%3
Geri Alım Hakkı İhsan Hüseyin

Türk Hukuku ve Mukayeseli HukuktaGeri Alım Hakkı


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
392
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750281426
Boyut
16x24
Baskı
1505,00 TL 489,85 TL
(Bu ürünü aldığınızda 489 puan kazanacaksınız)
   489

Dr. Öğr. Üyesi İhsan HÜSEYİN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
17
Giriş
 
 
KONUNUN TAKDİMİ, GERİ ALIM KURUMUNUN TARİHÇESİ,
 
 
GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMI, TANIMI, ŞEKLİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZERİ KURUMLARDAN FARKI
 
 
§. 1. KONUNUN TAKDİMİ, GERİ ALIM KURUMUNUN TARİHÇESİ, GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMI, TANIMI VE ŞEKLİ 
 
19
I. KONUNUN TAKDİMİ 
 
19
II. GERİ ALIM KURUMUNUN TARİHÇESİ 
 
20
III. GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMI VE TANIMI 
 
24
IV. GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
 
28
A. Geri Alım Sözleşmesinin Şekline İlişkin Genel Bilgiler 
 
28
B. Resmi Şekli Gerçekleştirecek Makam 
 
29
C. Konusu Taşınır Olan Geri Alım Sözleşmelerinin Şekli 
 
31
D. Konusu Tapusuz Taşınmaz Olan Geri Alım Sözleşmelerinin Şekli 
 
31
E. Sözleşme Metninde İmzasının Bulunması Gereken Taraf 
 
33
F. Resmi Şeklin Kapsamı 
 
34
§. 2. HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZERİ KURUMLARDAN FARKI 
 
36
I. HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
36
A. Geri Alım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
 
36
1. Giriş Görüşü 
 
36
2. Önsözleşme Görüşü 
 
37
3. Yetki Görüşü 
 
38
4. İcap (Öneri) Görüşü 
 
39
5. Şarta Bağlı Satış Görüşü 
 
40
6. Yenilik Doğuran Hak Görüşü 
 
44
7. Değerlendirme ve Şahsi Görüşümüz 
 
48
B. Geri Alım Hakkının Hukuki Niteliği 
 
49
II. BENZERİ KURUMLARDAN FARKI 
 
52
A. Geri Alım Sözleşmesinin Benzeri Sözleşmelerden Farkı 
 
52
1. Alım Sözleşmesinden Farkı 
 
52
2. Önalım Sözleşmesinden Farkı 
 
55
3. Satış Sözleşmesinden Farkı 
 
58
4. Satış Önerisinden (İcabından) Farkı 
 
60
5. Satış Vaadinden (Önsözleşmeden) Farkı 
 
61
6. İnançlı İşlemden Farkı: 
 
68
a. Genel Olarak 
 
68
b. Tarafları Bakımından 
 
70
c. Hukuki Nitelikleri Bakımından 
 
71
d. Konuları Bakımından 
 
72
e. Amaçları Bakımından 
 
74
f. Çeşitleri Bakımından 
 
76
g. Sona Ermeleri Bakımından 
 
77
h. Hüküm ve Sonuçları Bakımından 
 
80
B. Geri Alım Hakkının Benzer Haklardan Farkı 
 
82
1. Önalım Hakkından Farkı 
 
82
2. Alım Hakkından Farkı 
 
86
Birinci Bölüm
 
 
MUKAYESELİ HUKUKTA GERİ ALIM KURUMUNUN
 
 
DÜZENLENİŞ ŞEKLİ
 
 
§. 3. BAZI AVRUPA ÜLKELERİ HUKUK SİSTEMLERİNDE GERİ ALIM HAKKI 
 
91
I. GENEL OLARAK 
 
91
II. FRANSIZ HUKUK SİSTEMİNDE 
 
91
A. Genel Bilgi 
 
91
B. Geri Alım Hakkının Tarafları 
 
94
1. Geri Alım Hakkı Sahibi 
 
94
2. Geri Alım Hakkının Borçlusu (Muhatap) 
 
95
C. Geri Alım Hakkının Kullanılması 
 
97
D. Geri Alım Hakkının Süresi 
 
98
E. Pay Üzerinde Geri Alım Hakkı ve Mirasçıların Durumu 
 
100
F. Tarafların Yükümlülükleri 
 
102
G. Satıcının (Geri Alım Hakkı Sahibinin) Sahip Olduğu Hakkın Hukuki Niteliği 
 
103
III. ALMAN HUKUK SİSTEMİNDE 
 
104
A. Genel Bilgi 
 
104
B. Geri Alım Sözleşmesinin Şekli ve Hukuki Niteliği 
 
106
C. Geri Alım Hakkının Şerhi 
 
109
D. Geri Alım Bedeli 
 
110
E. Geri Alım Hakkının Devri ve İntikali 
 
111
F. Geri Alım Hakkının Kullanılması ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
 
112
1. Geri Alım Hakkının Kullanılması 
 
112
2. Tarafların Yükümlülükleri 
 
115
a. Alıcının (Muhatabın) Yükümlülükleri 
 
115
aa. Satılanın İadesi Yükümlülüğü 
 
117
bb. Hukuki ve Maddi Ayıplardan Sorumlu Olmama 
 
118
aaa. Maddi Ayıp 
 
118
bbb. Hukuki Ayıp 
 
119
cc. Alıcının (Muhatabın) Yükümlülük İhlallerinden Dolayı Sorumluluğu 
 
119
b. Satıcının Yükümlülükleri 
 
119
G. Geri Alım Hakkının Amacı 
 
121
H. Geri Alım Hakkının Süresi 
 
122
IV. İSVİÇRE HUKUK SİSTEMİNDE 
 
124
A. Genel Olarak 
 
124
B. Geri Alım Sözleşmesinin Şekli 
 
127
C. Geri Alım Hakkının Hukuki Niteliği 
 
128
D. Geri Alım Hakkının Süresi 
 
129
E. Şerh Sonrası Geri Alım Hakkının Hukuki Durumu 
 
137
F. Geri Alım Hakkının Konusu 
 
138
G. Geri Alım Hakkının Amaçları 
 
139
H. Geri Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla İntikali 
 
139
İ. Geri Alım Hakkına Konusu Olan Taşınmazın Haczi 
 
144
J. Geri Alım Hakkının Kullanılması 
 
145
§. 4. İSLAM HUKUKUNDA VE BAZI ARAP ÜLKELERİ HUKUK SİSTEMLERİNDE GERİ ALIM HAKKI 
 
145
I. İSLAM HUKUKUNDA VE MECELLE’DE GERİ ALIM HAKKI 
 
145
A. İslam Hukukunda 
 
145
1. Genel Olarak 
 
145
2. Bey’i Bilvefa Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Geçerliliği Hususunda İleri Sürülen Görüşler 
 
147
a. Bey’i Bilvefa Sözleşmesini Batıl Bir Sözleşme Olarak Nitelendiren Görüş 
 
147
b. Bey’i Bilvefa Sözleşmesini Şarta Bağlı Sahih Bir Satış Sözleşmesi Olarak Nitelendiren Görüş 
 
147
c. Bey’i Bilvefa Sözleşmesini Sahih Bir Rehin Sözleşmesi Olarak Nitelendiren Görüş 
 
148
d. Bey’i Bilvefa Sözleşmesini Batıl Hükmünde Örfi Rehin Olarak Nitelendiren Görüş 
 
149
e. Bey’i Bilvefa Sözleşmesini Karma Bir Sözleşme Olarak Nitelendiren Görüş 
 
150
3. Bey’i Bilvefa Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Geçerliliği Hususunda Görüş Ayrılığının Sebepleri 
 
151
4. Bey’i Bilvefanın Konusu 
 
153
5. Geri Alım (istirdat) Hakkının Kullanılması 
 
154
6. Alıcının Hak Konusu Şeyden Yararlanma İmkânı 
 
156
7. Yasal Temsilcinin Bey’i Bilvefa Sözleşmesini Yapma İmkânı 
 
156
B. Mecelle’de 
 
157
1. Düzenleniş Şekli 
 
157
2. Sözleşmenin Tanımı ve Taraflarının Ehliyeti 
 
157
3. Sözleşmenin Şekli 
 
158
4. Hukuki Niteliği 
 
159
a. Bey’i Bilvefa Caiz Bir Satış Sözleşmesidir 
 
159
b. Bey’i Bilvefa Bir Rehin Sözleşmesidir 
 
161
c. Bey’i Bilvefa Fasit Bir Satış Sözleşmesidir 
 
162
5. Konusu 
 
163
6. Sözleşmenin Kurulması ve Geri Alımın Süresi 
 
165
7. Satılanın Yok Olması Halinde Tarafların Sorumluluğunun Kapsamı 
 
166
8. İntikali ve Alıcının Öncelik Hakkı 
 
167
II. BAZI ARAP ÜLKELERİ HUKUK SİSTEMLERİNDE GERİ ALIM HAKKI 
 
168
A. Mısır Hukukunda 
 
168
1. Eski Mısır Medeni Kanununda 
 
169
a. Genel Olarak 
 
169
b. Sözleşmenin Kuruluşu 
 
169
c. Bey’ul Vefa Sözleşmesinin Şekli 
 
171
d. Bey’ul Vefanın Hukuki Niteliği 
 
171
e. Geri Alım (İstirdat) Süresi 
 
172
f. Bey’ul Vefa Sözleşmesinin Amacı 
 
173
g. Bey’ul Vefanın Konusu 
 
174
h. Geri Alım Hakkının Kullanılması 
 
175
i. Geri Alım Hakkının Kısmi Kullanılması İmkânı 
 
177
j. Bey’ul Vefa Konusu Şeyin Yok Olmasından Dolayı Sorumluluk 
 
180
k. Tarafların Yükümlülükleri 
 
181
2. Yürürlükteki Mısır Medeni Kanununda 
 
182
B. Lübnan Hukukunda 
 
183
1. Genel Olarak 
 
183
2. Geri Alım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
 
184
3. Geri Alım Süresi 
 
185
4. Geri Alım Hakkının İntikali 
 
186
5. Geri Alım Hakkının Kullanılması ve Tarafların Yükümlülükleri 
 
186
6. Geri Alım Hakkının Kullanılması Şekli 
 
188
7. Geri Alım Hakkının Kısmi Kullanılması İmkânı 
 
188
8. Hak Konusu Şeyin Yok Olması Durumunda Sorumluluk 
 
190
C. Irak Hukukunda 
 
190
İkinci Bölüm
 
 
GERİ ALIM HAKKININ KAYNAKLARI, GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN
 
 
ASIL SATIŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE KONUMU VE GEÇERLİLİĞİ,
 
 
GERİ ALIM HAKKININ TANINMASININ AMAÇLARI, KONUSU VE
 
 
GERİ ALIM HAKKININ DEVRİ VE İNTİKALİ MESELESİ
 
 
§. 5. GERİ ALIM HAKKININ KAYNAKLARI, GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN ASIL SATIŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE KONUMU VE GEÇERLİLİĞİ 
 
195
I. GERİ ALIM HAKKININ KAYNAKLARI 
 
195
A. Kanundan Doğan Geri Alım Hakkı 
 
195
B. Hukuki İşlemden Doğan Geri Alım Hakkı 
 
196
1. Geri Alım Sözleşmesi 
 
196
a. Genel Olarak 
 
196
b. Geri Alım Bedeli 
 
199
c. Geri Alım Sözleşmesinin Nitelendirilmesi 
 
201
2. Ölüme Bağlı Tasarrufa Dayalı Geri Alım Hakkı 
 
202
II. GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN ASIL SATIŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE KONUMU 
 
