Prime Esas Kazanç Ümit Orhan

5510 Sayılı Kanunun m.4/1-a KapsamındaPrime Esas Kazanç


Basım Tarihi
2022-10
Sayfa Sayısı
190
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258209969
Boyut
16x24
Baskı
1120,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 120 puan kazanacaksınız)
   120

Dr. Ümit ORHAN

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ .5

İÇİNDEKİLER .7

KISALTMALAR . 13

 

GİRİŞ

 

KONUNUN ÖNEMİ 15

KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE SUNULMASI 16

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI. 17

SOSYAL GÜVENLİĞİN HUKUKİ KAYNAKLARI 18

Uluslararası Normlar 18

Ulusal Normlar 20

Yargı Kararları . 23

Ç. Öğreti . 23

III. SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİ  24

Genel Olarak . 24

Sosyal Sigorta İlişkisinin Paydaşları 25

Sigortalı 25

Kamu 26

Sosyal Güvenlik Kurumu 26

Türkiye İş Kurumu 28

İşveren 28

Diğer Paydaşlar. 30

5510 SAYILI KANUN M.4/1-A KAPSAMINDA SİGORTALILIK. 31

Hizmet Sözleşmesi ile Bir veya Birden Fazla İşveren Tarafından

Çalıştırılanlar 31

Çalışma İlişkisinin Hizmet Sözleşmesine Dayanması 32

İşin İşverene Ait İşyerinde ya da İşyerinden Sayılan Yerlerde

İş Organizasyonu İçerisinde Yapılması  34

 

8 İçindekiler

Kişinin Sigortalı Sayılmayanlar Arasında Bulunmaması 35

Hizmet Sözleşmesi ile Çalışmadığı Halde Kapsamda Sayılanlar35

Sendika Yöneticileri 35

Sanatçılar, Düşünürler ve Yazarlar.36

Yabancı Uyruklular37

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna Göre Çalıştırılanlar38

Genel Kadınlar .38

Usta Öğreticiler, Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenler ve

Geçici Personel 39

Toplum Yararına Çalışanlar.39

Kısmen m.4/1-a Kapsamında Sigortalı Sayılanlar .40

Hükümlü ve Tutuklular .40

Aday Çırak, Çırak, Meslekî Eğitim Gören Öğrenciler, Stajyerler40

Harp ve Vazife Malulleri42

Kursiyerler 42

Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen

Türk İşçileri.42

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar43

Kısmi Süreyle Çalışan Şoförler ve Sanatçılar .44

Tarım ve Orman İşlerinde Süreksiz Olarak Çalışanlar.44

Ev Hizmetlerinde Ayda On Günden Az Çalışanlar44

Özelleştirme Sonunda İş Kaybı Tazminatı Alanlar45

İntörn Tıp Öğrencileri 45

Ç. 5510 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Sayılmayanlar46

Sigortalılığın Başlaması ve Bildirimi48

Sigortalılığın Sona Ermesi.49

SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI.50

Genel Olarak50

Finansman Yöntemleri.51

Prim Kavramı .54

Ç. Prim Türleri ve Oranları56

Kısa Vadeli Sigorta Primi 57

Uzun Vadeli Sigorta Primi.57

Genel Sağlık Sigortası Primi.58

İşsizlik Sigortası Primi .58

Prim Ödeme Yükümlüsü59

 

İçindekiler 9

 

İKİNCİ BÖLÜM

PRİME ESAS KAZANÇ

 

KAVRAM . 63

PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLECEK KAZANÇLAR 64

Hak Edilen Ücretler . 64

Ücret. 64

5510 sayılı Kanunda Ücret. 65

Para ile Ödenme . 65

Süreklilik Niteliği Taşıma. 66

Brüt Tutarı İfade Etme 66

Ücretin Türleri. 68

Ödenen Bazı Ücretlerin Prime Esas Kazanç Kapsamında

Sayılıp Sayılmaması  70

Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Çeşit İstihkaktan Ay İçinde

Yapılan Ödemeler. 74

İdare veya Yargı Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan

Ödemeler 75

Genel Olarak . 75

İşe İade Davaları. 77

Arabuluculuk Kararları . 79

Ç. Toplu İş Sözleşmesi Gereği Ücret Zamları. 82

III. PRİME ESAS KAZANCA KISMEN DAHİL EDİLECEK KAZANÇLAR 84

Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları

Tutarları . 84

Yemek, Çocuk ve Aile Zamları (Yardımları) . 89

Yemek Zammı 89

Çocuk Zammı 91

Aile Zammı 91

PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMEYECEK KAZANÇLAR 92

Ayni Yardımlar 93

Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları. 98

Görev Yollukları, Seyyar Görev Tazminatı . 100

Ç. Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı veya Kıdem Tazminatı

Mahiyetindeki Toplu Ödemeler  103

Kıdem Tazminatı . 103

İş Sonu Tazminatı 106

Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödemeler. 107

 

10 İçindekiler

Keşif Ücreti . 109

İhbar Tazminatı 110

Kasa Tazminatı . 111

Geçici İş Göremezlik Ödeneği. 112

Ğ. İşçiye Ödenecek Diğer Tazminatlar. 114

Üst Sınırı Aşan Ödemeler . 115

Diğer Kanunlardaki Prime Tabi Tutulmaması Gerektiğine Dair

Muafiyet ve İstisnalar  115

PRİME ESAS KAZANÇLARINHESAPLANMASI 118

Ödemelerin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesi. 118

Günlük Kazanç Sınırları 122

Prime Esas Kazanç Hesabı. 124

Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Primlerin İadesi 129

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ

VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

PRİME ESAS KAZANCIN İDARE TARAFINDAN TESPİTİ 131

Kurum Müfettişleri Tarafından Yapılan Tespitler 131

Asgari İşçilik Uygulaması . 134

PRİME ESAS KAZANCIN YARGI TARAFINDAN TESPİTİ 137

Davanın Konusu ve Hukuki Niteliği. 137

Yargılama Usulü . 139

Dava Şartları 140

Mahkemeye İlişkin Dava Şartları . 142

Yargı yetkisi. 142

Yargı Yolu . 142

Görev 143

ç. Yetki  144

Taraflara İlişkin Dava Şartları 145

Davanın Tarafları 145

Davacı. 145

Davalı . 146

Sosyal Güvenlik Kurumunun Durumu. 149

Taraf ve Dava Ehliyeti . 151

Takip Yetkisi 153

 

İçindekiler 11

ç. Vekâlet. 154

Dava Konusuna İlişkin Dava Şartları 155

Gider Avansı 155

Teminat Gösterilmesi 155

Hukuki Yarar. 156

ç. Derdestlik. 158

Kesin Hüküm 158

Özel Dava Şartları 160

Arabulucuya Başvurma 160

Sosyal Güvenlik Kurumuna Başvurma 160

5510 sayılı Kanun m.86/9 Kapsamındaki Davalarda

Kuruma Başvuru. 161

Diğer Tespit Davalarında Kuruma Başvuru . 161

Ç. Dava Açma Süresi 162

5510 sayılı Kanun m.86/9 Kapsamındaki Davalarda Süre 162

Diğer Tespit Davalarında Süre 164

İspat. 166

Çalışmanın Varlığının İspatı. 167

Çalışmanın Süresinin İspatı 169

Ücretin İspatı. 169

Alacak Davası – Tespit Davası İlişkisi 171

Davayı Sona Erdiren Taraf İşlemleri. 173

Davanın Sonuçları . 176

KAYNAKLAR  179

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
24,00   
120,00   
6
20,00   
120,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
24,00   
120,00   
6
20,00   
120,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
24,00   
120,00   
6
20,00   
120,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
24,00   
120,00   
6
20,00   
120,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
120,00   
120,00   
2
60,00   
120,00   
3
40,00   
120,00   
4
30,00   
120,00   
5
24,00   
120,00   
6
20,00   
120,00   
Kapat