%3
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Yılmaz Çağlayan

Açıklamalı – İçtihatlıTürk Borçlar Kanunu Şerhi


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
1112
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292712
Boyut
16x24
Baskı
11.320,00 TL 1.280,40 TL

Yılmaz ÇAĞLAYAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
GENEL AÇIKLAMALAR 
 
29
Birinci Kısım
 
 
GENEL HÜKÜMLER
 
 
Birinci Bölüm
 
 
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
 
 
Birinci Ayırım
 
 
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
 
 
Madde 1 
 
45
Madde 2 
 
50
Madde 3 
 
52
Madde 4 
 
55
Madde 5 
 
56
Madde 6 
 
57
Madde 7 
 
59
Madde 8 
 
60
Madde 9 
 
61
Madde 10 
 
62
Madde 11 
 
63
Madde 12 
 
64
Madde 13 
 
66
Madde 14 
 
69
Madde 15 
 
70
Madde 16 
 
72
Madde 17 
 
73
Madde 18 
 
74
Madde 19 
 
76
Madde 20 
 
99
Madde 21 
 
106
Madde 22 
 
107
Madde 23 
 
108
Madde 24 
 
109
Madde 25 
 
109
Madde 26 
 
110
Madde 27 
 
111
Madde 28 
 
117
Madde 29 
 
121
Madde 30 
 
123
Madde 31 
 
124
Madde 32 
 
126
Madde 33 
 
127
Madde 34 
 
128
Madde 35 
 
128
Madde 36 
 
130
Madde 37 
 
136
Madde 38 
 
139
Madde 39 
 
140
Madde 40 
 
142
Madde 41 
 
146
Madde 42 
 
148
Madde 43 
 
150
Madde 44 
 
152
Madde 45 
 
153
Madde 46 
 
153
Madde 47 
 
154
Madde 48 
 
155
İkinci Ayırım
 
 
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
 
 
Madde 49 
 
155
Madde 50 
 
164
Madde 51 
 
168
Madde 52 
 
173
Madde 53 
 
178
Madde 54 
 
194
Madde 55 
 
205
Madde 56 
 
209
Madde 57 
 
213
Madde 58 
 
214
Madde 59 
 
225
Madde 60 
 
225
Madde 61 
 
227
Madde 62 
 
232
Madde 63 
 
233
Madde 64 
 
236
Madde 65 
 
240
Madde 66 
 
246
Madde 67 
 
253
Madde 68 
 
256
Madde 69 
 
257
Madde 70 
 
264
Madde 71 
 
265
Madde 72 
 
276
Madde 73 
 
280
Madde 74 
 
282
Madde 75 
 
287
Madde 76 
 
289
Üçüncü Ayırım
 
 
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
 
 
Madde 77 
 
291
Madde 78 
 
295
Madde 79 
 
297
Madde 80 
 
300
Madde 81 
 
301
Madde 82 
 
303
İkinci Bölüm
 
 
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
 
 
Birinci Ayırım
 
 
BORÇLARIN İFASI
 
 
Madde 83 
 
304
Madde 84 
 
306
Madde 85 
 
307
Madde 86 
 
307
Madde 87 
 
308
Madde 88 
 
310
Madde 89 
 
310
Madde 90 
 
312
Madde 91 
 
313
Madde 92 
 
314
Madde 93 
 
315
Madde 94 
 
316
Madde 95 
 
317
Madde 96 
 
317
Madde 97 
 
319
Madde 98 
 
323
Madde 99 
 
325
Madde 100 
 
330
Madde 101 
 
331
Madde 102 
 
331
Madde 103 
 
332
Madde 104 
 
333
Madde 105 
 
334
Madde 106 
 
335
Madde 107 
 
337
Madde 108 
 
338
Madde 109 
 
339
Madde 110 
 
340
Madde 111 
 
341
İkinci Ayırım
 
 
BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
 
 
Madde 112 
 
341
Madde 113 
 
349
Madde 114 
 
355
Madde 115 
 
358
Madde 116 
 
360
Madde 117 
 
365
Madde 118 
 
371
Madde 119 
 
373
Madde 120 
 
374
Madde 121 
 
381
Madde 122 
 
382
Madde 123 
 
383
Madde 124 
 
385
Madde 125 
 
386
Madde 126 
 
393
Üçüncü Ayırım
 
 
BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
 
 
Madde 127 
 
395
Madde 128 
 
397
Madde 129 
 
400
Madde 130 
 
403
