiddet Kavramı 256
II. Şiddet Suçlarının Gelişimi ve Durumu 256
III. Bazı Şiddet Suçları 258
1. Kasden İnsan Öldürme 258
2. Yağma 262
3. Kasden Yaralama 262
4. Aile İçinde Şiddet 263
a. Çocuklara Kötü Davranma 264
b. Kadına Şiddet 265
c. Kardeşlere ve Ebeveynlere Karşı Şiddet 267
aa. Kardeşlere Karşı Şiddet 267
bb. Ebeveynlere Karşı Şiddet 267
5. Kurumlarda Şiddet 267
6. Sporda Şiddet 268
§ 4. CİNSEL SUÇLAR 269
I. Genel Olarak 269
II. Çocuk ve Gençlerin Cinsel Suistimali 270
III. Cinsel Saldırı 274
IV. Teşhircilik (Exhibitionismus) 275
V. Ensest 275
VI. Fuhuş 277
1. Kavram ve Tarihçe 277
2. Fuhuş ve Suçluluk 278
3. Türkiye’nin Durumu 281
§ 5. MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 282
I. Genel Olarak 282
II. Hırsızlık ve Kapkaç 283
1. Hırsızlık 283
2. Kapkaç 284
III. Mala Zarar Verme 285
IV. Dolandırıcılık 286
§ 6. TRAFİK SUÇLARI 286
§ 7. EKONOMİK SUÇLAR 287
I. Genel Olarak 287
II. Ekonomik Suç Kavramı 289
1. Kaçakçılık 290
a. Gümrük Kaçakçılığı 290
aa. Tanımı 290
bb. Gümrük Kaçakçılığı Türleri 290
aaa. Oto Kaçakçılığı 290
bbb. Tekel Maddeleri Kaçakçılığı 290
ccc. Emtia Kaçakçılığı 290
b. Organ ve Doku Kaçakçılığı 290
c. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı 291
d. İnsan Kaçakçılığı 291
2. Sahtecilik 292
a. Kalpazanlık 292
b. Evrakta Sahtekarlık 292
c. Sahte Fatura 293
d. Fikir ve Sanat Eserleri, Patent Hakları ve Marka Taklitçiliği 293
aa. Fikir ve Sanat Eserleri 293
bb. Marka Hakları 293
cc. Patent Hakları 293
3. Tefecilik 294
4. Borsada Manipilasyon 294
III. Beyaz Yakalı Suçluluğu 294
1. Beyaz Yakalı Suçluluğu Kavramı 294
2. Failin Sosyal Profili 296
IV. Kamu Yönetiminde Yolsuzluk 296
V. Ekonomik Suçlulukla Savaş 299
§ 8. ÇEVRE SUÇLULUĞU 300
I. Çevre Kavramı ve Çevre Kirliliğinin Kapsamı 300
1. Çevre Kavramı 300
2. Çevre Kirliliğinin Kapsamı 300
a. Hava Kirliliği 301
b. Yer Kirliliği 302
c. Su Kirliliği 302
II. Çevre Suçluluğu ve Suç Politikası 303
1. Kayıtlı Çevre Suçluluğu 303
2. Çevre Koruma Politikası 303
III. Ormanların Tahribi 305
§ 9. BİLGİSAYAR SUÇLARI 307
I. Bilgisayar Suçları Kavramı 307
II. Kapsamı 308
III. Fail ve Mağdur 310
1. Faile İlişkin Özellikler 310
2. Mağdur 311
IV. Internet 312
1. Genel Olarak 312
2. Internet ve Pornografi 313
§ 10. SUÇLA BAĞLANTILI BİR PROBLEM OLARAK İNTİHAR 314
I. İntiharın Nedenleri 314
II. İntiharların Değerlendirilmesi 318
Sekizinci Bölüm
BAĞIMLILIK MADDELERİ SUÇLULUĞU
§ 1. ALKOL VE SUÇLULUK 321
I. Alkol Kullanımının Gelişimi ve Kapsamı 321
II. Alkolü Kötüye Kullanmanın Etkileri 321
1. Genel Olarak 321
2. Suçun İşlenmesindeki Psikolojik Etki 322
a. Freni Ortadan Kaldıran Faktör Olarak Alkol 322
b. Cereyan Eden Semptomların Sosyal Eksik Uyuma Paralelliği 322
c. Karşılıklı Koşulların Modeli 322
