İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, Suç

TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlarİftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, Suçu İhbar Etmemek Suçları


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
800
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283291
Boyut
16x24
Baskı
7455,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 455 puan kazanacaksınız)
   455

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER

 

İÇİNDEKİLER
 
Yedinci Baskıya Önsöz 
 
7
Altıncı Baskıya Önsöz 
 
9
Beşinci Baskıya Önsöz’den… 
 
11
Dördüncü Baskıya Önsöz’den… 
 
13
Üçüncü Baskıya Önsöz’den… 
 
15
İkinci Baskıya Önsöz’den… 
 
17
Birinci Baskıya Önsöz’den… 
 
19
Kısaltmalar 
 
35
Birinci Bölüm
 
 
GENEL BİLGİLER VE ADLİYEYE KARŞI SUÇLARDA
 
 
ORTAK KAVRAMLAR
 
 
I. GİRİŞ 
 
41
II. ADLİYEYE KARŞI SUÇLARLA KORUNMASI AMAÇLANAN HUKUKSAL DEĞER 
 
42
III. ADLİYE KARŞI SUÇLARDA MAĞDUR VE SUÇTAN ZARAR GÖREN 
 
53
İkinci Bölüm
 
 
TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
 
 
(TCK m. 267–298)
 
 
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267, 269) 
 
55
1. Genel Olarak 
 
55
2. Fail 
 
68
3. Mağdur / Suçtan Zarar Gören 
 
69
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
76
5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
106
6. Manevi Unsur 
 
118
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
130
8. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
132
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler 
 
132
b. Cezayı Hafifleten Nedenler ve Cezasızlık Hali 
 
138
9. Suça Teşebbüs 
 
148
10. Suç Ortaklığı 
 
152
11. Suçların İçtimaı 
 
152
12. Yaptırım 
 
157
13. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
161
II. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU
 
 
(TCK m. 268) 
 
163
1. Genel Olarak 
 
163
2. Fail 
 
168
3. Mağdur 
 
170
4. Önkoşul 
 
171
5. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
172
6. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
180
7. Manevi Unsur 
 
182
8. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
184
9. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
184
10. Suça Teşebbüs 
 
187
11. Suç Ortaklığı 
 
187
12. Suçların İçtimaı 
 
188
13. Yaptırım 
 
192
14. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
193
III. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270) 
 
193
1. Genel Olarak 
 
193
2. Fail 
 
195
3. Mağdur 
 
196
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
196
5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
202
6. Manevi Unsur 
 
202
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
203
8. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
203
9. Suça Teşebbüs 
 
204
10. Suç Ortaklığı 
 
205
11. Suçların İçtimaı 
 
206
12. Yaptırım 
 
207
13. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
210
IV. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271) 
 
211
1. Genel Olarak 
 
211
2. Fail 
 
213
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
213
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
226
5. Manevi Unsur 
 
228
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
230
7. Suça Teşebbüs 
 
231
8. Suç Ortaklığı 
 
233
9. Suçların İçtimaı 
 
233
10. Yaptırım 
 
234
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
234
V. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272, 273, 274) 
 
234
1. Genel Olarak 
 
234
2. Fail 
 
240
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
244
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
270
5. Manevi Unsur 
 
271
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
274
7. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
275
a. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler 
 
275
b. Şahsi Cezasızlık Nedenleri 
 
280
c. Etkin Pişmanlık 
 
284
8. Suça Teşebbüs 
 
291
9. Suç Ortaklığı 
 
295
10. Suçların İçtimaı 
 
296
11. Yaptırım 
 
299
12. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
299
VI. YALAN YERE YEMİN SUÇU (TCK m. 275) 
 
303
1. Genel Olarak 
 
303
2. Fail 
 
306
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
307
4. Manevi Unsur 
 
312
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
313
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
314
a. Genel Olarak 
 
314
b. Etkin Pişmanlık 
 
314
7. Suça Teşebbüs 
 
316
8. Suç Ortaklığı 
 
318
9. Suçların İçtimaı 
 
319
10. Yaptırım 
 
320
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
321
VII. GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK SUÇU (TCK m. 276/1) 
 
322
1. Genel Olarak 
 
322
2. Fail 
 
323
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
324
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
330
5. Manevi Unsur 
 
331
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
332
7. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
332
8. Suça Teşebbüs 
 
332
9. Suç Ortaklığı 
 
333
10. Suçların İçtimaı 
 
334
11. Yaptırım 
 
335
12. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
335
VIII. GERÇEĞE AYKIRI TERCÜMANLIK SUÇU (TCK m. 276/2) 
 
336
1. Genel Olarak 
 
336
2. Fail 
 
336
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
337
4. Manevi Unsur 
 
339
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
339
6. Suça Teşebbüs 
 
340
7. Suç Ortaklığı 
 
340
8. Suçların İçtimaı 
 
341
9. Yaptırım 
 
341
IX. YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME SUÇU (TCK m. 277) 
 
341
1. Giriş 
 
342
2. Fail 
 
345
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
345
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
350
5. Manevi Unsur 
 
351
6. Cezayı Hafifletici Neden 
 
353
7. Suça Teşebbüs 
 
353
8. Suç Ortaklığı 
 
356
9. Suçların İçtimaı 
 
356
10. Yaptırım 
 
357
X. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278) 
 
357
1. Giriş 
 
357
2. Fail 
 
364
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
376
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
399
5. Manevi Unsur 
 
401
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen veya Cezasızlık Nedenleri 
 
407
7. Cezayı Ağırlatan Nedenler 
 
408
8. Suça Teşebbüs 
 
410
9. Suç Ortaklığı 
 
412
10. Suçların İçtimaı 
 
412
11. Yaptırım 
 
414
12. Muhakeme Hukuku 
 
414
XI. KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 279) 
 
415
1. Genel Olarak 
 
415
2. Fail 
 
415
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
423
4. Manevi Unsur 
 
444
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
444
6. Cezayı Ağırlatan Neden 
 
446
7. Suça Teşebbüs 
 
448
8. Suç Ortaklığı 
 
449
9. Suçların İçtimaı 
 
449
10. Yaptırım 
 
453
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
453
XII. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280) 
 
454
1. Genel Olarak 
 
454
2. Fail 
 
459
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
469
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
494
5. Manevi Unsur 
 
496
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
497
7. Suça Teşebbüs 
 
499
8. Suç Ortaklığı 
 
500
9. Suçların İçtimaı 
 
500
10. Yaptırım 
 
501
XIII. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 281) 
 
501
1. Giriş 
 
501
2. Fail 
 
503
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
506
4. Manevi Unsur 
 
512
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
515
a. Cezayı Ağırlatıcı Neden 
 
515
b. Cezasızlık Nedeni 
 
515
c. Etkin Pişmanlık 
 
516
6. Suça Teşebbüs 
 
518
7. Suç Ortaklığı 
 
519
8. Suçların İçtimaı 
 
520
9. Yaptırım 
 
520
XIV. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU
 
 
(TCK m. 282) 
 
520
1. Genel Olarak 
 
520
2. Fail ve Mağdur 
 
525
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
530
4. Manevi Unsur 
 
536
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
539
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler 
 
539
b. Etkin Pişmanlık 
 
543
6. Suça Teşebbüs 
 
545
7. Suç Ortaklığı 
 
546
8. Suçların İçtimaı 
 
547
9. Yaptırım 
 
548
10. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
549
XV. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU (TCK m. 283) 
 
550
1. Genel Olarak 
 
550
2. Fail 
 
551
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
554
4. Manevi Unsur 
 
563
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
566
a. Cezayı Ağırlatan Neden 
 
566
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni 
 
567
6. Suça Teşebbüs 
 
569
7. Suç Ortaklığı 
 
569
8. Suçların İçtimaı 
 
571
9. Yaptırım 
 
572
XVI. TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜNÜN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU
 
 
(TCK m. 284/1 ve 3, 4) 
 
574
1. Genel Olarak 
 
574
2. Fail 
 
574
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
574
4. Manevi Unsur 
 
576
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
577
a. Cezayı Ağırlatan Neden 
 
577
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni 
 
577
6. Suça Teşebbüs 
 
578
7. Suç Ortaklığı 
 
578
8. Suçların İçtimaı 
 
578
9. Yaptırım 
 
579
XVII. SUÇ DELİLLERİNİN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 284/2, 3, 4) 
 
579
1. Genel Olarak 
 
579
2. Fail 
 
579
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
579
4. Manevi Unsur 
 
581
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
582
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
582
a. Cezayı Ağırlatan Neden 
 
582
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni 
 
582
7. Suça Teşebbüs 
 
582
8. Yaptırım 
 
582
XVIII. GİZLİLİĞİN İHLALİ SUÇU (TCK m. 285/1–3) 
 
583
1. Genel Olarak 
 
585
2. Fail 
 
588
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
589
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
594
5. Manevi Unsur 
 
596
6. Cezayı Ağırlatan Neden 
 
597
7. Suça Teşebbüs 
 
597
8. Suç Ortaklığı 
 
598
9. Yaptırım 
 
598
XIX. KİŞİLERİN GÖRÜNTÜLERİNİN YAYIMLANMASI SUÇU (TCK m. 285/5–6) 
 
598
1. Genel Olarak 
 
598
2. Fail 
 
599
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
599
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
600
5. Manevi Unsur 
 
601
6. Suça Teşebbüs 
 
601
7. Suç Ortaklığı 
 
602
8. Yaptırım 
 
602
XX. SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK m. 286) 
 
602
1. Genel Olarak 
 
602
2. Fail 
 
603
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
603
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
605
5. Manevi Unsur 
 
606
6. Suça Teşebbüs 
 
607
7. Suç Ortaklığı 
 
607
8. Yaptırım 
 
607
XXI. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK m. 287) 
 
608
1. Genel Olarak 
 
608
2. Fail 
 
610
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
614
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
619
5. Manevi Unsur 
 
624
6. Suça Teşebbüs 
 
625
7. Suç Ortaklığı 
 
626
8. Suçların İçtimaı 
 
627
9. Yaptırım 
 
627
XXII. ADİL YARGILANMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (TCK m. 288) 
 
627
1. Genel Olarak 
 
629
2. Fail 
 
630
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
630
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
633
5. Manevi Unsur 
 
634
6. Cezaya Etki Eden Neden 
 
635
7. Suça Teşebbüs 
 
636
8. Suç Ortaklığı 
 
636
9. Suçların İçtimaı 
 
636
10. Yaptırım 
 
637
XXIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 289/1–2) 
 
637
1. Genel Olarak 
 
637
2. Fail 
 
640
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
641
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
654
5. Manevi Unsur 
 
655
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
655
a. Cezayı Hafifleten Neden 
 
655
b. Etkin Pişmanlık 
 
656
7. Suça Teşebbüs 
 
658
8. Suç Ortaklığı 
 
658
9. Suçların İçtimaı 
 
658
10. Yaptırım 
 
659
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
659
XXIV. MUHAFAZA GÖREVİNİ TAKSİRLE İHLAL ETMEK SUÇU (TCK m. 289/3) 
 
660
1. Fail 
 
660
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
660
3. Manevi Unsur 
 
661
4. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
662
5. Suça Teşebbüs 
 
662
6. Suç Ortaklığı 
 
662
7. Yaptırım 
 
662
XXV. ELKONULAN EŞYAYI AMAÇ DIŞI KULLANMA SUÇU (TCK m. 289/4) 
 
663
1. Fail 
 
663
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
664
3. Manevi Unsur 
 
664
4. Suça Teşebbüs 
 
665
5. Suç Ortaklığı 
 
665
6. Suçların İçtimaı 
 
665
7. Yaptırım 
 
666
XXVI. RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI SUÇU (TCK m. 290/1) 
 
666
1. Genel Olarak 
 
666
2. Fail 
 
667
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
667
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
671
5. Manevi Unsur 
 
672
6. Suça Teşebbüs 
 
672
7. Suç Ortaklığı 
 
672
8. Suçların İçtimaı 
 
672
9. Yaptırım 
 
673
10. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
673
XVII. RESMEN TESLİM OLUNAN MALIN BOZULMASI SUÇU (TCK m. 290/2) 
 
673
1. Fail 
 
673
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
673
3. Manevi Unsur 
 
675
4. Cezayı Hafifleten Neden 
 
675
5. Suça Teşebbüs 
 
675
6. Suç Ortaklığı 
 
676
7. Suçların İçtimaı 
 
676
8. Yaptırım 
 
677
XXVIII. BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291) 
 
678
1. Genel Olarak 
 
678
2. Fail 
 
679
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
679
4. Manevi Unsur 
 
682
5. Suça Teşebbüs 
 
683
6. Suç Ortaklığı 
 
683
7. Suçların İçtimaı 
 
683
8. Yaptırım 
 
684
XXIX. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇU (TCK m. 292, 293) 
 
684
1. Genel Olarak 
 
684
2. Fail 
 
692
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
695
4. Manevi Unsur 
 
702
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
703
a. Cezayı Ağırlatıcı Nedenler 
 