Üçüncü Bölüm
 
 
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI
 
 
Birinci Ayırım
 
 
SONA ERME HÂLLERİ
 
 
Madde 131 
 
403
Madde 132 
 
407
Madde 133 
 
411
Madde 134 
 
415
Madde 135 
 
417
Madde 136 
 
418
Madde 137 
 
421
Madde 138 
 
421
Madde 139 
 
425
Madde 140 
 
430
Madde 141 
 
430
Madde 142 
 
431
Madde 143 
 
431
Madde 144 
 
433
Madde 145 
 
434
İkinci Ayırım
 
 
ZAMANAŞIMI
 
 
Madde 146 
 
434
Madde 147 
 
436
Madde 148 
 
438
Madde 149 
 
438
Madde 150 
 
439
Madde 151 
 
440
Madde 152 
 
440
Madde 153 
 
440
Madde 154 
 
442
Madde 155 
 
444
Madde 156 
 
445
Madde 157 
 
445
Madde 158 
 
446
Madde 159 
 
447
Madde 160 
 
447
Madde 161 
 
448
Dördüncü Bölüm
 
 
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
 
 
Birinci Ayırım
 
 
TESELSÜL
 
 
Madde 162 
 
449
Madde 163 
 
452
Madde 164 
 
452
Madde 165 
 
454
Madde 166 
 
455
Madde 167 
 
456
Madde 168 
 
457
Madde 169 
 
458
İkinci Ayırım
 
 
KOŞULLAR
 
 
Madde 170 
 
460
Madde 171 
 
462
Madde 172 
 
464
Madde 173 
 
464
Madde 174 
 
465
Madde 175 
 
465
Madde 176 
 
466
Üçüncü Ayırım
 
 
BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI VE CEZA KOŞULU
 
 
Madde 177 
 
467
Madde 178 
 
468
Madde 179 
 
469
Madde 180 
 
473
Madde 181 
 
474
Madde 182 
 
475
Beşinci Bölüm
 
 
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
 
 
Birinci Ayırım
 
 
ALACAĞIN DEVRİ
 
 
Madde 183 
 
477
Madde 184 
 
480
Madde 185 
 
482
Madde 186 
 
482
Madde 187 
 
483
Madde 188 
 
484
Madde 189 
 
485
Madde 190 
 
486
Madde 191 
 
486
Madde 192 
 
487
Madde 193 
 
487
Madde 194 
 
488
İkinci Ayırım
 
 
BORCUN ÜSTLENİLMESİ
 
 
Madde 195 
 
489
Madde 196 
 
492
Madde 197 
 
493
Madde 198 
 
493
Madde 199 
 
494
Madde 200 
 
495
Madde 201 
 
496
Madde 202 
 
497
Madde 203 
 
500
Madde 204 
 
501
Üçüncü Ayırım
 
 
SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA
 
 
Madde 205 
 
501
Madde 206 
 
503
İkinci Kısım
 
 
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
 
 
Birinci Bölüm
 
 
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
 
Birinci Ayırım
 
 
GENEL HÜKÜMLER
 
 
Madde 207 
 
505
Madde 208 
 
511
İkinci Ayırım
 
 
TAŞINIR SATIŞI
 
 
Madde 209 
 
513
Madde 210 
 
516
Madde 211 
 
517
Madde 212 
 
518
Madde 213 
 
521
Madde 214 
 
522
Madde 215 
 
526
Madde 216 
 
527
Madde 217 
 
528
Madde 218 
 
531
Madde 219 
 
532
Madde 220 
 
537
Madde 221 
 
537
Madde 222 
 
538
Madde 223 
 
540
Madde 224 
 
546
Madde 225 
 
546
Madde 226 
 
547
Madde 227 
 
550
Madde 228 
 
555
Madde 229 
 
556
Madde 230 
 
558
Madde 231 
 
559
Madde 232 
 
561
Madde 233 
 
563
Madde 234 
 
564
Madde 235 
 
564
Madde 236 
 
566
Üçüncü Ayırım
 
 
TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR
 
 
Madde 237 
 
567
Madde 238 
 
576
Madde 239 
 
584
Madde 240 
 
584
Madde 241 
 
584
Madde 242 
 
585
Madde 243 
 
586
Madde 244 
 
588
Madde 245 
 
590
Madde 246 
 
591
Dördüncü Ayırım
 
 
BAZI SATIŞ TÜRLERİ
 
 
Madde 247 
 
591
Madde 248 
 
592
Madde 249 
 
593
Madde 250 
 
593
Madde 251 
 
594
Madde 252 
 
595
Madde 253 
 
595
Madde 254 
 
598
Madde 255 
 
598
Madde 256 
 
599
Madde 257 
 
600
Madde 258 
 
601
Madde 259 
 
602
Madde 260 
 
604
Madde 261 
 
606
Madde 262 
 
607
Madde 263 
 
608
Madde 264 
 
609
Madde 265 
 
611
Madde 266 
 
611
Madde 267 
 
612
Madde 268 
 
612
Madde 269 
 
613
Madde 270 
 
613
Madde 271 
 
614
Madde 272 
 
615
Madde 273 
 
615
Madde 274 
 
616
Madde 275 
 
618
Madde 276 
 
618
Madde 277 
 
619
Madde 278 
 
620
Madde 279 
 
620
Madde 280 
 
622
Madde 281 
 
623
İkinci Bölüm
 
 
MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 282 
 
626
Madde 283 
 
627
Madde 284 
 
628
Üçüncü Bölüm
 
 
BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 285 
 
629
Madde 286 
 
632
Madde 287 
 
633
Madde 288 
 
634
Madde 289 
 
635
Madde 290 
 
635
Madde 291 
 
636
Madde 292 
 
638
Madde 293 
 
638
Madde 294 
 
639
Madde 295 
 
640
Madde 296 
 
643
Madde 297 
 
643
Madde 298 
 
644
Dördüncü Bölüm
 
 
KİRA SÖZLEŞMESİ
 
 
Birinci Ayırım
 
 
GENEL HÜKÜMLER
 
 
Madde 299 
 
645
Madde 300 
 
649
Madde 301 
 
651
Madde 302 
 
652
Madde 303 
 
653
Madde 304 
 
654
Madde 305 
 
659
Madde 306 
 
660
Madde 307 
 
661
Madde 308 
 
661
Madde 309 
 
661
Madde 310 
 
663
Madde 311 
 
664
Madde 312 
 
664
Madde 313 
 
665
Madde 314 
 
668
Madde 315 
 
669
Madde 316 
 
675
Madde 317 
 
678
Madde 318 
 
678
Madde 319 
 
679
Madde 320 
 
679
Madde 321 
 
680
Madde 322 
 
681
Madde 323 
 
684
Madde 324 
 
685
Madde 325 
 
686
Madde 326 
 
688
Madde 327 
 
688
Madde 328 
 
690
Madde 329 
 
692
Madde 330 
 
693
Madde 331 
 
694
Madde 332 
 
696
Madde 333 
 
697
Madde 334 
 
698
Madde 335 
 
700
Madde 336 
 
701
Madde 337 
 
704
Madde 338 
 
705
İkinci Ayırım
 
 
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI
 
 
Madde 339 
 
706
Madde 340 
 
711
Madde 341 
 
712
Madde 342 
 
713
Madde 343 
 
715
Madde 344 
 
716
Madde 345 
 
719
Madde 346 
 
722
Madde 347 
 
723
Madde 348 
 
728
Madde 349 
 
728
Madde 350 
 
729
Madde 351 
 
741
Madde 352 
 
742
Madde 353 
 
751
Madde 354 
 
752
Madde 355 
 
753
Madde 356 
 
755
Üçüncü Ayırım
 
 
ÜRÜN KİRASI
 
 
Madde 357 
 
756
Madde 358 
 
758
Madde 359 
 
759
Madde 360 
 
759
Madde 361 
 
760
Madde 362 
 
761
Madde 363 
 
762
Madde 364 
 
763
Madde 365 
 
763
Madde 366 
 
764
Madde 367 
 
764
Madde 368 
 
765
Madde 369 
 
766
Madde 370 
 
766
Madde 371 
 
767
Madde 372 
 
767
Madde 373 
 
768
Madde 374 
 
768
Madde 375 
 
768
Madde 376 
 
769
Madde 377 
 
769
Madde 378 
 
770
Beşinci Bölüm
 
 
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ
 
 
Birinci Ayırım
 
 
KULLANIM ÖDÜNCÜ
 
 
Madde 379 
 
771
Madde 380 
 
774
Madde 381 
 
775
Madde 382 
 
775
Madde 383 
 
775
Madde 384 
 
777
Madde 385 
 
777
İkinci Ayırım
 
 
TÜKETİM ÖDÜNCÜ
 
 
Madde 386 
 
777
Madde 387 
 
782
Madde 388 
 
783
Madde 389 
 
784
Madde 390 
 
785
Madde 391 
 
785
Madde 392 
 
786
Altıncı Bölüm
 
 
HİZMET SÖZLEŞMELERİ
 
 
Birinci Ayırım
 
 
GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 393 
 
787
Madde 394 
 
790
Madde 395 
 
791
Madde 396 
 
791
Madde 397 
 
792
Madde 398 
 
792
Madde 399 
 
794
Madde 400 
 
795
Madde 401 
 
