İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik İnfa

Tck'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlarİftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik İnfaz Kurumlarından Kaçma


Basım Tarihi
2019-05
Sayfa Sayısı
688
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750254499
Boyut
16x24
Baskı
5142,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 142 puan kazanacaksınız)
   142

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver

 

Konu Başlıkları
- İftira
- Suç Uydurma
- Yalan Tanıklık
- Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik
- Yargıyı Etkileme
- Suçu Bildirmeme
- Yargıda Gizliliğin İhlali
- Adil Yargılamayı Etkileme
- Hak Kullanımını Engelleme
İnfaz Kurumlarından Kaçma

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz 7
Dördüncü Baskıya Önsöz’den… 9
Üçüncü Baskıya Önsöz’den… 11
İkinci Baskıya Önsöz’den… 13
Birinci Baskıya Önsöz’den… 15
Kısaltmalar 29
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER VE ADLİYEYE KARŞI SUÇLARDA
ORTAK KAVRAMLAR
I. GİRİŞ 33
II. ADLİYEYE KARŞI SUÇLARLA KORUNMASI AMAÇLANAN HUKUKSAL DEĞER 34
III. ADLİYE KARŞI SUÇLARDA MAĞDUR VE SUÇTAN ZARAR GÖREN 44
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
(TCK. m. 267–298)
I. İFTİRA SUÇU (TCK. m. 267, 269) 47
1. Genel Olarak 47
2. Fail 57
3. Mağdur / Suçtan Zarar Gören 57
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru 63
5. Hukuka Aykırılık Unsuru 89
6. Manevi Unsur 101
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 108
8. Cezaya Etki Eden Nedenler 111
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler 111
b. Cezayı Hafifleten Nedenler ve Cezasızlık Hali 116
9. Suça Teşebbüs 126
10. Suç Ortaklığı 129
11. Suçların İçtimaı 130
12. Yaptırım 134
13. Ceza Muhakemesi Kurumları 138
II. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU (TCK. m. 268) 140
1. Genel Olarak 140
2. Fail 144
3. Mağdur 145
4. Önkoşul 146
5. Tipe Uygun Eylem Unsuru 147
6. Hukuka Aykırılık Unsuru 154
7. Manevi Unsur 155
8. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 157
9. Cezaya Etki Eden Nedenler 157
10. Suça Teşebbüs 159
11. Suç Ortaklığı 160
12. Suçların İçtimaı 160
13. Yaptırım 162
14. Ceza Muhakemesi Kurumları 163
III. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK. m. 270) 164
1. Genel Olarak 164
2. Fail 165
3. Mağdur 165
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru 165
5. Hukuka Aykırılık Unsuru 171
6. Manevi Unsur 172
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 172
8. Cezaya Etki Eden Nedenler 172
9. Suça Teşebbüs 173
10. Suç Ortaklığı 174
11. Suçların İçtimaı 175
12. Yaptırım 175
13. Ceza Muhakemesi Kurumları 177
IV. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK. m. 271) 178
1. Genel Olarak 178
2. Fail 179
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 179
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 189
5. Manevi Unsur 191
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 193
7. Suça Teşebbüs 193
8. Suç Ortaklığı 195
9. Suçların İçtimaı 195
10. Yaptırım 196
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 196
V. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK. m. 272, 273, 274) 196
1. Genel Olarak 196
2. Fail 199
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 202
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 223
5. Manevi Unsur 224
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 227
7. Cezaya Etki Eden Nedenler 228
a. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler 228
b. Şahsi Cezasızlık Nedenleri 232
c. Etkin Pişmanlık 236
8. Suça Teşebbüs 243
9. Suç Ortaklığı 246
10. Suçların İçtimaı 247
11. Yaptırım 250
12. Ceza Muhakemesi Kurumları 251
VI. YALAN YERE YEMİN SUÇU (TCK. m. 275) 255
1. Genel Olarak 255
2. Fail 256
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 257
4. Manevi Unsur 260
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 262
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 262
a. Genel Olarak 262
b. Etkin Pişmanlık 263
7. Suça Teşebbüs 264
8. Suç Ortaklığı 266
9. Suçların İçtimaı 267
10. Yaptırım 268
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 269
VII. GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK SUÇU (TCK. m. 276/1) 270
1. Genel Olarak 270
2. Fail 270
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 271
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 277
5. Manevi Unsur 277
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 279
7. Cezaya Etki Eden Nedenler 279
8. Suça Teşebbüs 279
9. Suç Ortaklığı 280
10. Suçların İçtimaı 280
11. Yaptırım 281
12. Ceza Muhakemesi Kurumları 282
VIII. GERÇEĞE AYKIRI TERCÜMANLIK SUÇU (TCK. m. 276/2) 282
1. Genel Olarak 282
2. Fail 282
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 283
4. Manevi Unsur 285
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 286
6. Suça Teşebbüs 286
7. Suç Ortaklığı 286
8. Suçların İçtimaı 287
9. Yaptırım 287
IX. YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME SUÇU (TCK. m. 277) 287
1. Giriş 288
2. Fail 290
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 290
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 294
5. Manevi Unsur 295
6. Cezayı Hafifletici Neden 296
7. Suça Teşebbüs 297
8. Suç Ortaklığı 299
9. Suçların İçtimaı 299
10. Yaptırım 299
X. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK. m. 278) 300
1. Giriş 300
2. Fail 304
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 315
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 338
5. Manevi Unsur 340
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen veya Cezasızlık Nedenleri 345
7. Cezayı Ağırlatan Nedenler 346
8. Suça Teşebbüs 348
9. Suç Ortaklığı 350
10. Suçların İçtimaı 350
11. Yaptırım 351
12. Muhakeme Hukuku 352
XI. KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK. m. 279) 352
1. Genel Olarak 352
2. Fail 352
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 359
4. Manevi Unsur 379
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 380
6. Cezayı Ağırlatan Neden 382
7. Suça Teşebbüs 384
8. Suç Ortaklığı 385
9. Suçların İçtimaı 385
10. Yaptırım 389
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 390
XII. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU
(TCK. m. 280) 391
1. Genel Olarak 391
2. Fail 394
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 401
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 424
5. Manevi Unsur 426
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 427
7. Suça Teşebbüs 428
8. Suç Ortaklığı 429
9. Suçların İçtimaı 429
10. Yaptırım 430
XIII. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU
(TCK. m. 281) 430
1. Giriş 430
2. Fail 431
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 434
4. Manevi Unsur 439
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 442
a. Cezayı Ağırlatıcı Neden 442
b. Cezasızlık Nedeni 442
c. Etkin Pişmanlık 443
6. Suça Teşebbüs 446
7. Suç Ortaklığı 447
8. Suçların İçtimaı 447
9. Yaptırım 447
XIV. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (TCK. m. 282) 447
1. Genel Olarak 447
2. Fail ve Mağdur 452
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 456
4. Manevi Unsur 462
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 464
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler 464
b. Etkin Pişmanlık 468
6. Suça Teşebbüs 470
7. Suç Ortaklığı 471
8. Suçların İçtimaı 471
9. Yaptırım 471
10. Ceza Muhakemesi Kurumları 473
XV. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU (TCK. m. 283) 473
1. Genel Olarak 473
2. Fail 475
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 477
4. Manevi Unsur 486
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 489
a. Cezayı Ağırlatan Neden 489
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni 490
6. Suça Teşebbüs 492
7. Suç Ortaklığı 492
8. Suçların İçtimaı 494
9. Yaptırım 496
XVI. TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜNÜN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU
(TCK. m. 284/1 ve 3, 4) 497
1. Genel Olarak 497
2. Fail 497
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 497
4. Manevi Unsur 498
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 500
a. Cezayı Ağırlatan Neden 500
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni 500
6. Suça Teşebbüs 501
7. Suç Ortaklığı 501
8. Suçların İçtimaı 501
9. Yaptırım 502
XVII. SUÇ DELİLLERİNİN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU (TCK. m. 284/2, 3, 4) 502
1. Genel Olarak 502
2. Fail 502
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 502
4. Manevi Unsur 504
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 504
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 504
a. Cezayı Ağırlatan Neden 504
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni 505
7. Suça Teşebbüs 505
8. Yaptırım 505
XVIII. GİZLİLİĞİN İHLALİ SUÇU (TCK. m. 285/1–3) 505
1. Genel Olarak 507
2. Fail 509
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 510
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 514
5. Manevi Unsur 516
6. Cezayı Ağırlatan Neden 517
7. Suça Teşebbüs 517
8. Suç Ortaklığı 518
9. Yaptırım 518
XIX. KİŞİLERİN GÖRÜNTÜLERİNİN YAYIMLANMASI SUÇU (TCK. m. 285/5–6) 518
1. Genel Olarak 518
2. Fail 519
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 519
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 521
5. Manevi Unsur 521
6. Suça Teşebbüs 521
7. Suç Ortaklığı 521
8. Yaptırım 522
XX. SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK. m. 286) 522
1. Genel Olarak 522
2. Fail 522
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 522
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 524
5. Manevi Unsur 525
6. Suça Teşebbüs 525
7. Suç Ortaklığı 526
8. Yaptırım 526
XXI. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK. m. 287) 526
1. Genel Olarak 526
2. Fail 527
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 530
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 535
5. Manevi Unsur 540
6. Suça Teşebbüs 540
7. Suç Ortaklığı 541
8. Suçların İçtimaı 541
9. Yaptırım 542
XXII. ADİL YARGILANMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (TCK. m. 288) 542
1. Genel Olarak 543
2. Fail 544
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 544
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 547
5. Manevi Unsur 548
6. Cezaya Etki Eden Neden 548
7. Suça Teşebbüs 549
8. Suç Ortaklığı 549
9. Suçların İçtimaı 549
10. Yaptırım 550
XXIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK. m. 289/1–2) 550
1. Genel Olarak 550
2. Fail 552
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 553
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 565
5. Manevi Unsur 566
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 566
a. Cezayı Hafifleten Neden 566
b. Etkin Pişmanlık 566
7. Suça Teşebbüs 568
8. Suç Ortaklığı 569
9. Suçların İçtimaı 569
10. Yaptırım 569
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 570
XXIV. MUHAFAZA GÖREVİNİ TAKSİRLE İHLAL ETMEK SUÇU (TCK. m. 289/3) 570
1. Fail 570
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru 570
3. Manevi Unsur 571
4. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 572
5. Suça Teşebbüs 572
6. Suç Ortaklığı 572
7. Yaptırım 572
XXV. ELKONULAN EŞYAYI AMAÇ DIŞI KULLANMA SUÇU (TCK. m. 289/4) 573
1. Fail 573
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru 573
3. Manevi Unsur 574
4. Suça Teşebbüs 574
5. Suç Ortaklığı 574
6. Suçların İçtimaı 574
7. Yaptırım 575
XXVI. RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI SUÇU (TCK. m. 290/1) 575
1. Genel Olarak 575
2. Fail 575
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 576
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 580
5. Manevi Unsur 580
6. Suça Teşebbüs 581
7. Suç Ortaklığı 581
8. Suçların İçtimaı 581
9. Yaptırım 581
10. Ceza Muhakemesi Kurumları 582
XVII. RESMEN TESLİM OLUNAN MALIN BOZULMASI SUÇU (TCK. m. 290/2) 582
1. Fail 582
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru 582
3. Manevi Unsur 583
4. Cezayı Hafifleten Neden 584
5. Suça Teşebbüs 584
6. Suç Ortaklığı 584
7. Suçların İçtimaı 585
8. Yaptırım 585
XXVIII. BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK. m. 291) 587
1. Genel Olarak 587
2. Fail 588
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 588
4. Manevi Unsur 590
5. Suça Teşebbüs 590
6. Suç Ortaklığı 591
7. Suçların İçtimaı 591
8. Yaptırım 591
XXIX. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇU (TCK. m. 292, 293) 592
1. Genel Olarak 592
2. Fail 595
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 598
4. Manevi Unsur 602
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 602
a. Cezayı Ağırlatıcı Nedenler 602
b. Etkin Pişmanlık 605
6. Suça Teşebbüs 608
7. Suç Ortaklığı 609
8. Suçların İçtimaı 609
9. Yaptırım 611
10. Ceza Muhakemesi Kurumları 612
XXX. KAÇMAYA KASTEN İMKAN SAĞLAMAK SUÇLARI (TCK. m. 294/1–7) 612
1. Genel Olarak 612
2. Fail 613
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 614
4. Manevi Unsur 619
5. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler 619
6. Suça Teşebbüs 623
7. Suç Ortaklığı 624
8. Suçların İçtimaı 624
9. Yaptırım 626
XXXI. KAÇMAYA TAKSİRLE İMKAN SAĞLAMAK SUÇU (TCK. m. 294/8) 626
1. Genel Olarak 626
2. Fail 627
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 627
4. Manevi Unsur 629
5. Suça Teşebbüs 629
6. Suç Ortaklığı 629
7. Yaptırım 629
8. Ceza Muhakemesi Kurumları 629
XXXII. MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SUÇU (TCK. m. 295) 630
1. Genel Olarak 630
2. Fail 630
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 631
4. Manevi Unsur 632
5. Cezayı Ağırlatan Nedenler 633
6. Suça Teşebbüs 633
7. Suç Ortaklığı 633
8. Suçların İçtimaı 634
9. Yaptırım 637
XXXIII. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMASI SUÇU (TCK. m. 296) 639
1. Genel Olarak 639
2. Fail 640
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 640
4. Manevi Unsur 643
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 644
6. Suça Teşebbüs 646
7. Suç Ortaklığı 646
8. Suçların İçtimaı 647
9. Yaptırım 647
XXXIV. İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK SUÇU (TCK. m. 297) 648
1. Genel Olarak 648
2. Fail 649
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 649
4. Manevi Unsur 660
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 662
a. Cezayı Ağırlatan Neden 662
b. Cezayı Hafifleten Neden 663
6. Suça Teşebbüs 665
7. Suç Ortaklığı 666
8. Suçların İçtimaı 666
9. Yaptırım 668
XXXV. HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU (TCK. m. 298/1) 669
1. Genel Olarak 669
2. Fail 669
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 669
4. Manevi Unsur 671
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 671
6. Suça Teşebbüs 671
7. Suç Ortaklığı 672
8. Suçların İçtimaı 672
9. Yaptırım 672
XXXVI. BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU (TCK. m. 298/2–3) 672
1. Genel Olarak 672
2. Fail 675
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 675
4. Manevi Unsur 678
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 678
6. Suça Teşebbüs 678
7. Suç Ortaklığı 679
8. Suçların İçtimaı 679
9. Yaptırım 680
Yararlanılan Kaynaklar 681

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
142,00   
142,00   
2
71,00   
142,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
142,00   
142,00   
2
71,00   
142,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
142,00   
142,00   
2
71,00   
142,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
142,00   
142,00   
2
71,00   
142,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
142,00   
142,00   
2
71,00   
142,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
142,00   
142,00   
2
   
   
Kapat