III. Alkol Etkisi Altında İşlenen Suçlar 322
1. Alkolün Etki Yaptığı Ana Gruplar 322
2. Trafikte Alkol 322
IV. Mücadele Yapısı 323
1. Önleyici Modeller 323
2. Terapi Tedbirleri 323
§ 2. UYUŞTURUCU VE SUÇLULUK 323
I. Genel Olarak 323
II. Tarihi Gelişim 324
III. Uyuşturucu Madde Türleri 325
1. Doğal ve Kısmi Sentetik Uyuşturucu Maddeler 325
a. Afyon 325
b. Morfin 326
c. Eroin 326
d. Esrar 327
e. Kokain 328
f. Kodein 328
g. Meskalin 328
2. Tam Sentetik Uyuşturucu Maddeler 329
a. Depressantlar 329
b. Trankilizanlar (Yatıştırıcılar) 329
c. Halusinojenler 329
d. Stimulantlar (Uyarıcılar) 330
e. Bonzai (Sentetik Kannabinoid) 330
f. İnhilanlar (Sanayide Kullanılan Uçucu Maddeler) 330
IV. Uyuşturucu Madde Suçluluğu 331
1. Uyuşturucu Suçluluğuna Genel Bakış 331
2. Uyuşturucu Ticareti 331
3. Uyuşturucu Madde Kullanma 332
a. Uyuşturucu Kullananların Genel Durumu 332
b. Uyuşturucu Kullanımından Ölenler 335
4. Uyuşturucu Bağımlılığının Neden Olduğu Diğer Suçlar 336
V. Uyuşturucu ile Mücadele 337
1. Milli Uyuşturucu Madde Mücadele Plânı 337
2. Uyuşturucuyu Serbest Bırakma 338
Dokuzuncu Bölüm
BİREYSEL SİLAHLANMA VE SUÇ
§ 1. SİLAHLANMANIN NEDENLERİ 341
§ 2. BİREYSEL SİLAHLANMANIN BOYUTLARI VE SUÇA ETKİLERİ 342
I. Silahlanmanın Boyutları 342
II. Silahlanmanın Suça Etkileri 344
§ 3. BİREYSEL SİLAHSIZLANMANIN SUÇUN ÖNLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE SİLAHLANMAYA KARŞI MÜCADELE YOLLARI 346
I. Bireysel Silahsızlanmanın Suçun Önlenmesi Açısından Önemi 346
II. Silahlanmaya Karşı Mücadele Yolları 348
Onuncu Bölüm
FAİLLİK GRUPLARI
§ 1. SUÇLU GRUPLARI VE YIĞIN SUÇLULUĞU 351
I. Suçlu Grupları Kavramı 351
II. Yığın Suçluluğu 352
1. Yığın Kavramı 352
2. Yığın Psikolojisi ve Suçun Gerçekleşmesi 352
a. Yığın Psikolojisi 352
b. Suçun Gerçekleşmesi 353
§ 2. GENÇLİK ÇETELERİ 353
I. Gençlik Çetesi Kavramı 353
II. Bir Araya Gelme ve Rollerin Dağılımı 354
1. Çetelerin Ana Kriterleri 354
2. Çetelerin Büyüklüğü ve Biraraya Gelmesi 354
3. Rollerin Dağıtımı 355
III. Çetelerin Yaygınlaşması 355
§ 3. ORGANİZE SUÇLULUK 355
I. Genel Olarak 355
II. Organize Suçluluğun Tarihçesi 357
III. Organize Suçluluğun Tanımı, Unsurları ve Çetelerden Ayırdedilmesi 358
1. Organize Suçluluğun Tanımı 358
2. Organize Suçluluğun Unsurları 359
3. Organize Suçluluğun Çetelerden Ayırdedilmesi 360
IV. Organize Suçluluğun Cirosu ve Neden Olduğu Zarar Tahminleri 361
1. Organize Suçluluğun Cirosu 361
2. Zarar Tahminleri 362
V. Organize Suçlulukla Mücadele 362
§ 4. TERÖRİZM 364
I. Terörizm Kavramı 364
II. Terörizmin Tarihçesi 365
III. Terörün Nedenleri 366
IV. Terörle Mücadele 366
Onbirinci Bölüm
SUÇA BİRLİKTE SEBEP OLMA USULÜNDE MAĞDUR (VİKTİMOLOJİ)
§ 1. MAĞDUR DAVRANIŞI ÖĞRETİSİ (VİKTİMOLOJİ) 369
I. Viktimoloji Kavramı, Tarihi, Amacı ve Görevleri 369
1. Viktimiloji (Mağdur) Kavramı 369
2. Viktimolojinin Tarihi 370
3. Viktimolojinin Amacı 371
4. Viktimolojinin Görevleri 372
II. Mağdur Tipleri 372
1. Hans Von Hentig’in Fenomonolojik Tip Oluşturması 373
2. Mendelsohn’un Kusura Yönelmiş Tiplemesi 373
III. Mağdur Tiplemesinin Önemi 374
IV. Mağdur Olmayı Belirleyen Temel Özellikler 374
1. Hedefin Görünür Olması 374
2. Değerli veya Arzu Edilebilir Olması 374
3. Suça Karşı Korumasız Olması 375
4. Hareket Kabiliyeti 375
5. Hedefin Uygun ve Erişilebilir Olması 375
V. Mağdur Olma Usulü 376
VI. Mağdur Olarak Kadın 378
VII. Mağdur Olarak Yaşlılık 379
VIII. Bazı Suçların Mağdurları 380
1. Öldürme Suçları 380
2. Çocuklara Kötü Davranma 381
3. Çocukların Cinsel İstismarı 381
4. Cinsel Saldırı 382
5. Kitle Suçları 382
IX. Mağdur Kaynaklı Failin Hareketini Hukuka Uygun Sokmaya Yönelik Dengeleme (Nötrleme) Teknikleri 382
§ 2. MAĞDURUN KORUNMASINA YÖNELİK ULUSLARARASI ÇABALAR 383
I. Avrupa Konseyi Kapsamında 383
1. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 383
2. Avrupa Konseyi’nin Ceza ve Ceza Usul Hukukunda Mağdurun Durumuna İlişkin Tavsiyesi R (85) 11 – 28.6.1985 383
3. 17.9.1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı 384
4. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Kongresi Sonuç ve Tavsiyeleri 384
5. Ceza Muhakemesinde Mağdurun Konumuna İlişkin 15 Mart 2001 Tarihli Avrupa Birliği Konseyi Çerçeve Kararı 384
6. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Yardımla İilgili 14 Haziran 2006 Tarihli 8 Sayılı Tavsiye Kararı 385
7. Suç Mağdurlarının Hakları, Desteklenmesi ve Korunması Hakkında Asgari Standartlar Oluşturmak Üzere Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi’nin 2012 tarih ve 29 sayılı Direktifi 385
8. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 385
II. 29.11.1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu 385
Onikinci Bölüm
SUÇUN TAHMİNİ VE ÖNLENMESİ
§ 1. SUÇUN TAHMİNİ (KRİMİNALPROGNESE) 387
I. Suçun Tahmini Kavramı 387
II. Suçun Tahmininin Önemi 387
§ 2. SUÇUN ÖNLENMESİ (KRİMİNALPRAEVENTİON) 389
I. Suçun Önlenmesi Kavramı 389
II. Sosyal Kontrolün Önemi 389
III. Suçun Önlenmesinin Esasları 390
IV. Suçun Önlenmesi Yolları 393
1. Suçun İcrasının Engellenmesi 393
2. Suçu Yaratıcı Çevre Tahriklerini Azaltma 394
3. Ruhsal Direncin Kuvvetlendirilmesi 395
4. Suçlu Kişiliklerin Gelişiminin Önlenmesi 395
5. Kalıtım Sağlığı Tedbirleri 396
V. Cezaevlerinin Suçun Önlenmesindeki Rolü 396
1. Cezalandırma Yerine Tekrar İyileştirme 396
2. Cezaevi Psikolojisi 399
3. Cezaevi Alt Kültürü 401
EK: CEZAEVLERİ, SAVCILIK VE CEZA MAHKEMELERİNE İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLER 403
Yararlanılan Kaynaklar 433
Dizin 442

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat