%3
Arabuluculukta Gizliliğin İhlali Suçu Uğur Yazıcı

Arabuluculukta Gizliliğin İhlali Suçu


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
170
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291647
Boyut
16x24
Baskı
1285,00 TL 276,45 TL
(Bu ürünü aldığınızda 276 puan kazanacaksınız)
   276

Uğur YAZICI ( Tetkik Hakimi )

 
İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
13
Giriş 
 
15
Birinci Bölüm
 
 
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK
 
 
ARABULUCULUK VE ARABULUCULUK SÜRECİNDE GİZLİLİK
 
 
I. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK 
 
17
A. Arabuluculuk Kavramı 
 
17
B. Arabuluculuğun Tarihsel Gelişimi 
 
20
C. Türk Hukukunda Modern Arabuluculuk 
 
22
1. Türk Hukukunda Arabuluculuk Yöntemine İlişkin Temel Düzenlemeler 
 
23
2. Türk Hukukunda Modern Arabuluculuğun İlkeleri 
 
25
3. Arabuluculuk Modelleri ve Türk Hukukunda Kabul Edilen Sistem 
 
34
a. İhtiyari Arabuluculuk 
 
35
b. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 
 
36
aa. Yarı Mecburi Zorunlu Arabuluculuk 
 
36
bb. Mahkeme Bağlantılı Zorunlu Arabuluculuk 
 
37
D. Türk Hukukunda Arabulucu 
 
38
1. Arabulucu Olabilmek İçin Aranan Şartlar 
 
38
2. Arabulucunun Hukuki Statüsü 
 
40
a. Kamu Görevlisi Kavramı 
 
40
b. Arabulucu ve Kamu Görevlisi Kavramı Arasındaki İlişki 
 
42
aa. İhtiyari Arabuluculukta Arabulucu ve Kamu Görevlisi Etkileşimi 
 
42
bb. Dava Şartı Arabuluculukta Arabulucu ve Kamu Görevlisi Etkileşimi 
 
43
c. Arabulucunun Yürüttüğü Faaliyet Bakımından Değerlendirme 
 
45
E. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve Sona Ermesi 
 
45
1. Arabuluculuk Sürecine Hazırlık ve Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 
 
46
a. Arabuluculuk Sürecine Hazırlık 
 
46
b. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması 
 
48
aa. İhtiyari Arabuluculukta Sürecinin Başlaması 
 
49
bb. Mahkeme Bağlantılı Zorunlu Arabuluculukta Sürecin Başlaması 
 
50
2. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 
 
50
II. ARABULUCULUK SÜRECİNDE GİZLİLİK 
 
51
A. Arabuluculuk Sürecinde Gizliliğin Hukuki Dayanakları 
 
53
B. Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik Yükümlülüğünün Doğduğu An 
 
57
C. Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik Yükümlülüğünün Kapsamı 
 
58
1. Arabuluculuk Sürecinde Gizliliğin Beyan ve Belgenin Türü Bakımından Kapsamı 
 
59
2. Arabuluculuk Sürecinde Gizliliğin Kişi Bakımından Kapsamı (Sır Saklama Yükümlülüğü) 
 
62
a. Tarafların Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
62
b. Arabulucunun Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
63
aa. Arabulucunun Mevzuattan Doğan Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
64
bb. Arabulucunun Sözleşmeden Doğan Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
66
c. Sürece Katılan Üçüncü Kişilerin Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
67
d. Sır Saklama Yükümlülüğünün İstisnaları 
 
68
aa. Taraflarca Aksinin Kararlaştırılmış Olması 
 
68
bb. Arabuluculuk Süreci Sonunda Varılan Anlaşmanın Uygulanması ve İcrası 
 
69
cc. Suçu Bildirme Yükümlülüğü 
 
71
dd. Bilgi veya Belgelerin Bir Kanun Hükmü Tarafından Emredilmiş Olması 
 
73
e. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırılığın Sonuçları 
 
73
aa. Hukuki Sorumluluk Doğurması 
 
73
bb. Disiplin Sorumluluğu Doğurabilmesi 
 
75
İkinci Bölüm
 
 
ARABULUCULUĞUN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU
 
 
I. SUÇ TİPİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
77
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
 
79
III. SUÇUN UNSURLARI 
 
81
A. Suçun Maddi Unsurları 
 
81
1. Fail 
 
81
2. Mağdur 
 
85
3. Suçun Konusu 
 
87
4. Fiil 
 
92
5. Gizlilik Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Etmek 
 
94
a. Açıklama 
 
96
b. Yaymak, Yayımlamak veya İfşa Etmek 
 
97
c. Başkasının Bilgi Edinmesini Kolaylaştırma 
 
98
d. Verme (Aktarma) 
 
99
6. Kişinin Hukuken Korunan Menfaatinin Zarar Görmesi 
 
100
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
105
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
109
1. Görevin İfası 
 
111
2. İlgilinin Rızası 
 
115
3. Hakkın Kullanılması 
 
117
IV. KUSURLULUK 
 
120
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
122
A. Teşebbüs 
 
122
B. İştirak 
 
124
C. İçtima 
 
127
VI. SORUŞTURMA İLE KOVUŞTURMA USULÜ 
 
132
VII. YAPTIRIM 
 
136
VIII. BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
 
138
A. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu 
 
138
B. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu 
 
140
C. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu 
 
142
D. Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu 
 
144
E. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu 
 
145
Sonuç 
 
149
Kaynaklar 
 
159
Kavram Dizini 
 
169
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
276,45   
276,45   
2
138,23   
276,45   
3
92,15   
276,45   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
276,45   
276,45   
2
138,23   
276,45   
3
92,15   
276,45   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
276,45   
276,45   
2
138,23   
276,45   
3
92,15   
276,45   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
276,45   
276,45   
2
138,23   
276,45   
3
92,15   
276,45   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
276,45   
276,45   
2
138,23   
276,45   
3
92,15   
276,45   
Kapat