Ekonomi Ceza Hukuku Veli Özer Özbek

Ekonomi Ceza Hukukuİkinci Kitap - Özel Hükümler


Basım Tarihi
2021-02
Sayfa Sayısı
1103
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750266287
Boyut
16x24
Baskı
1129,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 129 puan kazanacaksınız)
   129

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

 

Konu Başlıkları
- İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali (TCK m.117)
- Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi (TCK m.118)
- Güveni Kötüye Kullanma (TCK m.155)
- Bedelsiz Senedi Kullanma (TCK m.156)
- Dolandırıcılık (TCK m.157)
- Hileli İflas (TCK m.161)
- Taksirli İflas (TCK m.162)
- Karşılıksız Yararlanma (TCK m.163)
- Şirket ve Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi (TCK m.164)
- Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (TCK m.165)
- Bilgi Vermeme (TCK m.166)
- Zehirli Madde Katma (TCK m.185)
- Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti (TCK m.186)
- Parada Sahtecilik (TCK m.197)
- Paraya Eşit Sayılan Değerler (TCK m.198)
- Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK m.199)
- Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar (TCK m.200)
- Mühürde Sahtecilik (TCK m.202)
- Mühür Bozma (TCK m.203)
- Resmi Belgede Sahtecilik (TCK m.204)
- Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK m.205)
- Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (TCK m.206)
- Özel Belgede Sahtecilik (TCK m.207)
- Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK m.208)
- Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (TCK m.209)
- İhaleye Fesat Karıştırma (TCK m.235)
- Edimin İfasına Fesat Karıştırma (TCK m.236)
- Fiyatları Etkileme (TCK m.237)
- Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma (TCK m.238)
- Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması (TCK m.239)
- Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma (TCK m.240)
- Tefecilik (TCK m.241)
- Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK m.245)
- Rüşvet (TCK m.252)
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK m.282)

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 33
§1.
İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ (TCK m.117)
I. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİ KAVRAMI 35
II. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU (TCK M.117/1) 37
A. Korunan Hukuki Değer 37
B. Suçun Unsurları 38
1. Tipiklik Unsuru 38
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 38
aa. Fail–Mağdur 38
ab. Eylem 39
ac. Suçun Daha Ağır Veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 46
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 48
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 48
C. Teşebbüs 48
D. İştirak 49
E. İçtima 49
F. Muhakeme 51
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 51
2. Görevli Mahkeme 52
III. SÖMÜRÜ SUÇU (TCK m.117/2) 52
A. Korunan Hukuki Değer 52
B. Suçun Unsurları 52
1. Tipiklik Unsuru 52
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 52
aa. Fail–Mağdur 52
ab. Eylem 53
ac. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 56
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 56
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 56
C. Teşebbüs 56
D. İştirak 56
E. İçtima 57
F. Muhakeme 57
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 57
2. Görevli Mahkeme 57
IV. SÖMÜRMEK İÇİN TEDARİK, SEVK VEYA NAKİL ETMEK (TCK m.117/3) 57
V. ÜCRETLERİ AZALTIP ÇOĞALTMAYA, ANLAŞMA İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYE ZORLAMA VE İŞİN DURMASINA, SONA ERMESİNE NEDEN OLMA (TCK m.117/4) 59
A. Korunan Hukuki Değer 59
B. Suçun Unsurları 59
1. Tipiklik Unsuru 59
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 59
aa. Fail–Mağdur 59
ab. Eylem 60
ac. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 62
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 62
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 62
C. Teşebbüs 62
D. İştirak 62
E. İçtima 63
F. Muhakeme 63
1. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 63
2. Görevli Mahkeme 63
YARGITAY KARARLARI 63
§2.
SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
(TCK m.118)
I. GENEL OLARAK 78
II. SENDİKAYA ÜYE OLMAYA VEYA OLMAMAYA, SENDİKANIN FAALİYETLERİNE KATILMAYA VEYA KATILMAMAYA, SENDİKADAN VEYA SENDİKA YÖNETİMİNDEKİ GÖREVİNDEN AYRILMAYA ZORLAMAK: BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ (TCK m.118/1) 81
A. Korunan Hukuki Değer 81
B. Suçun Unsurları 83
1. Tipiklik Unsuru 83
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 83
aa. Fail–Mağdur 83
ab. Eylem 84
ab. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 90
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 90
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 91
C. Teşebbüs 91
D. İştirak 91
E. İçtima 92
F. Muhakeme 92
1. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 92
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 92
III. SENDİKANIN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ: KOLEKTİF SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ (TCK m.118/2) 92
A. Korunan Hukuki Değer 92
B. Suçun Unsurları 92
1. Tipiklik Unsuru 92
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 92
aa. Fail–Mağdur 92
ab. Eylem 93
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 94
2. Hukuka Aykırılık 95
C. Teşebbüs 95
D. İştirak 95
E. İçtima 95
F. Muhakeme 96
1. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 96
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 96
YARGITAY KARARLARI 96
§3.
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.155)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 105
II. SUÇUN UNSURLARI 105
A. Tipiklik Unsuru 105
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 105
a. Suçun Konusu 105
b. Fail–Mağdur 107
c. Eylem 109
d. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 115
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 118
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 119
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ–CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER – ETKİN PİŞMANLIK HALİ 119
A. Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep (m.167) 119
B. Etkin Pişmanlık (m.168) 121
IV. TEŞEBBÜS 125
V. İŞTİRAK 125
VI. İÇTİMA 126
VII. YAPTIRIM 127
VIII. MUHAKEME 127
YARGITAY KARARLARI 128
§4. BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA (TCK m.156) 150
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 150
II. SUÇUN UNSURLARI 151
A. Tipiklik Unsuru 151
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 151
a. Suçun Konusu 151
b. Fail–Mağdur 152
c. Eylem 152
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 153
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 154
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN BİR HUSUS OLARAK ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ/CEZAYI HAFİFLETEN ŞAHSİ SEBEPLER 154
IV. TEŞEBBÜS 155
V. İŞTİRAK 155
VI. İÇTİMA 157
VII. MUHAKEME 158
A. Soruşturma–Kovuşturma Koşulları 158
B. Görevli Mahkeme 158
C. İspat Sorunu 158
YARGITAY KARARLARI 159
§5.
DOLANDIRICILIK (TCK m.157)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 167
II. SUÇUN UNSURLARI 167
A. Tipiklik Unsuru 167
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 167
a. Suçun Konusu 167
b. Fail–Mağdur 168
c. Eylem 169
ca. Hareket: Hileli Davranışlarla Bir Kimseyi Aldatmak 170
cb. Netice: Mağdurun veya Başkasının Zararına Olarak Kendisine veya Başkasına Bir Yarar Sağlamak 177
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 180
da. Ağırlatıcı Sebepler 180
daa. TCK m.158/1’de Düzenlenen Ağırlatıcı Sebepler 181
daaa. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–a) 181
daab. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–b) 182
daac. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–c) 183
daad. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–d) 184
daae. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi (TCK m.158/1–e) 186
daaf. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–f) 188
daag. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–g) 191
daah. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK m.158/1–h) 192
daaı. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–i) 193
daaj. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK m.158/1–j) 194
daak. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla (TCK m.158/1–k) 195
daal. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK m.158/1–l) 195
dab. TCK m.158/2’de Yer Alan Ağırlatıcı Sebep: Nüfuz Ticareti 196
dac. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte – Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 198
db. Hafifletici Sebep (m.159) 199
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 200
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 200
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR 201
A. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 201
B. Etkin Pişmanlık 201
IV. TEŞEBBÜS 202
V. İŞTİRAK 203
VI. İÇTİMA 203
VII. YAPTIRIM 205
VIII. MUHAKEME 207
IX. BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 208
YARGITAY KARARLARI 211
§6.
HİLELİ İFLAS (TCK m.161)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 262
II. SUÇUN UNSURLARI 263
A. Tipiklik Unsuru 263
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 263
a. Suçun Konusu 263
b. Fail–Mağdur 263
c. Eylem 265
ca. Genel Olarak 265
cb. Hileli Tasarruflarda Bulunmak 265
cba. Alacaklıların Alacaklarının Teminatı Mahiyetinde Olan Malların Kaçırılması, Gizlenmesi Veya Değerinin Azalmasına Neden Olunması 266
cbaa. Teminat Kavramı 267
cbab. Malları Kaçırma 267
cbac. Malları Gizleme 268
cbad. Alacaklıların Alacaklarının Teminatı Mahiyetinde Olan Malların Değerinin Azalmasına Neden Olunması 269
cbb. Malvarlığını Kaçırmaya Yönelik Tasarruflarının Ortaya Çıkmasını Önlemek İçin Ticari Defter, Kayıt Veya Belgelerin Gizlenmesi Veya Yok Edilmesi 269
cbc. Gerçekte Bir Alacak ve Borç İlişkisi Olmadığı Hâlde, Sanki Böyle Bir İlişki Mevcutmuş Gibi, Borçların Artmasına Neden Olacak Şekilde Belge Düzenlenmesi 270
cbd. Gerçeğe Aykırı Muhasebe Kayıtlarıyla Veya Sahte Bilanço Tanzimiyle Aktifin Olduğundan Az Gösterilmesi 272
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 273
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 274
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR 274
A. Objektif cezalandırılabilme şartları, suçun işlendiği anın belirlenmesi ve zamanaşımı 274
B. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler 276
IV. TEŞEBBÜS 277
V. İŞTİRAK 277
VI. İÇTİMA 277
VII. YAPTIRIM 278
VIII. MUHAKEME 279
YARGITAY KARARLARI 279
§7.
TAKSİRLİ İFLAS (TCK m.162)
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 297
II. SUÇUN UNSURLARI 297
A. Tipiklik Unsuru 297
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 297
a. Fail–Mağdur 297
b. Eylem 297
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 299
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 299
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR 299
IV. TEŞEBBÜS 299
V. İŞTİRAK 299
VI. İÇTİMA 299
VII. YAPTIRIM 300
VIII. MUHAKEME 300
YARGITAY KARARLARI 300
§8.
KARŞILIKSIZ YARARLANMA (TCK m.163)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 303
II. SUÇUN UNSURLARI 303
A. Tipiklik Unsuru 303
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 303
a. Suçun Konusu 303
b. Fail–Mağdur 304
c. Eylem 304
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 307
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 307
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ETKİN PİŞMANLIK 307
IV. TEŞEBBÜS 308
V. İŞTİRAK 308
VI. İÇTİMA 308
VII. MUHAKEME 308
YARGITAY KARARLARI 308
§9.
ŞİRKET VE KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ
(TCK m.164)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 332
II. SUÇUN UNSURLARI 332
A. Tipiklik Unsuru 332
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 332
a. Suçun Konusu 332
b. Fail–Mağdur 333
c. Eylem 334
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 336
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 336
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP 336
IV. TEŞEBBÜS 336
V. İŞTİRAK 337
VI. İÇTİMA 337
VII. YAPTIRIM 337
VIII. MUHAKEME 337
YARGITAY KARARLARI 337
§10.
SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ
(TCK m.165)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 345
II. SUÇUN UNSURLARI 346
A. Tipiklik Unsuru 346
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 346
a. Suçun Konusu 346
b. Fail–Mağdur 347
c. Eylem 347
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 349
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 350
III. TEŞEBBÜS 350
IV. İŞTİRAK 351
V. İÇTİMA 351
VI. YAPTIRIM 352
VII. MUHAKEME 352
YARGITAY KARARLARI 353
§11.
BİLGİ VERMEME (TCK m.166)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 359
II. SUÇUN UNSURLARI 359
A. Tipiklik Unsuru 359
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 359
a. Suçun Konusu 359
b. Fail–Mağdur 360
c. Eylem 360
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 361
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 361
III. KUSURLULUK ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN HALLER 361
IV. TEŞEBBÜS 361
V. İŞTİRAK 362
VI. İÇTİMA 362
VII. YAPTIRIM 362
VIII. MUHAKEME 362
YARGITAY KARARLARI 363
§12.
ZEHİRLİ MADDE KATMA (TCK m.185)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 367
II. SUÇUN UNSURLARI 368
A. Tipiklik Unsuru 368
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 368
a. Suçun Konusu 368
b. Fail–Mağdur 370
c. Eylem 371
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 376
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 376
III. TEŞEBBÜS 377
IV. İŞTİRAK 377
V. İÇTİMA 377
VI. YAPTIRIM 378
VII. MUHAKEME 378
YARGITAY KARARLARI 379
§13.
BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ
GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ (TCK m.186)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 385
II. SUÇUN UNSURLARI 385
A. Tipiklik Unsuru 385
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 385
a. Suçun Konusu 385
b. Fail–Mağdur 386
c. Eylem 387
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 391
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 392
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 392
III. TEŞEBBÜS 392
IV. İŞTİRAK 392
V. İÇTİMA 393
VI. YAPTIRIM 394
VII. MUHAKEME 394
YARGITAY KARARLARI 395
§14.
PARADA YA DA PARAYA EŞİT SAYILAN
DEĞERLERDE SAHTECİLİK (TCK m.197, m.198)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 419
II. SUÇUN UNSURLARI 421
A. Tipiklik Unsuru 421
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 421
a. Suçun Konusu 421
b. Fail–Mağdur 422
c. Eylem 422
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 426
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 427
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ETKİN PİŞMANLIK 427
IV. TEŞEBBÜS 427
V. İŞTİRAK 428
VI. İÇTİMA 428
VII. YAPTIRIM 430
VIII. MUHAKEME 432
YARGITAY KARARLARI 432
§15.
KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK (TCK m.199)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 441
II. SUÇUN UNSURLARI 442
A. Tipiklik Unsuru 442
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 442
a. Suçun Konusu 442
b. Fail–Mağdur 444
c. Eylem 444
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 447
B. Hukuka Aykırılık 448
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR: ETKİN PİŞMANLIK 448
IV. TEŞEBBÜS 448
V. İŞTİRAK 449
VI. İÇTİMA 449
VII. YAPTIRIM 450
VIII. MUHAKEME 450
YARGITAY KARARLARI 451
§16.
PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR (TCK m.200)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 452
II. SUÇUN UNSURLARI 452
A. Tipiklik Unsuru 452
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 452
a. Suçun Konusu 452
b. Fail–Mağdur 453
c. Eylem 453
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 455
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 455
III. ETKİN PİŞMANLIK 456
IV. TEŞEBBÜS 457
V. İŞTİRAK 457
VI. İÇTİMA 457
VII. YAPTIRIM 457
VIII. MUHAKEME 457
YARGITAY KARARLARI 458
§17.
MÜHÜRDE SAHTECİLİK (TCK m.202)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 460
II. SUÇUN UNSURLARI 460
A. Tipiklik Unsuru 460
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 460
a. Suçun Konusu 460
b. Fail–Mağdur 463
c. Eylem 463
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 465
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 465
III. TEŞEBBÜS 465
IV. İŞTİRAK 466
V. İÇTİMA 466
VI. YAPTIRIM 467
VII. MUHAKEME 467
YARGITAY KARARLARI 467
§18.
MÜHÜR BOZMA (TCK m.203)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 476
II. SUÇUN UNSURLARI 477
A. Tipiklik Unsuru 477
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 477
a. Suçun Konusu 477
b. Fail–Mağdur 479
c. Eylem 480
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 485
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 486
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 486
IV. TEŞEBBÜS 487
V. İŞTİRAK 487
VI. İÇTİMA 487
VII. YAPTIRIM 488
VIII. MUHAKEME 489
YARGITAY KARARLARI 489
§19.
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (TCK m.204)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 516
II. SUÇUN UNSURLARI 518
A. Tipiklik Unsuru 518
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 518
a. Suçun Konusu 518
aa. Belge Kavramı 518
aaa. Belgenin Fonksiyonları 521
aaaa. Düşünceyi Açıklama Fonksiyonu 521
aaab. İspat Fonksiyonu 521
aaac. Garanti Fonksiyonu 523
aab. Belge Türleri 524
aaba. Resmi Belge 524
aabb. Resmi Belge Hükmünde Olan Belgeler 527
aabc. Özel Belge 529
aac. Belgelere İlişkin Özel Durumlar 529
aaca. Suret Niteliğindeki Belgeler 529
aacb. Yabancı Resmi Belgeler 532
aacc. Hukuken Geçerli Olmayan Belgeler 532
b. Fail – Mağdur 532
c. Eylem 533
ca. Resmi Bir Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 534
cb. Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek 536
cc. Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak 538
cd. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek 539
ce. Gereksiz/Faydasız Sahtecilik Fiilleri 541
d. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 542
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 543
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 545
III. TEŞEBBÜS 546
IV. İŞTİRAK 546
V. İÇTİMA 547
VI. YAPTIRIM 549
VII. MUHAKEME 549
YARGITAY KARARLARI 550
§20.
RESMİ BELGEYİ VEYA ÖZEL BELGEYİ BOZMAK,
YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK (TCK m.205 ve TCK m.208)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 575
II. SUÇUN UNSURLARI 576
A. Tipiklik Unsuru 576
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 576
a. Suçun Konusu 576
b. Fail 578
c. Eylem 578
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 579
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 580
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 580
III. TEŞEBBÜS 581
IV. İŞTİRAK 582
V. İÇTİMA 582
VI. YAPTIRIM 583
VII. MUHAKEME 583
YARGITAY KARARLARI 583
§21.
RESMİ BİR BELGENİN DÜZENLENMESİNDE
YALAN BEYANDA BULUNMAK (TCK m.206)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 611
II. SUÇUN UNSURLARI 612
A. Tipiklik Unsuru 612
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 612
a. Suçun Konusu 612
b. Fail 612
c. Eylem 612
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 614
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 614
III. TEŞEBBÜS 614
IV. İŞTİRAK 614
V. İÇTİMA 615
VI. MUHAKEME 616
YARGITAY KARARLARI 616
§22.
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK (TCK m.207)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 671
II. SUÇUN UNSURLARI 671
A. Tipiklik Unsuru 671
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 671
a. Suçun Konusu 671
b. Fail ve Mağdur 673
c. Eylem 673
d. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 674
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 674
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 675
III. TEŞEBBÜS 675
IV. İŞTİRAK 675
V. İÇTİMA 676
VI. YAPTIRIM 677
VII. MUHAKEME 677
YARGITAY KARARLARI 677
§23.
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI (TCK m.209)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 696
II. SUÇUN UNSURLARI 697
A. Tipiklik Unsuru 697
1.Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 697
a. Suçun Konusu 697
b. Fail–Mağdur 698
c. Eylem 698
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 701
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 702
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 702
IV. TEŞEBBÜS 702
V. İŞTİRAK 702
VI. İÇTİMA 702
VII. YAPTIRIM 704
VIII. MUHAKEME 704
YARGITAY KARARLARI 707
§24.
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.235)
I. İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 749
II. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 751
III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 755
IV. SUÇUN UNSURLARI 757
A. Tipiklik Unsuru 757
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 757
a. Suçun Konusu 757
b. Fail – Mağdur 762
c. Eylem 763
ca. Hareket 763
cb. Netice 774
d. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 774
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 775
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 776
V. TEŞEBBÜS 777
VI. İŞTİRAK 779
VII. İÇTİMA 779
VIII. YAPTIRIM 781
IX. MUHAKEME 781
YARGITAY KARARLARI 781
§25.
EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA (TCK m.236)
I. GENEL OLARAK 845
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 846
III. SUÇUN UNSURLARI 846
A. Tipiklik Unsuru 846
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 846
a. Suçun Konusu 846
b. Fail–Mağdur 847
c. Eylem 851
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 861
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 861
IV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 862
V. TEŞEBBÜS 862
VI. İŞTİRAK 862
VII. İÇTİMA 863
VIII. YAPTIRIM 864
IX. MUHAKEME 864
YARGITAY KARARLARI 865
§26.
FİYATLARI ETKİLEME (TCK m.237)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 873
II. SUÇUN UNSURLARI 874
A. Tipiklik Unsuru 874
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 874
a. Suçun Konusu 874
b. Fail–Mağdur 875
c. Eylem 876
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 878
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 879
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 879
III. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALİ 879
IV. TEŞEBBÜS 880
V. İŞTİRAK 880
VI. İçtima 880
VII. YAPTIRIM 881
VIII. MUHAKEME 881
YARGITAY KARARLARI 881
§27.
KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA
(TCK m.238)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 883
II. SUÇUN UNSURLARI 883
A. Tipiklik Unsuru 883
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 883
a. Suçun Konusu 883
b. Fail–Mağdur 884
c. Eylem 884
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 885
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 885
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 885
IV. TEŞEBBÜS 885
V. İŞTİRAK 885
VI. İÇTİMA 885
VII. YAPTIRIM 886
VIII. MUHAKEME 886
YARGITAY KARARLARI 886
§28.
TİCARÎ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI (TCK m.239)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 890
II. SUÇUN UNSURLARI 891
A. Tipiklik Unsuru 891
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 891
a. Suçun Konusu 891
b. Fail–Mağdur 894
c. Eylem 897
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 899
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 900
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 900
1. İlgilinin Rızası 901
2. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi 901
III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER 902
IV. TEŞEBBÜS 902
V. İŞTİRAK 902
VI. İÇTİMA 903
VII. YAPTIRIM 904
VIII. MUHAKEME 904
YARGITAY KARARLARI 905
§29.
MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA (TCK m.240)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 909
II. SUÇUN UNSURLARI 910
A. Tipiklik Unsuru 910
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 910
a. Suçun Konusu 910
b. Fail–Mağdur 911
c. Eylem 911
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 912
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 912
III. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN HUSUSLAR 913
IV. TEŞEBBÜS 913
V. İŞTİRAK 914
VI. İÇTİMA 914
VII. YAPTIRIM 914
VIII. MUHAKEME 914
YARGITAY KARARLARI 914
Herhangi bir Yargıtay kararına ulaşılamamıştır. 914
§30.
TEFECİLİK (TCK m.241)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 917
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 917
A. Tipiklik Unsuru 917
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 917
a. Suçun Konusu 917
b. Fail–Mağdur 918
c. Eylem 920
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 928
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 929
III. TEŞEBBÜS 929
IV. İŞTİRAK 930
V. İÇTİMA 930
VI. YAPTIRIM 931
VII. MUHAKEME 931
YARGITAY KARARLARI 932
§31.
