%3
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Alenen Ö

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Alenen Özendirme SuçlarıTCK m. 190


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
218
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282614
Boyut
16x24
Baskı
1325,00 TL 315,25 TL
(Bu ürünü aldığınızda 315 puan kazanacaksınız)
   315

Av. Erdem SAĞAR

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Teşekkür 
 
9
Kısaltmalar 
 
17
Giriş 
 
19
Birinci Bölüm
 
 
UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELER
 
 
I. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELER 
 
25
A. Uyuşturucu Madde Kavramı ve Tanımı 
 
25
B. Uyarıcı Madde Kavramı ve Tanımı 
 
29
C. Sayma Yöntemi 
 
30
II. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE VE TÜRK MEVZUATINDA UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELER 
 
31
A. Uluslararası Sözleşmelerde Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler 
 
31
1. Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi 
 
31
2. 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi 
 
33
3. 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
 
34
B. Türk Mevzuatında Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler 
 
35
1. Genel Olarak 
 
35
2. 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 
 
38
3. 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelere İlgili Kanun 
 
38
4. TCK Uygulamalarında Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler 
 
39
a. Mülga 765 Sayılı TCK’da Uyuşturucu Maddeler 
 
39
aa. Genel Olarak 
 
39
bb. Mülga 765 Sayılı TCK’nın İlk Metninde Uyuşturucu Maddeler 
 
40
cc. 2275 Sayılı Kanun ile Birlikte Mülga 765 Sayılı TCK’da Uyuşturucu Maddeler 
 
40
dd. 4055 Sayılı Kanun ile Birlikte Mülga 765 Sayılı TCK’da Yapılan Değişiklikten 5237 Sayılı TCK’nın Yürürlüğe Girmesine Kadar Geçen Dönemde Uyuşturucu Maddeler 
 
41
b. 5237 Sayılı TCK’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler 
 
42
C. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Belirlenmesine Dair Düzenlemelerin “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi” Doğrultusunda Değerlendirilmesi 
 
43
III. UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRLERİ 
 
47
A. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Sınıflandırılması 
 
47
B. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Türleri 
 
49
1. Doğal Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler 
 
49
a. Haşhaş Bitkisinden Elde Edilen Maddeler 
 
49
aa. Afyon 
 
49
bb. Morfin 
 
50
cc. Eroin 
 
51
b. Koka Bitkisinden Elde Edilen Maddeler 
 
53
aa. Kokain 
 
53
bb. Crack 
 
54
c. Kenevirden Elde Edilen Maddeler 
 
55
aa. Esrar 
 
55
bb. Kubar Esrar 
 
56
2. Sentetik Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler 
 
57
a. Depressantlar (Yatıştırıcılar) 
 
57
aa. Barbituratlar 
 
57
bb. Benzodiazepinler 
 
58
b. Halüsinojenler (Hayal Gördürenler) 
 
59
c. Stimulantlar (Uyarıcılar) 
 
60
aa. Amfetamin Grubu Uyarıcılar 
 
60
bb. Ectasy Grubu Uyarıcılar 
 
61
d. Uçucu ve Çözücü Maddeler (Volatiller–Enhalasyonlar) 
 
62
İkinci Bölüm
 
 
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 190/1)
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
65
A. Mülga 765 Sayılı TCK’da Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçuna İlişkin Düzenleme 
 
65
1. Mülga 765 Sayılı TCK’nın İlk Metninde Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
65
2. 2275 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik ile Birlikte Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
67
3. 4055 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik ile Birlikte Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
68
4. 6123 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik ile Birlikte Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
69
5. 2370 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik ile Birlikte Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
71
6. 3756 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik ile Birlikte Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
71
B. 5237 Sayılı TCK’da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçuna İlişkin Düzenleme 
 
73
1. 5237 Sayılı TCK’nın İlk Metninde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
73
2. 5377 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik ile Birlikte Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
77
3. 6545 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik ile Birlikte Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
77
4. 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Birlikte Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu 
 
78
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER 
 
79
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 
 
80
A. Suçun Konusu 
 
80
B. Fail 
 
80
C. Mağdur 
 
81
D. Fiil 
 
82
1. Genel Olarak 
 
82
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin, Özel Yer, Donanım veya Malzeme Sağlamak (TCK m. 190/1–a) 
 
85
a. Özel Yer Sağlamak 
 
85
b. Donanım veya Malzeme Sağlamak 
 
89
3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullananların Yakalanmalarını Zorlaştıracak Önlemler Alma (TCK m. 190/1–b) 
 
91
4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin, Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeleri Kullanma Yöntemi Konusunda Başkalarına Bilgi Verme (TCK m. 190/1–c) 
 
95
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
 
96
V. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
 
98
VI. SUÇUN NİTELİKLİ HALİ (TCK m. 190/3) 
 
99
VII. ETKİN PİŞMANLIK 
 
101
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
102
A. Teşebbüs 
 
102
B. İçtima 
 
103
C. İştirak 
 
107
IX. YAPTIRIM 
 
108
A. Cezalar 
 
108
B. Güvenlik Tedbirleri 
 
109
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
109
2. Müsadere 
 
109
a. Eşya Müsaderesi 
 
109
b. Kazanç Müsaderesi 
 
110
Üçüncü Bölüm
 
 
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI
 
 
ALENEN ÖZENDİRME SUÇU (TCK m. 190/2)
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
111
A. 5237 Sayılı TCK’da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçuna İlişkin Düzenleme 
 
112
1. 5237 Sayılı TCK’nın İlk Metninde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçu 
 
112
2. 5377 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik ile Birlikte Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçu 
 
113
3. 6545 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik ile Birlikte Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçu 
 
114
4. 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Birlikte Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçu 
 
114
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER 
 
115
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 
 
115
A. Suçun Konusu 
 
115
B. Fail 
 
116
1. Genel Olarak 
 
116
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçunun Medya Aracılığı ile İşlenmesi Durumunda Failin Tespiti 
 
117
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçunun Yazılı Medya Aracılığı işe İşlenmesi Durumunda Failin Tespiti 
 
117
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçunun Görsel ve İşitsel Medya Aracılığı ile İşlenmesi Durumunda Failin Tespiti 
 
118
c. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçunun Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun Yayınları Aracılığı ile İşlenmesi Durumunda Failin Tespiti 
 
119
d. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme Suçunun İnternet Medyası Aracılığı ile İşlenmesi Durumunda Failin Tespiti 
 
120
C. Mağdur 
 
123
D. Fiil 
 
123
1. Genel Olarak 
 
123
a. Özendirmek 
 
125
b. Aleniyet 
 
130
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirmek (TCK m. 190/2) 
 
132
3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirecek Nitelikte Yayın Yapmak (TCK m. 190/2) 
 
134
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 
 
139
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
 
141
A. Genel Olarak 
 
141
B. İfade Özgürlüğü (AY. m. 26) 
 
141
C. Haberleşme Özgürlüğü (AY. m. 22) 
 
147
D. Basın Özgürlüğü (AY. m. 28–32) 
 
148
E. Sanat ve Bilim Özgürlüğü (AY. m. 27) 
 
150
1. Sanat Özgürlüğü 
 
150
a. Sanat Kavramı 
 
150
b. Sanat Özgürlüğünün Kapsamı 
 
152
c. Sanat Özgürlüğünün Sınırları 
 
156
aa. Sanat Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu 
 
156
bb. AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin Sanat Özgürlüğünü Sınırlandırılmasına İlişkin Açıklamaları 
 
161
d. Değerlendirme 
 
163
2. Bilim Özgürlüğü 
 
168
F. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı (AY. m.34) 
 
171
G. Mesleğin İcrası 
 
173
VI. SUÇUN NİTELİKLİ HALİ (TCK m. 190/3) 
 
174
VII. ETKİN PİŞMANLIK 
 
175
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
176
A. Teşebbüs 
 
176
B. İçtima 
 
178
C. İştirak 
 
180
IX. YAPTIRIM 
 
182
A. Cezalar 
 
182
B. Güvenlik Tedbirleri 
 
182
1. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
182
2. Müsadere 
 
183
a. Eşya Müsaderesi 
 
183
b. Kazanç Müsaderesi 
 
183
Dördüncü Bölüm
 
 
MUHAKEMEYE İLİŞKİN KURALLAR
 
 
I. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 
 
185
A. Genel Olarak 
 
185
B. Medya Aracılığı ile İşlenen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Alenen Özendirme Suçlarının Soruşturulması 
 
187
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Alenen Özendirme Suçlarının Yazılı Medya Aracılığı işe İşlenmesi Durumunda Soruşturma Süresi 
 
187
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Alenen Özendirme Suçlarının Türkiye Radyo – Televizyon Kurumunun Yayınları Aracılığı ile İşlenmesi Durumunda Soruşturma Süresi 
 
188
3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Alenen Özendirme Suçlarının Görsel İşitsel Medya ile İnternet Medyası Aracılığı ile İşlenmesi Durumunda Soruşturma Süresi 
 
189
II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
189
III. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI 
 
192
IV. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ 
 
193
V. KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ 
 
193
VI. UZLAŞTIRMA 
 
193
VII. ZAMANAŞIMI 
 
194
A. Dava Zamanaşımı 
 
194
B. Ceza Zamanaşımı 
 
194
Sonuç 
 
197
Kaynakça 
 
205
Kavram Dizini 
 
217
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,25   
315,25   
2
157,63   
315,25   
3
105,08   
315,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,25   
315,25   
2
157,63   
315,25   
3
105,08   
315,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,25   
315,25   
2
157,63   
315,25   
3
105,08   
315,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,25   
315,25   
2
157,63   
315,25   
3
105,08   
315,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
315,25   
315,25   
2
157,63   
315,25   
3
105,08   
315,25   
Kapat