703
b. Etkin Pişmanlık 
 
705
6. Suça Teşebbüs 
 
709
7. Suç Ortaklığı 
 
710
8. Suçların İçtimaı 
 
710
9. Yaptırım 
 
711
10. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
712
XXX. KAÇMAYA KASTEN İMKÂN SAĞLAMAK SUÇLARI (TCK m. 294/1–7) 
 
713
1. Genel Olarak 
 
713
2. Fail 
 
714
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
715
4. Manevi Unsur 
 
720
5. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler 
 
721
6. Suça Teşebbüs 
 
725
7. Suç Ortaklığı 
 
726
8. Suçların İçtimaı 
 
726
9. Yaptırım 
 
728
XXXI. KAÇMAYA TAKSİRLE İMKÂN SAĞLAMAK SUÇU (TCK m. 294/8) 
 
728
1. Genel Olarak 
 
728
2. Fail 
 
729
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
729
4. Manevi Unsur 
 
731
5. Suça Teşebbüs 
 
731
6. Suç Ortaklığı 
 
731
7. Yaptırım 
 
731
8. Ceza Muhakemesi Kurumları 
 
732
XXXII. MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SUÇU (TCK m. 295) 
 
732
1. Genel Olarak 
 
732
2. Fail 
 
732
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
733
5. Manevi Unsur 
 
735
6. Cezayı Ağırlatan Nedenler 
 
735
7. Suça Teşebbüs 
 
736
8. Suç Ortaklığı 
 
736
9. Suçların İçtimaı 
 
736
10. Yaptırım 
 
740
XXXIII. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMASI SUÇU (TCK m. 296) 
 
742
1. Genel Olarak 
 
742
2. Fail 
 
743
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
743
4. Manevi Unsur 
 
746
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
747
6. Suça Teşebbüs 
 
749
7. Suç Ortaklığı 
 
750
8. Suçların İçtimaı 
 
751
9. Yaptırım 
 
751
XXXIV. İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK SUÇU
 
 
(TCK m. 297) 
 
752
1. Genel Olarak 
 
752
2. Fail 
 
753
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
754
4. Manevi Unsur 
 
765
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
 
768
a. Cezayı Ağırlatan Neden 
 
768
b. Cezayı Hafifleten Neden 
 
768
6. Suça Teşebbüs 
 
770
7. Suç Ortaklığı 
 
771
8. Suçların İçtimaı 
 
772
9. Yaptırım 
 
775
XXXV. HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU (TCK m. 298/1) 
 
775
1. Genel Olarak 
 
775
2. Fail 
 
776
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
776
4. Manevi Unsur 
 
778
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
778
6. Suça Teşebbüs 
 
778
7. Suç Ortaklığı 
 
778
8. Suçların İçtimaı 
 
779
9. Yaptırım 
 
779
XXXVI. BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU (TCK m. 298/2–3) 
 
779
1. Genel Olarak 
 
779
2. Fail 
 
782
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
 
782
4. Manevi Unsur 
 
785
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
 
785
6. Suça Teşebbüs 
 
785
7. Suç Ortaklığı 
 
786
8. Suçların İçtimaı 
 
786
9. Yaptırım 
 
787
Yararlanılan Kaynaklar 
 
789
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,00   
455,00   
2
227,50   
455,00   
3
151,67   
455,00   
4
113,75   
455,00   
5
91,00   
455,00   
6
75,83   
455,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,00   
455,00   
2
227,50   
455,00   
3
151,67   
455,00   
4
113,75   
455,00   
5
91,00   
455,00   
6
75,83   
455,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,00   
455,00   
2
227,50   
455,00   
3
151,67   
455,00   
4
113,75   
455,00   
5
91,00   
455,00   
6
75,83   
455,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,00   
455,00   
2
227,50   
455,00   
3
151,67   
455,00   
4
113,75   
455,00   
5
91,00   
455,00   
6
75,83   
455,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
455,00   
455,00   
2
227,50   
455,00   
3
151,67   
455,00   
4
113,75   
455,00   
5
91,00   
455,00   
6
75,83   
455,00   
Kapat