%3
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları Sancaktar Devlet Özkul

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
248
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750289927
Boyut
16x24
Baskı
1360,00 TL 349,20 TL
(Bu ürünü aldığınızda 349 puan kazanacaksınız)
   349

Sancaktar Devlet ÖZKUL

Eshat ÖZKUL

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇLARI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
17
II. MADDE METNİ 
 
18
III. GEREKÇE 
 
19
IV. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
22
V. MADDİ UNSUR 
 
23
A. Fail 
 
23
B. Mağdur 
 
27
C. Suç Konusu 
 
27
D. Hareket–Sonuç 
 
37
1. Genel Olarak 
 
37
2. Maddenin 1. Fıkrasında Düzenlenen Suç Açısından Hareket Unsuru 
 
38
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etmek 
 
38
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etmek 
 
47
c. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmek 
 
56
3. Maddenin 3. Fıkrasında Düzenlenen Suç Açısından Hareket Unsuru 
 
60
a. Satmak 
 
61
b. Satışa Arz Etmek 
 
68
c. Başkalarına Vermek 
 
70
d. Sevk Etmek 
 
72
e. Nakletmek 
 
74
f. Depolamak 
 
76
g. Satın Almak 
 
77
h. Kabul Etmek 
 
78
ı. Bulundurmak 
 
79
4. Maddenin 7. Fıkrasında Düzenlenen Suç Açısından Hareket Unsuru 
 
93
VI. MANEVİ UNSUR 
 
93
VII. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
 
94
VII. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 
 
95
A. Ağırlaştırıcı Sebepler 
 
95
1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Verilen veya Satılan Kişinin Çocuk Olması 
 
95
2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoid veya Baz Morfin Olması bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması 
 
96
3. Suçun TCK’nın 188. Maddenin 4. Fıkrasının (b) Bendinde Sayılan Yerlerde İşlenmesi 
 
97
a. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 
 
111
b. Suçun Suç İşlemek için Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 
 
114
c. Suçun Sağlıkla İlgili Bazı Meslek Mensupları Tarafından İşlenmesi 
 
115
d. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Sokmak 
 
117
VIII. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER 
 
118
A. Suçun Maddi Konusunun TCK’nın 188. Maddesinin 6. Fıkrasında Belirtilen Maddelerden Olması 
 
118
IX. ETKİN PİŞMANLIK 
 
119
X. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
 
119
A. Teşebbüs 
 
119
B. İştirak 
 
120
1. Genel Olarak 
 
120
2. İştirak Hükümlerinin Uygulanması 
 
120
C. Suçların İçtimaı 
 
122
1. Genel Olarak 
 
122
2. İçtimai Hükümlerinin Uygulanması 
 
123
XI. YAPTIRIM 
 
134
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK,
 
 
KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA
 
 
UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇLARI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
137
II. MADDE METNİ 
 
138
III. GEREKÇE 
 
140
IV. KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
141
V. MADDİ UNSUR 
 
142
A. Fail 
 
142
B. Mağdur 
 
142
C. Suçun Konusu 
 
143
D. Hareket– Sonuç 
 
145
1. Genel Olarak 
 
145
2. Satın Almak 
 
146
3. Kabul Etmek 
 
147
4. Bulundurmak 
 
147
5. Kullanmak 
 
148
VI. MANEVİ UNSUR 
 
149
VII. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 
 
150
A. Suçun TCK’nın 191. Maddesinin 10. Fıkrasında Belirtilen Yerlerde İşlenmesi 
 
150
B. Etkin Pişmanlık 
 
151
VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
151
A. Teşebbüs 
 
151
B. İştirak 
 
155
C. Suçların İçtimaı 
 
159
IX. YAPTIRIM 
 
170
A. 6545 Sayılı Kanundan Önceki Düzenlemeye Göre 
 
170
B. 6545 Sayılı Kanun’dan Sonraki Düzenlemeye Göre 
 
171
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK
 
 
I. MADDE METNİ 
 
181
II. GEREKÇE 
 
182
III. ETKİN PİŞMANLIK HALLERİ 
 
183
A. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarına İştirak Etmiş Olan Kişinin, Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmadan Önce Etkin Pişmanlıkta Bulunması (1. Fıkra) 
 
183
1. Genel Olarak 
 
183
2. Uygulama Koşulları 
 
184
a. Failin TCK’nın 188. Maddesinde Düzenlenen Suçlardan Herhangi Birini İşlemiş Olması gerekir 
 
184
b. Haberin Bizzat Fail Tarafından İlgili Makamlara Verilmesi Gerekir 
 
185
c. Failin bilgileri, Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Vermesi Gerekir. 
 