796
Madde 402 
 
797
Madde 403 
 
798
Madde 404 
 
798
Madde 405 
 
799
Madde 406 
 
799
Madde 407 
 
801
Madde 408 
 
802
Madde 409 
 
803
Madde 410 
 
804
Madde 411 
 
805
Madde 412 
 
806
Madde 413 
 
806
Madde 414 
 
806
Madde 415 
 
807
Madde 416 
 
807
Madde 417 
 
807
Madde 418 
 
821
Madde 419 
 
821
Madde 420 
 
822
Madde 421 
 
828
Madde 422 
 
828
Madde 423 
 
829
Madde 424 
 
829
Madde 425 
 
830
Madde 426 
 
830
Madde 427 
 
831
Madde 428 
 
831
Madde 429 
 
832
Madde 430 
 
832
Madde 431 
 
833
Madde 432 
 
834
Madde 433 
 
835
Madde 434 
 
836
Madde 435 
 
836
Madde 436 
 
837
Madde 437 
 
838
Madde 438 
 
838
Madde 439 
 
839
Madde 440 
 
840
Madde 441 
 
841
Madde 442 
 
842
Madde 443 
 
842
Madde 444 
 
842
Madde 445 
 
845
Madde 446 
 
846
Madde 447 
 
847
İkinci Ayırım
 
 
PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 448 
 
848
Madde 449 
 
850
Madde 450 
 
850
Madde 451 
 
851
Madde 452 
 
851
Madde 453 
 
851
Madde 454 
 
852
Madde 455 
 
852
Madde 456 
 
852
Madde 457 
 
853
Madde 458 
 
853
Madde 459 
 
854
Madde 460 
 
854
Üçüncü Ayırım
 
 
EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 461 
 
854
Madde 462 
 
855
Madde 463 
 
855
Madde 464 
 
856
Madde 465 
 
856
Madde 466 
 
857
Madde 467 
 
857
Madde 468 
 
857
Madde 469 
 
857
Yedinci Bölüm
 
 
ESER SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 470 
 
857
Madde 471 
 
873
Madde 472 
 
882
Madde 473 
 
883
Madde 474 
 
887
Madde 475 
 
892
Madde 476 
 
896
Madde 477 
 
897
Madde 478 
 
898
Madde 479 
 
899
Madde 480 
 
902
Madde 481 
 
906
Madde 482 
 
907
Madde 483 
 
909
Madde 484 
 
912
Madde 485 
 
914
Madde 486 
 
916
Sekizinci Bölüm
 
 
YAYIM SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 487 
 
917
Madde 488 
 
919
Madde 489 
 
919
Madde 490 
 
920
Madde 491 
 
920
Madde 492 
 
921
Madde 493 
 
921
Madde 494 
 
921
Madde 495 
 
922
Madde 496 
 
922
Madde 497 
 
922
Madde 498 
 
923
Madde 499 
 
923
Madde 500 
 
923
Madde 501 
 
924
Dokuzuncu Bölüm
 
 
VEKÂLET İLİŞKİLERİ
 
 
Birinci Ayırım
 
 
VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 502 
 
924
Madde 503 
 
929
Madde 504 
 
929
Madde 505 
 
933
Madde 506 
 
934
Madde 507 
 
941
Madde 508 
 
942
Madde 509 
 
945
Madde 510 
 
946
Madde 511 
 
947
Madde 512 
 
948
Madde 513 
 
952
Madde 514 
 
953
İkinci Ayırım
 
 
KREDİ MEKTUBU VE KREDİ EMRİ
 
 
Madde 515 
 
954
Madde 516 
 
956
Madde 517 
 
957
Madde 518 
 
957
Madde 519 
 
958
Üçüncü Ayırım
 
 
SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 520 
 
958
Madde 521 
 
959
Madde 522 
 
960
Madde 523 
 
961
Madde 524 
 
962
Madde 525 
 
962
Onuncu Bölüm
 
 
VEKÂLETSİZ İŞGÖRME
 
 
Madde 526 
 
962
Madde 527 
 
964
Madde 528 
 
965
Madde 529 
 
965
Madde 530 
 
966
Madde 531 
 
968
Onbirinci Bölüm
 
 
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 532 
 
969
Madde 533 
 
970
Madde 534 
 
970
Madde 535 
 
970
Madde 536 
 
971
Madde 537 
 
971
Madde 538 
 
971
Madde 539 
 
972
Madde 540 
 
973
Madde 541 
 
973
Madde 542 
 
973
Madde 543 
 
974
Madde 544 
 
974
Madde 545 
 
974