204
A. Yan Anlaşma Görüşü 
 
206
B. Bileşik Sözleşme Görüşü 
 
209
III. GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ 
 
211
A. Bir Yan Sözleşme Olarak Nitelendirilmesi Halinde 
 
211
B. Bileşik Bir Sözleşme Olarak Nitelendirilmesi Halinde 
 
213
C. İşlem Ehliyeti 
 
214
1. Geri Alım Hakkını Tanıyan Sözleşme Tarafının Ehliyeti 
 
214
2. Geri Alım Hakkı Tanınan Sözleşme Tarafının Ehliyeti 
 
217
§. 6. GERİ ALIM HAKKININ TANINMASININ AMAÇLARI, KONUSU VE GERİ ALIM HAKKININ DEVRİ, İNTİKALİ VE HACZİ MESELESİ 
 
218
I. GERİ ALIM HAKKININ TANINMASININ AMAÇLARI VE ÖZELLİKLE TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN GERİ ALIM SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ DURUMU 
 
218
A. Geri Alım Hakkının Tanınmasının Amaçları 
 
218
1. Daha Önce Devredilmiş Taşınmazın Mülkiyetini Geri Alma Amacı 
 
218
2. Taşınmaz Satış Bedelini Teminat Altına Alma Amacı 
 
219
3. Hakka Konu Olan Taşınmaz Üzerinde İnşaat Meydana Getirme Amacı 
 
220
4. Daha Yüksek Faiz Oranı Elde Etme Amacı 
 
221
5. Taşınmazların Şarta Bağlı Olarak Satılması Engelini Bertaraf Etme Amacı 
 
221
6. Teminat Sağlama Amacı 
 
221
B. Teminat Amacıyla Yapılan Geri Alım Sözleşmesinin Hukuki Durumu 
 
222
1. Genel Olarak 
 
222
2. Teminat Amaçlı Geri Alım Hakkı Kurulmasının Görünümleri 
 
224
a. Kredilerden Kaynaklanan Alacakların Yeniden Yapılandırılmasında 
 
224
b. Banka ve Diğer Finans Kurumlarınca Kullandırılacak Kredilere Karşılık Doğrudan Doğruya Teminat Olarak Gösterilmesinde 
 
225
c. İfa Yerine Temlik Şeklinde Kullanılması 
 
226
3. Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri ve Lex Commissoria Yasağının İhlali Meselesi 
 
227
a. Lex Commissoria Yasağı Kavramı 
 
227
b. Teminat Amacıyla Geri Alım Hakkına Bağlı Satışların Lex Commissorria Yasağını İhlal Edip Etmediğine Dair Görüşler 
 
231
aa. Bu Çeşit Satışların Lex Commissoria Yasağını İhlal Ettiğini Savunan Görüş 
 
232
bb. Bu Çeşit Satışların Lex Commissoria Yasağını İhlal Etmediğini Savunan Görüş 
 
235
cc. Somut Olayın Özelliği Çerçevesinde Meselenin Ele Alınması Gerektiğini Savunan Görüş 
 
239
dd. Yargıtay’ın Görüşü 
 
241
ee. Değerlendirme ve Şahsi Görüşümüz 
 
243
C. Temelinde Geri Alım Hakkı Yatan Bazı Çağdaş Teamüller 
 
248
1. Tekrardan Satın Alma (Repo) Sözleşmesi 
 
248
a. Doğrudan Doğruya Repo (Repurchase Agreement) 
 
250
b. Ters Repo (Revers Repo) 
 
250
2. Marj Ticareti (Margin Trading) 
 
251
3. İadeli Satış (Payback) 
 
