İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat El Kitabı Ural Çakıcı

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat El Kitabı


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
839
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257467667
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1Konu Başlıkları
- Yasal Hükümler
- Tüm Yönetmelikler
- İşyeri Tehlike Sınıfları
- Uygulama Usul ve Esasları
ILO Sözleşmeleri

 

 

 

VII
İÇİNDEKİLER

Sayfa
Önsöz : X
İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Genel Bilgiler : 1
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu : 21
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri : 49
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği : 109
İşyerlerınde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek
İş Sağlığı ve Güvenlığı Hizmetlerine İlişkın Yönetmelik : 143
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Yönetmelik : 155
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk
ve Eğitımleri Hakkında Yönetmelik : 159
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkinda Yönetmelik : 185
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelık : 225
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde
Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik : 235
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği : 243
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin
Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ : 251
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve
Güvenliği Hakkında Yönetmelik : 257
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 261
Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde
İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik : 269
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği : 273
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
Başkanlığı Görev, Yetki ve SorumluluklarıHakkında Yönetmelik : 279
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik : 287
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği : 295

VIII

 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması

Hakkında Yönetmelik : 321
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği : 337
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik : 357
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik : 389
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği : 401
Tozla Mücadele Yönetmeliği : 453
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik : 465
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik: 475
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Korunması Hakkında Yönetmelik : 481
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
Hakkında Yönetmelik : 491
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden
Korunmalarına Dair Yönetmelik : 519
Elle Taşıma İşleri Yönetmelıği : 527
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik : 531
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik : 541
Çalışanlaın Titreşimle İlgili Risklerden
Korunmalarına Dair Yönetmelik : 561
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği : 569
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik : 611
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Güzü Kaybı Oranı
Tespit İşlemleri Yönetmeliği : 629
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat
veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik : 651
Gebe veya Emzren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla
Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik : 659

IX

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik : 677
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşllerde
Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik : 685
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma
Koşulları Hakkında Yönetmelik : 689
İş Sağlığı ve Güvenlığine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 693

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat