Kamu Hizmetine Girme Hakkı Yasin Sezer

Kamu Hizmetine Girme Hakkı


Basım Tarihi
2006-09
Sayfa Sayısı
196
Basım Yeri
Ankara
Baskı
129,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 29 puan kazanacaksınız)
   29

Türk Yüksek Mahkemeleri Ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları Işığında

Kamu Hizmetine Girme Hakkı

- Kamu Hizmetine Girme Hakkının Tarihi Gelişimi

- 1982 Anayasasında Kamu Hizmetine Girme Hakkı

- Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Hizmetine Giriş Şartları

- Avrupa Birliği Hukukunda Kamu Hizmetine Girme HakkıİÇİNDEKİLERBirinci Bölüm

KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKININ TARİHİ GELİŞİMİI. KANUN-I ESASİ ÖNCESİ DÖNEMDE KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI 19

II. KANUN-I ESASİ VE KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI 21

A. Kamu Hizmetine Girme Hakkının Kanun-ı Esasi’de Düzenleniş Biçimi 22

B. Kamu Hizmetine Girme Şartları 23

III. 1921 ANAYASASINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI 25

IV. 1924 ANAYASASINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI 25

A. Kamu Hizmetine Girme Hakkının 1924 Anayasasında Düzenleniş Biçimi 26

B. Kamu Hizmetine Girme Şartları 27

C. Kamu Personel Rejimini İyileştirme Çabaları 28

V. 1961 ANAYASASINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI 29

A. Kamu Hizmetine Girme Hakkının 1961 Anayasasında Düzenleniş Biçimi 30

B. Hizmete Alınmada Ödevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Bir Ayrım Gözetilemez İlkesi 32

C. Kamu Hizmetine Girme Hakkının Sınırlanması 33İkinci Bölüm

1982 ANAYASASINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKII. KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKININ ANAYASADA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 35

II. KAMU HİZMETİNE GİRİŞTE ANAYASAL İLKELER 36

A. Kamu Hizmetine Girmede Serbestlik İlkesi 36

1. Zorla Çalıştırma Yasağı 37

2. Zorla Çalıştırma Yasağının İstisnaları 37

B. Eşitlik İlkesi 42

1. Eşitlik İlkesinin Anayasa Mahkemesince Yorumu 43

2. Kamu Hizmetine Girmede Eşitlik İlkesi 44

3. Korunmaya Muhtaç Kişilere Kamu Hizmetine Girmede Ayrıcalık Tanınması 47

C. Kanunilik İlkesi 50

1. Kanunla Düzenleme Şartı 51

2. Kanun Hükmünde Kararname ile Düzenleme Yapılması 53

3. Diğer Düzenleyici İdarî İşlemlerle Düzenlenme Yapılması 65

1. Liyakat Kavramı 67

2. Kayırmacılıktan Liyakat Sistemine Geçiş Süreci 68

3. Anayasal Yansıma: “Hizmete Alınmada Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Hiçbir Ayrım Gözetilemez” 71

4. Liyakat Sisteminin Dayandığı İlkeler 75

a) Eşitlik İlkesi 76

b) Yarışma İlkesi 76

c) Adil ve Yeterli Ücret İlkesi 78

d) Hizmet İçi Değerlendirme İlkesi 79

e) Güvence ilkesi 81

f) Çalışanlara Kamu Yararı Bilincinin Kazandırılması 86

a) İstisnai Memuriyetlere Atanma Şartları 88

b) İstisnai Memurlara Uygulanacak Hükümler 90

c) İstisnai Memur Uygulamalarına Yöneltilen Eleştiriler 91

6. Liyakat Sistemine İlişkin Yeni Arayışlar 96

III. KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKININ SINIRLANMASI 99Üçüncü Bölüm

DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE

KAMU HİZMETİNE GİRİŞ ŞARTLARII. GENEL ŞARTLAR 104

A. Türk Vatandaşı Olmak 104

1. Türk Vatandaşlığını Kazanmanın Kamu Hizmetine Girme Hakkına Etkisi 106

2. Türk Vatandaşlığının Kaybının Kamu Hizmetine Girme Hakkına Etkisi 108

3. Çifte Vatandaşlığa Sahip Kişilerin Kamu Hizmetine Girme Hakkı 110

4. Yabancıların Türkiye’de Kamu Hizmetine Girme Hakkından Yararlanması 112

B. Yaş Şartı 114

C. Öğrenim Şartı 117

D. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak 120

E. Hükümlü (Mahkum) Olmamak 125

1. Cezaların Şahsiliği 133

2. Erteleme (Tecil) 134

3. Koşullu Salıverilme 136

4. Affın Kamu Hizmetine Girme Hakkı Üzerindeki Etkisi 137

5. Mahkumiyet Kaydının Adli Sicilden Silinmesi 138

F. Askerlik Şartı 140

1. Askerlikle İlgisi Bulunmayanlar 141

2. Askerlik Çağına Gelmemiş Olanlar 142

3. Askerlik Çağına Gelmiş olanlar 142

G. Sağlık Şartı 146

1. Akıl Hastalığı 146

2. Özürlülerin Kamu Hizmetine Girmesi 147

II. ÖZEL ŞARTLAR 150

III. SINAV ŞARTI 153

IV. GÜVENLİK SORUŞTURMASI 157Dördüncü Bölüm

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA

KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKII. AB KURUCU ANTLAŞMALARINDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKI 165

II. AB HUKUKUNDA KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKININ TEMEL SÜTUNLARI 171

A. AB Vatandaşlığı 171

B. Kişilerin Serbest Dolaşım Hakkı 172

1. Serbest Dolaşım Hakkının Kapsamı 173

2. Serbest Dolaşım Hakkının İstisnaları 176

a) Kamu Düzeni-Güvenliği-Sağlığı 176

b) Kamu İdaresine Ait İşler 178

Sonuç 181

Kaynaklar 187Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
6,09   
30,45   
6
5,12   
30,74   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
5,80   
29,00   
6
4,83   
29,00   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
6,09   
30,45   
6
5,12   
30,74   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
5,80   
29,00   
6
4,83   
29,00   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
29,00   
29,00   
2
14,50   
29,00   
3
9,67   
29,00   
4
7,25   
29,00   
5
6,09   
30,45   
6
5,12   
30,74   
7
4,43   
31,03   
8
3,92   
31,32   
9
3,51   
31,61   
Kapat