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ
KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245)
I. GENEL OLARAK 957
II. GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KÖTÜYE KULLANMAK (f.1) 959
A. Korunan Hukuki Değer 959
1. Genel Olarak 959
2. Bilişim–Bilişim Alanı–Bilişim Sistemi Kavramları 960
3. Sonuç 962
B. Suçun Unsurları 962
1. Tipiklik Unsuru 962
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 962
aa. Suçun Hukuki Konusu 962
ab. Suçun Faili ve Mağduru 965
ac. Eylem 966
ad. Suçun Daha Ağır Veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 971
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 971
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 971
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar 972
D. Teşebbüs 977
E. İştirak 978
F. İçtima 979
G. Hata 981
H. Yaptırım 981
İ. Muhakeme 982
III. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK (f.2) 982
A. Korunan Hukuki Değer 982
B. Suçun Unsurları 983
1. Suçun Maddi Unsurları 983
a. Tipiklik Unsuru 983
aa. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 983
aaa. Suçun Hukuki Konusu 983
aab. Suçun Faili ve Mağduru 983
aac. Eylem 984
aad. Suçun Daha Ağır veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 986
b. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 986
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 986
C. Unsurların Dışında Kalan ve Cezalandırılmaya Etkili Olan Şartlar 986
D. Teşebbüs 986
E. İştirak 987
F. İçtima 987
G. Hata 989
H. Yaptırım 989
I. Muhakeme 989
IV. SAHTE BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANMAK SURETİYLE KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMAK (f.3) 989
A. Korunan Hukuki Değer 989
B. Suçun Unsurları 990
1. Tipiklik Unsuru 990
a. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 990
aa. Suçun Hukuki Konusu 990
ab. Suçun Faili ve Mağduru 990
ac. Eylem 990
b. Tipte yer alan manevi nitelikteki unsurlar 992
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 992
C. Teşebbüs 992
D. İştirak 992
E. İçtima 993
F. Yaptırım 994
G. Muhakeme 995
V. BENZER SUÇ TİPLERİYLE İLİŞKİSİ 995
YARGITAY KARARLARI 997
§32.
RÜŞVET (TCK m.252)
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 1030
II. SUÇUN UNSURLARI 1030
A. Tipiklik Unsuru 1030
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 1030
a. Suçun Hukuki Konusu 1030
b. Fail–Mağdur 1031
c. Eylem 1034
ca. Rüşvet Anlaşması 1034
cb. Rüşvet Anlaşmasının Konusu 1040
cba. Görevin İfasıyla İlgili Olarak Bir İşin Yapılması veya Yapılmaması 1040
cbb. Menfaat Sağlamak 1043
cbc. Menfaat Sağlama Vaadinde Bulunmak 1046
cc. Yabancı Devlet – Hükümet – Örgüt Ajanları Bakımından Rüşvet 1047
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Hafif Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 1049
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 1050
B. Hukuka Aykırılık Unsuru 1051
III. ETKİN PİŞMANLIK 1052
1. Kamu Görevlisi Bakımından Etkin Pişmanlık Hükümleri 1052
2. Rüşvete Konu Yararı Kamu Görevlisine Sağlayan Diğer Kişinin Etkin Pişmanlığı 1056
3. Rüşvet Suçuna İştirak Eden Diğer Kişilerin Etkin Pişmanlığı 1056
IV. TEŞEBBÜS 1057
V. İÇTİMA 1059
VI. İŞTİRAK 1060
VII. MUHAKEME 1061
YARGITAY KARARLARI 1062
§33.
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI
DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (TCK m.282)
I. GENEL OLARAK 1073
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 1075
III. SUÇUN UNSURLARI 1076
A. Tipiklik Unsuru 1076
1. Tipte Yer Alan Maddi Nitelikteki Unsurlar 1076
a. Suçun Konusu/Öncül Suç 1076
b. Fail 1084
c. Eylem 1085
d. Suçun Daha Ağır Veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri 1088
2. Tipte Yer Alan Manevi Nitelikteki Unsurlar 1089
IV. ETKİN PİŞMANLIK 1089
V. TEŞEBBÜS 1090
VI. İŞTİRAK 1091
VII. İÇTİMA 1091
YARGITAY KARARLARI 109

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,00   
129,00   
2
64,50   
129,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,00   
129,00   
2
64,50   
129,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,00   
129,00   
2
64,50   
129,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,00   
129,00   
2
64,50   
129,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,00   
129,00   
2
64,50   
129,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
129,00   
129,00   
2
   
   
Kapat