253
II. GERİ ALIM HAKKININ KONUSU 
 
254
A. Taşınmazlar Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
254
1. Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmaz Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
255
2. Taşınmazın Bir Parçası Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
259
3. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmaz Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
261
B. Taşınırlar üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
262
C. Bütünleyici Parça ve Eklenti Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
264
1. Bütünleyici Parça üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
264
2. Eklenti Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
264
D. Fikri ve Sınaî Mülkiyet ve Sanat Eserleri Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
266
E. Ticari İşletme Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
267
F. Nama Yazılı Pay Senetleri Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
268
G. İleride Var Olacak Şeyler ve Haklar Üzerinde Geri Alım Hakkı 
 
273
III. GERİ ALIM HAKKININ DEVRİ, MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ VE HACZİ MESELESİ 
 
273
A. Genel Olarak 
 
273
B. Yenilik Doğuran Hakların Devri 
 
275
C. Genel Olarak Yenilik Doğuran Hakların Devrini Engelleyen Sebepler 
 
276
D. Geri Alım Hakkının Devrinin Mümkün Olmadığının Sebepleri 
 
277
E. Bir Yenilik Doğuran Hak olarak Geri Alım Hakkının Devri Yolu 
 
278
1. Şarta Bağlı Satış Sözleşmesinin Kabulü Halinde 
 
279
2. Yenilik Doğuran Hak Görüşünün Kabulü Halinde 
 
280
3. Alacağın Devri Yolu 
 
281
4. Sözleşmenin Devri Yolu 
 
286
5. Geri Alım Hakkının Devri Sözleşmesinin Yapılma Zamanı ve Şekli 
 
287
6. Geri Alım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Doğan Hakkın Devri 
 
289
F. Geri Alım Hakkının Miras Yoluyla Geçişi 
 
289
G. Geri Alım Hakkının Haczi 
 
290
Üçüncü Bölüm
 
 
GERİ ALIM HAKKININ ŞERHİ, KULLANILMASI VE
 
 
GERİ ALIM HAKKININ SONA ERME HALLERİ
 
 
§. 7. GERİ ALIM HAKKININ ŞERHİ, ŞERHİN ŞEKLİ, SÜRESİ VE ETKİLERİ 
 
291
I. GERİ ALIM HAKKININ ŞERHİ 
 
291
A. Genel Olarak 
 
291
B. Şerh Anlaşması, Anlaşma Taraflarının Ehliyeti ve Şekli 
 
292
1. Şerh Anlaşması 
 
292
2. Anlaşma Taraflarının Ehliyeti 
 
295
3. Şerh Anlaşmasının Şekli 
 
297
4. Şerh Talebi ve Şerhin Yapılış Şekli 
 
299
a. Şerh Talebi 
 
299
b. Şerhin Yapılış Şekli 
 
300
II. ŞERHİN SÜRESİ 
 
303
III. ŞERHİN ETKİLERİ 
 
305
A. Genel Olarak 
 
305
B. Şerhin Etkisini Açıklayan Görüşler 
 
307
1. Ayni Hak Görüşü 
 
307
2. Halefiyet Görüşü 
 
308
3. Şerh Edilmiş Kişisel Hakkın Kullanılması Koşuluyla Mülkiyetin Üçüncü Kişiye Geçeceği Görüşü 
 
308
4. Ayni Etki Görüşü 
 
309
5. Bir Ayni Hakla Temin Edilen Kişisel Hak Görüşü 
 
311
6. Kişisel Hakkın Şerh Etmekle Eşyaya Bağlı Borç Haline Geldiği Görüşü 
 
311
a. Eşyaya Bağlı Borç Etkisi 
 
312
b. Munzam Etki 
 
314
C. Şerhin Sağladığı Korumayı Sona Erdiren Haller 
 
316
§. 8. GERİ ALIM HAKKININ KULLANILMASI, KULLANILMASININ SONUÇLARI VE GERİ ALIM HAKKININ SONA ERME HALLERİ 
 
318
I. GERİ ALIM HAKKININ KULLANILMASI 
 
318
A. Geri Alım Hakkı Sahibinin (Lehtarın) ve Muhatabın Belirlenmesi 
 
318
1. Geri Alım Hakkı Sahibi (Lehtar) 
 
