%3
Türk Toplu İş Hukukunda İşletme Toplu İş Sözleşmesi Candan Albayrak Zi

Türk Toplu İş Hukukunda İşletme Toplu İş Sözleşmesi


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
224
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052641637
Boyut
16x24
Baskı
2405,00 TL 392,85 TL
(Bu ürünü aldığınızda 392 puan kazanacaksınız)
   392

Doç. Dr. Candan ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR . 15

GİRİŞ .17

KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 19

KONUYU İNCELEME YÖNTEMİ  20

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ. 23

1.1. 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Dönemi. 23

1.2. 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Dönemi 25

1.2.1. İlk Düzenleme . 25

1.2.2. 3299 Sayılı Kanun Değişikliği İle Getirilen Düzenleme  26

1.3. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Dönemi  27

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 28

2.1. İşletme Kavramı  28

2.1.1. İş Hukukunda İşletme Kavramı . 28

2.1.2. İş Hukuku Açısından İşletmenin Unsurları 34

2.2. İşletme Toplu İş Sözleşmesi Kavramı  35

2.3. İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Özellikleri. 38

2.3.1. İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Emredici (Zorunlu) Niteliği  38

2.3.2. İşletme Ünitesinin Bir Bütün Olarak Ele Alınması . 45

2.4. İşletme Niteliğinin Kaybı ve İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Durumu. 47

10 İçindekiler

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ.48

3.1. Kamu Hukuku İşlemi Olduğu Görüşü (Düzenleyici Teori-Düzenleyici

İşlem Görüşü).48

3.2. Özel Hukuk İşlemi Olduğu Görüşü (Akit Teorisi-Sözleşme Görüşü) .49

3.3. Karma Nitelikte İşlem Olduğu Görüşü (Düalist Teori-Düzenleyici Görüş)51

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRLERİNDEN FARKI52

4.1. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi 52

4.1.1. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Kavramı 52

4.1.2. İşletme Toplu İş Sözleşmesinden Farkı 53

4.2. Grup Toplu İş Sözleşmesi .53

4.2.1. Grup Toplu İş Sözleşmesi Kavramı.53

4.2.2. İşletme Toplu İş Sözleşmesinden Farkı 56

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI

 

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMA KOŞULLARI.59

1.1. Bir Gerçek veya Tüzel Kişiye ya da Bir Kamu Kurum veya Kuruluşuna

Ait Bir İşletme Olması (Aynı İşverene Ait Bir İşletme Olması)59

1.2. Birden Çok İşyerinin Olması.63

1.2.1. İşyeri Kavramı 63

1.2.1.1. İş Kanununa Göre İşyeri .64

1.2.1.1.1. İşyerinin Unsurları .64

1.2.1.1.2. İşyerinin Kapsamı 66

1.2.1.1.2.1. İşyerine Bağlı Yerler66

1.2.1.1.2.1.1.Aynı İşverene Ait Olma

(Hukuki Bağlılık)68

1.2.1.1.2.1.2.İşin Niteliği Yönünden Bağlı

Olma (Amaçta Birlik) 68

1.2.1.1.2.1.3.İşin Yönetimi Bakımından

Bağlı Olma (Yönetimde

Birlik) 70

1.2.1.1.2.2. Eklentiler 73

1.2.1.1.2.3. Araçlar 74

 

İçindekiler 11

1.2.1.2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre İşyeri 75

1.2.2. İşyeri ve İşletme Ayrımı. 75

1.3. İşletme Kapsamındaki İşyerlerinin Aynı İşkolunda Olması 77

1.3.1. İşkolu Kavramı. 80

1.3.2. İşkollarının Kanunla Belirlenmesi 81

1.3.3. İşkolu Tespiti . 82

1.3.3.1. İşkolu Tespiti Açısından İşyeri Kavramı  82

1.3.3.2. İşkolu Tespiti Açısından İşyerindeki Ağırlıklı İşin

Belirlenmesi. 85

1.3.3.3. İşkolu Tespitinde Asıl İş Yardımcı İş İlişkisi . 87

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE EHLİYET VE YETKİ. 91

2.1. Ehliyet ve Yetki Kavramları 91

2.1.1. Ehliyet Kavramı . 91

2.1.2. Yetki Kavramı  92

2.2. İşveren Tarafı Bakımından Ehliyet ve Yetki . 94

2.2.1. İşveren Tarafının Ehliyeti  94

2.2.2. İşveren Tarafının Yetkisi 96

2.3. İşçi Tarafı Bakımından Ehliyet ve Yetki 97

2.3.1. İşçi Tarafının Ehliyeti . 97

2.3.2. İşçi Tarafının Yetkisi  98

2.3.2.1. Yetki Şartları99

2.3.2.1.1. İşkolu Barajı  99

2.3.2.1.2. İşletme Barajı 100

2.3.2.2. Yetkili Sendikanın Tespiti. 106

2.3.2.2.1. Yetki Tespiti İçin Başvuru 107

2.3.2.2.1.1. Olumlu Yetki Tespiti. 111

2.3.2.2.1.2. Olumsuz Yetki Tespiti. 112

2.4. Ehliyetsizliğin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi . 115

2.4.1. Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmadan Önce İşverenin Değişmesi  117

