Vergi Yargısında Güncel Hukuk Problemleri- Tebliğler Hakan Üzeltürk

Vergi Yargısında Güncel Hukuk Problemleri- TebliğlerProf. Dr. Adnan TEZEL Vergi Hukuku Toplantıları


Basım Tarihi
2015-07
Sayfa Sayısı
150
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786053150664
Boyut
16x24 cm
Baskı
1160,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 160 puan kazanacaksınız)
   160

Ed: Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK

 

- Vergi Usulünde Şekil Kurallarına Aykırılık Ve Sonuçları - Mehmet Şimşek

- Vergi Hukukunda Tebliğ- Serkan Durmuşoğlu

- Türk Vergi Sisteminin Güncel Hukuk Problemleri- Prof. Dr. Hakan Üzeltürk

- Vergi Mahkemesince İptal Edilen Verginin İadesinde  Faiz Uygulaması- Atanur Erol

- Hak Arama Hürriyeti Ve Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Haksız Çıkma Zammı-  Bülent Dağ

- Düzeltme (Ve Şikâyet) Başvurusu İle İyuk 11. Madde Başvurusunun Karşılıklı İncelenmesi - Dr. Osman Sarıarslan

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER      V

Hakan Üzeltürk (Açılış Konuşması)          1

Muhammet Ali Öztürkler (1. Oturum Konuşması)           3

 

VERGİ USULÜNDE ŞEKİL KURALLARINA

AYKIRILIK VE SONUÇLARI

 MEHMET ŞİMŞEK

 

ÖZET     7

GİRİŞ     7

1.GENEL OLARAK İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI    8

2.İDARİ İŞLEMİN BİR UNSURU OLARAK ŞEKİL KURALLARI VE BU 

   ŞEKİL KURALARINA AYKIRILIKLARIN SONUÇLARI          9

2.1.Genel Şekil Kuralları               9

2.1.1. Yazılılık     11

2.1.2. İmzalı Olma            12

2.1.3. Gerekçeli Olma    13

2.1.4. Muhatabın İsminin İşlemde Yer Alması     14

2.1.5. Tarih Bilgisi             14

2.1.6. Başvuru Yeri Ve Süresi Bilgisi         15

3.1.1. Madde 26               20

3.1.2. Madde 31               21

3.1.3. Madde 35               22

3.1.4. Madde 108            26

3.1.5.  Madde 366           28

3.2. 6183 Sayılı Kanun’da Yer Alan Bazı Şekil Kuralları      31

3.3. Gümrük Kanunu’nda Yer Alan Bazı Şekil Kuralları     33

SONUÇ 34

KAYNAKÇA         35

 

VERGİ HUKUKUNDA TEBLİĞ

 SERKAN DURMUŞOĞLU

 

I- GİRİŞ 39

II-KAPSAM         39

A. Tebliğ Yapılacak Kimseler       40

1.Gerçek Kişilere Tebliğ                41

2. Mirasçılara Yapılacak Tebliğ    42

3. Tüzel Kişilere Yapılacak Tebliğ               42

4. Adi Ortaklıkta Tebliğ  43

B. Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci Maddesi Kapsamında Bilinen 

     Adresler  Kavramı      43

C. Vergi Usul Kanunu’nun 103’üncü Maddesi Kapsamında Tebliğin İlanla 

     Yapılacağı Haller          47

D- MEMUR VASITASIYLA TEBLIĞ              50

E-ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ            50

III-SONUÇ           53

 

TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN GÜNCEL HUKUK PROBLEMLERİ

PROF. DR. HAKAN ÜZELTÜRK

 

1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu               57

2. 1982 Anayasası Madde 73/4  58

3. Vergilerde Uzlaşma   59

4. Sirkülerle vergi indirimi süresi uzatmak            60

5. Vergi İncelemeleri     61

6. Avans Kâr Dağıtımı     63

7. Vergi Davalarında Duruşma   64

8. Anayasa Mahkemesi’nin 2015/41 Sayılı Kararı ve Mükellef Hakları      69

9. Bir Hukuka Aykırılık Tespiti: Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu               77

 

VERGİ MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLEN VERGİNİN

İADESİNDE  FAİZ UYGULAMASI

ATANUR EROL

 

GİRİŞ     95

I. HUKUKİ ANLAMDA FAİZ KAVRAMI     95

II. VERGİ DAVASININ SONUÇLANMASI ÜZERİNE UYGULANAN 

     GECİKME FAÎZİ            96

II.a. VERGİ DAVASININ KAYBEDİLMESİ (TALEBİN REDDİ 

        HALİ) DURUMUNDA EK MALÎ YÜKÜM OLARAK FAİZ 

        UYGULAMASI           97

II.b. VERGİ DAVASININ KAZANILMASI (TALEBİN KABÜLÜ 

        HALİ) DURUMUNDA YARGI KARARI UYARINCA İADE 

        EDİLECEK VERGİLERDE FAİZ UYGULAMASI  99

II.b.a. 1999 YILINDAN ÖNCEKİ DÖNEMDE VERGİ YARGISI   

           KARARLARI             101

 

 

II.b.b. 1999 YILINDAN SONRAKİ DÖNEMDE VERGİ YARGISI 

           KARARLARI             102

III. SONUÇ          109

 

HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE MÜLKİYET HAKKI

ÇERÇEVESİNDE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI

 BÜLENT DAĞ

 

GİRİŞ     113

I. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI VE UYGULANMA ESASLARI     113

A. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ           113

C. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ TAHSİL ŞARTLARI               115

II. HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI   119

A. HAK ARAMA HÜRRİYETİ HAKKINDA GENEL BİLGİ       119

B. HAK ARAMA HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI 

    YÖNTEMLERİ VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI          120

III.  MÜLKİYET HAKKI VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI               122

A. MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ       122

B. HAKSIZ ÇIKMA ZAMMININ MÜLKİYET HAKKINI İHLALİ             123

IV. SONUÇ          124

 

DÜZELTME (VE ŞİKÂYET) BAŞVURUSU İLE İYUK 11. MADDE

BAŞVURUSUNUN KARŞILIKLI İNCELENMESİ  

DR. OSMAN SARIARSLAN

 

GİRİŞ     130

1. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUN 11. MADDESİ: 

    UYUŞMAZLIĞIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜLMESİ YA DA  

    “BİR KEZ DAHA DÜŞÜN İDARE”             134

2. VERGİ USUL KANUNUN VERGİ HATALARINA ÖZGÜ İDARİ 

    BAŞVURU YOLU: DÜZELTME VE ŞİKÂYET          138

3. DÜZELTME (VE ŞİKÂYET) BAŞVURUSU İLE 11. MADDENİN 

    KARŞILAŞTIRILMASI   142

3.1. Benzeyen Yönler    142

3.2. Farklı Yönler              144

KAYNAKÇA         149

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
32,00   
160,00   
6
26,67   
160,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
32,00   
160,00   
6
26,67   
160,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
32,00   
160,00   
6
26,67   
160,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
32,00   
160,00   
6
26,67   
160,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
160,00   
160,00   
2
80,00   
160,00   
3
53,33   
160,00   
4
40,00   
160,00   
5
32,00   
160,00   
6
26,67   
160,00   
Kapat