185
d. Fail Suç Ortaklarının ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerinin Saklandığı veya İmal Edildiği Yerleri Bildirmesi Gerekir. 
 
185
e. Verilen Bilginin Failin Suç Ortaklarının Yakalanmasını ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Sağlaması Gerekir. 
 
186
B. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alan, Kabul Eden veya Bulunduranların Etkin Pişmanlıkta Bulunmaları (2. Fıkra) 
 
186
1. Genel Olarak 
 
186
2. Uygulanma Şartları 
 
186
a. Etkin pişmanlıktan yararlanan kimsenin uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla satın almış, kabul etmiş ve bulundurmuş olması 
 
186
b. Failin bizzat Kendisinin etkin pişmanlıktan yararlanması gerekir 
 
187
c. Resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce yapılması gerekir 
 
187
d. Failin, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini yetkili makamlara bildirmesi 
 
187
e. Verilen Bilginin Failin Suç Ortaklarının Yakalanmasını ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Sağlaması Gerekir. 
 
187
C. Suçun Yetkili Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Sonra Etkin Pişmanlıkta Bulunulması (3. Fıkra) 
 
188
1. Genel Olarak 
 
188
2. Fıkranın Uygulanma Koşulları 
 
188
a. Failin TCK’nın 188. veya 191. Maddesinde Düzenlenen Suçlardan Herhangi Birisini İşlemesi Gerekir 
 
188
b. Hizmet ve Yardımın Bizzat Fail Tarafından Yapılması Gerekir 
 
189
c. Hizmet ve Yardımın İlgili Makamlara Yapılması Gerekir 
 
190
d. Hizmet ve Yardımın, Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Sonra Ancak Mahkemece Hüküm Verilmeden Önce Yapılması Gerekir 
 
190
e. Failin Suçun Meydana Çıkmasına ya da Fail veya Diğer Suç Ortaklarının Yakalanmasına Hizmet ve Yardım Etmesi Gerekir 
 
191
f. Sonuçları 
 
215
D. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullananların Soruşturma Başlamadan Önce, Yetkili Makama Başvurarak Tedavisini İstemesi (4. Fıkra) 
 
215
1. Uygulama Koşulları 
 
215
a. Failin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanması Gerekir 
 
215
b. Başvurunun Fail Tarafından Yapılması Gerekir 
 
216
c. Başvurunun Resmi Makamlara veya Sağlık Kuruluşlarına Yapılması Gerekir 
 
216
d. Başvurunun Soruşturma Başlamadan Önce Yapılması Gerekir 
 
216
e. Failin Başvurusunda Tedavi Edilmesini İstemesi Gerekir. 
 
216
f. Sonuçları 
 
216
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
UYGULAMACILAR İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
 
 
I. SUÇUN MADDİ KONUSU ELE GEÇİRİLMEDİR 
 
217
II. ARAMA VE ELKOYMA KARAR VE İŞLEMLERİ HUKUKA UYGUN OLMALIDIR 
 
218
A. Adli Arama 
 
219
1. Genel Olarak 
 
219
2. Adli Aramanın Şartları 
 
220
3. Adli Aramalarda Emir ve Karar Verme Yetkisi 
 
220
4. Arama Kararının İfası 
 
221
5. Aramada Hazır Bulunabilecekler 
 
222
III. BEYANLAR MÜDAFİİ HUZURUNDA ALINMALIDIR 
 
223
IV. ELE GEÇİRİLEN MADDEYLE İLGİLİ KRİMİNAL RAPOR ALINMALIDIR 
 
224
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
 
 
I. TCK İLGİLİ HÜKÜMLERİ 
 
227
II. UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA 
 
233
III. UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN 
 
241
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
349,20   
349,20   
2
174,60   
349,20   
3
116,40   
349,20   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
349,20   
349,20   
2
174,60   
349,20   
3
116,40   
349,20   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
349,20   
349,20   
2
174,60   
349,20   
3
116,40   
349,20   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
349,20   
349,20   
2
174,60   
349,20   
3
116,40   
349,20   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
349,20   
349,20   
2
174,60   
349,20   
3
116,40   
349,20   
Kapat