Medeni Hukuk Pratik Çalışmları Tülay Aydın Ünver

Medeni Hukuk Pratik Çalışmları


Basım Tarihi
2016-10
Sayfa Sayısı
370
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
sarı
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786051520698
Baskı
4Prof. Dr. Rona SEROZAN, Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN, Yrd. Doç. Dr. Başak BAYSAL, Araş. Gör. Tülay A. ÜNVER

- Yöntem

- Genel Bölüm- Kişiler Hukuku

- Aile Hukuku

- Karma Sorular

Birinci Bölüm
YÖNTEM
I.Hukukçunun İzleyeceği Yöntemin Genel Esasları
II.Karar İncelemesi Yöntemi
III.Mesele Çözümü Yöntemi
İkinci Bölüm
GENEL BÖLÜM: KİŞİLER HUKUKU
I.Şemalar
Şema 1:Yasanın Uygulanması
Şema 2:Kanunların Zaman Açısından Yürürlüğü
Şema 3:Çeşitli Açılardan Hakların Sınıflandırılması
Şema 4:Hukuki İşlemin Hukuki Fiiler İçindeki Yeri ve Türleri
Şema 5:Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlük Türleri
Şema 6:Gerçek Kişiliğin Başlangıcı
Şema 7:Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi
Şema 8:Ehliyet Açısından Kişilerin Sınıflandırılması
Şema 9:Hısımlık
Şema 10:Kişilik Hakkının Korunması
Şema 11:Kişilik Haklarını Koruyucu Yaptırımlar
Şema 12:Tüzel Kişiler
Şema 13:Dernek Üyesinin Dernekten İhraç Kararına Karşı Açık Tutulan Başvuru Yolları
II.Çözülmüş Uygulama Çalışmaları
1.Uğursuz Davet
Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Kişilik Haklarının İhlali/Kişilik Haklarını Koruyucu Davalar
2.Yılbaşı Partisi
Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Tasarruf Ehliyeti/Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı/Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Halinde Haksız Fiil Sorumluluğu/Kişilik Haklarının İhlali
3.Cep Telefonu Alışverişi
Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Medeni Hukuk Yaptırımları
4.Çifte Satım
Alacak Hakkı/Tasarruf Yetkisi/Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı
5.Bilgisayar Satımı
Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti
6.Kız Arkadaşa Alınan Mücevher
Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Yasal Temsilci/Sınırlı Ehliyetsiz/Yasak İşlem
7.Piyango Talihlisi Genç
Sınırlı Ehliyetsiz/Ehliyetsizlik Karşısında İyi Niyet/Yasal Temsilcinin Örtülü İradesi/Kişilik Hakkının İhlali/Tazminat
8.Kadersiz Gebe
Kişilik Hakkı/Vücut Bütünlüğünün İhlali/Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu/Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali/Hukuka Uygunluk Nedenleri/Mağdurun Rızası/Ölüm Karinesi/Gaiplik/Cinsiyet Değişikliği
9.Çılgın Profesörün Deneyi
Kişilik Hakkı/Vücut Bütünlüğünün İhlali/Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu/Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali/Hukuka Uygunluk Nedenleri/Mağdurun Rızası/Ölüm Karinesi/Gaiplik/Cinsiyet Değişikliği/Yapay Döllenme
10.Fakültesine Bağlı Öğrenci
Dernek Genel Kurulu Kararının İptali/Üyelik Hakkı/Dernek Üyesi Olmayan Kişilerin Dava Hakkı
III.Çözülecek Uygulama Çalışmaları
11.Kurallar Labirenti
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Kurallarının Türleri
12.Dara Düşen Malik
Hakların Türleri
13.Sözünü Tutmayan Antikacı
Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Hukuki İşlem Türleri/Hak Türleri/Hukuka Uygun Fiiller/İrade Beyanı Çeşitleri/Fiil Ehliyeti/Ayırt Etme Gücü
14.Paylaşılamayan Tablo
Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
15.Emanete Hıyanet
Borçlandırıcı İşlem/Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
16.Soylu Ailesi
Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Geçici Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Halinde Haksız Fiil Sorumluluğu/Kişilik Hakkının İhlali/Hukuka Uygunluk Sebepleri
17.Böbrek Naklinde Aksilikler
Organ Nakli/Kişiliğin Korunması/Post Mortem Korunma
18.Yarışma Sonrası Gelen Şöhret
Yasal Erginlik/Sınırlı Ehliyetsiz/İşlem Ehliyeti/Kişilik Hakkının Korunması
19.Çürük Domates Çetesi
Sınırlı Ehliyetsizlerin Sorumluluk Ehliyeti
20.Şimşeksporlu Acar
Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Kişilik Hakkının Korunması
21.Acil Kan Gerekiyor!
Kan Nakli/Tıbbi Müdahaleye Rıza/Kişilik Hakkının Korunması
22.E'nin Başına Gelenler
Yargısal Erginlik İstemine ve Sakıncalı İşleme Velinin Oluru/Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Bizzat Kullanılabilmesi/Yasak İşlemler
23.Ayılan Sarhoş
Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk/Yaş Küçüklüğü/Yasal Temsilcinin Olurunun Eksikliği/Borçlanma ve Tasarruf İşlemi
