%1
Topluluk Şirketlerinin İflası Barış Toraman

Topluluk Şirketlerinin İflası


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
248
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753687751
Boyut
16x24
Baskı
1370,00 TL 366,30 TL
(Bu ürünü aldığınızda 366 puan kazanacaksınız)
   366

Dr. Barış TORAMAN

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz ve TeşekkürIII

İçindekiler VII

Kısaltmalar XI

GİRİŞ .1

A.- Türk İflâs Hukukuna İlişkin Genel Bir Değerlendirme 1

B.- Karşılaştırmalı Hukukta Topluluk Şirketlerinin İflâsı ve Türk Hukuku .9

BİRİNCİ BÖLÜM

İFLÂS HUKUKU BAKIMINDAN ŞİRKETLER TOPLULUĞU: İFLÂS MASALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ORTAK İDARESİ KAVRAMLARI VE ŞARTLARI

§1.- İFLÂS HUKUKU BAKIMINDAN ŞİRKETLER TOPLULUĞU22

A.- Kavram 22

I.- Bir Ekonomik Bütünlük Olarak Şirketler Topluluğu .22

1.- Tanımı ve Görünüm Biçimleri.22

2.- Hukukî Niteliği 25

II.- Bağlı Şirketler; Müdahale ve Güvenden Doğan Sorumluluk ile Topluluğun Finansmanı30

1.- Bağlı Şirketlerin Kişiliği ve Sınırlı Sorumluluk İlkesi 30

2.- Bağlı Şirkete Müdahaleden veya Güvenden Doğan Sorumluluk 32

a.- Müdahaleden Doğan Sorumluluk 32

b.- Güvenden Doğan Sorumluluk .37

3.- Topluluğun Finansmanı .39

B.- Şirketler Topluluğu ve İflâs Hukuku 40

I.- Genel Olarak .40

II.- Ayrılık İlkesi: Şirket Merkezli Yaklaşım41

III.- Ayrılık İlkesinin Esnetilmesi veya Kaldırılması: Teşebbüs Merkezli Yaklaşım veya Tek İşletme Sorumluluğu .43

IV.- Türk Hukukunda Bir Boşluk: Topluluk Şirketlerinin İflâsı .46

1.- İİK Düzenlemelerinin Ekonomik Bütünlük Kavramına Yaklaşımı 46

2.- Bir Ekonomik Bütünlüğün İdarî Kararla Topyekûn Paraya Çevrilmesi: TMSF Örneği .48

3.- Türk İflâs Hukukunun Şirketler Topluluğuna Yaklaşımı ve Alacaklıların Korunması 51

a.- Türk İflâs Hukukunun Şirketler Topluluğuna Yaklaşımı 51

b.- Alacaklıların Korunması53

§2.- İFLÂS MASALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE MASALARIN ORTAK İDARESİ KAVRAMLARI 55

A.- Genel olarak.55

B.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi 57

C.- Usulî Birleştirme (Ortak İdare) ve Koordinasyon Amaçlı Ara Modeller.62

Ç.- Karşılaştırmalı Hukukta Durum.70

I.- Amerika Birleşik Devletleri Hukuku 70

1.- Genel Olarak70

2.- Usulî Birleştirme (Ortak İdare) Bakımından .71

3.- Maddî Birleştirme Bakımından .72

II.- Yeni Zelanda ve Avustralya Hukuk Düzenleri .75

1.- Yeni Zelanda Hukuku75

2.- Avustralya Hukuku77

III.- Fransız ve İspanyol Hukuk Düzenleri .78

1.- Fransız Hukuku78

a.- İflâsın (Usulün) Genişletilmesi.78

b.- Ortak İdare .80

2.- İspanyol Hukuku82

IV.- İsviçre ve Alman Hukuk Düzenleri 84

1.- İsviçre Hukukundaki Tartışmalar 85

a.- Revizyon Çalışmaları ve İflas Masalarının Birleştirilmesinin Aslî Bir Yöntem Olarak Reddi 85

b.- İflâs Masalarının Birleştirilmesinin İstisnai Bir Yöntem Olarak Kabul Edilebilirliği 88

2.- Alman Hukukunun Topluluk İflâslarına Bakışı .91

D.- Masaların Birleştirilmesinin veya Ortak İdaresinin Başlıca Sonuçları 93

I.- Ortak İdare 93

II.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi .95

III.- Ortak İdare ve İflâs Masalarının Birleştirilmesi Kavramlarının

Benzer Müesseseler ile Karşılaştırılması 98

1.- Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi ile Davaların Birleştirilmesi 98

2.- Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması100

a.- Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Kavramı ve Topluluk Şirketleri Özelinde Uygulama Alanı.100

b.- İflâs Masalarının Birleştirilmesinin Ayırt Edici Özellikleri .103

§3. TOPLULUK ŞİRKETLERİNİN İFLÂS MASALARININ

BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ORTAK İDARESİNİN ŞARTLARI .108

A.- Malvarlıklarının Karışması, Alacaklıların Beklentilerinin Korunması ve Tüzel Kişiliğin Kötüye Kullanılması 108

B.- Fayda-Maliyet Analizi .112

I.- Pareto Kriteri.112

II.- Kaldor-Hicks Kriteri .115

C.- Şeklî Şartlar .117

I.- Yetkili Mercii117

II.- Talep Hakkına Sahip Olanlar117

1.- Alacaklı veya Borçlu.117

2.- İflâs İdaresi118

III.- Zamanı ve İnceleme Usulü .119

1.- Zamanı .119

2.- İnceleme Usulü 119

İKİNCİ BÖLÜM

İFLÂS MASALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VEYA ORTAK İDARE USULLERİNİN TÜRK İFLÂS HUKUKUNA İKTİBASININ UYGUN OLUP OLMAYACAĞI

§4. İFLÂS YOLUNA BAŞVURU VE İFLÂS YARGILAMALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ .122

A.- İflâs Ehliyeti ve İflâsı Talep Hakkı122

B.- Görev ve “İhtisas Mahkemesi” 128

I.- Genel Olarak .128

II.- Karşılaştırmalı Hukukta Topluluk Şirketlerinin İflâsında Görevli Mahkemenin Belirlenmesi 129

1.- Amerika Birleşik Devletleri Hukuku .129

2.- Fransız Hukuku131

3.- Alman Hukuku.133

III.- Görev ve İhtisas Mahkemeleri Konusunda Türk Hukukundaki Durum ve Değerlendirilmesi 135

C.- Topluluk Şirketlerinin Ayrı veya Birlikte Başvurmaları Hâlinde Mahkemenin Yetkisi 139

I.- Türk Hukuku.139

II.- Karşılaştırmalı Hukukta Topluluk Şirketlerinin İflâsında Mahkemenin Yetkisi 142

1.- UNCITRAL ve AB Metinleri 142

2.- Amerika Birleşik Devletleri Hukuku .144

3.- Fransız Hukuku147

4.- Alman Hukuku.151

Ç.- İflâs Yargılamalarının Birleştirilmesi 154

I.- Türk Hukukunda .154

II.- Karşılaştırmalı Hukukta157

§5. İFLÂS TASFİYESİ .159

A.- Genel Olarak159

B.- Masanın Oluşturulması ve İdaresi .161

I.- Türk Hukuku.161

1.- İflâs Masasının Oluşumu .161

2.- Tasfiyenin Türünün Belirlenmesi ve Masanın İdaresi .168

a.- Türk Hukukundaki Durum ve 7327 s. K. ile Yapılan Değişikliklerin Bu Duruma Etkisi .168

b.- Adi Tasfiye ve Masanın İdaresi .176

c.- Basit Tasfiye ve Masanın İdaresi .181

3.- Alacaklılar Toplantıları183

II.- Masaların Ortak İdaresi (Tek Elden Yönetimi) .184

1.- Ortak İdare veya Koordinasyon Usullerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 184

2.- Ortak İflâs İdaresinin veya Koordinasyon Amaçlı Organın Görevlendirilmesine Yönelik Usuller Bakımından .190

III.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi Hâlinde192

C.- Masanın veya Müflisin Tarafı Olduğu Davaların Akıbeti .192

I.- Masaların Bağımsız Tasfiyesi veya Ortak İdare .192

II.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi .195

D.- Paraya Çevirme ve Paylaştırma İşlemleri 198

I.- Türk Hukuku.198

1.- Paraya Çevirme198

2.- Paraların Paylaştırılması 202

II.- İflâs Masalarının Birleştirilmesi veya Ortak İdare Hâlinde 202

SONUÇ 204

BİBLİYOGRAFYA 217

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
366,30   
366,30   
2
183,15   
366,30   
3
122,10   
366,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
366,30   
366,30   
2
183,15   
366,30   
3
122,10   
366,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
366,30   
366,30   
2
183,15   
366,30   
3
122,10   
366,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
366,30   
366,30   
2
183,15   
366,30   
3
122,10   
366,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
366,30   
366,30   
2
183,15   
366,30   
3
122,10   
366,30   
Kapat