2.4.2. Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanmasından Önce, Prosedürün Devamı

Sırasında İşverenin Bir İşveren Sendikasına Üye Olması. 118

YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ . 119

3.1. Yetki İtirazının İncelenmesi Usulü . 122

3.1.1. İtirazın Süresi  122

 

12 İçindekiler

3.1.2. Yetkili Mahkeme124

3.2. Yetki İtirazının Konusu .125

3.2.1. Maddi Hata ve Süreye İlişkin İtirazlar 125

3.2.2. İşyeri Düzeyinde Baraja (Çoğunluk Şartına) İtiraz126

3.2.2.1. Çoğunluğun Tespiti.127

3.2.2.2. Muvazaa Halleri128

3.2.3. İşyerinin veya İşyerlerinin Girdiği İşkoluna İtiraz .132

3.2.3.1. İşkolu Tespitinde Usul.137

3.2.3.2. İşkolu Tespit Davaları140

3.2.4. İşkolu İstatistiğine İtiraz.141

3.2.5. İşletme Niteliğine İtiraz.145

YETKİNİN KESİNLEŞMESİ VE YETKİ BELGESİNİN VERİLMESİ .152

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İŞYERİNİN DEVRİ, NAKLİ, KAPANMASI VE İŞKOLU DEĞİŞİKLİĞİ İLE

GREV VE LOKAVT YASAĞININ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ

İŞYERİ DEVRİNİN İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 155

1.1. İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri Kavramı.156

1.2. Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonra Meydana Gelen Devirler159

1.2.1. Devre Konu İşyerinin Toplu Sözleşme Kapsamında Olmaması159

1.2.1.1. Devralan İşverenin Herhangi Bir Toplu İş Sözleşmesine Taraf

Olmaması .160

1.2.1.2. Devralan İşverenin Bir İşletme Toplu İş Sözleşmesine

Taraf Olması .161

1.2.1.3. Devralan İşverenin Bir İşyeri Toplu İş Sözleşmesine Taraf

Olması 162

1.2.2. Devre Konu İşyerinin Toplu Sözleşme Kapsamında Olması .165

1.2.2.1. Devralan İşverenin Aynı İşkolunda Başka İşyerinin

Bulunmaması .165

1.2.2.2. Devralan İşverenin İşyerinde veya İşyerlerinde Toplu İş

Sözleşmesi Bulunmaması .166

1.2.2.3. Devralan İşverenin Bir Toplu İş Sözleşmesine Taraf Olması 169

1.3. Yetki Aşamasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmadan Önce Meydana Gelen

Devirler 172

İŞYERİ NAKLİNİN İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 175

İŞYERİNİN KAPANMASININ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 176

 

İçindekiler 13

İŞKOLU DEĞİŞİKLİĞİNİN İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ . 177

4.1. İşkolu Değişikliği 177

4.2. İşkolu Değişikliğine Neden Olan Haller . 178

4.3. İşkolu Değişikliğinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi 179

GREV VE LOKAVT YASAĞININ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 185

5.1. Grev ve Lokavt Kavramı  185

5.2. İşletme Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Grev ve Lokavt Kararı Alınması  187

5.2.1. Grev ve Lokavt Kararı 187

5.2.2. Grev Oylaması. 188

5.3. İşletme Kapsamındaki Bazı İşyerlerinde Grev ve Lokavt Yasağının

Bulunması . 190

SONUÇ  199

KAYNAKÇA  211

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
392,85   
392,85   
2
196,43   
392,85   
3
130,95   
392,85   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
392,85   
392,85   
2
196,43   
392,85   
3
130,95   
392,85   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
392,85   
392,85   
2
196,43   
392,85   
3
130,95   
392,85   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
392,85   
392,85   
2
196,43   
392,85   
3
130,95   
392,85   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
392,85   
392,85   
2
196,43   
392,85   
3
130,95   
392,85   
Kapat