318
a. Genel Olarak 
 
318
b. Hak Sahibinin (Lehtarın) Ehliyeti 
 
319
2. Geri Alım Hakkının Muhatabı 
 
320
a. Genel Olarak 
 
320
b. Hakkın Muhatabının Ehliyeti 
 
321
B. Geri Alım Hakkının Kullanılmasının Özellikleri ve Şekli 
 
322
1. Geri Alım Hakkının Kullanılmasının Özellikleri 
 
322
a. Tek Taraflı Bir Hukuki İşlem Olması 
 
322
b. Kullanıldıktan Sonra Geri Alınamaması 
 
324
c. Yöneltilmesi Gerekli Bir Beyanla Kullanılması 
 
326
d. Kullanılmasına İlişkin Beyanın Şarta Bağlanamaması 
 
328
e. Bağımsız Olarak Kullanılabilir Olması 
 
329
f. Bizzat Hak Sahibi Tarafının Kullanılmasının Zorunlu Olmaması 
 
329
g. Hakkın Birden Fazla Kişiye Ait Olabilmesi 
 
330
h. Hakkın Birden Fazla Muhatabının Olabilmesi 
 
332
i. Hakkın Kullanılmasının Süreye Bağlı Olması 
 
333
j. Hakkın Kısmi Olarak Kullanılmasının Mümkün Olması 
 
334
2. Şekli 
 
334
II. GERİ ALIM HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI 
 
337
A. Genel Olarak 
 
337
B. Geri Alım Beyanında Bulunan Taraf Bakımından Hüküm ve Sonuçları 
 
338
1. Geri Alım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 
 
338
2. Geri Alım Konusu Taşınmazda Meydana Getirilen Muhdesatın Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 
 
339
3. Geri Alım Bedelinde İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı 
 
341
4. Tazminat İsteme Hakkı 
 
343
C. Muhatap Bakımından Hüküm ve Sonuçları 
 
344
1. Geri Alım Konusu Şeyin Mülkiyetini Devretme Yükümlülüğü 
 
344
a. Şerh Edilmemiş Olması Halinde 
 
345
b. Şerh Edilmiş Olması Halinde 
 
350
2. Geri Alım Konusu Şeyi Koruma ve Bakım Yükümlülüğü 
 
351
III. GERİ ALIM HAKKININ SONA ERME HALLERİ 
 
352
A. İradeye Dayalı Sona Erme Halleri 
 
352
1. Hakkın Kullanılması 
 
352
2. Haktan Feragat Edilmesi 
 
353
3. Tarafların Geri Alım Sözleşmesini Sona Erdirmeleri veya Mahkemenin Hükümsüzlük Kararıyla Sona Erdirilmesi 
 
355
B. İradeye Dayalı Olmayan Sona Erme Halleri 
 
358
1. Lehtar ve Muhatap Sıfatının Birleşmesi 
 
358
2. Geri Alım Hakkı Sahibinin Ölümü, İflası ve Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 
 
359
a. Ölüm 
 
359
b. Hak Sahibinin İflası 
 
360
c. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 
 
361
d. Hak Konusu Şeyin Yok Olması 
 
362
e. Kamulaştırma 
 
366
f. Cebri Arttırma 
 
369
Sonuç 
 
371
Kaynakça 
 
377
Kavram Dizini 
 
391
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
489,85   
489,85   
2
244,93   
489,85   
3
163,28   
489,85   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
489,85   
489,85   
2
244,93   
489,85   
3
163,28   
489,85   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
489,85   
489,85   
2
244,93   
489,85   
3
163,28   
489,85   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
489,85   
489,85   
2
244,93   
489,85   
3
163,28   
489,85   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
489,85   
489,85   
2
244,93   
489,85   
3
163,28   
489,85   
Kapat