Madde 546 
 
974
Onikinci Bölüm
 
 
TİCARİ TEMSİLCİLER, TİCARİ VEKİLLER VE DİĞER TACİR YARDIMCILARI
 
 
Madde 547 
 
975
Madde 548 
 
978
Madde 549 
 
979
Madde 550 
 
980
Madde 551 
 
980
Madde 552 
 
982
Madde 553 
 
982
Madde 554 
 
983
Onüçüncü Bölüm
 
 
HAVALE
 
 
Madde 555 
 
984
Madde 556 
 
986
Madde 557 
 
986
Madde 558 
 
987
Madde 559 
 
987
Madde 560 
 
988
Ondördüncü Bölüm
 
 
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ
 
 
Madde 561 
 
988
Madde 562 
 
990
Madde 563 
 
991
Madde 564 
 
991
Madde 565 
 
992
Madde 566 
 
992
Madde 567 
 
993
Madde 568 
 
993
Madde 569 
 
994
Madde 570 
 
994
Madde 571 
 
995
Madde 572 
 
996
Madde 573 
 
997
Madde 574 
 
997
Madde 575 
 
999
Madde 576 
 
999
Madde 577 
 
1000
Madde 578 
 
1001
Madde 579 
 
1002
Madde 580 
 
1004
Onbeşinci Bölüm
 
 
KEFALET SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 581 
 
1005
Madde 582 
 
1009
Madde 583 
 
1011
Madde 584 
 
1014
Madde 585 
 
1018
Madde 586 
 
1020
Madde 587 
 
1025
Madde 588 
 
1027
Madde 589 
 
1028
Madde 590 
 
1031
Madde 591 
 
1032
Madde 592 
 
1033
Madde 593 
 
1034
Madde 594 
 
1035
Madde 595 
 
1036
Madde 596 
 
1037
Madde 597 
 
1039
Madde 598 
 
1039
Madde 599 
 
1041
Madde 600 
 
1042
Madde 601 
 
1042
Madde 602 
 
1043
Madde 603 
 
1044
Onaltıncı Bölüm
 
 
KUMAR VE BAHİS
 
 
Madde 604 
 
1044
Madde 605 
 
1046
Madde 606 
 
1046
Onyedinci Bölüm
 
 
ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ
 
 
Birinci Ayırım
 
 
ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 607 
 
1047
Madde 608 
 
1048
Madde 609 
 
1049
Madde 610 
 
1049
İkinci Ayırım
 
 
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 611 
 
1050
Madde 612 
 
1052
Madde 613 
 
1053
Madde 614 
 
1054
Madde 615 
 
1054
Madde 616 
 
1058
Madde 617 
 
1059
Madde 618 
 
1060
Madde 619 
 
1061
Onsekizinci Bölüm
 
 
ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
 
 
Madde 620 
 
1062
Madde 621 
 
1067
Madde 622 
 
1068
Madde 623 
 
1068
Madde 624 
 
1069
Madde 625 
 
1070
Madde 626 
 
1071
Madde 627 
 
1072
Madde 628 
 
1073
Madde 629 
 
1074
Madde 630 
 
1074
Madde 631 
 
1075
Madde 632 
 
1076
Madde 633 
 
1077
Madde 634 
 
1078
Madde 635 
 
1079
Madde 636 
 
1079
Madde 637 
 
1079
Madde 638 
 
1082
Madde 639 
 
1086
Madde 640 
 
1088
Madde 641 
 
1089
Madde 642 
 
1089
Madde 643 
 
1094
Madde 644 
 
1094
Madde 645 
 
1095
Madde 646 
 
1095
Madde 647 
 
1095
Madde 648 
 
1096
Madde 649 
 
1096
Kavram Dizini 
 
1097
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.280,40   
1.280,40   
2
640,20   
1.280,40   
3
426,80   
1.280,40   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.280,40   
1.280,40   
2
640,20   
1.280,40   
3
426,80   
1.280,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.280,40   
1.280,40   
2
640,20   
1.280,40   
3
426,80   
1.280,40   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.280,40   
1.280,40   
2
640,20   
1.280,40   
3
426,80   
1.280,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.280,40   
1.280,40   
2
640,20   
1.280,40   
3
426,80   
1.280,40   
Kapat