24.Onsekizinci Yaş Günü
Borçlanma ve Tasarruf İşlemi/Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasında Sebepten Soyutluk/Sebebe Bağlılık Tartışması
25.Bademcik Ameliyatında Terslik
İvazlı Hekimlik Sözleşmesine Yasal Temsilcinin Olurunun Gerekliliği/Küçüğün Ameliyata Rızası
26.Şimşekspor Kulübünün Münasebetsizlikleri
Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Yasak İşlemler/Kişiliğin İçsel ve Dışsal Koruması/Tüzel Kişilerde Organ Sorumluluğu
27.Çıplak Fotoğrafın Bedeli
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar/Kişiliğin Kendine Karşı Korunması/işiliğin Dışa Korunması
28.Ülke Nüfusunu Artırma Derneği
Dernek Üyeliği/Dernek Üyeliğinden Çıkarma
29.Medeni Hukuk Vakfı
Vakfın Kuruluşu/Vakıf Senedi/Vakfın Amacı/Vakfın Örgütü
30.A'nın Başına Gelenler
Yorum ve Boşluk Doldurma/Kesin Hükümsüzlük/Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
IV.İncelenecek Kararlar
1.Fiil Ehliyeti
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 27.9.2006, E. 2006/7629, K. 2006/9334
2.Kişilik Haklarının İhlali
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 29.5.2002, E. 2002/4-447, K. 2002/465
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 26.3.2003, E. 2003/4-161, K. 2003/201
3.Kişiliğin Başlangıcı/Kişilik Hakkının İhlali
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.12.2002, E. 2002/13 1011, K. 2002/1047
4.Dernek Üyeliğinin Kazanılması/Derneğin Üye Alma Özgürlüğü
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 5.3.1987, E. 1987/614, K. 1987/1811
5.Dernek Üyeliğinden İhraç/İhraç Kararına Karşı İptal Davası
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 8.5.2002, E. 2002/2-300, K. 2002/385
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1.11.2007, E. 2007/5059, K. 2007/14643
6.Dernek Genel Kurul Kararının İptali
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29.4.1992, E. 1992/2-190, K. 1992/290
7.Vakfın Tescili Talebi
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 7.10.2002, E. 2002/8016, K. 2002/9295
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 23.10.2002, E. 2002/18 911 K. 2002/856
8.Vakıflarda Üyelik
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 10.6.2002, E. 2002/5582, K. 2002/6570
Anayasa Mahkemesi Kararı 17/4/2008, E. 2005/14, K. 2008/92
9.Vakıf Senedinde Değişiklik Yapılması
Yargıtay 18.Hukuk Dairesi, 31.1.2005, E. 2004/10957, K. 2005/138
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 22.12.2003, E. 2003/7274, K. 2003/10203
10.Vakfın Sona Ermesi
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.2.2004, E. 2004/18 52, K. 2004/68
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 17.2.2003, E. 2003/187, K. 2003/778
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 7.10.2002, E. 2002/6044, K. 2002/9297
Üçüncü Bölüm
AİLE HUKUKU
I.Şemalar
Şema 14:Nişanlılığın Sona Ermesi
Şema 15:Evlenmenin Hükümsüzlüğü
Şema 16:Boşanma Sebepleri
Şema 17:Eşler Arasında Mal Rejimleri
Şema 18:Soybağının Kurulması
Şema 19:Baba ile Soybağı
Şema 20:Evlat Edinme
Şema 21:Dava Yoluyla Soybağını Etkileme Yolları
Şema 22:Nafaka
II.Çözülmüş Uygulama Çalışmaları
1.Parasız Saadet Olmaz
Nişanlanma Ehliyeti/Evlenmenin Nispi Butlanı/Boşanma Sebepleri/Aile Konutu/Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili
2.Amansız Hastalık
Boşanmanın Genel Sebepleri/Boşanma Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları/Boşanmanın Mali Sonuçları/Boşanma Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölümü
3.Yalancının Mumu
Evlenmenin Nispi Butlanı/Küçük Düşürücü Suç İşleme Nedeniyle Boşanma/Aile Konutu/Boşanmanın Kişisel Sonuçları/Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi
4.Üvey Evlat
Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen Eksiklik/Boşanma Sebepleri/Soybağının Kurulması/Evlat Edinmenin Koşulları
5.Sadakatsiz Eşler
Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi/Yasak İşlemler/Yasal Temsilci ile Küçüğün Menfaatinin Çatışması
6.Saf Erkeğin Babalığı
Tanıma ile Soybağının Kurulması/Tanımanın İptali
7.Yapay Döllenme I
Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi
8.Yapay Döllenme II
Soybağının Reddi
III.Çözülecek Uygulama Çalışmaları
9.Babalık Kavgası
Bakım Nafakası/Soybağının Reddi
10.Hüsranla Biten Nişanlanma
Sınırlı Ehliyetsizin Nişanlanması/Nişanın Bozulması/Nişanın Bozulmasının Sonuçları
11.Paranoyak Damat
Nişanlanmanın Sona Ermesi ve Sonuçları/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Boşanma Nedenleri/Soybağının Kurulması
12.Lüks Hayat
Hukuki İşlem Türleri/Kişiliğin Sona Erdirilmesi/Babalık Davası/Evlat Edinme/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuk İşlem Ehliyeti/Geçici Surette Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil Sorumluluğu/Mal Rejiminin Tasfiyesi/Vakıf Kurma
13.Zoraki Evlilik
Evlenmenin Hükümsüzlüğü
14.Sahte Hayat
Nişanlanmanın Kurulması/Nişanın Bozulması ve Sonuçları/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Soybağının Kurulması
15.Pembe Dizi
Boşanma Nedenleri/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Evlat Edinme/Aile Konutu/Mal Rejimi
16.Gurbet Kuşu
Nişanlanma/Boşanma Nedenleri/Soybağının Reddi/Bakım Nafakası
17.Saf Aşık
Nişanlanmanın Kurulması/Evlilik Birliğinin Temsili/Aile Konutu/Evlenmenin Hükümsüzlüğü
18.On Yıllık Sır
Soybağının Reddi/Soybağının Reddi Davasında İspat Yükü/Tanıma
19.Nedir Bu Acele?
Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen Eksiklik/Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi/Karineler Çakışması
IV.İncelenecek Kararlar
11.Aile Konutu
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.10.2006, E. 2006/2 591, K. 2006/624
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 24.6.2010, E. 2010/9123, K. 2010/12688
12.Boşanma Sebepleri
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 24.6.2009, E. 2009/2 231, K. 2009/286
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.11.2009, E. 2009/2 402, K. 2009/484
13.Boşanma Protokolü
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.5.2009, E. 2009/2 158, K. 2009/217
14.Boşanmada Maddi Tazminat
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.7.2012, E. 2012/2 117, K. 2012/445
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 12.9.1994, E. 1994/7480, K. 1994/7974
15.Boşanmada Manevi Tazminat
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 16.5.2012, E. 2011/16923, K. 2012/13235
16.Yoksulluk Nafakası
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 13.5.2009, E. 2009/3 165, K. 2009/186
17.Boşanan Kadının Soyadı
Anayasa Mahkemesi, 10.3.2011, E. 2009/85, K. 2011/49
18. Babalığın Tespiti
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 5.7.2012, E. 2012/6926, K. 2012/8542
19.Babalık Davasında Taraf Sıfatı
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 6.6.2011, E. 2010/7036, K. 2011/9937
20. Soybağının Reddi/Babalık Davası/Hak Düşürücü Süre
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 3.10.2006, E. 2006/13561, K. 2006/ 13008
Dördüncü Bölüm: KARMA SORULAR
1. Lüks Hayat: Hukuki İşlem Türleri/Kişiliğin Sona Erdirilmesi/Babalık Davası/Evlat Edinme/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuk İşlem Ehliyeti/Geçici Surette Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil Sorumluluğu/Mal Rejiminin Tasfiyesi/Vakıf Kurma
2. Büyük Sır: Hukuki İşlem Türleri/Mülkiyet Hakkının Kazanılması/Kişilik Hakkının İhlali/Dernek Üyeliğinden Çıkarma/ Nişanlanma Ehliyeti/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Boşanma Sebepleri/Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi/Evlat Edinme/Mal Rejiminin Tasfiyesi
3. Aşkın Gözü Kördür: Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Dernek Üyesinin Yükümlülükleri/Dernekten Çıkarma Kararına İtiraz/Evlenmenin Geçerliliği/Kadının Soyadı/Aile Konutu/Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili/Boşanma Sebepleri/Mal Rejimleri/Mal Rejimi Sözleşmesinin Geçerlilik Şartlarıı
4. Ünlü Aktörün Hazin Sonu: Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Sınırlı Ehliyetsizin Haksız Fiil Sorumluluğu/Kişilik Hakkının İhlali/Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi/Babalık Davasında İspat ve Süre
5. Talihsiz Çift: Mülkiyet Hakkının Kazanılması/Sınırlı Ehliyetsizin ve Tam Ehliyetsizin Sorumluluk Ehliyeti/Kişilik Hakkının Korunması/Kişilik Hakkının İhlalinde Hukuka Aykırılığı Kaldıran Sebepler/Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar/Boşanma Sebepleri/Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi
6. Paramparça Bir Aile: Yargısal Erginlik/Yerleşim Yeri/Kişiliğin Sona Erdirilmesi/Evlenmenin Geçersizliği/Soybağının Kurulması/Soybağının Reddinde İspat
Ek I: Latince Deyimler

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat